Page 1

Tirsdag den 6. maj 2014

87. Årgang

En sejr for børnene Østervrå/ Thorshøj: SFO 1 opgaven løses i fællesskab Et langt og sejt træk af forældrene i Torslev Skoledistrikt har fået den ønskede udgang med bemyndigelse til at indgå en aftale om at løse SFO 1 opgaven i fællesskab. I god tid begyndte bestyrelserne på Torslev Skole, Bødkergården og i Thorshøj Børnehus at arbejde på et fælles udspil til en løsning af den fremtidige pasningsopgave i f. m. den nye skolereform. Et forslag, der lægger op til skolen som ansvarlig og de to daginstitutioner i Thorshøj og Østervrå som entreprenører på opgaven. Midtvejs var der meget positive tilkendegivelser fra politikerne med opfordring til at arbejde videre. Frustrationerne kom imidlertid til fuld udfoldelse, da det viste sig, at det nuværende B&U-udvalg, på trods af flere dialogmøder, ikke så helt så positivt på udspillet. Udvalget stod

fast på, at 0.-3. kl. fra det nye skoleår skulle passes i en SFO 1 under ledelse af Torslev Skole. Bødkergården og Thorshøj Børnehus ville med denne løsning miste den røde tråd og sammenhængskraften. Forældrene kom på banen og var bl.a. på gaden for at tale med borgere i lokalområdet, og oplevede her en rigtig stor opbakning til det udspil, som de tre bestyrelser var kommet med. Der blev samlet underskrifter – flere hundrede, som sammen med relevante spørgsmål skulle afleveres til byrådsmødet den 30. april. Gennembrud Tirsdag var der imidlertid ny dialog i sagen, og de tre bestyrelsesformænd – Jens Martin Fjordbak, Mette Hejslet og Karin Thomsen udsendte efterfølgende en pressemeddelelse med følgende ordlyd: ”Vi kan med glæde meddele, efter et frugtbart møde med Jørgen Tousgaard (A) og Brian Kjær (A), at de tre bestyrelser har fået bemyndigelse

Nummer 19

Skal du holde fest?

til at indgå aftale om at løse SFO 1 opgaven i fællesskab, under ansættelse og ledelse af Torslev Skole. Det vil sige at vi alle får ligeværdig indflydelse på den fremtidige struktur i løsningen af SFO 1 opgaven. Sådan at ånden og den røde tråd kan fortsætte, som vi har arbejdet så hårdt for.” Der er ingen tvivl om at dette har vakt glæde både i Østervrå og Thorshøj. – Nu skal vi i arbejdstøjet endnu en gang. I første omgang sætter lederne fra de tre institutioner sig sammen for at finde ud af, hvor snitfladen skal gå, forklarer Jens Martin Fjordbak, formand på Bødkergården, bagefter kommer bestyrelserne ind i billedet med deres holdninger og forventninger. – Det er børnene, der har vundet, deres hverdag forbliver uændret, og vi forældre – vi er lettede over, at det lykkedes for os at komme igennem med vore ønsker, slutter en lettet formand og forælder Jens Martin Fjordbak. ÅB

Brønden Maskinstation

Så ring til os og hør hvad vi kan tilbyde. Vi laver tingene fra bunden og bruger kun friske råvarer.

v/ Kristian Møller Jensen

◆ Slamsugning ◆ Højtryksspuling

Med venlig hilsen

Tlf. 98 86 90 23 Biltelefon 28 89 44 22

Dybvad Kro & Hotel Kgl. Priviligeret anno 1912

Jernbanegade 10 - 9352 Dybvad Tlf. 70 70 70 79 - www.dybvadkro.dk

TAGMALING Rengøring og maling af eternittage samt bliktage

Normalpris 4.350,-kr. i denne måned

10 års garanti på eternittage 5 års garanti på bliktage

1

3.950,-

35 ÅR ERFAR S ING

MALING AF TAGE OG FACADER

Dybvadvej 164 • 9740 Jerslev Tlf. 98 86 90 13 • Mobil 40 41 70 90

Hjørringvej 408 - Østervrå

Træffes bedst morgen/aften - bestil i god tid

Længde: 190 mm

Klik ind på www.98951216.dk

www.tagmaler-haraldpedersen.dk

Husk mors dag søndag den 11. maj

Motor- & Cykelcenter

Skjorte eller sweatshirt Frit valg 299,-

200% = overstørrelse

Blend jeans fra 499,-

www.98951216.dk

R1

Motor- & Cykelcenter

www.98951216.dk

Skjorter 499,-

Ø = 32Boys mm 8-16 år

Polo T-shirt 399,-

antal: 1000 stk. +/- 10% - af hver type Habitter fra 999,Buksedragt 299,-

Sweatshirt 299,Jeans 399,-

GRATIS PARKERING • RÅD & VEJLEDNING • FAIR PRISER

Nederdel 249,-

2 par knickers 300,Kjole 399,-

V i k læ’ r dig

Industrivej 2 . Østervrå . Tlf. 98 95 10 05


Østvendsyssel Folkeblad

Side 2

ww

w.d ybv adb y.dk

DYBVAD

Tirsdag den 6. maj 2014

– BYEN I CENTRUM

Drive-in marked på Dagli’ Grøn lørdag i Søparken Brugsens parkeringsplads gælder lørdag (man kan iøvrigt se annonce på side 3). Samtidig fortæller Preben Hansen, at man selvfølgelig også har blomsten til Mors Dag - han siger samti-

På lørdag er der stort plante- og spagnummarked på parkeringspladsen ved Dagli’ Brugsen i Dybvad og uddeler Preben Hansen pointerer, at tilbudene kun

Albæk-Voer Heste­ forsikring Der afholdes syn 10. maj. Bestyrelsen

Dybvad Murerforretning Alt murerarbejde, flisearbejde samt montage af porebeton udføres v/ Verner Hansen

Tlf. 26 13 96 78

kommunen informerer

kommunen informerer Naturture i maj I maj måned har Center for Park & Vej følgende ture i naturen:

Naturture i maj 4/5 kl. 13.00-16.00: Springtræffetider ud med bøgen Borgmesterens Rappelling fra Cloostårnet iI maj maj 2014 måned har Center for Park & Vej

dig om arrangementet her, at man prøvede det sidste år med stor succes og derfor gentages det. Der er samtidig et OK arrangement i samarbejde med Dybvad Idrætsklub og Dybvad Boldklub, hvor man bl.a. kan blive medlem, hvis man ikke allerede er det - og der nævnes i den forbindelse også muligheden for en gevinst til nogle af de morgenfriske. Man håber på, at rigtig mange vil tegne sig som medlem, så der skal udskrives en rigtig stor check næste år til de to ovennævnte klubber. Apropos check så fortæller uddeler Preben Hansen, at der netop er blevet udbetalt 112.000 kr i dividende og han nævner samtidig, at der kun er 5 butikker i Danmark, der stadig udbetaler dividende - vel at mærke kun til egne medlemmer - så er man medlem i en anden coop - butik,så er det en rigtig god idé at få sit medlemsskab flyttet hertil bl. a. også i forbindelse med, at Dagli’ Brugsen i Dybvad har 100 års jubilæum næste år og der derfor vil være mange gode grunde til at være medlem lige netop her, og Preben Hansen tilføjer, at der selvfølgelig ud over dividenden - er de almindelige coop-plus tilbud. Se iøvrigt - som ovenfor nævnt – annoncen om arrangementet andet steds i avisen. Jo-Jo

Traditionen tro holdt Dybvad Borgerforening ”Grøn Lørdag” den første lørdag i maj, så parken kan være klar til sommerens gæster og til Open Air i august. Man opfordrede byens borgere til at møde op og give en hjælpende hånd og i lørdags var der mødt 35 op, der startede dagen med kaffe og rundstykker og en lille en til halsen. Man brugte bl.a. dagen til at male og renovere husene og rydde op i og omkring

dem i det hele taget og husets navneskilt kom op. Huset hedder fra nu af officielt SØPARKHUSET. Formanden for Borgerforeningen, Jesper Koltoft fortalte, at man forventer, at stien rundt om søen vil blive renoveret samtidig med, at alle stubbene – bl.a, langs med flisegangen – bliver fræset væk inden for de næste uger - derfor koncentrerede man sig mest om husene ved lørdagens arbejde.

Efter endt arbejde bød Borgerforeningen på pølser, øl og vand og her fortæller formanden, at Dybvad Stål havde sponsoreret både øl og bitter til formålet. Vejret var med de mange, der var mødt op for at give en hjælpende hånd. Jo-Jo Fotos: Ejvind Pedersen

følgende tureRådhus: i naturen: Frederikshavn 5/5 kl. 06.00-12.00: Skovens Dag i Bannerslund Mandag den 19. maj, kl. 10.00 – 11.00 Plantage

4/5 kl. 13.00-16.00: Spring ud med bøgen Sæby Rådhus: Torsdag 22. maj, kl. 09.00 10.00Ås Rappelling fra Cloostårnet 14/5 kl.den 18.00: Cykeltur ved – Jyske

Tømrerarbejde

Skagen Rådhus: HHaH H DinDin hand yman d d 5/5 Dag iaBannerslund nd 2 23a2n4n3dHdayaynndSdyt S hand Din yman hand Mandag den 26. maj, kl.Skovens 10.30 – 11.30 yma DinDin hand 28/5kl. kl.06.00-12.00: 19.00: Forårstur i Nielstrup Plantage yma nd hand yman y3 d nd 23 S ye Husk at du Husk at du 49 St4e9n293343499935t39enSntteenn Husk kan Plantage Husk atdu du Husk få detat at du kan få nye det nye Der skal aftales tid forud for et møde. 9 5 59 555 39 kan kan få få det detdrag, nye nye rkerfra håndvæ det 5 5 kan fåhåndvæ nye rkerfradrag, 55 håndvæ rkerfrad rag, g, håndv ærker fradra Dette gøres ved at enkelte kontaktearrangement borgmestersekretær Se mere om det og tilmelding på 15.00 0 kr. håndværkerNordjyllands fradra g, på 15.00 kr. på 15.000 0 pr. 15.00 person 14/5 kl. 18.00: Cykeltur ved Jyske Ås på forsiden 0kr. kr. Lene Axelsen på mail: leax@frederikshavn.dk pr. person pr. person på www.frederikshavn.dk, find os på 15.0på 00 kr. billigste i hussta nden! termoruder person i hussta i pr. husstan nden! den! pr. perso eller tlf. 98459005. n i hussta nden!

Ejendomsservice

eller under ”Skover, strande og parker”. 28/5 kl. 19.00: Forårstur i Nielstrup Plantage

og vinduesglas

HaH DinDin handymand og montering handymand Han H anndHda- ayinkl. Din handymand ndlev. DinDin handymand handymand 2 y n S 3 2 y d d t 2 S 3 4 Konta e Konta Husk at du y kt kt Sten Sten y S t 3 2 9 n 2 4 e Husk du Konta S en Sten S 4 334 9993ten 3 4ktrer Husk atat du Se mere om det arrangement ogUdfø tilmelding læs mere påenkelte www.frederikshavn.dk Husk at du te9de kan få det n rdj Udfø Husk at du alt Nor 959 5tNo arbej kan få nye det nye djy alt 53nfor arbe llan 3inden jde 9 for ds ylla n inde KontUdfø nds nfor aktrer Sten rer 9 kan fånds det kan få detnye nye alt No arbe rdj jde ylla håndværkerfradrag, inde 3 5 5 på www.frederikshavn.dk, find os på forsiden tømr 5e5 5 kan er-ejend håndværkerfradrag, &9 ejend få det nye Kontakt Sten tømr er-erervic & omss håndværkerfradrag, ervic e ice bill tømr 5jde håndværkerfradrag, igst &arbe e ands ejen dom Udfø bill sserv rer igs alt No te 5omss påigs 15.000 kr. kr. rdj yll inde sten@ nfor håndværkerfradrag, handy sten.d bill k Mail:Mail: eller under ”Skover, strande ogUdf parker”. på 15.000 te sten@ handy termoruder sten.d k på 15.000 kr. og vindue sglas ørertøm Mail: termo alt No sten@ arbe ruder handy rdj www.& jde ogpå pr. 15.000 person sten.d yll vindu handy inde an k esglas sten.d nfor kr. ds k rerejen termo www. dom ruder handysten.dk pr. person sser og vindu vice esgla pr. person s www.handysten.dk www – inkl. .hand bil på 15.000 kr. leverin ysten.dk g og 100dom ilig husstanden! monte ste ring tømrådhus rer-Mail: &Allé pr. person ejen – inkl. leverin i husstanden! g iog sser montering husstanden! vice sten@hand ysten .dk bil lig term ste person orud er FrederikshAvn og vinduesglas Tlf.pr. 2349 i3955 husstanden! Mail:9900 www sten@ .hand hand ysten ysten .dk .dk i husstanden!

HandySten

(kig og se hvad jeg kan tilbyde)

(kig og se hvad jeg kan tilbyde) (kig og se hvad jeg kan tilbyde)

TlF 9845 5000 læs mere på www.frederikshavn.dk www .hand ysten.dk

– inkl. levering og montering

termorud – iinkl. leveri er husstanden! ng og og vindu monte esgla s ring

(kig og se hvad jeg kan tilbyde)

(kig og se hvad jeg kan tilbyde)

– inkl. levering og montering

Østvendsyssel Folkeblad A/S

Kontakt Kontakt StenSten

Kontakt Sten rådhus Allé 100 Udfører alt arbejde indenfor Udfører alt alt arbejde indenfor 9900 FrederikshAvn Kontakt Sten Udfører arbejde indenfor Østervrå: Østervrå TlF 9845 5000 Kontortid: Lokalstof, tømrer& ejendomsservice tømrer& ejendomsservice Kontakt Sten

Industrivej 12 – 9750 Telefon 98 95 18 81 Fax 98 95 18 31 E-mail: avis@oestvend.dk www.oestvend.dk

Oplag: 9.300 eksemplarer Ansvarshavende redaktør: Søren Ejstrup Brunse

Nordjyllands Nordjyllands Nordjyllands Udebliver avisen billigste billigste Nordjyllands Mandag �������kl. 8.00-14.00 - kontakt distribution: tømrer& ejendomsservice Åse Bakland, tlf. 98 95 17 15 billigste Udfører alt arbejde indenfor Mail: sten@handysten.dk termoruderog og vinduesglas vinduesglas Mail:8.00-12.00 sten@handysten.dk Tirsdag ��������kl. termoruder

Nordjyllands Nordjyske Distribution, sten@handysten.dk vinduesglas Udfører altMail: arbejde indenfor www.handysten.dk – termoruder inkl. levering ogog montering Lokalstof,–Dybvad: tømrer& ejendomsservice 8.00-15.30 Onsdag ��������kl. www.handysten.dk billigste inkl. levering og montering tlf. 98 92 89 00 www.handysten.dk inkl. Joanna Johansen, tlf. –98 86levering 44 67 og montering Torsdag ��������kl. 8.00-15.30 tømrer& ejendomsservice billigste Mail: sten@handysten.dk termoruder og vinduesglasE-mail: (kig og se hvad jeg kan tilbyde)

(kig og se hvad jeg kan tilbyde) (kig og se hvad jeg kan tilbyde)

Fredag ���������kl. 8.00-14.00

ndireklamation@nordjyske.dk Flauenskjold: se hvad jeg kan tilbyde) www.handysten.dk (kig ogLokalstof, – inkl.og levering og montering Mail: sten@handysten.dk termoruder vinduesglas Pia Drotten, tlf. 42 33 25 71 Sats: (kig og se hvad jeg kan tilbyde) www.handysten.dk – inkl. levering og montering Østvendsyssel Folkeblad Tryk: Skive Folkeblad

Fotograf: Ejvind Pedersen, tlf. 98 86 91 00

Indleveringstid for annoncer: Større annoncer samt korrektur­annoncer: Senest torsdag kl. 10.00. Loppeannoncer: Senest fredag kl. 10.00. Øvrige annoncer: Senest mandag kl. 9.00.


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Side 3

Idrætssamvirkets pris til Louis Christiansen Louis Christiansen der modtog Idrætssamvirkets pris på generalforsamlingen. Læs herunder hvorfor netop Louis skulle modtage prisen. Dybvad Idrætsklub er stiftet i 1968, hvor der udelukkende var badminton på programmet. I 1970 kom Louis i bestyrelsen, og der

blev straks taget atletik på programmet. Louis blev formand for klubben i 1971, og det har han været lige siden. Louis har brugt ufatteligt mange timer i klubben for klubbens unge medlemmer. Det er helt hans fortjeneste, at Dybvad er placeret på danmarkskortet med utallige jyske, vestdanske

og danske mesterskaber og rekorder. Som træner har han udviklet de unge menneskers talent, og det har ført til flere danske seniormesterskaber i atletik, når medlemmer er flyttet til større klubber i forbindelse med deres videre uddannelse. Det er endvidere hans indsats, der førte Dybvad

Idrætsklub i Danmarks bedste række indenfor kvindeatletik i 1993 og et par år derefter. Mange weekender er blevet brugt, når Louis er taget med de unge atletikudøvere til stævner i det ganske land og ind i mellem udlandet også. Ved de utallige stævner i Dybvadhallen og på Dyb-

vad stadion har Louis brugt utroligt mange timer på udarbejdelse af startlister og efterfølgende resultatlister, der helst skal være klubberne i hænde, inden de er kommet hjem fra stævnet. Det er ikke for meget sagt, at uden Louis ville Dybvad Idrætsklub ikke have eksisteret i dag – i hvert fald ikke på det niveau.

Udover dette har Louis fundet tid til at sidde i bestyrelsen for Dybvadhallen, siden den blev bygget i 1979, ligesom han var træner for Dybvad Boldklubs fodbold seniorhold i et par år midt i halvfjerdserne.

TØMRER- OG SNEDKERMESTER

KIM JENSEN & SØN A P S

✓ Nybygning NYHED! Udlejning af ✓ Ombygning

Omme lift type 2500E ✓ Landbrugsbyggeri

✓ Salg montering af Svane køkkener ▼ Monteret påog trailer, derfor nem og badeværelser at transportere ✓ Salg og montering af ▼ Max. 25 meters arbejdshøjde plastvinduer og -døre ▼ Max.✓12 meters samt allearbejdsradius former for reparationsarbejde Ring og hør ▼ Udlejes med og uden fører nærmere

Louis får her overrakt hædersbevisningen af Jytte Engsig Christensen fra Idrætssamvirkets bestyrelse.

KÆMPE JORD- OG PLANTEMARKED KUN LØRDAG DEN 10. MAJ

Spaghnum 80 liter

Plantesække Djursland

35

00

40 liter Pr. stk.

Spar 25,-

Skævevej 104 . Dybvad Kim 40 34 92 70 Morten 21 66 45 49

98 86 92 70

RESTSALG

Sungate rødvin 3 liter BIB

89

00

1000

Spar 65,-

Hortensia Pr. stk.

Ta’ 2 stk.

Blomster Pelargonier

Spanske Marguritter Pr. stk.

Merrild kaffe

Tomat- el. 4000 peberplanter

1000

Husk blomster til aj mors dag søndag den 11. m

400 g

22

00

2500

Rhododend40ron cm Pr. stk.

5000

HVER TORSDAG Stor varm leverpostej og friskbagt franskbrød

25,HVER LØRDAG-SØNDAG 10,4 stk. rundstykker Dybvad

Bounty, Mars el. Snickers Frit valg

4

50

Hindbærsnitter 2 stk. Bake off

10

00

2%

Dividende til egne medlemmer

Tlf. 98 86 43 22


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 4

Tirsdag den 6. maj 2014

Statsministeren hos Metal og 3F i Frederikshavn Der blev ventet og ventet på hovedtaleren ved 1. maj - arrangementet hos Metal og 3F i Frederikshavn, men endelig kom hun - Helle Thorning Schmidt - for det var hende, man ventede på. Inden hun begyndte på sin 1. maj tale - fik hun overrakt en fløjte som hun

straks afprøvede. Overskriften på hendes tale kan kort betegnes med ordene: Flere jobs - bedre velfærd. Hun omtalte den lavere arbejdsløshed og den nye folkeskolereform og sagde bl.a.: Uden os - var det ikke sket. Der var omkring 250 til

stede ved 1. maj - mødet, der traditionen tro bød på masser af sange og mange flere talere. Inden Helle Thorning Schmidt forlod mødet i Metalhuset for at haste videre til næste møde - fik hun, som man ser på billedet, overrakt et maleri - et

Velbesøgt årsmøde i Værestedet

portræt forestillende hende selv - og så blev hun klappet ned af talerstolen og ud til den ventende bil. Jo-Jo Foto: Ejvind Pedersen

Årets gæstetaler var klar i sine udmeldinger omkring kommunens økonomi. Der var rigtig godt fremmøde til årsmødet i den selvejende institution Kulturhuset Værestedet i Lyngså. Formand Gitte Mortensen fremlagde årsberetningen og kom også med bud på, hvad borgerne kan vente af arrangementer i det næste halve år. Foreningens regnskab blev fremlagt og godkendt. Borgmester Birgit S. Hansen var årets gæstetaler, og hun var i sit indlæg meget kontant og realistisk omkring kommunens dårlige økonomiske situation. Hun lagde heller ikke skjul på, at vi alle skal yde vores bidrag bl.a. ved primært at hjælpe os selv med at holde en fornuftig økonomi, fortæller Gitte Mortensen. Konstituering Bestyrelsen, der består af repræsentanter fra de forskellige brugere af huset, har efterfølgende konstitueret sig. Formand: Gitte Mortensen, næstformand: John Vognsen, kasserer: Jørgen Kristensen, sekretær: Ole Christensen. Udlejningsansvarlig: Ib Pedersen, suppl. Jørgen Kristensen

O PS KRI FT

Det får også betydning for posthuset i Dybvad og Jerslev hos Dagli’Brugsen. Her får kunderne fremover mulighed for at hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid alle ugens dage. Tidligere kunne pakker, der

Vis smilet frem! Type: Forret / Tilbehør Tilberedningstid ialt: 10 min Arbejdstid ialt: 10 min Ingredienser 4 bøftomater 1 stk agurk 1 stk grøn peberfrugt 1 stk rødløg 150 g feta 40+ 2 spsk frisk oregano 4 spsk olivenolie 2 spsk rødvinseddike 1/2 tsk peber Pynt: 50 g sorte oliven 12 blade frisk basilikum

I SAMARBEJDE MED:

Fremgangsmåde: Skær tomaterne i både, agurken i tykke skiver på skrå, peberfrugten i strimler og løget i ringe.

Går du med tanker om at få et nyt smil? Vi hjælper gerne med rentefri finansiering, og giver 5 års garanti.

Drys med smuldret fetaost, hakket oregano og peber. Rør olivenolie sammen med eddike og hæld den over salaten.

Græsk salat er fin som forret med flûte til, men kan også serveres som tilbehør til f.eks.lammekoteletter.

fx kræver betaling fra modtager, alene hentes i et begrænset tidsrum. - Vores kunder bruger i dag posthuset til at hente og sende pakker og almindelige breve samt købe frimærker. Det indretter vi nu posttilbudene efter hos Dagli’Brugsen i Dybvad og Jerslev og gør det muligt at hente alle slags pakker og købe pakkeporto i hele butikkens åbningstid. Til gengæld er der nogle af de postprodukter, som kunderne sjældent gør brug af, der bliver taget af hylderne. Det gælder bl.a. rekommanderede breve, som ikke længere kan sendes fra butikken, siger Gordon Dalsgaard, kundechef i Post Danmark. Posttilbudene hos Dagli’ Brugsen dækker fortsat 98 pct. af danskernes behov for post.

Skrotningspræmie

Pynt med sorte oliven samt basilikumblade. Anbefalet tilbehør:

Det kommende år Værestedets kommende arrangement bliver Seniortræf med Grillfest den 13. maj. Senioraktiviteter i efteråret bliver bl.a. Julefrokost i november. – Vi opfordrer borgerne til at holde øje med andre aktiviteter, fortsætter formanden, med henvisning til lokalhistorisk forenings fødselsdag og et par planlagte ture til Sognefogedgården i Frederikshavn og til Hjerl Hede. ÅB

METALLER OG JERN

købes og afhentes. Udlån af containere. Sæby Produkthandel Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

preben@saeby-produkthandel.dk

Ændringer for posthusene i Dybvad og Jerslev Post Danmark foretager landet over en justering af posthusnettet, der dels samler de mindst benyttede services på færre steder, men som samtidig udvider tilgængeligheden til posthusenes mest benyttede ydelser.

GRÆSK SALAT

”Ejendomsgruppen”: John Vognsen, Jørgen Kristensen, Ib Pedersen og Ole Christensen. ”Indendørsgruppe” + blomsterkrukker: Bente Vestergaard, Janet Christensen. Aktivitetsgrupper: Formanden og ejerforeningerne.

J y t t e Da ll

Klik ind på www.kt-f.dk og se mere... Kirkepladsen 2C . 9900 Fr.havn . 9843 0314

Det vil samtidig fortsat være muligt at foretage indog udbetalinger i en række posthuse landet over. Post Danmark og Danske Bank indgik i 2013 en aftale, der betyder, at Danske Bank til og med 2015 vil have ekspeditionssteder i mindst 180 posthuse. Den aftale implementeres nu sammen med de øvrige ændringer på posthusene. Det betyder, at det ikke længere er muligt at betale sine regninger hos Dagli’ Brugsen i Dybvad og Jerslev. Skal man fx sende et rekommanderet brev eller betale en regning, kan man gøre det på posthuset i Brønderslev, Sæby eller Dronninglund. Ændringerne træder i kraft 20. maj i Jerslev og 26. maj i Dybvad.

Lykkesmeden

Sæby Produkthandel

Hvis du har jern og gammelt skrot, så får du vin der smager godt. Skrotbiler afhentes.

preben@saeby-produkthandel.dk

Henv tlf. 21 22 95 64 eller 98 95 80 19

Biler modtages eller afhentes (Miljøbeh.) DS/EN ISO 14001

Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Aktive Kvinder i Nørresundby til modeshow hos Brunø i Dybvad

Side 5

Klar til fest? Stort udvalg i kjoler og festtøj, bukser og toppe RS DAG HUSK MO r gaveartikle – masser af berg fra Speedts 5,Stor vase 22 Vaser 60,,Fugle fra 28

Like us

nø kort fra Bru Giv et gave

Forleden var 70 medlemmer af Aktive Kvinder i Nørresundby til modeshow i Brunøs damebutik i Jernbanegade i Dybvad. De kom hertil i bus og arrangementet startede kl. 17.30 og sluttede kl. 22.00. Undervejs havde man

overværet et flot modeshow med, hvad Brunø byder på i dette forår - fremvist af lokale modeller fra Nørresundby og derefter blev der serveret en lille lækker anretning, hvorefter man kunne gøre en god handel i butikken.

Flot sæt fra InFront: Smykke fra FriggaDiva Bluse 450,Printet stumpebuks 600,Sandal fra Shoe Biz 600,-

En rigtig god aften med god stemning og godt gang i handlen. Det er iøvrigt ikke første gang Aktive Kvinder fra Nørresundby gæster Brunøs butik for at se modeshow. Jo-Jo

INFORMATION OM EFTERFORSKNINGSBORINGEN ”VENDSYSSEL-1”

JERNBANEGADE 14 - 9352 DYBVAD - TLF. 70 20 00 29

Visualisering af fremtidig boreplads udarbejdet af Rambøll – VVM 2014

I herrebutikken klæder vi dig pænt på... BLAZERE FRA

Offentlig høring nu vel overstået I mere end tre år har vi arbejdet hen imod en efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Projektet startede i 2010 med studier og undersøgelser for at vælge den optimale placering for dybdeboringen. Forhåbentlig er alle spørgsmål nu besvaret på baggrund af det arbejde, der er blevet lavet. Byrådet i Frederikshavn besluttede, at der skulle foretages en fuld vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), med input fra os, så at alle miljø- og samfundsmæssige risici kunne klarlægges. VVMen skulle så lægges ud i offentlig

Knickerssæt Signal T-shirt og cowboy knickers

FLOTTE HABITTER

FRA

SÆTPRIS

høring, så der kunne kommenteres på resultatet af undersøgelserne. Denne høringsperiode sluttede mandag den 5. maj. Frederikshavn byråd har modtaget borgernes kommentarer og det er nu op til byrådet at beslutte, om tilladelser til anlægsarbejdet kan påbegyndes. Vi håber, at dette går som planlagt, så vi kan være i stand til at honorere vores kontrakt med den danske stat og give dem de nødvendige oplysninger til at hjælpe dem i deres opgave med at udarbejde en fornuftig energipolitik for Danmark.

500,- 400,- 750,-

Som altid er alle oplysninger tilgængelige på vores hjemmeside www.skifergas.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

BESØG OS OGSÅ PÅ BTRENDY.DK

BRUNØ

Frederikshavn

Brønden Dybvad

www.skifergas.dk

Dybvad

Tlf. 70 20 00 29


Østvendsyssel Folkeblad

Side 6

Kirsebærflaget gik til tops 1. maj Det var ikke bare de røde faner, der blev luftet rundt omkring i landet 1. maj. I Voerså gik et særligt og specielt flag til tops. Det var kirsebærflaget, der blev hejst på den midterste af tre flagstænger, på den gamle krogrund ved åen. Her skal det vajre indtil kirsebærsæsonen slutter omkring 30. september. Voerså Kirsebærlaug har investeret i et hvidt flag med kirsebær og tekst. Det hvide flag er påført kirsebærlaugets logo med teksten Voerså Kirsebærby. En investering på i alt kr. 650,-. Kirsebæravlen er ligesom blevet glemt i nogle år, og antallet af kirsebærtræer i byen er gået en del tilbage i forhold til tidligere. Men

Bestyrelsen fotograferet ved foden af flagstangen, efter flaget er kommet på plads.

for et par år siden blev der plantet 200 nye kirsebærtræer i private haver i byen, og Voerså fører sig nu frem som ”Kirsebærbyen”. Kirsebær i Voerså er ikke noget nyt fænomen. Fra omkring år 1900 og måske før og helt op til omkring 1970, var der hundredvis af kirsebærtræer i byen – især i den gamle bydel, som til dagligt blandt lokale bliver kaldt Østerbyen, var der rigtig mange kirsebærtræer. I blomstringstiden, som er i starten af maj, var langt de fleste træer i byen fyldt med hvide blomster. Senere på året blev der høstet kirsebær, som blev indleveret hos byens tre lokale købmand, der et par gange om ugen fik besøg af et frugt- og grønthandlerfirma fra Aalborg, som hentede i tøndevis af kirsebær i byen, som så blev fabrikeret til vin, marmelade, saft og syltetøj. Kirsebæravlen var før i tiden et godt tilskud til økonomien både hos fiskere, landmænd, borgere og den arbejdende befolkning i byen og oplandet. Kirsebærtræerne rundt om i byen står nu i fuldt flor, og allerede sidste sæson blev der høstet en del bær. Bestyrelsen bag lauget håber, at der med tiden en gang om året kan afvikles en kirsebærfestival, men indtil videre afholdes fagligt kirsebærmøde/generalforsamling og Kirsebærrets Dag.

Adeus Madeira – Ciao Italien

NILLES REJSER har netop afsluttet en 5 ugers serie med ugentlige flyvninger fra Aalborg til den portugisiske ferieø Madeira gennemført i samarbejde med Primera Air. ”Salget er gået over al forventning. Vi har

haft udsolgt på alle 5 afgange” udtaler Lars Bock, medindehaver af NILLES REJSER. Når der siges adeus (”farvel” på portugisisk) til Madeira, siges der samtidig ciao (”hej” på italiensk) til

Syvsten v / Aut. Elinstallatør Niels Søgaard

Skævevej 172, Brønden 9352 Dybvad tlf. 98 86 90 55 Alt el-arbejde udføres Private og Erhverv

Nyistandsatte 3-værelses lejligheder, udlejes fra 3.300 kr. pr. md. + forbrug. Se billeder m.m. på www.leje-portalen.dk Tlf. 21 48 00 91

Storformatprint! Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

Malermester 22 85 19 24

Sudoku 1 - Hard

6 2 6

3

2

8 7 3 2 7 5 3

7 5

8 meter lift udleje

s

4

8 4

1 6 3 2 8

. ❏ . ❏ . ❏ . ❏ Sværhedsgrad: ❏

Foto: Ejvind Pedersen

Forårsparty Husk forårsparty lørdag den 10. maj. Musikken leveres af: Tårs Spillemændene Landsby-Musikanterne, Midt i Ugen og Volstrup Harmonikaklub En aften hvor orkestrene skiftes til at være på scenen, og en aften hvor dansegulvet er fyldt fra første tone, med flere hundrede danseglade, fra det meste af Nordjylland. Det er Landsby-Musikanterne, der star-

ter med at spille til dansen. Derefter kommer Midt i Ugen på scenen. Volstrup Harmonikaklub afslutter danseaftenen med de sidste toner. Er du til en glad danseaften og musik? Så er det en aften, du skal opleve og ikke må gå glip af. Arrangørerne er: Volstrup Harmonikaklub, Syvsten Idrætsforening og SIF’s Venner.

Rygmassage - Øreakupunktur Kranio sakral terapi

Tlf. 98 86 90 08 el. 23 70 70 79

www.oestvend.dk

Mad ud af huset!

HEJSLET BEGRAVELSESFORRETNING

Kontakt os hele døgnet på telefon 96

Sorrento-Amalfi, storbyferie i Rom og rundrejse på Sicilien.

– kommer gerne hjem til dig –

ÅBNINGSTIDER: ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. kl. 10.00-12.00 Mandag-fredag kl. 16.00-17.30 16.00-17.30lørdag - Lørdag efter aftale

Din sikkerhed for en ”personlig og værdig afsked

Italien. NILLES REJSER har nemlig hyret Primera Air til en serie flyvninger fra Aalborg til Bologna og Rom fra august til oktober. Med udgangspunkt i disse flyvninger tilbydes rejser til Gardasøen, Toscana, Rom-

v/ FDZ uddannet zoneterapeut Marianne Jensen Stagstedvej 31 . Stagsted . Brønden

René Pedersen, Frederikshavnvej 21, 9300 Sæby

• Alt malerarbejde udføres • Uforbindende tilbud gives • Værkstedssalg af kvalitets maling

SUDOKU

Tirsdag den 6. maj 2014

Hold festen her eller hjemme... Vi kan tilbyde 3-retters menu fra kr. �����

145.-

Fest til fast pris!

14 99 14

5

Hold festen her. Festarrangement, 3-retters menu, efter aftale, inkl. rød- og hvidvin ad libitum under hele middagen + kaffe og likør/cognac samt natmad. Øl og sodavand. Pris pr. couvert ........ Jonna Helledie Eksamineret bedemand

John Hejslet

Diplomuddannet og eksamineret bedemand

Tove Mikkelsen Eksamineret bedemand

Frank Hejslet Eksamineret bedemand

Mørk = 100% sort Lys = 30% sort

Alle aftaler træffes i hjemmet • www.hejslet.com

498.-

Syvsten Kro/Motel

Aalborgvej 247 - Syvsten - 9300 Sæby

☎ 98 46 80 44

Alle dage fra 10.00–17.00


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Side 7

Nye tilbud på Hørby Efterskole hvor man blot modtager rideundervisning. På “Horsemanship” skal eleverne hele vejen rundt om det at have med heste at gøre. Uanset om man er rutineret rytter, har en smule erfaring eller aldrig har haft med heste at gøre, så er der mange oplevelser og udfordringer at hente i det nye fag. Faget tilrettelægges, så eleverne kommer omkring både hestens instinkter, biomekanik, pasning og træning, og så skal vi selvfølgelig ud at ride en masse! Som elev vil du få rig mulighed for at stifte bekendskab med forskellige discipliner indenfor hestesporten og prøve at opleve naturen fra en hesteryg. Kom og prøv dig selv af på Hørby Efterskoles nye valgfag: Horsemanship. Et nyt tilbud blandt de boglige fag er “Cambridge English”, som tilbydes som et supplement til den obligatoriske engelskundervisning i både 9. og 10. klasse. Faget er internationalt anerkendt og giver en god forberedelse til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Samtidig har faget

Eksamenstiden nærmer sig med hastige skridt - også på Hørby Efterskole. Forberedelserne og planlægningen er i fuld gang, og flere elever har allerede trukket de første eksamensemner og arbejder med at skrive dispositioner. Samtidig er planlægningen af det kommende skoleår 2014-15 også skudt i gang. Det bliver et skoleår i nye rammer, for også på efterskolerne får skolereformen stor praktisk betydning. På Hørby Efterskole tilbyder man eleverne valgvalg inden for to linjer: idræt samt musik, teknik og teater. Det giver et væld af muligheder for at selv at sammensætte en spændende og udfordrende hverdag på skolen. Også her er der nyheder det i det kommende skoleår, og her bliver det virkelig spændende! Skolen barsler med nye valgfag, som skal supplere det brede udbud af fag, der allerede findes på Hørby Efterskole. På idrætslinjen kommer faget “Horsemanship” på skemaet. Som navnet antyder handler det om heste, men ikke i traditionel forstand,

Efterskole, men afholdes af Danmarks eneste testcenter for Cambridge English. På Hørby Efterskole har det pædagogiske sigte været under forandring gennem de seneste 10 år. Vi arbejder med individuelle

læringsstile på baggrund af teorien om “de mange intelligenser”, hvilket vil sige, at eleverne lærer som de er. Der er plads til mangfoldighed og til at være forskellige – både i og uden for timerne.

Præsentation af

NIKKEN PRODUKTER i ”Manegen” Sæby

Kom og hør om magneter: Smykker, såler, madrasser, knæstøttebind og meget mere lørdag d. 17. maj kl. 15-17 Tilmeld dig på tlf. 6154 0064 eller mail: jbrohus@live.dk senest torsdag d. 15. maj. også et praktisk sigte, idet eleverne bliver godt klædt på til at arbejde eller studere i udlandet på et senere tidspunkt. Ved skoleårets afslutning får eleverne på

“Cambridge English” mulighed for at gå til den internationalt anerkendte eksamen FCE (First Certificate in English). Denne eksamen foregår på Hørby

KROPPEN MASSAGE v/Jeanette Brohus

Svejevej 12 . Hørby . 9300 Sæby . Tlf. 6154 0064 / 9689 0313 www.kroppenmassage.com

NORDJYSK RØRTEKNIK APS v/ Jan Andersen, aut. VVS-installatør Stenhøjvej 519 - 9900 Frederikshavn

Tlf. 29 67 38 75

Kontor 98 47 50 42 - Mail: rorsmed@mail.dk

• SOLVARME • VARMEPUMPER • VAND-VARME-SANITET • UDLEJNING AF TOILETVOGNE

Tryk 98 46 38 30 og vi klarer resten NORDJYSKE TELTUDLEJNING

v/ Jens Christensen Hjørringvej 128, Hørby 9300 Sæby

v/ René Frederiksen Hjørringvej 109, Hørby 9300 Sæby www.festservice.dk

a p s

TRÆPILLER SÆLGES

HØJGAARDVEJ 5, HØRBY 9300 SÆBY TLF. 4016 6463 www.hkbyg.dk E-mail: hkbyg@mail.dk

MONTERING AF INVENTAR OMBYGNING · NYBYGNING · TILBYGNING

Træpiller/Briketter/Træ - Svenske og tyske kvalitstræpiller - Træpilleovne MCZ/Ecoteck Tlf. 98 46 86 46 / 51 37 25 66 www.kk-import.com info@kk-import.com

Tlf. 40 45 60 94

TELTE•SERVICE•BORDE•STOLE DUGE

TØMRER/SNEDKER

Hørby Ny Entreprenørforretning

eller 98 46 60 94

Weekendtilbud

Morsdags lagkage Kun

v/ Helle og Jan

50,-

Hjørringvej 112 . Hørby . Tlf. 98 46 60 06

• Alt i: • VVS-arbejde • Solvarme

• Jordvarme • Blik • Ventilation

Kontakt: Bjarne Kristiansen, tlf. 40 24 61 68

Når det gælder

EL... med sikkerhed indenfor landbrug, industri og privat så er din lokale elektriker

Hørby Installations-forretning v/ aut. el-installatør Preben Damtoft

Tlf. 9846 6130

Henrik Hansen Møbler Møbler og Tæpper A/S

Nørregade 8 – Hørby – 9300 Sæby

98 46 60 08

Grønnegade 4, 9300 Sæby, tlf. 82 22 93 00 www.sparv.dk


Østvendsyssel Folkeblad

Side 8

Tirsdag den 6. maj 2014

FLAUENSKJOLD WWW.FLAUENSKJOLD-BY.DK

Cirkus Arena rammer hovedet på teltsømmet Årets forestilling rammer lige ind i kernen af cir­kus skab­ med klassiske og ny­ ende artister i ver­ dens­ klasse. Oplev Arenas kronprins Patrick Berdino præsentere Arenas elefanter for første gang nogensinde. Gå ikke glip af de spanske superakrobater, et magisk trylleshow, livsfarlig luftakrobatik, vidunderlige klovnerier og en af verdens hurtigste jonglører… Cirkus Arena præsenterer et stjernespækket program for 2014 med Arenas præg­ tige, afrikanske elefanter anført af Patrick Berdino. Artisterne er hentet til Danmark fra hele verden –

og giver dig en både intens og hæsblæsende oplevelse i topklasse. Arena kan stolt præsen­ tere sjælen af cirkus i dette års program. Oplev en af verdens hurtigste jonglører, Rudolf Janecek fra Tjek­ kiet, der leverer et forry­

gende show med 7 køller i luften – en populær jonglør, der desuden har optrådt til rockkoncerter. Den fran­ ske magiker, Fred Jidinis inviterer dig ind i en for­ tryllende fantasiverden i et Moulin Rouge-inspireret

trylleshow. Højt oppe under teltdugen kaster brasilian­ ske Alex Michael sig ud i en livsfarlig luftakrobatik – uden sikkerhedsnet. Og spændingen fortsætter med den brasilianske trapeztruppe, Flying Mendoca, der udfører halsbrækkende 3-dobbelte saltoer i 12 me­ ters højde – truppen præ­ senterer desuden gysende smuk akrobatik i vertikale stofklæder. Endelig ophæ­ ver de romanske spring­ brætartister, Troupe Cretu tyngdekraften med et fan­ tastisk show. I år kan børn og barnlige sjæle særligt glæde sig til de spanske cirkusklovne, Rampin clowns, der giver deres helt egen og vanvittig morsomme version af blom­ sten og bien. Arenas italien­

Frisklavet varm mad, leveret hver dag

Vores højtelskede søn Vores kære far

Morten Pedersen * 21. maj 1969 er alt for tidligt revet fra os Agersted, den 2. maj 2014 Lone og Richardt Martin, Mikkel og Mille Bisættelsen finder sted fra Agersted Kirke fredag den 9. maj kl. 13.00

www.flauenskjoldpavacenter.dk

GR RUSTK ATIS ON R in g T RO L bestil og t id !

Nostalgisk jubilæum i Nordens største cirkus I 1955 grundlagde Arne Victor Berdino Olsen Cir­ kus Arena, som dengang var Danmarks mindste cir­ kus med et lille telt, en rej­ segrammofon og en enkelt beboelsesvogn. Familien udførte selv alle numre. Cirkusdirektør, Benny Ber­

Jeg er alkoholiker

– men jeg drikker ikke mere

Undervognsbehandling Effektiv rustbeskyttelse af din bil med de bedste rustbeskyttelsesprodukter på det danske marked!

Bestil tid på 98 86 10 26

Flauenskjold PAVA Center · Aalborgvej 622 · 9330 Dronninglund

Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol. Vi kan også hjælpe dig.

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80 www.tjele.com

Klublotto

Flauenskjold Idrætsforening Maj 2014

Følgende 4 vindere af 100 kr. hver: Nr. 475 Gitte Barholt Nr. 95 Søren Larsen Nr. 218 Michael Lyrhøj Nr. 125 Bente Christensen 1 gavekort til Brunø værdi 100 kr. Nr. 16 Knud Nielsen 1 Gym.ball fra Klinik for Fysioterapi værdi 120 kr. Vinderne ønskes tillykke. Nr. 315 Ruth Kristensen Flauenskjold 1 gave fra DTE, Stampen værdi 150 kr. Idræts­forening Nr. 487 Bjørn Heiseberg takker for den 1 gave fra Tiki værdi 150 kr. store velvillighed Nr. 42 Lenette Svendsen fra samtlige spon1 gavekort til Taars Hotel værdi 200 kr. sorer i Flauen­skjold Nr. 170 Brian Nielsen og omegn. 1 gavekort til Channet værdi 200 kr. Nr. 413 Inger Larsen 1 check værdi 225 kr. Annoncesponsor: Nr. 198 Edna Christensen

ske husklovn, Jimmy Folco er i topform – og er klar til at tage fusen på publikum. Manegen fyldes af dampen­ de hestekræfter, når Laura Berdino præsenterer sin frihedsdressur i topklasse – og så kommer de spanske akrobatiske superstjerner, Rampin Brothers med et spektakulært show med fodakrobatik. De tre brødre begyndte deres karriere i Arenas manege for 20 år siden – og i år er de tilbage efter mange års succes i Cirque du Soleil.

OL I FLAUENSKJOLD-HALLEN onsdag den 4. juni fra kl. 09.30-15.00

For plejehjemsbeboere og ældre i eget hjem, som modtager hjælp. Velkomst og åbning af OL v/Mikael Klitgaard, borgmester. Er du interesseret i en hyggelig dag, hvor vi dyster mod hinanden, så kontakt en af nedenstående aktivitetsmedarbejdere: Conny, telefon: 25 23 67 17 conny.kristensen@99454545.dk Jeanette, telefon: 41 32 92 59 jeanette.arp.ladekjaer@99454545.dk Sidste frist for tilmelding er den 23. maj til ovenstående Arrangør: Centerrådene, Brønderslev Kommune

Kampe på Flauenskjold Stadion Onsdag 07.05 kl. 17.30 U13 Piger B (9-md) DHF-Dronninglund IF Onsdag 07.05 kl. 19.00 S6 Flauenskjold IFDybvad B Lørdag 10.05 kl. 12.00 U18 Piger B DHF-SHI Lørdag 10.05 Kl. 16.00 S3 Flauenskjold IFVoersaa IF Annoncesponsor:

dino debuterede som syv­ årig med et jonglørnummer. I år ville Arne Berdino være fyldt 100 år, og Benny kan fejre 60 års jubilæum som artist og solist i manegen: ”Fra min første optræ­ den var det min drøm at blive cirkusdirektør for et stort cirkus. Min mor så en fremtid som håndværker for mig, men min far havde andre planer. Jeg gik ud af 7. klasse, og da jeg kun gik i skole om vinteren, har jeg sammenlagt gået i skole i 3½ år. Min far ønskede sim­ pelthen ikke, at jeg skulle have noget at falde tilbage på. Ingen sikkerhedsnet. Han ønskede jeg skulle gøre Arena til en succes, og det er jeg ham i dag dybt tak­ nemlig for.” Arena er i dag Nordens største cirkus med over 8 cirkusforetagender i Euro­ pa med i alt plads til over 18.000 tilskuere – og 300 hundrede ansatte. Telte, dyr og artister turnerer overalt i Europa. Arena er desuden involveret i Cirkus Skratt i Sverige og tre store teltpro­ duktioner i Frankrig. I 2012 bragte Arena cirkusverde­ nens største hædersbevis­ ning, Guldklovnen hjem fra Monte-Carlo til Danmark. Cirkus Arena gæster her i starten af maj forskellige steder i nordjylland: Åby­ bro, Aalborg, Brønderslev, Hjørring, Hirtshals, Ska­ gen, Frederikshavn, Sæby og Dronninglund.

Dan 0 129 Klublotto maj 2014: 1. præmie 46 2. præmie 59 3. præmie 78 4. præmie 51 5. præmie 14


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Hvad kan man få for 6,-?

Side 9

Micro popcorn Light American Style

Pakke med 4 poser

6,6,FØR 12,95

Karup æg Frisklagte

6 stk.’s bakke

FØR 12,95

Kartoffelspegepølse Gøl

6,100 g

Elida shampoo 200 ml.

FØR 18,95

6,-

6,-

FØR 14,95

GÅELIGE

UND UGENS U

Nuggets & chips Nice’n Easy

200 g pakke FØR 24,95

Tilbuddene gælder fr fra tirsdag den 6. maj til og med lørdag den 10. maj 2014. Tilbuddene gælder kun i SuperBest Østervrå.

SuperBest Bredgade 2 9750 Østervrå Tlf. 98 95 14 77

Åbningstider Hverdage 8-20 Lørdag- søndag 8-19


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 10

Tirsdag den 6. maj 2014

Chokolade Mars

3

95

Snickers Twix Bounty el. Guldbarre: lys, mørk el. knas

Frit valg

Levebrød

Makrelfilet

450-950 g

125 g dåse

Schulstad: Kernegrov eller Gulerodsbrød

12

95

Kammerjunkere Kjeldsens fuldkorn 300 g

FØR 22,95

10,-

Lemon icetea Excl. embl. 8 flasker

18,-

FØR 34,95

Bamseline skyllemiddel 1 liter

10,-

M&M’s el. Malteser

Kryddermakrel i tomat fra Sæby Fiskeindustri

Frit valg 100 g pose

4

8

Kylling i karry Beauvais

Beauvais ketchup Stærk eller med

10,-

500-660 g flaske

88

95

FØR 19,95

40% færre kalorier

550 g dåse

FØR 32,95

10,-

X Ray energidrik

Faxe vand Pepsi, Pepsi Max,

2

10,-

25 cl. Excl. embl.

95

FØR OP5 TIL 29,9

Faxe Kondi el. Nikoline

1,5 liter Excl. embl.

Max 6 flasker pr. husstand i tilbudsperioden

Sanex deodoranter el. Pepsodent Nivea shower tandpasta 50 ml. el. 200 ml. Frit valg

FØR 24,95

FØR OP TIL 9,95

10,-

75 ml.

FØR OP5 TIL 29,9

Lambi papir Toiletpapir el. køkkenrulle

6-8 ruller Frit valg

10,-

12

FØR 34,95

95 FØR 25,95


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Fyrfadslys

Side 11

Step opvasketabs

4 timers

100 stk.

80 stk.

48,-

28,-

SPAR 45%

KUN ONSDAG–TORSDAG KL. 8.00–20.00

Mælk

Let-, skummet- eller minimælk

Pr. liter

Oksesteaks af inderlår m/u peber

Ca. 125 g Pr. stk. CHOKPRIS!

10,-

2

Pakket med 4 stk.

98

Max 4 liter pr. husstand pr. kunde i tilbudsperioden

KUN FREDAG KL. 8.00–20.00

6 stk. / ca. 1 kg

Lækkert smørrebrød

99,-

95,-

Grillbøffer Af mør oksefilet

Hof eller Tuborg 30 stk. Excl. embl.

89

6 stk.

95

Gerne forudbestilling på tlf. 41 28 40 96

Max 2 kasser pr. husstand i tilbudsperioden

KUN LØRDAG KL. 8.00–19.00

Flanksteaks Perfekt til grill

Løsvægt slik Mange varianter

Kærgården

39

6

6

Pr. 1/2 kg

95

Pr. 100 g

95

200 g bæger

95 Max 4 bægre pr. husstand i tilbudsperioden

KUN SØNDAG KL. 8.00–19.00 - HUSK MORS DAG!

Flotte mors dag buketter Håndbundne når kun det bedste er godt nok.

Guldæske Anthon Berg 400 g

49

Fra

95 FØR 109,95

125,-

Kan evt. forudbestilles senest fredag på tlf. 21 56 57 89, så den står klar søndag morgen


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 12

Tirsdag den 6. maj 2014

18,10,-

Hedeknægte el. Grillpølser Gøl

400-540 g pose

FØR 42,95

Gråsten salater

Kartoffelsalat K-Salat

Makrel-, karry- eller hønsesalat

Kæmpe 300 g bæger

12

95

Stort bæger 800 g FØR 28,95

FØR 31,95

Rejer

Tulip spareribs

Kæmpebøtte 1500 / 900 g

68,-

Cheasy skyr

650 g

28,-

SPAR 75,00

1 kg

FØR 64,95

Edels brød Morgenbrød, flûtes eller miniflûtes

Pølsehornspølser

10,-

10,-

10 stk.

350-630 g

FØR 39,95

19

95

Frankfurter el. hotdogpølser Steff Houlberg 800-1000 g pose

29

95

FØR 17,95

Bacon i tern

Kæmpepakke 1000 g

25,-

Frisko ispinde Alle varianter Frit valg

Squeezer is el. Starfighter 4/5 stk.s pakke

FØR 49,95

-50%

7

95 FØR OP5 TIL 24,9


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Side 13

DELIKATESSE

SLAGTER

T DAGENSvarmRmE ad

Hakket oksekød

Vi laver stad ig hver dag kl. 11–13. smenu Kom og få vores måned i delikatesseafdelingen.

3-8% - 600 g

39

95

Dansk ribbensteg Ridset og ovnklar

Pr. 1/2 kg

16

95

Fiskefileter 4 stk.

Svinebryst i skiver 800 g

Hakket svinekød

39

95

3-8% - 700 g

39

95

BAKKEMARKED Mange varianter

20,-

Burgerboller med fyld KUN

16,Tortillas med oksekød

16,-

Ta’ 3 pakker

100,-

FRUGT OG GRØNT Iceberg el. broccoli Spanske kl. 1 Pr. stk.

6

95

Danske agurker el. shakertomater Spanske kl. 1 Ta’ 2 stk.

10,-

Danske bøftomater Klasse 1 6 stk.

12

95

SU PE RBEST

A/S . Bredgade 2-4 . 9750 Østervrå Fax 98 95 20 77 . Tlf. 98 95 14 77 Slagter direkte tlf. 98 95 10 12 Delikatesse direkte tlf. 41 28 40 96

Hvor intet andet er anført, gælder tilbudene til og med lørdag. Der tages forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 14

Tirsdag den 6. maj 2014

ØSTERVRÅ – EN GOD HANDELSBY, HØJ SERVICE, KONKURRENCEDYGTIGE PRISER, GRATIS PARKERING OG MEGET, MEGET MERE

Høyrup – nu med postshop DM-medaljer til Springteam Nordjylland Elite

Frimærker, breve og pakker kan fremover ekspederes hos tøjbutikken Høyrup i Østervrå Butikscenter. Karsten Høyrup har overtaget Østervrå Postshop efter Superbest, og allerede fra dag et var den nye postmand Karsten i fuld gang med at ekspedere pakker og breve ind og ud af butikken. Pakker, breve og frimærker – Det går rigtig fint, fortæller Karsten Høyrup, som samtidig gerne vil understrege, hvad det er Postshoppen kan hjælpe med.

– Hos mig kan du hente og sende pakker samt breve, fortæller Karsten. Du kan også købe frimærker, og skal du bruge en større mængde, er det en god ide, at bestille dem i forvejen – gerne en 6-7 dage før, lyder opfordringen. I Postshoppen forhandles også gængse størrelser af emballage i form af kuverter og kasser til forsendelse. Minus indbetalingskort I Postshoppen kan der ikke betales giro- og indbetalingskort og heller ikke sendes rekommanderede

breve, oplyser Karsten Hørup, og hvis man ønsker at afmelde reklamer, så er der høflig selvbetjening på Post Danmarks hjemmeside.

Postkasse og postbokse Postkassen ved Superbest har også holdt flyttedag til hjørnet af Høyrups butik ud mod Bredgade. Til gengæld er postboksene blevet nedlagt, idet Post Danmark har skønnet, at behovet ikke længere er stort nok til at opretholde denne service. ÅB

Springteam Nordjyllands dygtige medaljevindere fra DM i U12 og U14, fra venstre Lukas Grøntved Lauritsen, Carl Emil Jernov, Peter Sørensen. Springteam Nordjylland Elites (STNE) dygtige trampolinspringere fik igen sat Østervrå på landkortet med DM-titler og -medaljer. Tre guld og en bronzemedalje blev det til ved Danmarks Gymnastik Forbunds DM i Trampolin for U12 og U14, og dermed fik tre dygtige springere fra Østervrå igen gjort den danske trampolinverden opmærksom på eksistensen af toppen af Danmark.

Vi tilbyder vores faglige ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER. Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

bud... orbindende til e! Ring og få et uf snedkerarbejd og ermr tø rt - på veludfø

Vrængmosevej 12 9750 Østervrå Tlf. 98 95 14 14 holm-hansen@email.dk

www.martin-holm.dk

Martin Holm Hansen

Tømrer- & snedkermester

Alle slags murer- og føres entreprenøropgaver ud

Snerydning udføres i Østervrå

murer- & entreprenør

Kenneth H. Christensen Tlf. 41 14 23 33

Fotokopier i S/H eller farve

Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

Intet er afvist på forhånd!

Børneopsparing

3%

J.A.K.

• Salg af maling • Sprøjtelakering • Malerarbejde

Stor spænding Konkurrencen var præget af en del spænding ikke mindst hos de lokale repræsentanter fra STNE, hvor Peter Sørensen og Carl Emil Jernov skulle bevise, at de kunne forsvare sidste års guldmedaljer i henholdsvis U12 og U14. I år var det Lukas Grøntved Lauritsen (12 år), der som den eneste fra STNE, skulle kæmpe i drengerækken U12. Det klarede han med at springe flotte øvelser, der rakte til en fornem bronzemedalje i den individuelle konkurrence. Peter Sørensen (13 år) og Carl Emil Jernov (13 år), der har været makkere i synkronspring i flere år, mærkede også presset. Drengene deltog således ved UVM i Bulgarien i oktober 2013, hvor de opnåede en flot 4. plads. Derfor var der også store forventninger til de to ved DM, og de levede op til forventningerne med en sikker præstation, der lå tre point over parret på 2. pladsen, og et Dansk Mesterskab og guldmedaljer i Synkron U14 var i hus.

viduelle drengerække U 14. Peter Sørensen gik efter kvalifikationsrunden i finalen som nr. 3 og Carl Emil Jernov som nr. 2. Her skulle de op mod otte dygtige finalister bl.a. Lukas Cheung fra Haslev, som fik højeste karakter i kvalifikationsrunde. Desværre mislykkedes Peter Sørensens finaløvelse, og han mistede chancen at få én af de tre første præmier. Carl Emil Jernov ville forsvare sin DM-titel fra sidste år og havde derfor til finalen, sammen med sin træner Svitlana Seredyuk Pedersen, valgt at satse på en særlig svær og risikabel øvelse med flere dobbeltspring, der ville give flere point. Satsningen gav pote – Carl Emil Jernov gennemførte øvelsen i fremragende stil, der gav ham en pointforskel på 0,3 ned til anden pladsen nok til endnu en DM-titel og guldmedalje. – Springteam Nordjylland Elite har også i år den bedste trampolinspringer i U14 rækken, slutter en stolt træner. ÅB

Hård konkurrence Den største spænding var under kampen i den indi-

Malermester

Ulla Louring Sørensen

v. Peter Karlsen, Aut. VVS-installatør og blikkenslager Strømgade 23 . 9750 Østervrå p.a. Høngaardsvej 35 Tlf. 98 95 12 32 v. Peter Karlsen, Aut. VVS-installatør og blikkenslager Telefon: 96 45Østervrå 05 11 . Mobiltlf.: 24 40 852011 9750 95 12 32 Strømgade 23 . 9750 Østervrå Andelskasse Østervrå Fax 98 95 12 30 www.byensvvs.dk Telefon: 96 45 05 11 . Mobiltlf.: 24 40 85 11 JOTUN Maling

www.jak-oestervraa.dk

E-mail: louring@mail.dk - www.malerulla.dk

www.byensvvs.dk


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 6. maj 2014

Danmarks nordligste kommuner styrker turismesamarbejdet Hjørring og Frederikshavn kommuner har taget det første skridt til et stærkere, smidigere og mere målrettet Toppen af Danmark. De to kommuner ønsker at lægge en offensiv strategi for Toppen af Danmarksamarbejdet og dermed skabe grobund for yderligere vækst og optimering af de to kommuners turismeindsats. Flere gæster og øget omsætning Den offensive strategi har til formål at frigøre lokale ressourcer til en stærkere destinationsudvikling af Toppen af Danmark og en styrkelse af den lokale indflydelse via en ændret organisering af opgaveløsningen. Forslaget til strategien blev præsenteret fredag eftermiddag på Toppen af Danmarks bestyrelsesmøde og senere på et orienterende møde for turistforeninger og turistchefer i Toppen af Danmark. Vi fokuserer på at videreudvikle Toppen af Danmark som et attraktivt og synligt rejsemål, og vi sætter alle ressourcer ind på at udnytte potentialet for flere gæster og øget omsætning. Vores samarbejde skal forsat medvirke til at optimere koordineringen af ressourcerne, samle aktørerne og skabe synergi, så vi opnår mere, end hvad vi hver især kan opnå på egen hånd, siger borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune.

at arbejde på nye måder og finde nye samarbejdspartnere får vi flere muskler og muligheder for at begå os på nye markeder, slutter borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune. Næste skridt Frederikshavn og Hjørring kommuner deltager aktivt i arbejdet med at skabe en ny regional samarbejdsstruktur på erhvervs- og turismeområdet og i arbejdet omkring det nyligt igangsatte samarbejde om et turismepartnerskab for Vestkysten fra Skagen til grænsen. Det næste skridt er nu, at bestyrelsen inviterer til en dialog med Toppen af Danmarks interessenter. FAKTA om Toppen af Danmark A/S Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen af Danmark, som repræsenterer områdets turistforeninger. Aktionærkredsen er i dag Hjørring og Frederikshavn Kommuner, der til sammen ejer godt 80% af aktieposterne, samt Fonden Toppen af Danmark. Toppen af Danmark er en af

Mors dag

Danmarks største turistdestinationer og omfatter et turismerelateret erhverv, der svarer til ca. 700 virksomheder. Formål: på almennyttigt grundlag at formidle et samarbejde mellem kommuner og øvrige aktionærer med henblik på at fremme udviklingen af en sammenhængende turisme i ”Toppen af Danmark” området. Arbejdsområder: Markedsføring Digital Markedsføring Koordinering af aktiviteter Produktudvikling

BLOMSTER

CHOKOLADE

2014

9.995,-

Din lokale forhandler:

www.cr-mobility.dk

200% = overstørrelse www.kloakmester-nordjylland.dk

Vedligehold af afløb

www.98951216.dk

Paperback bog Format: A5 Sider: 72 + omslag (alle sider i farve) Sider: Færdig PDF-fil fra kunden Omslag: 300 g karton (inkl. lay-out) Indbinding: Paperback Pr. stk.

Hæfte Format: A5 Sider: 56 + omslag (alle sider i s/h) Sider: Færdig PDF-fil fra kunden Omslag: Samme som resten af hæftet (inkl. lay-out) Indbinding: 2 hæfteklammer i ryg Pr. stk.

50,100,-

3/6/2013 1:34:50 PM

www.98951216.dk

Motor- & Cykelcenter

Å L B G BO PRISEKSEMPLER

• 3- & 4-hjulet el-scootere • Salg og service lokalt • Vi hjælper dig på vej

Motor- & Cykelcenter

SPECIALITETER

Bestil fra vores butik, interflora.dk eller via mobilen. Vi sender over hele landet.

Fra kr.

Turbo annoncering.indd 1

VIN

v/ Lisbet Jensen • Hjørringvej 447 • 9750 Østervrå • Telefon 98 95 23 00 8470@interflora.dk • www.potentilla.dk

Længde: 190 mm

R1

bent Vi holder å 7.00-14.00 l gerne Forudbesti vering – både til le ing og afhentn

Økonomi: Frederikshavn og Hjørring kommuner finansierer tilsammen i 2014 Toppen af Danmark A/S med 2.418.000 kr. inkl. 600.000 kr., som blev bevilget ekstra til og med 2014. Kommunernes basisbevilling til Toppen af Danmark er 14.37 kr. pr. indbygger. Pr. 2/1 2014 var der 60.463 indbyggere i Frederikshavn Kommune og 65.423 i Hjørring Kommune.

Gang i livet

– Vi får flere muskler For at kunne matche konkurrencen fra andre destinationer er det nødvendigt at Toppen af Danmark medvirker i andre samarbejder for fortsat at være til stede i turisternes bevidsthed og dermed skabe øget vækst og beskæftigelse i de to kommuner. Toppen af Danmark er en af Danmarks bedste turistdestinationer, men vi kan og skal blive endnu bedre til at tiltrække flere internationale gæster, udtaler borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune. Vi bevæger os fra at være en stor spiller på 1 den lille bane til at være en lille spiller på den store bane. Ved

Side 15

Ø = 32 mm

antal: 1000 stk. +/- 10% - af hver type

Ekstra sider pr. 2 sider (for- + bagside): 2 kr.

Minimum bestilling: 35 bøger eller hæfter. Alle priser er inkl. moms.

Industrivej 12 - 9750 Østervrå - Tlf. 98 95 18 81 - E-mail: avis@oestvend.dk - www.oestvend.dk


Side 16

ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

INDLEVERINGSFRISTER

Tirsdag den 6. maj 2014

Kirkevisioner

omkring forårets helligdage

På grund af Store Bededag er vi nødsaget til at ændre indleveringstiderne for annoncer. Avisen udkommer tirsdag d. 20. maj 2014 Større forretningsannoncer samt korrekturannoncer: Onsdag den 14. maj kl. 10.00. Loppeannoncer: Torsdag den 15. maj kl. 10.00.

Det handler om at give folk en undskyldning for at komme i kirke. Og så handler det om at føle fællesskab og drikke kaffe. Der var mange gode ord om kirkerne og kirkegårdene, da Jerslev-Hellum-Mylund sogne inviterede til visionsaften i tirsdags. Under fem overskrifter blev der diskuteret, debatteret og delt erfaringer til den store guldmedalje. De fem emner var: Gudstjenester, musik, kirkegårde, børnearbejde og menighed og fællesskab.

Med et sammenlagt menighedsråd for de tre kirker arbejdes der på at skabe en samlet menighed, og mødet skulle forsøge at sætte nogle ord på hvordan menighedens fælles liv kan blive bedre. Tiltag som familieklub, menighedsudflugt, kirkekaffe og bænke på kirkegårdene blev nævnt sammen med mange andre ord om kirkerne og kirkegårdene. Generelt er der i menigheden stor tilfredshed med gudstjenesterne og arrangementerne, og også

kirkegårdene fik ros for velholdte områder og imødekommende personale. Nu tager menighedsrådet alle tanker og ideer med i planlægningen af kirkernes aktiviteter, og formand Britta Nielsen er godt tilfreds med aftenens resultat. ”Der er noget at arbejde videre med for menighedsrådet og medarbejderne,” fortæller hun og tilføjer, at enhver hjælp til at få skudt aktiviteter i gang er meget velkommen.

Små rubrikannoncer: Mandag den 19. maj kl. 9.00.

K RY D S O RD

På grund af Kristi Himmelfartsdag er vi nødsaget til at ændre indleveringstiderne for annoncer. Avisen udkommer tirsdag d. 3. juni 2014 Større forretningsannoncer samt korrekturannoncer: Onsdag den 28. maj kl. 10.00.

1 3

4

5 3

4

2

1

2

5

6 7 9

Loppeannoncer: Fredag den 30. maj kl. 10.00.

7

8

6

8

9

Små rubrikannoncer: Mandag den 2. juni kl. 9.00.

På grund af Pinse / Grundlovsdag er vi nødsaget til at ændre indleveringstiderne for annoncer.

10 10

11 11

Avisen udkommer tirsdag d. 10. juni 2014 Større forretningsannoncer samt korrekturannoncer: Tirsdag den 3. juni kl. 10.00. Loppeannoncer: Onsdag den 4. juni kl. 10.00. Små rubrikannoncer: Fredag den 6. juni kl. 8.00.

Grundlovsdag: Lukket

Industrivej 12 - 9750 Østervrå - Tlf. 98 95 18 81 E-mail: avis@oestvend.dk - www.oestvend.dk

Vandret

Vandret

1. Et stykke smørrebrød med stegt og kogt 1. Etrødspættefilet stykke smørrebrød med stegt og kogt på franskbrød, garneret rødspættefilet på franskbrød, garneret med f.eks. kaviar, rejer og citron, kaldes med et? f.eks. kaviar, rejer og citron, kaldes et? 5. En fagmand, der lægger stråtag er en? 5.6. EnSmalt fagmand, læggerder stråtag er 4 en? bræt, der hvorunder er påsat hjul, hvor bræt, man kan lave en Ollie, 6. Smalt hvorunder der Kickflip, er påsat 4 hjul, Frontside Flip? hvor man kan lave en Ollie, Kickflip, 9. Signalsystem, Frontside Flip? der består af prikker og streger? 9. Signalsystem, der består af prikker og 10. Svensk forfatter og dramatiker. Han er streger? især kendt for sin serie på ni 10. Svensk forfatter og dramatiker. Han er kriminalromaner om kriminalkommisær især kendt for sin serie på ni Kurt Wallander: Henning – ? kriminalromaner om kriminalkommisær 11. Medlem af det danske kongehus som er Kurt Henning –? -? fødtWallander: 15. oktober 2005, Prins

11. Medlem af det danske kongehus som er født 15. oktober 2005, Prins - ?

Lodret

Lodret

1. Norges længste og dybeste fjord - verdens 1. Norges længste næstlængste fjord? og dybeste fjord - verdens næstlængste fjord? 2. Autoriseret sundhedsperson, der 2. Autoriseret beskæftiger sigsundhedsperson, med undersøgelse,der beskæftiger sig medog undersøgelse, diagnose, forebyggelse behandling af diagnose, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskelog skeletsystemet? smertetilstande og nedsat funktion i 3. Dansk arkitekt som stod bag Operahuset i muskelog skeletsystemet? Sydney, - ? som stod bag Operahuset i 3. DanskJørn arkitekt 4. Dansk popband Sydney, Jørnmed - ? Ivan Pedersen som forsanger? 4. Dansk popband med Ivan Pedersen som 7. Hvilket bilmærke betyder "jeg ruller" på forsanger? latin? 7. Hvilket bilmærke betyder "jeg ruller" på 8. Brætspil der spilles af to spillere og består af latin? 1 spillebræt, 2 x 15 brikker, 2 terninger 8. Brætspil der spilles af to spillere og består samt en dobleterning?

af 1 spillebræt, 2 x 15 brikker, 2 terninger samt en dobleterning?


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

LOPPESERVICE Annoncer, der er os i hænde senest fredag kl. 10.00 kommer med i følgende uge. Loppeservice er et billigt tilbud for private til at købe, sælger eller bytte hovedsageligt brugte effekter. 1. Antallet af ord i en loppe-annonce må være MAX 15 ORD. Hvis der er over 15 ord betales for 2 annoncer, over 30 ord for 3 annoncer o.s.v. 2. Prisen for en loppeannonce i Østvendsyssel Folkeblad, Midtvendsyssel Avis, Vodskov Avis og Rold Skov Bladet er 50 kr. inkl. moms.

Brug nedenstående kupon til teksten: Udfyld venligst kuponen TYDELIGT.

❏ SÆLGES

❏ KØBES

❏ BYTTES

Sælges: Brænde: Gran, 200 kr. pr. m. Løv fra 295 kr. pr. m. Kan evt. leveres mod merbetaling. Tlf. 20 32 73 38/42 26 01 89

Sælges: Minitraktor med kost, skovvogn, dozerblad, vejhøvl på hjul, lille bagskovl, stor kartoffelrenser, Bobcat rendegraver. Tlf. 21 22 95 64

Sælges: Kvalitets-WRAP sælges. Løsdriftsstald med fold udlejes. Super rideterræn ved Jyske Ås. www.broenden-landbrug.dk Tlf. 26 44 39 59

Købes: Porcelæn, figurer, sølv, teak møbler, solur, karlekammerskabe, dødsboer. Tlf. 40 28 50 55 Købes: Gl. jern købes/afhentes. Evt. nedskæring. Tlf. 40 28 61 89 Sælges: Hobby 1991, rigtig pæn velholdt, alle skruer udskiftet med rusfri, toilet med udskyld, endekøkken og rundsiddegruppe med næsten nye hynder, pæn Trio fortelt 250x500 cm med pænt gulvtæppe. Egenvægt 800, total 1.000, med slingrekobling. Godkendt til 100 i Tyskland. Pris 15.500 kr. Tlf. 98 47 35 21/51 43 20 31 Sælges: Super hø, wraphø, byghalm m/u græsudlæg, minibigballer. Til løbende levering/opbevaring. Dybvad tlf. 60 81 21 36

Tlf.: Navn:

Sælges: Adria årg. 2000, meget velholdt, fortelt og markise, masser af køkkengrej, gryder og pander medfølger. Tlf. 98 47 30 32

Adr.:

❏ KONTANT

Købes: /Afhentes: Vi henter skrot og du får vin, der smager godt. Nye og gamle landbrugsmaskiner og inventar. Tlf. 21 22 95 64

❏ CHECK

”Lopperne” er for private og må ikke indeholde firmanavne (vil blive fjernet fra annoncen). Frimærker modtages IKKE som betaling

Sælges: Træ-/plastikvinduer og døre samt staldvinduer og døre. Termoglas efter mål. Montering af vinduer. Tlf. 98 28 17 05/40 32 17 05 Sælges: www.computerværkstedet.dk. Reparation og salg af computere. Opsætning til internet og mail. Fjernelse af virus. Udkørende service. Tlf. 30 26 95 05

Sælges: Loppemarked/Garagesalg den 10.-11. maj fra kl. 10.00-17.00, Lindenovsvej 17, Dronninglund: Egetræsbord, vægur, havemøbler, tøj, glas, nips, golfsæt, billeder, kosmetik + mange spændende ting. Tlf. 20 45 18 07

Side 17 Sælges: 2,5 ha udlejes til juletræskultur – Tlf. 61 75 55 04 Sælges: Opbevaring af campingvogne, hestetrailer, mindre både – 1,5 km fra Vodskov. Tlf. 61 75 55 04 Sælges: Bier – Opvaskemaskine kun brugt 1 år. Tlf. 29 45 15 87

Lager og opbevaringsrum (nye lokaler)

STÅLTRAPEZPLADER Tag/væg til lavpris - leveret 1. sortering 0,40 mm v/køb af 100 m2 - pr. m2

47,90

Det er bare billigt! Afh./Trapezplader 2. sortering Længde 2000-3000 mm pr. m2

27,50,-

Alle priser er excl. moms

Plastisol . MaxCoat . PolyMax Polyester og Aluzink

700,- pr. md. 24 m3 36 m3 1.080,- pr. md. 132 m3 1.500,- pr. md. Første måned gratis.

NYHED! STÅLTRAPEZPLADER

Teglstensprofil i stål, stålplade med Tag/væg til lavpris - leveret udseende som Eternit (fås i fix mål)

Sælges: Levende musik til festen. Mange års erfaring og rimelig pris. Mange genrer/ egne sange. PoulEriksMusik Tlf. 98 81 14 58

Henvendelse 5150 8189 Aftentelefon 4020 9322

Sælges: Handymand udfører alt indenfor tømrer/snedker arbejde, have/belægningsopgaver, forefaldende arbejde m.m. og malerarbejde. Tlf. 51 89 02 93

Musik

Haves: 1 vase med skoleskibet kgl. 1 lille hund kgl. Else med is kgl. Mand med le kgl. Pige med neg kgl. Lille vase med kornblomst kgl. 1 stk. Primus med riste ok. 2 stk. fugle. - I bytte: Alt om besættelsestid. Gl. sort/hvid postkort fra Hobro + bøger. Brian/Tlf. 28 68 73 49 Sælges: Ægte Shæferhvalpe er salgsklare den 28/4. Efter AK forældre. Se mere på uggertawn.dk Tlf. 98 28 65 09 Sælges: Elevationsseng med madras – pæn som ny 90 x 200 cm Kr. 2.500,-. Rotorplæneklipper m/plastskjold. Ny-serviceret Kr. 450,Tlf. 98 26 13 13

Sælges: Momsregnskab til den lille virksomhed. www.bogholderiservice.info Kontakt Lisbeth, 98 37 10 02

1. sortering v/køb af 100 m2 - pr. m2

48,-

RØVERKØB! Det er bare billigt! Stålplader i lysegrå 0,40 mm,

Afh./ Trapezplader sortering Pladerne fåes2. i fixmål. længde 2500 mm pr. m2

27,-

Pris fra 34,95,- pr. m2 Gældende v/ køb over 100 m 2

Afh./ Teglsten/stål 2. sortering2 længde 2960 mm pr. m

29,50

Partivarer

til festlige lejligheder - så ring til

Tlf. 98 19 44 54

Alle priser er excl. moms

Tirsdag den 6. maj 2014

42,90 45,90

Plastisol • Nova Polyester 2 Polyester 0,42 •mm pris pr.&mGalvaniseret NYHED! Polyester 0,48 mm pris pr. m2 Teglstensprofil i stål, Fåes i flere forskellige farversom Stålplade med udseende Gældende købi over 100 m2 Eternitv/(fås fix mål).

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

H. P. STÅLTAG ApS

86 62 37 05 . 20 72 66 01 . Fax 86 62 38 05

www.hp-staaltag.dk

hp@hp-staaltag.dk . klaus@hp-staaltag.dk

re Få brochu tilsendt nde uforbinde

VELTILBEREDT FESTMAD Varmt, koldt, smørrebrød m.m. til fornuftige priser

Hjørringvej 233 . Thorshøj 27-01-2014 9750 Østervrå . Tlf. 98 95 60 50 E-mail: Vendelbokroen@mail.tdcadsl.dk

HP Ståltag 1 sp.indd 1

11:03:05


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 18

- Privat og erhverv Indhent tilbud NET PÅ 9895 1551

VI ER KLAR HELE DØG

A.B.C. Service ApS rengøring & hjemmepleje VI BETJENER HELE VENDSYSSEL

Hjørringvej 426 - 9750 Østervrå Tlf. 9895 1551 / 2512 2494 www.abcservice.nu

Hjertelig tak for venlig deltagelse ved

Anker Bollerups bisættelse fra Østervrå Kirke Tak for blomster, kranse og kærlige hilsner På familiens vegne Karla Bollerup

Dødsboer købes

helt eller delvis. Totalrydning. Slutrengøring kan aftales. Kontant afregning. Tlf. 22 64 69 01

i Torslev og Østervrå sogne. Mødet er tirsdag den 13. maj er kl. 19.00 og foregår i Østervrå Kulturhus- og Idrætscenter. Dagsorden kan ses på sognenes hjemmeside.

SJ

• Skårlægning • Minibig m/u snitning • Presning af rundballer m/u snitning • Wrapning • Radrensning af majs • Mulighed for frøsåning ved radrensning

STEFFAN JENSEN Tlf. 22 19 88 21 Gror græsset for vildt, ordner vi det snildt...

Torsdag d. 8/5 kl. 18.00 U13 drenge: ØVI/TTB-Lendum Søndag d. 11/5 kl. 16.00 Serie 4: TTB-Bindslev

Månedens boldsponsor: Tømrermester Arne Jørgensen

Hus udlejes el. sælges 4 km fra Østervrå. Husleje 2.900 kr. Salgspris 195.000 kr. Billig finansiering. Tlf. 21 42 05 33

*NYHED* Maskinudlejning www.dyrogfyr.dk Tlf. 23 98 94 43

• Spildevandsrensning • Rotteskader udbedres • Ansøgning, etablering og godkendelse af nedsivningsanlæg • Reparation af dræn • Støbning af sokler og gulve m.v. • Flise- og murerarbejde med faglært murer • TV inspektion

LANDBRUG OG MASKINSTATION

v/ Jørgen Kristensen Ålborggårdvej 40 . 9750 Østervrå 98 95 16 91 / 40 96 16 91

✗ Skårlægning med 9 m ✗ tripplesæt ✗ Storrivning med 10 m rive ✗ Presning af græs og hø med 2 pressere

✗ Rundballepresning af halm m/u snitter, op til 1,80 m NYT! Variabel 80-160 cm wrapning

NYT! Presning og wrapning af minibigballer

KÆRVANG - WRAP

Søndag den 11. maj Voer, KBC

10.15

Agersted ingen Albæk ingen Lyngså, HMP

10.30

Skæve, MV

9.00

Hørby ingen Badskær, MV

10.30

Volstrup, KF konf.

10.00

Understed, KP

19.00

Karup ingen Jerslev, ASLA

11.00

Mylund ingen Hellum ingen Torslev, JSM

Kampe Østervrå Stadion Onsdag d. 7/5 19:00 Kvinder C3 ØVI-Hørby Torsdag d. 8/5 18:00 U12 piger ØVI-Kvissel/Ravnshøj 19:00 Serie 2 ØVI-Hjørring Frem Fredag 9/5 18:30 Serie 5 ØVI-Harken

10.30

Tårs, KM

10.30

Morild ingen Sæby, PJ

KKV, Sæsing, SD

Klovbeskæring udføres m/ hydraulisk boks m/ fangefold. Tlf. 40 68 10 81 Kai V. Nielsen

Konvolutter! Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

LØ SNINGER Løsning:

3 3 5 U 5

U

T Æ K K T Æ K K Z Z O O 9 9M N N M

Tirsdagsklub – for 9. klasse til ca. 20 år. Familiearbejde – for familier med børn Kontakt formand Irene Pedersen, tlf. 51 92 82 45 for yderligere oplysninger

10.30

Sæby Baptistkirke, BH 10.00

Boldsponsor: Høyrup

SMS klub – hver mandag kl. 19.00–21.00 for alle i 5.–9. klasse

10.00

Østervrå Frikirke ingen

Mandag d. 12/05 19:00 Gr. Old boys ØVI-Sæby 19:00 Kvinder C2 ØVI-Hals

i Østervrå tilbyder...

9.00

Østervrå, JSM

Lørdag 10/5 10:00 U15 piger ØVI/TTBKvissel/Ravnshøj (Spilles I Thorshøj)

BROBAK

Torslev og Østervrå Menighedsråd

SKÅRLÆGNING OG PRESNING

Thorshøj Stadion

Tirsdag den 13. maj kl. 14.00 i Østervrå Kulturhus: tidl. præst i Torslev-Østervrå sogn Steen Rughave kommer og fortæller om “Barndommens Land”. Østervrå Pensionistforening

Gudstjenester

Torsdag den 8. maj kl. 19.30: IM Kredsens forårsmøde v/ miss. Egil Kildeholm, Rønde.

Foredrag

Kloakrenovering Fællesmøde for menighedsrådene

Østervrå missionshus

Mandag d. 12/5 kl. 17.15 U8 piger: TTB 1-SHI 2 Kl. 17.15 U8 piger: TTB 2-SHI 1 Kl. 19.00 Serie 6: TTB-Sæby

Eks. flishugger Ø10 til traktor. Kr. 480,- excl. moms pr. dagsleje. Excl. traktor.

Torslev & Østervrå Sogne

Tirsdag den 6. maj 2014

11 11

CC HH RR

1 1

S T J E S T J E B O B O E M A N D G E M A N D G 6 C N K 6 S C N S K 7 8 7V 8B K E V K B E O R S E A L F A B E O R S E A L F A B E L E C J L E C J V A K V A K OO O T G O T G RR A A DD 4 4

2

R N E S2 K U D R N E S K U D I I R R A T E B O A R D A T E B O A R D P P T E T R T E T R A A KK TT OO RR

M M EE 10 10 M A A NN KK EE LL LL M O O

Løsning med farver: II

S

T

I

A N N A

Solution 1 Vandret Vandret

3 8 5 7 2 6 4 9 1

4 2 7 9 1 3 6 8 5

1 9 6 5 8 4 2 7 3

6 3 8 1 7 2 9 5 4

Lodret Lodret

5 4 2 6 3 9 7 1 8

1.Et Et stykke stykke smørrebrød smørrebrød med stegt 1. stegt og og kogt kogt rødspættefilet på franskbrød, franskbrød, garneret rødspættefilet garneret med f.eks. f.eks. kaviar, kaviar, rejer og citron, med citron, kaldes kaldes et? [STJERNESKUD] [STJERNESKUD] et? 5. En fagmand, der lægger stråtag er en? 5. En fagmand, der lægger stråtag er en? [TÆKKEMAND] [TÆKKEMAND] 6.Smalt Smalt bræt, bræt, hvorunder hvorunder der 6. der er er påsat påsat 44 hjul, hjul, hvor man man kan kan lave lave en en Ollie, hvor Ollie, Kickflip, Kickflip, Frontside Flip? Flip? [SKATEBOARD] [SKATEBOARD] Frontside 9.Signalsystem, Signalsystem, der der består består af 9. af prikker prikker og og streger? [MORSEALFABETET] streger? [MORSEALFABETET] 10. Svensk forfatter og dramatiker. Han er 10. Svensk forfatter og dramatiker. Han er især kendt for sin serie på ni især kendt for sin serie på ni kriminalromaner om kriminalkommisær kriminalromaner om kriminalkommisær Kurt Wallander: Henning – ? Kurt Wallander: Henning – ? [MANKELL] [MANKELL] 11. Medlem af det danske kongehus som er 11. Medlem af det danske kongehus som er født 15. oktober 2005, Prins - ? født 15. oktober 2005, Prins - ? [CHRISTIAN] [CHRISTIAN]

7 1 9 4 5 8 3 6 2

8 7 4 2 6 1 5 3 9

9 5 3 8 4 7 1 2 6

2 6 1 3 9 5 8 4 7

1. fjord - verdens 1.Norges Norgeslængste længsteog ogdybeste dybeste fjord - verdens næstlængste næstlængstefjord? fjord? [SOGNEFJORDEN] [SOGNEFJORDEN] 2. der 2.Autoriseret Autoriseretsundhedsperson, sundhedsperson, der beskæftiger sig med undersøgelse, beskæftiger sig med undersøgelse, diagnose, af af diagnose,forebyggelse forebyggelseogogbehandling behandling smertetilstande i i smertetilstandeog ognedsat nedsatfunktion funktion muskelmuskel-og ogskeletsystemet? skeletsystemet? [KIROPRAKTOR] [KIROPRAKTOR] 3. Operahuset i i 3.Dansk Danskarkitekt arkitektsom somstod stodbag bag Operahuset Sydney, Jørn - ? Sydney, Jørn - ? [UTZON] [UTZON] 4. Dansk popband med Ivan Pedersen som 4. Dansk popband med Ivan Pedersen som forsanger? forsanger? [BACKSEAT] [BACKSEAT] 7. Hvilket bilmærke betyder "jeg ruller" på 7. Hvilket bilmærke betyder "jeg ruller" på latin? [VOLVO] latin? [VOLVO] 8. Brætspil der spilles af to spillere og består 8.af Brætspil der spilles af brikker, to spillere og består 1 spillebræt, 2 x 15 2 terninger af 1 en spillebræt, 2 x 15 brikker, 2 terninger samt dobleterning? samt en dobleterning? [BACKGAMMON] [BACKGAMMON]

Træpiller sælges

6 og 8 mm superkvalitet – høj brændværdi (6 mm særdeles velegnet til pilleovne). Sælges i sække af 15/16 kg. Henv. 20 95 12 96

v/ Bo Larsen

Tidemandsholmsvej 141, Sæsing, 9830 Tårs

Henv. 9895 8052 - 2927 0852

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 6. maj 2014

Side 19

Vagtskifte på Østervrå Varmeværk Varmemester Per Pank takkede af – ny varmemester er Jens Peter Løgtved. Østervrå Kulturhus var under pres fredag eftermiddag, hvor rigtig mange mødte op, da Østervrå Varmeværk tog afsked med varmemester Per Pank, og samtidig sagde officielt goddag til den nye varmemester Jens Peter Løgtved. I næsten 27 år har Per Pank varetaget opgaven. – Du har passet værket, som var det dit eget, lød de rosende ord i bestyrelsesformand Jørgen Aagreens tale, hvor han takkede Per Pank for sit utrættelige arbejde. Formanden gav et kort rids over de mange markante ændringer, der er sket i Per Panks ”regeringstid”, og nævnte også i den forbindelse det seneste projekt – transmissionsledningen mellem værkerne i Hørby, Thorshøj og Østervrå. – Du har været god til at få projekterne til at lykkedes, forsikrede Jørgen Aagreen. Det er dig velfortjent, at du går på pension, ikke at det var nødvendigt, men vi vil ønske dig mange gode år fremover. Vi har altid kunnet stole på, at tingene blev udført, fortsatte formanden, det gjaldt også opgaven med at få din afløser kørt i stilling. Generationsskifte – Det var helt naturligt, at vi kiggede i din retning

efter en afløser, lød formandens ord til den nye varmemester Jens Peter Løgtved, der ”kun” har været ansat på Østervrå Varmeværk i 17 år. Der er tale om et glidende generationsskifte, som for alvor tog sin begyndelse i november 2013, men de seneste år har Jens Peter Løgtved lidt efter lidt fået overdraget forskellige opgaver – bl.a. i f. m. forsyningsnettet. – I den sammenhæng har jeg de seneste år været henvist til rollen som stik-i-rend-dreng, griner Per Pank, som har varetaget drift og administration bl.a. de stigende mængde af indberetninger, ansøgninger o.lign., der er blevet pålagt i årenes løb. – Tak, fordi du tør at træde i Pers fodspor! Vi er ikke i tvivl om, at du har kvaliteter som din forgænger, og vi ved, at du har haft en god læremester, lød det fra formanden. Husk! Du er ikke Per, du må gerne gøre tingene som Jens Peter, og vi glæder os til samarbejdet, forsikrede Jørgen Aagreen. Per Pank har allerede taget hul på sin nye tilværelse, og han er ikke spor bange for, at det bliver kedeligt. – Der er både hus, have og båd, forklarer han, og selvfølgelig også min kone, børn og børnebørn. Jens Peter Løgtved blev oprindelig udlært som smed hos smedemester Hartman

God plads - tæt på Tversted

Nedl. landbrug

Skov, Østervrå, og fik herefter job hos Agersted Smedje inden han i september 1997 blev ansat på Østervrå Varmeværk. – Da tilbuddet om at blive varmemester kom, var det da noget jeg overvejede meget nøje, fortæller Jens Peter Løgtved, som er glad for sit nye job, men også spændt på de udfordringer, der ligger heri. Heldigvis har jeg gode og solide medarbejdere/kolleger – Kurt har været her i 42 år, og så har vi for et halvt år siden fået en ny og god kollega i Allan, lyder det fortrøstningsfuldt fra den nye varmemester, der også har fået løfte fra sin forgænger om, at han vil hjælpe alt det, han kan. Tidligere formand Poul Karlsen holdt også tale i f. m. receptioner, hvor han med et fint lille historisk og humoristisk tilbageblik gav tilhørende en fin fornemmelse for det gode samarbejde og den udvikling, der havde været i hans tid. Det var tydeligt, at det glædede den tidligere formand, at den sunde økonomiske kurs er blevet holdt i hævd, og der var stor ros til værkets personale og den nuværende bestyrelse. ÅB Bestyrelsen for Østervrå Varmeværk med formand Jørgen Aagreen i spidsen (i midten) holdt i fredags reception for at tage afsked med varmemester Per Pank (th) og sig goddag til den nye varmemester Jens Peter Løgtved (tv). Foto: Ejvind Pedersen

Flot og gennemrenoveret villa

1- familieshus

Hyggelig og velholdt lystejendom

Nedl.landbrug

NY PRIS

Bindslev Sdr. Bindslevvej 5 En ejendom med mange anv. muligheder, til en meget fornuftig pris. Boligen indeh. bl.a. sortmalet køkken med udg. til gårdhave. Stue, sovevær, 3 vær og badevær. Endv. nyere pvc vinduer. Udhuset indh. værksted + div. depotrum.

Pris: Udb.:

395.000 Brt.: 25.000 Nt.:

2.910 2.935

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 2.037/2.207

Sagsnr. 98300662

149

1.764

1/4

2 min gang fra Fr-havn Centrum

1

1957

Østervrå Floravej 8 Boligen indeh. 2 badevær, lækkert køkken med adg. til stue og skøn udestue. 4 vær. og muligh for indr. af 2-3 ekstra vær. på 1-sal. Flot og velanlagt have med flere gode terrasser. Endv. stort tørt udhus med mulighed for liberalt erhverv.

Pris: Udb.:

1.145.000 Brt.: 60.000 Nt.:

6.415 5.862

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 3.725/3.646

Sagsnr. 98300637

217

755

2/4

2

1963

Sindal Lendumvej 431 Ejendommen er opført i U form, hvoraf den ene længe anvendes til beboelse og forsynet m. nyere vinduer. Udhusene er indr. m. fyrrum m. brændefyr, værksted, grovkøkken og depotrum/ gildesal samt lade. Muligh. for hobbydyr.

Centralt beliggende andelsboliger

1- familieshus

Andelsbolig

Pris: Udb.:

695.000 Brt.: 35.000 Nt.:

4.508 4.418

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 2.953/3.121

Sagsnr. 98300669

139

6.906

1/1

2

1900

God bolig i skøn natur 1- familieshus

ÅBENT HUS

NYHED

Tolnekirkeby Dalvej 8

SØNDAG D. 11. MAJ FRA KL 10.00-12.00 Frederikshavn Glerupsvej 15 Centralt beliggende byhus indret. med bl.a. stor stue m. oprindelige plankegulve, nyere hvidt køkken m. sort kant monteret i 2013. 1. sal med 3 vær. samt badevær. Til huset hører lukket have med carport og lille ældre udhus.

Pris: Udb.:

765.000 Brt.: 40.000 Nt.:

4.521 4.157

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 2.799/2.726

Det er forår og købelysten på boligmarkedet er stærkt stigende. Overvejer du at sælge din bolig, er det derfor nu du skal kontakte os for en gratis Salgs- og Markedsvurdering™.

Sagsnr. 98300694

119

501

2/3

Det summer af forår. Også på boligmarkedet...

2

1890

Tårs Klosterbakken 49 + 41 Sagsnr. 98300654 Går du med overvejelser om at købe en andelsbolig? Så kom og se hvad disse to rummelige og velbeliggende boliger indeholder, vi byder på en kop kaffe og et rundstykke, så tager vi en snak om mulighederne - Vi ses !

Pris: Udb.:

Sagsnr. 98300695

977/113

0

1/2

1993

168

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

SALG OG VURDERING

Bredgade 91, 9830 Tårs

3.580 3.554

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 2.184/2.401

Estate Boligmægleren Tårs PIA THESTRUP

595.000 Brt.: 30.000 Nt.:

9831@estate.dk

98 96 83 33 www.estate.dk

987

1/4

1

1978


Østvendsyssel Folkeblad

Side 20

Jensen & Riise Ejendomsmægler, MDE

Tirsdag den 6. maj 2014

des ø m r e g l æ s g Hvor køber o

Kom godt videre

edc.dk

SÆBY - RUMMELIG VILLA

VED NYMØLLE BÆK

NYHED

Naturskønt

D

E

Sag 93001512

Rosenkrogen 3 �t �lans v�lla t�l den store �am�l�e bel�ggende centralt � Sæby. �æt a�stand t�l skole, børnehave, Sæby havn og centrum. Indeholder bl.a. soveværelse og �em værelser. ��llaen er t�lbygget �r ����. Indrettet med bl.a. køkken, v�nkel stue, soveværelse samt �em værelser. Grund Rum/ Opført/ Bolig Pris/udb. 1.648.000/85.000 m² m² vær. om��gget Brutto/netto 9.606/8.723 199 764 7/6 1970/98 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit R��� �.���/�.��� Kontakt tlf. 96890477

SÆBY - TÆT PÅ SKOLE

JERSLEV

NY PRIS

Sag 93000066

Nymøllevej 4 Nørrehytten ligger på skråningen ned til engene ved Nymølle bæk. Fra ejendommen har man en virkelig god udsigt over området. Ejendommen er 3 længet og med flot udsigt fra gårdspladsen, indrettet med utrolig hyggelig beboelse, fyrrum med fastbrændselsfyr og oliefyr. Lade, stald samt garage. Grund Rum/ Opført/ Bolig Pris/udb. 1.698.000/85.000 m² m² vær. om��gget Brutto/netto 9.097/7.703 157 4172 4/2 1877/80 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit R��� �.���/�.��� Kontakt tlf. 96890477

NÆR ØSTERVRÅ OG OFFENTLIG TRANSPORT Bemærk pris

Utroligt naturskønt NY PRIS

E

G

Sag 93001411

Elisabeth Billes Vej 68 ��ret et �la�s ��s �el�gge��e � ��r�eve�l�gt �varter tæt �� s�ole� ������� sv�mme�al og s�ov. �el�gge��e �� �l��� ve� og � rol�ge omg�velser. �t�s�� stemer t�l s�ole og ��r�e�ave. ���rettet me� �l.a. ����e�� st�e� �a�eværel� se og soveværelse samt tre værelser. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udb. 1.198.000/60.000 Brutto/netto 6.902/6.423 m² m² vær. 149 1000 5/4 1973 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit R��� �.���/�.��� Kontakt tlf. 96890477

D

Sag 93000759

SYVSTEN - MODERNISERET VILLA

Sag 93001351

Hjørringvej 302 ��d�� �i��� ���ig. k�n ��. ��� k� ��� ��������� ���� d�� �� indk��� �k��� �g ��i�id����i�i�����. ��� �� ����n��ig� ���n����� næ���n �d�n ��� d���n �i� �æ��� �����ing� ���nd������ ���� ���d��ik����n. ����d�n æ�d�� ������� �g ����� dækning. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udb. 198.000/25.000 Brutto/netto 1.634/1.763 m² m² vær. 160 1102 5/4 1939 Alternativt finansieringsforslag: Brutto Kontakt tlf. 96890477 �etto

��� ������

Flot villa

������i����� villa

F

Sag 93001200

Anemonevej 7 Pænt moderniseret hus beliggende i Syvsten by og på en overkommelig grund med udsigt til de åbne marker. Et stille og roligt villakvarter med tæt afstand til gode busforbindelser, mortorvej, Sæby samt skole. Indrettet med bl.a. flot køkken, stue, badeværelse og soveværelse samt tre værelser. Grund Rum/ Opført Bolig Pris/udb. 848.000/45.000 Brutto/netto 5.023/4.620 m² m² vær. 833 5/4 1980 121 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 3.721/3.481 Kontakt tlf. 96890477

PRÆSTBRO DELVIS MODERNISERET VILLA

Tvedensvej 174 Den meget velbeliggende og flot renoveret lystejendom "Bøgenshoved", er belig. utroligt smukt i læ op til skoven og med en smuk udsigt over de åbne marker. Ejendommen er firelænget, og i en utrolig god stand, alle fire længer er renoveret og består af flot og velisoleret stuehus, 3 renoverede udhuslænger. Man har bl.a. indkørsel igennem den ene sidelænge af den smukt renoverede port ind på den næsten lukkede og delvist pigstensbelagte gårdsplads. EN EJENDOM I USÆDVANLIG GOD STAND. Pris/udb. 2.795.000/140.000 Brutto/netto 15.025/12.694 Alternativt finansieringsforslag: Brutto �etto

Bolig m² 178

Grund Rum/ Opført/ m² vær. om��gget 21909 6/3 1840/60 Kontakt tlf. 96890477

HØRBY - RUMMELIG VILLA

Velholdt villa

C

Sag 93000797

Sag 93000820

������ ���� �� �������������

Nem have

Poulsvej 13 Pæn og velholdt murermestervilla belig. med skøn udsigt over marker, nær tilkørsel til motorvej med ca. 25 min. kørsel til Ålborg og ca. 10 min. kørsel til Sæby. Indrettet med bl.a. dejlig stue, køkken med spiseplads, badeværelse. 1. salen er indrettet med to værelser og soveværelse. Repos. Bolig/ Grund Rum/ Opført Pris/udb. 498.000/25.000 Brutto/netto 3.369/3.176 kælder m² m² vær. 107/66 939 4/3 1955 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit RTL1 3.014/2.786 Kontakt tlf. 96890477

F

�l����v�� ��� Pænt og moderniseret 1½ plans villa med kælder beliggende ud mod marker ved Dybvad - villaen er tilbygget med nedsænket stue med gulvvarme og moderniseret med bl.a. tag, nyt stokerfyr. Indrettet med bl.a. stue, køkken / alrum, badeværelse og soveværelse samt 3 værelser. Bolig/ Grund Rum/ Opført/ Pris/udb. 898.000/45.000 Brutto/netto 5.313/4.933 kælder m² m² vær. om��gget 160/72 1135 6/4 1945/04 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit R��� �.���/�.��� Kontakt tlf. 96890477

������i����� villa

D

Sag 93000520

Berberisvej 3 Regulær 1 plans villa, beliggende på stille og børnevenlig villavej i Hørby. Nem have med rigtig god vest og sydterrasse, udskiftede vinduer fra 1999. Desuden carport. Indrettet med bl.a. køkken, stue, badeværelse, soveværelse samt to værelser. SKAL SES. Bolig Grund Rum/ Opført Pris/udb. 798.000/40.000 Brutto/netto 5.200/4.828 m² m² vær. 720 4/3 1975 133 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit R��� �.���/�.��� Kontakt tlf. 96890477

D

Sag 93000242

�a���l�v�� �� Etplans villa beliggende mellem Sæby og Frederikshavn. Indrettet bl.a med bryggers, badeværelse, soveværelse med træparketgulv. Værelse, stor stue med brændeovn. Fra stuen er der adgang til flot udestue med særdeles godt lysindfald og udsigt. Bolig Grund Rum/ Opført/ Pris/udb. 1.448.000/75.000 Brutto/netto 7.798/6.806 m² m² vær. om��gget 1012 6/4 1966/86 155 Alternativt finansieringsforslag: Brt./nt. Afdragsfrit R��� �.���/�.��� Kontakt tlf. 96890477

Søndergade 9A 9300 Sæby 96 89 04 77 KOM GODT VIDERE

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 19 - 2014  
Advertisement