Page 1

Tirsdag den 24. januar 2012

85. Årgang

Nummer 4

Er der brug for en dobbelt røgvender? Dobbelt røgsøjle fra skorsten på Østervrå Varmeværk. Edvard Rom Pedersen, der bor på Nellikevej i Østervrå så et lille sjovt fænomen forleden. Han skyndte sig at tage et billede af det lidt usædvanlige syn. Det sker tit, at jeg, inden jeg går udenfor, lige tager en pejling på vindens retning og hastighed ved se på røgen fra varmeværkets skorsten, fortæller Edvard. Forleden kiggede jeg godt nok en ekstra gang, for skorstenen sendte røgen ud i to søjler.

Har skorstenen fået radikale nykker – til højre eller til venstre? Røgsignal fra et andet politisk parti? Ingen forklaring Heller ikke varmemester Per Pank kan kaste lys over sagen. Det er noget vi ser en gang i mellem, lyder det fra varmemesteren, men han forsikrer, at det ingen betydning har, og at det heller ikke vil være noget, der kommer til at få betydning for varmeregningen. ÅB

Hvilke tanker kan man så gøre sig om dette fænomen? I disse tider med snak om stigende varmepriser, kunne forbrugerne få den tanke, at der fyres med dobbelt styrke? Vil det være sådan, at en stakkels nybegynder i spejderlivet nu bliver sendt af sted efter en dobbelt røgvender?

Salg, service og reparation til private og erhverv

Mandag, onsdag og fredag kl. 15.00–18.00 Vores netbutik

ÅBEN EFTER AFTALE – Ring og hør nærmere

har åbent hele døgnet

Højagervej 2, Hjørring Tlf. 9890 2354 www.hiwaydata.dk

www.dyrogfyr.dk

Dyr & Fyr

Søholtvej 60 - 9750 Østervrå

Tlf. 23 98 94 43

Slamsugning & spuling med moderne udstyr Statsaut. fodterapeut og ortopædiskomager

Lone Jensen

Hulsigvej 10, Gærum Gerndrupvej 10, Østervrå

Tlf. 22 39 70 39

Alt vedrørende entreprenørarbejde og dræning samt belægningsarbejde udføres

ENTREPRENØRFIRMAET

MYLUND-98 95 41 44-TAARS Trangetvej 675 - Tårs - Tlf. 98 95 41 44 - 30 99 41 44 www.hoejvang-entreprenoer.dk . mail: bshvang@mail.tele.dk

Træpiller sælges

6 og 8 mm superkvalitet – høj brændværdi (6 mm særdeles velegnet til pilleovne). Sælges i sække af 15 kg. Henv. 20 95 12 96

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Ny frisørsalon i Østervrå åbner torsdag den 2. februar kl. 8.30

GRATIS Ice cream produkt

ÅBNINGSTILBUD

FODER SÆLGES

til de første 50 klippe-, farveel. permanentkunder dog ikke til børn under 12 år Værdi 179,-

Bestil tid allerede nu på tlf. 53 64 43 42

Du finder os i Hjørring og Frederikshavn G F No r d · R i m m e n s g a d e 2 7 · 9 9 0 0 F r e d e r i k s h a v n G F No r d · B r i n c k Se i d e l i n s g a d e 7 · 9 8 0 0 H j ø r r i n g

Katrine Friis

ÅBNINGS-TIDER

Mandag ...................... kl. 8.30–16.00 Torsdag .......................kl. 8.30–19.00 Tirsdag ....................... kl. 8.30–19.00 Fredag.........................kl. 8.30–16.00 Onsdag .................................LUKKET Lørdag i ulige uger ... kl. 8.00–12.00

Hjørringvej 431 . Østervrå . Tlf. 53 64 43 42


Østvendsyssel Folkeblad

Side 2

Tirsdag den 24. januar 2012

ww

w.d ybv adb y.dk

DYBVAD – BYEN I CENTRUM

Romantik for ræve

Generalforsamling i Dybvad Boldklub

Af Ragna Lychau, ConDidact

afholdes i klubhuset mandag den 27. februar 2012 kl. 19.00 Dagsorden i henhold til vedtægterne. Dybvad Boldklub

Bor man tæt på en skov, kan man af og til høre nogle fæle skrig i januar-natten. En hæs skrigen, som gentager sig flere gange. Ildevarslende lyder det, men der er faktisk en god, måske ligefrem sød forklaring. I de frostklare vinternætter kommer rævene nemlig i parringshumør. Rævene udstøder en lang række lyde, lige fra korte og langtrukne glam

til høje og gennemtrængende skrig. Det er rævenes måde at kommunikere på, når der er amoriner i luften. Skrigene kan høres på lang afstand i de stille vinternætter i parringstiden i januar og februar. Når en han har fundet en hun, følger han tit efter hende i flere uger, før hun er parat til at parre sig. Hvis rævenes natteroderi bærer frugt, føder ræven unger i marts. Forældrene bruger også forskellige lyde, når de kommunikerer

Albæk-Voer heste­forsikring afholder generalforsamling torsdag den 9. februar kl. 18.30 på Dronninglund Hotel. Bestyrelsen

– Fordele ved Budolfi Høreklink

v / Aut. Elinstallatør Niels Søgaard

Det sker i Skæve kirke:

Kyndelmissegudstjeneste

kommunen informerer

Onsdag den 1. februar kl. 19.00 Tema: Lys. Hilsen Hørby og Skæve Menighedsråd

Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Stagstedvej 31, 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune har meddelt afgørelse efter husdyrgodkendelsesloven på den nævnte adresse.

Din sikkerhed for en ”personlig og værdig afsked

med ungerne. Når de skal kalde på ungerne, bruger de et svagt kald. Hvis der opstår fare tæt på graven, udstøder ræven et advarselsskrig, som straks får hvalpene til at søge dækning i graven. Parringsskrigene og komunikationen med ungerne er ikke de eneste lyde, som ræven benytter sig af – faktisk har de omkring 40 forskellige lyde. Lydene eller stemmen er forskellig fra ræv til ræv, så rævene kan kende hinanden på stemmen. Rævene bruger

lyde til at fortælle andre ræve, hvor de befinder sig. Hvis en anden ræv hører kaldet, svarer den straks med et lignende kald. Efterhånden som rævene kommer tættere på hinanden, ændres ”samtalen”, så den til sidst lyder som høns der kagler…. (nok ikke en oplysning, som vil glæde en ræv). Når rævene er tæt på hinanden, bruger de nogle andre lyde. Lydene afhænger af situationen. Hvis en underlegen ræv møder en dominerende ræv, udstøder ”under-hunden” et skrig, som kan gå over i klik-lyde, hvis det udvikler sig til en kamp. Ræven er et af de 666 dyr, som skoleelever kan læse om på sitet danske-dyr.dk

Alt i el-installationer

Skævevej 172, Brønden 9352 Dybvad tlf. 98 86 90 55

Hvidevareservice

Alt el-arbejde udføres Private og Erhverv

Parkvej 4, Dybvad Telefon 98 95 14 99, 98 95 11 28, 98 86 46 18

Aut. el-installatører - www.pjt-el.dk

HEJSLET BEGRAVELSESFORRETNING

Kontakt os hele døgnet på telefon 96

14 99 14

Det sker i Badskær kirke:

Spaghettigudstjeneste/ Gud og Guf

Hele annonceteksten kan ses på www.frederikshavn.dk

læs mere på www.frederikshavn.dk

Gudstjeneste for de 3-8 årige Jonna Helledie

rådhus Allé 100 9900 FrederikshAvn TlF 9845 5000

Eksamineret bedemand

John Hejslet

Diplomuddannet og eksamineret bedemand

Tove Mikkelsen Eksamineret bedemand

Frank Hejslet Eksamineret bedemand

Badskær kirke 26. januar kl. 17.00 Efterfølgende: pasta og kødsovs i graverboligen. Hilsen Hørby og Skæve Menighedsråd

Mørk = 100% sort Lys = 30% sort

Østvendsyssel Folkeblad A/S

Alle aftaler træffes i hjemmet • www.hejslet.com

Industrivej 12 – 9750 Østervrå Telefon 98 95 18 81 Fax 98 95 18 31 E-mail: avis@oestvend.dk www.oestvend.dk Oplag: 9.900 eksemplarer Ansvarshavende redaktør: Søren Ejstrup Brunse

Kontortid: Mandag ����kl. 8.00-14.00 Tirsdag ������kl. 8.00-12.00 Onsdag �����kl. 8.00-15.30 Torsdag �����kl. 8.00-15.30 Fredag �������kl. 8.00-14.00 Sats: Østvendsyssel Folkeblad Tryk: Skive Folkeblad

Lokalstof, Østervrå: Åse Bakland, tlf. 98 95 17 15 Lokalstof, Dybvad: Joanna Johansen, tlf. 98 86 44 67 Fotograf: Ejvind Pedersen, tlf. 98 86 91 00

Indleveringstid for annoncer: Større annoncer samt korrektur­annoncer: Senest torsdag kl. 10.00. Loppeannoncer: Senest fredag kl. 10.00. Øvrige annoncer: Senest mandag kl. 9.00.

Udebliver avisen - kontakt distribution: Nordjyske Distribution, tlf. 98 92 89 00 E-mail: ndireklamation@nordjyske.dk


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 24. januar 2012

Side 3

Musikken lever og trives på Hørby Ungdomsskole 2012 er jubilæumsår på Hørby Ungdomsskole, og det markeres bl.a. med masser af musik året igennem. Musik har altid fyldt en stor del af hverdagen i Hørby – f.eks. har skolen hvert år siden 1984 skrevet og opsat sin egen musical sammen med elevholdet, ligesom mange musikere og bands har haft deres gang på efterskolen i forbindelse med koncerter og arrangementer for eleverne. Skolens jubilæum – 40 år – falder den 9. april og fejres i dagene efter påskeferien, men også i efteråret markeres jubilæumsåret i form af et par koncerter, hvor band og sangere bestående af skolens tidligere elever skal opføre nye arrangementer af nogle af de mange musicalsange, der gennem årene har lydt fra scenen på Hørby Ungdomsskole. - Mange af vore tidligere elever har fået en karriere som udøvende musikere, siger viceforstander Ole Læborg, der har været med på skolens musiklinie tilbage fra dens tidligere start i begyndelsen af 1980’erne. Musicalmusikken her på skolen har fået en rolle som noget af det, der binder årgangene sammen, fordi mange af eleverne selv i deres tid på skolen var invol-

U

EN N O I T K LLE

Onsd den 2 ag janua 5. r så læ

nge la

ger ha

ves

-4

% 0

-40

0 -4

% 0 4

0%

-40 % -4

Kinderupvej 5 9310 Vodskov Tlf: 98 28 62 44

2

1

3

2

4

3

4

%

-

%

1

5 7

-40%

8

7

% 0 -4

-4 Mange vare r findes kun i én stø rrelse!

onsdag den 28. marts.

K RY D S O R D

Æ K! V L A K S

-40%

Vær hurtig p aftrækkere å n!

der sig til omstændighederne – og dermed til sit liv. Musicalen har premiere på Hørby Ungdomsskole

Grundstammen i besætningen, der skal lave jubilæumskoncerterne på Hørby Ungdomsskole. Fra venstre: Viceforstander Ole Læborg, Christian Thrane, Jens Fisker, Jesper Gajhede, Jeppe Borup og lærer Mark Christiansen, der selv er tidligere elev fra Hørby.

- 40%

MEYER GRAFISK

dem – og i høj grad også vi andre i al almindelighed er, at det man kan gøre noget ved er, hvordan man forhol-

G L A S D

KO VINTE R

... og

end vi gør her i Danmark. Mange af de omstændigheder, kunne de ikke gøre ret meget ved, men en lære for

veret i arbejdet med en musical, fortæller Ole Læborg, der glæder sig til arbejdet med at finde et passende repertoire til jubilæumskoncerterne sammen med de tidligere elever. Også i indeværende skoleår er der musical på Hørby Ungdomsskole, når de nuværende elever indtager de skrå brædder. Udgangspunktet i år er historien om Berlinmuren, og det bliver en dramadokumentarisk forestillingen forstået på den måde, at der er valgt en række begivenheder fra virkeligheden, som så er sat sammen, så de udgør historien i musicalen. På samme vis vil der være replikker, der tilbage i tiden er udtalt af politikere og borgere i DDR, ligesom en stor del af dialogen er skrevet på Hørby Ungdomsskole. Musik-&Dramaeleverne er blevet præsenteret for historien, og de arbejder i øjeblikket med at søge viden om tiden, hvor ’Muren’ delte Berlin. - Det er vigtigt, at eleverne ved mere om forestillingens historie end lige det, der foregår på scenen, fremhæver Ole Læborg og forsætter med at indkredse musicalens tema, når han siger: De mennesker, der boede bag Berlinmuren levede under helt andre omstændigheder,

8

11 11 15 15

9

14 14

6

5

6

10 10

9

12 12

13 13

16 16

-40% Vandret

Vandret -40% 1. En del af Statens Forsvarshistoriske

1.Museum. En del afMuseet StatenserForsvarshistoriske beliggende på Museum. Museet er beliggende på Slotsholmen i København? Slotsholmen i iKøbenhavn? 4. Kunstmuseum Århus? 4. Kunstmuseum i Århus? 5. Drengen, der i flg. Bibelen dræber 5.filisteren Drengen,Goliat der i med flg. Bibelen dræber sin stenslynge? filisteren Goliat med sin stenslynge? 7. Hvad hedder den øverste domstol? 7.Barcelona Hvad hedder denmest øverste domstol? 9. er den befolkede af de 9.fire Barcelona er den mest befolkede af de provinser i denne spanske autonome fire provinser i denne spanske autonome region? region? er hovedstad i? 11. Bratislava 11.Christine Bratislava 14. –?ererhovedstad børne- og i? 14.undervisningsminister Christine –? er børne- og undervisningsminister 15. Sydkoreansk bilmærke? 15.Sønnen Sydkoreansk bilmærke? 16. Erik spilledes i "Krønniken" af Ken 16.–? Sønnen Erik spilledes i "Krønniken" af Ken –?

Lodret Lodret

2. Fælles betegnelse for flormelis, farin, 2.kandis, Fælles melis? betegnelse for flormelis, farin, kandis, melis? 3. Et positivt heltal større end 1, der ikke er 3.deleligt Et positivt end 1, der ikke1er medheltal andrestørre hele positive tal end deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv, kaldet de trivielle divisorer, og tallet kaldes et? selv, kaldet de trivielle divisorer, kaldes et? danske flag kaldes normalt 6. Det nationale 6.for? Det nationale danske flag kaldes normalt for?mellem Juelsminde og Samsø? 8. Øen Øen mellem Juelsminde Samsø? 10.8.En 510 km lang flod med og udspring i 10.Hviderusland, En 510 km lang flod med udspring som strømmer gennemi Hviderusland, som gennem Vilnius (Litauen) og strømmer bliver en biflod til Vilnius (Litauen) og bliver en biflod til Nemunas ved Kaunas i Litauen? Nemunas nuværende ved Kaunasfinansminister: i Litauen? 12. Danmarks 12.Bjarne Danmarks –? nuværende finansminister: Bjarne –? dronnings fornavn er? 13. Den svenske 13. Den svenske dronnings fornavn er?


Østvendsyssel Folkeblad

Side 4

UGENS TV ONSDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogram. 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Kontant 12.35 Eftermiddagsprogram. 15.10 Livet i Fagervik 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Lægeambulancen 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 DR1 Dokumentaren 21.00 TV Avisen med Penge og Sporten 22.00 Homeland - Nationens sikkerhed 22.50 Taggart: Lejemorderen 23.40 Onsdags Lotto 23.50 Kæft , trit og flere knus 00.20 Rockford DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 13.35 Eftermiddagsprogram. 17.55 Arven efter Kina 19.10 Menneskets rejse 20.00 Grin med Gud 20.25 Rytteriet 20.50 Håbets havn 21.50 På sporet af dronningerne - 600 års Danmarkshistorie 22.30 Deadline 23.00 DR2 Global 00.00 The Daily Show 00.20 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogram. 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 EM Håndbold: Danmark - TBA. 1. halvleg 20.55 EM Håndbold: Danmark - TBA. 2. halvleg 22.00 Nyhedsblok 22.30 EM Håndbold: Studiet 23.05 Aircrash Confidentiel 00.05 Natfjernsyn TV3 05.45 De Fantastiske 5 fra USA 06.35 Top Model New Zealand 07.25 Real Housewives of Beverly Hills 08.20 Formiddagsprogram. 12.10 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.10 Fra Skrot til Slot 15.10 For lækker til love 16.15 Paradise Hotel 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Amalies verden 21.00 Redningskvinder 22.00 Paradise Hotel 22.50 For lækker til love 23.50 How I Met Your Mother. 2 afsnit 00.50 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Morgengrinet 08.10 Forsvundet sporløst 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Formidagsprogram. 12.00 Politistationen 13.00 NCIS 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Two and a Half Men. 4 afsnit 22.00 Dødbringende våben 2. Amr. action-komedie 1989 00.15 NCIS LA 01.10 Grimm. 2 afsnit 03.00 Dødbringende våben 2. Amr. action-komedie 1989

TORSDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogram. 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Penge 12.35 Eftermiddagsprogram. 15.10 Livet i Fagervik 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Jamies mad på 30 minutter 18.25 OBS 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Sporløs 20.30 Kæft, trit og flere knus 21.00 TV Avisen med Jersild Live og Sporten 22.00 Downton Abbey 22.45 Den sidste fjende. Eng. thrill. serie 00.10 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 14.00 Eftermiddagsprogram. 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Sortskægs forsvundne sørøverskib 18.45 The Daily Show 19.10 Menneskets rejse 20.00 Debatten 20.45 Sagen genåbnet 22.30 Deadline 23.00 Smagsdommerne 23.40 The Daily Show 00.00 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogram. 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 TV2 dok.: Man slår da børn 20.50 Korrespondenterne 21.25 CPH Lufthavnen 22.00 Nyhedsblok 22.35 Krop umuligt! 23.30 Aircrash Confidential 00.30 White Collar 01.15 Kongen af Queens 01.45 Natfjernsyn TV3 05.45 De Fantastiske 5 fra USA 06.35 Top Model New Zealand 07.25 Real Housewives of Beverly Hills 08.20 Formiddagsprogram. 12.10 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.10 Fra Skrot til Slot 15.10 For lækker til love 16.15 Paradise Hotel 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 20.00 Ekstremt fed 21.00 Ånderne vender tilbage 22.00 Paradise Hotel 22.50 For lækker til love 23.50 How I Met Your Mother. 2 afsnit 00.45 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Morgengrinet 08.10 Forsvundet sporløst 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Scrubs. 2 afsnit 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Tattoo Salonen 21.00 Dødbringende våben 3. Amr. action-thriller fra 1992 23.30 NCIS LA 00.30 Politistationen 01.25 Natfjernsyn

Tirsdag den 24. januar 2012

25. - 31. januar 2012 FREDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogram. 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Jersild Live 12.35 Lægeambulancen 13.05 Rig ved et tilfælde 13.35 Aftenshowet 14.30 Hjælp, vi skal føde 15.00 DR Update - nyheder og vejr 15.10 Downton Abbey 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Hammerslag 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Disney sjov 20.00 X Factor 21.00 TV Avisen 21.30 Blondinens hævn 2 23.00 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenandagten på DR2 13.35 The Daily Show 14.00 Eftermiddagsprogram. 16.05 Kommissær Wycliffe 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Carl Laemmle - 100 års Hollywoodhistorie 19.00 Menneskets rejse 19.50 Monster’s Ball 21.35 Sherlock Holmes 22.30 Deadline 23.00 Debatten 23.50 Jernkorset TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogram. 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Go’ aften Danmark 17.35 EM Håndbold: Semifinale 18.25 EM Håndbold: Semifinale 19.15 Nyhedsblok 20.00 EM Håndbold: Semifinale. 1. halvleg 20.55 EM Håndbold: Semifinale. 2. halvleg 22.00 X-Men 3: The Last Stand. Amr. actionfilm 23.45 We Were Soldiers. Amr. krigsfilm fra 2002 02.05 Natfjernsyn TV3 05.45 De Fantastiske 5 fra USA 06.35 Top Model New Zealand 07.25 Real Housewives of Beverly Hills 08.20 Formiddagsprogram. 12.10 Til middag hos... 13.05 Hospitalet. 2 afsnit 14.10 Fra Skrot til Slot 15.10 For lækker til love 16.15 Paradise Hotel 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 The Mentalist 19.55 NCIS. 2 afsnit 22.00 The Invasion. Amr./ Aus. sci-fi thriller 00.00 You, Me and Dupree 02.15 The Marksman 03.50 Doom TV3+ 05.40 Morgengrinet 08.10 Forsvundet sporløst 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Scrubs. 2 afsnit 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 An Idiot Abroad 21.00 American Pie 4 - Band Camp. Amr. komedie 22.55 Loser. Amr. komedie 00.55 Politiskolen 2 02.35 Natfjernsyn

LØRDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 07.30 Løgnhalsen som danselærer 08.00 Disney sjov 09.00 Kick Buttowski 09.20 Formiddagsprogram. 12.00 Dr Update - Nyheder og Vejr 12.10 Tidens Tegn 12.55 Sign Up 13.10 Ved du hvem du er? 14.10 Miss Marple: Nemesis. 2 afsnit 16.05 Fodbold EM Magasinet 16.40 X Factor 17.40 Før søndagen 17.50 Sporløs 18.20 Held og Lotto 18.30 TV Avisen med Vejret og Sporten 19.05 Mr. Bean 19.30 Vejen til MGP 20.00 MGP 2012 22.00 Ulvehunden. Amr. familiefilm fra 1991 23.45 Natfjernsyn DR2 08.05 Morgendagten på DR2 13.40 Nyheder fra Grønland 14.10 Danskernes Akadami: Regeringsjubilæet 16.10 OBS 16.15 Detektor 16.45 Dokumania 18.00 På sporet af dronningerne - 600 års Danmarkshistorie 18.40 Arthur og Folkets supermarked 19.30 De danske druer 20.00 DR2 Tema: Vild med mis 22.30 Deadline 22.55 Grin med Gud 23.25 Sans for humor 23.55 Natfjernsyn TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne med Weekend Weekend 12.55 She’s the Man. Amr. ungdomskomedie fra 2006 14.45 De bortførte børn. Dansk dokumentarserie. 4 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 EM Håndbold: Studiet 18.50 Vejret 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 19.45 LørdagsSporten 20.00 Voice - Danmarks største stemme 21.25 Andreas Bo 21.35 Voice - Afgørelse 22.05 Min brors kæreste. Amr. komediedrama 23.45 Identity. Amr. thriller 01.20 Snow Cake 03.15 Good Night, and Good Luck 04.50 Pigerne på sidelinjen TV3 05.30 Blind Date. 5 afsnit 07.15 Annas drøm 09.00 Med på moden 09.25 Formiddagsprogram. 11.25 Fingrene væk fra min teenage-datter 11.55 According to Jim. 2 afsnit 12.50 Eftermiddagsprogram. 15.50 You, Me and Dupree 18.00 Amalies verden 19.00 Ekstrem fed - et år til at redde livet 20.00 Get Smart. Amr. actionfilm 22.20 S.W.A.T. Amr. actionthriller 00.45 Natfjernsyn TV3+ 06.15 My Own Worst Enemy 07.00 Psych 07.45 Unnatural History 08.35 Politiets elitestyrke US 09.05 Fra bilvrag til dollargrin 10.10 Top Gear USA 11.10 Top Gear. 3 afsnit 15.05 Jacked: Auto Theft Task Force. 2 afsnit 16.05 Party Poker 17.10 Politiskolen 2 18.55 An Idiot Abroad 20.00 Top Gear 21.10 Resident Evil: Apocalypse 23.05 Pitch Black - TCO Riddick 01.15 Day of the Triddids. 2 afsnit 04.50 My Own Worst Enemy

SØNDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 11.45 Historien om cyklen 12.00 DR Update - Nyheder og vejr 12.10 BingoBoxen 12.25 Nyt liv i gamle huse 12.55 OBS 13.00 DR1 Dokumentaren 14.00 Gudstjeneste i DR Kirken 14.40 Jamies mad på 30 minutter 15.05 Med mor som detektiv 2. Amr. komedie 16.30 Lykke. 2 afsnit 18.30 TV Avisen med Sporten og Vejret 19.00 Hele Danmarks Indsamling 19.30 Reddet af en gorilla 20.00 Lykke 21.00 21 Søndag 21.40 Sporten 21.50 Clement Søndag 22.30 Torpedo 23.15 Blinded Angels. Dansk spillefilm fra 2007 00.40 Mission: Ekstremsport DR2 11.45 Hurtigruten 13.50 Danskerne Akadami 15.50 Tre døgn for Condor 17.40 Generation Reality 18.50 Abracadabra! 20.00 Arthur og Folkets supermarked 20.45 Sort sol 21.00 De danske druer 21.30 River Cottage - grøntsager 22.15 River Cottage - marmelade og syltetøj 22.30 Deadline 23.00 Detektor 23.30 Faderen, sønnen og husholdersken 00.30 Smagsdommerne TV2 05.30 Morgen TV - mest for børn 09.00 Nyhederne 09.15 Weekend Weekend 12.05 Voice - Danmarks største stemme 13.30 Voice - afgørelsen 14.00 EM Håndbold: Studiet 14.25 EM Håndbold: Bronzekamp 15.10 EM Håndbold: Bronzekamp 16.15 EM Håndbold: Studiet 16.50 EM Håndbold: Finalen 17.40 EM Håndbold: Finalen 19.00 Nyhederne 19.30 Regionalprogram 20.00 Station 2 Politirapport 20.30 Razzia - SKAT rykker ud 21.00 X-Men Origiens: Wolverine 22.50 Jan Gintberg: Fremtid. nu 23.35 Station 2 Special 00.25 Jail 00.55 Natfjernsyn TV3 06.20 The Loop 06.45 The Cougar 07.30 Alletiders barnepige. 2 afsnit 08.35 Kicking and Screaming 10.25 Bleep My Dad Says 10.55 According to Jim. 2 afsnit 11.55 How I Met Your Mother. 2 afsnit 12.55 Far, mor og berømt 13.55 Extreme Male Beauty 14.55 Min fede slankekur 15.55 Paradise Hotel. 4 afsnit 19.00 2 boliger - 1 pris 20.00 Luksusfælden 21.00 En ægte mand 23.05 Charlie Wilsons war 01.00 The Twins Effect 03.05 Natfjernsyn TV3+ 05.55 Surviving Suburbia 06.15 The Jamie Foxx Show. 2 afsnit 07.10 Drew Carey. 2 afsnit 08.00 The Streets of San Francisco. 2 afsnit 10.05 The Office. 2 afsnit 11.05 Mad Love. 3 afsnit 12.25 Bleep My Dad Says. 2 afsnit 13.35 Simpsons. 6 afsnit 16.45 American Pie: Band Camp 18.45 Landsholdets legender. 2 afsnit 21.10 Passager nr. 57 22.55 Top Gear 00.15 Natfjernsyn

MANDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Aftenshowet 09.30 Formiddagsprogram. 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 21 Søndag 12.50 Eftermiddagsprogram. 15.10 Livet i Fagervik 16.00 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Søren Ryge præsentere 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Livets planet 20.50 Bagom Livets planet 21.00 TV Avisen med Horisont 21.50 SportNyt 2012 22.00 Kriminalkommissær Foyle 23.40 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenmandagten på DR2 13.35 The Daily Show 14.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Fra immigrant til millionær 18.45 Gal eller genial 19.05 Vores oprindelse - skelettet 20.00 TV!TV!TV! 20.30 Katyn. Polsk drama 22.30 Deadline 23.00 Tragedien på børneafdelingen 23.45 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogram. 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 De bortførte børn 20.50 Station 2 21.40 Station 2 Efterlyst 22.00 Nyhedsblok 22.30 Ingen kære mor - alene i junglen 23.05 Natholdet 23.40 Natfjernsyn TV3 05.50 De Fantastiske 5 fra USA 06.40 Top Model New Zealand 07.30 Real Housewives of Beverly Hills 08.30 Formiddagsprogram. 11.20 The Mentalist. 2 afsnit 13.10 Til middag hos... 14.10 Fra Skrot til Slot 15.10 For lækker til love 16.10 Paradise Hotel 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 Det perfekte minut 20.00 Luksusfælden 21.00 The Mentalist 22.00 Paradise Hotel 22.50 For lækker til love 23.45 How I Met Your Mother. 2 afsnit 00.50 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 06.30 Fingrene væk fra min teenage-datter. 2 afsnit 07.20 Las Vegas 08.10 Forsvundet sporløst 09.00 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 10.00 Scrubs. 2 afsnit 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 4 afsnit 21.00 Tattoo Salonen 22.00 Grimm. 2. afsnit 00.00 Natfjernsyn

TIRSDAG DR1 06.00 Morgen TV - mest for børn 08.30 Tidens Tegn 09.30 Formiddagsprogram. 12.00 DR Update - nyheder og vejr 12.10 Horisont 12.35 Eftermiddagsprogram. 15.10 Livet i Fagervik 16.05 Børne TV 17.00 Rockford 17.50 DR Update - nyheder og vejr 18.00 Skattejægerne 18.30 TV Avisen med Sporten 19.05 Aftenshowet 20.00 Hammerslag 20.30 Hjælp, vi skal føde 21.00 TV Avisen med Kontant 21.50 SportNyt 2012 22.00 Johan Falk 23.35 OBS 23.40 Natfjernsyn DR2 08.00 Morgenmandagten på DR2 13.35 The Daily Show 14.00 Eftermiddagsprogram. 17.00 Deadline 17.00 17.30 P1 Debat på DR2 17.55 Fra immigrant til millionær 18.45 Gal eller genial 19.05 Vores oprindelse maven 20.00 Detektor 20.30 Naturen koster kassen 21.00 Dokumania 22.30 Deadline 23.00 Europa eller kaos? 23.30 Natfjernsyn TV2 05.00 Morgen TV - mest for børn 06.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 06.30 Go’ morgen Danmark 11.10 The Good Wife 12.00 Nyhederne, Sporten og Vejret 12.20 Eftermiddagsprogram. 16.00 Nyhedsblok 16.15 Beverly Hills 90210 17.05 Venner. 2 afsnit 18.00 Nyhedsblok 18.20 Go’ aften Danmark 18.50 Nyhedsblok 20.00 Årgang 0 - år 12 20.50 Ung med de gamle 21.25 Alarm 112 22.00 Nyhedsblok 22.30 Ingen kære mor - alene i junglen 23.05 Natholdet 23.40 Natfjernsyn TV3 05.50 De Fantastiske 5 fra USA 06.40 Top Model New Zealand 07.30 Real Housewives of Beverly Hills 08.30 Formiddagsprogram. 11.20 The Mentalist. 2 afsnit 13.10 Til middag hos... 14.10 Fra Skrot til Slot 15.10 For lækker til love 16.10 Paradise Hotel 17.00 NCIS 18.00 Bones 19.00 Det perfekte minut 20.00 Luksusfælden 21.00 NCIS 22.00 Paradise Hotel 22.50 For lækker til love 23.45 How I Met Your Mother. 2 afsnit 00.40 Natfjernsyn TV3+ 05.40 Alle elsker Raymond. 2 afsnit 06.30 Fingrene væk fra min teenage-datter. 2 afsnit 07.20 Las Vegas 08.10 Formiddagsprogram. 11.00 According to Jim. 2 afsnit 12.00 Politistationen 13.00 NCIS LA 14.00 Supernatural 15.00 According to Jim. 2 afsnit 16.00 Scrubs. 2 afsnit 17.00 Simpsons. 2 afsnit 18.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 19.00 How I Met Your Mother. 2 afsnit 20.00 Two and a Half Men. 2 afsnit 21.00 The Fast and the Furious 23.10 NCIS LA 00.05 Natfjernsyn


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 24. januar 2012

Ny daglig leder hos Hørby VVS

Side 5

Nyt i Tårs

Vi er nu forhandler af PIAGGIO APE 50 Fåes som 30 og 45, flere modeller og farver. Se mere på. www.tårs-elscooter-salg.dk BEMÆRK! 30 må køres uden kørekort.

TÅRS EL-SCOOTER SALG

v/ Per Poulsen Bredgade 109 - 9830 Tårs - Tlf. 3048 1732 www.tårs-elscooter-salg.dk - Vi handler ikke kun lokalt -

Bjarne Kristiansen er det nye ansigt hos Hørby VVS, og han er særdeles godt kendt med lokalområdet. Hørby VVS har siden 2011 været en del af Bagterp VVS, som fra årsskiftet har

ansat Bjarne Kristiansen, som daglig leder. Det vil altså fremover være ham, kunderne hos Hørby VVS får i røret eller kan møde på firmaets adresse Hybenvej 12 i Hørby.

GRATIS NEDBRYDNING – kan vi selvfølgelig ikke klare, men det er måske ikke så dyrt, som du tror!

Bjarne Kristiansen er et kendt ansigt i lokalområdet. I næsten 30 år har han haft fast base i Thorshøj Maskinforretning, og er med sin mangeårige erfaring klar til at byde ind på

og løse opgaver indenfor branchen, lige fra, rørarbejde, nyt badeværelse til moderne energikilder. ÅB Foto: Ejvind Pedersen

TRÆPILLER Samba H.P., kva. I, 8 mm 56x16 kg pr. palle Pris pr. palle ved min. 3 paller 1.892,80 Frit leveret Incl. moms Flauenskjold Korn

Vi står inde Allan Christensen - Tlf. 9886 1022 for kvaliteten

Toiletvogne udlejes med bruser og varmtvandsforsyning. Svend Nielsen, Voerså Tlf. 98 46 01 41 / 21 14 25 21

RING DERFOR TIL OS PÅ 21 60 69 46 · 20 89 92 00 · 98 33 20 63

Jeg er alkoholiker

RSJ EL-TEKNIK SÆBY

v/ Aut. El-installatør René S. Johansen Grønhedevej 18 - 9300 Sæby www.rsj-elteknik.dk

– men jeg drikker ikke mere Minnesota-behandling har hjulpet tusinder til et bedre liv – uden alkohol. Vi kan også hjælpe dig.

Ole ”Bogart” Michelsen

Døgntelefon 70 20 40 80

- Alt i el - Reparation og salg af hvidevarer

www.tjele.com

DØGNVAGT 24 25 30 28 TØMRER- OG SNEDKERMESTER

www.advokaternepaatorvet.dk

KIM JENSEN & SøN A p S

Vi tilbyder os udføres med alt arbejde Alt arbejde med... indenfor:

✓ Nybygning – Rendegraver ✓ Ombygning – Minigraver med 30, 40 og 80 cm skovle samt ✓ Landbrugsbyggeri hydraulisk hammer til nedbrydning af beton m.m. ✓ Salg og montering af Svane køkkener – Skridstyret minilæsser og badeværelser ✓ Salg og med montering af – Teleskoplæsser og -døre kurv ogplastvinduer skovl ✓ samt alle former for reparationsarbejde Møderet for Højesteret og aut. bobestyrer Frederikshavnsvej 2 · 9300 Sæby Tlf. 98 46 44 00

Skævevej 104 . Dybvad Kim 40 34 92 70 Morten 21 66 45 49

98 86 92 70

KOMPLET STEMPEL

Trodat 5203 ....................................

29500

+ moms

ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD Industrivej 12 - 9750 Østervrå - Tlf. 98 95 18 81 E-mail: avis@oestvend.dk - www.oestvend.dk


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 6

Tirsdag den 24. januar 2012

FLAUENSKJOLD WWW.FLAUENSKJOLD-BY.DK

Træning på højeste plan i Flauenskjold Dybvad-Håndbold-Flauenskjold (DHF) havde tirsdag den 17. januar 2012 besøg af Aalborg DH’s dameligahold, som havde lånt Flauenskjold-hallen til en gang træning. DHF er samarbejdsklub med Aalborg DH, og det var via dette samarbejde, at besøget var kommet i stand. Pigerne fra Aalborg DH varmede op med mange forskellige remedier, som er lidt forskellig fra den måde, vores egne spillere varmer op på. F.eks. vakte en såkaldt Body Blade interesse fra nogle af de mange interesserede tilskuere, som var mødt op for at se hvordan sådan en gang træning på højeste plan foregår. Assistenttræneren forklarede

at man med en Body Blade kunne få varmet alle de små muskler i skuldrene op, via de vibrationer den udsendte når man brugte den. Der var mødt ca. 50 børn, trænere og forældre op i hallen, som fulgte opvarmning og træning med stor interesse. Efter træningen var der mange børn, som fik autografer af spillerne og cheftræner Allan Heine og fik taget billeder sammen med nogle af dem også – og det var dejligt at se, at Aalborg DH spillerne gav sig tid til at snakke med børnene, mens de velvilligt skrev autografer. Nogle af børnenes profilbilleder på Facebook er da også efterfølgende blevet skiftet ud med

billeder, hvor de er fotograferet sammen med Aalborg DH spillerne. Derefter var der frugt og vand til tilskuerne og spillerne, og dette blev modtaget med stor tak og var nok

tiltrængt efter en hård omgang træning, hvorefter det var tid til at sige farvel for denne gang. Det er bestemt ikke sidste gang, at DHF vil byde ind på et gæstebesøg af de flinke ADH spillere 

SUD O K U

Sudoku 1 - Easy

4 6

2

3 7 2 7 6 4 9 3 8 1 6

8 3 5 2 9 3 6 4 7 2 7 2 8 9 3 4 3 2 8 1 . ❏ . ❏ ❏ ❏ Sværhedsgrad: ❏

Flauenskjold Borgerforening afholder ordinær generalforsamling

SUD O K U

Sudoku 1 - Easy

4 6

9. februar Torsdag den Vandrehjem på Jyske Ås kl. 19.30 Dagsorden: - Valg af dirigent - Formandens beretning - Fremlæggelse af det reviderede regnskab - Fastsættelse af kontingent - Indkomne forslag - Valg af bestyrelsesmedlemmer - Valg af revisor - Evt.

Reparation og salg af antenne- og parabolsystemer

Evt. forslag indsendes skriftligt til formand Kaj Pedersen, Meyersvej 6, senest 8 dage før. Vel mødt Bestyrelsen

Stationsvej 12A · 9330 Dronninglund Tlf. 98 84 10 44 www.dronninglund-tv-center.dk

2

3 7 2 7 6 4 9 3 8 1 6

8 3 5 2 9 3 6 4 2 -2- 7 7 2 8 9 3 4 3 2 8 1 . ❏ . ❏ ❏ ❏ Sværhedsgrad: ❏

Created by


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 24. januar 2012

6 STÆRKE...

Side 7

2-3-4-5-6-7

DANMARKS SKARPESTE PRISER

K-SALAT

LET REMOULADE EL. MAYONNAISE 200 G

GAMMELDAWS

RØDKÅL

KØB EN HEL SPAND 625 G

2.- 3.NU

FØR 9,95

NU

KORT DATO

FØR 16,95

STEFF HOULBERG

RISENGRØD EL. GRØNLANGKÅL 700 G

AFFALDSSÆKKE 100% NEDBRYDELIGE

6 STK. 130 LITERS

4.- 5.NU

NU

FØR 24,95

KNORR

BRUN SAUCE

FØR 16,95

VICKS HALSPASTILLER 200 G POSE

6.- 7.4+2 BREVE

NU

NU

FØR 34,95

• Tips & Lotto • Posthus • 1. klasses slagterafdeling • Egen bagerafdeling • Delikatesse

FØR 14,95

SU PE RBEST A/S . Bredgade 2-4 . 9750 Østervrå

Fax 98 95 20 77 . Tlf. 98 95 14 77

Slagter direkte tlf. 98 95 10 12 . Delikatesse direkte tlf. 41 28 40 96 Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00–20.00 . lørdag kl. 8.00–17.00

Hvor intet andet er anført, gælder tilbudene til og med lørdag. Der tages forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 8

Tirsdag den 24. januar 2012

Ingen skæve priser hos os! – Vi kører Hakket oksekød 3-8%

25.-

500 g KUN

Ecover opvaskemiddel

Gammel dansk

Lays chips

1/1 FLASKE

Originale salt

175 G

500 ML.

Ovnklar

Svinekam med svær og ben Pr. 1/2 kg

KUN TORSDAG–FREDAG–LØRDAG

KUN TORSDAG–FREDAG–LØRDAG

KUN

Oksetyndstegsfilet Pr. 1/2 kg KUN

19

95

Knorr supper Gullashsuppe, Tomatsuppe el. Aspargessuppe

570 ML. NOK TIL 2 PERSONER

2 stk. / 300 g KUN

Helt kalkunbryst Pr. 1/2 kg KUN

TA’ 5 STK.

150 ML. FLASKE

25 g

Axe for men

KUN ONSDAG–TORSDAG KL. 8–20

69

95

r le z it n h c s e k in k S 100 G PR. STK. CA.

5.-

NU

Bøffer el. peberbøffer af tykstegsfilet

Center

Axe deodoranter

Cloetta

39

95

29

Müslibars Chokolade, æble eller mandel

PAKKET MED 8 STK. PERFEKT TIL KUREN

Klasse 1

Kkag portseofler 5 NU

95

Wasa

5

98

MAX 5 POSER

Steff Houlberg

Hotdogpølser 425 g NU

12

95

FRYS NED TILBUD - RESTPARTI BEMÆRK KORT DATO

3 STK.

STR. S 10 STK.

KUN FREDAG KL. 8–20

KUN LØRDAG KL. 8–18

Oksekøamdsokg kraafstbsene med bryst, tykk Ca. 3 kg Pr. 1/2 kg NU

20.-

Stege-/bagemargarine 500 G PAKKE

3

NU

98

Mange gode bakker Til hverdag og fest skal du ha’ kød fra Superbest Pr. bakke 39,95 Ta’ 3 bakker KUN

110.-

TA’ 3 PAKKE R NU

10.-

Sa.k50a0fgtkoteletter

25.-

C NU

B50aGkBkÆeGEdRal 2

NU

5

95 MAX 4 BÆGRE

P

5.-

NU

F-4r-7y-1s1eelp. 1o9sliteerr 2 Frit valg

2 stk. kæmpe

gtslik LRø. 1s0v0 æ G

MAX 6 POSER

Bakkemarked

Æg

MAX 10 PAKKER

Tips & Lotto • Posthus • 1. klasses slagterafdeling • Egen bagerafdeling • Delikatesse


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 24. januar 2012

Side 9

r LIGE PÅ og hårdt! Sød fransk sennep

3-stjernet

Hel salami

Bähncke

450 G FLASKE

300 G

BEAUVAIS KETCHUP

GULE ÆRTER

9.-

12.-

500 ML. NU

FØR 19,95

Suppehøns

Åblomst

Tzatziki

Royal Greenland

Fiskepinde

Virkelig en delikatesse

5 KG / 180 STK.

MIN. 250 G

Skovduer

Køb en hel kasse

NU

FØR OP TIL 24,95

PORRER Danske 5 stk. el.

KUN TORSDAG–FREDAG–LØRDAG

VINTERGRUS

Karat kaffe TA’ 4 POSE R NU

700 G

KÆMPEKØB TA’ 5 STK.

500 G

400 g

Steff Houlberg

10 KG SÆK

10.NU

100.-

FØR 49,95

BROCCOLI Spanske pr. stk.

FRIT VALG

6

NU

95

MAX 8 POSER

KUN SØNDAG KL. 10–17

r e fl o t r a k d e t s n le F , bølge- el. gigant

Spsoi,dPeapsvi Maaxneld. Excl. embl. NU

9

NU

95

9

Skiver, tyndepommes frites

Pe Faxe Kondi

1,5 LITE R

Delikatessen tilbyder...

lse el. Kødpø edister røget 3m 00 g

750 G POSE

95

MAX 5 FLASKER

Excl. embl. NU

5

95

MAX 4 POSER, DEREFTER 16,95

KUN TORSDAG KL. 11.00–12.30:

Lasagne

Hjemmelavet med blandet grøn salat Pr. portion

KUN FREDAG

Stjerneskud Pr. stk.

SU PE RBEST

A/S . Bredgade 2-4 . 9750 Østervrå Fax 98 95 20 77 . Tlf. 98 95 14 77

Slagter direkte tlf. 98 95 10 12 . Delikatesse direkte tlf. 41 28 40 96 Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00–20.00 . lørdag kl. 8.00–17.00

Hvor intet andet er anført, gælder tilbudene til og med lørdag. Der tages forbehold for trykfejl, samt udsolgte varer


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 10

LOPPESERVICE Annoncer, der er os i hænde senest fredag kl. 10.00 kommer med i følgende uge. Loppeservice er et billigt tilbud for private til at købe, sælger eller bytte hovedsageligt brugte effekter. 1. Antallet af ord i en loppe-annonce må være MAX 15 ORD. Hvis der er over 15 ord betales for 2 annoncer, over 30 ord for 3 annoncer o.s.v.

Brug nedenstående kupon til teksten: ❏ SÆLGES

❏ KØBES

❏ BYTTES

Købes: /Afhentes: Container sættes ud. Udtjente maskiner, gamle pandeplader, jernskrot, ring og få et tidspunkt for afhentning. 29 78 66 21 Købes: /Afhentes: Industriskrot, landbrugsskrot. Vi giver en vin der smager godt. Tlf. 98 95 80 19

2. Prisen for en loppeannonce i Østvendsyssel Folkeblad, Midtvendsyssel Avis, Vodskov Avis og Rold Skov Bladet er 50 kr. inkl. moms.

Udfyld venligst kuponen TYDELIGT.

Købes: /Afhentes: Vi henter skrot og du får vin, der smager godt. Nye og gamle landbrugsmaskiner og inventar. Tlf. 21 22 95 64

Sælges: Gummitransportør, dozerblad, bagskovl 2 og 2,5 m, 6 m halmvogn, 11 m halmvognsanhænger, 4 WD jeep, Deutz 7006, Deutz 4005, Ferguson 35, Ford Super m/ front, kartoffelfrilægger, kornvogn. Tlf. 21 22 95 64 Sælges: Koldsav, Co2 svejser, tigsvejser, skovvogn m/ kran, 6 T tipvogn, 18’’ plove, harver, højtryksrenser, giftpumpe, gyllepumpe, pindsvjeser, kreaturvogn, kompressor, stålmast, 2 T silo. Tlf. 21 22 95 64

Tlf.:

Sælges: Værkstedslokale udlejes i Jerslev 290 kvm + 100 kvm lager. Støbt udenoms areal velegnet til kørsel med truck. Tlf. 40 46 22 44

Navn: Adr.:

❏ KONTANT

❏ CHECK

”Lopperne” er for private og må ikke indeholde firmanavne (vil blive fjernet fra annoncen). Frimærker modtages IKKE som betaling

Sælges: 2 stk. sorte labradortævehvalpe. Reg., chippet og ormekursbeh. Født 13/9-2011, forældre gode jagthunde. Pris 2.500 kr. pr. hvalp. Tlf. 52 39 91 23 / 40 19 59 00 Sælges: Super hø, wraphø, minibig, til løbende levering. Tlf. 60 81 21 36 Sælges: El-scooter, lidt brugt, kun kørt 200 km, velholdt. Sælges billigt - bør ses! Tlf. 60 49 93 16

Tirsdag den 24. januar 2012

Sælges: Wraphø 1. slet u/ kløver, vægt 370 kg 250 kr. pr. stk. Kan leveres. Ved køb af 4 stk. gratis levering. Tlf. 20 43 32 53 Sælges: Brænde, tørt, klar til brug. Bøgebrænde – høj brændselsværdi. Kom og se. Gl. Vråvej 65 – Tylstrup. Tlf. 98 26 17 47 Sælges: Ægte Schæferhvalpe sælges. Salgsklar den 20. januar. Se mere på www.uggertawn.dk. Henvendelse: 98 28 65 09 og 40 37 90 69

Sælges: DAS PA anlæg/diskotek. 2 bundkasser, 2 topkasser, 3 elektrovoice forstærker, equalizer, delfilter. 20.000 kr. Tlf. 24 24 64 27

Sælges: Brænde klar til brug. Træfældning, havearbejde, græsslåning, belægningsarbejde. Tlf. 22 12 20 75

METALLER OG JERN

Sælges: Træ-/plastikvinduer og døre samt staldvinduer og døre. Termoglas efter mål. Montering af vinduer. Tlf. 98 28 17 05/40 32 17 05

Alt i tryksager!

Sælges: Trommesæt Tama Swingstar med bækkener, stativer, hi-hat og trommetasker. 3.500 kr. Tlf. 24 24 64 27

Østvendsyssel Folkeblad Tlf. 98 95 18 81

Sælges: 4 nye vinterhjul (500 km), 195/65-15, Goodyear ultragrib 8 på Opel fælge. 2.500 kr. Tlf. 60 23 76 64

Skrotningspræmie Biler modtages eller afhentes (Miljøbeh.) DS/EN ISO 14001

købes og afhentes. Udlån af containere. Sæby Produkthandel

Sæby Produkthandel

Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

Jupitervej 14 - Sæby Tlf. 98 46 41 92

Sælges: Ovntørret frasorteret brændsel fra emballagefabrik, ca. 24 m, længde ca. 10-30 cm, 4000 kr. Leveret til fornuftig pris. Tlf. 20 29 42 60

preben@saeby-produkthandel.dk

Sælges: Lageret bøgebrænde i palletårne. 1800 kr. pr. stk. Kan leveres til fornuftig pris. Tlf. 20 29 42 60

HØREAPPARAT*

Sælges: Beskæring af alle heste udføres. Rimelige priser. Kommer overalt i Nordjylland. Tlf. 31 95 49 09

Få et GRATIS

5.607,* med offentligt tilskud på kr. 6.010,PR TEETID NØV ATVE ATGIS EN GRIN ID! ET NT VE N INGE

KONTAKT VORE ØRELÆGER

Aalborg: Aalborg: Henrik Genefke Henrik Genefke Poul-Erik Højslet Poul-Erik Højslet Jette Bønneland Jette Bønneland Brønderslev: Brønderslev: Richard Galland Richard Galland Hobro: Hobro: Henrik Arentoft Henrik Arentoft Frederikshavn: Frederikshavn: Henrik Korsholm Henrik Korsholm Christian Schou Hjørring: P-pladser lige ved Inger Behrndtz dørenMarie og handicapvenlige

FRA 0 KR.

Sælges: www.computerværkstedet.dk. Reparation og salg af computere. Opsætning til internet og mail. Fjernelse af virus. Udkørende service. Tlf. 30 26 95 05 Sælges: Fangegitre, mellemgitre, kirkestolslåger, combilåger, skrålåger, stolper og beslag til inventar. Reservedele fra Volvo 650 traktor. Tlf. 98 86 16 52

preben@saeby-produkthandel.dk

98 11 32 00 98 92 08 80 · Hjørring Kragsvej Vesterbro163 • Aalborg (v. Gåsepigen)

Vestergade 17-19 · Brønderslev Vesterbro 63, Aalborg v/Gåsepigen

Vesterbro 63 •· Frederikshavn Aalborg Asylgade 13 Telefonwww.hoereapparatet.dk 9811 3200 • www.hoereapparatet.dk

adgangsforhold

Husk rejsekoden:

Kør-selv-rejser

Østvend

Østvendsyssel Folkeblad giver dig gode priser på udvalgte rejseoplevelser. Oplys rejsekoden østvenD ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Ho

Fi r st

Ho

3 dage på centrumhotel i Bredgade

København

First Hotel Esplanaden HHH Er det på tide at lege turist i vores egen hovedstad, kan du ligeså godt gøre det nemt for dig selv: Hotellet ligger midt i den indre by – mellem Amalienborg og Kastellet – hvor Nyhavn, Den Lille Havfrue og Marmorkirken hører til naboerne. Hotellet har til huse i et af de smukke 1800-talspalæer i Bredgade, hvor man virkelig får oplevelsen af at bo i hjertet af det gamle, mondæne København med i købet. Her begynder dagen med en god morgenbuffet, inden man begiver sig ud på gaden, hvor man hver dag ved middagstid kan støde på Den Kongelige Livgarde, når de marcherer fra Kongens Nytorv og ind til vagtskiftet på Amalienborg Slotsplads. Du har gåafstand til alle den indre bys øvrige tilbud, men prøv også at spadsere turen langs de geometriske volde på det historiske fæstningsanlæg Kastellet. Opholdet inkluderer kun slutrengøring.

te l

esp l anad

Pris pr. person i dobbeltværelse

949,-

Pris uden rejsekode kr. 1.099,-

• 2 overnatninger • 2 x morgenbuffet • 1 flaske vin pr. værelse Ankomst: Fredage frem til 22.6. Valgfri ankomst i helligdagsferierne 2012.

ekstranat inkl. m orgenbuffet Kun kr. 449,-

Bestil på: www.happydays.nu eller Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 69,-.

en

te l

rheinstei

n

1 barn 5-11 år ½ pris

6 dage i Assmannshausen am Rhein, Tyskland

Rhinlandet & Rüdesheim Hotel Rheinstein HHH Sagnslottene langs Rhinen har siden tidernes morgen tronet over frodige vinterrasser og solrige oplevelser: Den romantiske middelalderby Assmannshausen direkte ved Rhinen er hjemsted for en af områdets mest berømte rødvine og ikke mindst hotellet, der ligger midt i byens snoede, brostensbelagte gader. Her er god beværtning en familietradition. Værtinden taler dansk og har blandt andet sat sit præg på ølstuen med danske juleplatter. Men ellers er det den uforfalskede, sydtyske charme, der gør et ophold i denne lille perle til en oplevelse. Når det gælder dagens udflugter er værtsparret desuden klar med gode råd, og en af dagene får I desuden en rygsæk med frokostpakke og vin med fra hotellet.

Pris pr. person i dobbeltværelse FrA

Ankomst: Søndage i perioden 1.4.-21.10.2012.

ring 70 20 34 48

1.699,-

Pris uden rejsekode fra kr. 1.999,-

Åbent hverdage kl. 8.00-15.30 og weekend kl. 10.00-15.00.

Pristillæg: 6.5.-25.10.2012: kr. 250,-

• 5 overnatninger • 5 x morgenbuffet • 4 x 3-retters middag med livemusik og dans • 1 x 4-retters middag • 1 x frokostpakke med vin • 1 velkomstdrink Husk rejsekoden:

Østvend

Teknisk arrangør:


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 24. januar 2012

Side 11

ØSTERVRÅ – EN GOD HANDELSBY, HØJ SERVICE, KONKURRENCEDYGTIGE PRISER, GRATIS PARKERING OG MEGET, MEGET MERE

www.borger9750.dk

Katrine åbner Salon Friis 27-årige frisør Katrine Friis Nielsen tager springet med egen salon på hovedgaden i Østervrå. Der er stadig brunt papir på alle vinduerne, men den 2. februar kommer der liv bag de store butiksruder, for her åbner Salon Friis. Den nye salonindehaver er uddannet hos Pauline Stein, Agersted, hvor hun også har arbejdet efter vel-

overstået svendeprøve. Jeg fik lyst til at prøve noget andet, fortæller Katrine, og det blev til at job som handicaphjælper. En graviditet lagde imidlertid kursen om – Katrine måtte sygemelde sig. Heldigvis endte alt godt - lille Sylvester, der netop er fyldt 1 år. Kendt ansigt Katrine Friis Nielsen er

OPS KRI FT

et kendt ansigt i lokalområdet, hvor hun er født og opvokset, og stadig bor – nu i eget hus sammen med Klaus. Jeg har længe haft lyst til at komme i gang igen, indrømmer Katrine, der dog har nydt at gå hjemme på barsel. I første omgang har hun søgt forskellige jobs indenfor sit fag, men der var ikke meget at komme efter. Tanken om at få egen salon har været vendt og drejet flere gange, og nu har jeg altså taget springet, lyder det fra Katrine. Hun har kigget på flere lokaler i Østervrå, og til sidst faldt valget på adressen Hjørringvej 431, hvor der tidligere har været salon. Det betyder også at indretninger har været rimelig nemt at gå til. De vigtigste installationer er her jo allerede, forklarer Katrine, som sammen med kæresten har haft travlt med at male og gøre klar til åbningen. Åbning og reception Salon Friis åbner torsdag den 2. februar, men allerede nu er Katrine klar til at modtage tidsbestillinger.

Salon Friis henvender sig til alle aldersgrupper – store som små – piger, drenge, damer og herrer. Kursusplanen er også godt booket, så kunderne kan forvente en helt up-to-date behandling. Åbningstiderne er lagt til rette, så der også kan blive lidt tid med familien. Derfor er der korte åbningstider mandag og fredag, lukket onsdag, og kun åbent hver anden lørdag. Til gengæld er der ekstra længe åbnet både tirsdag og torsdag. Jeg vil gerne godt i gang, så derfor har jeg valgt lige at vente lidt med en egentlig åbningsreception, forklarer Katrine, der regner med at det nok bliver i slutningen af februar. Lige nu gælder det om at blive klar til åbningen. Salonen har netop modtaget en masse inventar, som skal samles, og så er der kommet varer til hylderne. Du må da gerne lige fortælle, at de første 50 kunder får en god og helt gratis shampoo, slutter den nye og allerede meget travle frisør i Østervrå. ÅB

HINDBÆR MILLE FEUILLES Type: Dessert Tilberedningstid ialt: 45 min Arbejdstid ialt: 30 min Ingredienser 300 g friske hindbær 60 g flormelis 4 plader butterdej Pensling: 1 stk æg Creme: 3 vaniljestænger 4 æggeblommer 120 g sukker 40 g maizena 4 dl sødmælk 2 blade husblas 4 dl piskefløde 38% Pynt: Frisk mynte

I SAMARBEJDE MED:

Fremgangsmåde: Forvarm ovnen på 220°C. Hindbær lægges i fad med flormelis henover. Bunde: Butterdejen pensles med æg omrørt med mælk og bages i ovnen i 10-12 min. Derefter tages de ud af ovnen og lægges til afkøling på en rist. Creme: Vanillestangen flækkes og kornene skrabes ud. Det hele kommes i en stor gryde sammen med mælken og bringes i kog. Æggeblommer piskes sammen med sukker og maizena indtil det er helt hvidt. Så tilsættes 1/3 af mælken under konstant omrøring. Det hele hældes tilbage i gryden sammen med resten af mælken og koges ved svag varme 2-3 min. under stadig omrøring. Rør husblas i og sæt cremen til afkøling. Pisk fløden indtil den er tyk og vend den i cremen. Skær butterdejspladerne i 3 stykker på langs. Læg et lag creme på hver plade, derpå hindbær og så creme igen. Gentag hele processen og afslut med at drysse med flormelis. Pynt med frisk mynte.

Vi sikrer

NordjyllaNd Dan • Privatalarm Group • Erhvervsalarm Alarm • Videoovervågning • Adgangskontrol • Tågesikring

Tlf. 70 20 35 90

www.alarmnord.dk

En ProfEssionEl løsning frA diT lokAlE sikringsfirmA

Katrine Friis Nielsen har travlt med at få alt på plads til åbningsdagen den 2. februar. Foto: Ejvind Pedersen

v/ Diana Bentsen Statsaut. fodterapeut

Hjørringvej 444 9750 Østervrå

Tlf. 98 85 00 18 Telefontid mellem kl. 8.00 og 10.00

Fodbehandling, indlæg aflastning og ortonyxi


Østvendsyssel Folkeblad

Side 12

Tirsdag den 24. januar 2012

VM for begyndere i Østervrå Springteam Nordjylland (STN) gentager succesen fra 2011 med et mesterskab for konkurrencegymnaster i begynderrækken. De yngste, nybegynderne og de let øvede gymnaster kan have rigtig svært ved at markere sig til konkurrencerne. Niveauet er højt, og det kan være en særdeles stor og til tider skræmmende oplevelse de første gange, fortælle formand for STN Wiea Scholten. Det er noget foreningerne og især instruktørerne har været meget opmærksomme på. Et springbræt til dette første møde med konkurrenceplanet blev lanceret sidste år, hvor STN, Østervrå i samarbejde med naboklubber, afholdt Vendsyssel Mesterskab – VM for begyndere og let øvede. Forståelse VM er ikke kun til glæde for gymnasterne, også deres instruktører har stort udbytte af stævnet, fortæller formanden, og så er det samtidig en rigtig god mulighed for forældrene til at sætte sig ind i og forstå opbygningen og pointgivningen indenfor konkurrencegymnastik. Noget af

det vigtigste er at forstå, at gymnasterne deltager som hold, og derfor har det meget stor betydning, at den enkelte gymnast møder op til alle træningsdage og stævner, forklarer Wiea Scholten. Flere deltagere STN var også vært for dette års stævne, sammen med GF 90 Frederikshavn og Springteam Sæby. I år er der kommet yderligere to klubber til, oplyser Wiea Scholten, det er FFI, Frederikshavn og Lindholm GF. Det er dejligt, for vi vil rigtig gerne have at Team Gym får større udbredelse – gerne til hele Vendsyssel. Stor tilfredshed Repræsentanter fra de deltagende foreninger forsikrer alle samstemmende, at VM er en rigtig god idé. Louisa Simonsen fra FG90 er helt enig med sine kolleger, og så er det bare så dejligt, at alle gymnaster får medalje, så ingen går skuffede hjem. Anne Brigitt fra Springteam Sæby (STS) tilslutter sig også og supplerer med at fortælle, at alle har glædet sig til dagen. Gymnasterne har vir-

Repræsentanter fra de deltagende klubber: fra venstre Thomas Lund, GF 90, Christina Bentzen, Lindholm, Wiea Scholten, Springteam Nordjylland, Rikke Nielsen, FFI og Anne Brigitt, Springteam Sæby, alle var de enige om, at VM begynderstævnet er en rigtig god idé for både gymnaster, instruktører og forældre. Foto: Ejvind Pedersen kelig nydt at få dragterne på, og flere havde fortalt, at de havde lidt ondt i maven af spænding. Dejligt at flere

foreninger er kommet med, jo flere jo bedre, slutter STS repræsentant. De to nye deltagere fra FFI

og Lindholm er også begejstrede for dagens stævne. Det er en god ide, og vi kommer helt sikker igen til

næste år, gerne med flere hold, forsikrer Rikke Nielsen fra FFI. Hun suppleres af Christina Bentzen, Lindholm, der forsikrer, at også her har både gymnaster og instruktører haft en god oplevelse. Publikumsopbakningen til stævnet var enorm. Et stort antal ekstra stole var kørt i stilling og besat, og de mange tilskuere var særdeles rundhåndede med klapsalver godt blandet med blitzlysenes glimt. ÅB Foto: Ejvind Pedersen

F AKTA OM VM Deltagere: Mikrohold til og med 7 år Minihold til og med 11 år Makro/Max hold fra 11 år Nybegyndere og let øvede Opdelt i puljer Konkurrerer i Rytmeserier, trampet og trampolin Dommerpanel bedømmer deltagerne

Aktivitetsniveauet højt til VM i Østervrå – gymnaster gjorde klar til at skulle på, mens andre spændte ventede på at komme i gang eller på resultatet af deres præstation. Foto: Ejvind Pedersen

- Wrapning af græs

S

LAMSUGNING PULING M.M.

&

- Alt i el-installationer - Alarm - Tele - Data - Hvidevareservice-/salg Telefon 98 95 14 99, 98 95 11 28 og 98 86 46 18

v/ Thomas Karlsen Vrejlev Klostervej 380 . 9760 Vrå

Tlf. 28 72 55 99 www.slamsugningogspuling.dk

Aut. el-installatører - www.pjt-el.dk

Parkvej 4, Dybvad - Høngårdsvej 41, Østervrå

Tømrer- & snedkermester Vi er en stabil tømrervirksomhed og vi tilbyder vores ekspertise indenfor ALLE FAGETS OMRÅDER. Vi lægger stor vægt på at udføre kvalitetsarbejde og på tilfredse kunder. bud... orbindende til Ring og få et uf kerarbejde! ed sn tømrer- og - på veludført

Vrængmosevej 12 9750 Østervrå Tlf. 98 95 14 14 holm-hansen@email.dk

www.martin-holm.dk

Martin Holm Hansen

og græs i - Presning af hø, halm r m/u snitter minibig og rundballe til 5 stk. - Minibig m/ ballevogn

Team Gym er gymnaster der har valgt konkurrencedelen


Østvendsyssel Folkeblad

Tirsdag den 24. januar 2012

Side 13

E n va nd ring i Øs t ervrå s histori e  Over de næste udgaver af Østvendsyssel Folkeblad følger en ejendoms- og personalhistorisk gennemgang af husene langs Østervrås hovedgade, fra byens østlige ende og til midt i byen, hvor Vrængmosevej munder ud i Hjørringvej. - Næste år følger en tilsvarende gennemgang af den vestlige bydel.

Møller Christensen, Hjørringvej 421 Her boede grisehandler Thomas Møller Christen­ sen, han var broder til Møl­ ler Christensen i Aal­ borg­gård. Thomas M. Chris­ ten­sen kom fra Lille Vræng­ mose også kaldet Meller Vrængmose, som han købte i 1910 efter at have været bosiddende i København. Han kunne dog ikke klare forpligtelserne, og i 1928 overgik gården til familien

Løgtved. Herefter bosatte familien Møller Christensen sig i hu­ set på Hjørringvej. Møller Christensen fungerede som grisehandler og havde grise ude bagved i et udhus. En periode var han formand for Østervrå Borgerforening. Møller Christensen overtog vistnok salgslederarbejdet på kreaturauktionen i Aal­ borg efter kreaturhandler Carlsen, og efter Møller Christensen overtog Alfred

Jensen, Vrangbak dette ar­ bejde. Alfred Nielsen, Hjørringvej 423 Dette hus er bygget af sog­ nerådsformand Alfred Niel­ sen, Skavange; det var et fint hus efter datidens nor­ mer. Hans kone Eleonora var datter af hotelejer Winther og søster til Petra Winther (øl og vin, Hjørringvej 429). Eleonora var tandtekni­ ker, hvorfor hun blev kaldt tante Knik; hun havde sin klinik i huset. Alfred Nielsen ses anført med stillingsbetegnelsen bilejer. Denne betegnelse kom nok af, at han var by­ ens første taxa-vognmand, og af, at biler var en sjæl­ denhed dengang. Han var en agtet og af­ holdt sognerådsformand; han havde kontor i den vestlige ende af smedens hus, Hjørringvej 438. Efter Alfred Nielsens død blev huset solgt til slag­ ter Johannes Larsen, som havde haft forretning på den anden side af gaden, Hjørringvej 412. Der blev nu bygget en butiksfløj til med slagtehus, kølerum og butik.

Af Vivi M. Dybdahl

Efter at slagter Larsen lukkede butikken engang i 1970’erne har der været blomsterforretning, værk­ tøjsforretning og andre ting. I dag er der indrettet lejlig­ heder i huset, som ejes af Bent Jørgensen. Østervrå Brugsforening, Hjørringvej 424 I 1909 købte C. Jensen fra Hjørring ejendommen, hvor der har været forsamlings­ hus og senere købmandsbu­ tik. Der havde været flere forskellige købmænd, in­ den den i 1915 blev solgt til Østervrå Brugsforening for 10.200 kr. I 1921 hed uddeleren M. Nielsen. Den tredje uddeler var Ejnar Østergård, som var uddeler fra 1927 til 1968. Han havde i sine unge dage været i Argentina. Ejner Østergård blev gift med købmand Christian Marius Aabels datter Ester. I 1927 var Brugsen nået op på en omsætning på 52.000 kr, og i 1965 var årets omsæt­ ning på 1.198.247 kr. Efter Østergård kom uddeler Bagge Bertelsen. I 1970 blev en ny Brugsfor­ ening bygget bag ved Øster­ vrå Kro, omtrent der, hvor

Vester Søndergård havde ligget. Den gamle Brugs blev solgt til elinstallatør Poul Erik Andreasen som etablerede el-forretning og værksted her. P.E. Andreasen gik sene­ re sammen med to af sine svende, Jørgen og Per Ther­ kildsen, og firmaet kom til at hedde Østervrå El-kom­ pagni. Østervrå El-kom­ pagni byggede ny butik og værksted på Høngårdsvej. Bygningen på Hjørringvej blev i 1985 solgt til Orla Nielsen som startede Øster­ vrå Værktøjs- og Land­ brugscenter. Han drev den indtil 1995, da han lukker butikken men blev boende i privaten og lejede butikken ud til Sudan Genbrug. Søstrene Knudsen, Hjørringvej 425 I dette hus har søstrene Knudsen - Anna, Mathilda og Marie - haft deres bro­ deri- og garnforretning. De var døtre af bygmester Christen Knudsen, som byggede Østervrå Kirke. Barber Frode Johansen har haft sin salon i huset. Der har også været grillbar, Bamses Pub og malerfor­ retning. Der er også et par lejligheder der er lejet ud. Fortsættes næste uge

UGE 4 - 2012

Who am I? DR1 fredag kl. 23.00 Actionthriller fra Hongkong fra 1998 med bl.a. Jackie Chan og Michelle Ferre. Agenten Jackie styrter ned fra en helikopter og lander i den afrikanske jungle med hukommelsetab. Nu må han

DR1 torsdag kl. 20.30: “Kæft, trit og flere knus”

TV2 torsdag kl. 20.00: ”TV 2 dok.: Man slår da børn”

forsøge at finde ud af, hvem han er, og det bringer ham hele vejen fra Sydafrika til Holland. Det bliver ikke nogen ufarlig rejse, for Jackie besidder farlig viden - hvis bare han kunne huske om hvad.

Ulvehunden

DR1 lørdag kl. 22.00 Amr. familiefilm fra 1991 med bl.a. Ethan Hawke og Klaus Maria Brandauer. Den unge Jack Conroy drager til Alaska for at finde sin fars jordlod. Han slår følge med guldgraverne Alex

og Skunker og begiver sig ud i snemarken mod Klondike, hvor guldfeberen raser. Det bliver en livsfarlig rejse, men undervejs møder Jack en ulvehund, som siden bliver hans bedste ven.

DR1 lørdag kl. 20.00: ”MGP 2012” Sofie Lassen-Kahlke ogJacob Riising er værtspar til MGP 2012

X-Men 3: The Last Stand

DR1 fredag kl. 21.30: ”Blondinens Hævn 2” Elle bliver fyret og tager i stedet til Washinton D.C. for at kæmpe mod dyreforsøg.

TV2 fredag kl. 22.00 Amr. actionfilm fra 2006 med bl.a. Ian McKellen og Patrick Stewart. Da der bliver opfundet en kur, som kan lave mutanter om til almindelige mennesker, samler mutanten Magneto en hær af mutanter med specielle evner for at starte en krig mod menneskene. Han er sikker på, at menne-

skerne vil bruge kuren til at udslette mutanterne. Superheltegruppen X-Men, der består at mutanter og er ledet af Charles Xavie, tror på tolerance og fredelig sameksistens med menneskeheden, og de sætter sig for at stoppe Magneto og hans fæller. Dette fører til et voldsomt opgør mellem de to ledere og deres tilhængere.

TV2 lørdag kl. 22.05: ”Min brors kæreste” Dan møder den smukke Marie , der desværre er i et forhold med hans bror.

Identity

TV2 fredag kl. 23.45: “We Were Soldiers” Historien om det blodige slag i ”Dødens Dal” med Mel Gibson i rollen som Oberst Hal Moore

TV2 lørdag kl. 23.45 Amr. thriller fra 2003 med bl.a. John Cusack og Rebecca DeMornay. Limousinechaufføren, en 80’er tv-stjerne, en betjent, en morder, en callgirl, et nygift par og en familie i

krise søger alle ly for regnen på et motel, der bestyres af en nervøs natportier. Lettelsen over at have fået tag over hovedet afløses snart af frygt, da motelgæsterne begynder at dø - én efter én.

DR1 søndag kl. 19.00: “Hele Danmarks Indsamling”

TV2 søndag kl. 21.00: “X-Men Origins: Wolverine”


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Side 14

Tirsdagstræf Mogens Termansen, Sæby, viser billeder og fortæller om oplevelser i og omkring Skotland, tirsdag den 31. januar kl. 14.30 i Østervrå Frikirke. Alle er meget velkomne.

Herre- og damefrisør

Mimosevej 16 . Østervrå .

Klip ud og gem

Spar tid – bestil tid...

Tlf. 98 95 18 71

Tirsdag den 24. januar 2012

Eftermiddagskoncert i Torslev kirke søndag d. 5. februar 2012. Denne eftermiddag får vi besøg af Duo Bellissima. Duoen består af Dina Flyvbjerg Ledet og Eirik Moland. Dina Flyvbjerg Ledet synger og spiller percussion og Eirik Moland spiller harmonika og synthezeiser. Programmet spænder fra gregoriansk sang til nordiske toner, der er gamle og nye salmer, klassisk musik og musik fra Balkanområdet. Dina er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium med diplomeksamen i klassisk sang år 2000. Har fungeret som solist i

en lang række koncerter i kirker såvel som i andre sammenhænge her iblandt teater-forestillinger og uropførelser. Hun er pt. ansat ved Lyngså/Albæk kirker som kirkesanger, og som underviser i faget sang ved Frederikshavn Musikskole siden 1999. Dina har ligeledes indspillet Cd’er, her iblandt ”Grundtvigs sang til livet” med Ole K. Hansen og Niels Henning Ørsted Pedersen. Eirik Moland har som hovedinstrument harmonika og har yderligere studeret komposition ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Eirik har fungeret som underviser, musiker og kompo-

Gudstjenester

nist siden 1986 i Danmark, hvor han kom hertil. Han har skrevet adskillige værker fra Ny Musik, Folkemusik og ”cross-over” musik til synth/computermusik. Eirik komponerer på bestilling og har fået fremført værker i Danmark, Norge, Frankrig, Slovenien og Irland. Han underviser i harmonika, keyboard, sammenspil/orkestre mm. på Hjørring musiske skole. Velkommen til eftermiddagskoncert! Der er fri entré. På menighedsrådenes vegne, Annette Bæk, organist

Søndag den 29. januar Voer ingen Agersted, K. Pallesen 14.00 Albæk, HMP

10.30

Lyngså, HMP

9.00

Skæve ingen Hørby ingen Badskær, Rytter

9.00

Volstrup, KF

10.00

Understed, MBB

10.00

Karup ingen

Sæsing Borgerforening afholder

Generalforsamling Torsdag den 9. februar kl. 19.30 i Sæsing forsamlingshus. Forslag til nye vedtægter. Dagsorden i flg. vedtægter. Bestyrelsen

Generalforsamling i Try / Thorshøj Borgerforening afholdes torsdag den 9. februar 2012 kl. 19.30 i TTB’s klublokale. Dagsorden i flg. vedtægter. Ændring af vedtægter: Try Aktivitet har på byens vegne anmodet om udtrædning af Borgerforeningen. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet skal være fomand Thomas Jørgensen i hænde senest den 1. februar 2012.

Nyt halvårsprogram i Frikirken Tirsdagstræf er klar med fem nye tilbud med gæster i Østervrå Frikirke Et nyt år er godt i gang, og et nyt program er også på plads. Allerede tirsdag den 31. januar går det løs. Her skal tilhørerne på en spændende tur til Skotland med

ægteparret Kamma og Mogens Termansen, Sæby. I februar måned er der mejerihistorie på programmet. Her får Østervrå Frikirke eftermiddagsbesøg af mejeribestyrer H. Lindhardt, Ryå Is, som har kaldt sit foredrag Mejeribrugets

Lejligheder udlejes 2 værelses lejlighed, stueplan, 80 m2, Møllegade 12, Østervrå, med have. Henv. tlf. 40 44 16 16

Østervrå midtby Ordinær generalforsamling i ØVI

Meget hyggelig 3-værelses lejlighed i stueplan, 85 m2, i gåafstand til bus og dagligvarebutikker. Fællesantenne, alt i hårde hvidevarer. Mulighed for tilleje af carport. Leje: 3.500 kr. + forbrug. Dep.: 3 x leje. Nymalet og indflytningsklar. Henv. tlf. 28 78 31 99

Forslag til dagsorden skal være afdelingerne i hænde senest 14 dage før. Badminton ............. tirsdag d. 7. februar kl. 19.00 Håndbold ............... tirsdag d. 7. februar kl. 20.30 Svømning ............. torsdag d. 9. februar kl. 19.00 Fodbold ................ torsdag d. 9. februar kl. 20.30 Hovedbestyrelse. torsdag d. 16. februar kl. 19.00 Alle generalforsamlinger holdes i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne. Østervrå Idrætsforening

Jerslev, A.S.L.A. Mylund ingen Hellum, A.S.L.A.

Stor stue, køkken-allrum, bryggers, toilet, gildesal med brændeovn + garage med ledhejseport. 1. sal: stort soveværelse, to børneværelser + badeværelse. Have + garage. Månedlig leje: 5.500 kr. Depositum 1 md. leje. 21 22 95 64 / 98 95 80 19

historie fra biblens tid til i morgen. Tirsdagstræffet den 27. marts byder på besøg af tidligere sognepræst i Jerslev Hanne Svensmark. Hun vil fortælle ud fra emnet fra sognepræst til sorgterapeut. Frederikshavn Kommunes borgmester Lars Møller kommer i Østervrå Frikirke tirsdag den 24. april, og her skal han fortælle om sit liv og virke. Tirsdagstræf holder en velfortjent og lang sommerpause, men så går det også løs igen efter ferien, hvor der den 28. august er besøg af Benthe Kilt – emnet for hendes foredrag er barndommens betydning for en god alderdom. Alle er meget velkomne i kirkens lokaler på Hjørringvej 426, lyder det fra trekløveret bag Tirsdagstræf Herdis Hebbelstrup, Metha Pedersen og Anni Hermansen. Der er fri entré til vore arrangementer, og der kan købes kaffe og brød i pausen, slutter trioen.

Udlejes 1 værelses lejlighed med entre, bad, køkken og stue. Centralt beliggende i Østervrå.

10.30

Tårs, KM

10.30

Morild KM

Frit leveret ved min. 3 paller

BIG BAGS og LØS VÆGT Se på www.danskenergisalg.dk BESTIL ONLINE OG FÅ RABAT

Tlf. 98 99 49 00

Stor lys 3 vær. lejlighed på 1. sal kun 3 minutters gang til indkøbssteder, kun 3.800 kr. + forbrug pr. md. Ønskes udlejet til rolig lejer, som består af 1 eller 2 personer. Tlf. 40 34 49 95 Tlf. 31 37 49 95

9.00

Sæby, PJ

10.00

Tårs Baptistkirke, SD 10.30 Østervrå Frikirke, Lyrik 16.30 Sæby Baptistkirke

10.00

Klovbeskæring udføres m/ hydraulisk boks m/ fangefold. Tlf. 40 68 10 81 Kai V. Nielsen Salg og reparation af have- og parkmaskiner, højtryksrensere, motorsave, scootere, cykler og meget andet! Løsning: Solution 1

4 6 9 1 5 3 7 2 8 5 8 1 7 6 2 4 9 3 2 3 7 4 9 8 1 5 6 8 4 2 9 7 1 6 3 5 1Hjørringvej 7 6 8 408 3 5- Østervrå 2 4 9 9Klik5ind3på6www.98951216.dk 2 4 8 7 1 6 9 4 3 1 7 5 8 2 7 1 5 2 8 9 3 6 4 3 2 8 5 4 6 9 1 7

LØ SNINGER

Tlf. 86 94 31 16

Lejlighed i TRÆPILLER Østervrå Vedligehold af afløb

Østervrå, Rytter

Løsning: 1

Højeste kvalitet 16 kg poser/ 896 kg pr. palle Kr. 1.965,- pr. palle

11.00

Torslev ingen

ÅB

Dejligt hus i Thorshøj

9.30

2

1 T Ø J H U S2 M U T Ø J H U S M U U U K K K K 7 8 7 H Ø J E S T E R E8 H Ø J E S T E R E R N R N D D 11 S11 L O V A K I E S L O V A K I E L L 15 15 K I A K I A V V 16 16 E V D S E V E D S E

3

S E E T P3 S E E T4 P 4 A R O S A R O S I I 5 6 5 6 M D A V I D M D A V I D T T A T T A 9 10 9 10 C A T A L O N I E N C A T A L O N I E N L E N L 13 E N 12 12 T C S13 R E T 14 C S R E 14 N A T O R I N I B A N T O R I N I B R L S R R L S R Y V O Y V O G A A R D I G G A A R D I G O A O A N N

Løsning med farver: Vandret Vandret

Lodret Lodret1 Solution 2. Fælles betegnelse for flormelis, farin,

1. En del af Statens Forsvarshistoriske 1. En del af Statens Forsvarshistoriske Museum. Museet er beliggende på Museum. Museet er beliggende på Slotsholmen i København? Slotsholmen i København? [TØJHUSMUSEET] [TØJHUSMUSEET] 4. Kunstmuseeum i Århus? [AROS] 4. Kunstmuseeum i Århus? [AROS] 5. Drengen, der i flg. Bibelen dræber 5. Drengen, der i flg. Bibelen dræber filisteren Goliat med sin stenslynge? filisteren Goliat med sin stenslynge? [DAVID] [DAVID] 7. Hvad hedder den øverste domstol? 7. Hvad hedder den øverste domstol? [HØJESTERET] [HØJESTERET] 9. Barcelona er den mest befolkede af de 9. Barcelona er den mest befolkede af de fire provinser i denne spanske autonome fire provinser i denne spanske autonome region? [CATALONIEN] region? [CATALONIEN] 11. Bratislava er hovedstad i? 11. Bratislava er hovedstad i? [SLOVAKIET] [SLOVAKIET] 14. Christine –? er børne- og 14. Christine –? er børne- og undervisningsminister [ANTORINI] undervisningsminister [ANTORINI] 15. Sydkoreansk bilmærke? [KIA] 15. Sydkoreansk bilmærke? [KIA] 16. Sønnen Erik spilledes i "Krønniken" af Ken 16. Sønnen Erik spilledes i "Krønniken" af Ken –? [VEDSEGAARD] –? [VEDSEGAARD]

4 5 2 8 1 9 6 7 3

6 8 3 4 7 5 9 1 2

9 1 7 2 6 3 4 5 8

1 7 4 9 8 6 3 2 5

2. Fælles betegnelse for flormelis, farin, kandis, melis? [SUKKER] kandis, melis? [SUKKER] 3. Et positivt heltal større end 1, der ikke er 3. Et positivt heltal større end 1, der ikke er deleligt med andre hele positive tal end 1 deleligt med andre hele positive tal end 1 og tallet selv, kaldet de trivielle divisorer, og tallet selv, kaldet de trivielle divisorer, kaldes et? [PRIMTAL] kaldes et? [PRIMTAL] 6. Det nationale danske flag kaldes normalt 6. Det nationale danske flag kaldes normalt for? [DANNEBROG] for? [DANNEBROG] 8. Øen mellem Juelsminde og Samsø? 8. Øen mellem Juelsminde og Samsø? [ENDELAVE] [ENDELAVE] 10. En 510 km lang flod med udspring i 10. En 510 km lang flod med udspring i Hviderusland, som strømmer gennem Hviderusland, som strømmer gennem Vilnius (Litauen) og bliver en biflod til Vilnius (Litauen) og bliver en biflod til Nemunas ved Kaunas i Litauen? [NERIS] Nemunas ved Kaunas i Litauen? [NERIS] 12. Danmarks nuværende finansminister: 12. Danmarks nuværende finansminister: Bjarne –? [CORYDON] Bjarne –? [CORYDON] 13. Den svenske dronnings fornavn er? 13. Den svenske dronnings fornavn er? [SILVIA] [SILVIA]

5 6 9 7 3 2 1 8 4

3 2 8 1 5 4 7 9 6

7 4 1 6 2 8 5 3 9

2 9 5 3 4 7 8 6 1

8 3 6 5 9 1 2 4 7

-4-


ØSTVENDSYSSEL FOLKEBLAD

Tirsdag den 24. januar 2012

Side 15

Børnehavebibliotek på Bødkergården Østervrå Bibliotek har i samarbejde med Bødkergården etableret et Børnehavebibliotek i børneinstitutionen – et forsøg på at møde de travle børnefamilier tættere på deres hverdag. Siden 1. november har Østervrå Bibliotek haft en lille fremskudt forpost på Bødkergården, hvor børn og forældre sammen kan kigge i bøger og tilmed også låne dem med hjem. Skilte på institutionen viser vej op på først salen, hvor et lille hyggeligt lokale med skrå vægge er blevet forsynet med dejlige bløde flydemøbler og en reol fyldt med sjove, spændende og indbydende billedbøger fra det lokale bibliotek.

Fungerer godt Nu har vi kun haft ordningen i godt et par måneder, fortæller Jeanette Bjerg fra børnehaven, men det går rigtig fint her indenfor husets fire vægge. Det kræver nok lidt mere tid, før vi for alvor får præsenteret tilbuddet for alle forældre. Det er ellers rigtig nemt at gå til. En lille vejledning fortæller, hvordan man kan låne bøgerne med hjem blot ved at skrive sig i den fremlagte bog. To gange om ugen er der åbent for forældre og børn i lokalet. Til gengæld benytter Bødkergårdens børn og voksne sig flittigt af tilbuddet. Enten sidder de i små

Når det gælder

EL... med sikkerhed indenfor landbrug, industri og privat så er din lokale elektriker ”lige om hjørnet”...

AUT. EL-INSTALLATØR

PREBEN DAMTOFT Hjørringvej 432 – Østervrå Tlf. 98 95 10 16 preben@preben-damtoft.dk www.preben-damtoft.dk

El-butikkens åbningstid: Mandag-fredag kl. 14.00-17.00

TS AUTOSERVICE

TLF. 98 90 44 37 / 28 40 61 30 . www.alushow.dk Dæk med PRISGARANTI Ring og hør vores pris før du handler Fælge til nettopris ved køb af dæk Trods ganske få minutter på børnehavebiblioteket er børnene allerede i fuld gang med at læse bøger, bladre, kigge og fortælle om det de ser. Foto: Ejvind Pedersen grupper og læser i biblioteket eller også vælger de bøger ud, som de tager med ned på stuerne, forklarer Jeanette Bjerg. Bibliotekar Knud Hjørnholm er rigtig glad for ordningen. På landsplan er der givet forsøgsmidler til at etablerer børnehavebiblioteker. Det har vi ikke benyttet os af, fortæller han, men i stedet ladet os inspirere til selv at få lavet en aftale med Bødkergården. Det lille fremskudte bibliotek regner vi med at skifte 3-4 gange om året, oplyser

Skønt beliggende tæt ved Jyske Ås

1- familieshus

Knud Hjørnholm, der med ordningen håber på at mange flere børn og voksne får kontakt med bøgernes verden, og selvfølgelig håber jeg da også, at det ville få flere til at besøge det lokale bibliotek, hvor vi har meget mere at byde på. Vigtigt at læse Det er meget vigtigt at læse med sine børn, kigge i og snakke om bøger. Først og fremmest er det en kæmpe støtte til barnets sproglig udvikling – evnen til fordybelse og ro til at lytte eller

tale om det man oplever med bøgerne, understreger både pædagog og bibliotekar. Ideen med børnehavebiblioteket er at møde de travle børnefamilier tættere på deres hverdag, og gøre det lettere at få bøgerne til at blive en naturlig ting. Endelig er det da helt oplagt, at en af kommunens største institutioner skal have et børnehavebibliotek, slutter Knud Hjørnholm. ÅB

Flot og charmerende villa

1- familieshus

Rudeskift

Klargøring af biler til syn - Reparation og olieskift Tidemandsholmsvej 49, Sæsing, 9830 Tårs

ke Tillyk kke Tilly kke Tilly

Lykønskningskort 1 stk. A5 kort med konvolut 15.Taʼ 4 stk. 50.-

www.oestvend.dk

www.oestvend.dk

www.oestvend.dk

Industrivej 12 - 9750 Østervrå Tlf. 98 95 18 81

1-sal kan udnyttes

1- familieshus

NY PRIS

Hellum Vibekevej 77 Sagsnr. 98300478 Et præsentabelt og velholdt hus til en fornuftig husleje. Tæt på skøn natur ved Jyske Ås. Tilhørende baghus med "miniature" stald, vaskerum m.v. Virkelig skøn og velanlagt have.

Pris: Udb.:

445.000 Brt.: 25.000 Nt.:

2.882 2.535

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 1.448/1.411

106

604

Flot moderniseret villa m. skøn have

1/4

2

1914

1- familieshus

NY PRIS

Østervrå Liljevej 4 Sagsnr. 98300350 I Østervrå er denne flotte villa beliggende - og leder du efter en bolig med CHARME, STIL OG HØJT TIL LOFTET, så er her et godt bud. Villaen er pænt istandsat med respekt for husets oprindelige stil.

Østervrå Møllegade 11 Sagsnr. 98300511 Indh: Hall m. trappe til 1. sal, pænt spisekøkken, lys stue med karnap og ny brændeovn, lyst badevær. 1. sal, der er indrettet med anvendelig repos, soveævær samt 2 værelser. Der er fra haven nedgang til kælder. Nyere isoleret trægarage. Skøn have med mange hyggekroge og bækkens rislen i baggrunden.

Pris: Udb.:

745.000 Brt.: 40.000 Nt.:

4.652 4.200

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 2.273/2.276

130/80

1.647

PIA THESTRUP KONTOR

TINA GELARDI JENSEN STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER

1/3

Pris: Udb.:

1.095.000 Brt.: 55.000 Nt.:

6.743 5.920

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 3.140/3.073

180/104

470

2/4

3

1923

Stenhøj Stenhøjvej 483 Sagsnr. 98300488 Vandskuret og de fleste vinduer er skiftet Indh.: Entrè m. klinkegulv, alrum og lyst køkken, 2 stuer ensuite, samt pænt badevær. Mulighed for god udnyttelse af 1-sal. Endvidere 66 kvm garage/udhus m. plads til vaskemaski-

Skøn ejendom med gode udhuse

Landbrug

Pris: Udb.:

385.000 Brt.: 25.000 Nt.:

2.642 2.473

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 1.425/1.505

104

1.528

2

1934

Lendum Stenhøjvej 20 Sagsnr. 98300516 Lige i kanten af Lendum by finder du denne hyggelige og velholdte ejendom med ca. 3,5 ha jord. Du får således en ejendom med en bynær beliggenhed med kort afstand til byens faciliteter. Her kan nævnes skole, børnehave, indkøbsmuligheder, sportshal, samt et godt foreningsliv.

Pris: Udb.:

1.395.000 Brt.: 70.000 Nt.:

9.044 8.929

Alternativ finansiering: Pauselån® F1 Brt./net: 4.535/5.356

3

1930

146

35.905

Estate Boligmægleren Tårs S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R Bredgade 91, 9830 Tårs Tlf. 98 96 83 33

2/3

2

1858


Østvendsyssel Folkeblad

Side 16

4

Jensen & Riise

Tirsdag den 24. januar 2012

4

2 Lars Jensen Stat.mægler

Statsaut. ejendomsmægler, MDE

Mette Krogh Koordinator

Mette Dal Stat.mægler

Lone Jensen Koordinator

Martin Riise Stat. Mægler

edc.dk MELLEM SÆBY OG FREDERIKSHAVN

MELLEM SÆBY OG FREDERIKSHAVN

SÆBY SYD - 200 M. TIL HAVET

Åbent hus

Åbent hus

ANDELSBOLIG

med tilmelding Søn. 29.01.2012 kl. 11.45 - 12.15

med tilmelding

Søn 29.01.2012 kl. 11.00 - 11.30

Åbent hus

med tilmelding Søn. 29.01.2012 kl. 12.30 - 13.00

RENOVERET VILLA

D

Sag 93000242

Sag 93001300

Gadholtvej 69 Etplans villa beliggende mellem Sæby og frederikshavn. Indr. bl.a med bryggers, badeværelse, soveværelse med træparketgulv, værelse, stor stue med brændeovn. Fra stuen er der adgang til flot udestue med særdeles godt lysindfald og udsigt. Pris/Udb. 1.448.000/75.000 Bolig Grund Rum / Opført / m² m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 8.470/7.058 155 1012 6/4 1966/86 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.805/4.038 Kontakt tlf. 96890477

Solsbækvej 232 Andelsbolig beliggende i naturskønne omgivelser med KUN 200 meter til vandet. Boligen er beliggende med nem adgang til stisystemer til skole, indkøb mm. Boligen er løbende renoveret med bl.a. delvis, skiftede vinduer.

7

D

Sag 93001290

SÆBY CENTRUM

5

Pris Boligafgift Anvendelsesudgifter

828.000 992 2.100

Bolig 92

Etage

Rum / Opført Værelser st. 4/3 1984 Kontakt tlf. 96890477

SÆBY - TAG FRA 2005

Åbent hus

Åbent hus

med tilmelding Søn. 29.01.2012 kl. 14.00 - 14.30

med tilmelding Søn. 29.01.2012 kl. 14.45 - 15.15

BEMÆRK PRIS

Understedvej 95 Flot og løbende renoveret villa beliggende mellem Frederikshavn og Sæby. Villaen er med flot og nem overskuelig have, god dobbelt carport, tag, spærkonstruktion og 1 sal fra 1997 samt løbende udskiftede vinduer. Hulmursisoleret. Indrettet med bl.a. nydeligt badeværelse, soveværelse, stort lyst køkken i åben forb. til stuen fra 2003. 1 sal med bl.a. toilet og 3 gode værelser. Desuden rigtig god kælder med 5 gode disp. rum.

5

Pris/Udb. 1.098.000/55.000 Bo./ Grund Rum/ Brt./Nt. 6.578/5.524 Kld. m² m² Vær. Alternativt finansieringsforslag: 147/97 878 m² 6/5 Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.692/3.142

Opf./ Omb. 1932/ 97

Kontakt Tlf. 96890477

SÆBY

Sag 93000173

Sag 93001356

Brorsonsvej 10 Etplans villa beliggende på overkommelig grund midt i byen med gåafstand til indkøb, skole og havnen. Indrettet med bl.a. brygges, spisekøkken, stue med brændeovn og udgang til terrasse. To værelser og badeværelse.

Gl Ålborgvej 21 Ældre rummelig rødstens villa med sort cementtagstenstag fra 2005. Villaen er bl.a indret. med 2 stuer, soveværelse, lyst køkken samt baggang og lyst badeværelse. 1 sal indr. med gang, sovevær. samt vær. Desuden mindre kælder. Pris/Udb. 898.000/45.000 Bolig / Grund Rum / Opført m² Værelser Brt./Nt. 5.733/5.124 kælder m² 147/10 567 5/4 1933 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.422/3.224 Kontakt tlf. 96890477

6

Pris/Udb. 898.000/45.000 Brt./Nt. 5.592/4.966 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 3.313/3.090

Bolig m² 99

Grund Rum / Opført m² Værelser 473 3/2 1981 Kontakt tlf. 96890477

NÆR SÆBY CENTRUM

Åbent hus

MELLEM THORSHØJ OG HØRBY - 4 LÆNGET GÅRD

NYHED

med tilmelding Søn. 29.01.2012 kl. 13.15 - 13.45

7

2,9 HA. JORD STOR HAL PÅ 303 KVM.

Sag 93000126

Sag 93003831

Sag 93000283

Østeralle 11 Spændende grundmuret kvalitetsvilla, der virkelig er velholdt og med minimal vedligeholdelse. Belig. med kun ca. 10 m. gang til Sæby centrum, nær skole, børnepasning, i godt og roligt kvarter. God, lukket og nem have.

Banevej 23 Godt udnyttet hulmursisoleret hus i et plan belig. tæt på det hele - tæt på indkøb, fritidsfaciliteter, skole og havn. Der er hyggelig have med rigtig god terrasse mod syd. Indrettet med bryggers, køkken i åben forbindelse med stue med udgang til terrasse. Badeværelse, 2 værelser samt soveværelse. Pris/Udb. 998.000/50.000 Bolig Grund Rum / Opført m² m² Værelser Brt./Nt. 6.570/5.731 103 700 4/3 1967 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.047/3.653 Kontakt tlf. 96890477

Bjergetsvej 5 Velbeliggende ejendom kun 500 meter fra offentligt transport. Ejendommen består af nydeligt delvist renoveret stuehus, ældre stald forberedt til gildesal. Stald indr. til værksted og med fyrrum. Stuehuset er indr. med bl.a soveværelse og 3 værelser, lyst køkken og bad. Pris/Udb. 1.368.000/70.000 Bolig Grund Rum / Opført / m² m² Værelser Ombygget Brt./Nt. 8.084/6.567 162 29873 6/4 1880/96 Kontakt tlf. 96890477

ØSTERVRÅ - LANDEJENDOM MED VÆRKSTED OG LADE

ØSTERVRÅ

7

Pris/Udb. 2.195.000/110.000 Brt./Nt. 13.051/11.020 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 7.364/6.345

Bolig / kælder m² 194/112

Grund Rum / Opført m² Værelser 1095 5/4 1973 Kontakt tlf. 96890477

ØSTERVRÅ 2,8 HA. JORD

7

GOD GILDESAL

3

FLOT RENOVERET

Sag 93000006

Sag 93000033

Sag 93000178

Hjørringvej 513 Landejendom beliggende meget højt, kun få hundrede meter fra Østervrå med bl.a. indkøb, skole. Der er 2,8860 ha. jord, belig. ved ejendommen. Stuehuset er bl.a indr. med bryggers, badevær., sovevær., køkken, stor stue.

Toftensvej 20 Landejendom belig. nær Østervrå. Ejendommen er trelænget, god lukket have/gårdsplads. Beboelsen er med bl.a. skiftede maghonievinduer og renoveret badeværelse. Godt indr. værksted og god lade. God gildesal.

Hjørringvej 311 Villa renoveret i 2008-2011 hvor næsten alt er skiftet, belig. mellem Østervrå og Thorshøj, man har cykelsti og off. transport direkte til Østervrå. Ældre udhus. Vinduer og døre i huset er nyere samt alt VVS og el er skiftet.

Pris/Udb. 1.148.000/60.000 Brt./Nt. 7.199/6.122 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.241/3.627

Pris/Udb. 1.248.000/65.000 Brt./Nt. 7.579/6.311 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 4.299/3.623

Pris/Udb. 798.000/40.000 Brt./Nt. 4.923/4.062 Alternativt finansieringsforslag: Brt./Nt. Afdragsfrit RTL1 2.898/2.395

Søndergade 9 C 9300 Sæby 96 89 04 77

Bolig m² 160

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 28860 6/5 1907/95 Kontakt tlf. 96890477

Bolig m² 177

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 8851 4/3 1880/96 Kontakt tlf. 96890477

Bolig m² 137

Grund Rum / Opført / m² Værelser Ombygget 2627 4/3 1867/78 Kontakt tlf. 96890477

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 4 - 2012  

Østvendsyssel Folkeblad - Uge 4 - 2012