a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Så er det sagt... - i Nord!

Forsidefoto: Simon Kallehauge på konfirmandweekend

Efterårsferie på Rubjerglejren Landsmøde 2018 Kvindeligt voksenstævne 2019 Konfirmandweekend 2018 Hyggelig høstfest

Nr. 78 . December 2018


Redaktion Layout, Facebook og hjemmeside: Kirsten Holm Hansen Mølbakvej 5 . 9750 Østervrå Tlf. 22 149 150 Mail: kirsten-holm-hansen@hotmail.com

Så er det sagt... - i Nord! udgives af KFUM og KFUK i Distrikt Nord. Bladet udkommer 4 gange årligt. Næste gang er den 15. februar 2019. Deadline for næste nummer er 1. februar 2019 - gerne før! Tryk: Østvendsyssel Folkeblad www.oestvend.dk Oplag: ca. 320 stk.

Forretningsudvalg: Formand: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 e-mail: erikvr@mail.dk Næstformand: Kristian Brogaard Skovbrynet 2 9900 Frederikshavn Tlf. 51 29 25 35 e-mail: kba@km.dk

Artikler og godbidder: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 Mail: erikvr@mail.dk

HUSK

Du kan stø din forenin g gang du ha n hos XL-BY

Husk at give besked til Pernille Stenbjerg, hvis du flytter så du kan få bladet på din nye adresse Kasserer: eller hvis du kun ønsker Peter Thomsen, FRA XL-BYG ELLING, LÆSØ OG TÅRS Søndre Kirkevej 43, Lyngså, bladet elektronisk.

FORENINGSSTØTTE

Annoncer og distribution, forenings- og udvalgsoversigt, samt maillister til bladet: Pernille Stenbjerg, Bredmosevej 18, 9352 Dybvad Tlf. 51 32 75 37, Mail: saaerdetsagtinord@gmail.com

9300 Sæby. Tlf.tre98lokalt 86 71 42 XL-BYG Elling, Læsø og Tårs er alle e-mail: pwt@privat.dk ejet og drevet. Vi brænder for det lokale og vil derfor gerne støtte gode initiativer i lokale foreninger. Sekretær: Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal støtte. Maggie Bräuner Når du har valgt, hvilken forening vi skal støtte, giver Sønderskovvej 218 vi foreningen lidt tilbage af det, du køber for: 9362 Gandrup * på98 1 % af alt købTlf. din 25private 85 25 konto * på en 0,5 % af alt køb erhvervskonto e-mail: maggieb@kfum-kfuk.dk

Få mere information hos din forenings bestyrelse, klik ind Suppleant: på en af vores hjemmesider, eller forhør dig i butikken, Janni Damborg næste gang du handler hos XL-BYG Elling, Læsø og Tårs. Østerbro 69, 4. tv 9000 Aalborg *Køb ekskl. moms. Gælder ikke køb i vore Tlf. 20 46 93 72 e-mail: damborg@kfum-kfuk.dk

nord.kfum-kfuk.dk Boldspil

KUNsT

FiTNEss

MUsiK

oUTdooR

LÆR SOM DU ER

Exchange

FIND DIN LÆRINGSSTIL PÅ HØRBY EFTERSKOLE

Global

Dronninglund EFTERSKOLE

På Hørby Efterskole ved vi, at ikke alle lærer på samme måde.

innovation

Vælg mellem tre spændende undervisningsprofiler og fem udfordrende linjefag.

www.dronninglundefterskole.dk

Sund fornuft www.sparv.dk 2 - Så er det sagt... - i Nord!

Sammen finder vi din læringsstil og tilrettelægger undervisningen efter den. Det er det, vi kalder: Lær som du er. Find din stil på www.hoerbyefterskole.dk

PRAGMATIKER Hvor svært kan det være? Jeg er ikke den, der tænker over tingene i timevis, og taler gerne før jeg tænker.

XL-BYG 7 Elling Tømmerhandel A/S XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S · Tuenvej B · Elling · Frederikshavn · tlf. 98 48 11 22 · Tuenvej 7 B · Elling · Frederikshavn XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S · Vesterø Havnegade 70 · Læsø · tlf. 98 49 90 03 · www tlf. 98 48 11 22 · www.etas.dk XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S · Johannes Hansens Vej 2 · Tårs · tlf. 98 96 12 66 · www XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S Vesterø Havnegade 70 · Læsø tlf. 98 49 90 03 · www.xl-laesoe.dk REFLEKTOR

Du angriber en opgave fra flere sider. Du vender gerne op og ned på vante forestillinger. For dig er verden ikke sort/hvid.

TEORETIKER

AKTIVIST

Struktur og klare mål. Det er lige dig. Du elsker at sætte dig ind i opgaven og udfører den med stor præcision.

Jeg lærer bedst noget nyt, når jeg bruger hele kroppen. Det med at sidde stille i timevis er bare ikke mig.

Snedkergårdsvej 11 | Hørby 9300 Sæby | T 98 46 63 00 he@hoerbyefterskole.dk hoerbyefterskole.dk

Aut. VVS installatør Flemming Sørensen Teglværksvej 6 - 9881 Bindslev

98 93 87 99 - 20 41 87 99

www.bindslevnysmedie.dk

XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S Johannes Hansens Vej 2 · Tårs lf. 98 96 12 66 · www.xl-taars.dk

TØMRER – SNEDKER – MURER Gartnervej 9 . 9200 Aalborg SV

Tlf. 96 34 32 11


Frygt ikke

t e d r O mørkeblå bagrund. Det uudgrundelige og dybe bliver brudt af opstandelsens lyse liv. Nederste halvdel med den mørke virkelighed i højre side. Den lyse virkelighed i den venstre side. Der er sammenhæng mellem opstandelsens lys og den mørke virkelighed. Ja der er gravstemning og død, hvor opstandelsens hånd løfter mørket bort. Der er også sammenhænd mellem opstandelsens lys og den lyse virkelighed. Der er en kløft i det lyse landskab, hvor opstandelsen grønne vækst af håb vokser sig ind i det lyse liv. Bemærk der er fire huse i hver af virkelighedens sammensatte liv af lys og mørke. Nogle af husene har vinduer som øjne, der skuer ud i virkeligheden. Alle husene har spidse gavle, der rækker opad. Især det øverste hus i den mørke højre side henvender sig til mig. De tomme øjne og den åbne mund taler til mig. Det er råbet om hjælp ud i tomheden. De to nederste huse i højre side har vendt sig om og lader sine vinduer som øjne se ind i råbet. Husets ikke synlige dør er den usynlige stemme fra medmennesket. Huset yderst til højre er på vej til at vende sig. Vender det sig bort mod det råbende hus – eller er det på vej mod sit medmenneske?

- hverken når du er i lyset eller i mørket!

Denne gang er Arne Haugen Sørensens billede fra altertavlen i Vedsted Kirke.

Billedet er valgt som et løft til os i denne tid, hvor kulden og mørket tager mere magt. Livet er ikke enten lyst eller mørkt. Livet består både af lyse og mørke timer og stunder. Vi kravler måske mere ind i os selv i denne mørke tid. Vi ved dog godt, at der kommer et forår, hvor både vi og alt i naturen igen vågner op. Også i denne mørke tid har vi gode lyse oplevelser. Og i den lyse forårstid kan vi blive ramt af undergang. Selv en lys og god dag har en eftermiddag, en aften og en nat. Dog frygter vi ikke nattens mørke, for vi tror og ved, der kommer en morgensol. Jeg ser billedet bestå af tre dele. Øverste halvdel er Guds hånd med den opstandne Kristus. Den lyse hånd på den

Arne Haugen Sørensen skriver selv om sit alterbillede: Motivet er Guds kærlige hænder, der løfter et lille menneske op fra det liv og det fællesskab, det har levet i. Altså en slags nutidig opstandelse, der har det lokale landskab som baggrund. Vendsyssel i sommerens lyse nat, hvor husene sover og kun enkelte våger og andre er ved at vågne. Budskabet er: Frygt ikke, du er i gode hænder. Men livet er heller ikke det værste, man har. Det har været mig magtpålig-

gende på ligeværdig måde at skildre både den profane og den guddommelige kærlighed som to sider af samme sag. Også i vores livsmørke lyder Jesu ord til os FRYGT IKKE. Kære Gud Tak at lyset er stærkere en mørket. Lad din kærlighed altid omslutte os, så vi må leve og engang også dø i den tro, at du bærer os både i livet og i døden. Lad os være et genskin af det lys, du allerede i din kærlighed har givet os. Jesus Kristus, du er livets lys. Tak at du også har mærket livets mørke og død. Gud, tak at du satte døden og mørket til vægs, da du lod Jesus opstå. Lad hver dag for os være en påskemorgen. Amen. Jesus siger ”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys” Johannes Evangeliet 8.12 Siger jeg ”Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset” Salme 139.11 – 12 Gå i mørket med lyset. gå i visheden om ikke at gå alene. Gå med lyset. Kom! Jens Chr. Meldgaard sognepræsten i Vadum

NDELSE” har taget imod bladudvalgets udfordring om, PSTAMeldgaard ”OChr. Jens e sted Kirk et til Ved at skrive nogle små kommentarer i fire blade. , mal af Arne Haugen Sørensen Dette er den tredie. Stor tak til Jens Chr. for gode inputs... 

Så er det sagt... - i Nord! - 3


Konfirmandweekend 2018 Den 26.–28. oktober. Ca. 85 konfirmander mødtes til konfirmandweekend fra fredag aften til søndag formiddag. Weekenden arrangeres af KFUM og KFUK i Nordjylland og 4 sogne, der ønsker at give deres konfirmander en fed weekendoplevelse deltager. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed – dog for første gang i år i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing.

Sound Adventure Forfatter Kunst & design Get Moving Science 4 - Så er det sagt... - i Nord!

Fredag aften ankom alle og blev indkvarteret og opdelt i grupper på tværs af sogne. Efter en masse rystesammenaktiviteter og en andagt, påbegyndtes det planlagte natløb, det blev dog afblæst pga ekstremt vådt og blæsende vejr. Lørdag formiddag bød på workshops, hvor der blev forberedt ting til søndagens gudstjeneste bl.a. prædikestol, dans og drama, billedserier, stearinlys, trådkors og ikke mindst kiks og druer til nadver. Efter en dejlig frokost stod den på konfirmandundervisning og senere var vejret mere venligt stemt og der blev sat gang i udendørs aktiviteter bl.a. rugby med et grisehoved som bold, som blev modtaget med forskellig interesse… Lørdag aften var der discotek og rekorder i forskellige ting, der skulle slås i forhold til tidligere års konfirmandweekends. Bl.a. slog en konfirmand i år rekorden

v/ Carsten Højmark Skovbovej 22 . Sønderskov Tlf: 98 96 50 60 / 40 13 29 60

– specialist i transmission

på at spise 130 dråber Tabascosauce – en ad gangen. I år var rekorden 158 dråber. Stab­ling af bøger var også en disciplin, og skud med vingummibamser med næsen samt kapløb på høje hæle på græsplæne for blot at nævne nogle af tingene. En flok trætte børn stimlede sammen til andagt og natmad og der var ret hurtigt ro i lejren den sidste aften. Søndag gik med oprydning og klargøring til gudstjenesten, som i år foruden forældre og søskende også havde deltagelse af den lokale menighed, så ca. 200 mennesker var med til det. Siden 2009 er der blevet afviklet en fælles konfirmandweekend for tre-fire sogne i Nordjylland med KFUM og KFUK som de bærende kræfter – godt suppleret af de deltagende præster. Der har været en lille udskiftning i de deltagende sogne igennem årene.

VOLLEY & IDRÆT MUSIK & TEATER KUNST & DESIGN

FRILUFTSLIV

Renovering og reparation af gearkasser og bagtøj til alle bilmærker.

Besøg os på www.v-e.dk

www.highgear.dk

Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • Tlf. 98 64 53 80


Høstfest 2018 Selvom deltagerantallet ikke var helt så højt i år som det var i 2017, var det alligevel en helt forrygende aften i rigtig godt selskab. Maden var fra samme kok som de seneste par år og aftenens ”taler” var Simon Kallehauge fra Aalborg KFUM og KFUK. Han er ikke ”født og opvokset” i KFUM og KFUK, men er kommet med i det udvalg, der laver konfirmandweekend og ad den vej kommet ind i fællesskabet og det var netop det, han fortalte om – hvilket var meget inspirerende og spænjdende. Bundskrab spillede så alle fik lejlighed til at få sig rørt og kaffen og de hjemmebagte kager var bare dejlige. Stor tak til Inge og Mogens for igen at lægge maskinhus til.

Stor tak til Inge og Mogens for igen at lægge maskinhus til.

Der var god opbakning til de sanglege, der forsøgtes instrueret.

Bundskrab er fire lokale gutter fra KFUM og KFUK i Østervrå.

Hygge, hygge, hygge.... 

Så er det sagt... - i Nord! - 5


Inger Lis Krarup 40-års jubilæum som klubleder Et helt unikt jubilæum er blevet afholdt for en hel unik dame. Inger Lis Krarup, Aalborg har været klubleder i 40 år i Mok-klubben i Hans Egedes Kirke. KFUM og KFUK i Aalborg holdt reception for Inger Lis, så foreningen sammen kunne fejre hende og takke for hendes store indsats! At være klubleder er en præsentation. At være det i 40 år er helt fantastisk, som vi slet ikke kan rumme. Det er noget med 1600 eftermiddage. Det vi husker, er ikke årene, men øjeblikkene. Det er godt nok mange øjeblikke. Mange hjertetegn imellem dig og et barn. Mange gange ”Fadervor, du som er i Himlene… ” Mange gange ”Hej vi ses i næste uge”.   Og vi kan også se en tråd i det, du har lavet og været en del af! Du har villet.  

6 - Så er det sagt... - i Nord!

”Så længe der kommer børn, så vil jeg” har Inger Lis fortalt og levet ud. Inger Lis ser det enkelte barn. Ikke bare flokken.   Det er en kunst. En præsentation.   KFUM og KFUK i Aalborg afholdte reception med en ydmyghed over hendes standhaftighed. Det at stå fast ved en beslutning og ikke give efter for fristelser, vanskeligheder eller modgang.   Tak til alle som var med til at gøre dagen uforglemmelig - og ikke mindst: TAK til Inger Lis for hendes enorme indsats!


Landsmøde

Stor­møde 2019

Deltagelse fra Nord...

18 mand fra Distrikt Nord på et fantastisk landsmøde. De fortæller: ”Lige så trætte som vi er, lige så fyldte med inspiration og indtryk er vi.”

og flere kan komme med. Jeg synes generelt der var rigtig mange gode ting, som vi skal hjem og rykke på i Aalborg...

Stormødet afholdes mandag den 25. marts 2019 hos KFUM og KFUK i Østervrå i spejderhytten på Industrivej. Har du punkter til dagsorden sendes de Forretningsudvalget, att. Erik Villy Rasmussen, Nissumvej 14, 9220 Aalborg Øst, mail erikvr@mail.dk senest den 25. januar.

Søren Mosekær Fredsgaard Det var dejligt at høre den interesse der var for foreningerne på tværs af landet. Her havde vi mulighed for at dele viden og erfaring fra forskellige aktiviteter, og på den måde lære af hinanden. Det nye internationale projekt var rigtig godt at høre om, og det var så dejligt at opleve den tilslutning der var til projektet fra vores egen forening.

Mie Baumwall Brander Mødet med folkene fra KFUM-huset Amager, som også er i SAMhusprojektet, og høre hvor de er og hvilke spændende ting de har arbejdet med... samt gudstjeneste med deltagelse af medlemmer fra hele verden bl.a. den nye generalsekretær fra Togo, samt fællesklang Odense Simon Kallehauge Det var fedt at høre om den brede vifte af aktiviteter, der findes rundt om i landet på det samme grundlag. Og så var det så sejt at budgettet blev fremlagt med kage.

Dagmar Hansen Jeg synes at det hele var meget professionelt og godt opsat og stillet an. Jeg tror jeg inden havde en forventning om at der ville blive lidt kedeligt, men hele weekenden gik utrolig hurtigt. En særlig oplevelse er nok at jeg opdagede at jeg kendte ret mange, hvilket overraskede mig. Derudover var den kick-off workshop der var arrangeret ret fin. Det gav mig et indtryk af hvor KFUM & KFUK generelt vil hen med deres mål og hvad andre foreninger har gjort sig af erfaringer med målene. Jeg nød at være afsted og synes jeg lærte og opdagede ting omkring KFUM & KFUK.

Anne Luise Åh, det samme som Simon. Og så syntes jeg det var spændende at høre om vores nye internationale projekt Y-Glocal. Jeg er spændt på om det lykkes os at sende to unge med Y-Glocal til ledertræningskursus i Cameroun allerede til januar, og hvad det kan bringe af forandring til foreningen. Jeg kan også se, at der ligger en opgave og en udviklingsmulighed i at gentænke vores medlemsskab, så tærsklen til at blive medlem bliver endnu lavere

Stillingsopslag Blæksprutte med organisatoriske talenter søges til bladudvalget. Pernille har travlt med at blive dansklærer, at være mor og hustru og derfor søger vi hendes afløser i udvalget. Pernille varetager adresse­kartotek og maillister. Desuden fakturerer hun en gang om året annoncørerne. Hvem vil afløse? Henvend dig til Erik Villy eller Kirsten (se side 2)Så er det sagt... - i Nord! - 9


Voksenstævne Referat fra KFUM og KFUK voksenstævne i Distrikt Nord den 10. nov. 2018 i Nørre Uttrup Kirke. 50 tilmeldte var der til stævnet, hvor vi startede med morgenkaffe og nybagte boller. Vi lagde ud med sangen ”Denne morgens mulighed”. Temaet for dagen var” Livsglæde 24/7” Formanden Hans Henrik Jørgensen bød velkommen og præsenterede dagens program som bestod af: Bibeltime v/ provstisekretær Erik Villy Rasmussen. Sangtime v/ organist Anton Schmidt Jakobsen Foredrag v/ provst Viggo Ernst Thomsen. Bibeltimen v/ Erik Villy Rasmussen indledtes med at spørge ”hvad er livsglæde for dig?” set ud fra et kristent livssyn. Som barn kan det være en leder som har betydet meget for dig, og det har givet livsglæde i opvæksten. Tro, arbejde mv. har også været med til at forme os. Der blev citeret fra bogen ”Skabt til Godhed” af Tutu: Vi skal være Guds repræsentanter. Vi er skabt i Guds billede, han er tilfreds med det han har skabt, vi er som vi skal være. Det der er skabt i os skal vi passe på, og bære med os. Vi er skabt af Gud. Vi er skabt for Gud - Vi er Guds tempel. Vers af Tutu: ”Mit barn jeg har skabt dig, jeg har skabt

dig i mit eget billede, jeg kan rigtig godt lide dig. Mit hjerte gør ondt, når jeg ser hvordan du kvæler al glæde i dit liv, fordi du har så travlt, så travlt. og bagefter kan afse tid et øjeblik til lige at standse op og lytte til mig. Du styrter rundt og leder efter livet, men jeg har været her hele tiden. Jeg er ikke længere væk end i en bøn. Det er mig der ånder gennem dit åndedrag. ” Ligeledes fortalte Erik Villy en beretning om en ny medarbejder i en betroet stilling, som efter kort tid blev kaldt til samtale hos lederen, og han var selvfølgelig spændt på hvad det handlede om, om det var ris eller ros. Lederen lagde ud med at sige: Du har et problem, din nabo ved det, dine ansatte ved det, din svigermor ved det. - men du ved det ikke. Hvordan synes du det er at arbejde her? Du tænker dårligt om de andre medarbejdere, og om hvad andre mener, men du er venlig overfor dem. Jeg vil gerne hjælpe dig, for jeg har det samme problem som dig. Du skal derimod tænke: Hvordan kan jeg gøre det godt for dem jeg er sammen med. Skabe succes for dem jeg er sammen med. Som bevidste kristne skal vi ændre adfærd. Vores næste er Guds skabning. Behandl din næste som var det Kristus selv. Efter en dejlig frokost, hvor vi bl.a. blev

serviceret af 3 fra Vendelbo Y’s Men’s Club - og tusind TAK for det! I pausen var mulighed for at købe bøger og kort samt lys. Ligeledes blev udvalgssituationen belyst - vi mangler nye udvalgsmedlemmer, hvis voksenstævnet skal fortsætte. Programmet for 2019 er planlagt og finder sted i Abildgård Kirke, Frederikshavn. Sangtimen ved Anton Schmidt Jakobsen: Musikken er med til at berige vores liv. Vi fik udleveret et sanghæfte med 9 skønne sange og salmer, som Anton spillede til og fortalte om hver salme. Foredrag ved Viggo Ernst Thomsen over emnet ”Hvor kommer livsmodet og livsglæden fra”. Foredraget indledtes med at synge ”Svantes lykkelige dag”. Hvornår er det man oplever ”nu lever jeg, nu er livet værd at leve”. Livsglæden opleves når man har en åbenhed for det man oplever. Vi bliver opladet af sansning, det gør een glad. 98% bliver rekreeret ved at gå i skoven, det giver livsglæde. Herlighedsværdier som at se solen stå op, og se solnedgange giver også livsglæde. Musik påvirker ligeledes os mennesker. Iflg. Niels Højlund er Gudstjenesten som at gå på stranden og finde rav: pludselig finder man DET. Et rigtig godt stævne med gode foredrag og sangtime og et skønt samvær i KFUM og KFUK. På gensyn i 2019.

Redaktionen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår 10 - Så er det sagt... - i Nord!


Efterårsferie på Rubjerglejren I efterårsferien lagde Rubjerglejren rammer til, at en god flok KFUM og KFUK’ere kunne holde lejr. Håbet er, at lejren gentages næste år. Rigtig mange medlemmer af KFUM og KFUK bliver nostalgiske, når Rubjerglejren nævnes. Dette skyldes selvfølgelig de mange lejre, som er blevet afholdt i de minderige bygninger og omgivelser. I efterårsferien var der mulighed for at genopleve denne nostalgi, og det benyttede flere medlemmer af KFUM og KFUK i Nordjylland sig af. Når Tirsdagsklubben fra foreningen i Hjørring mødes en gang om ugen, er tiden ofte knap, fordi vi alle har en travl hverdag. Men vi har længe haft et ønske om, at vi kunne få mulighed for at tilbringe lidt mere kvalitetstid sammen. Derfor var det da også oplagt, at vi takkede pænt ja, da Distriktet stillede Rubjerglejrens bygninger til rådighed for os i efterårsferien: Vi ville lave en efterårslejr og desuden tale om, hvorvidt det er muligt at starte en ny tradition op for netop sådan en lejr. En efterårslejr hvor børn, unge og voksne kan være sammen i nogle dage indhyllet i vaskeægte KFUM og KFUM-ånd. Det var fra starten vores ønske, at flere ville have lyst til at tage med os på lejr, og af den grund skrev vi også rundt til foreningerne i Nordjylland for at gøre opmærksom på, at det var muligt at melde sig til. Derfor var det også rigtig dejligt, at nogle enkelte andre meldte sig til lejren.

Lejren fandt sted fra onsdag til lørdag i efterårsferien, og programmet var alsidigt og lagt an på, at det var muligt at deltage i de dele, som passede bedst til ens eget udgangspunkt. Således brugte vi bl.a. tiden på tur til Rubjergknude, Gospel Kids for børnene, besøgsdag med godt tyve besøgende som deltog i bålhygge og udeleg, samt forskellige former for forkyndelse spredt ud på alle dage og aldersgrupper - ikke mindst en dejlig gudstjeneste med Kristian Brogaard i spidsen. Det er vel overflødigt at nævne, at vi selv-følgelig også fik spillet en masse spil og handlet i slikboden til stor fornøjelse for alle sukkerhungrende børn. Torsdag aften holdt vi desuden festaften, hvor op imod ti øvrige, ikke-overnattende gæster havde tid og lyst til at kigge forbi og snuse lidt til lejrstemningen. Vi vil fra Tirsdagsklubben gerne takke alle dem, der havde lyst til at tage med på lejr samt ikke mindst de utroligt hjælpsomme mennesker, som hjalp med indkøb, madlavning og gudstjeneste. Dernæst vil vi naturligvis gerne sige tak til Distriktet for overhovedet at have prikket til os og givet os mulighed for at låne Rubjerglejren til formålet. Det er Tirsdagsklubbens store ønske, at lejren blev starten på en ny tradition, hvor flere forhåbentligt får lyst til at tage med os næste år. Vi ønsker, at efterårslejren kan blive et hyggeligt samlingspunkt for KFUM og KFUK’ere på tværs af alle aldre og mange foreninger. I hvert fald har vi planer om at forsøge at stable en ny lejr på benene igen næste år og håber denne gang at være så langt foran med planlægningen, at der snart bliver mulighed for at tilkendegive, om man har lyst til at være med. Mie Guldhammer Weinkouff

Så er det sagt... - i Nord! - 11


Returadresse: Bredmosevej 18, 9352 Dybvad

Det sker... - i Nord! Ravmarken 2 9970 Strandby

Tlf. 98 48 18 18

Lørdag den 9. marts 2019: Kvindeligt Voksenstævne

Mandag den 25. marts 2019: Stormøde i Spejderhytten, Industrivej i Østervrå

Tømrer- & snedkermester Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

Tømrer og Legeplads Service v/ Lars Møller Jensen Degnbølvej 239 . Mygdal . 9800 Hjørring

Tlf. 23 43 25 96 . 98 97 53 96

• Nybyggeri • Om- og tilbygning • Renovering • Totalløsninger • Reparationer • Tage • Carporte • Terrasser • Udestuer

• Isolering • Låsearbejde • Badeværelser • Køkkener • Garderobeskabe • Døre og vinduer i træ, alu og pvc • Termo- og energiruder

• Gulve • Trapper • Lofter • Forsikringsskader • Insektnet – og meget mere...

tilbud... ! uforbindende Ring og få et snedkerarbejde rt tømrer- og - på veludfø

98 95 14 14 Vrængmosevej 12 . 9750 Østervrå . Tlf. 21 75 00 14

Udfører også free-lance opgaver 12 - Så er det sagt... - i Nord!

Martin Holm Hansen

Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER.

WWW.MARTIN-HOLM.DK

Havearbejde . Beskæring . Læhegn . Skov Ukrudsbekæmpelse . Anlæg af græsplæne Vikararbejde . Arbejde med minitraktor

v/ Malene Villumsen Pedersen . Hebbelstrupvej 229 . Mygdal . 9800 Hjørring . Tlf. 21 46 20 61 v/ Malene Villumsen Pedersen . Tlf. 21 46 20 61 Mail: mvpservice@outlook.dk . CVR 35 75 74 65 . www.mvp-service.dk www.mvp-service.dk

Profile for Kirsten

Så er det sagt...- i Nord! - December 2018  

Så er det sagt...- i Nord! - December 2018  

Advertisement