Page 1

Fysik

Kosmologi

Litteratur

Kommunikation Bioteknologi Medicin

Molekyler

Science

Jazz

Sammenspil

Komposition

Samfund

Økonomi

Relationer

MasterClass Efterår 2016

Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium


MasterClass på Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Øregård Gymnasium De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde otte MasterClass-forløb i efteråret 2016. Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Se nærmere om den enkelte MasterClass i denne pjece, og søg den/de MasterClasses du kunne tænke dig at følge. Ansøgning: Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftligt og motiveret (max. en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium, skriv ”MasterClass” i emnefeltet. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til ét forløb, foretages et valg blandt de indkomne ansøgere. Ansøgningsfrist: Sidste frist for ansøgning er den 12. september 2016 kl. 12.00.

Alle MasterClasses begynder i september/oktober og strækker sig typisk over 12 undervisningstimer fordelt på 6 uger uden for almindelig skoletid. Der serveres lidt Afternoon the i form af saft, the, frugt og kage. Det er gratis at deltage og der udstedes et diplom efter gennemført MasterClasses.

Marianne Zibrandtsen, rektor Aurehøj Gymnasium

Henning Thomsen, rektor Ordrup Gymnasium

Jørgen Rasmussen, rektor Gammel Hellerup Gymnasium

Pia Nyring, rektor Øregård Gymnasium


AUREHØJ GYMNASIUM Program for dansk: Emne: Mundtlig formidling

Indhold: Vil du gerne blive bedre til at fremlægge en sag mundtligt – til at tale overbevisende for noget der er vigtigt for dig? Så er dette kursus måske noget for dig. Over et forløb på 6 x 2 timer arbejder vi med argumentation i bred forstand, dvs. som et spørgsmål om bl.a. ordvalg, logisk struktur, en fri stemme og naturlig performance... Kurset inddrager teknikker og begreber fra fagene retorik og musik og fra poetry slam.

Undervisningsformen bliver varieret: Korte læreroplæg, sparring og arbejde i par, grupper og plenum, stemmetræningsøvelser… Kurset kommer først og fremmest til at bygge på din egen aktivitet. Vi laver mange praktiske øvelser. Som forberedelse til ét af modulerne skal du forberede en taletekst hjemmefra.

Når kurset er til ende, vil du være bedre rustet til at nå dine tilhørere med dit budskab – og måske vinde deres tilslutning.

Fag der indgår:

Se ovenfor

Arbejdsformer:

Se ovenfor

Dine forudsætninger: Undervisere: Tidspunkt: Sted:

Tilmelding:

Engagement og mod på at blive bedre... lektor Sarah Garvig Frederiksen og lektor Hans-Henrik Storskov Hver torsdag i ugerne 41 og 43-47, kl. 15.15-17.00 Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte E-mail: kontakt@aurehoej.dk


AUREHØJ GYMNASIUM Program for samfundsfag:

Emne: Pest over Europa: Højredrejning, nationalisme og populisme.

Indhold: En masterclass der henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde med den historiske udvikling af nationsbegrebet med et særligt fokus på den seneste tids udvikling i Europa og udfordringerne i den forbindelse.

Vi skal arbejde med nationalstatens betydning og mulighed for at navigere i et farvand, der er præget af nationernes egeninteresser frem for fællesskabets.

Med udgangspunkt i ideologiernes tilgang til nationsbegrebet, og i et filosofisk og idehistoriske blik på populisme og nationalisme, skal vi både undersøge konkrete landecases og desuden undersøge, hvordan EU udfordres af flygtningekrise og højredrejning. I nogles øjne er populismen en underlødig og farlig form for politisk deltagelse, som undergraver og truer demokratiet og vækker minder om Europas dystre fortid. For andre er populisme med sin folkelige appel derimod den demokratiske debats grundform. Her er ses det som en garant for en folkelig og demokratisk funderet politik og dermed en naturlig del af et sundt, velfungerende samfund.

Vi belyser de divergerende holdninger til populismen. Desuden retter vi fokus mod hvad populisme er? Hvordan populistiske partier artikulerer sig? Slutteligt munder det ud i en diskussion af, hvorfor vi ser en vækst i populistiske partier, og hvilken konsekvens deres succes har for den politiske debat? Afslutningsvis skal vi diskutere hvad betydningen af en højredrejning i Europa er og hvad det får af konsekvenser for EU's fremtid. Fag der indgår:

Dine forudsætninger: Arbejdsformer: Undervisere: Tidspunkt: Sted:

Tilmelding:

Samfundsfag og historie

Interesse for nationalstatens fremtid

Forelæsninger og gruppearbejde, dialog, diskussion

Lektor Lone Gundbak, Lektor Anna Mia Agersnap og Lektor Thomas Grützmeier

Hver torsdag fra kl. 15.30-17.30 i ugerne 40, 41, 43, 44, 45 og 46 Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte. E-mail: kontakt@aurehoej.dk


AUREHØJ GYMNASIUM Program for musik:

Emne: Jazzmusik, sammenspil og kreativitet

Indhold: Med jazz som udgangspunkt, arbejder vi med standardformer, improvisation, sammenspil og komposition. Vi snakker om kreative processer, spiller, synger og komponerer. Alt sammen for at danne en base, for at udtrykke sig gennem musikken. Over et forløb på 6 x 2 timer, vil vi arbejde med jazzmusik fra en række forskellige perspektiver. Dels et historisk blik på vigtige elementer i jazzen, dels arbejde med at spille jazz i grupper og improvisere, dels arbejde med kreative processer og komposition af egen musik. Undervisningsformen bliver varieret og vil bestå af både korte læreroplæg og gruppearbejde.

Kursets primære fokus vil være praktisk udførelse af sammenspil, sang, improvisation og komposition. Efter at have deltaget i kurset vil du kunne arbejde videre med spil, sang og komposition på egen hånd.

Fag der indgår:

Dine forudsætninger: Arbejdsformer: Undervisere: Tidspunkt: Sted:

Tilmelding:

Musik

Du skal være komfortabel på dit instrument eller som sanger. Det vil også være hensigtsmæssigt med kendskab til musikteori (fx fra Musik A i gymnasiet). Læreroplæg og gruppearbejde (sammenspil). Adjunkt Jonas Vincent

Hver torsdag fra kl. 15.15-17.15 i ugerne 40, 41, 44, 45, 46 og 47. Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte E-mail: kontakt@aurehoej.dk


Program for biologi/kemi Emne: Molekylær gastronomi

Indhold: Er du vild med science? Elsker du at lave mad? Synes du et er sjovt at lave eksperimenter? Har du hørt om dyre restauranter, hvor der leges med det at lave mad på nye måder?

I denne MasterClass får du mulighed for at kombinere de forskellige interesser. Vi skal over 5 (evt. 6) eftermiddage kigge på madlavning med nye øjne. Vi skal arbejde med anderledes konsistenser, nye teknikker og utraditionelle smagssammensætninger. Hver gang vil vi både gennemgå lidt teori og lave små retter, hvor vi eksperimenterer med forskellige teknikker. Den sidste gang laver vi i fællesskab en afslutningsmiddag, hvor alle de forskelige eksperimenter kombineres.

Fag der indgår: Arbejdsformer:

Kemi og bioteknologi

Teoretisk gennemgang og eksperimentelt arbejde

Faglige forudsætninger: Gerne en naturvidenskabelig studieretning men mindst kemi på c-niveau Underviser:

Lektor Simon Westh

Sted:

Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund

Tidspunkt:

Tilmelding:

Tirsdag, kl. 15-18 i ugerne 40, 41, 43, 44, 45 og evt. 46 E-mail: sw@ordrup-gym.dk


Program for fysik og matematik Emne: Kosmologi

Indhold: Vi ved nu at Universets alder er 13,799 milliarder år, og dermed kendes alderen ifølge den seneste forskning med en uhørt nøjagtighed. For få årtier siden lå de bedste bud på 10-20 mia. år. Vi har også længe vidst at Universet udvider sig, men først for nylig er vi blevet klar over at det udvider sig hurtigere og hurtigere, udvidelsen er accelererende. Desuden ved vi i dag at kun ca. 4 % af Universet er almindeligt stof, resten er mørkt stof og mørk energi.

Der er med andre ord sket rigtig meget i de seneste år inden for kosmologien, studiet af Universet, dets oprindelse og udvikling. Vi vil i MasterClass i Kosmologi se nærmere på de seneste teorier og modeller om Big Bang, den kosmiske mikrobølgebaggrundsstråling, Hubbles lov, Friedman-ligningen og meget mere. Deltagelse forudsætter ingen forhåndsviden, men kræver en interesse i kosmologi.

Fag der indgår:

Fysik og matematik

Undervisningsformer:

Oplæg, opgaver.

Tidspunkt:

Tirsdage kl. 16.00-18.00 i uge 38, 39, 40, 43 og 44.

Faglige Forudsætninger: Du skal have matematik på A-niveau og fysik på mindst B-niveau. Undervisere: Sted:

Tilmelding:

Lektor Frode Peulicke og lektor Jens Sveistrup.

Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup E-mail: adm@ghg.dk


Program for dansk: Emne: Verdenslitteratur

Indhold: Når vi læser får vi noget at vide om den tid og de oplevelser som folk i samtiden havde og har. Det gælder over hele kloden – og med verdenslitteratur mener vi litteratur fra alle verdensdele; altså ikke bare der, hvor den europæiske tænkning har domineret.

Er du interesseret i at få en præsentation af hvilke forestillinger mennesker har og har haft rundt omkring i den verden, som vi ved findes, men ellers ikke kender til? Vil du læse noget klassisk arabisk litteratur? Eller noget moderne afrikansk litteratur om, hvordan det er at bo i Vesten og længes efter Afrika? Vil du vide noget om kvindeopfattelsen i Indien? Eller vil du rejse med til Latinamerika eller Sydafrika og opleve ekstremt voldelige samfund? Vi vil vise dig forskelle og ligheder mellem litteratur fra vores del af verden og global litteratur. Du får en samling af korte tekster, hvor du kan smage på litteratur fra forskellige kulturer, der alle viser noget om mennesker, der er nødt til at træffe valg.

Fag der indgår:

Dansk

Undervisningsformer:

Foredrag, klassedialog

Tidspunkt:

Hver onsdag i uge 38, 39, 40, 43, 45 og 46

Faglige forudsætninger: Interesse for emnet Undervisere: Sted:

Tilmelding:

Lektor Alice Bøeg og Lektor Sven Engelbrecht Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup E-mail: adm@ghg.dk


Program for kemi og bioteknologi: Emne: Medicinalkemi • • • • • •

Lundbeck og Genmab i parløb mod medicinsk gennembrud Flere multiresistente bakterier på danske hospitaler Overlæge: Unge tror at iprener og panodiler er ufarlige Novo får Tresiba godkendt af de amerikanske myndigheder Så meget stiger sygehusenes medicinudgifter Personlig medicin er genetikernes mareridt

Dette er nogle eksempler på avisoverskrifter fra de senere år. Nyheder og historier om medicin fylder meget i medierne, og det er selvfølgelig fordi det er et emne, der berører os alle på et eller andet tidspunkt. Alt lige fra udvikling af nye typer medicin mod sygdomme, der før var uhelbredelige, over problemet med bakteriers udvikling af resistens over for penicillin, til almindelig dagligdags brug af medicin som f.eks. hovedpinepiller. Medicinalkemien udvikler sig utrolig hurtigt i disse år og Danmark er med i front på mange områder. Masterclass i medicinalkemi handler bl.a. om • grundbegreberne inden for medicinalkemi • eksempler på vigtige lægemidler og deres virkning (og eventuelle bivirkninger) • udvikling og fremstilling af nye lægemidler, herunder fokus på kemisk viden og metoder • eksempler på danske virksomheder inden for medicinalindustrien • uddannelser inden for medicinalkemi Fag der indgår:

Kemi og bioteknologi

Undervisningsformer:

Oplæg, opgaver + evt. ekskursion

Tidspunkt:

Hver tirsdag fra kl. 16.00-17.30 i ugerne 43, 44, 45, 46 og 47.

Faglige Forudsætninger: Du skal have kemi B eller biotek A. Underviser: Sted:

Tilmelding

Casper Dahl Rasmussen

Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup E-mail: adm@ghg.dk


Program for samfundsfag – international politik Emne: En ny international verdensorden?

Indhold: Hvorfor er den amerikanske verdensorden i disse år under opbrud? Hvordan kommer det internationale politiske system til at se ud i fremtiden? Vil USA fortsat have rollen som unipol? Eller vil et eller flere af BRIK-landene afveje USA i et bipolært eller multipolært system? Hvilke typer af magt bliver centrale i det 21. århundrede? Og hvilke aktuelle brændpunkter er der i international politik?

Vi kommer rundt om de vigtigste temaer i IP, og vi vil løbende fokusere på anvendelsen af IP-teorier og IP-begreber. Francis Fukuyama, Dominique Moisi, Samuel Huntington, Kenneth Waltz, Robert Kagan, Joseph Nye, Fareed Zakaria og Martin Jacques er nogle af de teoretikere, I vil få uddybet jeres kendskab til.

Kilde: US Department of Defense


Kursusforløbet ser ud som følger: Mandag 19. september: International politik og økonomi - hvad handler det egentlig om? Mandag 26. september: Den amerikanske verdensorden under forandring. Mandag 3. oktober: Stormagterne vinder frem i international politik. Mandag 10. oktober: Mellemøsten - en region i flammer. Mandag 24. oktober: I terrorismens tidsalder. Mandag 31. oktober: Jorden brænder - klimaforandringer vil ændre verden og international politik for altid! Mandag 7. november: Hvor skal væksten i verden komme fra? Mandag 14. november: Det europæiske flygtninge- og immigrationsspørgsmål. Mandag 21. november: For Gud, dronning og fædreland - Danmark i krig. Mandag 28. november: Anarki eller orden - hvad kan vi vente os? Master-kurset er for dig, der brænder for international politik, og som overvejer at skrive SRP inden for IP. Det faglige niveau er højt – svarende til 4.g-niveau – så du får et fagligt løft, som gavner dig i den daglige undervisning, til eksamen i sommeren 2017 og evt. i forbindelse med SRP og AT.

Fag der indgår:

Samfundsfag – International politik.

Arbejdsformer:

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og klassedialog.

Faglige forudsætninger: Samfundsfag på A-niveau + at du er dygtig til samfundsfag, dvs. at du har mindst 10 i skriftlig eller mundtlig samfundsfag. Undervisere:

Tidspunkt: Sted:

Tilmelding:

Lærere ved Øregård Gymnasium og forfattere til flere IP-bøger. Janus Graves, forfatter til ”Mellemøsten under forandring” (2012) og ”IP&Ø – grundbog til international politik og økonomi” (2016). Peter Brøndum, forfatter til ”USAs udfordringer” (2012) og ”Ulighedens mange ansigter” (2014). Jacob Graves, forfatter til ”Mellemøsten under forandring” (2012), ”Indien – den nye stormagt” (2014) og ”IP&Ø – grundbog til international politik og økonomi” (2016). Hver mandag i uge 38 til uge 48 kl. 16.00 – 18.00. Boller og kaffe/te serveres. Øregård Gymnasium, Gersonsvej 32, 2900 Hellerup. E-mail: post@oregard.dk


AUREHØJ GYMNASIUM

Skolevej 7 2820 Gentofte 3965 4545

Kirkevej 5 2920 Charlottenlund 3964 0178

Svanemøllevej 87 2900 Hellerup 4511 5151

Gersonsvej 22 2900 Hellerup Tlf: 3962 2826

Masterclass 2016