Page 1

SĂĽ er det sagt... - i Nord!

Stormøde 2017

God sommer Nr. 72 . Juni 2017


Redaktion Layout, Facebook og hjemmeside: Kirsten Holm Hansen Mølbakvej 5 . 9750 Østervrå Tlf. 98 95 20 50 / 22 149 150 Mail: kirsten-holm-hansen@hotmail.com Artikler og godbidder: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 Mail: evr@km.dk Annoncer og distribution, forenings- og udvalgsoversigt, samt maillister til bladet: Pernille Stenbjerg, Bredmosevej 18, 9352 Dybvad Tlf. 51 32 75 37, Mail: saaerdetsagtinord@gmail.com

Så er det sagt... - i Nord! udgives af KFUM og KFUK i Distrikt Nord. Bladet udkommer 4 gange årligt. Næste gang er den 1. september 2017. Deadline for næste nummer er 1. august 2017 - gerne før! Tryk: Østvendsyssel Folkeblad www.oestvend.dk

Forretningsudvalg: Formand: Erik Villy Rasmussen Nissumvej 14 9220 Aalborg Øst Tlf. 30 60 09 61 e-mail: evr@km.dk Næstformand: Kristian Brogaard Vejlegade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 51 29 25 35 e-mail: kba@km.dk

HUSK

Du kan stø din forenin g gang du ha n hos XL-BY

Husk at give besked til Pernille Stenbjerg, Kasserer: hvis du flytter så du kan få Peter Thomsen, bladet på din nye adresse Søndre Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby. Tlf. 98 86 71 42 eller hvis du kun ønsker FRA XL-BYG ELLING, LÆSØ OG TÅRS e-mail: pwt@privat.dk bladet elektronisk.

FORENINGSSTØTTE XL-BYG Elling, Læsø og Tårs er alle tre lokalt Sekretær: ejet og drevet. Vi brænder forBräuner det lokale og vil Maggie derfor gerne støtte gode initiativer 218 i lokale foreninger. Sønderskovvej 9362 Gandrup Du kan være med til at bestemme, hvem vi skal støtte. Tlf. 98 25 85 25 Når du har valgt, hvilken forening vi skal støtte, giver e-mail: maggieb@post.tele.dk vi foreningen lidt tilbage af det, du køber for:

nord.kfum-kfuk.dk

1 % af alt køb* på din private konto 0,5 % af alt køb* på en erhvervskonto

Få mere information hos din forenings bestyrelse, klik ind på en af vores hjemmesider, eller forhør dig i butikken, næste gang du handler hos XL-BYG Elling, Læsø og Tårs. TØMRER – SNEDKER – MURER Gartnervej 9 . 9200 Aalborg SV

Tlf. 96 34 32 11

*Køb ekskl. moms. Gælder ikke køb i vore VOLLEY & IDRÆT MUSIK & TEATER KUNST & DESIGN

FRILUFTSLIV

Besøg os på www.v-e.dk Sognevejen 300 • Vesterbølle • 9631 Gedsted • Tlf. 98 64 53 80

Boldspil

KUNsT

FiTNEss

MUsiK

oUTdooR

LÆR SOM DU ER

Exchange

FIND DIN LÆRINGSSTIL PÅ HØRBY EFTERSKOLE

Global

Dronninglund EFTERSKOLE

På Hørby Efterskole ved vi, at ikke alle lærer på samme måde.

innovation

Vælg mellem tre spændende undervisningsprofiler og fem udfordrende linjefag.

www.dronninglundefterskole.dk

Sammen finder vi din læringsstil og tilrettelægger undervisningen efter den. Det er det, vi kalder: Lær som du er. Find din stil på www.hoerbyefterskole.dk

PRAGMATIKER Hvor svært kan det være? Jeg er ikke den, der tænker over tingene i timevis, og taler gerne før jeg tænker.

XL-BYG 7 Elling Tømmerhandel A/S XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S · Tuenvej B · Elling · Frederikshavn · tlf. 98 48 11 22 · Tuenvej 7 B · Elling · Frederikshavn XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S · Vesterø Havnegade 70 · Læsø · tlf. 98 49 90 03 · www tlf. 98 48 11 22 · www.etas.dk XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S · Johannes Hansens Vej 2 · Tårs · tlf. 98 96 12 66 · www XL-BYG Læsø Tømmerhandel A/S Vesterø Havnegade 70 · Læsø tlf. 98 49 90 03 · www.xl-laesoe.dk REFLEKTOR

Du angriber en opgave fra flere sider. Du vender gerne op og ned på vante forestillinger. For dig er verden ikke sort/hvid.

TEORETIKER

AKTIVIST

Struktur og klare mål. Det er lige dig. Du elsker at sætte dig ind i opgaven og udfører den med stor præcision.

Jeg lærer bedst noget nyt, når jeg bruger hele kroppen. Det med at sidde stille i timevis er bare ikke mig.

Snedkergårdsvej 11 | Hørby 9300 Sæby | T 98 46 63 00 he@hoerbyefterskole.dk hoerbyefterskole.dk

XL-BYG Tårs Tømmerhandel A/S Johannes Hansens Vej 2 · Tårs lf. 98 96 12 66 · www.xl-taars.dk

• Aut. VVS og naturgas • Alm. smedearbejde • Stålkonstruktioner • Rep. af landbrugsmaskiner

Aut. VVS installatør Flemming Sørensen Teglværksvej 6 - 9881 Bindslev

98 93 87 99 - 20 41 87 99

www.bindslevnysmedie.dk 2 - Så er det sagt... - i Nord!

Øster Brønderslev Smede- og VVS forretning ApS v/ aut. VVS- & naturgasinstallatør

Lars Holm Hansen Elmevej 73 . 9700 Brønderslev

Tlf. 98 81 10 38


t e d Or

Af: sognepræst i Gunderup-Nøvling-Gistrup pastorat

”I skal få kraft fra det høje” – om pinse Pinse – festen for Helligånden Da Jesus forlod jorden, gav han disciplene en opgave: at forkynde evangeliet for hele skabningen. Og han lovede, at de ikke skulle være alene. ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” (Matt 28,20). Han lovede dem, at de skulle få Helligånden eller ”Kraft fra det høje” (Luk 24,49). Pinsedag kom Helligånden over disciplene, som tunger af ild, som et vældigt vind­pust. Det gav dem fri­ modighed til at forkynde evangeliet, så det blev hørt. Det er Helligånden, der bærer ordet og troen ind i vore hjerter og ud i verden. Guds Ånd - Jesu udstråling Hvad er Helligånden egentlig? Helligånden er på en måde et andet ord for Guds virkelighed. Helligånd er et udtryk for Guds nærvær, Jesus nærvær hos os, også i dag. Hvis man forestiller sig Åndens kendetegn leve i et enkelt menneskes liv, så vil det blive et menneske, der til forveksling minder om Jesus. En har sagt det sådan: “Helligånden er Jesu udstråling, den personlighedens charme og kraft, som udgår fra ham.” Ligesom Jesus gik over grænser, sender Ånden os over grænser. Ordet Helligånd er altså udtryk for, at Jesus er nær med sine kræfter, også i dag. Ånden fører det kristne budskab over grænser, så det høres og modtages. Han fører os ud af de lukkede rum, ud i verden, i folket, i folkene. Over de grænser, vi så let sætter. Han fører os til den fremmede og anderledes. Ånden er ligeså nær som luften, vi ånder. Den griber os og sender os med Guds fred. Glædelig pinse! Gule klude i det gamle træ… Velkommen hjem – en lignelse. Først i 70’erne var der en slager, hvis tekst kunne være en lignelse om Guds rige. Sangen hedder: “Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree!” (”Bind en gul klud om det gamle egetræ”). Den handler om en mand, der sad i fængsel. Inden han løslades, skriver han hjem: ”Hvis du vil se mig, efter det her, så bind en gul klud om det gamle egetræ. Så ser jeg efter det, når jeg kører forbi med bussen.” Da bussen nærmer sig, gemmer han hovedet i hænderne. Han tør ikke se op. Han frygter, at der ikke er en gul klud i egetræet. Andre i bussen lover at kigge efter. Og de fortæller ham: ”Træet er fyldt med hundredvis af gule klude.” Så vidste han: Han var mere end velkommen! ”Som jeres Fader er barmhjertig” Billedlig talt kan man sige: Jesus var sendt for at hænge gule klude i træerne. Overalt i evangeliet kan vi få øje på gule klude. I nadverens brød og vin. I dåbens vand. I ord som Jesu ord: ”Jeres fader er barmhjertig”. ”Den, der kommer til mig vil jeg aldrig støde bort.” ”Frygt ikke!”. Ja, selv korsets træ blev som fyldt af gule klude langfredag. Den dag favnede han med sine udstrakte arme skyldige og ofre. Han viste der en kærlighed, der går i døden for at frelse og befri. Det er vi sat til som kristne, som mennesker: at hænge ”gule klude” ud på træer, i huse, i kirken. I Guds rige er der plads. ”Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.” (Lukas 6,36).

Ejnar Grønlund har taget imod bladudvalgets udfordring om, at skrive nogle små kommentarer til de næste fire blade. Dette er den første. Stor tak til Ejnar for gode inputs...Så er det sagt... - i Nord! - 3


Referat fra stormødet 2017 Stormøde 2017 KFUM og KFUK Distrikt Nord Afholdt på Rubjerglejren torsdag den 23.3.2017

Bodil Berg Inge-Lise Kousgaard Ingrid Olesen Hanne Damgren Kristoffersen

Indledning ved Kristian Brogård blandt andet om Livstræet Stormødet åbnes og indledes af formanden for forretningsudvalget, der også leder valget af referent og dirigent. Som dirigent blev Hanne Gitte Birkbak valgt. Som referent blev Maggie Bräuner valgt.

Rubjergudvalget Carsten Højmark Jensen Jesper Nørgaard Lars Møller Jensen Michael Pedersen Martin Christensen

Hanne Gitte takkede for valget og konstaterede, at stormødet er indkaldt rettidigt og at dagsordenen er offentliggjort rettidigt i ”Så er det sagt i Nord” marts 2017. Desuden blev det optalt, at der var 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Beretning fra Forretningsudvalget – den skriftlige beretning kan læses i ”Så er det sagt... – i Nord!” marts 2017. Formand Erik Villy Rasmussen supplerede mundtligt med overvejelser, der er drøftet under arbejdsdrøftelsen. Beretninger fra udvalgene De skriftlige beretninger kan læses i ”Så er det sagt... – i Nord!” marts 2017. Børneudvalget Peter Thomsen Marie Thomsen Inger Lis Krarup Margit Nørgaard Konfirmandweekendudvalget Pernille Dyrvig Mikkelsen Claus Birkbak Karin S. Thomsen Kristian Eriksen Dorthe Landbo Christiansen Lissi Møller Jensen Tanja Skat Knudsen Frederik Møller Hansen   Julie Håbendal Christensen Mette Studsgaard Thomsen Konfirmandudvalget supplerede med at Karin, Kristian og Frederik er udtrådt. Voksenudvalget Hanne og Hans Henrik Jørgensen Emmy og Willy Farsinsen Inger og Povl Thomsen Inger og Normann Pedersen Marie og Verner Thomsen Sonja og Per Krag Kvindeligt voksenstævne Ena Fuglsang Annette Højrup Anne Mette Horsholt Nielsen Birgitte Kjærgaard Myrup 4 - Så er det sagt... - i Nord!

Rubjerglejrens fremtidsudvalg Carsten Højmark Jensen Jesper Nørgaard Lars Møller Jensen Peter Thomsen Poul K. Simonsen Erik Villy Rasmussen Lissi Møller Jensen   Frank Kiel Martin Holm Hansen Bladudvalget Kirsten Holm Hansen Erik Villy Rasmussen Ketty Kjær Pedersen Pernille Stenbjerg Bladudvalget supplerede med, at de leder efter et nyt medlem. De arbejder både med blad, hjemmeside og facebookside. Det tilføjes, at Ketty udtræder af udvalget (red.) Concentus Maria Holm Hansen (formand) Claus Zielke (dirigent) Indkomne forslag Forslag om Rubjerglejren, fremsat af udvalget for Rubjerglejrens fremtid og Forretningsudvalget. ”Der arbejdes hen imod at Rubjerglejren fremover bliver en selvstændig juridisk enhed”. Forslaget i sin helhed kan læses i Så er det sagt i Nord marts 2017. Mundtligt oplæg ved Erik. Drøftelse – kommentarer: • En 5 års periode til at afsøge om andre kan inddrages i ejerkredsen … • Hvem kan indgå i ejerkredsen? Organisationer, der har kristentroen som en del af sit formål … • En selvejende organisation er et enklere ejer koncept og har nemmere ved at søge fonde og lignende, fordi det er en selvstændig juridisk enhed . • Om udvidelse af ejerkredsen: Skal man have indflydelse alt efter størrelse af indskud, eller lige indflydelse uanset størrelse af indskud? • KFUM og KFUKs indskud vil være selve Rubjerglejren …

• Låner Distrikt Nord aktiverne/ Rubjerglejren ud til den selvejende institution? • Der er vedligeholdelse, der skal tages hånd om … • Kan KFUM og KFUK foreninger leje på mere favorable vilkår end andre – for eksempel Børnesommerlejren, foreninger i Distrikt Nord, KFUM og KFUK foreninger i hele landet? • Det kan være svært at komme ind, da lejren er booket langt ud i fremtiden. • Et spørgsmål er forslaget en blankocheck til at der etableres selvejende institution eller bliver stormødet spurgt igen? • Umiddelbart svar: Udvalget forpligter sig til at orientere i bladet med videre. I det øjeblik lejren skal omdannes til selvejende institution kræver det en vedtægtsændring, så der vil stormødet blive spurgt igen. Forslaget fremsat: Stormødet giver tilsagn til, at Rubjergudvalget i samarbejde med Forretningsudvalget kan indgå aftaler der matcher beskrivelsen i forslaget, herunder at udvide baglandet, tilbyde medejerskab og at gøre Rubjerglejren til en selvstændig juridisk enhed. Der gives ligeledes tilsagn til, at arbejde på, at skabe en økonomisk mulighed for en om- og tilbygning med en udvidet anvendelse af grunden samt at gennemføre dette. Ændringsforslag vedtaget på stormødet: ”Der arbejdes videre med at udarbejde vedtægter for en selvejende institution. Stormødet giver tilsagn om, at se med velvilje på disse vedtægter, når de skal stadfæstes.” Vedtaget med stemmerne Ja: 26 stemmer, Nej: 1 stemme, Blank: 1 stemme Arbejdsdrøftelse under temaet: ”Den der ikke overleverer, overlever ikke” Erik præsenterede KFUM og KFUKs nye formål vedtaget på Landsmødet 2016: KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Desuden Visionen: ”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv.” 


Dertil organisationsformen: a) Foreningen skal have mindst 10 medlemmer.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Der var en kort drøftelse af det hensigtsmæssige i at der er 2 konti frem for en. Historisk er de 2 konti opstået ved at der var en konto til drift, og en konto til indsamlede, indbetalte midler til lønning af en ansat i Distrikt Nord. Desuden en kort drøftelse af huslejeniveauet på Rubjerglejren og en overvejelse om at huslejen kunne hæves for lejere, der ikke er KFUM og KFUK foreninger og om der kunne gives (yderligere) rabat til KFUM og KFUK foreninger. Beslutning: Regnskabet blev godkendt.

b) Der skal være regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen. c) Der skal være alderssvarende aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0 – 30 år. Herefter så vi på medlemstal i forskellige aldersgrupper for foreningerne i Distrikt Nord. Der var der drøftelse i grupper ud fra spørgsmålet: ”Hvilke 2 mål skal vi nå inden stormøde 2018?”

Concentus regnskabet blev fremlagt og tages til efterretning. Budget forslag blev fremlagt og godkendt af stormødet.

Opsamling, hvor følgende udsagn fremkom: a. De år der ikke er børnefestival på landsplan holder vi et børnearrangement i Nord b. Vi skal være hel busfuld fra Nord, der tager til landsmøde i november 2018 c. Mere facebook (det er her folk er), mindre hjemmeside. d. Mere samarbejde på tværs af foreningerne. e. Stormøde der strækker sig fra lørdag til søndag, så vi har god tid til drøftelse og samvær

Valg til forretningsudvalget og suppleanter: På valg: Erik Villy Rasmussen – genvalgt Kristian Brogaard – genvalgt Suppleant: Janni Damborg – valgt. Valg af revisorer: Valgt: Per Jensen, Ketty Kjær Pedersen. Suppleant Anne Luise S. B. Petersen, Aalborg. Valg af skolerepræsentanter: Hørby Efterskole: Nuværende, der genopstiller Hanne Gitte Birkbak Karen Krogh Bæk Pernille Stenbjerg Vibeke Bach Hansen

Forretningsudvalget arbejder videre med udsagn og forslag.Anita Rams Kjeldsen Thomas Knudsen Kristian Søndergaard Kristensen Martin Pedersen Mads Bang Simonsen Svend Erik Volsgaard genopstiller ikke. I stedet opstiller: Claus Birkbak, valgt. Horne Efterskole Camilla Tidemann Hans Højmark Jan Bæk Ilsø Alle genopstiller. Dronninglund Efterskole Nina Kibsgård Andreasen (ikke på valg i år, men i 2018) Bjerget Efterskole Per Sørensen Henrik Korsgaard Erik Villy Rasmussen Jakob Lundtoft Holm Alle genopstiller Eventuelt • Husk Børnesommerlejr! • Rubjerglejren har et fantastisk samarbejde med Y´s men Østvendsyssel, der yder en rigtig god hjælp. Tak for det. • Husk: Vi skal finde et nyt bestyrerpar. • Aalborg: Alle er velkomne til at deltage i højskolesang en gang om måneden, og BrædtspilsCafé. Salme: Må din vej gå dig i møde Tak for i aften!

Så er det sagt... - i Nord! - 5


Kvindeligt Voksenstævne i Bistrupkirken den 11. marts 2017. 105 dejlige voksne kvinder var tilmeldt årets stævne, med temaet: ”Endnu ser vi i et spejl, i en gåde”. Dagen startede ud med morgenkaffe i kirkens mødelokale, med hjemmebagte boller, og allerede her var der en snakken, så det var svært at få ørenlyd. Det tegnede til en god dag. Og der blev givet rigtig mange håndtryk og kram, og ord som: ”Det er dejligt at se dig igen”. Under kaffebordet bød Hanne Damgren Kristoffersen os alle velkommen. Efter morgenkaffen var det Iben Krogsdal der var på programmet, med sit tema: ”Salmer til vi selvoptagede…”. Iben havde lavet et sangblad, med nogle af sine salmer, som hun lærte os – og hun fortalte ind imellem, om salmerne, om livet, om

døden, om kriser, om fødsel, om glæde, og om alt hvad der hører menneskelivet til, og som hun formidler ud gennem sine salmer. Ja, det gik lige ind i hjertet, både når vi sang og når vi hørte Iben fortælle. Der var noget der kunne røre os alle, for Iben talte til vore hjerter. Og som en dejlig overraskelse: Iben Krogsdal har skrevet en salme til OS – til Kvindeligt Voksenstævne i Hjørring 2017, som Mie Guldhammer har lavet melodi til. Salmen hedder:” I vintersjælen findes der en rose”. I vintersjælen findes der en rose Kun du kan folde rosens blade ud Den er så svag og har så tynde årer Den faldt igennem denne verdens tårer Jeg bærer rosen dybt herinde, Gud

Og rosens rødder rinder ud som timer Og rosens stængel drypper stille tro Måske den tabte sine blomsterkræfter Et lynildt sted og øjeblikket efter Var intet i den stærkt nok til at gro Jeg ved, at rosen ingenting fortjener Jeg ved at rosen ligger som den faldt Men rejs den, Gud, så andre roser aner At du har større, morgenlyse planer Og rejser faldne roser overalt Efter Iben Krogsdal’s foredrag var det tid til frokost, og som tidligere år, var der igen i år et flot ”tag selv bord”, med lækre retter. Under frokosten var der igen tid og mulighed for at få snakket og hygget, få købt lodder og erhvervet sig noget af det flotte bordpynt og andet, som venlige damer havde lavet og pyntet med. Overskud fra salget af lodder og bordpynt går til KFUK’s sociale arbejde ”Reden” i Aalborg. Efter frokost var det tid til foredrag med Ingrid Hvass: ”De gamle fortællinger – en intuitiv stemme i livet: Døtre, stedmødre og heltinder”. 1 ½ times foredrag, næsten i et åndedrag, jeg har da aldrig kendt mage. 1 ½ times fortællinger, uden manuskript, og på en så indlevende måde, at man måtte leve sig helt ind i fortællingerne. Ja, man blev nærmest suget ind i historierne. Det var fantastisk. Det kan ikke forklares, det skal opleves. Det var SÅ godt. Kaffepause, med snak og lodtrækninger – og ikke at forglemme, lækkert kage!!!! Efter kaffen blev der holdt en kort gudstjeneste med nadver, forrettet af Lea Hoff – og vi kunne igen sige tak for en dejlig dag, sammen med så mange dejlige kvinder. Vi ses i 2018 – den 10. marts. Til jer der endnu aldrig har været med: DU skal altså prøve det!!!!! Det er SÅ fantastisk at sidde omkring 100 KVINDER i en kirkesal og synge. KUN KVINDER!!!!!!! Ses vi til næste år??? På vegne af udvalget/ Ena Fuglsang

v/ Carsten Højmark Skovbovej 22 . Sønderskov Tlf: 98 96 50 60 / 40 13 29 60

– specialist i transmission Renovering og reparation af gearkasser og bagtøj til alle bilmærker.

www.highgear.dk 6 - Så er det sagt... - i Nord!


HØSTFEST

Arrangør:

i Distrikt Nord

Serritslevvej 341, 9700 Brønderslev

Lørdag den 7. oktober kl. 18.30 i maskinhuset på “Flyvbjerggård”

Årets fedeste

Alt er ikke “bare som det plejer” dette er en KFUM og KFUK fest for hele Distrikt Nord! Så kom og vær med.

– “Bundskrab” spiller op til dans og sanglege.

– Tale/andagt ved Erik Villy Rasmussen

– God mad og drikke.

Vi tilbyder ALL INCLUSIVE

nabo, ven Kom og tag din e! Alle er velkomn

og kollega med

tis. 75 kr. 0-4 år: gra r: å 4 -1 5 r. k 0 5 1 Entré: Voksne: e V. Pedersen n le a M l ti 0 /1 1 st Tilmelding sene 1 4 6 20 61. y ring el. SMS til 2 r eller Mobile Pa te n ta n o k d e m komst Betaling ved an

– for hele familien

.


Årsplan – FOR KFUM OG KFUK I DISTRIKT NORD Børn: Børnefestival Børnesommerlejr Børneweekend Unge: Konfirmandweekend Voksne: Landsdelsstævne for kvinder Voksenstævne Stormøde: Hvert år i marts afholder distriktet stormøde for alle medlemmer (fra 13 år). Der aflægges regnskab, nedsættes de nødvendige udvalg og der er arbejdsdrøftelse. Concentus: Gospelkoret er tilknyttet distriktet. Det begyndte i 1995 og har siden givet mange koncerter både i og udenfor distriktet. Koret vedtager deres egne love samt budget. Der aflægges regnskab på stormødet. Rubjerglejren: Lejren, der ligger ved Nr. Lyngby nord for Løkken, ejes af KFUM og KFUK, Distrikt Nord. Da Rugbjerglejren blev erhvervet i 1948, var den en træbarak, tyskerne lod opføre under krigen. Den er blevet restaureret flere gange; bl.a. skete en genopførsel i 1969 – 1970 efter en total nedbrænding. Lejren er i dag en moderne lejrbygning i god stand. Der er 70 senge i alt. ”Så er det sagt...i Nord!” Distriktets blad, der post- eller emailomdeles til alle medlemmer (fra 15 år) Udgivelsestidspunkter: 15/2 – 1/6 – 1/9 – 1/12 der er deadline ca. 5 uger før. Alle kan komme med bidrag til bladet. Der er mulighed for at få programmer og indbydelser med i bladet evt. som indstik.

t g i s r e v o s g n i Foren r e t n a t n e s æ r Skolerep Udvalg Skolerepræsentanter Hørby Efterskole Snedkergårdsvej 11, 9300 Sæby www.hoerbyefterskole.dk Hanne Gitte Birkbak, Ravnsholtvej 12, Åsted, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 48 46 17 / 23 31 74 79 birkbak@besked.com Karen Krogh Bæk, Nyvangen 22, 9870 Sindal Tlf: 98 47 37 93 / 22 88 42 49 kroeghbaek@gmail.com Pernille Stenbjerg, Bredmosevej 18, 9352 Dybvad . Tlf: 51 32 75 37 pernillestenbjerg@gmail.com Vibeke Bach Hansen, Regulusvej 4, 9900 Frederikshavn Tlf: 98 47 50 58 / 40 59 43 01 viku@webspeed.dk Anita Rams Kjeldsen, Tøtmosen 28, 9800 Hjørring. Tlf: 22 79 39 55 anita.rams.kjeldsen@gmail.com Thomas Knudsen, Sønderkær 32, 970 Vrå Tlf: 98 98 81 51 / 40 40 51 75 knudsen78@yahoo.dk Kristian Søndergaard Kristensen, Bredningen 152, 9700 Brønderslev Tlf: 98 88 70 06 / 23 71 24 71 mannabio@yahoo.dk Martin Pedersen, Hebbelstrupvej 229, Mygdal, 9800 Hjørring. Tlf: 98 97 52 61 / 30 41 96 61 karen.martin@mail.tele.dk Mads Bang Simonsen, Elmevej 3, 1. th., 9900 Frederikshavn. Tlf: 20 76 78 45 mads-bang@hotmail.com Claus Birkbak, Lendumvej 29, Åsted, 9900 Frederikshavn. Tlf: 21 63 88 65 c_birkbak@yahoo.dk

Max 15 elever pr. klasse Forfatter Adventure Kunst og design Science - Sound Kærupvej 9 - 7741 Frøstrup - 97991355

www.bjerget.dk

8 - Så er det sagt... - i Nord!

Horne Efterskole Højskolevej 5, Horne 9850 Hirtshals www.horne.dk Camilla Tidemann, tlf. 30 33 17 35, allimac.jensen@live.dk Hans Højmark, Trangetvej 425, 9830 Tårs. Tlf: 98 96 88 11 / 20 42 33 34 hoejmark@newmail.dk Jan Bæk Ilsø Tlf: 98 98 19 40 / 22 88 42 35 baek.ilsoe@privat.dk

www.horne.dk Dronninglund Efterskole Slotsgade 10 9330 Dronninglund www.dronninglundefterskole.dk Nina Kibsgård Andreasen, Egevej 2, 9330 Dronninglund. Tlf: 23 35 28 50 Nina.kibsgaard@skolekom.dk

ww.horne.dk Bjerget Efterskole Kærupvej 9 7741 Frøstrup www.bjerget.dk Per Sørensen, Nørremarksvej 125, 9440 Aabybro Tlf: 98 24 42 01 / 23 27 04 56 lisbetogper@ofir.dk Henrik Korsgaard, St. Blichersvej 9, 9440 Aabybro. Tlf: 98 24 41 51 hoghkorsgaard@gmail.com Erik Villy Rasmussen, Nissumvej 14, 9220 Aalborg Øst, tlf. 30 60 09 61, e-mail: evr@km.dk Jakob Holm, Bryggerivej 12, 9460 Brovst. Tlf: 26 34 93 62 jakobholm@jubiipost.dk


Foreningsoversigt Dronninglund

Holmen – Kvissel

Morten Lykkegaard Christensen, Lindenovsvej 111, 9330 Dronninglund. Tlf. 21 62 82 16 mlc@bio.aau.dk

Ellen Christensen, Kvisselvej 110, 9900 Frederikshavn. Tlf. 21 71 88 24. tec.kvissel@gmail.com Kettrup – Gøttrup:

• Familieklub: Morten Christensen Frederikshavn

Allan Ostersen, Thorupholmvej 264, 9690 Fjerritslev. Tlf. 98 22 36 10 / 23 24 93 62. eoga@mail.dk

Hanne Møller, Enighedsvej 79, 9900 Frederikshavn. Tlf. 98 43 48 70. htm@webspeed.dk

Foreningen er hvilende

• Ten Sing Abildgård er hvilende • Børneklub: Hanne Møller

Skagen

Frejlev

Mona Kristensen, Middelbanke 11, 9990 Skagen. Tlf. 98 44 23 89.

Birgit Faurby Larsen, Wagnersvej 10, 9200 Aalborg SV. Tlf. 98 34 35 46 / 22 76 96 01. birgitfaurby@gmail.com

Foreningen er hvilende

• Familieklub: Birgit Faurby Larsen

Skovsgård

Hjørring

Grethe Mosgaard, Tingskovvej 10, 9460 Brovst. Tlf. 98 23 22 80. grethemosgaard@mail.dk

www.hjoerring.kfum-kfuk.dk Kathrine Ledet Birkbak Lendumvej 29, 9900 Frederikshavn Tlf. 40 42 83 42 Ledet_hu@hotmail.com

Foreningen er hvilende Vrå

• Voksen: Inge Buchhave, Smidstrupvej 464, 9760 Vrå. Tlf. 98 99 84 54 • PULS: Flemming Jensen, Lonesvej 23, 9800 Hjørring. Tlf. 98 90 23 09 • Tirsdagsklubben: Kathrine Ledet Birkbak, tlf. 40 42 83 42 • Balladebanden (børneklub): Kathrine Ledet Birkbak, Lendumvej 29, 9900 Frederikshavn

www.vrå-kfumogkfuk.dk Kristina Weinkouff Knudsen, Sønderkær 32, 9760 Vrå. Tlf. 98 98 81 51 / 51 25 52 85. knudsen78@yahoo.dk

Aabybro www.aabybro.kfum-kfuk.dk Verner Thomsen, Nørremarksvej 83, 9440 Aabybro. Tlf. 81 51 18 10 thomsen83@mail.dk • Familiearb.: Verner Thomsen Aalborg Søren Fredsgaard Østerbro 80, 3. tv. 9000 Aalborg Tlf. 61 60 88 10 soeren1234@hotmail.com Samlet mailadresse til bestyrelsen: bestyrelsen@aalborg.kfum-kfuk.dk • Ansat koordinator: Anne Luise Petersen Tlf. 60 21 44 06 alp@kfum-kfuk.dk • Husudvalget: husudvalget@aalborg.kfum-kfuk.dk • Næsgården: Se hjemmesiden: www.naesgaarden.com • info@aalborg.kfum-kfuk.dk • www.aalborg.kfum-kfuk.dk • Foreningsbygning: K Danmarksgade 52 9000 Aalborg

• Familiearbejde: Kristina Weinkouff Knudsen Østervrå

• Foreningsbygning:

Irene Pedersen Degnbølvej 230, 9800 Hjørring Tlf. 98 95 82 45 / 51 92 82 45. irenew@live.dk

KFUM og KFUK i Hjørring KFUM, Østergade 31, 9800 Hjørring

• Familiearbejde: Mogens Hansen, Serritslevvej 341, 9740 Jerslev. Tlf. 98 83 20 74. mhh341@gmail.com • Unge: Malene V. Pedersen, Hebbelstrupvej 229, 9800 Hjørring Tlf. 21 46 20 61. Johndeere6430@live.dkSå er det sagt... - i Nord! - 9


Udvalg Forretningsudvalget Se side 2. Børneudvalget Peter Thomsen, Sdr. Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby, tlf. 98 86 71 42, pwt@privat.dk Marie Thomsen, Nørremarksvej 83, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 40 01 / 29 44 11 59 thomsen@83mail.dk Inger Lis Krarup, Budolfi Plads 7 4.tv., 9000 Aalborg, tlf. 98 16 59 11 /   40 57 81 54, ingerliskrarup@privat.dk Margit Nørgaard, Gl. Landevej 25,  9440 Aabybro, tlf. 98 24 36 34 / 26 56 50 06, jesmar@mail.dk Børneweekendudvalg Peter Thomsen, Sdr. Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby, tlf. 98 86 71 42 pwt@privat.dk Ketty Kjær Pedersen, Rådhusvej 50, 9300 Sæby, tlf. 23 28 89 35, kettykjrpedersen@gmail.com Anne Mette Nielsen, Hejselbækvej 3, 9881 Bindslev, tlf. 98 93 70 27, a.horsholt@dlgtele.dk Line Sørensen, Trangetvej 32, 9830 Tårs, tlf. 61 26 14 34, morris@mail.dk Marie Thomsen, Nørremarksvej 83, 9440 Aabybro, tlf. 98 24 40 01 / 29 44 11 59, thomsen@83mail.dk Birgit Faurby Larsen, Wagnersvej 10, 9200 Aalborg SV, tlf. 98 34 35 46, birgitfaurby@gmail.com Chikit Vesterbæk, Aalborg, tlf. 25 30 85 10 Inger Lis Krarup, Budolfi Plads 7 4., tv., 9000 Aalborg, tlf. 40 57 81 54, ingerliskrarup@privat.dk Karin Klitgaard Olesen, Alstrupvej 83, Vester Hjermitslev, 9700 Brønderslev, tlf. 98 88 77 68, kolo@privat.dk Konfirmandweekendudvalg Pernille Dyrvig Mikkelsen, Sigridsvej 24, 8220 Brabrand, tlf. 28 30 71 55, halojsa@hotmail.com Claus Birkbak, Lendumvej 29, 9900 Frederikshavn, tlf. 21638865, c_birkbak@yahoo.dk Dorthe Landbo Christiansen, Lindholm Søpark 36, 1. 1 , tlf. 26153089,  dorthe.landbo@gmail.com Lissi Møller Jensen, Danmarksgade 16st.tv., 9800 Hjørring, tlf. 30 33 71 44, l_m_jensen@hotmail.com  10 - Så er det sagt... - i Nord!

Tanja Skat Knudsen, Stormgade 1, 1. th., 9000 Aalborg, tlf. 22 27 37 26, tanjaskat@hotmail.com Julie Håbendal Christensen, Stubdrupvej 113, 9700 Brønderslev, 24 42 27 65, julie_haabendal@cargill.com Mette Studsgaard Thomsen, Østerbrogade 91 4. tv., 9400 Nørresundby, tlf. 21 31 65 16,  M-tte@hotmail.dk Rubjergudvalget Carsten Højmark Jensen, Sønderskovvej, 9800 Hjørring, tlf. 40 13 29 60 Jesper Nørgaard, Gl. Landevej 25, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 34  jesmar@mail.dk Lars Møller Jensen, Degnbølvej 239 9800 Hjørring, tlf. 51 34 31 50   Michael Pedersen, Degnbølvej 230, 9800 Hjørring, Tlf. 23 29 29 34 knagholt@post.tele.dk Martin Christensen, Bredmosevej 18, 9352 Dybvad, tlf. 51 36 43 76  1982stenbjerg@gmail.com Kvindeligt voksenstævne Ena Fuglsang, Gøttrupvej 523, 9690 Fjerritslev, tlf. 98 22 31 91 / 22 30 56 91 ena@dk.dk Hanne Damgren Kristoffersen, Lonesvej 29, 9800 Hjørring, tlf. 98 92 04 58, hannedamgren@has.dk Ingelise Kousgaard, Hjørring,  tlf. 29 68 11 75, inge-lise1@live.dk Bodil Berg, Vitskølklostervej 17, 9800 Hjørring tlf. 98 92 93 98 / 20 20 38 71, bb@bjb.dk Ingrid Timmermann Olesen, Vester Hedevej 2, 9800 Hjørring,  tlf. 98 38 70 57, ingridolesen@gmail.com Birgitte Kjærgaard Myrup, Limfjordsgade 41, Gjøl, 9440 Aabybro, tlf. 98 27 74 24 birgittemyrup@yahoo.dk Anne Mette Horsholt Nielsen, Svalevej 7, 9881 Bindslev, tlf. 27 99 70 27, a.horsholt77@gmail.com Annette Højrup, Sindal, tlf. 51 22 78 70 saaogp@gmail.com Rubjerglejrens-fremtids-udvalg Carsten Højmark Jensen, Sønderskovvej, 9800 Hjørring, tlf. 40 13 29 60

Jesper Nørgaard, Gl. Landevej 25, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 34 jesmar@mail.dk Lars Møller Jensen, Degnbølvej 239 9800 Hjørring, tlf. 51 34 31 50   Peter Thomsen, Søndre Kirkevej 43, Lyngså, 9300 Sæby, tlf. 98 86 71 42 pwt@privat.dk Poul K. Simonsen, Åstrupvej 582, 9800 Hjørring, tlf. 40 19 82 72 poul@pksimonsen.dk Erik Villy Rasmussen, Nissumvej 14, 9220 Aalborg Øst, tlf. 30 60 09 61, e-mail: evr@km.dk Lissi Møller Jensen, Danmarksgade 16 st. tv., 9800 Hjørring, tlf. 30 33 71 44 l_m_jensen@hotmail.com Frank Kiel, Vestergårdsvej 54, 9440 Åbybro. Tlf. 40 75 28 63 / 98 24 35 91 kiel-f@mail.dk Martin Holm Hansen, Mølbakvej 5, 9750 Østervrå, tlf. 21 75 00 14 holm-hansen@email.dk Voksenudvalg Hanne og Hans Henrik Jørgensen, Skallerupvej 23, Krustrup, 9800 Hjørring, tlf. 31 61 77 87 farmkrustrup@hotmail.com Emmy og Willy Farsinsen, Nobisvej 18, 9300 Sæby, tlf. 30 31 02 27 emmyogwillyfarsinsen@mail.dk Inger og Povl Thomsen, Nyrupvej 34, 9240 Nibe, tlf. 23 43 64 16 inger-povl@nyrupopbevaring.dk Inger og Normann Pedersen, Kabbeltvejvej 133, Mygdal, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 51 59 nphamsil@hotmail.com Marie og Verner Thomsen, Tlf. 81 51 18 10, thomsen83@mail.dk Sonja og Per Krag, Engbjergvej 1, Horne, 9850 Hirtshals. Tlf. 98 94 93 74 / 52 37 99 28, perkrag@outlook.dk “Så er det sagt ... i Nord”, Facebook og hjemmeside Se side 2. Concentus Maria Holm Hansen (formand),  Elmevej 73, 9700 Brønderslev. Tlf. 98 81 10 38 mariaholmhansen@gmail.com Claus Zielke (dirigent), Park Allé,  9800 Hjørring, tlf. 98 90 35 92 clauszielke70@gmail.com


Unglederkursus på KFUM og KFUK i Aalborg

Den 21. – 23. april var der unglederkursus på KFUM og KFUK i Aalborg. Der var fokus på at lære en masse om hvordan man kan blive en god leder, og planlægning af aktiviteter til Rubjerglejren. Kurset startede fredag med lege som rystede os sammen. Senere på aftenen kom Erik Villy. Vi snak-

opgaven fik vi det tal der stod på kuverten som point. Det løb var mest for hyggens skyld, men også for at blive bedre til at samarbejde og socialisere med fremmede. Senere på aftenen blev vi delt op, sådan at de nye ungledere fik noget undervisning for sig selv og dem som har været med som ungledere før fik noget for sig. De nye lærte noget om det at være ny ung-

kede om hvad en god leder er for os, og hvordan vi gerne selv vil være som leder. Vi snakkede om idegenerering og hvilke aktiviteter vi kan lave på lejren. Måden vi gjorde det på, var et skema opbygget efter sværhedsgrad og hvor sjovt det vil være. Resten af aftenen stod den på hygge, fællesskab og andagt. Andagten handlede om tvivl og hvad det betyder i ens hverdag. Lørdag talte vi om konflikter, kommunikation og hvordan vi kan påvirke konflikterne. Senere fik vi besøg af Klaus Videbæk, hvor vi kom ud i grupper og diskuterede hvilke aktiviteter vi kan lave til lejrbål og gudstjenesten, og hvordan de forskellige aktiviteter kan give aftryk. Ved kl. 16 tiden, skulle vi på et løb ned til havnen. Det foregik sådan at vi blev delt ud i 2 hold på 3 og fik ca. 30 kuverter hvor opgaverne var i. På hver kuvert var der et tal. 10, 20 eller 30. Hvis vi gennemførte

leder, dem som har været ungledere før lærte noget om personlighedstyper.Temaet for andagten var ”født og opvokset i den kristne tro - og hva’ så?’’. Vi snakkede om at træffe sit egentlige valg omkring at tro. Vi fik snakket om at det at være kristen kan være et tabu for nogen og at man skal stå fast ved sin tro, og være sig selv. Søndag handlede det om sproget hvor vi i grupper skulle snakke om et valgfrit emne med ulve-sproget som var det kritiserende og fornærmende sprog, derefter skulle vi snakke om det sammen emne, men derimod bruge giraf-sproget som var det forstående og rolige sprog. Udover sproget havde vi en opsummering på det vi havde arbejdet med i løbet af weekenden, og skrev ned hvad vi havde lært og hvad vi ville øve os på som ungleder. På en weekenden lærte vi en masse om at være en ungleder, vi lærte hinanden bedre at kende og fik fundet på en masse gode aktiviteter vi kan bruge på næste Rubjerglejr, som starter lørdag d. 24. juni og slutter onsdag d. 28. juni. Lavet af: Juliane Corpuz Vesterbæk og Majken Nørby Dubgaard

Så er det sagt... - i Nord! - 11


Det sker... - i Nord! Ravmarken 2 9970 Strandby

Tlf. 98 48 18 18

24.-28. juni: Børnesommerlejr på Rubjerglejren 9.–13. juli: Teencamp Nordvest på Bjerget Efterskole Den 29. september-1. oktober: Børneweekend Lørdag den 7. oktober: Høstfest for hele familien Lørdag den 11. november: Voksenstævne i Bistrupkirken

Tømrer- & snedkermester Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

Tømrer og Legeplads Service v/ Lars Møller Jensen Degnbølvej 239 . Mygdal . 9800 Hjørring

Tlf. 23 43 25 96 . 98 97 53 96

• Nybyggeri • Om- og tilbygning • Renovering • Totalløsninger • Reparationer • Tage • Carporte • Terrasser • Udestuer

• Isolering • Låsearbejde • Badeværelser • Køkkener • Garderobeskabe • Døre og vinduer i træ, alu og pvc • Termo- og energiruder

• Gulve • Trapper • Lofter • Forsikringsskader • Insektnet – og meget mere...

tilbud... ! uforbindende Ring og få et snedkerarbejde rt tømrer- og - på veludfø

98 95 14 14 Vrængmosevej 12 . 9750 Østervrå . Tlf. 21 75 00 14

Udfører også free-lance opgaver

12 - Så er det sagt... - i Nord!

Martin Holm Hansen

Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER.

WWW.MARTIN-HOLM.DK

Havearbejde . Beskæring . Anlæg Plantning . Ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse . Forefaldende arbejde

v/ Malene Villumsen Pedersen . Hebbelstrupvej 229 . Mygdal . 9800 Hjørring . Tlf. 21 46 20 61 v/ Malene Villumsen Pedersen . Tlf. 21 46 20 61 Mail: mvpservice@outlook.dk . CVR 35 75 74 65 . www.mvp-service.dk www.mvp-service.dk

Profile for Kirsten

Nr 72 juni 2017  

Nr 72 juni 2017  

Advertisement