Stauningskole velkommen issuu

Page 1

HELHED I DIT BARNS LIV


VELKOMMEN TIL STAUNING SKOLE På Stauning Skole har vi vuggestue, børnehave, skole og SFO under samme tag. Det giver os en helt unik mulighed for at arbejde tæt sammen i hverdagen, både personalemæssigt og i arbejdet med børnene, som får en tryg overgang til skolelivet. Vores mål er at skabe en rød tråd igennem forløbet fra vuggestue til 6. klasse og såvel i børnehuset som i skolen arbejdes der med den samme pædagogiske tilgang.FOKUS PÅ DIT BARN… TRYGHED/NÆRVÆR

Vi prioriterer målrettet kendskab til dit barn og jer som familie. Dette mærkes helt konkret ved, at vi selvfølgelig kender navnene på alle børn og jer forældre, hvilket er afgørende for en god dialog og et godt og tæt samarbejde omkring barnets udvikling og trivsel.

OMSORG/IMØDEKOMMENHED

Vi ved at omsorg og imødekommenhed er vigtigt i mødet med hinanden, og derfor er det et nøgleord i vores daglige arbejde omkring alle vores børn i Stauning Skole. Vi arbejder med mentorordninger, trivsel og ikke mindst relationer på kryds og tværs.

TRIVSEL/LÆRING/UDVIKLING

Vi har fokus på alle vores børns trivsel. Vores mål er, at alle børn skal lære og udvikles mest muligt. I vores arbejde omkring børnene, har vi faglighed i højsædet.


Det er vores styrke, at vi er en helhed med optimal mulighed for i løbet af dagen at sparre og udveksle vigtig viden og information med hinanden der sikrer, at vi hele tiden skaber trygge, genkendelige og udviklende overgange for børnene. Det tætte samarbejde mellem skolen og børnehuset mærkes af både børn og forældre, som oplever helhed og sammenhæng.

SUNE – 3. KLASSE

Stauning Skole er med vuggestue, børnehave, skole og SFO fysisk placeret på den samme matrikel, hvilket giver os en optimal mulighed for at lave fælles aktiviteter. Vi samarbejder målrettet, og vi deltager b.la i fælles motionsdage, emneuger og forskellige spændende forløb hen over hele skoleåret.

JEG KAN GODT LIDE STAUNING SKOLE, FORDI VI LEGER SAMMEN DRENGE OG PIGER, OG HAR ET GODT VENSKAB. DET KAN JEG GODT LIDE.

DEN RØDE TRÅD – GODE OVERGANGE


oerskovgruppen . 22297 . 12.12.2017

VÆRDIGRUNDLAG FÆLLESSKAB

Ejerskab Rummelighed Hjælpsomhed

RESPEKT

UDVIKLING

Faglig og social udvikling Udfordringer Aktive medspillere

GLÆDE

Selvværd Engagement Arbejdsglæde

TRYGHED

Tillid Ærlighed Opbakning

KOM PÅ BESØG

Stauning Skole er altid klar til at vise dig rundt i vuggestuen, børnehaven, skolen og SFO’en. Ring til os af aftal hvornår du vil komme og opleve vores fantastiske sted.

KONTAKT

Stauning Skole Kirkebyvej 65 6900 Skjern Tlf. 99 74 19 50 jakob.agerbo@rksk.dk stauningskole.dk

F-R-U-G-T SKABER GLADE BØRN Læs mere på stauningskole.dk

VUGGESTUE • BØRNEHAVE • SKOLE • SFO

Denne folder er sponsoreret af Støtteforeningen for Stauning Skole og Børnehus

Anerkendelse Rollemodeller Sociale spilleregler