Page 1

Tirsdag den 31. december 2013

87. Årgang

Nummer 1

TORSDAG DEN 2. JANUAR KL. 9.00 STARTER VI VORES STORE

UDSALG

40% SPAR OP TIL

FREDAG ÅBEN TIL 19.00

Gælder dog ikke undertøj, tilbehør, nyheder, basis og i forvejen nedsatte varer.

SKJORTER

JEANS

STRIK

BOSWEEL, ETERNA, CAMEL M.M.

GABBA, INDICODE, LEVIS M.M.

SIGNAL, LINK, BELIKA M.M.

FØR 300,- 400,- 500,-

FØR 600,- 700,- 800,-

FØR 400,- 500,- 600,-

NU

100.-

NU

200.-

NU

200.-

BLAZER JAKKER

VINTERSTØVLER

FRASORTEREDE

NORDAL, BERTONI, GARANT

EAGLE, WOLVERINE, HUB

BJØRN BORG OG MUCHACHOMALO

FØR 1400,- 1200,- 1000,-

FØR 350,-

FØR 1200,- 1500,-

NU

300.- 500.-

NU

500.-

NU

200.-

BRUNØ DYBVAD - 7020 0029


Østvendsyssel Folkeblad

Side 2

ww

w.d ybv adb y.dk

DYBVAD

Tirsdag den 31. december 2013

– BYEN I CENTRUM

Flytning af gylle Opgravning af søer med bæltegraver Alle former for rendegravning udføres

Koncert i Skæve Kirke onsdag den 8. januar kl. 19.30:

Organic3 & Benjamin Koppel Medvirkende: Benjamin Koppel, saxofon Uffe Steen, guitar Esben Bach, trommer Niels Ole Sørensen, Hammondorgel En aften med fantastiske musikalske stemninger i den fine akustik i Skæve Kirke. Programmet er hovedsageligt danske salmer i jazzarrangementer blandet med lidt jazz, der passer til kirkerummet. Fri entré

Sogneeftermiddag i Sognehuset, Hørby Tirsdag den 7. januar kl. 14.00

Jule- og nytårshilsen fra den af­gående borgmester Lars Møller Midt i december var avisen på besøg hos Lars Møller på borgmesterkontoret og vi indledte vores snak med at se tilbage på de sidste 4 år, og her kom Lars Møller ind på den store mulighed, han synes, han har fået ved at være borgmester nemlig at møde alle de mange mennesker og lære en lille smule om rigtigt mange ting - det har været en stor oplevelse og samtidig utroligt spændende. Ved valget sidste gang i 2009 - gik man til valg på: En smal organisation i kommunen og det er lykkedes - for kommunen er nu en af de kommuner ,der har færrest ledere pr. indbygger - og den process fortsætter fortæller Lars Møller. Hvis han skal se på noget synligt, som han tænker på fra de sidste år - som politiker og som borgmester, så nævner han noget af det, der blev lavet lige inden kommunesammenlægningen nemlig svømmehallen i Sæby og Det Musiske Hus og Arena Nord og renoveringen af Maskinhallen altsammen i Frederikshavn (meget af det var ganske vist besluttet i forrige byrådsperiode) - som Lars Møller siger. Noget af det som også har præget årene som borgmester - er spørgsmålet om, hvordan man som kommune kan være med til at skabe gode muligheder for

erhvervslivet og her kommer Lars Møller ind på de 4 spor: Det Maritime - Fødevarer - Oplevelser - og energi. Snakken falder også på at vores kommune er en stor kommune med mange mindre byer - og hvad skal der ske med dem? Her nævner Lars Møller den gode oplevelse, som når Hørby og Dybvad går sammen om at lave en fælles skole og derved holde liv i området. Det er vigtigt at folk går ind og tager nogle initiativer. Han nævner også Østervrå -hallen, der er en selvejende institution og hvor folk arbejder på nye projekter og tiltag og som han siger - er der mange flere eksempler og det får ham til at se positivt på fremtiden. Sidste del af året har været præget af kommunevalget og der er blevet konstitueret bredt, så der forhåbentlig kommer et byråd, der vil arbejde for hele kommunen. Fra nytår skal jeg hjem og arbejde igen og det glæder jeg mig til - siger Lars Møller og så er der stadigvæk også byrådsarbejdet - og her ser jeg frem til den nye periode. Med denne hilsen sender borgmester Lars Møller ønsket om et rigtigt godt nytår til alle avisens læsere. Jo-Jo Foto: Ejvind Pedersen

Organist Ole Mikael Sørensen har sammensat et musikalsk program og inddrager lokale musikfolk. Skæve-Hørby Menighedsråd

Brønden Maskinstation v/ Kristian Møller Jensen

◆ Slamsugning ◆ Højtryksspuling Tlf. 98 86 90 23

Dybvad Murerforretning Alt murerarbejde, flisearbejde samt montage af porebeton udføres v/ Verner Hansen

Tlf. 26 13 96 78

Biltelefon 28 89 44 22

Konvolutter! Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

Tømrerarbejde

HHaH Ha DinDin hand yman d d nd 2 23a2n4n3dHdayaynndSdyt S hand Din yman hand yma DinDin hand yma nd hand yman y d nd 23 3 4 293439StyeeSnten Husk at du S Husk at du te9n3 4993539 nten Husk kan 49 Husk at du Husk få detat du at du kan få nye det nye 9 5 59 555 39 kan kan få få det detdrag, nye nye rkerfra håndvæ det 5 5 kan fåhåndvæ nye rkerfradrag, 55 håndvæ rkerfrad rag, g, håndv ærker fradra

Ejendomsservice

påNordjyllands 15.00 v / Aut. Elinstallatørhåndværker 0 kr. fradra g, på15.00 15.00 0 kr. på pr. 15.00 person 00kr. pr. personkr. pr. person på 15.0på Niels Søgaard kr. billigste termoruder i 00 hussta nden! person i hussta i pr. husstan nden! den! pr. perso n i hussta nden! i hussta

og vinduesglas

Syvsten Nyistandsatte 3-værelses lejligheder, udlejes fra 3.300 kr. pr. mdr. + forbrug. Se billeder m.m. på www.leje-portalen.dk Tlf. 21 48 00 91

nden! SkævevejH172, HHaaH lev. og montering nHda- yinkl. n a D 23 23dyanndSdyt S n Brønden d 2 4 Konta e Konta HuskHusk at duat du y kt Sten kt Sten y S t 3 2 9 n 2Konta 4 e S kt t 3 Sten St4e9 34999359enteNor n 3 4rer Husk atdu du Husk at kan få det n rdj 9352Kont Dybvad Udfø Husk at du Udfø alt arbej kan få nye det nye djy alt de arbe llan 3inden jdejde 9 alt 3nfor for ds ylla ninde nds nfor aktrer 59 555No Udfø Sten rer 9 kan fånds det kan få detnye nye No arbe rdj ylla håndværkerfradrag, inde 3 tømr 5 erhåndværkerfradrag & 9 ejend kan få det nye Kont tømr er-erSten ervic &55 ejend e5 5 billhåndværkerfradrag omss håndværkerfradrag, ervic tlf.akt98Udfø 86tømr 90 e ice 5jde igst &arbe e ejen dom billrdj sserv rer igs alt No te 5omss på 15.000 kr.

HandySten yll

sten@ an nfor håndværkerfradrag, handy ds sten.d bill igs Mail: sten@ på15.000 15.000 te handy termoruder sten.d k k på kr.kr. og vindu vindue Udførertøm sglas termo altMail: No sten@ arbe ruder handy rdj www. jde og pr. 15.000 person sten.d yll inde an k esglas sten.d nfor på ds rer&handy ejen www. dom ruder handy pr. person – termo inkl. sten.d vindu leverin k k sservice esglas kr. g ogog pr. person monter ing www.handysten.dk www – inkl. .hand bil på 15.000 kr. leverin ysten lig g .dk og i husstanden! monte ste ring tøm rer-el-arbejde & ejen pr. person – inkl. levering iog dom i husstanden! sservice monte husstanden! Mail: ring Alt sten@ hand

inde

Mail:

(kig og se hvad jeg kan tilbyde)

(kig og se hvad jeg kan tilbyde) (kig og se hvad jeg kan tilbyde)

billigste

ysten.dk term person orud er og vinduesglas Tlf.pr. 2349 i3955 husstanden! Mail: sten@ www .hand hand ysten ysten .dk (kig og se hvad jeg kan .dk tilbyde)orud term – iinkl. leveri er husstanden! ng og og vindu monte esgla s ring www

udføres .handysten.dk Private og Erhverv

(kig og se hvad jeg kan tilbyde)

– inkl. levering og montering

Østvendsyssel Folkeblad A/S

Kontakt Sten Kontakt Sten Kontakt Sten

Industrivej 12 – 9750 Østervrå Telefon 98 95 18 81 Fax 98 95 18 31 E-mail: avis@oestvend.dk www.oestvend.dk Oplag: 9.300 eksemplarer Ansvarshavende redaktør: Søren Ejstrup Brunse

Kontortid: Mandag �������kl. 8.00-14.00 Tirsdag ��������kl. 8.00-12.00 Onsdag ��������kl. 8.00-15.30 Torsdag ��������kl. 8.00-15.30 Fredag ���������kl. 8.00-14.00 Sats: Østvendsyssel Folkeblad Tryk: Skive Folkeblad

Lokalstof, Østervrå: Åse Bakland, tlf. 98 95 17 15 Lokalstof, Dybvad: Joanna Johansen, tlf. 98 86 44 67 Lokalstof, Hørby: Anette Bilde Jacobsen, tlf. 41 58 40 54 Lokalstof, Flauenskjold: Pia Drotten, tlf. 42 33 25 71

Udfører arbejde indenfor Udfører alt alt arbejde indenfor

N No

Kontakt Sten alt arbejde indenfor Udfører Fotograf: Indleveringstid tømrer& ejendomsservice tømrerejendomsservice Sten Ejvind Pedersen, tlf. 98 86Kontakt 91 00 for&annoncer: tømrer&arbejde ejendomsservice Udfører alt indenfor term Mail: sten@handysten.dk Mail:Større sten@handysten.dk term annoncer samt Mail: sten@handysten.dk Udfører alt arbejde indenfor (kig og se hvad jeg kan tilbyde) www.handysten.dk – te in tømrer& ejendomsservice www.handysten.dk (kig og se hvad jeg kan tilbyde) Udebliver avisen korrektur­ a nnoncer: www.handysten.dk (kig og se hvad jeg kan tilbyde)– ink - kontakt distribution: tømrer-Mail: & ejendomsservice Senest torsdag kl. 10.00. sten@handysten.dk te Nordjyske Distribution, (kig og se hvad jeg kan tilbyde) www.handysten.dk Loppeannoncer: – Mail: sten@handysten.dk termoru tlf. 98 92 89 00 Senest fredag kl. 10.00. (kig og se hvad jeg kan tilbyde) www.handysten.dk – inkl. le E-mail: Øvrige annoncer: ndireklamation@nordjyske.dk Senest mandag kl. 9.00.

N

Nor b


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 31. december 2013

Side 3

torsdag 2. januar kl. 9.30 starter vi vores store K RY D S O R D ANAG R AM

uDsalg

40% 1

1

2

2

3

Byt bogstaverne rundt og find et andet helt almindeligt ord

53

4

spar op til

5

6

6

7

gælder dog ikke undertøj, tilbehør, nyheder, basis og i forvejen nedsatte varer.

10

12

9

7

8

8

Starter torsdag den 2. januar kl. 9.30

9

10

11

UDSALG

4

11

12

på alt i butikken

13

13

skjorter

jeans

just junkies obey streetammo

just junkies gabba levis

før 500,- 600,-

200.-

Vandret Vandret

1.Hvad Hvad hed hed den store 1. store orkan, orkan,der deri islutningen slutningen af oktober oktober i fjor af fjor bl.a. bl.a. ramte ramteNew NewYork Yorkogog oversvømmede store oversvømmede store dele deleaf af verdensbyen? verdensbyen? 5.Sort Sort slik, slik, der der kan 5. kan fås fås ii mange mangevarianter varianter bl.a. salt, salt, sød, sød, stærk bl.a. stærk og ogmild? mild? 6. Morten Olsen har dansk bopæl i denne 6. Morten Olsen har dansk bopæl i denne sjællandske by, hvor han også er født? sjællandske by, hvor han også er født? 7. I hvilket band er Phil Collins kendt som 7. I hvilket band er Phil Collins kendt som forsanger og trommeslager? forsanger og trommeslager? 10. Østrigs næststørste by? 10. Østrigs næststørste by? 11. Hovedstaden på Færøerne? 11. på Færøerne? 12.Hovedstaden Føreren af et hestetrukkent 12. Føreren af et hestetrukkent transportmiddel, f.eks. en hestevogn eller transportmiddel, f.eks. en hestevogn eller en karet? karet? 13.en Hvad hedder lejren, hvor Jens Fup og de 13. Hvad hvor Jens Fup og de andrehedder Basser lejren, gør tjeneste?

nu

EARL SKUNK

husk søndagsåben 5. januar fra 10-16

andre Basser gør tjeneste?

før 700,- 800,- 900,-

Lodret Lodret

200.-

2.2. Jussi Adler-Olsens krigsroman fra 1997 om om Jussi Adler-Olsens krigsroman fra 1997 Brian ogog James' ophold på et i Brian James' ophold på lazaret et lazaret i Freiburg? Freiburg? 3.3. Los Angeles er er denden største by iby delstaten Los Angeles største i delstaten –?–? 4.4. I 1943 blev Mandela indskrevet på det I 1943 blev Mandela indskrevet på det anerkendte University of Witwatersrand, anerkendte University of Witwatersrand, hvor han var den eneste studerende af hvor han var den eneste studerende af afrikansk etnicitet. Hvilket fag studerede afrikansk etnicitet. Hvilket fag studerede han da? han da? 8. Nelson Mandela brugte størstedelen af 8. Nelson Mandela brugte størstedelen af hans karriere på at nedkæmpe apartheidhans karriere på at nedkæmpe apartheidsystemet, som eksisterede i Sydafrika fra systemet, Hvad som eksisterede i Sydafrika 1948-1994. betyder »apartheid« på fra 1948-1994. Hvad betyder »apartheid« på afrikansk? 9. Etafrikansk? kakaomælk-produkt forbindes ofte med 9. kakaomælk-produkt etEt pigenavn. Hvilket navn?forbindes ofte med

nu

Sæby et pigenavn. Hvilket navn?

SPAR OP TIL

50%

70%

strik/sweat

vinterstøvler

før 400,- 500,- 600,-

før 1400,- 1200,• Deluca1000,-

just junkies minimum revolution

nu

200.-

wolverine eagle hub • Gossip

nu

500.-

• Liva By Pardon • Friendtex • Handberg

ørt lave priser

å gaden til uh asser af rester p

herretøj dametøj juniortøj børnetøj

M

Jernbanegade 13 . 9352

- LiLLe Nytorv - 7020 0029

Dybvad . Tlf. 29 46 58 12

torsdag 2. januar kl. 9.30 starter vi vores store

uDsalg

spar op til

gælder dog ikke undertøj, tilbehør, nyheder, basis og i forvejen nedsatte varer.

40%

dametøj pigetøj sko støvler tasker m.m.

på alt i butikken

frasorterede jeans

frasorterede strik

frasorterede vinterstøvler

frasorterede vinterjakker

før op til 800,- 600,-

før 600,- 500,- 400,-

før 1100,- 1000,- 800,-

før 900,- 800,- 600,-

pulz marc lauge m.m.

nu

300.-

fredag 3. januar i handler v til kl. 19.

marclauge jensen brandtrex

nu

200.-

relaxshoe marcotozzi m.m

nu

500.-

JERNBANEGADE 14 - 9352 DYBVAD - TLF. 7020 0029

zeze jensen brandtex m.m.

nu

200.-


Østvendsyssel Folkeblad

Side 4

Tirsdag den 31. december 2013

Endnu et kendt musikalsk navn i Skæve Kirke Julekoncerterne har næppe klinget af, inden endnu en dejlig koncert kan opleves i Skæve Kirke, da Benjamin Koppel den 8. januar spiller med gruppen Organic3. Det bliver en aften hvor kirkerummet fyldes med fantastiske stemninger skabt af Koppels flotte lyriske tone og virtouose saxofonspil,

Hammondorgelets mange facetter blandet med smagfuldt guitarspil fra en af Danmarks absolut bedste guitarister, Uffe Steen fra Aarhus og swingende trommespil fra Esben Bach. Ved koncerten vil der blive spillet danske salmer og sange, kompositioner af Benjamin Koppel og lidt jazz der pas-

ser til kirkerummet med den dejlige akustik. Kendte og kompetente herrer indtager kirkerummet Benjamin Koppel er som mange nok ved, ud af den store musikalske Koppelfamilie. Han er søn af Anders Koppel og bror til Marie Carmen Koppel. Han er efterhånden kendt verden over og har spillet med mange verdensnavne i tidens løb. I Danmark er han også kendt fra Moonjam. Guitaristen Uffe Steen er absolut fænomenal og hans personlige og dygtige spil vækker beundring i den ganske guitarverden og hos vi andre. Han er anerkendt i det ganske land (og udland) og har spillet med alle de største navne både

nationalt og internationalt. Bag trommerne sidder den fantastiske groovemaster Esben Bach. Han er en super swingende trommeslager, både med stikker men også med whiskers og har spillet masser af jobs med bl.a. DKs kendte hammondorganist, Kjeld Lauritsen. Skæves egen organist Niels Ole Sørensen, som kan bryste sig at titler: “Årets Nordjyske Jazznavn 2009” og formand for Tversted Jazzy Days, er nok allerede er taget hjemmefra Tversted, for at stille sit skrummel af et hammondorgel op. Han har den klassiske rolle med at spille bassen på orglet med både hænder og fødder og er ved at bryde igennem som en af DKs gode hammondorganister. Tekst: ABJ

Postkassen bliver let offer Den 1. januar 2014 vil de fleste vågne op til en fredelig morgen med oprydning ude og inde efter nytårets fejring. Men mange husejere vil også stå op til synet af en ødelagt postkasse. Med nogle enkle råd fra forsikringsselskabet Topdanmark kan du forebygge, at din postkasse bliver offer for kanonslag.

Siden 2011 er antallet af postkasser, der bliver ødelagt af kanonslag nytårsaften, steget efter et par år med en faldende tendens. Det viser en opgørelse fra Topdanmark. Efter nytårsaften den 1. januar 2011 blev der anmeldt 175 ødelagte postkasser til Topdanmark. Året efter steg det antal til 289.

KLIP UD

Musik

til festlige lejligheder - så ring til

Tlf. 98 19 44 54

Lykkesmeden

Møbelpolstring Ålborgvej 230 . Syvsten

Tlf. 98 46 82 60

Mobil 20 46 72 60 www.handelshuset.net

AFLEVER

Deres spisestuestole til ompolstring Sæde inkl. stof. .

100,-

48 TIMER

Hvis du har jern og gammelt skrot, så får du vin der smager godt. Skrotbiler afhentes.

- hurtig og nemt! Altid ca. 9.000 mtr. stof på lager.

Henv tlf. 21 22 95 64 eller 98 95 80 19

”Det kan være et tilfælde, men det kan også hænge sammen med at alle husejere fra den 1. januar 2012 skulle placere deres postkasse i skel, hvis de ville modtage breve. Dermed er de blevet lette ofre for hærværk,” siger Susanne Møllegaard, skadechef i Topdanmark.” Sådan kan du forebygge hærværk Efter sidste nytår faldt antallet af anmeldelser om ødelagte postkasser en anelse, men det er stadig over niveauet fra tidligere. Derfor opfordrer Susanne Møllegaard, alle husejere til at tage sine forholdsregler. ”Det er fx en god idé at tage postkassen ned eller blokere sprækken, hvis det er muligt. Hvis det ikke

fryser, kan man placere en beholder med vand i postkassen, som kan slukke og ødelægge et kanonslag, der smides i postkassen,” siger Susanne Møllegaard. Forsikringen dækker Hvis man vågner op til en smadret postkasse, er der hjælp at hente fra sit forsikringsselskab, hvis man har en indboforsikring. ”Så skal man sende en mail med anmeldelse af hærværket til det lokale politi. Skriv værdi, skadested, tidspunkt og forsikringsselskab. Derefter kan du via de fleste forsikringsselskabers hjemmesider anmelde skaden. Vedlæg kopi af din politianmeldelse og også gerne et foto af den ødelagte postkasse,” siger Susanne Møllegaard.

Vi har 26 års . aut. er faring som tidl ...! Skoda forhandler

45 år

Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

Skrotningspræmie

METALLER OG JERN

Biler modtages eller afhentes (Miljøbeh.) DS/EN ISO 14001

Sæby Produkthandel

købes og afhentes. Udlån af containere. Sæby Produkthandel

preben@saeby-produkthandel.dk

preben@saeby-produkthandel.dk

Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

v/ FDZ uddannet zoneterapeut Marianne Jensen Stagstedvej 31 . Stagsted . Brønden

1967-2012

Vi reducerer dine værkstedsregninger med 20-50% ViOctavia-Fabia klargør din bil til syn TDI tandremsæt Komplet medog vandpumpe kr. 3.600,alt incl. – kom få et godt tilbud

Rygmassage - Øreakupunktur Kranio sakral terapi

Tlf. 98 86 90 08 el. 23 70 70 79 – kommer gerne hjem til dig –

Se vores hjemmeside www.praestbro-bilcenter.dk

Præstbro Bilcenter

Din sikkerhed for en personlig og værdig afsked

Hovedgaden 39 . 9330 Dronninglund

HEJSLET BEGRAVELSESFORRETNING

Kontakt os hele døgnet på telefon 96

Mad ud af huset!

Tlf. 98 86 70 62

14 99 14

Malermester 22 85 19 24

Eksamineret bedemand

John Hejslet

Diplomuddannet og eksamineret bedemand

Tove Mikkelsen Eksamineret bedemand

8 meter lift udleje

s

Eksamineret bedemand

Alle aftaler træffes i hjemmet • www.hejslet.com

Hold festen her. Festarrangement, 3-retters menu, efter aftale, inkl. rød- og hvidvin ad libitum under hele middagen + kaffe og likør/cognac samt natmad. Øl og sodavand. Pris pr. couvert ........

498.-

Syvsten Kro/Motel

Frank Hejslet

Mørk = 100% sort Lys = 30% sort

145.-

Fest til fast pris!

René Pedersen, Frederikshavnvej 21, 9300 Sæby

• Alt malerarbejde udføres • Uforbindende tilbud gives • Værkstedssalg af kvalitets maling Jonna Helledie

Hold festen her eller hjemme... Vi kan tilbyde 3-retters menu fra kr. �����

ÅBNINGSTIDER: ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredagkl. kl. 16.00-17.30 kl. 10.00-12.00 Mandag-fredag 16.00-17.30lørdag - Lørdag efter aftale

Aalborgvej 247 - Syvsten - 9300 Sæby

☎ 98 46 80 44

Alle dage fra 10.00–17.00


Tirsdag den 31. december 2013

ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 5

Afslutning på holdskydning Linedance i Frederikshavn 3 hold. The Daltons og Boltpistolen kæmpede om 2. pladsen, men i 6. runde mistede Boltpistolen koncentrationen og måtte afgive 2. pladsen til The Daltons. Boltpistolen kom på 3. pladsen med 3.364 point. Turneringen har været afviklet i en hyggelig og munter atmosfære. Afslutningen blev markeret ved uddeling af præmier til nr. 1 og nr. 2, og blev i øvrigt fejret med hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

Sæby og Omegns Skytteforening har afsluttet efterårets turnering i holdskydning. Turneringen blev vundet af et hold fra Hamebo med 3.395 point foran The Daltons med 3.378 point. Der har deltaget 5 hold i efterårets turnering. Turneringen er afviklet over 6 torsdage i løbet af efteråret. Allerede efter 2. runde lagde Hamebo sig i spidsen, stærkt forfulgt af The Daltons og Boltpistolen, der var kun få point imellem disse

Sæby og Omegns Skytteforening har viklet holdturnering efterår og vinter siden 2012 med god deltagelse. Holdturneringerne afvikles i 6 runder om efteråret og 6 runder om vinteren. Holdene består af højst 4 personer (M/K) fra samme firma, gade, familie eller venner. Der indbydes til en ny turnering efter nytår, som afvikles i perioden 23. januar til 14. april, tilmelding hertil senest den 10. januar.

Linedance Frederikshavn Sindal har gjort det igen – endnu en gang har de held med, at en tidligere verdensmester kommer til Frederikshavn og giver workshops og gennemgår nogle af de danse, der er på programmet, når Linedance Frederikshavn Sindal den 12. januar 2014 afvikler deres årlige Nytårsdans fra i Maskinhallen i Frederikshavn. Sidste år var foreningen heldige at den tidligere verdensmester, Niels Poulsen, gæstede foreningen. I år er det den femdobbelte verdensmester Benny Ray, der indtager dansegulvet i Frederikshavn. Foreningen har valgt at niveauet denne gang skal være for begyndere og letøvede dansere, så

alle linedansere kan være med, og foreningen håber på, at rigtig mange har lyst til at deltage i arrangementet. Hvem husker ikke Thomas Skovs hylende sjove sportsprogram her i efteråret 2013 på DR3 optaget på Graceland i Randers, hvor han og komikeren Magnus Millang skulle forsøge at lære linedance af netop Benny Ray.

www.ulstedauto.dk • SÆBY • BRØNDERSLEV ★ ULSTED • AALBORG • HALS

Lager og opbevaringsrum (nye lokaler)

700,- pr. md. 24 m 36 m3 1.080,- pr. md. 132 m3 1.500,- pr. md. Første måned gratis. 3

NORDJYSKE TELTUDLEJNING

v/ Jens Christensen Hjørringvej 128, Hørby 9300 Sæby

v/ René Frederiksen Hjørringvej 109, Hørby 9300 Sæby www.festservice.dk

a p s

TRÆPILLER SÆLGES

HØJGAARDVEJ 5, HØRBY 9300 SÆBY TLF. 4016 6463 www.hkbyg.dk E-mail: hkbyg@mail.dk

MONTERING AF INVENTAR OMBYGNING · NYBYGNING · TILBYGNING

eller 98 46 60 94

v/ Helle og Jan

Ferielukket fra 1. januar til og med 13. januar

Hjørringvej 112 . Hørby . Tlf. 98 46 60 06

Åben: Lørdage kl. 10-15 • Søndage kl. 13-17 BILER I ALLE PRISLAG! Vestergade 43, Ulsted, 9370 Hals . Tlf. 96 54 22 00

EL... med sikkerhed indenfor landbrug, industri og privat så er din lokale elektriker

v/ aut. el-installatør Preben Damtoft

Tlf. 9846 6130

Salgsafdeling: Tlf. 96 54 22 17 E-mail: tj@ulsted-autohandel.dk E-mail:bjarne.jensen@ulsted-autohandel.dk bj@ulsted-autohandel.dk - joj@ulsted-autohandel.dk torben.jensen@ulsted-autohandel.dk Åbningstider: Tir-fre: 8.00-17.30 . Lør: 10.00-15.00 . Søn: 13.00-17.00 . Man: 8.00-18.00

Træpiller/Briketter/Træ - Svenske og tyske kvalitstræpiller - Træpilleovne MCZ/Ecoteck -

• Alt i: • VVS-arbejde • Solvarme

• Jordvarme • Blik • Ventilation

Kontakt: Bjarne Kristiansen, tlf. 40 24 61 68

NORDJYSK RØRTEKNIK APS

Når det gælder

Hørby Installations-forretning

Din nye Ny eller brugteller bil ?

Tlf. 98 46 86 46 / 51 37 25 66 www.kk-import.com info@kk-import.com

Tlf. 40 45 60 94

TELTE•SERVICE•BORDE•STOLE DUGE

TØMRER/SNEDKER

Hørby Ny Entreprenørforretning

Biler uden brok

brugte bil TED finder U duLi S ULSTED

Henvendelse 5150 8189 Aftentelefon 4020 9322

Tryk 98 46 38 30 og vi klarer resten

Kontakten til Benny Ray blev skabt tidligere i år, hvor en af foreningens instruktører, Gina Pedersen, blev kåret som Årets Danske Instruktør, og hvor diplomet herfor netop blev overrakt af Benny Ray. Foreningen glæder sig til dagen og håber på mange gæster i Maskinhallen.

v/ Jan Andersen, aut. VVS-installatør

Henrik Hansen Møbler Møbler og Tæpper A/S

Nørregade 8 – Hørby – 9300 Sæby

98 46 60 08

Stenhøjvej 519 - 9900 Frederikshavn

Tlf. 29 67 38 75

Kontor 98 47 50 42 - Mail: rorsmed@mail.dk

• SOLVARME • VARMEPUMPER • VAND-VARME-SANITET • UDLEJNING AF TOILETVOGNE


Side 6

Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 31. december 2013

2014

Vi ønsker alle vore annoncører, kunder og læsere et godt nytår, med tak for året, der gik!

Industrivej 12 - 9750 Østervrå - Tlf. 98 95 18 81 - E-mail: avis@oestvend.dk - www.oestvend.dk


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 31. december 2013

Side 7

SPAR 20,14% Torsdag 2. januar I hele butikken!* Hele dagen! De 20,14 % fratrækkes ved kassen. * Varer som ikke er omfattet af rabatten er: Spiritus, cigaretter, ugeblade, cigarer og andre røgvarer, aviser, håndkøbsmedicin, modermælkserstatning, tips/lotto, frimærker og brændstof. Indløsning af samlemærker er ikke omfattet.

KUN FREDAG KL. 8.00–20.00

Hakket kalv og svin

Kyllingebryst

39

17 19,-

Max 14% 1/1 kg

95

Skært kyllingebryst uden skind og ben

1 kg

Karat kaffe 400 g

Før 49,95

Max 4 poser pr. husstand pr. dag, derefter 29,95

KUN LØRDAG KL. 8.00–19.00

Lun leverpostej

Kærgården 200 g

6 12,-

Hjemmelavet

Stor bakke

95

HER & NU

95

Max 3 bægre pr. husstand pr. dag

Tilbuddene gælder fra fredag den 3. januar til og med lørdag den 4. januar 2014. Tilbuddene gælder kun i SuperBest Østervrå.

KUN SØNDAG KL. 8.00–19.00

Capri Sonne Safari eller Orange

10 STK.’S KASSE

10,-

Max 3 bægre pr. husstand pr. dag

SuperBest Bredgade 2 9750 Østervrå Tlf. 98 95 14 77

Åbningstider Hverdage 8-20 Lørdag- søndag 8-19


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 8

Tirsdag den 31. december 2013

DISSE TILBUD GÆLDER FREDAG OG LØRDAG SUPERBEST PINSE-FESTIVAL

6

95

Sukker el. mel Frit valg 1 kg / 2 kg

Gråsten sandwichsalat Skinke, tun eller clubsalat

Fransk leverpostej el. juleleverpostej Tulip

350 g Frit valg FØR 22,95

8 28,95

Stort bæger 300 g FØR 33,95

FØR 55,85

Kohberg alm. eller tykke skiver

1 kg

Spegepølse Tre stjernet hvidløgs- eller kalkunspegepølse

110 g

FØR 18,95

5,-

250 g pakke

8

10,-

Havregryn el. Rugfras

6

1 kg /450 g Max 5 stk. pr. husstand pr. dag

95 Rynkeby juice

Tortelini fyldt pasta Pastella kylling/hvidløg

10,-

Herkules rugbrød

Them gourmetost 45% lagret Ca. 550 g

FØR 18,95

Æble eller appelsin

95

1 liter

7

FØR 21,95

Sodavand Coca Cola, Sprite, Fanta el. Sprite 1,5 liter Excl. embl. Max 6 flasker pr. husstand pr. dag

95 FØR 16,95

10,-


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 31. december 2013

Side 9

DISSE TILBUD GÆLDER FREDAG OG LØRDAG

Hel røget makrel Pr. stk.

6,-

Pålæg

Middagsfrikadeller

70-90 g

Kæmpepose 720 g

Pålækker: Rullepølse, Kyllingebryst classic, Kyllingebryst tomat/timian, Kalkunbryst el. Den Grønne Slagter: Hamburgerryg

5,-

Tulip

10,FØR 44,95

FØR OP TIL 19,95

FØR 19,95

FRUGT OG GRØNT Gulerødder

Fodergulerødder

6

12,-

2 kg

95

g Kun freda

4.00 kl. 11.00–1

Appelsiner el. clementiner

Kæmpesæk 15 kg

Klasse 1

Frit valg Ta’ 8 stk.

DELIKATESSE

10,-

Luksus smørrebrød Superlækre Pr. stk.

Gerne forudbestilling på tlf. 41 28 40 96

15,-

Danske fadkoteletter 1 stk. / 100 g Pakket med 4-6 stk.

4

95

FØR 28,00

SLAGTER Ferske danske svinemørbrad Pr. 1/2 kg

29

95


Østvendsyssel Folkeblad

Side 10

Tirsdag den 31. december 2013

FLAUENSKJOLD WWW.FLAUENSKJOLD-BY.DK

En hilsen fra Afrika – sidste del SELSKABSARRANGEMENTER

Dit livs fest Som før her i avisen brin- tættere på, er vi også ved at ges en hilsen fra Afrika, arrangere en juleafslutning hvor Rikke Mikkelsen pt. for børnene (også for donahar været og arbejdet som tionspenge). Denne juleaffrivillig på et børnehjem slutning skal gå til en af de i Tanzania. I forrige uge nærliggende nationalparskrev Rikke om deres re- ker (Tarangire) samt til nonoveringsprojekter og fort- get der hedder Snakepark. I Snakepark er der selvfølsætter: ”I dagstimerne bruger vi gelig slanger og andre krybogså meget tid på at lave en dyr, som børnene kan få en lidt anderledes hverdag for chance for at røre. At valget børnene. Vi har blandt an- er faldet på disse to steder, det haft balloner og sæbe- er selvfølgelig gjort i sambobler med til dem, hvilket menråd med vores mama var SELSKABSARRANGEMENTER en helt fantastisk op- på børnehjemmet, men det levelse. Børnene blev ube- er også blevet sådan, fordi skrivelig glade og det vid- ufattelig mange af børnene ner virkelig om, at der ikke faktisk aldrig har opleskal særlig meget til for vet en nationalpark og set at give dem en dag lidt ud mange af de dyr, Afrika er over normalen. Vi har også noget så kendt for. Dette er haft gang i andre småak- paradoksalt nok, til trods tiviteter på børnehjemmet for, at Arusha og Eloni ligsåsom (afrikaske) madlav- ger i et af verdens mest ning med børnene samt at kendte safari områder. På børnehjemmet har jeg lave julekort med dem. Da julen kommer tættere og i den grad mødt taknem-

Dit livs fest

RING EFTER VORES SELSKABSBROCHURE og sammensæt lige præcis den menu, som I ønsker at servere for jeres gæster. Nyd maden i vore hyggelige omgivelser DRONNINGLUND HOTEL eller få den bragt lige til døren.

Åbent hus...

RING EFTER VORES SELSKABSBROCHURE Fast fra kr. og sammensæt præcis den pris menu, som SØNDAG 12.ligeJANUAR KL. 13-16 I ønsker at servere jeres • Komfor og se voresgæster. lokaler pyntet op til fest og få en festaftale Nyd maden i vore hyggelige omgivelser • Bestiller du festen til eller få den bragt til døren. min. lige 35 personer i forbindelse

375, Vind

melighed, åbenhed og imødekommenhed, hvilket måske også er kodeordet for den tanzaniske befolkning. Dette er især til at se, fordi befolkningen hernede lever sammen i en flerkulturel mixture, hvor fordomme

med vores ÅBENT HUS Varighed:eller 7 timer ARRANGEMENT inden Fast pris fra kr. den 1. februar GIVER VI 10% PÅ DIN FEST • Vinsmagning på Exellent vine Festen skal bestilles på Træpiller O Ver dagen, så i ERduNmed • Tag-selv-bord ATN Træbriketter lodtrækningen at IN•GDer Varighed: timer på i db.vom udloddes7 gavekort æ r vinde 10.000 kr. else WEEKENDOPHOLD OG Træ Gæster k i s u SPISNING : Vi står inde for kvaliteten. ans og m dudstillere! d e • Mød alle vore m OVERN . -bareKoRs! Flauenskjold Korn nRd service det erA Viædrt ATNING • GodW eek–eF

10.000 kr. til din fest!

375,-

500 kr.

nde k e e W old oph

, – alle er velkomne... og545 s n a d 500 k med R. b.vsæpraerls: e frit vGæ æsrte erls :e

opholdmusik

395,-

r. RA K KR. FFRA Værtsp FESTPRIS FAST ar :

frit væ

545,-

relse

Overnatning i dobbeltværelse. Gæster kr. 300; pr. person. Værtspar frit værelse.

Stegte ål

120,-

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag fra kl. 16.00. Kun kr.

Dronninglund Civile Hundeførerforening

- glade hunde!

Dronninglund HotelDcH Dronninglund starter hvalpehold lørdag den 4. januar 2014 kl. 13.00

STEGTE

Dronninglund Hotel

STEGTE ÅL ÅL Mandag, tirsdag,

i klubhuset på Skelbakvej 6, 9320 Hjallerup Kurset løber i perioden 4. januar til 6. maj med træning en gang om ugen. Kurset koster 990 kr.

Mandag, tirsdag, Tilmelding kan ske via onsdag,onsdag, torsdag, torsdag, fredag fredag og lørdagog lørdag www.dch-dronninglund.dk under punktet Hvalpetræning fra kl. 15.00 fra kl. 15.00

Weekend-ophold KUN KR.

KUN KR.

90, 90,-

Slotsgade 78 · 9330 Dronninglund januar-februar-marts Slotsgade Tlf. 78 98 · 9330 84 15 Dronninglund 33 – med musik. info@dronninglundhotel.dk Tlf. 98 84 15 33 Kr. 435; pr. person! www.dronninglundhotel.dk info@dronninglundhotel.dk

www.dronninglundhotel.dk

Allan Christensen Tlf. 9886 1022

og forskellighed ikke skal sætte en stopper for kontakt mellem mennesker. Dette er i den grad også til at mærke, når vi bevæger os rundt på gaden. Vi bliver hele tiden mødt af en smilende befolkning, der spørger os, hvordan vi har det. Inden jeg tog herned blev jeg på diverse internetsider samt i bøger belært om, hvor farlig en by Arusha var samt, hvordan befolkningen konstant ville kigge skævt på mzungus (hvide mennesker). Dette er for mig virkelig blevet til en falsifikation. Jeg er blevet taget så godt imod, og er sikker på, at den vestlige

Annoncesponsor:

befolkning kunne lære noget af denne åbenhed. Taknemmeligheden er på samme måde kommet til udtryk på gaden, fordi selv den fattigste tigger har overskud til at smile samtidig med, at befolkningen generelt virker meget glade, selvom standarderne hernede er meget lave. Dette er jeg sikker på, at vi godt kunne lære noget af i Danmark. Dog er der ikke alle ting, der er lige fantastiske. Jeg har blandet andet brugt langt tid på at vende mig til livets tempo hernede – jeg er sikker på, at slowliving og ”det vi ikke når i dag, det når vi i morgen”, ville være perfekte statements til at beskrive det tanzaniske samfund. Her er der be-

stemt ingen, der får stress. Ikke alene går tingene hernede langsomt, men der arbejdes også med begrebet ”afrikansk tid”. Afrikansk tid vil sige, at klokken ni er alt mellem klokken ni og ti – tiden er altså flydende. Dette har charme, men som dansker tager det altid lidt tid at vende sig til.” I løbet af de næste par uger vil der blive bragt en opsummering fra Rikke, nu da hun er kommet hjem og har fået oplevelserne lidt på afstand. Herunder om opholdet har givet yderligere refleksion og måske et bedre fingerpeg om, hvad Rikke vil lave i fremtiden i forbindelse med sin videre uddannelse. PD

Frisklavet varm mad, leveret hver dag


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 31. december 2013

Side 11

Julekoncert i Dorf Kirke SPAR OP TIL

4.000.Onsdag den 18. december var der julekoncert i Dorf Kirke hvor Hjallerup Sangkor var inviteret til at synge julen ind. At det er et stort kor, er der ingen tvivl om, da koret udgjorde omkring 40 personer med dirigent og pianist. Og at koret også skulle have en enkelt kendis eller to kunne høres fra sidemændene, der talte om, at Dyrlæge Dalsgaard også skulle være med, men der var vist et eller andet med

en ko, der skulle kælve, for de kunne ikke se hans bil på parkeringspladsen. Allerede under første sang kunne man kun lade sig forføre af de fantastiske toner, som fyldte kirkerummet og dannede ramme for en lille times fredfyldt julestemning. Dirigent Karina Brix Andersen fortalte kort historien bag sangene som intro til hver en sang, hvilket kun kunne henlede tankerne til, at julen er tra-

ditionernes tid og en glæde, der har fyldt mange menneskehjerter gennem tiden. Og det var ikke kun en enkelt gang at stemningen og tonerne fik de små hår til at rejse sig på skribenten af ren glæde, så det kan kun anbefales at komme til denne tradition i kirken til næste år. Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage i våbenhuset. Tekst og foto: PD

1 KL. 10.00 GÆLDER FRA DEN 2/

NU

1.799.-

ODDER BARNEVOGNE Udstillingsmodeller 2013.

FØR OP TIL 9.999.- NU FRIT VALG 5.999.SPAR

BARNEVOGN Wonder XL. Inkl. lift og pusletaske. Liggemål: 36x95 cm.

FØR 2.799.- SPAR 1.000.-

40% CAMILLA VÆGPUSLEBORD

FØR 1.699.- SPAR 999.-

SPAR OP TIL 50% PÅ ALT BØRNETØJ* OG OVERTØJ FRA F.EKS.:

TIMETILBUD TORSDAG D. 2/1 KL 10-11 BEKIDS BODYER

6 FOR 100.TORSDAG D. 2/1 KL 11-12 ALT PLEJE FRA PHILIPS AVENT

INFORMATION OM EFTERFORSKNINGSBORINGEN ”VENDSYSSEL-1”

Glædelig jul og godt nytår

SPAR

SPAR 40% SPAR

40% Vi vender tilbage i det nye år med mere nyt om vores aktiviteter i eftersøgningen efter naturgas. Alternativt kan du altid holde orienteret ved at besøge vores hjemmeside på www.skifergas.dk eller tilmelde dig vores nyhedsbrev – også via www.skifergas.dk.

Frederikshavn

500.RÖMER KIDPLUS EL. KIDFIX Godkendt grp. 2/3 fra 3-12 år. 15-35 kg. Monteres med sele eller isofi x.

FØR OP TIL 1.649.NU FRA 899.-

HUSK

GONGE LEGETØJ F.eks.: Aktivitetsringe.

SØNDAGSÅBENT

DEN 5/1

FØR 129.95 NU 77.95

WEEKENDD TIL, LØBRDU AG & FREDAG SØNDAG DEN 3/1-5/1

Brønden

SPAR

LØBEJOGGER Nova, med håndbremse og indstillelig kaleche. Vejer kun 7 kg.

FØR 1.499.- NU 899.-

Total E&P Danmark og Nordsøfonden vil gerne ønske alle Østvendsyssel Folkeblads læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

25%

®

* Gælder efterår/vinter kollektioner.

Dybvad

SPAR OP TIL

25%

PÅ SENGE OG VUGGER (GÆLDER EJ SEBRA & FLEXA)

Find din lokale

BABYSAM www.skifergas.dk

– og se andre gode tilbud på babysam.dk

Tilbuddene gælder fra fredag den 2/1-2014 t.o.m. den 17/1-2014, medmindre andet er angivet eller så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer, leveringssvigt og prisændringer. Aalborg C fører kun begrænset udvalg.

SPAR OP TIL 139,70


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 12

Tirsdag den 31. december 2013

ØSTERVRÅ – EN GOD HANDELSBY, HØJ SERVICE, KONKURRENCEDYGTIGE PRISER, GRATIS PARKERING OG MEGET, MEGET MERE

Julebadmintonstævne i Østervrå Hallen Fredag den 27. december blev det årlige julebadmintonstævne afholdt i Østervrå Hallen. Her blev der svinget med ketcherne, svedt og kæmpet bravt.

I år var der tilmeldt 76 spillere fra 27 forskellige klubber og det resulterede i mange gode og lige kampe. Udover badminton, så havde alle deltagere

Vi tilbyder vores faglige ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER. Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder.

bud... orbindende til Ring og få et uf kerarbejde! ed sn og ertømr - på veludført

Vrængmosevej 12 9750 Østervrå Tlf. 98 95 14 14 holm-hansen@email.dk

www.martin-holm.dk

Martin Holm Hansen

Tømrer- & snedkermester

mulighed for at komme i svømmehal i tidsrummet kl. 11.00-14.00, hvilket mange benyttede sig af.

VI LAVER ALLE BILMODELLER INCL. VAREVOGNE Undervognsbehandling med samarbejdspartner Udlæsning af fejl via PC Motorreparationer Eftersyn - Klargøring til syn Rudeskift Forsikringsskader Hjul/dæk - Polering

www.automester.dk

v/ Claus Sørensen Vangvej 27, 9750 Østervrå Tlf. 98 95 65 15 - Mobil 20 84 12 15

www.boejen-auto.dk

Smedejernslåger - Gelændere - Trapper Ring og få en pris...

interpal TRANSPORTTEKNIK

Hjørringvej 475 9750 Østervrå Tlf. 40 31 16 55 Email: info@interpal.dk


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 31. december 2013

Kloakrenovering

Side 13

jd s lø n T il s k u d ti l a rb e ig e n e r n u v e d ta g e t

• Spildevandsrensning v. Peter Karlsen, Aut. VVS-installatør og blikkenslager • Rotteskader udbedres • Ansøgning, etablering og godkendelse af Strømgade . 9750 Østervrå - Alle23 former for traditionelt entreprenørarbejde i hovedv. Peter Karlsen, Aut. VVS-installatør og blikkenslager nedsivningsanlæg og 45 totalentreprise med egenproduktion indenfor Telefon: 96 05 11 . Mobiltlf.: 24 40 85 11 Strømgade 23 . 9750 Østervrå tømrer/snedker, vinduer og døre samt kloakarbejde • Reparation af dræn www.byensvvs.dk Telefon: 96 45 05 11 . Mobiltlf.: 24 40 85 11 www.byensvvs.dk • Støbning af sokler og gulve m.v. - Om- og tilbygninger for virksomheder, institutioner • Flise- og murerarbejde med faglært murer og private. Virksomheden har egen vinduesfabrik • TV inspektion

Nyt smil

BROBAK LANDBRUG OG MASKINSTATION

v/ Jørgen Kristensen Ålborggårdvej 40 . 9750 Østervrå 98 95 16 91 / 40 96 16 91

KARLSEN BYG A/S

Fotokopier i S/H eller farve

v/ tømrer- og snedkermester og aut. kloakmester René Karlsen Brøndenvej 41 C . 9750 Østervrå . mail@karlsen-byg.dk 98 95 12 00 / 40 51 88 40

Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

STÅLTRAPEZPLADER

1. sortering v/køb af 100 m2 - pr. m2

Det er bare billigt! Afh./ Trapezplader 2. sortering længde 2500 mm pr. m2

27,-

Afh./ Teglsten/stål 2. sortering længde 2960 mm pr. m2

Vi hjælper gerne med rentefri finansiering, og giver 5 års garanti.

48,-

29,50

Alle priser er excl. moms

Tag/væg til lavpris - leveret

Går du med tanker om at få et nyt smil med proteser eller faste tænder...

www.kloakmester-nordjylland.dk

Vedligehold af afløb

Plastisol • Nova • Polyester & Galvaniseret

NYHED!

Teglstensprofil i stål, Stålplade med udseende som Eternit (fås i fix mål).

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

H. P. STÅLTAG ApS

Jytte D all

86 62 37 05 . 20 72 66 01 . Fax 86 62 38 05

Klik ind på www.kt-f.dk og se mere... Kirkepladsen 2C . 9900 Fr.havn . 9843 0314

www.hp-staaltag.dk

hp@hp-staaltag.dk . klaus@hp-staaltag.dk

Husk rejsekoden:

KØR-SELV-REJSER

ØSTVEND

Østvendsyssel Folkeblad giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. Oplys rejsekoden ØSTVEND ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Børnerabat

H

ot el

l it

8 dage i Garbagnate Monastero, Norditalien

yH rti otel San Ma

4

Lombardiet og Comosøen Quality Hotel San Martino HHH Det elegante hotel i Garbagnate Monastero er placeret midt i Lecco-provinsen i Lombardiet – og her bor I kun 14 kilometer fra Comosøen. Den azurblå gletchersø har en historisk status som aristokratiets foretrukne ferieområde, og i dag er også berømte filmfolk og kendisser rykket ind i de mange, smukke paladser og triller deres dyre biler på Comosøens kringlede bjergveje. Vores egen Thorvaldsen fandt kunstnerisk inspiration i byerne og landskabet her mellem Comosøens ’to ben’ – skønhedsåbenbaringerne Lago di Lecco og Lago di Como – og det er ingen overdrivelse, at området hører til en af de smukkeste pletter på Europakortet. Her er dyrt og dejligt og ufatteligt smukt – men også uden for jetsettets legepladser har Lombardiet fantastisk meget at byde på. Mod nord troner Alpernes majestætiske bjergtoppe, der sender krystalklart bjergvand ned i søerne.

2.399,-

Pris uden rejsekode kr. 2.699,-

• • • •

7 overnatninger 7 x morgenbuffet 3 x 3-retters middag 1 velkomstdrink 3 eller 5 overnatn

inger

Ring og hør!

Ankomst: Valgfri i perioden 1.4.-25.10.2014.

Bestil på: www.happydays.nu eller Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.

dage i Grömitz, Schleswig-Holstein

1.249,-

Hotel Hof Krähenberg HHH Helt ned til østersøkystens brusende bølger ligger den traditionsrige badeby Grömitz, som året rundt præges af en herlig feriestemning. Byen ligger blot to timers kørsel fra den danske grænse og omkring 50 minutter fra færgen i Puttgarden. Fra strandpromenaden i Grömitz kan man gå en tur langs træplankerne på byens karakteristiske badebro, og i badesæsonen stilles de typisk tyske strandkurvestole frem. Det er dog ikke kun om sommeren, at man kan bade, for i oplevelsesbadet Grömitzer Welle kombineres havbølgebad, wellness og tropisk badeland. Men I kan også snuppe en tur i hotellets egen pool. Ankomst: Valgfri i perioden 3.1.-30.4. samt søndage, mandage og tirsdage i perioden 3.3.-14.5.2014.

g

Pris pr. person i dobbeltværelse

Badebyen Grömitz

Pris pr. person i dobbeltværelse

er

Hof Se flere opho Krähenb ld på www.hap smuligheder pydays.nu

no

a Qu

1 barn 0-1 år gratis. 2 børn 2-5 år ½ pris. 2 børn 6-11 år 30 % rabat.

Pris uden rejsekode 1.399,-

• • • • •

3 overnatninger 3 x morgenbuffet 2 x 3-retters middag/buffet 1 x cykelleje Entre til wellnessafdeling med pool og sauna • Udlån af badekåbe og håndklæde • Op til 25 % rabat på greenfee OBS: Kurafgift max EUR 2,80 pr. person pr. døgn.

ring 70 20 34 48 Åbent hverdage kl. 8-17.

Husk rejsekoden:

ØSTVEND

Teknisk arrangør:


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 14

Klovbeskæring

Banko Vor kære mor, mormor og oldemor

Ingeborg Nielsen Glimsholt * 5. februar 1929 er stille sovet ind Sæby, den 25. december 2013 Anders Lisbeth og Pernille Cathrine og Jesper Jakob Bisættelsen finder sted fra Østervrå Kirke fredag den 3. januar kl. 13.00

Tirsdag den 31. december 2013

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår! Der er banko tirsdag den 7. januar kl. 14.00 i Østervrå Kulturhus. Medlemskort kan fornyes denne dag.

Gudstjenester

udføres m/ hydraulisk boks m/ fangefold. Tlf. 40 68 10 81 Kai V. Nielsen

Østervrå Pensionistforening Søndag den 5. januar

Træpiller sælges

6 og 8 mm superkvalitet – høj brændværdi (6 mm særdeles velegnet til pilleovne). Sælges i sække af 15/16 kg. Henv. 20 95 12 96

Voer ingen

i Østervrå tilbyder... SMS klub – hver mandag kl. 19.00–21.00 for alle i 5.–9. klasse

Orla Melgaard Jensen * 12. oktober 1938 - er stille sovet ind i hjemmet. Østervrå, den 25. december 2013

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

re Få brochu tilsendt nde uforbinde

VELTILBEREDT FESTMAD

Tirsdagsklub – for 9. klasse til ca. 20 år.

Bisættelsen foregår i stilhed fra Østervrå Kirke den 31. december

O PS KR IFT

Albæk, HMP

10.30

Skæve, MV

19.00

Hørby ingen

Familiearbejde – for familier med børn

Badskær ingen Volstrup til Skæve Understed, KP

10.00

Karup ingen

Generalforsamling tirsdag den 4. februar. Dagsorden i flg. vedtægter

Jerslev ingen Mylund ingen

Varmt, koldt, smørrebrød m.m. til fornuftige priser

Hellum

11.00

Torslev, JSM

10.30

Østervrå, JSM

9.00

Tårs, KM

Elsket og savnet Inga Jensen Søren og Margit Jytte og Kris Jette og John Jonna og Bjørn Finn og Joan børnebørn og oldebørn

10.15

Lyngså ingen

Kontakt formand Irene Pedersen, tlf. 51 92 82 45 for yderligere oplysninger

Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Agersted, KBC

10.30

Morild ingen

- Privat og erhverv Hjørringvej 233 . Thorshøj 9750 Østervrå . Tlf. 98 95 60 50 E-mail: Vendelbokroen@mail.tdcadsl.dk

Lendum, LK

Indhent tilbud

Sæby, PJ

10.00

Østervrå Frikirke, CE 10.00

VI BETJENER HELE VENDSYSSEL

A.B.C. Service ApS

Velkommen

9.00

Tårs Baptistkirke, LB

Hjørringvej 426 - 9750 Østervrå Tlf. 9895 1551 / 2512 2494 www.abcservice.nu

10.30

Sæby Baptistkirke BH 10.00

– til tre aftener i det nye år, med fokus på bøn! Tirsdag den 7/1 kl. 19.30: Østervrå Missionshus. Andagt ved Hans Thomsen, Dybvad. Torsdag den 9/1 kl. 19.30: Tårs Missionshus. Tale ved Bruce Steuer, Gærum. Fredag den 10/1 kl. 19.00: Kirken i Kulturcenter Vendsyssel. Lovsangsaften. Alle aftener sluttes med servering. Alle kan deltage! Indre Mission i Tårs og Østervrå Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, Sæsing

Snerydning udføres i Østervrå

Alle slags murer- og føres entreprenøropgaver ud

murer- & entreprenør

Kenneth H. Christensen Tlf. 41 14 23 33

LØ SNINGER Løsning: 1 1

KRYDDERKAGE Tilberedningstid ialt: 1 time 40 min Arbejdstid ialt: 20 min Ingredienser 3 dl hvedemel 2 dl grahamsmel 4 tsk bagepulver 2 tsk ingefær 1 tsk kanel 1/4 tsk reven muskatnød 1/4 tsk stødt nellike 100 g smør 5 dl brun farin 3 æg 2 dl honning 1/2 dl grand marnier 2 1/2 dl creme fraiche 18% 1 dl appelsinjuice 2 dl rosiner 2 dl mandler

Fremgangsmåde: Sigt mel, bagepulver og krydderier sammen. Bland smør og farin sammen i en skål. Pisk æggene i, dernæst honning, Grand Marnier, creme fraiche og appelsinsaft. Rør melblandingen i den cremede blanding, dernæst rosiner og smuttede mandler. Put dejen i en smurt kageform. Bag kagen ved 175°C i 80 min. Overfør kagen til en rist og lad den afkøle.

Tab op Til eT kilo om ugen med WeighT WaTchers!

Barbara -9 kilo.

I SAMARBEJDE MED:

3 3

CC LL AA KK RR I I DD SS LL

5 5

FF AA BB OO RR GG EE

7 7

8 8

GG EE NN EE SS I I SS SS FF EE MM OO PP 10 11 10G 11T G RR AA ZZ T OO RR SS HH AA VV NN 12 12K U S K T N K U S K T N RR S I I S I I AA 13 13P P LL ØØ RR EE SS ØØ DD AA LL LL EE JJ RR EE NN TT TT DD NN II EE OO NN 9 9

TT HH

Lodret1 Lodret Solution

1.Hvad Hvadhed hedden denstore storeorkan, orkan,der deri islutningen slutningen 1. afoktober oktoberi ifjor fjorbl.a. bl.a.ramte ramteNew NewYork Yorkog og af oversvømmedestore storedele deleaf af oversvømmede verdensbyen?[SANDY] [SANDY] verdensbyen? 5.Sort Sortslik, slik,der derkan kanfås fåsi imange mangevarianter varianter 5. bl.a.salt, salt,sød, sød,stærk stærkog ogmild? mild?[LAKRIDS] [LAKRIDS] bl.a. 6.Morten MortenOlsen Olsenhar hardansk danskbopæl bopæli idenne denne 6. sjællandskeby, by,hvor hvorhan hanogså ogsåer erfødt? født? sjællandske [VORDINGBORG] [VORDINGBORG] 7.I Ihvilket hvilketband bander erPhil PhilCollins Collinskendt kendtsom som 7. forsanger og trommeslager? [GENESIS] forsanger og trommeslager? [GENESIS] 10. Østrigs næststørste by? [GRAZ] 10. Østrigs næststørste by? [GRAZ] 11.Hovedstaden Hovedstadenpå påFærøerne? Færøerne?[TORSHAVN] [TORSHAVN] 11. 12.Føreren Førerenaf afet ethestetrukkent hestetrukkent 12. transportmiddel,f.eks. f.eks.en enhestevogn hestevogneller eller transportmiddel, enkaret? karet?[KUSK] [KUSK] en 13.Hvad Hvadhedder hedderlejren, lejren,hvor hvorJens JensFup Fupog ogde de 13. andreBasser Bassergør gørtjeneste? tjeneste? andre [PLØRESØDALLEJREN] [PLØRESØDALLEJREN]

Spar

40%

6 5 1 4 2 7 9 3 8

4 9 3 6 8 1 2 5 7

8 2 7 3 9 5 6 1 4

5 1 6 8 7 3 4 9 2

2.Jussi JussiAdler-Olsens Adler-Olsenskrigsroman krigsromanfra fra1997 1997om om 2. Brianog ogJames' James'ophold opholdpå pået etlazaret lazareti i Brian Freiburg?[ALFABETHUSET] [ALFABETHUSET] Freiburg? 3.Los LosAngeles Angeleser erden denstørste størsteby byi idelstaten delstaten 3. –?[CALIFORNIEN] [CALIFORNIEN] –? 4.I I1943 1943blev blevMandela Mandelaindskrevet indskrevetpå pådet det 4. anerkendteUniversity Universityof ofWitwatersrand, Witwatersrand, anerkendte hvorhan hanvar varden deneneste enestestuderende studerendeaf af hvor afrikansketnicitet. etnicitet.Hvilket Hvilketfag fagstuderede studerede afrikansk handa? da?[JURA] [JURA] han 8.Nelson NelsonMandela Mandelabrugte brugtestørstedelen størstedelenaf af 8. hans karriere på at nedkæmpe apartheidhans karriere på at nedkæmpe apartheidsystemet,som someksisterede eksisteredei iSydafrika Sydafrikafra fra systemet, 1948-1994.Hvad Hvadbetyder betyder»apartheid« »apartheid«på på 1948-1994. afrikansk?[SEPARATION] [SEPARATION] afrikansk? 9.Et Etkakaomælk-produkt kakaomælk-produktforbindes forbindesofte oftemed med 9. etpigenavn. pigenavn.Hvilket Hvilketnavn? navn?[MATILDE] [MATILDE] et

9 4 8 2 5 6 1 7 3

7 3 2 9 1 4 5 8 6

1 6 5 7 4 8 3 2 9

3 8 9 1 6 2 7 4 5

2 7 4 5 3 9 8 6 1

på alle medlemSkort! Gælder til den 2/3 2014.

Scan QR-koden med din smartphone og find tidspunktet på det hold der passer dig, eller besøg os på weightwatchers.dk

JJ UU 6 6V V OO RR DD I I NN GG AA

Løsning med farver:

Find os her

Hvis du tager en ven med til et hold, som melder sig ind, får du et gavekort på 300 kr. til en valgfri wellness behandling.

4 4

Vandret Vandret

Dem der kommer på Weight Watchers hold har fem gange større chance for at få succes med deres vægttab, end hvis man prøver at tabe sig på egen hånd. Lad os derfor hjælpe dig med at få succes med dit vægttab!

ØSTERVRÅ, Søndergårdsvej 4 Hver onsdag kl. 16.30 Coach: Hanne

2

2 SS AA NN DD YY LL

A NA GRA M

Løsning: SLANKEKUR


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 31. december 2013

LO P P ESE R V I C E Annoncer, der er os i hænde senest fre­dag kl. 10.00 kommer med i følgende uge. Loppeservice er et billigt tilbud for private til at købe, sælger eller bytte hovedsageligt brugte effekter. 1. Antallet af ord i en loppe-annonce må være MAX 15 ORD. Hvis der er over 15 ord betales for 2 annoncer, over 30 ord for 3 annoncer o.s.v.

Brug nedenstående kupon til teksten: Udfyld venligst kuponen TYDELIGT.

❏ KØBES ❏ BYTTES

Tlf.:

Adr.:

Købes: Gl. jern købes/afhen­ tes. Evt. nedskæring.  Tlf. 40 28 61 89 Sælges: Loppemarked lør­ dag den 4. januar 2014 kl. 10-15, Aalborgvej 560, Flau­ en­skjold. Halv pris på alt.  Tlf. 20 10 32 92

Sælges: Ferguson 31 benzin, kører/starter godt, 5.400.-. Suzuki FZ50, kører dejligt, 9510 Arden.  Tlf. 28 43 65 05

Sælges: Træ-/plastikvinduer og døre samt staldvinduer og døre. Termoglas efter mål. Montering af vinduer. Tlf. 98 28 17 05/40 32 17 05

Sælges: Bang & Olufsen Beovox 5000 højttalere, 2.200 kr. TV-bord med tre glasplader (to hylder), næsten ikke brugt, 175 kr. Dækgynge 75 kr. Ibeco EPK-21 spiralry­ gindbinder, elektrisk, til brug af plastspiraler med 21 ringe, Tlf. 40 40 15 30 2.500 kr.

Købes: Porcelæn, figurer, sølv, teak møbler, solur, kar­ lekammerskabe, dødsboer.  Tlf. 40 28 50 55

Sælges: Udlejes: Depotrum 6-12 m2 (eller større). Aflåst og tørt. Kan beses. Aalborgvej 715, Hjallerup.  Tlf. 30 98 72 09

Navn:

❏ KONTANT

❏ CHECK

Sælges: Tørt wraphø mi­ nibig, har ikke fået vand. Velegnet til heste/får, 300 kr. Aså, 20 86 14 18/30 36 68 58 Sælges: Ovntørret frasorte­ ret brændsel fra emballage­ fabrik, ca. 24 m, længde ca. 10-30 cm, 4.000 kr. Leveret til fornuftlig pris.  Tlf. 20 29 42 60 Sælges: Røde tegltagsten. Kalksand-mursten. Fugle – Zebrafinker – Undulater – Nymfeparakitter, evt. byttes med parakitter eller finker. Tlf. 50 79 34 50 Sælges: 2 stk glasfiberjol­ ler, brugte vinduer, Veluxvinduer, indvendige døre, toilet, håndvaske, brand­ slanger, aluporte, branddø­ re. Fugle afhentes. Tlf. 50 79 34 50

Sælges: Minitraktor med kost, skovvogn, dozerblad, vejhøvl på hjul, lille bagskovl, stor kartoffelrenser, Bobcat rendegraver. Tlf. 21 22 95 64 Sælges: Super godt og tørt hø, fås også som wraphø i minibig eller rundballer, vel­ egnet til heste.  Tlf. 20 62 56 09

2. Prisen for en loppeannonce i Østvendsyssel Folkeblad, Midtvendsyssel Avis, Vodskov Avis og Rold Skov Bladet er 50 kr. inkl. moms.

❏ SÆLGES

Købes: /Afhentes: Vi henter skrot og du får vin, der sma­ ger godt. Nye og gamle land­ brugsmaskiner og inventar.  Tlf. 21 22 95 64

Side 15

GRATIS NEDBRYDNING

”Lopperne” er for private og må ikke indeholde firmanavne (vil blive fjernet fra annoncen). Frimærker modtages IKKE som betaling

– kan vi selvfølgelig ikke klare, men det er måske ikke så dyrt, som du tror! RING DERFOR TIL OS PÅ 21 60 69 46 · 20 89 92 00 · 98 33 20 63

Billig bolig med isoleret udhus.

1- familieshus

Centralt belliggende 1 plansvilla

1- familieshus

• Salg af maling • Sprøjtelakering • Malerarbejde

Malermester

Ulla Louring Sørensen Høngaardsvej 35 9750 Østervrå

Tlf. 98 95 12 32 20 95 12 32 Fax 98 95 12 30

JOTUN Maling

E-mail: louring@mail.dk - www.malerulla.dk

SUDOKU

Sudoku 1 - Ultra-easy

4 8 5 9 2 1 3 7 6 4 8 2 9 7 5 3 2 4 9 8 4

9 7 4 3 2 9 5 1 6

1

8

5

5

4 6 8 2

7 8 2 4 3 1

. ❏ ❏ ❏ ❏ Sværhedsgrad: ❏

Med udsigt over mark og eng

1- familieshus

SKAL SÆLGES NU!

Østervrå Nellikevej 3 Her har du mulighed for at erhverve et billigt hus beligg. centralt i Østervrå. Huset er skalmuret i 1975 og har eternittag fra samme år. Tilh. isoleret udhus samt muret carport. Endv. gårdhave belagt med herregårdssten.

Pris: Udb.:

495.000 Brt.: 25.000 Nt.:

3.500 3.221

Sagsnr. 98300377

118

555

1/2

Moderniseret lystejendom

2

1920

Nedl. landbrug

Tårs Berberisvej 10 Centralt beliggende 1-plans villa bestående af entre, fordelingsgang, lys stue, spisestue/vær. Pænt lyst toliet, hyggeligt køkken, sovevær med udgang til haven, bryggers samt 2 gode disp. rum m. klinkegulv og 50m2 stor garage.

Pris: Udb.:

485.000 Brt.: 25.000 Nt.:

3.142 2.917

Sagsnr. 98300582

85

473

1/2

Højt beliggende villa - tæt på Bålhøj

1

1965

1- familieshus

Morild Klarupvej 225 Meget velholdt med fin udsigt. Bl.a. køkken/alrum, 2 badevær., stue, 2 værelser samt stort sovevær. 83 m² fin kælder, som foruden garage med plads til 2 biler bl.a. har vaskerum med klinkegulv. Endv. 50 m2 udhus og dejlig have.

Skøn udsigtsvilla

Pris: Udb.:

525.000 Brt.: 30.000 Nt.:

3.337 3.211

Sagsnr. 98300383

149/83

995

2/3

3

1957

1- familieshus

-2-

Created by

BUD ØNSKES

Sæsing Brogårdsvej 1 Ejendommen fremstår m. nye vinduer og døre er sandblæst og vandskuret og taget er renoveret / malet i 2011. Ny dobbelt carport i 2012. boligen indeh. 3 store vær + soveværelser, Pænt og velholdt overalt, en ejendom der skal ses.

Pris: Udb.:

895.000 Brt.: 45.000 Nt.:

5.265 4.542

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 2.957/2.730

Sagsnr. 98300609

154

6.817

1/3

2

1897

PIA THESTRUP

Tårs Bålhøj 4 Moderniseret gulstens villa med lyst spisekøkken, pænt lyst badevær med gulvvarme, hvide fyldningsdøre, lyse lamellofter og lamelparketgulve alle vinduer er udskiftet og forsynet m. energiruder. Endv. dejlig have m. udsigt.

Pris: Udb.:

775.000 Brt.: 40.000 Nt.:

4.624 4.139

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 2.724/2.632

Sagsnr. 98300602

107

770

1/2

1

1967

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER

Pris: Udb.:

9831@estate.dk

9.055 8.271

Sagsnr. 98300646

165

S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Bredgade 91, 9830 Tårs

1.575.000 Brt.: 80.000 Nt.:

Alternativ finansiering: Delvist afdragsfrit Brt./net: 5.149/5.179

Estate Boligmægleren Tårs

SALG OG VURDERING

ARNE OLESEN

Østervrå Blomstervænget 29 Stor og velholdt udsigts-villa med 4 soverum, lækkert køkken-allrum samt stor V-stue med fantastisk udsigt over området. 2 badevær, entre og godt bryggers. Dobb. garage og anv. udhus. Skøn lukket have med delvis overdæk. terrasse.

98 96 83 33 www.estate.dk

991

1/4

1

1997


UDSALG

Side 16

Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 31. december 2013

STARTER TORSDAG DEN 2. JANUAR

TØM BUTIKKEN!

-25%

-50% PÅ ALLE VARER I BUTIKKEN Gælder ikke undertøj, tilbehør og nyheder

GRATIS PARKERING • RÅD & VEJLEDNING • FAIR PRISER

V i k læ’ r dig

Industrivej 2 . Østervrå . Tlf. 98 95 10 05

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 01 - 2014  
Østvendsyssel Folkeblad - Uge 01 - 2014  
Advertisement