Page 1

KIRKE OG SOGN

JUNI-JULI-AUGUST 2018

51. årgang - Nr. 3

Lær af fuglene og markens liljer Det er forår. Fuglene synger, og blomster af mange slags står omkring os i haver og grøfter. Hvis vi har brug for opmuntring og har brug for at høre noget dejligt og se noget smukt, kan vi lytte til fuglesangen og betragte de mange blomster i deres farvepragt og glans. Fugle er fra naturens hånd ubekymrede og altid glade. Martin Luther kalder fuglene for levende helgener. De priser hele tiden Gud, uden at være den mindste smule bekymret for om de nu også får føden igen i morgen. Gud forventer af os, at vi arbejder for at opretholde livet, og han vil, vi bruger hans gaver med omtanke. Men Gud forventer ikke at fuglene skal arbejde. Heller ikke skal blomsterne gøre noget for at være smukke og dufte godt. Fugle og blomster har hverken tid til at så eller tid til at høste. Fugle og blomster har hverken lader, kornmagasiner eller banker, hvor værdier kan opbevares. Men deres bord er altid dækket. Nogle gange kan fuglene vælge deres foder, fordi der lige nu er rigeligt. Andre gange er der kun lige nok til at opretholde livet. Men de æder, fordi Gud har omsorg for dem. Hvor uvist ikke at tage ved lære af Guds omsorg for fugle og blomster. Vi har jo den samme almægtige Gud. Og vores forhold til Gud er endda langt dybere end fuglenes eller blomsternes forhold til Ham. Han er vores himmelske Far, og vi er Hans kære børn. Han elsker os, og han vil give os alt godt – alt, hvad vi har brug for. Hvordan skulle vi kunne få den tanke, at han ikke vil tage hånd om os, have omsorg for os? Men som syndige mennesker må vi mange gange indrømme, at vi går med næsen i jorden, og slet ikke ser op, fordi vi glemmer vores omsorgsfulde Gud – vores Far i himmelen. Måske bekymrer vi os for, hvor vi skal få

penge fra. Om jeg kan beholde mit job. Og hvad med huslejen og vores syge barn? Den slags bekymringer er forståelige med dog et udtryk for, at vi dybest set ikke helt stoler på, at den almægtige Gud giver os alle de gode gaver, vi har brug for. Bekymringer er udtryk for, at vi forsøger at løse tingene selv. Og glemt, at Gud har lovet at være med os alle dage. Når Jesus taler til os om de små fugle og liljerne på marken, er det fordi, han vil opmuntre os til at kaste alle bekymringer hen til ham, så vil han sørge for os. Vi skal ikke kaste bekymringerne fra os og forsøge at glemme dem, så vil de blot komme tilbage med fornyet voldsomhed. Nej, vi må kaste dem på ham, så vil han sørge for os, og vi har hans løfte om, at han løser det for os. Nedenstående er et citat fra Jesu bjergprædiken: Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? (Mt 6:25–31). J. Søndberg-Madsen


Den bekymrede lilje Der var engang en lilje, der stod på et øde sted ved en lille rislende kilde. Liljen var godt kendt af nogle nælder og nogle småblomster i nærheden. Og helt efter Jesu beskrivelse var den klædt herligere end Salomo i al hans kongelige pragt. Liljen var tillige sorgløs og glad dagen lang. Umærkeligt og lykkeligt svandt dagene for den her ved siden af den friske kilde. Men så skete noget. En lille fugl kom og besøgte liljen en dag. Fuglen kom igen næste dag, og igen efter en pause på nogle dage, kom den tilbage. Den var en slem fugl. I stedet for at sætte sig i liljens sted og glæde sig ved dens dejlige udseende og lykkelige sted her ved kilden, ville fuglen gøre sig vigtig ved at lade liljen føle sin bundethed til stedet ved kilden. Fuglen fortalte, at der på andre steder var en stor mængde af mange forskellige slagt prægtige liljer. At komme derhen var en stor fryd og glæde. Der var en stærk duft, farvepragt og fuglesang. Liljen fik at ide, at oplevelsen overgik enhver beskrivelse, og at den enlige lilje til sammenligning ikke var noget. Dette gjorde liljen bekymret. Den kunne ikke sove roligt om natten. Og den vågnede om morgenen uden at være glad. Den

UlvetimeSHLD TKUD Torsdag den 13. september kl. 17.30 i Torslev Kirke. Mandag den 29. oktober kl. 17.30 i Østervrå Kirke. Der er ingen tilmelding til fælles­spisning.

følte sig fængslet og bundet. Den kunne ikke længere glæde sig over kildens friske vand og frydefulde rislen. Den kedede sig dagen lang. Nu beskæftigede liljen sig med sig selv og sit livs forskellige vilkår. Den var lige ved at gå til i selvbekymring og selvmedlidenhed. Den tænkte: ”Det er mit liv, sådan at være gemt og glemt i selskab med brændenælder. Det kan jeg ikke holde ud. Hvorfor er jeg ikke blevet en kejserkrone”? En aften aftalte liljen med fuglen, at nu skulle der ske en forandring. Næste morgen fjernede den lille fugl jorden omkring liljen, så den kunne blive fri. Og da det var gjort, tog fuglen liljen under sin vinge, og fløj af sted for at plante den, hvor de pragtfulde liljer blomstrede. Tanken var, at det nye sted og de nye omgivelser skulle gøre liljen til en pragtfuld lilje – ja, måske endda til en kejserkrone. Ak, undervejs visnede liljen. Havde den dog bare kunnet nøjes med at være lilje, var den blevet stående, hvor den stod i al sin dejlighed – lær at nøjes med det at være menneske.

Krist­en­doms­ kursus i præste­gården Det er hyggelige aftener, hvor det sociale forbindes med det åndelige. Datoer i efteråret: Torsdag den 25/10 ved Bent Kær Andersen, torsdag den 29/11 ved Bent Kær Andersen og den 31/1-19 ved Villy Sørensen Vi mødes kl. 18.30 i præstegården, Lendumvej 60, 9750 Østervrå. Vi begynder med at spise sammen. Derefter er der gennemgang af dagens emne. Kaffen drikker vi i grupper, mens vi drøfter emnet. Det er slut kl. 21.15. Man er velkommen til at dukke op uden tilmelding. Sognepræsten

Søren Kierkegaard, Opbygg. Taler i forskellig Aand II. S. V. VIII S. 256-58

Konfirmandweekend Den 26.-28. oktober. Nærmere info følger.

Koncert med Sigurd Barrett Lørdag den 27. oktober. Nærmere info følger.


Menigheds­ møde i Kulturhuset

Friluftsgudstjeneste Søndag den 17. juni kl. 16.30: Fælleskirkelig gudstjeneste i Østervrå Anlæg med efterfølgende spisning.

Søndag den 23. september afholder pastoratet menighedsmøde umiddelbart efter gudstjenesten i Østervrå. Mødet er tradition, og alle er velkomne til at deltage. I år har vi slået det sammen med konfirmandstarten, således at de unge mennesker, og deres forældre er inviteret til at være med. Der vil derfor blive en ganske kort introduktion af konfirmandforløbet ved samme lejlighed. Sognepræsten

Mellem hammer og kors Tag med på sogneudflugt tilbage til vikingetiden på Lindholm Høje Onsdag den 6. juni afgang ca. kl. 18.30 Nærmere oplysninger følger på Kirkesiden i Østvendsyssel Folkeblad.

Praktiske meddelelser: Sognenes hjemmeside er: www.torslev-sogn.dk og www.østervrå-sogn.dk Kirkebil: Ønskes der kirkebil i Torslev eller Østervrå, bedes man kontakte Dybvad-Østervrå Taxi dagen før inden kl. 18.00 på telefonnummer: 98 86 42 14 Bedemøder: Fredage fra 17.00 – 17.45. Kontaktperson: Johannes Højen. Tlf.: 98 95 19 32. Ingen bedemøder i juni og juli Gudstjenester på Østervrå Ældrecenter: 7/6 + 5/7 + 2/8 alle dage kl. 14.30 Man er velkommen, også selvom man ikke bor på Ældrecenteret! Menighedsrådsmøder Datoer for menighedsrådsmøder fremgår af hjemmesiden. Deadline for næste nr. den 1. august 2018 Kirkebladets ansvarshavende redaktør er sognepræst J. Søndberg-Madsen

Kirkegårdsvandring på Torslev Kirkegård ved Vivi Dybdahl og Jørgen Clausager Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00. Vi vil først fortælle lidt om kirkegården, mens vi går rundt og ser på nogle af stenene til de personer der er begravet der. Bagefter vil vi gå ind i kirken og fortælle lidt der om kirkens historie. Der serveres kaffe og småkager i våbenhuset. Med venlig hilsen Vivi Dybdahl og Jørgen Clausager

Julehjælpsløb Fredag den 5. oktober


MØDER I INDRE MISSION

GUDSTJENESTER

Juni Torsdag den 7. kl. 19.30: Møde v/ miss. Jens Peter Dalgaard, Nykøbing Mors

Dato Helligdag 27/5 Trinitatis

Ingen

Onsdag den 13.: Eftermiddagsmøde/ udflugt

3/6 1. s. e. trin.

10.30

Ingen

Torsdag den 21.: Bibelkredsene

10/6 2. s. e. trin.

9.00

10.30

17/6 3. s. e. trin.

9.00 MV

16.30 i anlægget

24/6 4. s. e. trin.

Juli

1/7 5. s. e. trin.

Bibelcamping Hjallerup fra lørdag den 28. juli til lørdag den 4. august

8/7 6. s. e. trin.

9.00

10.30

15/7 7. s. e. trin.

10.30

9.00

22/7 8. s. e. trin.

Ingen

10.30

August

29/7 9. s. e. trin.

10.30

Ingen

Opstart torsdag den 16.: Vi mødes til fællesspisning kl.18.00. Regionsleder Ruth Tidemand medvirker.

5/8 10. s. e. trin.

Ingen

10.30

12/8 11. s. e. trin.

19/8 12. s. e. trin.

26/8 13. s. e. trin.

2/9 14. s. e. trin.

10.30

9.00

9/9 15. s. e. trin.

Ingen

9.00 MV

16/9 16. s. e. trin.

10.30

Kontakt formand Irene Pedersen, tlf. 98 95 82 45 for yderligere oplysninger

Torslev

Østervrå 9.00 HMP

10.30

9.00

10.30 Afslut kristendomsk. 9.00

9.00 HMP

Ingen

Ingen

9.00 HMP

9.00 HMP

HMP = Helge Morre Pedersen

Ingen

Ingen MV = Mette Volsgaard

KIRKELIG VEJVISER Sognepræst: Johnny Søndberg-Madsen, Lendumvej 60, 9750 Østervrå Tlf. 98 95 60 43 sogne­praesten@gmail.com Fridag mandag. Organist: Annette Bæk, Sejlmagervænget 1, 9850 Hirtshals Tlf. 98 94 92 42 annetteunderlinbaek@ gmail.com

ØSTERVRÅ KIRKE Østervrå kirkes kirkegårdskontor Vrængmosevej 43, 9750 Østervrå Graver: Trine Lilkær, tlf.: 98 95 13 41, oestervraa.kirke@mail.dk Træffetid tirsdag til fredag: kl. 10.00 – 11-00

Menighedsråds­formand: Lone Haugaard Gjersholtvej 9 9750 Østervrå Tlf. 61 66 49 89 lh@veas.dk Kirkeværge: Birthe Løgtved Højlundsvej 3 9750 Østervrå Tlf. 22 63 90 11 birthel1951@gmail.com

TORSLEV KIRKE Kirkegårdskontor: Højstrupvej 2, 9750 Østervrå Graver: Bente Højen Telefontid: I dagtimerne på tlf. 98 95 60 36. Træffetid: Ring evt. og lav en aftale i forvejen graveren@torslev-sogn.dk Kirkesanger: Johannes Højen Tlf. 98 95 19 32

Menighedsrådsformand: Erling Mikkelsen, Tryvej 190, 9352 Dybvad. Tlf. 40 55 91 45 tove.erling@lysdal.dk Kirkeværge: Jørgen Nielsen Lendumvej 101, Thorshøj 9750 Østervrå Tlf.: 23 71 51 78 dn-kjn@mail.dk el. nhp@nielsen.mail.dk

Juni 2018  
Juni 2018  
Advertisement