Stauningskole vuggestue børnehave issuu

Page 1

VUGGESTUE • BØRNEHAVE

NÆRVÆR OG TRYGHED FOR DIT BARN VUGGESTUE • BØRNEHAVE • SKOLE • SFO


VUGGESTUE • BØRNEHAVE

VELKOMMEN TIL STAUNING SKOLE Stauning Børnehus er en del af Stauning Skole, hvor vuggestue, børnehave, folkeskole og SFO ligger under samme dag. Børnehuset er en integreret institution med glade børn i vuggestue, børnehave og SFO. Vores målsætning er, at alle børn skal opleve sig set, hørt, forstået og taget alvorligt.

2


DEN RØDE TRÅD Børnehuset og skolen har et fantastisk godt samarbejde, hvilket vi bl.a. opnår ved, at vi har et fælles lederteam. Vi arrangerer fælles uger, hvor alle børnene er sammen på kryds og tværs, og vi arbejder ud fra de samme fælles værdier. Vores mål er at skabe en rød tråd gennem det institutionelle forløb børnene oplever. Børnene kender allerede skolen og lærerne fra deres tid i vuggestue og børnehaven i kraft af et prioriteret og målrettet samarbejde omkring vores børns trivsel. Dette er med til at skabe tryghed og den trygge gode overgang fra børnehus til skole.

Stauning Børnehus er en lille institution, og derfor bliver arbejdet med at skabe gode overgange meget naturlig. Vuggestueafdelingen samarbejder dagligt med børnehaven, både ifm. temaer og emneforløb, men også mere målrettet ift. personalets daglige dialog omkring vores børn. Det sikrer at den afgørende og vigtige information og viden omkring det enkelte barns trivsel hele tiden bringes med videre ind i nye rammer og børnegrupper.

Vi bruger og inddrager aktivt den omkringliggende skønne natur med skov, havn og fjord, som vi har lige uden for døren, og vores legepladser rummer unikke muligheder for fælles leg, forskellige aktiviteter og ikke mindst fordybelse.

VI HAR GLADE OG TRYGGE BØRN OG VI ER EN LILLE ENHED MED PLADS TIL FORDYBELSE 3


VUGGESTUE • BØRNEHAVE

VUGGESTUE I vores vuggestue har vi glade børn i alderen fra 6 måneder til 2 år og 10 måneder. Vi bor i dejlige, lyse lokaler, der støder direkte op til børnehavens lokaler. Vi har en fuldstændig fantastisk legeplads og Naturens Rige med Stauning havn i ”baghaven”. Vi arbejder ud fra tanken om, at børns læring sker gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og børnenes egne spontane oplevelser og leg. Vi tager udgangspunkt i det, der optager børnene i dagligdagen og tilrettelægger og tilpasser aktiviteterne efter det. Hverdagen er kendetegnet ved trivsel, tryghed, glæde, nysgerrighed, omsorg, leg og plads til fordybelse, og derfor understøtter og respekterer det pædagogiske arbejde denne læringsforståelse.

NATUREN OG OMGIVELSERNE BETYDER MEGET FOR DET DAGLIGE UDELIV 4

For at sikre mest mulig tryghed og genkendelighed for vuggestuebørnene, prioriterer vi, at det altid er den samme personalegruppe, der arbejder med denne børnegruppe. I forbindelse med ferier og evt. sygdom vil der derfor komme personalehjælp fra børnehaven og faste vikarer, så der sikres stabilitet og genkendelighed for børnene i kendte rammer med kendte og engagerede voksne.


EMMAS FORÆLDRE

VI HAR FÅET DEN BEDSTE VELKOMST OG EMMA FALDT HURTIGT TIL I STAUNING BØRNEHUS, OG ALLEREDE EFTER ET PAR UGER FØLTES DET, SOM OM HUN ALTID HAVDE GÅET DER. VI AFLEVERER DET SAMME STED HVER MORGEN TIL DET SAMME PERSONALE, OG DE SAMME BØRN AT LEGE MED GIVER VORES DATTER TRYGGE RAMMER.

I VUGGESTUEN TILBYDER VI:

HVORFOR STAUNING SKOLE?

• Nærvær. • Omsorg, tillid, tryghed, imødekommenhed og glæde. • Frugtordning med årstidens frugt og brød formiddag og eftermiddag. • A fvekslende og spændende aktiviteter tilpasset årstiden og læreplanstemaerne. valgte Stauning fordi og vi hørte om undervisning af • T”Vi æt og god kontakt til Skole, engagerede uddannede voksne, der har høj kvalitet i et godt læringsmiljø. er meget glade for valget ethvert barns optimale trivsel for øje i Vi deres pædagogiske praksis. sætterfor stor gode relationer der skabescykel, mellem • Mog ulighed at pris tagepå på de cykelture i vores Christiania gåture klassetrin samt elever og lærer imellem. Vi er sombesøg forældre med Winther barnevognsbus, besøg på friplejehjem, på gårde megetlille trygge ved børnenes indlæring og trivsel på skolen. Og i vores lokalsamfund, aktiviteter på tværs af børnegrupper i børnehave ogkun skole. børnene er sjældent svære at få af sted om morgenen.” • K rybber, barnevogne, sengetøj, køreposer, termotæpper, bleer, KLAUS LYNGE PETERSEN, barnestole der er inkluderet i prisen. SVEND, 3. KLASSEmed OG STORM, 1. KLASSE • TFAR ætTIL samarbejde børnehavegruppen for at sikre naturlig og tryg overgang fra vuggestue til børnehave. • Gode, tætte og stærke relationer. • Gode lokaler til såvel kreativ fordybelse som fysiske aktiviteter. • Ugentlig hal tid i skolen til fysisk udfoldelse. 5


VUGGESTUE • BØRNEHAVE

I BØRNEHAVEN TILBYDER VI:

• Nærvær. • Frivillig Frugtordning – årstidens frugt og brød. • Trygge, tillidsfulde og omsorgsfulde rammer. • Engageret og uddannet pædagogisk personale. • Daglig morgenmotion. • Naturens Rige i baghaven. • Morgenmad hver dag. • Tæt og god dialog omkring det enkelte barn. • En skøn legeplads med mulighed for leg i fællesskaber, fordybelse og hygge. • Trivsel, glæde og udvikling. • Årlig udflugt til Bork Legeland. • Sammenhold, relationer og fællesskaber. • Lyse og indbydende lokaler. • Et godt, stærkt og udviklende læringsmiljø. 6


BØRNEHAVE I vores børnehave har vi børn i alderen fra 2 år og 10 måneder til ca. 6 år. Børnene i børnehavegruppen er opdelt i 2 grupper. Smørblomsterne er den yngste børnehavegruppe og Landkrabberne er vores førskolegruppe. Vi arbejder ud fra den systemisk og anerkendende tilgang, hvor vi ser og hører det enkelte barn på barnets egne præmisser. Vi forholder os åbent, nysgerrigt og empatisk til børnenes oplevelser og selvforståelse. Vi møder børnene, så de føler sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. • Vi prioriterer arbejdet med højtider og traditioner. • Vi støtter og guider børnene i at indgå i sociale fællesskaber og gode relationer. • Vi ser det enkelte barn og dennes familie. • Vi besøger vores venner på friplejehjemmet. • Vi holder fælles sommerfest for forældre og søskende i vuggestue, børnehave og SFO. • Vi har en uge om året sammen med skolen, hvor vi laver forskellige aktiviteter og slutter af med et fælles motionsløb. • Vi har læsevenner fra 4. klasse, der kommer en gang om ugen og læser for os. • Vi har Svaler - ældre elever fra vores SFO, der kommer hver dag og hjælper til og er med til forskellige aktiviteter.

• Vi inddrager den omkringliggende fantastiske natur i vores dagligdag. • Vi benytter os af IT – iPads som et redskab til at stimulere og understøtte børns nysgerrighed og læring. • Vi tager på årlig udflugt til Bork Legeland sammen med de ældste børn fra Bamsebanden. • Vi er en lille børnehave, hvilket giver os en helt unik mulighed for at få et nært og godt kendskab til alle vores børn og deres familier.

7


oerskovgruppen . 22297 . 12.12.2017

VÆRDIGRUNDLAG FÆLLESSKAB

Ejerskab Rummelighed Hjælpsomhed

RESPEKT

UDVIKLING

Faglig og social udvikling Udfordringer Aktive medspillere

GLÆDE

Selvværd Engagement Arbejdsglæde

TRYGHED

Tillid Ærlighed Opbakning

INDSKRIVNING

Indskrivning i Stauning Børnehus sker via den digitale pladsanvisning www.rksk.dk/digitalpladsanvisning Ring og aftal et uforpligtende besøg hos os.

KONTAKT

Stauning Børnehus Kirkebyvej 65 6900 Skjern Tlf 99 74 28 31 vibeke.nissen@rksk.dk stauningskole.dk

F-R-U-G-T SKABER GLADE BØRN Læs mere på stauningskole.dk

VUGGESTUE • BØRNEHAVE • SKOLE • SFO

Denne folder er sponsoreret af Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus

Anerkendelse Rollemodeller Sociale spilleregler