Page 1

S€PA

Machtiging Vrienden van Oerol Naam incassant

: Stichting Vrienden van Oerol

Adres incassant

: Zuid Midslandweg 4

Postcode incassant

: 8891 GH

Woonplaats incassant

: Terschelling

Land incassant*

: Nederland

Incassant ID

: L60ZZZ410051220000

Kenmerk machtiging

: Vrienden van Oerol

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan <Stichting Vrienden van Oerol> om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om €……………… (min. €20,-** per Vriend) van uw rekening af te schrijven wegens <Vriendendonatie> en aan uw bank om jaarlijks in maart dit bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van <Stichting Vrienden van Oerol>. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: ……………………………………………………………………

Vriendnummer : ………….………………….

Adres

: ……………………………………………………………………

E-mail : ………….……………………………

Postcode

: ………..……………………………………….

Land*

: ……………….…………………………………………………………………………………………………………….

Rekeningnummer [IBAN]

: ………..…………………………………………………………

Plaats en datum

: …..………………….…..……………………..

Woonplaats: : ..……………….…………….…………….……..

Bank Identificatie [BIC]*** : : ………..……....

Handtekening:

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden. ** De minimale Vriendendonatie is €20,-. Met een bijdrage van €20,- kun je in totaal 4 kaarten bestellen in de online Vriendenvoorverkoop jaarlijks in mei, met een bijdrage van €40,- zijn dit er 8 en met een bijdrage van €60,- zijn dit er 12. ***Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Machtiging Vrienden van Oerol  
Machtiging Vrienden van Oerol  

Voor het regelen van een automatische incasso. Print deze uit, vul alle gegevens in en stuur naar: Vrienden van Oerol, Zuid Midslandweg 4 8...

Advertisement