Page 1

p.a. Zuid Midslandweg 4 8891 GH Terschelling-Midsland The Netherlands T +31 (0) 562 446 469 F +31 (0) 562 449 087 vrienden@oerol.nl www.oerol.nl K.v.K Leeuwarden S3404 Bank 34.24.13.333

MACHTIGINGSFORMULIER (duidelijk leesbaar invullen a.u.b!) Vriendnummer:………………………………………………………………………………… * Naam:………………………………………………………………………………..…..…….. *Adres:…………………………………………………………………………………....…….. *Postcode:…………………………………………………………………………………….... *Woonplaats:……………………………………………………………………………..….…. *Email:…………………………………………………………………………………….….…. (mobiel) Telefoonnummer:……………………………………………………………………. Geboortedatum:……………………………………………………………………………….. * Verplicht

machtigt tot wederopzegging de St. Vrienden van Oerol om jaarlijks: € ….… (min. €20,-* per vriend) af te schrijven van zijn/haar bank/girorekening:……………….. * De minimale Vriendendonatie is €20,-. Met een bijdrage van €20,- kun je in totaal 4 kaarten bestellen in de online Vriendenvoorverkoop jaarlijks in mei, met een bijdrage van €40,- zijn dit er 8 en met een bijdrage van €60,- zijn dit er 12.

Handtekening: ………………………

Datum: ………………………

Indien u niet akkoord gaat met een automatische afschrijving kan binnen 56 dagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend.

Dit formulier in gesloten enveloppe zenden aan: Vrienden van Oerol, Zuid Midslandweg 4, 8891 GH,Terschelling-Midsland.

Machtigingsformulier Vrienden van Oerol  

Machtigingsformulier Vrienden van Oerol

Machtigingsformulier Vrienden van Oerol  

Machtigingsformulier Vrienden van Oerol

Advertisement