Page 1

KIRKE OG SOGN

marts-april-maj 2013

46. årgang - Nr. 2

Én, der opliver Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig Joh 15,26 Jeg læste engang i en gammel rejse­be­skri­v­ el­se fra Indien, at langs de vindblæste veje oppe i bjergene, er der med jævne mellemrum små rastepladser, der kaldes for Samatanga. Vejfarende kan lægge deres byrder, hvile fødderne, og hvis det er ved at blive mørkt, sove sammen med andre rejsende. Man kan hvile, og man kan derved blive styrket til at fortsætte vandringen med nyt mod og fornyet energi. Det ligner meget vores rastepladser langs motorvejene, bortset fra at vi næppe er virkelig udmattede af rejsen, når vi kører ind på en Monarch. Vi kan dog alligevel udmattes på den rejse, vi med et lidt forslidt udtryk ofte kalder for ”Livets Rejse.” På denne rejse bliver vi udsat for mange ting, der skuffer os, tager vores frimodighed og fratager os lyst, glæde og håb. ”Livets Rejse” kan være hård og vejen, vi går på kan være trang, vindblæst og fuld af farer. Her møder vi mange tunge ting, vi gerne ville have undgået, og der er en hel del, vi er nødt til at skubbe fra os, for at komme videre og ikke synke i knæ. Der kan være tale om sorg over, at en af vore kære er døde. Dette efterlader en meget tom plads i vores tilværelse. At miste en ægtefælle gennem mange år er som at blive re­vet midt over. Man bli­v­er aldrig mere helt den samme per­ son. Ingen og intet kan hele disse sår. Der er også en hel del mismod for­bundet med rejsen på livets vej.

Måske bryder man med et eller andet i ens personlige psyke. Måske er der noget med problemer i familien. Noget, der gnaver i hjertet. Noget, der giver søvnløse nætter. Noget, der stjæler den glæde, der bør være ved at leve menneskelivet. Vi synker i knæ under disse byrder. Vi orker ikke at leve livet meget længere. Den dårlige samvittighed over begået synd kan også udmatte os. Hvor vi dog kan længes efter en åndelig Samatanga – en slags rasteplads for sjæl og sind. Et sted, hvor vi kan finde bare et lille øjebliks hvile og fred. Et sted, hvor vi kan trække vejret og føle os frie. Et sted der kan forny os og inspirere os på ny. Kristus har givet os netop sådan et sted! Det er ved foden af Kristi kors. Jo, dette er vores fristed, fordi vi her finder en forsikring for, at alt er i orden mellem den enkelte af os og Jesus Kristus Gud i himmelen. I bærer al denne den sammenhæng verdens synd er det ligegyldigt, hvordan vores rejse og skyld gennem livet har formet sig. Det er det vigtigste sted for en, der vandrer gennem det besværlige menneskeliv, fordi korset først og fremmest er det sted, hvor Jesus Kristus bærer al denne verdens synd og skyld. Det er dermed stedet, hvor vi gøres til hellige og syndfrie. Det er stedet, hvor Gud frelser os. Og således bliver korset det sted, hvor vi har lov at komme til Gud med frimodighed, og det betyder at alle de ting, livet kan tynges af, må vi lægge frem for Gud. Er vi blinde af sorg og skuffelser, er vi ved at miste orienteringen, fordi vi intet kan koncentrere os om, fordi der er så meget der gør ondt, da må vi gå til dette sted: korset, hvor Jesus udsletter alt det, der skiller mellem os og Gud, og Jesus vil selv sende os sin hellige Ånd, der på en mærkelig og stille måde kommer til os med en trøst, der


ikke kan beskrives med ord, men det er dog en trøst, der giver os fornyet håb og styrke til at fortsætte rejsen lidt endnu, fordi Ånden fortæller os om den kærlighed Gud viser os gennem sin søn på korset. Ved korset får vi fortalt, at Gud ikke er vred på os – uanset syndefaldets dybde – Gud er ikke vred. Hans vrede ramte Jesus, så vi går fri. Derfor: hvis livets bekymringer truer med at overvælde dig. Hvis du oplever, du er ved at synke sammen under en uoverkommelig byrde, da må du gå tilbage til Guds løfter, som gives denne verden fra korset. Løftet er, at alt er fuldbragt. At du og jeg er Guds børn ved troen på Guds løfter og Guds søn. Her er der intet, der længere kan skille os fra Guds kærlighed. Og dermed har vi fundet vores Samatanga, vores rasteplads på ”Livets Rejse.” Sognepræst Johnny Søndberg-Madsen

Konfirmandgospel Tirsdag den 16. april kl. 19.00 er der kon­ firmandgospel i Østervrå Kirke med Joachim Hejslet og årets konfirmander. Joachim Hejslet er professionel musiker og vil med konfirmander og elever i løbet af da­ gen gennemføre sit koncept. Så den koncert, der afvikles om aftenen i Østervrå kirke bli­ ver en oplevelse udover det sædvanlige. 

Alle er velkomne

Få påsken ind under huden! Hørby Kirke søndag den 17. marts kl. 19.00

Stemningsfyldt ungdomsgudstjeneste med musik, film, stilhed og bevægelse… Husk mobilen så DU kan sætte dit præg på gudstjenesten… Unge medvirker undervejs… Mød jævnaldrene fra området Vi slutter af med pizza Vi ses!

Friluftsmesse i anlægget i Østervrå Friluftsmesse i anlægget i Østervrå søndag den 2. juni kl. 16.30 med Kristian Brogaard og Jens Nielsen m. fl.

Kristne Kerneværdier 7. marts. Emne: ”Falsk syn på udvælgelsen” 4. april. Emne: ”Praktisk anvendelse af udvælgelsen” 2. maj. Emne: ”Guds nåde sejrer over lidelse og modgang”.

Lam hører påsken til Skærtorsdag aften – den 28. marts – er der gudstjeneste i Torslev kirke kl. 16.30 Efter gudstjenesten er vi inviteret til at spise påskelam i Try-Thorshøj Boldklub, Hjørringvej 222. Hvis man ikke spiser lam, men gerne vil være med, kan man bestille stjerneskud. Børn kan bestille pølser og pommes frites. Det koster 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Øl, vand og vin kan købes på stedet. Kom og vær med til at gøre skærtorsdag til en god dag med et godt fællesskab. Sidste frist for tilmelding er lørdag den 23. marts. Man kan tilmelde sig hos Annette på 20 22 82 90, eller hos Majbritt på 98 95 60 02 eller 25 33 98 44, man kan også ringe til mig på 98 95 60 43 Sognepræsten

Familie­ guds­ tjeneste

Søndag den 21. april kl. 19.00 er der mu­ sikalsk familiegudstjenste med ”Nielsen Mu­ sik” i Østervrå Kirke.


Ekspertisen

Der gives eksperter i sundhed og sygdom I mad og tøj Eksperter i ungdom og alderdom I stjerner og hjerner I politik og musik Eksperter i allergi, telefoni og telepati I judo og ludo Hals, næse og ører Og eksperter, der ser ud til at have deres på det tørre I dyr Og eksperter, der syr I biler Og eksperter, der stiler Mod store højder og vide vidder Eksperter i vand Og nogle, der har forstand på en tand I teologi og geometri Eksperter i piber Og eksperter, for hvem det kniber At se den helhed Der gør tilværelsen bred Eksperter til lands, eksperter til vands Stands, stands Eksperter er gode Hver til sit Men det dur skidt Hvis vi kun vil høre Hvad de vil gøre Da går livet i stykker Vi går hen og får nykker Der er en, der ved, hvordan det hele ser ud Og det er Gud. af Jens Langgaard Pedersen Se hjemmesiden: www.med-indsatsen-som-liv.dk Siden er helt bestemt et besøg værd. Der er mange gode digte samt tankevækkende strøtanker om kirken, troen, etiske og sociale emner etc. etc. Jens Langaard Pedersen er snedker og bosat i Aars. Sognepræst J. Søndberg-Madsen

Kristendomskurus 13. marts: Johannes. evg. kap. 11 og 12: ”Den som dør, skal leve.” 10. april: Johannes evg. kap. 13 – 14: ”Jesus er sandheden.” 8. maj: Spørgsmålsaften 9. juni: Afslutningsgudstjeneste i Torslev kirke kl. 10.30

Praktiske meddelelser: Sognets hjemmeside er: www.torslev-sogn.dk Her kan man bl.a. finde adresser på kirkens personale.

Kirkebil: Ønskes der kirkebil i Torslev, bedes man kontakte Dybvad-Østervrå Taxi dagen før inden kl. 18.00 på telefonnummer: 98 86 42 14. SMS klub – se nedenfor Tirsdagsklub – for 9. klasse til ca. 20 år Familiearbejde – for familier med børn Kontakt formand Irene Pedersen, tlf. 98 95 82 45 for yderligere oplysninger

e pladser!

Altid Ledig

Seje   Mandags   Stunder     klubben  

SMS klubben er en klub i KFUM og KFUK i Østervrå for alle i 5. – 9. klasse. KFUM og KFUK er en folkekirkelig ungdomsforening. Se mere www.kfum-kfuk.dk Vi mødes hver mandag kl. 19.00 – 21.00 i Østervrå Missionshus. Pris 20 kroner pr. gang eller 400 kr. om året. Kontakt Kirsten Holm Hansen på tlf. 22 149 150 og hør mere om klubben og få et program tilsendt.

I Østervrå kører kirkebilen til alle gudstjenester ad den sædvanlige rute. Er man gangbesværet, kan man blive afhentet på bopælen, hvis der ringes dagen før inden kl. 18.00 på tlf.: 98 86 42 14. Yderligere oplysninger kan fås samme sted. Bedemøder: Fredage fra 17.00 – 17.45. Kontaktperson: Johannes Højen. Tlf.: 98 95 19 32. Der er dog ikke bedemøder i juni og juli måneder. Menighedsrådsmøder: Fremover vil en del menighedsrådsmøder være fælles for de to sogne i pastoratet. Datoer vil fremgå af lokalavisen. Gudstjenester på Østervrå Ældrecenter: Torsdag den 7. marts kl. 14.30, torsdag den 4. april, torsdag den 2. maj kl. 14.30 og torsdag 6.juni kl. 14.30. Man er velkommen, også selvom man ikke bor på Ældrecenteret! Deadline for næste nr. er den 1. april 2013.


GUDSTJENESTER

MØDER I INDRE MISSION Marts

Dato Helligdag

April

3/3 3. s. i fasten 10/3 Midfaste 17/3 Mariæ bebudelse 24/3 Palmesøndag 28/3 Skærtorsdag 29/3 Langfredag 31/3 Påskedag (sommertid)

Torsdag d. 7.: Kristne Kerneværdier Torsdag d. 14.: Bibelkredsene 1. Joh. kap 4 Onsdag d. 20.: Eftermiddagsmøde i missions­ huset Torsdag d. 4.: Kristne Kerneværdier Missionsuge Tirsdag d. 9.: Møde v/ Henry Christensen, Ålestrup. Sang v/Aksel Band, Strandby Torsdag d. 11.: IM Landssekretær Niels Jørgen Holm Larsen, Hinnerup Sang v/ Per Jørgensen, Astrup Fredag d.12.: Møde v/ Soldaterhjemsleder Poul Nielsen, Frederikshavn. Sang v/ Dronninglund Koret. Onsdag d. 17.: Eftermiddagsmøde v/Sogne­ præst Bruce Stuer, Flade Torsdag d. 25.: Bibelkreds 1. Joh. kap. 5

Maj

Torsdag d. 2.: Kristne Kerneværdier Onsdag d. 15.: Eftermiddagsmøde Hanne Sohn, Aalborg Torsdag d. 16.: IM Kredsens Forårsmøde i Håndbæk Kirken, Frederikshavn Torsdag d. 23.: IM Møde Torsdag d. 30.: Bibelkreds 2. Joh. kap 1

1/4 2. påskedag 7/4 1. s. e. påske 14/4 2. s. e. påske 21/4 3. s. e. påske 26/4 Bededag 27/4 28/4 4. s. e. påske

Torslev

Østervrå

Ingen 10.30 Ingen 19.30 9 tekstlæsning 16.30 10.30 9.00 10.30 Ingen 9.00 10.30 Konfirmation Ingen 9.00

9.00 M.V. Ingen 9.00 H.M.P. 10.30 10.30 9.00 10.30

Ingen 9.00 HMP 10.30 19.00 Jens Nielsen Ingen Konfirmation 10.30

5/5 5. s. e. påske 9/5 Kr. Himmelfart 12/5 6. s. e. påske 19/5 Pinsedag 20/5 2. pinsedag 26/5 Trinitatis

10.30 9.00 10.30 9.00 10.30 9.00

2/6 1. s. e. trin. 9/6 2. s. e. trin. 16/6 3. s. e. trin.

10.30 16.30 i anlægget 10.30 Afsl. Kd-kursus 9.00 Ingen 9.00 M.V.

Aftenmøder er kl.19.30 Eftermiddagsmøder kl.14.30

H.M.P. = Helge Morre Pedersen

9.00 10.30 Ingen 10.30 Ingen 10.30

M.V.=Mette Volsgaard

KIRKELIG VEJVISER Sognepræst: Johnny Søndberg-Madsen, Lendumvej 60, 9750 Østervrå Tlf. 98 95 60 43 sogne­praesten@gmail.com Fridag mandag. Organist: Annette Bæk, Sejlmagervænget 1, 9850 Hirtshals Tlf. 98 94 92 42

Østervrå kirke

Østervrå kirkes kirkegårdskontor Vrængmosevej 43, 9750 Østervrå Graver: Arne Nedergaard tlf.: 98 95 13 41 oestervraa.kirke@mail.dk Træffetid tirsdag til fredag: kl. 10.00 – 11-00 Kirkesanger: Lis Andersen lislyng@hotmail.com

Menighedsråds­formand: Michael Møller Nielsen Høngårdsvej 5, 9750 Østervrå Tlf. 98 95 10 11 mmn@compaqnet.dk Kirkeværge: Jørgen Andersen Blomstervænget 48 9750 Østervrå Tlf.: 40 46 11 16 lissjorgen@dukamail.dk

Torslev kirke

Kirkegårdskontor: Højstrupvej 2, Graver: Bente Højen Telefontid: I dagtimerne på tlf. 98 95 60 36. Træffetid: Ring evt. og lav en aftale i forvejen graveren@torslev-sogn.dk Kirkesanger: Mogens Aaen mogens.aaen@mail.dk

Menighedsrådsformand: Erling Mikkelsen, Tryvej 190, 9352 Dybvad. Tlf. 98 95 61 71 tove.erling@lysdal.dk Kirkeværge: Jørgen Nielsen Lendumvej 101, Thorshøj 9750 Østervrå Tlf.: 98 95 61 43 dn-kjn@mail.dk el. nhp@nielsen.mail.dk

Marts 2013h  
Marts 2013h  
Advertisement