Page 1

Nr. 73 . September 2017

SĂĽ er det sagt... - i Nord!


Redaktion Layout, Facebook og hjemmeside: Kirsten Holm Hansen Mølbakvej 5 . 9750 Østervrå Tlf. 98 95 20 50 / 22 149 150 Mail: kirsten-holm-hansen@hotmail.com Artikler og godbidder: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 Mail: evr@km.dk Annoncer og distribution, forenings- og udvalgsoversigt, samt maillister til bladet: Pernille Stenbjerg, Bredmosevej 18, 9352 Dybvad Tlf. 51 32 75 37, Mail: saaerdetsagtinord@gmail.com

Så er det sagt... - i Nord! udgives af KFUM og KFUK i Distrikt Nord. Bladet udkommer 4 gange årligt. Næste gang er den 1. december 2017. Deadline for næste nummer er 1. november 2017 - gerne før! Tryk: Østvendsyssel Folkeblad www.oestvend.dk Oplag: 300 stk.

Forretningsudvalg: Formand: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 e-mail: evr@km.dk Næstformand: Kristian Brogaard Vejlegade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 51 29 25 35 e-mail: kba@km.dk

HUSK

Du kan stø din forenin g gang du ha n hos XL-BY

Husk at give besked til Pernille Stenbjerg, Kasserer: hvis du flytter så du kan få Peter Thomsen, bladet på din nye adresse Søndre Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby. Tlf. 98 86 71 42 eller hvis du kun ønsker FRA XL-BYG ELLING, LÆSØ OG TÅRS e-mail: pwt@privat.dk bladet elektronisk.

FORENINGSSTØTTE XL-BYG Elling, Læsø og Tårs er alle tre lokalt Sekretær: ejet og drevet. Vi brænder forBräuner det lokale og vil Maggie derfor gerne støtte gode initiativer 218 i lokale foreninger. Sønderskovvej 9362 Gandrup Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal støtte. Tlf. 98 25 85 25 Når du har valgt, hvilken forening vi skal støtte, giver e-mail: maggieb@post.tele.dk vi foreningen lidt tilbage af det, du køber for:

nord.kfum-kfuk.dk

1 % af alt køb* på din private konto 0,5 % af alt køb* på en erhvervskonto

Få mere information hos din forenings bestyrelse, klik ind på en af vores hjemmesider, eller forhør dig i butikken, næste gang du handler hos XL-BYG Elling, Læsø og Tårs. TØMRER – SNEDKER – MURER Gartnervej 9 . 9200 Aalborg SV

Tlf. 96 34 32 11

*Køb ekskl. moms. Gælder ikke køb i vore VOLLEY & IDRÆT MUSIK & TEATER KUNST & DESIGN

FRILUFTSLIV

Besøg os på www.v-e.dk Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • Tlf. 98 64 53 80

Boldspil

KUNsT

FiTNEss

MUsiK

oUTdooR

LÆR SOM DU ER

Exchange

FIND DIN LÆRINGSSTIL PÅ HØRBY EFTERSKOLE

Global

Dronninglund EFTERSKOLE

På Hørby Efterskole ved vi, at ikke alle lærer på samme måde.

innovation

Vælg mellem tre spændende undervisningsprofiler og fem udfordrende linjefag.

www.dronninglundefterskole.dk

Sammen finder vi din læringsstil og tilrettelægger undervisningen efter den. Det er det, vi kalder: Lær som du er. Find din stil på www.hoerbyefterskole.dk

PRAGMATIKER Hvor svært kan det være? Jeg er ikke den, der tænker over tingene i timevis, og taler gerne før jeg tænker.

XL-BYG 7 Elling Tømmerhandel A/S XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S · Tuenvej B · Elling · Frederikshavn · tlf. 98 48 11 22 · Tuenvej 7 B · Elling · Frederikshavn XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S · Vesterø Havnegade 70 · Læsø · tlf. 98 49 90 03 · www tlf. 98 48 11 22 · www.etas.dk XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S · Johannes Hansens Vej 2 · Tårs · tlf. 98 96 12 66 · www XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S Vesterø Havnegade 70 · Læsø tlf. 98 49 90 03 · www.xl-laesoe.dk REFLEKTOR

Du angriber en opgave fra flere sider. Du vender gerne op og ned på vante forestillinger. For dig er verden ikke sort/hvid.

TEORETIKER

AKTIVIST

Struktur og klare mål. Det er lige dig. Du elsker at sætte dig ind i opgaven og udfører den med stor præcision.

Jeg lærer bedst noget nyt, når jeg bruger hele kroppen. Det med at sidde stille i timevis er bare ikke mig.

Snedkergårdsvej 11 | Hørby 9300 Sæby | T 98 46 63 00 he@hoerbyefterskole.dk hoerbyefterskole.dk

XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S Johannes Hansens Vej 2 · Tårs lf. 98 96 12 66 · www.xl-taars.dk

• Aut. VVS og naturgas • Alm. smedearbejde • Stålkonstruktioner • Rep. af landbrugsmaskiner

Aut. VVS installatør Flemming Sørensen Teglværksvej 6 - 9881 Bindslev

98 93 87 99 - 20 41 87 99

www.bindslevnysmedie.dk 2 - Så er det sagt... - i Nord!

Øster Brønderslev Smede- og VVS forretning ApS v/ aut. VVS- & naturgasinstallatør

Lars Holm Hansen Elmevej 73 . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 81 10 38


t e d r O Af: sognepræst i Gunderup-Nøvling-Gistrup pastorat

Gud kan ikke købes I år er, fejrer vi 500-året for reformation. Reformation var et opgør med en tankegang, at man kan købe Gud. Den var et skarpt opgør mod, at man med penge, gode gerninger eller åndelige øvelser skulle kunne formilde Gud eller skaffe sig plads i himlen. De 95 teser om aflad Den 31. oktober 1517 udgav munken Martin Luther sine 95 teser om aflad. Man købte afladsbreve af kirken, fordi man derved mente at kunne betale sig fra straffene i Skærsilden (en mellemtilstand efter døden, hvor man skulle renses gennem straffe – en ganske ubibelsk tanke). Luther var stærkt imod afladshandlen. Han mente, at man måtte være bodfærdig, angre sin synd og tage imod Guds tilgivelse. Og at man i stedet kunne bruge sine penge på at klare dagen og vejen samt at hjælpe den fattige og låne til den trængende. Befrielsen – troen som Guds gave Luther var, da han var munk, meget optaget af at gøre det godt. ”Jeg holdt mig så strengt til mit munkeliv, at jeg vover at sige, hvis nogen sinde en munk skulle komme i Himlen på grund af sit munkeliv, så måtte det have været mig.” Han slog hårdt ned på den mindste fejl og den mindste uoprigtighed hos sig selv. Han var fanget i sine egne ambitioner og krav om at leve op til Gud. Han følte, at han skulle retfærdiggøre sig, ”betale” Gud. Ganske vist ikke med penge, men med sine gerninger, sin fromhed, sit rene sind, og at det aldrig blev godt nok. Det var fortvivlende. Befrielsen kom, da Luther opdagede, at Himlen og vort forhold til Gud er en gave, som vi får skænket. Den troende skal bare tage imod, leve i tro og i tillid til Guds gave. Den er rakt os i Jesus Kristus. Luther oplevede det som en stor befrielse at se troen som en gave og ikke som et krav om præstationer, man umuligt kunne leve op til. At gøre godt – ikke for Guds skyld, men for medmenneskets skyld Netop, når du er fri for at skulle ”betale” en gæld til Gud, kan du tjene din næste i fri kærlighed. Du skal ikke elske din næste for at komme i Himlen eller for at behage Gud.

Du skal derimod elske din næste ved at have for øje, hvad din næste trænger til. Alle gerninger kan være rettet mod næstens tarv. ”Vi elsker, fordi han elskede os først” (1 Joh 4,19). Præstationsjag – i dag Også i dag er der mange, der stiller hårde krav til sig selv. Det ligger ligesom i vores kultur: Du er, hvad du gør. Du er, hvad du præsterer. Mange tænker i den sammenhæng ikke på Gud, men forsøger i stedet at leve op til samfundets krav eller tidens idealer og modekrav. Eller man går efter egne ambitioner om at gøre en forskel. Jeg tror, mange i dag kan have glæde af Luthers gode opdagelse af, at du hverken for penge eller et stort præstationsjag kan ”betale” dig til lykken eller Himlen eller den yderste mening. Vi må tage imod livet og næsten af Guds hånd som en gave. Der ligger en stor befrielse i, at Gud elsker os og kan bruge os, selvom vi syndere, selvom vi ikke er perfekte og fuldkomne. Hvilken gave! Hvilken nåde! Ejnar Grønlund, sognepræst, Gistrup Gratis Himlen er givet os gratis og som gave. Vi har ikke gjort noget til det selv og har heller ikke kunnet gøre noget. Kristus, vor Herre. har købt den dyrt med sit blod. Fra: Det vigtige. Bønner af Martin Luther s. 93 Evigt liv til gave Nu siger han: Kom hid til mig, tag evigt liv til gave. Jeg led den bitre død for dig, at du den arv skal have; nu er jeg din og du er min, min bolig skal og være din, os skal ej fjenden skille. Af Martin Luther. Den Danske Salmebog 487 v 7

Ejnar Grønlund har taget imod bladudvalgets udfordring om, at skrive nogle små kommentarer til de næste fire blade. Dette er den anden. Stor tak til Ejnar for gode inputs... 

Så er det sagt... - i Nord! - 3


Kære med-medlemmer Mulig­ af KFUM og KFUK hederne i Nord i Nord Jeg har taget i mod en god udfordring fra redaktionen af dette blad til at give en status på, hvordan KFUM og KFUK ser ud set fra et Hovedbestyrelsesmedlem. Siden sidste landsmøde i november har vi i HB brugt tiden til at få os selv organiseret. Vi har valgt en løsning, således at 10 valgte medlemmer har forskellige opgaver. De fleste er tilknyttet et af de fem landsudvalg (Lokale aktivitetsmiljøer, Kristendomsudvalget, Globale fællesskaber, Uddannelse og udvikling samt Festival og lejre). Desuden har vi en, som tager sig af samarbejdet med de andre børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Derudover er der selvfølgelig formand, næstformand og kasserer. Jeg har selv fået jobbet som kasserer og gør mit bedste for, at vi som landsorganisation bruger vores midler bedst muligt. På landsmødet blev der vedtaget en ny strategi for perioden 2016-2018, og den bærer HB naturligvis en del af ansvaret for bliver gennemført i forhold til de strategiske tiltag, der er sat op. Det er bare meget vigtigt, at alle vi medlemmer og foreninger husker, at strategien, der er vedtaget på landsmødet, ikke er HBs strategi, men strategien for hele KFUM og KFUK i Danmark. Hvis der skulle være en enkelt, der ikke kan huske punkterne i strategien er de: Lokale aktivitetsmiljøer, Østdanmark, Frivillighed og Større sammenhængskraft. Alle delmål for de enkelte strategipunkter kan ses her: https:// www.kfum-kfuk.dk/media/5195/strategi2016-18-kort.pdf

I mange af delmålene, er det foreningerne, som skal være de bærende kræfter. Under lokale aktivitetsmiljøer er det blandt andet • at vores foreninger bliver synlige i lokalsamfundet som et aktivitetsmiljø, hvor børn og unge tager ansvar lokalt • at udvikle åbne familieaktiviteter • at udbrede local 2 local-partnerskaber.

Min opfordring til alle foreninger i Nord er derfor: Tag strategien med på næste bestyrelsesmøde, overvej hvordan I kan være med til at få strategien til at lykkes. Har I brug for sparring, eller har I spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte vores dygtige konsulenter, landskontoret eller mig. Men for at vende tilbage til hvad HB så arbejder med lige nu. En af de ting, som har fyldt i de første 8 mdr., har været det nye projekt med SAMhuset. Vi ønsker at få aktiveret nogle af alle de foreningsbygninger, vi har rundt omkring i Danmark. Der har været en positiv respons fra flere foreninger, som ønsker at være med i projektet, og vi håber fortsat at kunne se lidt slidte og triste foreningsbygninger blive forvandlet til SAMhuse, hvor unge vil møde Samvær, Aktiviteter og Mening. Min sidste opfordring vil være; lad os sammen skabe meningsfyldte aktiviteter for børn og unge i de lokalsamfund, vi bor i. Lad os, der har rundet de +30 år og derfor måske ikke længere er kernemålgruppen, være medskabere af aktiviteter, som andre kan have glæde af og finde mening ved at deltage i. De bedste hilsner Jesper Damgaard Kasserer for KFUM og KFUK i Danmark og medlem i Aalborg.

Max 15 elever pr. klasse Forfatter Adventure Kunst og design Science - Sound Kærupvej 9 - 7741 Frøstrup - 97991355

www.bjerget.dk

4 - Så er det sagt... - i Nord!

v/ Carsten Højmark Skovbovej 22 . Sønderskov Tlf: 98 96 50 60 / 40 13 29 60

– specialist i transmission Renovering og reparation af gearkasser og bagtøj til alle bilmærker.

www.highgear.dk

Udvalg Forretningsudvalget vil bruge tiden frem til 2019 med at mødes med de 10 udvalg, der bærer distriktets navn. Det bliver i år udvalg i forhold til børn og unge og i 2018 med Concentus, Rubjergudvalget og udvalg med voksenfællesskaber. Fokus: hvad ser vi af muligheder fremover? Foreninger Forretningsudvalget ønsker ligeledes i de kommende år, at mødes med de 12 foreninger i distriktet. Det er forskellige foreninger og på hvilken måde kan vi løfte hinanden og skabe en god sammenhængskraft? Relevans Den store drivkraft er, at KFUM og KFUK skal nå ud til nye medlemmer og hvordan vi fortsat kan styrke lysten til at engagerer os. Vi vil sætte fokus på, at mange fra Nord kommer på Landsmødet næste år. Det vil give god mening! Der er mange i Nord, der fortjener at blive set og anerkendt for sin indsats. Og vi vil gerne fra Nord være med i det danske fællesskab om at træffe beslutninger for KFUM og KFUK. Ses! Erik Villy


BØRNEWEEKEND på ”Lejrskolen LILLE NORGE”, Kordalsvej 13, 9493 Saltum

Den 30. september og 1. oktober 2017

KOM MED OG OPLEV ET

ET SPÆNDENDE DØGN med bl.a. en ældre herre ved navn Moses, der bl.a. kan fortælle gode historier. Weekenden er for børn i 0.-6. klasse

PR OG R A M :

Lørdag: Ankomst mellem kl. 9.30 -10.00 – herefter indkvartering og farvel til forældre Velkomstlege og -spil Frokost Mosesløb Krea-workshops lav bl.a. vandrestav, brændende busk, Farao-hovedbeklædning eller græshoppeklemme. Aftensmaden tilberedes over bål Spændende aftenprogram – det bliver råhyggeligt... Godnat og sov godt

Søndag: Gudstjeneste kl. 9.30 i Saltum Kirke og afhentning ved kirken efter gudstjenesten kl. ca. 10.30

Pris og huslejeandel: 100 kr. indeholder 50 kr. som huslejeandel Tilmelding senest: 22. september 2017 til: Peter Thomsen, Sdr. Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby, 98 86 71 42. Mail: PWT@privat.dk Påklædning: HUSK udendørs tøj og fodtøj til løb. Medbring evt. lidt slik (maks. 20 kr.) Betaling: Medbring 100 kr. til weekenden eller MobilePay 61 26 14 34 (Line) og skriv ”børneweekend + barnets navn + fødselsdato”

Ledere: Peter Thomsen, Sdr. Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby, 98 86 71 42 Anne Mette Nielsen, Svalevej 7, 9881 Bindslev, 98 93 70 27 Line Bruun Sørensen, Trangetvej 32, 9830 Tårs, 98 83 14 34 Inger Lis Krarup, Budolfi Plads 7, 9000 Aalborg, 98 16 59 11 / 40 57 81 54 Chikit Vesterbæk, Lektorvej 66, 9000 Aalborg, 25 30 85 10 Karin Klitgaard Olesen, Alstrupvej 83,V. Hjermitslev, 9700 Brønderslev, 51 35 12 65

5 - Så er det sagt... - i Nord!mail: PWT@privat.dk mail: jcn@mail.tele.dk mail: morris@mail.dk mail: ingerliskrarup@privat.dk mail: chikit@vesterbaek.net mail: kolo@privat.dk

Så er det sagt... - i Nord! - 5


HØSTFEST

Årets fedeste

Arrangør:

i Distrikt Nord

Serritslevvej 341, 9700 Brønderslev

Lørdag den 7. oktober kl. 18.30 i maskinhuset på “Flyvbjerggård”

6 - Så er det sagt... - i Nord!

Alt er ikke “bare som det plejer” dette er en KFUM og KFUK fest for hele Distrikt Nord! Så kom og vær med.

– “Bundskrab” spiller op til dans og sanglege.

– Tale/andagt ved Erik Villy Rasmussen

– God mad og drikke.

Vi tilbyder ALL INCLUSIVE

nabo, ven Kom og tag din e! Alle er velkomn

og kollega med

tis. 75 kr. 0-4 år: gra r: å 4 -1 5 r. k 0 5 1 Entré: Voksne: e V. Pedersen n le a M l ti 0 /1 1 st Tilmelding sene 1 4 6 20 61. y ring el. SMS til 2 r eller Mobile Pa te n ta n o k d e m komst Betaling ved an

– for hele familien

.
Så er det sagt... - i Nord! - 7

På stævnet sælges der bl.a. bøger fra Unitas Forlag, kort fra KFUKs Sociale arbejde og lys fra Danmission.

Ringvejen 7, 9800 Hjørring

Bistrupkirken

Ringvejen 7, 9800 Hjørring Lørdag d. 11. november i

Bistrupkirken

Lørdag d. 11. november i

Indbyder til

KFUM og KFUKs voksenarbejde Distrikt KFUM og KFUKs voksenarbejde Distrikt Nord Indbyder til


Velkommen til voksenstævne 2017 Voksenstævnet er en del af KFUM og KFUKs voksenarbejde og afholdes i år i Bistrupkirken. Stævnet henvender sig til alle voksne – yngre som ældre – som har tid og lyst. Lad de hjemlige sysler ligge og brug dagen på dig selv. … en festlig dag i godt fællesskab med indhold. Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendigt. Det kan ske til en af nedenstående senest 1. november 2017: Hanne og Hans Henrik Jørgensen, Hjørring farmkrustrup@hotmail.com, tlf. 31617787 Emmy og Willy Farsinsen, Hørby ewfarsinsen@gmail.com tlf. 98466223/ 30310227

Marie og Verner Thomsen, Aabybro thomsen83@mail.dk tlf. 29441159 De øvrige i udvalget er: Inger og Normann Pedersen, Hjørring Sonja og Per Krag, Horne Prisen for stævnet er kr. 225,- pr. person. Betaling kan ske til konto 9070-1620753676 senest 1/11 2017. (husk navn på alle dem, betalingen vedrører) Betaling kan også ske ved ankomst til stævnet. Forudbetalt deltagerbetaling vil ved framelding senest 3 dage før stævnet blive refunderet. Ved framelding senere end 3 dage før stævnet, vil deltagerbetalingen blive opkrævet, da KFUM og KFUK vil blive afkrævet betaling for mad. På stævnet benyttes KFUM og KFUKs sangbog ”PULS”.

Kl. 15.00

Kl. 14.15

Kl. 13.00

Kl. 11.30

Kl. 09.45

Kl. 09.30

Kl. 09.00

Afrunding og afslutning

Foredrag v. Provst Thomas Reinholdt Rasmussen. Martin Luther er en af historiens store skikkelser. Hans betydning rækker ud over eget liv og virke. Hans liv er elementært spændende og er en god måde at få forståelse af den bevægelse, reformationen er. Vi hører en bevægende og medrivende historie om Luthers liv og der trækkes linjer op til vor tid, hvor Luther stadig sætter præg på samfund, folkestyre, skole og individ.

Kaffe

Sang/billedforedrag v. Ole Kirkelund. Med udgangspunkt i en Luthertur med SindalBindslev Y ’s mens klub i 2015 fortæller Ole Kirkelund og viser billeder fra Martin Luthers liv og virke. Hvor Luther er født, opvokset, studeret og undervist mm. Akkompagneret af organist Irene Ejlertsen.

Frokost

Bibeltime v. Jørgen Kvist. Emne: ”Ingen fremtid uden tilgivelse – om kristendommens kernebudskab til individorienterede 2017-mennesker” Jørgen Kvist: Generalsekretær for KFUM og KFUK, præst, fodboldspiller, løber, lystfisker og tilpas utålmodig.

Velkomst og morgensang

Ankomst, registrering, betaling og morgenkaffe

Tema: "En dag med Martin Luther"

Kl. 16.30

8 - Så er det sagt... - i Nord!


Mosaik

Mosaik er en samling unge voksne i alderen 18-30 år. Hver især er vi enten studerende eller har andre projekter kørende, men fælles er vores kristne livssyn. Vi mødes hver onsdag kl. 19.30-22.00 til fordybelse, fællesspisning, talere, nørderier, film, udflugter, fester, hygge eller sjov. Vi er en del af Aalborg KFUM og KFUK og mødes på Danmarksgade 52, 9000 Aalborg. Har du lyst til at være med, eller måske kender du en der flytter til Aalborg for at studere eller arbejde. Få dem til at kontakte os eller send os deres kontaktinformation og vi kontakter dem. Hvis du ellers har spørgsmål eller bare gerne vil høre mere, så ring eller skriv til vores kontaktpersoner: Janni Damborg: Dorthe Landbo: Mobil: 20469372 Mobil: 26153089 Mail: damborg89@gmail.com Mail: dorthe.landbo@gmail.com

Klar til at møde nye venner der tror - også på dig? 

Så er det sagt... - i Nord! - 9


HUSK

Du kan stø tte din forenin g, hver gang du ha ndler hos XL-BYG

FORENINGSSTØTTE

FRA XL-BYG ELLING, LÆSØ OG TÅRS XL-BYG Elling, Læsø og Tårs er alle tre lokalt ejet og drevet. Vi brænder for det lokale og vil derfor gerne støtte gode initiativer i lokale foreninger. Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal støtte. Når du har valgt, hvilken forening vi skal støtte, giver vi foreningen lidt tilbage af det, du køber for:

1 % af alt køb* på din private konto 0,5 % af alt køb* på en erhvervskonto Få mere information hos din forenings bestyrelse, klik ind på en af vores hjemmesider, eller forhør dig i butikken, næste gang du handler hos XL-BYG Elling, Læsø og Tårs. *Køb ekskl. moms. Gælder ikke køb i vores Outlet i Elling.

XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S · Tuenvej 7 B · Elling · Frederikshavn · tlf. 98 48 11 22 · www.etas.dk XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S · Vesterø Havnegade 70 · Læsø · tlf. 98 49 90 03 · www.xl-laesoe.dk XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S · Johannes Hansens Vej 2 · Tårs · tlf. 98 96 12 66 · www.xl-taars.dk 10 - Så er det sagt... - i Nord!


Børnesommerlejr 2017SĂĽ er det sagt... - i Nord! - 11


Det sker... - i Nord! Ravmarken 2 9970 Strandby

Tlf. 98 48 18 18

Den 29. september-1. oktober: Børneweekend på ”Lille Norge”, Saltum Lørdag den 7. oktober: Høstfest for hele familien på Flyvbjerggård Lørdag den 11. november: Voksenstævne i Bistrupkirken 2018: Lørdag den 10. marts 2018: Landsdelsstævne for kvinder

Tømrer- & snedkermester Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

Tømrer og Legeplads Service v/ Lars Møller Jensen Degnbølvej 239 . Mygdal . 9800 Hjørring

Tlf. 23 43 25 96 . 98 97 53 96

• Nybyggeri • Om- og tilbygning • Renovering • Totalløsninger • Reparationer • Tage • Carporte • Terrasser • Udestuer

• Isolering • Låsearbejde • Badeværelser • Køkkener • Garderobeskabe • Døre og vinduer i træ, alu og pvc • Termo- og energiruder

• Gulve • Trapper • Lofter • Forsikringsskader • Insektnet – og meget mere...

tilbud... ! uforbindende Ring og få et snedkerarbejde rt tømrer- og - på veludfø

98 95 14 14 Vrængmosevej 12 . 9750 Østervrå . Tlf. 21 75 00 14

Udfører også free-lance opgaver

12 - Så er det sagt... - i Nord!

Martin Holm Hansen

Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER.

WWW.MARTIN-HOLM.DK

Havearbejde . Beskæring . Anlæg Plantning . Ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse . Forefaldende arbejde

v/ Malene Villumsen Pedersen . Hebbelstrupvej 229 . Mygdal . 9800 Hjørring . Tlf. 21 46 20 61 v/ Malene Villumsen Pedersen . Tlf. 21 46 20 61 Mail: mvpservice@outlook.dk . CVR 35 75 74 65 . www.mvp-service.dk www.mvp-service.dk

Profile for Kirsten

Nr. 73 - September 2017  

Nr. 73 - September 2017  

Advertisement