Page 1

Så er det sagt... - i Nord!

Børnesommerlejr på Rubjerg Program for Voksenstævne Høstfest 2018 Tag med til Landsmøde 3 spørgsmål til 3 medlemmer

Nr. 77 . September 2018


Redaktion Layout, Facebook og hjemmeside: Kirsten Holm Hansen Mølbakvej 5 . 9750 Østervrå Tlf. 22 149 150 Mail: kirsten-holm-hansen@hotmail.com

Artikler og godbidder: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 Mail: erikvr@mail.dk

Så er det sagt... - i Nord! udgives af KFUM og KFUK i Distrikt Nord. Bladet udkommer 4 gange årligt. Næste gang er den 1. september 2018. Deadline for næste nummer er 1. august 2018 - gerne før! Tryk: Østvendsyssel Folkeblad www.oestvend.dk Oplag: ca. 320 stk.

Forretningsudvalg: Formand: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 e-mail: erikvr@mail.dk Næstformand: Kristian Brogaard Skovbrynet 2 9900 Frederikshavn Tlf. 51 29 25 35 e-mail: kba@km.dk

HUSK

Du kan stø din forenin g gang du ha n hos XL-BY

Husk at give besked til Pernille Stenbjerg, hvis du flytter så du kan få Kasserer: bladet på din nye adresse Peter Thomsen, eller hvis du kun ønsker Søndre Kirkevej 43, Lyngså, FRA XL-BYG ELLING, LÆSØ OG TÅRS 9300 Sæby. Tlf. 98 86 71 42 bladet elektronisk.

FORENINGSSTØTTE

Annoncer og distribution, forenings- og udvalgsoversigt, samt maillister til bladet: Pernille Stenbjerg, Bredmosevej 18, 9352 Dybvad Tlf. 51 32 75 37, Mail: saaerdetsagtinord@gmail.com

e-mail: XL-BYG Elling, Læsø og Tårs pwt@privat.dk er alle tre lokalt ejet og drevet. Vi brænder for det lokale og vil derfor gerne støtte gode initiativer i lokale foreninger. Sekretær: Maggie Bräuner Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal støtte. Sønderskovvej 218 støtte, giver Når du har valgt, hvilken forening vi skal 9362 Gandrup vi foreningen lidt tilbage af det, du køber for: Tlf. 98 25 85 25 * på din private konto 1 % af alt købe-mail: maggieb@kfum-kfuk.dk 0,5 % af alt køb* på en erhvervskonto

Få mere information hos din forenings bestyrelse, klik ind på en af vores hjemmesider, eller forhør dig i butikken, næste gang du handler hos XL-BYG Elling, Læsø og Tårs.

*Køb ekskl. moms. Gælder ikke køb i vore

nord.kfum-kfuk.dk Boldspil

KUNsT

FiTNEss

MUsiK

oUTdooR

LÆR SOM DU ER

Exchange

FIND DIN LÆRINGSSTIL PÅ HØRBY EFTERSKOLE

Global

Dronninglund EFTERSKOLE

På Hørby Efterskole ved vi, at ikke alle lærer på samme måde.

innovation

Vælg mellem tre spændende undervisningsprofiler og fem udfordrende linjefag.

www.dronninglundefterskole.dk

Sund fornuft www.sparv.dk 2 - Så er det sagt... - i Nord!

Sammen finder vi din læringsstil og tilrettelægger undervisningen efter den. Det er det, vi kalder: Lær som du er. Find din stil på www.hoerbyefterskole.dk

PRAGMATIKER Hvor svært kan det være? Jeg er ikke den, der tænker over tingene i timevis, og taler gerne før jeg tænker.

XL-BYG 7 Elling Tømmerhandel A/S XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S · Tuenvej B · Elling · Frederikshavn · tlf. 98 48 11 22 · Tuenvej 7 B · Elling · Frederikshavn XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S · Vesterø Havnegade 70 · Læsø · tlf. 98 49 90 03 · www tlf. 98 48 11 22 · www.etas.dk XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S · Johannes Hansens Vej 2 · Tårs · tlf. 98 96 12 66 · www XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S Vesterø Havnegade 70 · Læsø tlf. 98 49 90 03 · www.xl-laesoe.dk REFLEKTOR

Du angriber en opgave fra flere sider. Du vender gerne op og ned på vante forestillinger. For dig er verden ikke sort/hvid.

TEORETIKER

AKTIVIST

Struktur og klare mål. Det er lige dig. Du elsker at sætte dig ind i opgaven og udfører den med stor præcision.

Jeg lærer bedst noget nyt, når jeg bruger hele kroppen. Det med at sidde stille i timevis er bare ikke mig.

Snedkergårdsvej 11 | Hørby 9300 Sæby | T 98 46 63 00 he@hoerbyefterskole.dk hoerbyefterskole.dk

Aut. VVS installatør Flemming Sørensen Teglværksvej 6 - 9881 Bindslev

98 93 87 99 - 20 41 87 99

www.bindslevnysmedie.dk

XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S Johannes Hansens Vej 2 · Tårs lf. 98 96 12 66 · www.xl-taars.dk

TØMRER – SNEDKER – MURER Gartnervej 9 . 9200 Aalborg SV

Tlf. 96 34 32 11


Også du har et hjem at vende hjem til...

t e d r O og i livet, når de ved, de kan vende tilbage til hjemmet igen. Også med troen på en levende og kærlig Gud, der i Kristus følger os og bærer os på alle livets mange tilfældige veje, kan vi drage ud for at møde nye udfordringer. Vi skal ikke præstere eller bevise vores værd for at være gode nok til at vende hjem. Jesus siger til os i vores dåb – Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Også i vore svigt og i døden er Jesus Kristus Guds åbne arme. Han tager os til sig. Men er alt så ligegyldigt? Kan vi gebærde os, som vi har lyst til, for Jesus Kristus tilgiver os altid? Kan vi være ligeglade med vore forspildte dage? Ja, som yderste konsekvens kan vi gøre, hvad vi vil. Vi er allerede for altid elskede. Guds kærlighed rummer os for altid. Selv de grusomste forbrydere bliver modtaget af Guds åbne arme. De og vi bliver modtaget ikke på grund af de gerninger, vi har gjort eller ikke gjort. Vi bliver modtaget som en far altid vil tage imod sit barn. Det er Guds nåde! At vide sig modtaget trods fejl hjælper os til at leve livet, som Gud har givet os rammerne for. At vide sig elsket hjælper os i livets udfordringer til at gengælde denne kærlighed. At vi så aldrig kan gøre det godt nok, selv om vi gør vores bedste, er en anden sag. Lad os med vore evner og kreativitet skabe verden som livets hjem.

Billedet af Arne Haugen Sørensen hedder ”Hjemkomst”. Den fortabte søn havde fået sin halvdel af arven. Havde spildt et liv trods gode økonomiske forhold. Han går dog i sig selv og brødebetynget vender han hjem. Mon faderen vil skælde ham ud og smække døren i for ham? Er hjemmet et hjem, der stadig står åbent? Billedet viser med stor tydelighed, at døren er åben, og der i hjemmet er lyse farver. En faderkrammer får sønnen. Ja, far og søn udgør sammen en stærk trekant. Livsvejen før hjemkomsten er i gråmørke farver. Hjemmets lys og varme venter! Også vi kan leve vores liv i tro og vished om, at Gud altid er klar til at gi’ os en faderkrammer og sige ”Du er altid velkommen her”. Det er ikke dine fejltrin eller manglende gøremål, der adskiller dig fra Gud. Vi kender det så godt. At hjemmet er vores tryghed. Også vore børn og unge mennesker magter at rejse ud både i verden

Her kan vi trygt vandre ud og med taknemmelighed vende tilbage igen. Ja døren står altid åben! Kære Gud Tak for livet med dets glæde og besværligheder. Tak at vi må høre til hos dig. Giv os din fred og velsignelse til at turde møde hverdagens mange udfordringer. Tak at du følger os. At dine kærlige og levende hænder altid er åbne for en tilgivende faderkrammer. Lad os møde hinanden med den samme tilgivelse. Hjælp os til at gøre livet til en vandring, hvor vi møder hinanden i kærlighed og tilgivelse. Tak at lyset og livet altid lyser ud fra dig, der er vores hjem. Tak at døren også står åben for os. Amen Og når du har brugt din dag til det sidste åndedrag, standser Gud din gråd og klage, tar en misbrugt dag tilbage -nådig glemt i evighed. Lars Busk Sørensen Salmebogen nr 370 vers 7 Jesus siger – Jeg er døren. Om nogen går ind gennem mig, han skal blive frelst og han skal gå ind og gå ud og finde føde.. Johannes Evangeliet 10. 9 Jens Chr. Meldgaard sognepræsten i Vadum

Jens Chr. Meldgaard har taget imod bladudvalgets udfordring om, at skrive nogle små kommentarer i fire blade. Dette er den anden. Stor tak til Jens Chr. for gode inputs... 

Så er det sagt... - i Nord! - 3


I Danmark findes der 8 selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. En af dem er

KFUMs Soldatermission Det begyndte i København i 1889 Man ønskede at ord og handling er ligeværdige og uadskillelige. I mere end 125 år har de erfaret, at den kombination fungerer rigtig godt. I Hvorup ligger Soldaterhjemmet lige ved Aalborg Kaserne. Aalborg har en over 200-årig historie som garnisonsby, idet der siden 1779 har været militære forlægninger i og omkring Aalborg. Kasernen blev som følge af Forsvarsforliget 20052009 et af forsvarets største etablissementer, med et areal på 285 ha og 81.695 m2 bebyggelse. og betjener Trænregimentet og Hærens Center for Logistik og Militærpoliti på Aalborg Kaserne. Soldaterhjemmet i Hvorup blev bygget i 1955 og der er der ca. 38.000 besøgende hvert år. Hjemmet benyttes som mødested for de værnepligtige. De udgør omkring 90% fortæller Leif Hove Nielsen, der sammen med sin kone, Solveig er ledere.

Men også hjemvendte soldater samt det faste personale omkring kasernen, bruger Soldaterhjemmet. Midlertidig bolig for tidligere udsendte I 2013 var der indvielse af Soldaterrekreation der ligger i umiddelbar tilknytning til soldaterhjemmet, hvor tidligere udsendte soldater kan bo midlertidig.  Kristent værested Vi ønsker at være et kristent værested, fortæller Leif og uddyber med at der hver aften er ”Guds fem minutter”, som alle kan deltage i, hvis de har lyst. Der er Jesus i kaffen, så der er altid åben op for en snak. Der er udover Leif og Solveig også 3 volontør og lige nu er der job ledig som volontør. Der er fart over feltet og derfor har hjemmet også brug for mange frivillige. Værdigrundlaget er bl.a. at soldater ople-

ver en oprigtig interesse af soldaterhjemsledere og medarbejdere på KFUMs Soldaterhjem. KFUM Soldatermission præsenter i deres værdigrundlag: At vi er interesseret i det hele menneske med ånd, sjæl og legeme. At KFUMs Soldaterhjem opleves som et rummeligt sted. At vi forventer – og forpligtiger os på – en gensidig respekt. Vi forventer, at soldater og andre besøgende respekterer KFUMs Soldatermissions værdigrundlag og motivation, mens vi selv respekterer andre livssyn. Helt konkret er der også plads til at komme på KFUMs Soldaterhjem med en anden tro. At soldater oplever et nærvær på KFUMs Soldaterhjem. På KFUMs Soldaterhjem inviteres til et inkluderende fællesskab med aktiviteter, spil, TV og hygge. Samtidig er der rig mulighed for at den enkelte kan være sig selv og finde rum til egne tanker. Omsætning på ca. kr. 550.000 ved airshow I juni var der tryk på i KFUMs Soldatermissions telt, hvor 125 frivillige solgte mad og drikkevarer Mens der var Airshow i luften over Flyvestation Aalborg organiserede Solveig og Leif salg til det talstærke publikum. KFUMs Soldatermission var én af de organisationer, der havde fået lov til at sælge mad og drikkevarer ved det store flystævne. Overskud er på ca. kr. 200.000, der allerede er brugt på at anskaffe en ny kantinevogn. Som soldaterne møder under øvelser på skydebanen. Den gamle kantinevogn (kaldet rullemarie) var nedslidt, og en udskiftning var derfor nødvendigt for fortsat at kunne møde soldaterne i deres eget miljø.

Sound Adventure Forfatter Kunst & design Get Moving Science 4 - Så er det sagt... - i Nord!

v/ Carsten Højmark Skovbovej 22 . Sønderskov Tlf: 98 96 50 60 / 40 13 29 60

– specialist i transmission

VOLLEY & IDRÆT MUSIK & TEATER KUNST & DESIGN

FRILUFTSLIV

Renovering og reparation af gearkasser og bagtøj til alle bilmærker.

Besøg os på www.v-e.dk

www.highgear.dk

Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • Tlf. 98 64 53 80
Så er det sagt... - i Nord! - 5

Arrangør:

– i Distrikt Nord

Serritslevvej 341, 9700 Brønderslev

nabo, ven og Kom og tag din e! Alle er velkomn

kollega med.

Dette er en KFUM og KFUK fest for hele Distrikt Nord! Så kom og vær med.

– “Bundskrab” spiller op til dans og sanglege.

– Underholdning for de yngste

– Tale/andagt

– Lækker mad og drikke.

Vi tilbyder ALL INCLUSIVE

ratis. : 75 kr. 0-4 år: g år 4 -1 5 . kr 0 5 1 n Entré: Voksne: alene V. Pederse M l ti 0 /1 1 t es n Tilmelding se 1 46 20 61. ring el. SMS til 2 r eller Mobile Pay te n ta n ko ed m komst Betaling ved an

For hele familie

Lørdag den 6. oktober kl. 18.30 i maskinhuset på “Flyvbjerggård”

n

HØSTFEST

Årets fedeste


Fortryllende sommerlejr! Børnesommerlejr på Rubjerg er altid noget særligt, men i år var den ekstra fortryllende med temaet “magisk sommer” inspireret af Harry Potter universet. Vores troldmandsskole skulle modtage over 40 nye børn denne sommer. Først skulle de have et velkomstbrev med ugler, gøre sig klar til skolen ved at lave en tryllestav, kreere et kæledyr, en eliksirflaske, en badge før de kunne fordeles ud på de forskellige kollegier (bordhold).

6 - Så er det sagt... - i Nord!

Dagene stod på forkyndelse hvor temaer og paralleller fra Harry Potter universet og biblen blev trukket frem. Skolefag blev det også til: Forsvar mod mørkets magter, forvandling, besværgelser, botanik mm. blev flettet ind i stjerneløb, bålaften, festaften og alt det andet vi kender fra børnesommerlejrene. Som leder er det sjovt at se hvordan sommerlejren på den ene side er meget tradition og fastlagte elementer, og på den

anden side hvert år får helt nye udtryk og fortællinger ved årets tema. Og fantastisk at se hvordan børnene vokser med ind i fortællingerne og ind i relationerne med de andre børn på lejren. Hver på deres måde og med deres finurlige personligheder =) Tak for hvert et grin, en fortrolig snak, en tosset sang og meget mere… 

/ Anne Luise Petersen
SĂĽ er det sagt... - i Nord! - 7


8 - SĂĽ er det sagt... - i Nord!


Landsmøde Deltagelse fra Nord... November Landsmødet afholdes den 9.-11. november 2018 på Hotel Nyborg Strand. Alle medlemmer i KFUM og KFUK er inviteret med til Landsmøde. Delegerede (dem med stemmeret) skal dog være fyldt 16 år. Alle foreninger, der har mindst 10 medlemmer ved seneste medlemsopgørelse, kan sende delegerede: Foreninger med: • 10-49 medlemmer har ret til 1 delegeret • 50-99 medlemmer giver 2 delegerede • 100-149 medlemmer giver 3 delegerede etc. Der plejer at være cirka 350 deltagere på Landsmøderne. Er der foreninger, der ikke får sendt en delegeret afsted, kan retten til den delegeret gives videre til en anden fra en anden forening. Dermed kan vi bruge alle vores stemmer. Hvis I som foreningen ikke kommer afsted og ønsker at give pladsen som delegeret videre til et andet medlem fra Nord, så tag kontakt til en naboforening eller til Forretningsudvalget.

”Hvad er det Umagen værd at erindre det Forbigangne, der ikke kan blive et Nærværende” Citatet er af Søren Kierkegaard fra Frygt og Bæven fra 1843. Kierkegaard vil skærpe opmærksomheden om det gamle udtryk ”grib dagen”. Det er, mens det sker, at livet skal leves. Det er det nærværende, der er det vigtige. Fuglen og blomsten altid er nærværende i deres livs øjeblikke. (Og det må medlemmer af KFUM og KFUK også gerne være) Grib Landsmødet I november er der Landsmøde for hele Danmark. På Landsmødet bliver demokratiet levende og noget, der sker lige nu. Det vil vi på Landsmødet fejre og styrke. Der skal bl.a. vedtages ny fælles strategi. Arbejdet med at omsætte strategien lokalt starter allerede på Landsmødet. Der er sat tid af til det i programmet - og det bliver gjort i et inspirerende fællesskab. Vi oplever, at vi er afhængige af og forpligtede på hinanden. Vi har en fælles vision og konkrete fælles opgaver de kommende år.

Vi er en del af Verdens største ung­doms­­­bevæg­else

Unge og unge voksne Er du under 30 år kan du søge Forretningsudvalget om tilskud. Tilskuddet er på kr. 500.

Det store fællesskab Vi er en del af verdens største ungdomsbevægelse. Vi har en stærk landsorganisation. Vi har mange spændende initiativer lokalt også i foreningerne i Distrikt Nord. Alt dette skal vi bruge og sammen bringe i spil for at skabe endnu flere aktiviteter og fællesskaber til gavn for børn og unge. Også hos os i Nord. Vi tror på endnu bedre sammenhæng, mere inspiration og masser af fornyet liv.

Hvis du er mellem 16-19 år, og du gerne vil udfordres, så meld dig til ’Brug din stemme’. Der bliver aktiviteter i efteråret og vi tager sammen med på KFUM og KFUK’s landsmøde. Du kan melde dig til og høre mere om projektet hos Diana Holm Clausen, diana_holm@live.dk, eller Kristian Enemark, k.s.enemark@gmail.com De fortæller: ”Hos ’Brug din stemme’ vil vi give dig værktøjerne til at blive hørt, uanset om du allerede har meninger på hjerte eller ønsker at få det.”

Deltagelse fra foreningerne i Distrikt Nord Det vil være dejligt om alle foreninger fra Nord bliver repræsenteret i 2018. Vi sætter sammen godt fra land, når vi mødes til Landsmøde i november. Vær med til at træffe store beslutninger, og forvent masser af spændende og vigtige debatter, stærke indspark og inspiration til dit engagement i KFUM og KFUK.

Landsmøde? Love, ændringsforslag, resolutioner, opstilling af kandidater???? Kom til forberedelsesmøde og bliv klogere på landsmødet. Landsmødet for KFUM og KFUK afholdes den 9. - 11. november 2018 på Hotel Nyborg Strand, og du kan forvente masser af spændende og vigtige debatter og beslutninger, stærke indspark og inspiration til dit engagement i KFUM og KFUK. På Landsmødet bliver demokratiet levende. Vi skal bl.a. vedtage vores toårsmål, som erstatter vores tidligere toårige strategier. Arbejdet med at omsætte målene lokalt starter allerede på Landsmødet. Vi har sat tid af til det i programmet – og vi kommer til at gøre det i et inspirerende fællesskab. Alle foreninger kommer derfor hjem med et konkret arbejdsredskab til de næste to år. Derfor er det vigtigt, at alle foreninger er godt repræsenteret. Det kan være lidt svært og tungt at sætte sig ind i forslagene alene – derfor inviterer vi til et ”landsmøde - forberedelsesmøde” for delegerede og alle andre interesserede i Distrikt Nord onsdag den 31. oktober kl. 19.30 - 21.30 på Danmarksgade 52, 9000 Aalborg. Af hensyn til kaffen vil det være dejligt hvis folk tilmelder sig på www.facebook.com/ events/2112173822369521/ (find evt. eventen via Aalborgs facebookside),men man er også hjertelig velkommen til bare at dukke op på dagen!

15. oktober Sidste frist for tilmelding. Se mere på https://landsmoede.kfum-kfuk.dk/ 

Så er det sagt... - i Nord! - 9


Så er det sagt… - i Nord! vil i de kommende numre give de tre samme spørgsmål til personer, der har det til fælles, at de er medlemmer af en KFUM og KFUK forening i distriktet. Vi er 633 i alderen 1 til 88 år. Hvad kan du blive så opslugt af, at du ikke bemærker, hvad der foregår omkring dig? Hvis jeg er igang med en spændende bog, kan jeg være så opslugt af den, at jeg helt glemmer tiden. Det samme gør sig gældende i forbindelse med et opkald til en ven/veninde. Hvordan er de mennesker, du sætter mest pris på? De personer i mit liv som jeg har en tæt relation til - personer som er ærlige og accepterer mig for den jeg er - som er der hvis jeg får brug for det - som er med på sjov og hyggelig samvær. Hvad vil du gerne snakke mere med andre om? Mit netværk, som består både af familie og gode venner, giver mig rig mulighed for at få drøftet livets glæder/udfordringer. Taknemmelighed, eller mangel på samme, er et emne jeg gerne vil drøfte, da jeg mener det lidt bliver glemt i hverdagen. 

Jette Nørby

Hvad kan du blive så opslugt af, at du ikke bemærker, hvad der foregår omkring dig? Jeg har altid været glad for specielt to ting helt fra barns ben, som har kunnet sende mig ind i min egen lille bobbel; at være kreativ og være omkring dyr. Nu er jeg så heldig at være på et studie, hvor lige præcis kreativiteten spiller en stor rolle og der kan nemt smides flere timer væk på modelbyg, tegning og design i forskellige computerprogrammer. Dyrene har jeg desværre ikke mange af her i byen, så min forældres gård får et jævnligt visit. Hvordan er de mennesker, du sætter mest pris på? Jeg har arbejdet i butik de sidste 5 år, hvor jeg har haft kunder, som jeg har sat mere pris på end andre, og som virkelig kan lysne en lang arbejdsdag op. Det er mennesker, som er nærværende, smiler tilbage ved kassen og kommer mig i forkøbet med ”God dag”. Men også uden for min rolle som butiksekspedient, sætter jeg stor pris på mennesker, der evner at have forståelse, respekt og empati for andre, som nødvendigvis ikke er lig en selv. Så har jeg altid set en kvalitet i mennesker, der kan slappe af i sit eget selskab og som rummer en god portion selvironi. Hvad vil du gerne snakke mere med andre om? Jeg ved ikke, om der decideret er et bestemt emne, som jeg gerne vil snakke mere med andre om. Men der, hvor jeg syntes, de spændende og interessante samtaler opstår, er i fora, hvor der er en gensidig respekt for hinanden og skabes plads og forståelse for forskellige holdninger. Et forum, hvor man er tryg ved at ytre sig, ikke er bange for fordømmelse og hvor man flytter hinanden. Det betyder ikke så meget for mig, om det lige er politik, religion, sundhed eller følelser det omhandler, men jeg vil rigtig gerne snakke mere med andre, hvor der er plads til at snakke. 

10 - Så er det sagt... - i Nord!

Emma Dyrvig Mikkelsen

Hvad kan du blive så opslugt af, at Hvad kan du blive så opslugt af, at du ikke bemærker, hvad der foregår omkring dig? Jeg kan blive opslugt af nye projekter både i forbindelse med fritid og arbejde. Ofte er det projekter som kræver stædighed at gennemføre, men som giver meget mening når det endelig lykkes. Hvordan er de mennesker, du sætter mest pris på? De mennesker som jeg sætter pris på, er de som tør være sig selv. Det er personer som tør sige sin ærlige mening, selvom vi ikke er enige. Det er mennesker som jeg både kan ’’grine og græde’’ med. Hvad vil du gerne snakke mere med andre om? Jeg vil gerne snakke mere med folk om ting der ikke handler om vind, vejr og arbejde. Jeg vil gerne snakke med folk om dybdegående emner. Det kunne f.eks. være livets vej, tro, familie osv. Malene Villumsen Pedersen


Når op­levelser ikke er digitale... Oplevelser sammen skaber relationer og oplevelse af egen personlighed. Rubjerglejren som både hus og identitetsskabende. Der har i sommerens løb igen været afholdt børnesommerlejr med meget god succes. Mange nye børn var med. Det er flot. Ledergruppen har gjort en indsats for at få nye børn med og det lykkedes. Den udvikling ønsker ledergruppen at arbejde videre med op til lejren næste år. Der er en solid ungeleder flok, der har det tilfælles, at før de blev ledere har de været børn på lejren. Nu er de med til at trække læsset. De skaber sammenhæng og er med i både planlægning og afvikling. Det gør noget ved os alle sammen, børn, unge og voksne at have oplevelser sammen. Som noget nyt blev en del af ledergruppen i år endnu en dag på lejren og nød fællesskabet med hinanden og det krydret med nogle timers ungeleder-kursus.

Udvalg og dig Kunne du tænke dig at være med i de kommende overvejelser eller har kommentar, der skal tages med i overvejelserne? Kontakt meget gerne en fra Rubjergudvalget eller forretningsudvalget.

/ Erik Villy Rasmussen Forretningsudvalget Tlf 30 60 09 61. mail evr@km.dk 

Der er ikke en afklaring i forhold til ændringer af huset. Vi har to opgaver • Overvejelse af muligheder for en renovering. Hvilke økonomiske muligheder er der og hvilken prioriteringer, skal vi tage ud fra det? • Den daglige drift. Vi har spurgt Y’s Men klubber i Nordjylland om en klub eller flere klubber kunne ønske at drive lejren (sammen med os) på en sådan måde, at de delvis kan benytte det økonomiske overskud, det måtte give. Vi håber på en afklaring heraf hen over efteråret. Også sådan at vi kan komme tilbage med svar i forhold til de foreninger, der har vist interesse i tilbyde et lån.Så er det sagt... - i Nord! - 11


Returadresse: Bredmosevej 18, 9352 Dybvad

Det sker... - i Nord! Lørdag den 6. oktober: Høstfest i Distrikt Nord

Ravmarken 2 9970 Strandby

Tlf. 98 48 18 18

Lørdag den 10. november 2018: Voksenstævne i Nr. Uttrup kirke, Nørresundby Lørdag den 9. marts 2019: Kvindeligt Voksenstævne

Tømrer- & snedkermester Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

Tømrer og Legeplads Service v/ Lars Møller Jensen Degnbølvej 239 . Mygdal . 9800 Hjørring

Tlf. 23 43 25 96 . 98 97 53 96

• Nybyggeri • Om- og tilbygning • Renovering • Totalløsninger • Reparationer • Tage • Carporte • Terrasser • Udestuer

• Isolering • Låsearbejde • Badeværelser • Køkkener • Garderobeskabe • Døre og vinduer i træ, alu og pvc • Termo- og energiruder

• Gulve • Trapper • Lofter • Forsikringsskader • Insektnet – og meget mere...

tilbud... ! uforbindende Ring og få et snedkerarbejde rt tømrer- og - på veludfø

98 95 14 14 Vrængmosevej 12 . 9750 Østervrå . Tlf. 21 75 00 14

Udfører også free-lance opgaver 12 - Så er det sagt... - i Nord!

Martin Holm Hansen

Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER.

WWW.MARTIN-HOLM.DK

Havearbejde . Beskæring . Læhegn . Skov Ukrudsbekæmpelse . Anlæg af græsplæne Vikararbejde . Arbejde med minitraktor

v/ Malene Villumsen Pedersen . Hebbelstrupvej 229 . Mygdal . 9800 Hjørring . Tlf. 21 46 20 61 v/ Malene Villumsen Pedersen . Tlf. 21 46 20 61 Mail: mvpservice@outlook.dk . CVR 35 75 74 65 . www.mvp-service.dk www.mvp-service.dk

Profile for Kirsten

Så er det sagt i Nord - September 2018  

Så er det sagt i Nord - September 2018  

Advertisement