__MAIN_TEXT__

Page 1

Så er det sagt... - i Nord!

Efterårsferie på Rubjerglejren Wonderful Days 2019 Høstfest i Distrikt Nord Program for Voksenstævne Børneaktivitetsdag ved Nols Sø YMCA 175 i London

Læs om træer på side 3 Nr. 81 . September 2019

Distrikt Nord


Redaktion

Forretningsudvalg: Formand: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 e-mail: erikvr@mail.dk

Layout, Facebook og hjemmeside: Kirsten Holm Hansen Mølbakvej 5 9750 Østervrå Tlf. 22 149 150 Mail: kirsten-holm-hansen@hotmail.com Artikler og godbidder: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 Mail: erikvr@mail.dk Annoncer og distribution, forenings- og udvalgsoversigt, samt maillister til bladet: Janni Damborg Østerbro 69, 4. tv 9000 Aalborg Tlf. 20 46 93 72 damborg@kfum-kfuk.dk saaerdetsagtinord@gmail.com

nord.kfum-kfuk.dk

Så er det sagt... - i Nord! udgives af KFUM og KFUK i Distrikt Nord. Bladet udkommer 4 gange årligt. Medio februar, primo juni, primo september og primo december. Deadline en måned før! Tryk: Østvendsyssel Folkeblad www.oestvend.dk Oplag: ca. 320 stk.

v/ Carsten Højmark Skovbovej 22 . Sønderskov Tlf: 98 96 50 60 / 40 13 29 60

– specialist i transmission Renovering og reparation af gearkasser og bagtøj til alle bilmærker.

www.highgear.dk

Næstformand: Kristian Brogaard Skovbrynet 2 9900 Frederikshavn Tlf. 51 29 25 35 e-mail: kba@km.dk Kasserer: Peter Thomsen, Søndre Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby. Tlf. 98 86 71 42 e-mail: pwt@privat.dk Sekretær: Maggie Bräuner Sønderskovvej 218 9362 Gandrup Tlf. 40 62 42 74 e-mail: maggieb@kfum-kfuk.dk Medlem: Janni Damborg Østerbro 69, 4. tv 9000 Aalborg Tlf. 20 46 93 72 e-mail: damborg@kfum-kfuk.dk Suppleant: Kathrine Ledet Birkbak Lendumvej 29, 9900 Frederikshavn Tlf. 40 42 83 42 Ledet_hu@hotmail.com

XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S Tuenvej 7 B · Elling · Frederikshavn tlf. 98 48 11 22 · www.etas.dk XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S Vesterø Havnegade 70 · Læsø tlf. 98 49 90 03 · www.xl-laesoe.dk XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S Johannes Hansens Vej 2 · Tårs lf. 98 96 12 66 · www.xl-taars.dk

Gærumgård Maskinstation og Entreprenør v/Christian Birkbak Tlf. 40340026

2 - Så er det sagt... - i Nord!


Træer

t e d r O

Job.14,7-10 For et træ er der håb, hvis det fældes, kan det skyde igen; det holder ikke op med at sætte friske skud. Selv om rødderne i jorden er gamle, og stubben dør i mulden, gror det igen, så snart det mærker vand, og sætter grene som et nyplantet træ. Men dør en mand, er det forbi med ham, udånder et menneske, hvor er det så?

Johs. 15 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. v2 Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. v3 I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. v4 Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. v5 Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Jeg vil gerne sige noget om træer. Efter at have glædet os med det grønne løv gennem en lang og god sommer, skal vi nu snart til at fryde os over flammende efterårsfarver. Der er noget med træer – det er svært ikke at blive fascineret af dem. Og jeg vil bruge Job og Jesus til det. Job, som spejler sin fortvivlelse i et træ. Jesus, der viser os håb og fællesskab med Gud. Når vi ser på de store, flotte træer omkring os, så ved vi, at det tager tid at blive til sådan et træ. Man kan ikke fremskynde væksten – det tager den tid, det tager. Langsomheden er en betingelse. År på år lægger sig udenom hinanden i træernes vækstlag, i deres årringe. I min familie glemmer vi aldrig en fantastisk gåtur gennem en svensk naturpark ved Fulufjeld lige ved den norske grænse, hvor sommerdagen flimrede af liv og

eventyr og hvor vi på et center på stedet kunne lære, hvordan man havde læst århundreders historier om uvejr og lynnedslag i gamle træer, som i flere omgange var blevet forbrændt men alligevel havde kommet sig. Men brandene havde sat sig om mørke årringe blandt de lysere og forskerne havde simpelthen kunnet tælle sig frem til hvilke årstal, det måtte være sket og havde kunnet genfinde uvejrene i skriftlige historiske kilder. Altså – der var dette her forfærdelige uvejr på Gustav Wasas tid – men der har også været et 50 år tidligere… kunne de fx læse i træstammerne. Årene sætter sig spor. Det gør de også på vores træer, som bliver blæst skæve af blæsten, vokser sammen med stammen fra et nabotræ eller først lader bladene springe ud langt oppe i trækronerne, hvor lyset er. Tiden mærker os, men tiden er også nødvendig som modningstid og for at gøre os til dem, vi er. Indtil tiden standser. Det sker en dag, at vores tid slipper op. Sådan er det for et menneske, Og det er det, der får Job til at fortvivle. Han kan se på træerne i naturen, at det ikke behøver være enden, når de bliver hugget om. For et træ er der håb, siger Job. Hvis bare rødderne når vand, så kan den gamle stub stadig skyde nye skud. Men dør en mand, er det forbi med ham, uddånder et menneske, hvor er det så? Døden kan vi ikke stille noget som helst op overfor. Vi er ikke træer, og selv om vi er end del af naturen, så er vi altså ikke bare en del af naturens kredsløb. Døden er aldrig bare naturlig. Den er også sorg over ikke længere at kunne være en del af hinandens liv. OG måske var det derfor – måske var det fordi Jesus kendte de gamle tekster fra Job, som han og alle hans tilhørere jo havde hørt i synagogerne fra de var små… Måske sidder Jesus en dag og ser på et træ og tænker: Jeg må fortælle menneskene, at der er noget mere. For mennesker er der noget mere. Han maler et billede for øjnene af alle

dem, der sidder sammen med ham. Han siger IKKE: I er som vintræer, der skal bære frugt – ellers er I ikke noget værd. Han siger JEG er vintræet, og I er grenene. Vi er med andre ord ikke overladt til os selv, vi hører sammen med ham, som er stammen. Gennem stammen har vi forbindelse til de livsvigtige rødder, der suger al kraften og næringen op fra grunden. Selvom livets storme gør skade på grenene, så er de ikke ødelagte af den grund. Stille og roligt suges der ny kraft tilbage i grenen. Sårene læges og der kommer igen blade og frugter. Jesus taler om vintræer. Vintræer gror i vingårde. Og her går vingårdsejeren rundt og passer sine vinstokke. Han piller dårlige blade og klaser af og klipper vildskuddene væk. Og det kan man meget let komme til at putte ned i en skabelon, der siger: Hvis vi ikke er gode nok, så ryger vi ud. Det er alt for hurtigt at drage den konklusion. Jesus siger selv med store bogstaver: I er allerede rene! Altså: Den bekymring kan vi godt lægge til side. Han har renset os – han har taget alle vores fejl og mangler på sig, han ved udmærket godt, at vi ikke er fuldkomne, det er derfor han er her: For at tage os i hånden og lede os gennem alle de krav og alle de fejl, vi begår, når vi mislykkes med dem. Men samtidigt fortæller han os, at der også er en mening med, at vi er her. OG meningen er, at vi skal bære frugt. Det er meningen, at vi skal gøre en forskel. Hvis vi tror, at meningen er at finde det lette og derfor også uforpligtende liv, så tager vi fejl. Det er meningen at vi skal tage vores opgaver og frugtens byrder på os. Vi er som grene på Guds træ og det er der ikke fortvivlelse, men håb i.

Tove Brogaard har taget imod bladudvalgets udfordring om, at skrive nogle små kommentarer i fire blade. Dette er den anden. Stor tak til Tove for gode inputs... Så er det sagt... - i Nord! - 3


Wonderful Days var fantastisk! Wonderful Days var fantastisk! Det var en 5-dages festival, som blev holdt på Blåkilde Efterskole. Der var simpelthen hele tiden sådan en fed stemning, og de utallige aktiviteter gjorde virkelig festivalen til noget helt specielt. I løbet af festivalen var der 4 store koncerter, og der blev holdt en kæmpe fest alle gangene. Der var så mange forskellige slags mennesker, og det var dejligt at mærke at alle, både deltagere og frivillige, bidrog til fællesskabet. Der var flere hundrede frivillige med til at skabe festivalen, og man kunne virkelig mærke at de havde gjort et ordentligt stykke arbejde, for Wonderful Days var en kæmpe succes. Juliane Vesterbæk

4 - Så er det sagt... - i Nord!

Trods regn og kulde så var wonderful days helt fantastisk. Der var hele tiden en mega god stemning og man kunne virkelig mærke at det var noget folk rigtig gerne ville. Noget af det jeg synes var bedst, var helt klart koncerterne og når vi sang sammen. Der kunne man virkelig mærke fællesskabet. Også det at vi var så mange mennesker sammen, så der var rig mulighed for at få nogle nye venskaber. Både med folk fra Danmark, men også fra andre steder i verden. Der var også altid noget man kunne lave og nogle at være sammen med. Jeg kedede mig i hvert fald overhovedet ikke et øjeblik. Kristiane Volsgaard

Jeg synes, at det var indholdet og menneskerne, der gjorde det til noget fedt! Specielt koncerterne, men selvfølgelig også de andre aktiviteter. Line Bruun Sørensen, Tårs

Det var mega fedt at være på Wonderful Days. Jeg fik en oplevelse for livet. Vi var til de vildeste koncerter. Det var mega fedt at alle bare vare med på at man måtte danse så fjollet som man ville. Og så havde de lavet de vildeste løb. Karoline Kjær Pedersen


Så er det sagt... - i Nord! - 5

For Foralle allei Distrikt i Distriktnord... nord...

Entre: Entre: Voksne: Voksne:150 150kr.kr. Børn Børn5-14 5-14år: år:7575kr.kr. Børn Børn0-4 0-4år: år:Gratis Gratis

TilTilJette JetteNørby Nørbyring ringel.el.sms: sms:6161717196967171 Betaling Betalingved vedankomst: ankomst:Kontant Kontantel.el.Mobile MobilePay Pay

eone,ne, nen o b b a a n n , , mamilileinen g gkoklollelgeag.a. a f f g g n n i i MMedebdrbr kakma mmereartato o ene!n! uduideie vevne,ns, tst e e rervevleklokmo mm AlAlll

Tilmeldning Tilmeldningsenest: senest:27/9 27/9

Det Detfår fårdu: du: - -Tale/ Tale/andagt andagtved vedY-glocal Y-glocal - -Godt Godtselvskab selvskabfra frahele heleNord Nord - -Lækker Lækkermad madog ogdrikke drikke - -“Bundskrab“ “Bundskrab“spiller spillerop optiltildans dans - -Brætspil Brætspilincl. incl.hjælpere hjælpere

Maskinhuset Maskinhusetpå på“Flyvbjerggård” “Flyvbjerggård” Serritslevvej Serritslevvej341, 341,9700 9700Brønderslev Brønderslev

Lørdag Lørdagd.d.5.5.oktober oktober- -kl. kl.18.30 18.30

HØSTFEST

Vores Vores


YMCA 175 – fejring i London Vi var en gruppe fra Danmark der tog til London fra den 4.-7. august for at fejre at det er 175 år siden at George Williams startede YMCA i London. For at være helt ærlig vidste jeg ikke helt hvad jeg havde sagt ja til, men glædede mig til at opleve YMCA og London. Dagene foregik i ExCel konferencecenteret med åbningsceremoni, underholdning i form af talere, musik og sang, teater der fortalte historien, andagter og foredrag man kunne booke sig på. Det var især stort den første dag at opleve alle flagene fra over 100 lande blive båret ind. Her mærkede jeg virkelig at være en del af noget stort. De forskellige talere var utrolig dygtige til at fortælle deres personlige historie fra deres lokale hjemby. Et stort emne var men-

Flagceremoni

Den store samlingssal 6 - Så er det sagt... - i Nord!

tal sundhed og flere unge fortalte hvad de havde været igennem og hvor langt de var i dag. En vigtig ting her er at snakke med andre, også når man har det skidt. Det at man ikke altid skal fremstå perfekt. Jeg synes at vi i KFUM og KFUK er gode til at lave arrangementer for børn og unge hvor der er mulighed for at snakke med andre, men vi kan blive bedre til at snakke om hvordan vi egentlig har det. Jeg må tilstå en ting - jeg er ikke vegetar og tror heller aldrig at jeg bliver det. Maden til arrangementet var stort set fri for kød. Jeg er tit nervøs for vores klode og mange ting vil ændre sig i fremtiden. Men jeg håber vi vil være mere kreative herhjemme med klimavenlig mad. Sandwich og pasta med grønsagssovs 3 dage i træk bliver lidt kedeligt. Der er dog mange ting om fremtiden der er svære at forestille sig. Jeg var inde til et foredrag om den teknologiske fremtid ved en fremtidsforsker. Han mente at de næste 10 år ville der ske en udvikling større, end den vi har set de sidste 100 år. Wow det bliver spændende og lidt skræmmende at opleve. Ud over alt det planlagte så var det utrolig spændende og hyggeligt at snakke med unge frivillige fra hele verden. At høre om hvad de laver, da YMCA jo laver meget forskelligt. Gruppen fra Danmark fulgtes

med Ulrik Lauridsen en Y-Mens fra Vejle som pt. er præsident for Europa området. Senere mødte vi også Jennifer Jones (den internationale præsident) og hendes mand fra Australien. Jeg håber at KFUM og KFUK og vores søsterorganisationer altid vil have denne store alders spredning, da man kan lære så meget af hinanden. YMCA 175 var en stor oplevelse og jeg håber at andre kommer ud og oplever det globale fællesskab. Tekst: Janni Damborg Fotos: Magnus Najbjerg

Danske deltagere


Så er det sagt... - i Nord! - 7

På stævnet sælges der bl.a. bøger fra Unitas Forlag, kort fra KFUKs Sociale arbejde og lys fra Danmission.

Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn

Abildgård Kirke

Lørdag d. 9. november i

Voksenarbejde Distrikt Nord indbyder til


Velkommen til voksenstævne 2019 Voksenstævnet er en del af KFUM og KFUKs voksenarbejde og afholdes i år i Abildgård Kirke. Stævnet henvender sig til alle voksne – yngre som ældre – som har tid og lyst. Lad de hjemlige sysler ligge og brug dagen på dig selv. … en festlig dag i godt fællesskab med indhold. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendigt. Det kan ske til en af nedenstående senest 1. november 2019: Hanne og Hans Henrik Jørgensen, Hjørring farmkrustrup@hotmail.com, tlf. 31617787 / 60651059 Emmy og Willy Farsinsen, Hørby ewfarsinsen@gmail.com tlf. 30310227 / 24945410 Marie og Verner Thomsen, Aabybro thomsen83@mail.dk tlf. 29441159 De øvrige i udvalget er: Inger og Normann Pedersen, Hjørring Sonja og Per Krag, Horne Prisen for stævnet er kr. 225,- pr. person. Betaling kan ske til konto 9070-1620753676 senest 1/11 2019. (husk navn på alle dem, betalingen vedrører) Betaling kan også ske ved ankomst til stævnet. Forudbetalt deltagerbetaling vil ved framelding senest 3 dage før stævnet blive refunderet. Ved framelding senere end 3 dage før stævnet, vil deltagerbetalingen blive opkrævet, da KFUM og KFUK vil blive afkrævet betaling for mad. På stævnet benyttes KFUM og KFUKs sangbog ”PULS”.

Kl. 15.00

Kl. 14.15

Kl. 13.00

Kl. 11.30

Kl. 09.45

Kl. 09.30

Kl. 09.00

Afrunding og afslutning

Foredrag v. Winnie Nørholm Rischel, Sognepræst Emne: ”Mennesket i fællesskabet” Ensomhed er et voksende problem (eller taler vi bare mere om den?) Nogle er alene uden at være ensomme, andre er ensomme uden at være alene. Hvordan er det at være et menneske i og udenfor fællesskaber? Og hvad gør fællesskaber godt for? I det gamle testamente møder vi Job, alene med sin lidelse trods vennernes besøg. Hvornår er fællesskabet til trøst og hjælp, og hvornår er det ikke?

Kaffe

Sangtime v. Irene Ejlertsen Emne: ”Sange og salmer fra mit liv” Irene har mere end 30 års erfaring som organist og korleder og gennem dette arbejde har hun fået et bredt og godt kendskab til danske sange og salmer. Irene har pr. 1. juli 2019 valgt at fratræde stillingen ved Sct. Olai kirke for at gå på pension, men er nu en flittigt benyttet organistvikar i kirkerne i Hjørring og omegn.

Frokost

Bibeltime v. Jens Maibom Pedersen. Emne: ”Se hvilket menneske” Jens er forstander på Diakonhøjskolen, Aarhus. Han har formandspost i Dansk Diakoniråd, KFUMs Sociale Arbejde og Stefanshjemmet. Næstformand i Jysk Børneforsorg/Fredehjem og i Danske Diakonhjems bestyrelse, samt medlem af Frivilligrådet. Cand.theol, fra Aarhus Universitet.

Velkomst og morgensang

Ankomst, registrering, betaling og morgenkaffe

Tema: "Se hvilket menneske"

Kl. 16.30

8 - Så er det sagt... - i Nord!


BØRNEAKTIVITETSDAG Lørdag den 14. september ved Nols sø, Nolsvej, 9493 Saltum

Program: 11.00-11.30: Velkomst r 11.30-12.00: Madpakke rådet 12.00-12.30: Fri leg i om blen” Vi 12.30-14.30: “Vand i bi går på opdagelse i fortællingerne med alle sanser. kirke 14.30: Vi går til Saltum ltum kirke 15.00: Gudstjeneste i Sa ved Kristian Skjoldager

“Vand i biblen” Vi går på opdagelse i fortællingerne med alle sanser!

Spørgsmål til Karin Klitgaard Olesen på 51 35 12 65

ALLE både børn og voksne er MEGET velkomne! Aktiviteterne vil være mest for 5-10 årige. Vi håber også mange voksne har lyst til at være med til aktivitetsdagen sammen med børnene.

Arrangør:

Distrikt Nord

Så er det sagt... - i Nord! - 9


Børnesommerlejr på Rubjerglejren Af Ane Katrine Nørgaard

Emil, 12 år. Det bedste ved Ru bjer sine venner og have g er at hygge sig med det fedt. Det værs te er… der er ikke noget slemt… årh okay måske at gøre toiletter rene og vaske op, men de man jo ikke klage over, det er som de t kan t er. Det sjoveste jer lige ka n hike da vi sad om huske var i går aftes på kring bålet, det va r mega hyggeligt.

Malthe. Det bedste er temaet med Disney og alt det sjove vi skal lave. Det værste er helt klart at gøre rent på toiletterne. Det sjoveste var det i går, hvor vi lavede boder, hvor vi skulle handle med penge hos hinanden.

Ane, 7 år. Det bedste ved Rubjerglejr er at man hygger sig og får nye venner, og det er sjovt. Det værste er at man skal gøre toiletterne rene. Det sjoveste jeg har lavet, var da vi lave de racerbiler og bål.

. Anna (leder), 19 år g er, når jeg har det sjovt er bj Ru Det bedsteved stoler på kan mærke, at de med deltagerne og mig. øder ;) de laaaange lederm skulle Det værste er nok vi da , er r jeg ha Det sjoveste minde de video om de hvide en m m ræ sk optage en glederne tten, men alle un mænd midt om na i det dugvåde græs, så vi lde blev ved med at fa med at grine. op e ld ho ikke kunne

10 - Så er det sagt... - i Nord!

2019 I starten er skolernes sommerferie afholdes KFUM og KFUK’s årlige børnesommerlejr i Rubjerg. På lejren finder man børn i alle aldre, men også en stor flok ledere og ungledere, som stadig nyder at lege med hver sommer. Årets tema var Disney, og hver dag på lejren oplevede deltagerne en ny disneyfilm blive til virkelighed. Jeg har spurgt nogle af deltagerne om, hvad det bedste, det værste, og det sjoveste ved Rubjerglejr er. En ting er de i hvert fald enige om: det værste ved Rubjerg er rengøring af toiletter. Alligevel kommer rigtig mange af deltagerne igen år efter år, og når man bliver for gammel til at være deltager, vælger mange at fortsætte som ungledere på lejren. Grunden til dette er nok at de sure rengøringstjanser kun fylder en lille del af Rubjerglejren, og at det meste af tiden går med spil, leje og sjove aktiviteter.

SOMMERL E J R RUBJERG H Y G G E FÆLLESS K A B SOMMERF E R I E GLÆDE SAMVÆR G E L EVENTYR


KOM OG VÆR MED PÅ… Efterårslejr 2019 på Rubjerglejren d. 16.-19. oktober!!! Programmet byder på aktiviteter for både børn og voksne: GOSPEL-KIDS, ALTERNATIVT OL, spændende FORKYNDELSE for både store og små, FESTMIDDAG og masser af RÅHYGGE med alt hvad det indebærer. ALLE er velkomne - ung som gammel, med og uden børn.

Praktiske informationer Hvornår: Tjek ind onsdag kl. 15-18. Tjek ud lørdag middag. Hvor: Rubjerglejren, Delfinvej 25, 9480 Løkken. Overnatning i køjerum. Pris: Voksne 300 kr. Børn 200 kr. Børn under 2 år gratis.

Eventuelle spørgsmål vedr. lejren samt tilmelding til: pernillestenbjerg@gmail.com eller tlf. 51 32 75 37 senest d. 15. september. Ved tilmelding vil vi gerne have deltagernes navne, alder og bopæl. Hvis du/I har lyst til at bage pølsehorn eller kage, lave andagt, arrangere underholdning eller andet skal du/I blot give Pernille besked ved tilmelding. Endeligt program tilsendes pr. mail inden lejren.

Så er det sagt... - i Nord! - 11


Returadresse: Mølbakvej 5, 9750 Østervrå

Det sker... - i Nord! Lørdag den 14. september kl. 11.00: Børneaktivitetsdag ved Nols Sø Ravmarken 2 9970 Strandby

Tlf. 98 48 18 18

20.-22. september: KURSUS19 på Askov Højskole Lørdag den 5. oktober kl. 19.00: Høstfest på Flyvbjerggård. Uge 42: Efterårsferie på Rubjerglejren Lørdag den 9. november: Voksenstævne i Abildgård Kirke

Havearbejde . Beskæring . Læhegn . Skov Ukrudsbekæmpelse . Anlæg af græsplæne Vikararbejde . Arbejde med minitraktor

v/ Malene Villumsen Pedersen . Tlf. 21 46 20 61 www.mvp-service.dk 12 - Så er det sagt... - i Nord!

Profile for Kirsten

Så er det sagt... – i Nord! - September 2019  

Så er det sagt... – i Nord! - September 2019  

Advertisement