Page 17

Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 29. januar 2013

Side 17

Brand i Lendum

Et stort nyrenoveret stuehus på en gård på Stenhøjvej ved Lendum nedbrændte totalt. De ca. 30 brandfolk fra brandstationerne Øster-

vrå, Sindal, Sæby og Frederikshavn kæmpede forgæves imod den voldsomme brand. Branden menes opstået i forbindelse med

På den koldeste og mørkeste tid af året er det rart. at blive mindet om at lyset er på vej til verden igen. Mylund Kirke fejrer lysets tilbagevenden med en blanding af toner og ord, når musik og læsninger mødes til en stemningsfuld aften. Efter gammel skik skal der spises godt igennem ved kyndelmisse, som tidligere har været kendt som Midvinterdagen. Derfor serverer menighedsrådet pandekager i våbenhuset efter lysgudstjenesten, så alle kan klare sig igennem resten af vinteren. Temaet for årets kyndelmisse er ”Nattens mørke er ikke mørke, Gud, for dig”. Musikken leveres af

solisten Peter Schaksen, pianisten Carsten Kær Nielsen og kirkens børne-, ungdoms- og voksenkor samt orkester under ledelse af organist Jørn Andersen. Sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen vil fortælle om lysets komme med læsninger. Det bliver en anderledes aften med oplevelser for alle sanser. Kirken vil blive lyst op i smukke farver, som fremhæver rummet og stemningen. Det afvekslende program med kormusik, solistnumre, fællessang og læsninger vil gøre kyndelmissen til en helt særlig begivenhed, som kan muntre op i vinterkulden og mørket.

Brand i Jerslev

svejsning af tagpap på taget. Ingen mennesker kom noget til.

En voldsom brand hærgede et hus på Palægade i Jerslev, hele huset var overtændt da Falck nåede frem. Trods en ihærdig indsats

af brandfolkene udbrændte hele overetagen udbrændte på kort tid og huset stod ikke til at redde. Falck havde store problemer med

Vinsmagning i Kyndelmisse i Kulturkirken Østervrå Hallen Ejvind Pedersen, 112-nord

Sæt X i kalenderen: Lørdag eftermiddag den 16. marts Springteam Nordjylland og Supervin, Hjørring tilbyder lørdag den 16. marts et spændende arrangement med vinsmagning i Østervrå Hallen. Deltagerne kan se frem til et eldorado af vine fra det meste af verdenen og dertil

små lækre snacks lavet af Supervins slagter og kok. For alle Deltagerne behøver ikke at være vinkendere, blot have lyst til at få nye smagsoplevelser med vin i alle mulige afskygninger. I fire timer kan man slå sig løs i dette slaraffenland af vine, hvor det er muligt at stifte bekendtskab med så mange

Titlen på årets skoleforestilling giver løfter om indblik i de højere kredse – underholdning og fortæring er på plads – der er lagt op til fest! I øjeblikket er der fuld gang i forberedelserne til årets skolefest på Torslev Skole. Teamet på valgholdet Musisk Drama øver flittigt med både tekster, scenegang og musik, så alt kan gå op i en højere enhed til forestillingen – ”Kongens nye ringetone”, der opføres i Storrummet. Først til forpremiere for eleverne torsdag, og om aftenen for forældre og dem, der ikke når at se med om dagen. Aftensmad Festlighederne begynder i god tid, sådan ca. lige omkring aftensmaden, og den kan deltagerne også købe sig til enten ved forudbestilling eller i løbet af aftenen. Det er 6. klasserne, der står for aftenens buffet – boller i karry som ristaffel med spændende brød og an-

det tilbehør. – Eleverne har haft travlt de sidste dage for at nå det hele, fortæller skoleleder Ellen Høgh. Forlystelser Rundt om på skolen vil der være en del boder og forskellige forlystelser. Der er f.eks. en bod, hvor elevrådet sælger honninghjerter, der er spøgelsestog, bod med hjertesæber, en skønhedsklinik, tilbud om Just dance, retroskydebar, en bod, hvor der kan købes små hjerter som vedhæng eller nøglering og en biograf for de små med hjertebilletter. Endelig er der også en bod med diverse kager, for blot at nævne nogle ting, lyder der fra skolelederen.

vine, som man kan overkomme. Fagfolk står klar på standende til at fortælle om de enkelte vine, og så vil der være ekstra gode tilbud denne dag. Springteam Nordjylland har udsigt til at få del i overskuddet fra arrangementet til fordel for foreningens mange dygtige springgymnaster. ÅB

K RY D S O R D 2

1 1 2

3

Skolefest med royale toner Torslev Skole: Torsdag den 31. januar

vandforsyningen i slangerne idet vandet frøs til is i den stærke kulde, ingen mennesker kom noget til. Ejvind Pedersen, 112-nord

Hjerternes fest Det er nok ikke gået de skarpe læseres opmærksomhed forbi, at hjerterne indgår i flere sammenhæng. Det er netop fordi dette års fest står i hjerternes tegn – skolens mange forskellige råd har nemlig besluttet, at overskuddet skal gå til indkøb af en hjertestarter. – Vi glæder os til årets fest, forsikrer Ellen Høgh, og håber, at alle er med på, at vi skal have realiseret ønsket om en hjertestarter. Under alle omstændigheder, skal alle være velkomne på skolen, og det gælder også alle med tidligere tilknytning til skolen. ÅB

GRATIS NEDBRYDNING – kan vi selvfølgelig ikke klare, men det er måske ikke så dyrt, som du tror! RING DERFOR TIL OS PÅ 21 60 69 46 · 20 89 92 00 · 98 33 20 63

5 6

10

6

3

4 4

5

7

8 8

7

11 11

10

12 12

14

9 9

13 13

15 15

14

1616

Vandret Vandret

3.3. Fra hvilken slags Fra hvilken slagshåndarbejde håndarbejdekender kender man bl.a. fastmasker, man bl.a. fastmasker,stangmasker stangmaskerog og luftmasker? luftmasker? 5.5. Ruslands største Ruslands størstehavneby havnebyved ved Stillehavet? Stillehavet? 10. Danskejet internationalvirksomhed, virksomhed,der der 10. Danskejet international verdens størsteproducent producentafaf erer verdens største pumper? pumper? 13. Michael Landonvar varenenamerikansk amerikansk 13. Michael Landon skuespiller, forfatter,instruktør instruktørog og skuespiller, forfatter, producent. Hanerermåske måskebedre bedrekendt kendti i producent. Han faderrollen som....... .......Ingalls Ingallsi serien i serienDet Det faderrollen som Lille Hus Prærien(1974-1983)? (1974-1983)? Lille Hus påpåPrærien 14. I hvilken liggerGåsetårnet? Gåsetårnet? 14. I hvilken bybyligger 15. Snoopy, SørenBruns Brunshund hundhedder hedderpå på 15. Snoopy, Søren dansk:.....? dansk:.....? 16. Hvad kaldes statensbudget? budget? 16. Hvad kaldes statens

Lodret Lodret

1. 1.Hvad Hvadhedder hedder Tivolis Tivolis ældste ældste bygning, som somer erfredet? fredet? 2. 2.På Påhvilken hvilken øø ligger ligger Tranekær Tranekær Slot? 4. 4.Hvilket Hvilketfirmat firmat står står bag bag de de succesfulde spillekonsoller PlayStation? PlayStation? spillekonsoller 6.Hvem Hvemhar har skrevet skrevet salmen: salmen: "Den signede 6. dag"? dag"? 7.Det Detstørste største instrument instrument af af 7. messingblæserne, og og det det som klinger messingblæserne, dybest? dybest? 8.Sveriges Sveriges 3. 3. største største by? by? 8. 9.Hvem Hvemindspillede indspillede "Slingre "Slingre ned ned ad ad 9. Vestergade"? Vestergade"? 11.Hank HankB. B. Marvin Marvin er er ledende ledende guitarist guitarist ii 11. instrumentalgruppen The The -? -? instrumentalgruppen 12.En Ensangmåde, sangmåde, hvor hvor man man ved ved at at have have to 12. to eller flere hold der starter efter eller flere hold der starter efter hinanden opnår opnår flerstemmig flerstemmig sang? sang? hinanden

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 5 - 2013  

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 5 - 2013

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 5 - 2013  

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 5 - 2013

Advertisement