__MAIN_TEXT__

Page 1

Nordvesten BYDELSBLAD FOR MADLA

NR 1 • JANUAR 2020 • 37. ÅRGANG

Nordis og Torbjørn Frafjord fikk Madlabonden 2019


TANNLEGE ANDREW WURNER

– Et godt minne Et godt minne

Tannlege Camilla Grindheim har begynt hos oss, og vi kan nå ta imot nye pasienter. Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. Gratis parkering. Andrew kontaktes på 51 55 60 67 eller post@tannlegewurner.no

Velkommen! w w w. t a n n l e g e w u r n e r. n o

Unike mennesker – Unike begravelser Tlf. 51 88 12 34 Ansvarlig er Arvid Steinum alphabegravelse.no – Ring 924 Kontor: Madlakrossen 2, Madlakrossen 4042 Hafrsfjord 2 Døgnvakt: 92425 25000 000

Ta vare på livet

Ta vare på livet Ta vare på minnene Ta vare på minnene Så tar vi vare på deg når du trenger det Så tar vi vare på deg når du trenger det

51 89 60 90

www.hafrsfjord.no

51 89 60 90

www.hafrsfjord.no Madlaveien 333 4020 Hafrsfjord Madlaveien 333 4020 Hafrsfjord firmapost@hafrsfjord.no

Vår erfaring - din trygghet Til tjeneste hele døgnet

MADLA BIL AS

4043 HAFRSFJORD, Revheimsveien 74 Tlf: 97 96 38 83, Fax: 51 55 89 39 E-post: madlabil@automester.no Åpningstider: Mandag - fredag kl 07:30 - 15:30

Tlf.: 51 82 00 50 | www.hviding.no

Din Interiørbutikk Maling

Tapet

Tepper

Gulvbelegg Tipping

Rikstoto

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord Vi utfører også håndtverktjenester 2

Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00


Nordvesten Nr 1 – 2020 – 37. årgang

Prod.: Nordvesten / Kai Hansen Trykkeri Produksjonsansvarlig: Jan Bjørnar Voll Grafisk ansvarlig: Linda Grimstad Hundsnes Opplag 9.150 Org. nr 970 558 551 Bankkonto: 3201.39.14388 (SR-Bank) Web: nordvesten.net Bladet utgis av Madla bydelsutvalg og Madlamark, Hafrsfjord og Sunde menig­ heter. Bladet er en offentlig publikasjon. Bladet distribueres gratis til alle hus­ stander i Madla bydel. Nr  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Manusfrist 24.01.2020 21.02.2020 20.03.2020 24.04.2020 22.05.2020 28.08.2020 25.09.2020 23.10.2020 20.11.2020

Utgivelse 04.02.2020 03.03.2020 31.03.2020 05.05.2020 02.06.2020 08.09.2020 06.10.2020 03.11.2020 01.12.2020

Mailadresser Nordvesten: Post@Nordvesten.net Annonse@Nordvesten.net Distribusjon@Nordvesten.net Regnskap@Nordvesten.net Redaksjonen: Jarle Løno (redaktør), Mob. 416 62 577 John Alfred Aasland, Mob. 913 45 434 Else-Marie Revheim, Mob. 913 57 628 Arild Topdahl, Mob. 908 99 417 Arvid Steinum, Mob. 918 00 079 Tor Egil Knudsen, Mob. 481 35 492 Åsmund Johansen (redaktør Hafrsfjord menighet), Mob. 474 46 273 Margreta Vik Stokke (redaktør Sunde menighet), Mob 917 95 729 Berit Håland Sørlie (redaktør Madlamark menighet), Mob 450 43 105 Annonser: Per Reidar Ørke (koordinator), Mob. 909 76 415 Ola Helgeland, Mob. 412 03 297 Geir Stokke, Mob. 975 83 570 Eivind Hauglid Distribusjon: Sunde/Kvernevik: Dagfinn Steinkopf, Mob 478 38 535 Hafrsfjord: Lars Hebnes, Mob. 905 96 839 Madlamark: Knut Thomassen, Mob. 918 39 681 Styret for Nordvesten: Per Reidar Ørke, leder Turid Kalvig Sola Solveig Nessa Arild Topdahl Brith Stokke Kalheim Eli Dorthea Taunton Lars Peter Endresen Hver enkelt artikkelforfatter i Nordvesten er ansvarlig for innhold i egen artikkel. Forside: Foto: Arild Topdahl.

Tanker i tiden CHRISTIAN F. BRYNIE (AP), MADLA OG KVERNEVIK KOMMUNEDELSUTVALG

Godt nytt år til alle i Madla bydel, da inkluderer jeg alt fra Madlavoll, Madla­ mark, Madla Tuå, Madla Sandnes, Revheim, Friheim, Sør og Nordre Sunde og Kvernevik, har jeg glemt noen da, beklager jeg på det sterkeste. Da regner jeg med at juleferien er over for de fleste i bydelen for denne gang, og vi har gått inn i 2020. Jeg går inn i min andre periode som medlem i Madla og Kvernevik kommunedelsutlvalg som det nå heter som representant for AP. Vi har fått ny leder; Lars Peter Endresen fra FNB (han var med i forrige periode i Madla bydelsutvalg). Vi gratulere og ønsker ham lykke til med vervet for kommende periode. Det er og tilkommet flere nye personer i utvalget, som er kjekt og spennende og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen.  Vi har mye spennende som skjer fremover i bydelen vår. En av de sakene som har blitt en «snakkis» i bydelen er selvsagt årets 17.mai feiring. Det er blitt satt ned en gruppe som arbeider med dette, det var er møte i desember som inkluderte FAU fra samtlige skoler i bydelen. Vi får se hva løsningen blir, men en ting er det enighet i, og det er at det blir felles tog.  Madla bydel er i vekst som er positivt. Det er blitt flere nye boliger på nordre Sunde og mer kommer det, samtidig som det planlegges et helt nytt boligfelt på Madla - Revheim fore­ løpig kalt Hafrsby. Her skal det etter planen bli mange nye boliger for folk i alle aldersgrupper. Dette er en del av den nye tanken om 10-minuttersbyen, alt du trenger i nærheten (innenfor 10 minutter).  En kjekk nyhet i Kvernevik er at det kommer nytt bydelshus med legesenter. Jeg håper og frem i tid at det kommer et ­senter med butikker med mer, slik at og Kvernevik kan bli 10-minuttersbyen som da kan inkludere flere fasiliteter og få flere i arbeid der de bor.  En annen kjekk nyhet er rehabilitering av Kvernevik skole, noe som er en nødvendighet ettersom det er kommet og vil bli bygget flere nye boliger i området. Det er derfor og viktig at et nytt bydelshus kommer på plass, dette vil være en sosial møteplass for alle i alle aldre, men og spesielt med tanke på ungdom. De trenger flere tilbud og aktiviteter i nærmiljøet hvor de bor og oppholder seg. Da ønsker jeg alle i bydelen et riktig godt og fint år nå i 2020.

3


KVERNEVIK BYDELSHUS Faste aktiviteter: Mandag: Kl. 09.30 Styrke og kondisjon. Skipper Worse. 60+

Kommende arrangement: Åpent hus på planleggingsdagen Frivilligsentralen inviterer til åpent hus torsdag 2. januar på Kvernevik bydelshus mellom kl. 10.00 – 14.00. Det er leker og aktiviteter i storsalen. Gratis kaffe og te til foresatte. Alle er hjertelig velkommen. J

Tirsdag: Kl. 10:30 Språkkafe for de som ønsker å lære norsk (Kvernevik fritidsklubb). Madla og Kvernevik frivilligsentral

Barnas kulturlørdag Barnas kulturlørdag starter opp igjen i 2020 den 18. januar med både hobbyverksted og besøk av et dukketeater med forestillingen «Sjørøverøya». Kulturlørdagene foregår på Kvernevik bydelshus og er fra kl. 13.00 – 15.00.

Kl. 19.00 Gratis pilates. Madla og Kvernevik frivilligsentral

Mødrenettverk i Kvernevik Høsten 2019 begynte arbeidet med å opprette et mødrenettverk i Kvernevik. Nettverket skal styrke deltakerne innenfor de områder hvor de selv ønsker å få mer kunnskap. Det kan være relatert til barnehage og skole, barns helse og barneoppdrag­ else, egen fysiske og psykisk helse, frivillige aktiviteter, systemforståelse, miljø med mer. Vi ønsker at gruppa skal komme med innspill til hva de vil fokusere på i oppstarten.

Onsdag: Kl. 10.00 Formiddagstreff for eldre i bydelen frem til 13.00. Kvernevik sanitetsforening Kl. 11.00 Styrke. Skipper Worse. 60+ Kl. 16.30 Dans og lek for barn 2-6 år. Sunde IL

Nyheter og aktuelt:

Hva er målet? Målet er at deltakerne skal være en brobygger i Kvernevik mot andre kvinner. Vi ønsker at kvinnene skal føle seg trygge på seg selv og området de bor i og at de skal være en god hjelp for andre i nærmiljøet.

Kl. 19.00 Belg og blås Torsdag: Kl. 12.15 Sterk og stødig. Gratis trening. Fokus på fore­ bygging mot fall og skader. Fredag: Kl. 10.00 Turgruppe. Oppmøte ved hovedinngangen til bydelshuset. Kl.16.00 Kvinner møter kvinner. Ukentlig møteplass i regi av Open Hands for You

Line Møllerop

Kontakt Madla frivilligsentral Daglig leder: Line Møllerop E-post: lmollerop@stavanger. kommune.no Tlf.: 906 18 306 Tekst og foto: Line Møllerop

4

Hvem ser vi etter? Vi ser etter deltakere som har tid til å være med i et mødrenettverk og som har lyst til å hjelpe andre kvinner i nærmiljøet.

Fra venstre: Aline Kamudege fra Open Hands for You og prosjektleder, Jeanette Osberg, har tatt initiativet til mødrenettverket i Kvernevik.

Vil du bli med? Vil du bli med å prøve ut dette nye tiltaket i din bydel? Ta kontakt med prosjektleder ­Jeanette Osberg, mobil: 924 35 441, eller epost: jeanette.osberg@stavanger.kommune.no Hilsen fra ressursgruppen Kvernevik Sanitetsforening, Kvernevik skole, Madla og Kvernevik frivilligsentral, Open Hands for You og Sunde IL Vil du bli en brobygger? Hvert år er det flere mennesker i Stavanger som trenger å bygge om boligene sine, eller flytte, slik at de kan klare seg bedre selv i egne hjem. Noen av disse klarer ikke å håndtere de praktiske gjøremålene rundt dette, og har ikke pårørende som kan hjelpe seg. Vi trenger frivillige til å: Hjelpe enkeltmennesker i en vanskelig situasjon, for eksempel med å innhente pristilbud på ombygging, hjelpe med å holde oversikt over papirer og holde kontakt med bygge­ firmaet. Det kan også være at det trengs hjelp til å rydde klart til en ombygging eller flytting, eller å organisere en flytting. Hvordan organiseres oppgavene? De frivillige oppgavene blir avtalt i hver enkelt sak mellom mennesket som trenger hjelp, den frivillige og frivillighetskoordinatoren. Det kan også være et samarbeid med ­kommunens ergoterapeut som har anbefalt boligendringen. Ta kontakt med Line Møllerop på mail: lmollerop@stavanger.kommune.no eller tlf.: 906 18 306.


MADLA BYDELSHUS Faste aktiviteter er:

Boccia Brukere av kafeen kan låne og spille boccia. Ta kontakt med oss.

Mandag: Kl. 10.00 Bridge Kl. 10.30 Bingo, kom og bli med! Kl. 11.00 Oljemaling, annen hver uke. Fulltegnet Kl. 11.00 Oljemaling, hver uke. Fulltegnet

Bordtennis: Er det noen som vil spille bordtennis på dagtid. Kom og prøv, dere får låne utstyr her.

Tirsdag: Kl. 10.00 Engelsk diskusjonsgruppe, Kl. 12.00 Litteraturgruppe, siste tirsdag hver mnd. Fulltegnet. Kl. 10.30 Strikkekafè Flittige damer kommer sammen til drøs og strikker. Kom innom og si hei en tirsdag. Ta gjerne med ditt eget strikketøy. Vi utveksler oppskrifter, ideer og koser oss også med Quiz Onsdag: Kl. 10.30 Turgruppe Møtes hver onsdag ved bydelshuset for tur i nærmiljøet, etterpå samles vi kafeen til kaffe og drøs. Kom og bli med! Kl. 12.30 Foredrag Kåseri med ulike tema for hver gang. Se program, hjemmeside og aviser Torsdag: Kl. 10.00 Bridge

AKTIV trening: Mandag: Kl. 09.00 Styrke- og kondisjons­ trening med Tone Katrine Bøe Kl. 10.00 Crosstraining med Tone Katrine Bøe Kl. 11.10 Zumba nybegynnere med Tone Katrine Bøe kl. 12.10 Funksjonell trening med Monica Tirsdag: Kl. 08.30 Klassisk yoga, nyb. med Torild Kl. 10.30 HjerteTrim med Kjell og Signe Kl. 11.30 Power pilates med Aina Sørhus Kl. 12.30 Linedance med Jorunn Nordbøe Onsdag: Kl. 08.30 til 09.30 Gladtrim med Lodvar Solholm, Kl. 09.35 til 10.35 Gladtrim med Lodvar Solholm,

Kl. 10.40 Styrke- og kondisjons­ trening med Astrid Eriksen Torsdag: Kl. 10.00 Sirkeltrening med Magne Rognøy Kl. 11.00 Power pilates med Aina Sørhus Kl. 12.00 Yogalates med Astrid Eriksen

Skipper Worse Madla har åpent mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30. Kaféen har åpent mandag til fredag kl. 09.00 til 15.00. Velkommen til den trivelige kafeen på Madlamark i Madla Bydelhus. Vi har smørbrød, påsmurt, lapper, lefser, kaker m.m. og rykende varm kaffe. Med forbehold om endringer, se vår hjemmeside og avisene. Det arran­ geres ulike kurs og aktivitetsgrupper på senteret, se vår hjemmeside. Kafeteria og aktivitetene er åpent for alle! Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland Vertskap Eli Bryne Frisør Hilde Eik har åpningstid mandag, tirsdag, torsdag, og fredag. Bestilling av time tlf. 51 52 44 18. Velkommen. Fotterapeut Benedicte Gjelsten hver onsdag fra kl. 09.00 til kl. 15.00. Bestilling av time tlf. 51 59 18 13.

JANUAR: Vi ønsker alle ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

MADLA Madla bydelshus Åsta Kongsmorsgate 20 Tlf. 51 59 18 13

Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland

Se nærmere info: ”Det skjer” og i ”Kalender” i Stavanger Aftenblad Vårplan for AKTIV starter opp mandag 6. januar. Program for januar ikke klart, ta kontakt med senteret.

www.skipper-worse.no E-mail: madla@skipper-worse.no

5


Lars Peter Endresen

ny leder i Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg TEKST OG FOTO: JOHN AASLAND I forbindelse med høstens kommune­ valg er det oppstått store forandringer i kommunens styre og stell. Fra 1. januar får Stavanger to ekstra kom­ muner, Rennesøy og Finnøy, innenfor sine grenser. Byen heter ikke lenger offisielt by, men kommune. Bydels­ utvalgene heter ikke lenger bydelsut­ valg, men kommunedelsutvalg. Dette er likevel bare kosmetiske endringer. De virkelig store endringene har funnet sted innenfor den politiske ledelsen av kommunen. Fra å være en såkalt blå kommune, har Stavanger nå gått over til å være en rødgrønn kommune. Også her på Madla blir det forandringer. Nåværende leder Kristen Høyer Mathiassen (H) har måttet overlate ledervervet til Lars Peter Endresen fra Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB). Nordvesten finner det naturlig å intervjue den nye lederen av kommunedelsutvalget. Et naturlig første spørsmål er hvorfor det nå heter Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg. Lars Peter forklarer at det nye politiske flertallet ville gi Kvernevikområdet et ekstra løft. Innenfor Madla bydel er det store forskjeller i levekår, noe som går frem av kommunens levekårsunder­ søkelser. Kvernevik kommer dårlig ut. Det er for å fokusere på nettopp Kvernevik at det er besluttet å ta denne delen av Madla med i navnet til kommunedelsutvalget. Lars Peter presiserer at det bare er navnet på selve kommunedelsutvalget som er forandret. Bydelen heter fremdeles Madla.  Hvilken tilknytning har du til ­Madla? Jeg er egentlig født på Storhaug og bodde der til jeg var 26 – 27 år. Da jeg giftet meg, hadde Stavanger bolig­ byggerlag et ledig felt på Mjughaug i Kvernevik, og der slo vi oss ned. Jeg har nå bodd nærmere 40 år i Kvernevik.  Hva ser du som dine viktigste opp­ gaver som kommunedelsutvalgsleder? I det store og hele vil jeg søke å føre videre den politikken som har vært tidligere når det gjelder Madla. Vi er en godt sammensveiset gruppe i kom-

6

munedelsutvalget der alle søker å gjøre det beste for bydelen. Jeg tror ikke innbyggerne vil merke så veldig mye til at det er blitt et skifte i kommunedelsutvalget. Som tidligere nevnt ­kommer det nok til å bli et ekstra fokus på Kvernevikområdet som har mistet flere av sine offentlige funksjoner i løpet av de 10 – 15 siste årene. Vi må få på plass nytt kommunedelshus med legesenter og foreta omfattende renovering av Kvernevik skole.  Hvorfor gikk Bompengelisten (FNB) til rød side etter valget? Var dette avtalt på forhånd? Vi har helt fra 2015 sagt at vi ville være uavhengig. I 2015 inngikk vi et valgteknisk samarbeid med høyresiden. I denne perioden har de sosiale løsningene til AP tiltrukket oss mer enn hva høyresidens løsninger har gjort. Spesielt det med bompenger finner vi lite sosialt. Jeg har sett på Høyre som alle bompengers mor. Bompenger som finansieringsmåte for satsingen på infrastruktur på NordJæren kom på plass da Høyre hadde fylkesordføreren og ordfører i de fire kommunene som er involvert. Høyre har hittil ikke vært villige til å flytte en krone i den den inngåtte byvekstavtalen. Noen av andre partiene har vært langt mer villige til å akseptere endringer.  Hvordan går kompaniskapet med de grønne (MDG) som elsker bompenger? Det går egentlig forbausende greit. MDG i Oslo er noe helt annet enn MDG i Stavanger. I Oslo har de et utbygd kollek­tivsystem, noe vi savner her. MDG og vi vil satse mer på kollektivtransport, sykkelveier, etc., og vi mener begge at staten må bidra med mer midler til dette. Vi har fått MDG med på flere forslag om innskrenking av bompengeinnkrevingen. For å erstatte reduserte inntekter til bymiljøpakken, vil vi at staten skal betale mer.  FNB går i sitt valgprogram inn for økt boligbygging i Madla. Nettopp leste vi at partileder Myrhol går inn for å stanse den planlagte utbygging av området Revheim – Regimentvei­ en. Hvordan stiller du deg til dette? I prinsippet går vi inn for utbygging, men vi stiller et spørsmål om infrastrukturen er på plass i dette området

Den nye leder av kommunedelsutvalget Lars Peter Endresen.

som vil omfatte 10.000 mennesker. Hvis det ikke gjøres noe med trafikkavviklingen her, vil vi komme opp i store problemer. Myrhol og vi i FNB ønsker oss også en litt annen struktur på de byggene som ligger i de nåværende planer. Det betyr ikke at vi stanser planene, men ønsker å endre på disse.  Hva med tilskudd til frivillige orga­ nisasjoner og kulturformål? Årsaken til at det er en del kutt er at kommuneøkonomien er såpass svak at vi har vært nødt for å prioritere de såkalte basistjenestene som skole, helse og barnehager. I de seinere årene har det vært gigantiske løft innenfor kultursektoren. Da får vi bremse litt på dette feltet. I tiden frem til endelig vedtak 16. desember, er det mulig å komme med innspill til mulige endringer.  Helt til slutt: Vil Nordvesten fortsatt kunne regne med finansiell støtte fra kommunen? Det regner jeg med. Kommunedelsutvalgets vil fremdeles kunne støtte opp om bydelsavisen. Som nevnt tror jeg ikke på de store endringene her på Madla.  Nordvesten ønsker den nye lederen av bydelsutvalget lykke til med vervet.


Nytt kurs starter i Stavanger den 4. mars 2020

Vi tilbyr alle former for tannbehandling på våre klinikker. Vårt mål er at du skal ha god tannhelse og dermed smile enda bredere. Du finner oss på Madla, Hinna Park og Løkkeveien. Ring oss i dag 51 59 70 00 orisdental.no

Epost: rogaland@kirkens-sos.no eller tlf: 971 70 995

CLIPZ frisør

Tid for en tannsjekk?

Ellen, Siw, Silje, Elisabeth, Tina og Nina (+ Lilliana)

Frisørene i Stahlgaarden Treskeveien 1 – 51 89 48 80

Parkering rett utenfor! 7


En varig attraksjon, – ikke bare et blaff!

Vikingsenter ved Hafrsfjord Nordvesten har i tidligere numre lansert ideer om et vikingsenter i Møllebukta. Og i flere artikler har vi kastet lys over hvor viktig det kan være for hele regionen med en varig attraksjon ved Hafrsfjord.

TEKST OG ILLUSTRASJON: ELSE-MARIE REVHEIM

Etter kommunevalget har politikerne avsatt store beløp til markering av Norges samling i Hafrsfjord. Hvordan blir markeringen, og hvordan skal pengene brukes? Blir det til noe som glemmes fort? Eller kan vi få et flott vikingsenter hvor markeringen bare er en begynnelse? En begynnelse på noe varig, som vil glede fastboende og turister i mange år framover. Skal vi ta stort i, og se til de kommende generasjoner, som da vil få mulighet til å vite mer om Norges historie, slaget i Hafrsfjord og vår kulturarv. 8

 Det blir stadig større interesse for vikingtiden rundt om i verden og turismen øker. Alle som kommer hit og skal besøke Hafrsfjord, det viktigste stedet i Norges historie, blir vist et monument. «Sverd i fjell» er et flott og mye besøkt monu­ment, og nå er det også kommet opp en informasjonstavle. Men er dette nok? Et vikingsenter: Et opplevelsessenter, et museum, et amfi, en kafe, - kanskje til og med et vikingskip med tiden. Se hva de har fått til på Avaldnes. Se hva de har fått til på Vitengården på Klepp med aktiviteter som gjør at en kan komme igjen og igjen.

 Det er bekreftet stor aktivitet her i distriktet i vikingtiden, både gjennom skriftlige kilder og gjennom mange arkeologiske funn, og Hafrsfjord var en viktig base for vikingskip. Hvorfor skal ikke vi få til noe skikkelig flott her ved Hafrsfjord? Vi har universitet og museer og spesialister på flere felt. Og se bare på hva grundere herfra har fått når det gjelder «oljå». Vi må se stort på det, og få til et samarbeide for et felles mål: En varig attraksjon, ikke bare et blaff. Det er her politikerne virkelig kan trekke i trådene og få til noe alle vil sette pris på, både nå og for fremtiden.


JANUAR

SALG M ED KJE AMFI M KKE PRISER FI NNER D ADLA U PÅ

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

9


Nordvesten junior Denne siden er skrevet av 7. trinn Hafrsfjord skole

RASISME Det er mye rasisme rundt omkring på skoler. Mange elever føler at de blir trykket ned på grunn av annen hudfarge. Heldigvis har jeg ikke hørt det bli sagt mot andre eller blitt sagt til meg selv med tanke på at jeg er fra Iran.  Men jeg har hører at det blir brukt som tull mellom venner. Men det blir også brukt som skjellsord, noe som ikke er greit i det hele tatt.  Jeg mener folk skal være forsiktige med hva de sier. Nick 7B 12 år

:) ELDRE FOLK Mange gamle folk har det ikke så bra. De får ikke de tingene de trenger og timer på sykehuset hvis det er nødvendig. Dersom de har for eksempel dårlig rygg og hofte, eller trenger hjelp med og handle får de ikke noen til å hjelpe seg. De har tatt

10

vare på oss og må vi ta vare på de. Jeg har en bestemor som har dette problemet.  Jeg syns det er viktig å bry seg om de gamle og helsen til de eldre. Og til dere som bestemmer syns jeg dere burde ta bedre vare på de eldre. Jeg skriver om de gamle fordi jeg bryr meg om de. Kanskje vil jeg jobbe med dette når jeg blir voksen. Kaila Kristine Ligård 12 år

Ballbinge – med kunstgress Jeg ønsker meg ballbinge eller kunstgress på skolen så vi kan spille fotball i friminuttene og i fritiden. Det er gøy når vi kan spille fotball og det ikke gjør så vondt når vi faller, og jeg håper vi kan få kunstgress ett sted på skolen så vi kan spille for gøy. Det er mange som vil ha kunstgress, men vi vet ikke om vi får det. Jeg tror ikke at skolen vår er så rik men vi kunne hatt en innsamlingsdag for å skaffe penger. Ballbinge med kunstgress hadde vært noe. Hvis skolen ikke hadde brukt penger på sjiraffer hadde vi sikkert hatt det. Mathias (12) og Erik (12)

Vold Vold er et veldig viktig tema. Jeg selv mener at det er helt unødvendig å drive med vold. Vold kan være at noen slår deg og det er ulovlig. Vold kan også være seksuelle overgrep. Mange mennesker blir utsatt for vold av ulike grunner. Foreksempel kan det være at når en var et barn selv så ble han eller hun slått hjemme også gjør de det selv når de blir voksne. Det er veldig trist å tenke på at det er så mange i verden som blir utsatt for vold.  Det er fint at skolen tar opp dette viktige emne. Vi har nettopp hatt en uke på skolen hvor vi har sett film om vold i hjemmet og hatt besøk av helsesykepleierne som jobber på skolen vår.  Barn som blir utsatt for vold kan få skader for lang tid.  Det er veldig mange barn som blir utsatt for vold hjemme men ikke tørr å si ifra. Det er cirka 50% som tørr å si ifra og 50% som ikke tørr å si ifra.  Det er aldri barnet sitt feil at han eller hun blir slått. Så hvis du har blitt utsatt for vold så må du si ifra, og det er bedre hvis du sier ifra for da slipper du å ha en vond følelse inni deg. Gutt 12 år


Nudler på fredag På Hafrsfjord skole 7.trinn får vi ha med nudler på fredagene. Vi har to vannkokere i hvert klasserom, oppe og nede. Derfor får vi ha med nudler. Alle som går i 7 klasse får ha med seg nudler. Vi har noe som heter social eating hver fredag, det vil si at vi snakker sammen og spiser nudler. Av og til får vi bestemme hvor og hvem vi skal sitte med, og noen ganger bestemmer læreren hvor vi skal sitte. Vi får nudler istedenfor den vanlige kjedelige matpakken, det er greit med litt variasjon. Derfor synes jeg at det er bra at vi har nudler på fredager. Astri 12 år

Bilfri sone i Vågen Jeg synes vi må få mindre biler i Vågen sånn at restauranter kan bruke bilveien til sitteplasser året rundt. Det vil også bli bedre luft i Vågen og

i byen. Det hadde vært kjekt hvis det ikke var så mange biler der om sommeren. Da blir det mye lettere å kose seg i byen vår. Casper Retz 12 år Hafrsfjord skole

til å drive med aktiviteter, fordi vi må sitte lenge med leksene etter skolen. Så jeg har bare 1 ting å si: FJERN LEKSER!! Sigrid 12 år

Skolen og lekser

Gratis buss til de under 18

Når barn skal gjøre lekser hjemme så trenger de ofte hjelp av foreldre. Og det er ikke alle foreldre som har muligheten til å hjelpe p.g.a. kanskje de ikke forstår oppgaven selv eller at de er på jobb. Når vi kommer hjem fra skolen så er vi veldig trøtte som regel. Og da orker ikke vi å gjøre lekser. Hva er meningen med å gjøre skolearbeid etter 6 timer på skolen. Det hadde vært mye enklere hvis bare vi kunne gjort skolearbeidet på SKOLEN.  Etter skolen så har vi også lyst på litt fritid. Vi har lyst til å være med venner og gjøre noe gøy. Men NEIDA, vi må gjøre lekser. Leksene tar altfor mye av fritiden vår. Da får vi ikke tid

Politikerne snakker om at vi bør ta mer buss. Da hadde det vært enklere hvis det hadde vært gratis, spesielt for folk under 18, de har ofte ikke så mye penger som voksne. De må komme seg rundt, folk under 18 går ofte på skole, og komme seg til den kan bli dyrt eller langt å gå, sykle eller kjøre. Og det er ikke alltid de får lov til å låne penger av foreldrene. Hvis det hadde vært gratis for folk under 18 hadde det vært mindre forurensing. Foreldrene kan for eksempel ikke alltid kjøre dem på trening. og folk kan kjøre mer kollektivt. Laget av Katinka 12 år

ETT NYTT ÅR med nye speidermuligheter

TEKST OG FOTO: JANE DORNER

Solen er nå på sitt svageste og det er mørkt store deler av dagen. I Madla­ speiderne avsluttet vi speideråret 2019 med en jule- og utlodningsfest for alle Madlaspeidere med foreldre, besteforeldre, søsken osv. Her spises det grøt, deles ut stjerner, vises bilder fra året som har gått og gis oppmerksomhet til ledere og andre som har stått på i løpet av året.  Når vi avsluttet høstsemesteret avsluttet vi også ett av høstens hovedtemaer som var kretivitet. Kreativitet kan være så mangt og i bever onsdag brukte de et møte til å være kreative med papp, lim, saks og farger. Noen var kreative på egen hånd og noen

var kreative i lag med sine speidervenner. Slik var det også i flokk onsdag som hadde et helt speidermøte med kreativ tenking i lag i patruljen. Mange kjekke oppgaver ble løst i fellesskap og det er jo nettopp hva speiding handler om. Å nå målet i lag. I stifinner onsdag brukte de kretiviteten til å lage noe nyttig. Egen produserte fakler av gamle t-skjorter og stearinlys.  Nå skal vi igjen starte opp et nytt år med mange kjekke aktiviteter med vennskap som hovedtema. Speidermøtene starter i uke 3 og vi tar igjen inn nye speidere. Har du en gutt ­eller jente som har lyst å være med så meld din interesse på vår nett­ siden www.madlaspeiderne.no

Gruppeleder Steinar Madsen deler ut ­stjerner til Ine Marie Plathe, Natalie Eriksen og Minken Jansen.

11


TEKST OG FOTO: ARILD TOPDAHL Julemøtet til Madla Historielag Julemøtet samlet rundt hundre deltakere. Programmet startet med foredrag av Sven Egil Omdal. Foredraget tok utgangspunkt i boka Stavanger – slik du var. I boka finner vi bilder fra Stavanger fra 1945 til 1965 tatt av fotograf Olaf A. Ellingsen. Sven Egil Omdal har skrevet boka, som skildrer hverdagsliv og bygninger i Stavanger mellom krig og oljealder, fra 1945 til 1965.  Etter foredraget ble det som alltid servert grøt og saft. Etter matpausen var det underholdning av Trond Ole Paulsen. Med gitar fremførte han egne viser på en måte som gledet de fremmøtte. Stavanger – slik du var Med bilder og ord viste Omdal på en fengende måte hverdagslivet og bebyggelse i Stavanger fra krigen og

12

frem til begynnelsen av oljealderen. Ajax skrev engang: «Det Stavanger så ein gang va, e det besta Stavanger så ­nogen gang har vært. Der va der ro, der var der gemyttlighed. Der va folk galne på en rolige måde.»  Omdal kom i foredraget også inn på forhold som ikke bare var idyll. Husnøden var en langvarig tragedie, sesongarbeidet i hermetikken en vedvarende usikkerhet. Likevel er boka om den tiden da stavangerfolk var galne på en rolige måde. Da skolene hadde rennelov, og handleturen gikk innom både fem og ti butikker i sentrum før brødet, finkå, sildå og kaffen var på plass i handlenettet.  Omdal fortalte historier fra forskjellige kilder, men noen av historiene var farget av egen oppvekst på Sølvberget i en tid hvor det gikk an å renne på kjelke fra Valbergtårnet til slakthuset med liten fare for å bli påkjørt. «Min barndom falt sammen med Se-blade-

Sven Egil Omdal holdt foredrag om ­Stavanger – slik du var.

nes storhetstid, de første fjernsynsapparatene og fluorskylling på Storhaug skole, men også med fattigdommen i sentrumsgatene og i de kommunale brakkene på Bakkeland og Sletten, med ydmykelsen over å måtte låne ski på skolen og frustasjon over altfor mange middager med fisk og altfor få med kjøttkaker.»


Cleng Peerson Lodge of Sons of Norway

Den lokale presidenten er fra Madla Medlemsmøtene holdes i Bydelshuset på Madla

TEKST OG FOTO: JOHN AASLAND Som en av de utallige små og store foreninger og klubber som holder til på Madla har Nordvesten denne gang plukket ut Cleng Peerson Lodge of Sons of Norway. Som navnet ­ganske riktig antyder, er opprinnelsen til denne foreningen amerikansk, men grunnlaget til foreningen, eller lodgen som den gjerne kalles, er så avgjort norsk. Årsaken til at vi ønsker å belyse hva denne foreningen står for er at det i denne måneden er 125 år siden moderorganisasjonen ble dannet i USA. President, ja, det heter president, er Kate Elin Norland. Hun har vært med i lodgen siden 1997, og president har hun vært i de siste 10 år. Nordvesten har derfor bedt Kate Elin fortelle litt om bakgrunnen for at det oppstod lodger i USA og hva lodgene arbeider med. – Sons of Norway ble stiftet i Minne­ sota i 1895, sier hun. – Den fremste oppgaven til lodgen var å sørge for forsikring til medlemmene. Også i dag er forsikring viktig for de amerikanske medlemmene. Her i Norge er dette mindre viktig, da vi er dekket av flere statlige ordninger.  Kate Elin forteller videre at det i dag er ca. 400 lokalforeninger (lodger) i USA, Canada og Norge. Det samlede medlemstallet er ca. 50.000. I Norge er det 14 lokale lodger i drift, deriblant Cleng Peerson Lodge, her i Stavanger som har snaut 50 medlemmer. I Norge er det samlede medlemstall rundt 800. Rogaland fylke er for øvrig godt representert blant de 14 lodgene.  – Vi har en lodge i Egersund, en i Sandnes og Jæren, en i Stavanger, en i Ryfylke og en i Haugesund. Det utvandret mellom 800.000 og 1 000 000 nordmenn fra 1825 og frem til 1925. Det er like mange norskættede i USA/ Canada som det er nordmenn i Norge, sier Kate Elin Norland.  – Det fremste mål for lodgene her i landet er å opprettholde kontakten med det norske Amerika, og arbeide

Styret i Cleng Peerson Lodge. Fra venstre: Oddbjørg Tegle Larsen, John Aasland, Kate Elin ­Norland, Brynjar Bratsberg, Ove palmer Lie og Jostein Larsen.

for å sikre/dokumentere emigrasjons­ historien som en viktig del av vår nyere historie. Dessuten ønsker lodgen å tilrettelegge for mer kjennskap om ­Amerika. En ønsker også å skape et miljø for Amerika-interesserte. Lodgen har møter hver tredje tirsdag i måned­ en på Madla bydelshus. Til disse ­møtene er alle velkomne. En trenger altså ikke være medlem. På møtene har vi en foredragsholder. Etter foredraget er det tid for en kopp kaffe og noe å bite i. Det sosiale samværet er viktig og en liten utlodning pleier å avslutte møtene. Foredragsholderne pleier å fortelle om Amerika og om nordmenns relasjoner til Amerika. Også mer lokale emner kan stå på dagsorden. Vi har f. eks hatt emner som Ryfast, oljenæringens etablering i Stavangerområdet og redningstjenesten langs Jærkysten.  Andre virksomheter som drives er lodgenes innsamling av boksringer. Disse små ringene av rent aluminium, selges og inntektene brukes til å lage kunstige lemmer til mennesker i Sørøst-Asia som har mistet en fot eller en arm i mineulykker. Når lodgene i Norge pluss en del organisasjoner i Sverige og Danmark, går sammen om dette, blir det mange kilo aluminium og ­ganske store beløp som går til slik hjelp. Også frimerker samler vi på. Lodgene i Norge er en av de største leverandører til Tubfrim.

 Kate Elin forteller stolt at Cleng Peerson lodge har vært den av lodgene i Norge som har samlet inn mest til Tubfrim. I tillegg til dette sponses ungdommer som vil reise til Skogfjorden, en leir i Minnesota, hvor ungdommer kan få seg et 14 dagers opphold. Her kan de treffe andre ungdommer, i alderen 14 – 18 år, og snakke engelsk og lære om USA. Det er også mulig å bo en stund hos en amerikansk familie. Dessuten sponser vi Ski for light, amerikansk utgave av Ridderrennet. Vi hjelper norske svaksynte til å delta.  Kate Elin forteller videre at det er lite seremonielt under møtene. De tre lands flagg står oppstilt og nasjonalsangene til Norge, USA og Canada synges. Hovedkontoret i Norge kalles Distrikt 8, og det arrangerer også turer til USA og Canada.  Kate Elin uttrykker et ønske om å få flere medlemmer, gjerne unge. Det naturlige aldersfrafallet har ført til at medlemsutviklingen har vært svak de senere årene. – Vi skulle gjerne sett både flere på møtene og at medlemsantallet økte. Dersom ikke-medlemmer skulle ha lyst til å gå på noen av møtene, er disse avertert i Aftenbladet under «Det skjer». Nordvesten ønsker Kate Elin Norland lykke til med lodge­ arbeidet.

13


Nordvesten trenger nye medarbeidere...

- Trenger du nye bekjentskaper? Nordvesten lages utelukkende ved hjelp av frivillige og ulønnede medarbeidere. Flere mennesker enn du tror er engasjert med å skrive, ta bilder, distribuere, selge annonser, kjøre regnskap,etc.

Nordvesten har behov for nye medarbeidere innen følgende felt: • Distribusjonsansvarlig: En som kan holde orden på listene over roder og distributører, ha kontakt med de som kjører bladene ut til de enkelte distributørene, og som kan holde listene ajour. Det er nok en fordel å kunne Excel. • Regnskapsansvarlig: Fra høsten 2020 trenger vi noen til å føre regnskap for Nordvesten. Antall bilag er lavt, siden alt utenom trykking er frivillig arbeid. Men det er likevel en viktig jobb. Vi vurderer å oppgradere til et online regnskapssystem som Tripletex eller Fiken. • Vi tilbyr et nettverk av engasjerte mennesker som er glade i bydelen sin. En god mulighet til å utvide nettverket! Hvis du er interessert, ta kontakt med styreleder Per Reidar Ørke (styreleder@nordvesten.no)

Boka «Historiske turstier i Madla, ­Revheim, Nord og Sør Sunde» kan ­kjøpes ved henvendelse Per Pedersen. Tlf.906 86 932. Pris 200 kroner.

Moseidveien 1, 4033 Stavanger

NO 913 206 339 MVA Verksmester Alf Svensen 975 66 862 / alf@jjs.no Blikkenslager Jone Surdal 901 71 657 / jone@jjs.no

Trenger du nye takrenner? Ny pipehatt? Beslag? Har du lekkasje i tak? - Vi leverer alt av blikkenslagerarbeid. - Vi stiller gjerne opp på en uforpliktende befaring. TA KONTAKT MED OSS I DAG!

51 82 75 80

14

post@jjs.no

www.jjs.no


SUNDE BEDEHUS

SOLHEIM BEDEHUS

Sundeveien 29

Kvernevik NLM

Torsdag 09. jan kl. 19.30 Samtalemøte Tirsdag 14. jan kl. 10.30 Formiddagstreff Andakt v/Runar Landro. Sang av J.R.S. Torsdag 23. jan kl. 19.30 Møte (Møteuke - Solheim bedehus) Taler Stein Sandvik - sang Elisabeth Gjerde Sunde bedehusforening v/Torbjørn W. Mobil: 41 55 47 73 Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99 09 16 77

Velkommen!

KVERNEVIK SANITETSFORENING Årsmøte 10. februar kl. 18.30

Kvernevik Sanitetsforening v/ Olaug Svendsen (leder)

ALLE VELKOMNE! AS Thor Middelthon ARS Madlastokken 5b 4. etasje 4042 Hafrsfjord

Vi har lang erfaring og tilbyr følgende tjenester:

Grasrotnr. 993809071

Velkommen!

Ons 15. jan. Kl.19.30 bibelkveld - Sverre Hovda 22.- 26. jan Møteuke v/ Stein Sandvik • Ons kl.19.30 sang av Eivind og Even Ydstebø • Tors kl.19.30 på Sunde bedehus - Sang Elisabeth Gjerde • Fred kl.19.30 • Lørdag kl.17.00 bevertning og utlodning Sang av Åshild og Jo Sølve Dalane • Søndag kl.11.00

www.solheimbedehus.no

w w w. s u n d e b e d e h u s . n o

* Sted: Sunde/Kvernevik bydelshus * Årsmøtesaker: Årsmelding, regnskap, budsjett * Innkomne saker: WHAE * Valg

Traneveien 16B

Stiftelse av nye selskaper: AS, ANS/DA og personlige selskaper regnskapsføring, lønn, skattemelding årsoppgjør, økonomisk rådgivning, fakturering Overlat hele jobben til oss eller gjør deler selv (fakturering) med direkte tilknytting til vårt system. Kontakt: Siviløkonom/autorisert regnskapsfører Thor Middelthon: Kontor 51 55 68 90 eller mobil 95 92 15 98 AS Thor Middelthon ARS

KVERNEVIK SANITETSFORENING ønsker alle et godt nytt år! Vi starter året med å lage fastelavnsris som vi selger ved dørene og i butikkene i Kvernevik. Håper du vil støtte oss med å kjøpe ris. Salget starter i uke 8. Pris pr. bunt er kr. 75. Betal kontant eller med Vipps. Noe av overskuddet går til barn og unge i Kvernevik, men størsteparten går til kvinnemedisinsk forskning som er en del av N.K.S. sine merkesaker.

Møter våren 2020

Møte 13. jan kl. 18.30 Foredrag: Bilfører 65+ av Rune Røise. Årsmøte 10. feb kl. 18.30 (Se egen annonse) Møte 9. mars kl. 18.30 Basar 18. mars kl.18.00 (merk tiden) Møte 20. april kl.18.30 Møte 11. mai kl.18.30 For evt.andre temaer på møtene se plakater og facebook. --------------------------------------------------------------Kvernevik Sanitetsforening v/Olaug Svendsen (leder) Grasrotnr. 993 809 071

Madla Sanitetsforening Program medlemsmøter

Våren 2020 Speiderhuset kl. 18.30 Onsdag 29. januar Helge Sørås informerer om Fremtidsfullmakt Onsdag 26. februar Årsmøte, regnskap, årsberetning og valg Onsdag 25. mars Orientering om betaling på sykehjem Onsdag 29. april Helene Husebø fra Sunde idrettslag Mai: Sommertur - dag og tur ikke fastsatt

Ønsker alle en fin sommer Hilsen styret Husk vårt grasrotnr: 971 339 853

15


Madla-gutter jubilanter i Tony & The Swing Blues Bernt Sverre «Villa» Kvam, Alf «Calle» Karlsen og Dag Øverland – alle fra Madla, er medlemmer av bandet Tony & The Swing Blues.

Foto: Bernt Sverre Kvam. Fra venstre: Bjørn Tjøstolvsen, Bernt Sverre Kvam, Tore Haugland og Alf Karlsen.

Fra venstre: Eivin Dahl, Terje Olsson, Tore Haugland og Bjørn Enersen.

TEKST: TOR EGIL KNUTSEN 60-års jubileumskonsert 2019 Bandet rundet nylig 60 år, noe som ble feiret med jubileumskonsert i Kuppel­ hallen i november 2019. For et stort, entusiastisk og forventningsfullt publikum serverte bandet gamle og nyere sanger på løpende bånd. Mange blant publikum var selv barn på den tiden bandet startet og husker godt sangene, den spesielle beat-rytmen og de stilige popidolene. Men la oss ta et tilbake­ blikk og følge bandets utvikling.

senteret på Ocean på KNA-hotellet i 1959 ble guttene invitert av direktøren på Chat Noir i Oslo til å spille i Oslo somrene 1960 og 1961. Dette var defi­ nitivt et stort gjennombrudd og fikk store avisoppslag. De ble sågar invitert til «Norway Week» i England i 1961, og sammen med lokale Åshild Helgevold fikk de hilse på Kong Olav V. Der fikk de idéen om ny bandoppstilling med 3 gitarister og vokalist – altså ­Shadows-stilen. Dermed la Tore Haugland trekkspillet på hylla og kjøpte seg elektrisk gitar.

Gutteband Det hele startet på Ullandhaug skole i 1959. Fire musikkglade gutter kom sammen og dannet bandet «The Swing Blue Junior Band». Det var Eivin «Krøllis» Dahl på trommer, Terje Olsson på vokal og gitar, Bjørn Enersen på gitar og Tore Haugland på trekkspill og vokal. Seinere forkortet de navnet til «Swing Blues». Inspirasjonen fikk guttene gjennom å høre på Radio Luxemburg, plater av Elvis, Jerry Lee Lewis, The Beatles og annen populærmusikk. Musikken skulle svinge og begeistre og øvelsene foregikk hjemme hos foreld­ rene. Under en konsert i ungdoms-

Ulike vaktskifter Tidlig på 60-tallet sluttet Bjørn Enersen og Terje Olsson. Inn kom Roar Østbø, litt senere vokalisten Odd Egil «Tony» Støldal og fra årsskiftet 1963/64 Ole Johannessen. Fra nå av kalte gruppen seg «Tony & The Swing Blues». Utover på 60-tallet kom også Oddvar Nøkling (bass) og Rasmus Sand. Bernt Sverre (Villa) Kvam (vokal og gitar) og Alf «Calle» Karlsen (bass) kom med fra høsten 1967 da Rasmus Sand og Oddvar Nøkling sluttet. Madla-guttene «Villa» og «Calle» kom fra eget band – «The Sneekers» – som ble etablert på Madla tidlig på 60-tallet.

16

Musikksjanger og spillejobber Som tidligere fortalt var medlemmene inspirert av utenlandske radiostasjoner og musikk av datidens mest populære artister og pop-band. Musikken Tony & The Swing Blues spilte var derfor sanger av disse pop-stjernene. Kvalitet og høy lyd skulle være bandets varemerke. Det skulle lyde både røft, samspilt og bra. Men etter hvert som selvtilliten og det musikalske uttrykket forbedret seg, begynte de å skrive egne sanger/ låter. Dette var nytt og risikofylt på den tiden. Et slags pioner-arbeid ble satt i gang. De skrev sanger/melodier i kjent Shadows-stil. Men publikum ­ønsket mer «action» på dansegulvet og dermed tok Beatles-tradisjonen over. Og det lød bra – folk svingte seg i dansen! Tony & The Swing Blues var attraktive på de lokale dansestedene i Rogaland. Øvelsene var på mandager og tirsdager. Så spillejobber resten av uka: Randa­ berg på torsdager og Atlantic Hall søndagskveldene. Det kunne hende at de hadde 4 spille­kvelder i uka. Høydepunkter Etter anbefaling og støtte fra orkesterlederen Kjell Karlsen fikk bandet kontakt med et seriøst plateselskap


Møte med Kong Olav.

Fra venstre: Eivin Dahl, Terje Olsson, Bjørn Enersen og Tore Haugland.

Bandet fikk aldri noe gjennombrudd i Danmark, men turnéen resulterte i en samleplate sammen med andre norske, svenske og danske band. Oppløsning Mot slutten av 1960-tallet ble lydbildet gradvis hardere og røffere. Nå kom flere gitarister – tre-greps-popen ble for enkel og repertoaret beveget seg i retning av blues og jazz. Bandet kunne ikke holde det samme tempoet som tidligere, spillejobbene ble færre og guttene nærmet seg tiden for militærtjeneste. Andre årsaker var at guttene tok utdannelse, fikk seg fast jobb, kone og barn. I 1970 var Tony & The Swing Blues oppløst – gått i dvale.

Foto: Bernt Sverre Kvam. Fra venstre: Alf Karlsen, Bernt Sverre Kvam, Dag Øverland, Odd Egil Støldal og Tore Haugland.

60 års jubileumskonsert i Kuppelhallen. Fra venstre: Dag Øverland(fremst), Tore Haugland, Roar Østbø, Leif Frøyland, Bjørn Tjøstolvsen (trommer), Odd Egil Støldal, Alf Karlsen og Bernt Sverre Kvam

– Fontana i Oslo. Og i 1964 spilte de inn sin første sang. «I’m In Love» (produsent Rolf Wesenlund – den senere så populære komikeren) gikk til topps på salgslistene i Stavanger. Så fulgte flere singler. I 1966 kom «Madman». Denne låten regnes som den første singelen i stereo med et norsk band. Selv om

bandet slo an i Stavanger og Rogaland, nådde de aldri opp på de nasjonale hitlistene.  Tony & The Swing Blues reiste også utenfor fylket, og spilte blant annet for 10.000 tilskuere på Momarkedet. Mot slutten av sekstitallet dro de på turné til Danmark, organisert av Gunnar Eide.

Gjenforening: Men som alle kjente artister og popgrupper som tar seg en pause, så begynner noen å bli rastløse, kjenner suget etter musikken/nostalgien fra «glansperioden» og barnepass-perioden er delvis forbi. Medlemmene har hatt sporadisk kontakt og møtes i sosi­ ale settinger. Og så blir de enige om å «friske» opp gamle minner. De setter i gang! Resultatet høres bra ut, de øver mer og spiller offentlig noen steder i Sandnes og i Stavanger på 1980-tallet. Men det er først i 2004 at bandet igjen starter med faste øvingskvelder, lager nye sanger og gir ut nye CD-er. De siste års utgivelser er spilt inn i lokalene til Dag Øverland (kom med fra 2008) – Studioline studio. Sistnevnte har for øvrig laget melodien til den flotte julesangen «Lille barn».

Tony & The Swing Blues diskografi: I´m in Love/All I have to do is scream (single 1964) Just thought you were mine/Ave Maria (single 1964) It´s true/I´ll come back to you (single 1965) Madman/Out of my mind (single 1966) We came back to you (CD 2008) More needles and pins (CD 2011) Here we come again (CD 2014) Just about now (CD 2017)

17


Det startet med en ureturnerbar flyktning på Madla Nordvesten har besøkt Arne Viste for å høre om ureturnerbare flyktninger, og for å prøve å forstå saken, som har brakt Arne Viste inn for domstolen. For Arne Viste fra Stavanger har utfordret staten og mange nordmenn, da han ansatte ureturnerbare flyktninger i sitt firma. TEKST: ARVID STEINUM ILLUSTRASJON: ELSE-MARIE REVHEIM

Arne sier han ikke kunne la være å hjelpe, da han møtte en dame fra Madla, som hadde status som uretur­nerbar. Møtet med denne damen fra Madla og flere andre flyktninger, som var i samme situasjon, gjorde at Arne forsøkte å hjelpe dem med lønnet arbeid, slik at de selv kunne bidra til livets opphold, mens deres flyktningstatus ble avklart.  2011 ble lovverket endret og om lag fem tusen mennesker i Norge som er ureturnerbare fikk da ikke lov å jobbe, ettersom de nå ble definert som ikke arbeidsdyktige. Fem tusen mennesker ble pasifisert på asylmottak omkring i landet og fikk under 60 kr dagen å leve for. – Det er ikke mulig å leve slik, forklarer Arne. – Jeg var nødt til å handle og Gud hadde flere ganger talt til meg på søndagsskolen i IMI kirken, hvor jeg var søn­ dagsskolelærer. Det ble et kall å forsøke å rette søke­ lyset på denne gruppen og samtidig endre lovverket, slik at de kan få arbeide og bidra til samfunnet, mens de er her. Jeg vil bare hjelpe disse menneskene som er ureturnerbare, som vi behandler uverdig og inhumant. – Har du angret på ditt engasjement for dem? Arne tenker litt og så sier han: – I går fikk vi en Teddy­ bamse i postkassen med hengeløkke rundt halsen. Da ble jeg veldig sint og opprørt. Det er politianmeldt og dreier seg nok om høyreradikale, men når de truer mine, da kjenner jeg at det koster. Arne Viste anmeldte sitt eget firma for ulovlig bruk av arbeidskraft ved bruk av ureturnerbare. NRK var med da Arne trappet opp hos politiet og anmeldte, men poli­tiet trenerte saken slik at den ikke kom til doms. Resultatet var at Arne selv ikke fikk jobber som konsulent gjennom firmaet, fordi han var under etterforskning. Arne ble selv rettsløs og har tapt betydelige summer på anmeldelsen. 18

Arne Viste sier: – Jeg forventet ikke å vinne fram i retts­ apparatet, men vil anke saken til Høyesterett for der å kunne få omgjort lovverket. Det kan endog bli nødven­ dig å anke saken helt til EU i Strasbourg. Da vil dette, som startet med damen fra Madla, få konsekvenser for EU, ikke bare Norge. Arne smiler og sier at han ikke hadde noe valg. Han er rørt av alle som har støttet ham med hilsener og penger. – Kanskje kan damen fra Madla, som startet det hele, bringe håp og noe verdighet tilbake for mange.


Madla bydelsutvalg takker av Madla bydelsutvalg hadde sitt siste møte 3. desember. Fra januar 2020 starter det nye bydelsutvalget sitt arbeid, dette er satt sammen med basis i kommunevalget høsten 2019. Utvalget får nytt navn, Kommunedelsutvalg for Madla og Kvernevik. ­Bydelen skal fremdeles hete Madla. TEKST OG FOTO: ARILD TOPDAHL

Møte 3. desember 2019 Hovedsakene på møtet var: • Plan 2693 – Detaljregulering for felt B2 og BT1, Madla-Revheim. • Plan 2718 – Detaljregulering for transportkorridor vest Hafrsfjord bru. • Utdeling av Madlabonden 2019. (Se egen artikkel) Plan 2693 : Felt B2 og BT1 ligger i den sør-østlige del av Madla-Revheim området, ned mot Regimentveien og langs Kompani Linges vei. Dette blir den første utbyggingen i MadlaRevheim prosjektet. Her skal det bygges maks 482 boenheter. Det blir blokkbebyggelse med inntil 4 etasjer og rekkehus. Videre vil det bygges barnehage og et område på over 5 mål er satt av til bilfritt gatetun. Feltet er på drøye 75 mål.  Bydelsutvalget var enige om at det var bra å komme i gang med bygging, og de var særlig opptatt av en del rekkefølgetiltak før utbygging av felt B1 og BT1. Kristen Høyer Mathiassen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av et enstemmig bydelsutvalg: Madla bydelsutvalg er positiv til nye boliger; dette spesielt av hensyn til trafikkavviklingen til det nye sykehuset. Her kan folk bo og jobbe innenfor gåavstand. Rundkjøring i krysset Regimentveien/Madlaveien må være på plass når de første beboerne flytter inn på feltet. Plan 2718: Detaljregulering for transportkorridor vest Hafrsfjord bru ble diskutert. Planområdet er på ca.16 mål og følger rv. 509 Revheimsveien

Madla bydelsutvalg takker av. Fra venstre Leif Inge Skimmeland, Kristen Høyer Mathiassen, Kate Elin Norland, Liv Marit Netland (politisk sekretær), Arthur Hauge, Kolbein Haakon Lunde, Turid Kalvig Sola, Solveig Nessa, Christian Fredrik Brynie og Per Olav Hanssen. På stolen foran Lars Peter Endresen. Gry Svendsrud og Hilde Wie Helgøy var ikke til stede da bildet ble tatt.

fra kommunegrensen til Sola og nordover til Buseneset og innbefatter ny Hafrsfjord bru. Bydelsutvalget var særlig opptatt av at den nye Hafrsfjord bru får den seilingshøyden som ble godkjent i 2016. Kristen Høyer Mathiassen fremmet følgende oversendelsesforslag på vegne av et enstemmig bydelsutvalg: Brofestene skal holdes mest mulig på land, slik at gjennomstrømning til Hafrsfjord blir størst mulig.  Seilingshøyden skal være lik den som ble godkjent i 2016, dette av hensyn til sikkerhet og beredskap i Hafrsfjord.  Andre saker: Før utdelingen av Madlabonden ble noen ekstra saker diskutert. Mest tid ble brukt på planlagt nytt kirkebygg knyttet opp mot Hafrsfjordsenteret. Leif Inge Skimmeland (Krf) var skuffet over at dette bygget var strøket i budsjettbehandlingen til de nye flertallspartiene i Stavanger. Skimmeland

hadde laget et oversendelsesbrev, som poengterte behovet for et nybygg og viste til tidligere behandling og beslutninger i saken. Høyer Mathiassen følger dette opp inn mot bystyret i Stavanger. Takk til avtroppende bydelsutvalg Nåværende bydelsutvalg takker av til nyttår. De har sittet i 4 år. Jeg har som journalist i Nordvesten vært med på mange møter i løpet av disse årene og har erfart politikere som har innsikt i sakene og ikke minst folk som brenner for sin bydel. De behandler mange viktige saker som berører bydelen. Bydelsutvalgets forslag til løsninger tas med inn mot sentrale politikere og utvalg i Stavanger og påvirker de endelige løsningene til det beste for bydelen. Vi takker dere for et godt utført ­arbeid! 19


20


Madlabonden 2019 Torbjørn og Nordis Frafjord ble tildelt årets Madlabonde. De får prisen med basis i det frivillige arbeidet de har gjort på Sunde. Et arbeid som har hatt stor betydning for lokalmiljøet i området. TEKST OG FOTO: ARILD TOPDAHL

Hovedinteressen deres har vært det kristelige arbeidet med utgangspunkt i Sunde bedehus, men de har også engasjert seg utover dette.  De har bodd på Sunde siden tidlig på 1960 tallet. Torbjørn som gårdbruker og Nordis som lærer på Sunde og senere Kverne­vik skole.  Torbjørn var i mange år aktiv i bondelaget i Stavanger. Han har vært aktiv og med i styret til Madla historielag. Mest tid har han likevel brukt på arbeidet inn mot bedehuset på Sunde. Der har Torbjørn og Nordis vært aktivt med i styre og stell siden tidlig på 1970 tallet. På syttitallet drev de blant annet yngsteslag og i 1978 var Torbjørn med å starte opp et ungdomslag, som han var leder for til det ble overtatt av andre ut på 1980-tallet. Nordis drev sammen med andre yngstesarbeid nå kalt korvettarbeid i mange år.  I begynnelsen av 1980-tallet ble det gamle bedehuset revet og nytt bygget opp. Torbjørn var med i byggekomiteen, mens Nordis var med i bedehusstyret.  Da eldrearbeidet i form av formiddagstreffene startet, var ekteparet Frafjord med og tok ansvar der, og de har nå vært ledere for treffene på Sunde bede­hus i mange år.  Torbjørn har i flere år vært ildsjel for de populære sommerturene formiddagstreffene

Høyer Mathiassen har overrakt Madlabonden til Nordis og Torbjørn Frafjord.

har hatt, med organisering og gjennomføring. I høst arrangerete han en tur rundt Randa­ berg. Nordis har vært ildsjel for den såkalte Fredagskveld på bedehuset. Et lavterskeltilbud gjerne med kulturelle innslag.  Nevnes kan også at Torbjørn i flere år førte regnskapet for bydelsavisen Nordvesten. Han fører fortsatt regnskapet for Sanitets­foreningen.  I en alder av 81 år er Nordis fortsatt med i styret for bedehuset, der hun fungerer som sekretær og ­koordinerer utleie. Torbjørn er fortsatt sentral i alt vedlikeholdsarbeidet, både på bygning og uteom­rådet til bedehuset.

Vi gratulerer ekteparet med en velfortjent pris!

Nordis Frafjord takker for prisen. Torbjørn sitter til venstre.

21


Daglig leder Berit Håland Daglig leder Sørlie 51 59 Håland 93 59 / 45 04 31 05 Berit Sørlie 51 59 93 59 / 45 04 31 05 Kantor Gro Årsvoll Kantor 51 93 56 / 41 23 40 53 Gro59Årsvoll 51 59 93 56 / 41 23 40 53 Trosopplæringsmedarbeider Menighetspedagog Jane Brynie Baltzersen Trosopplæringsmedarbeider 51 59 93 54 Jane Brynie Baltzersen 51 59 93 54 Kateket Jan Steinar Halås Kateket 51 59 93 53 / 93 09 15 49 Jan Steinar Halås 51 59 93 53 / 93 09 15 49 Ungdomsarbeider Ungdomsarbeider i permisjon Tor Vegard Tobiassen Vikar: Bettina V. Silde Ungdomsarbeider 51 59 93 52 og Marte Aasen TorAnne Vegard Tobiassen 51 59 93 52 Vaktmester Bann Semhairy Vaktmester (Tirsdag og Fredag) Bann Semhairy (Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder Anne Tonstad Marte Aasen Kjetil Menighetsrådsleder 40 47 83 46 ktonstad@equinor.com Anne Marte Aasen 40 47 83 46 Barnehagen Himmelblå Styrer: Inger Kristin Bakken 51 59 93 57 / 41 65 53 16 Barnehagen Himmelblå Styrer: Inger Kristin Bakken 51 59 93 57 / 41 65 53 16

Madlamarkveien Madlamarkveien 135 135 PB 201, 4001 Stavanger PB 201, 4001 Stavanger Madlamarkveien 135 Tlf.: 50 50 / 59/ 59 tlf.:515159599393 PB 201, 4001 Stavanger madlamark.menighet.stavanger@kirken.no madlamark.menighet@stavanger. Bankktonr: tlf.: 51 59 3201.22.28677 93 50 / 59 kommune.no madlamark.menighet@stavanger. Bankktonr: 3201.22.28677 Mer informasjon på vår hjemmeside kommune.no www.imarka.no Bankktonr: 3201.22.28677 WWW.IMARKA.NO

WWW.IMARKA.NO

FØLG OSS PÅ FØLG OSS PÅ FACEBOOK FACEBOOK

HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE

SOM SKJER I MENIGHETEN. HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/ MADLAMARKMENIGHET FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET BRUKTILBUDENE TILBUDENEI IBYDELEN MADLAMARK MENIGHET / /BRUK 22/ /BRUK BRUKTILBUDENE TILBUDENEI IBYDELEN MADLAMARK MENIGHET 22 2

GUDSTJENESTER GUDSTJENESTER DET SKJER I KIRKEN Søndag 9. oktober kl 11.00

Søndag 4.september kl DAMENES FROKOST Søndag 4.september kl 11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE DAMENES FROKOST Ubon misjonsforening arrangerer 11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE Anders Næss. Jan Steinar Halås.

Tirsdag 7.juni kli Revheim 8.30 MorSøndag 9. oktober kl 11.00 Ubon misjonsforening arrangerer Fellesgudstjeneste kirke. Damenes frokostJan lørdag 22.Halås. oktoAnders Næss. Steinar 2.jan. 17.00 Juletrefest Presentasjon av konfirmantene. Tirsdag 7.juni kli Revheim 8.30 Morgenmesse med nattverd. Fellesgudstjeneste kirke. ber Damenes frokost lørdag kl 11.00-13.00. Kom og22. spisoktoen Presentasjon av konfirmantene. Madlamark skolekorps. Band. 5.jan. 11.00 Gudstjeneste. Rabenorolahy. Mannskoret. genmesse med nattverd. ber klfrokost 11.00-13.00. Kom og spis en Søndag 16. oktober kl 11.00 deilig og hør Marit AnmarkMadlamark Misjonssøndag Kafeteria m mskolekorps. se programBand. for Søndag 5. kl 11.00 Søndag 16.juni oktober kl 11.00 deilig frokost og hør Marit AnmarkAnders Næss. Dåp. Nattverd. rud fortelle nydelig historie. Kafeteria m m se program for 40-årsjubileet. 7.jan. 08.30 Morgenmesse medfortelle nattverdnydelig historie. Søndag 5. juni kl 11.00 Stefan Emmerhoff. MisjonsAnders Næss. Dåp.Dåp. Nattverd. rud Det blir loddsalg til inntekt for 40-årsjubileet. 16.30 Kirkemiddag Stefan Emmerhoff. Dåp. tivoli. Tårnagentene deltar. Det blir loddsalg itil inntekt for Søndag 23. oktober klMisjons11.00 misjonsprosjektet Thailand. Tirsdag 6.september 8.jan. 11.00 Formiddagstreff. Juletrefest. Festtale: Kjetilkl Aano. tivoli. Tårnagentene deltar. Søndag 23. oktober kl 11.00 misjonsprosjektet i Thailand. Tønnessen. Halås. Presentasjon TaTirsdag med mor,6.september søster, tante, bestekl 8.30 Morgenmesse med natt Gang rundt juletreet. Opplesning og musikk. Søndag 12. juniPresentasjon kl 11.00 Tønnessen. Halås. Ta med mor, søster, tante,50bestetilrettelagt konfirmanter. mor, venninne eller nabo. kr 8.30 Morgenmesse med nattverd. Søndag 12. juni klfor11.00 9.jan. 20.00 Hvilepuls AVSKJEDSGUDSTJENESTE soknetilrettelagt konfirmanter. mor, venninne ellervelkommen! nabo. 50 kr Madla Tweens. per person. Hjertelig verd. AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokneprest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 12.jan. NB! 17.00 Gudstjeneste.per Rabenorolahy. Nesvik. velkommen! Ådnøy. Madla Tweens. person. Hjertelig Søndag 11.september kl prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe Innsettelse av ny prost. Nattverd. Musikk. Søndag 30. oktober kl 11.00 Søndag 11.september kl 11.00 Anders Næss. Dåp. NattMusikk. Kirkekaffe med avskjed Stig Stefan F. Syvertsen. Søndag 30.foroktober kl 11.00 Botsog Søndagsskole. bønnedag. 11.00 Anders Næss. Dåp. Nattverd. med for Stig Stefan F. Syvertsen. Bots-avskjed og bønnedag. Emmerhoff. Søndagsskole. verd. Søndag 19.juni kl 11.00 Stig Emmerhoff. Søndagsskole. F. Syvertsen. Nattverd. Søndag klSøndags11.00 Stig Tirsdag 1. 19.juni november kl 8.30 skole. F. Syvertsen. Nattverd. SøndagsMorgenmesse med nattverd. Tirsdag 1. november kl 8.30 Tor Magne Nesvik. skole. Morgenmesse med nattverd. Søndag 26.juni FELLESGUDSSøndag 6. november kl 11.00 15.jan. 11.00 Vaffeltreff 31. august Olav Kjetilstad: «HuTJENESTE I Revheim kirke. Søndag 26.juni FELLESGUDSAllehelgensdag. Anders Næss. Guds gave.» Søndag 6. november kl 11.00 mor 31.som august Olav Kjetilstad: «Hu19.jan. I Revheim NB! kirke. 16.00 Gudstjeneste. Rabenorolahy. Dåp. Dråpene deles TJENESTE Nattverd. Mannskoret. SøndagsBiltilsynet v/ Hans Olav Haugland: Allehelgensdag. Anders Næss. mor gave.» ut. Barnehagen er som med.Guds Småbarnssang Søndag 3.juli kl 11.00 Viskole. i dagens trafikk.» Nattverd. Mannskoret. Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 19.00 Søndags«Avstandens«65+ nærvær» Aarrestad. Godeset. karprest Einar Arnekl Garlid. Søndag 3.juli 11.00Dåp. ViAndakt. Musikere. skole. «65+ i dagens trafikk.» Nattverd. karprest Einar Arne Garlid. Søndag 13. november klDåp. 11.00 Andakt. 22.jan. 11.00 Formiddagstreff. Bjørn Vidar Lerøen: Nattverd. Anders Næss. Dåp. Nattverd. 14. september Willy Lud «Stolthet og skam i Lykkeland». Vår hobby er Søndag 13. november kl 11.00 Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE håndarbeid: ved Ingunn Svendsen og Søndagsskole. vigsen: «MAF i oppdrag en viktig Anders Næss. Dåp. Nattverd. 14. september Willy LudNESTE I Revheim kirke. Signe B. Tjøstheim. Søndag 10.juli FELLESGUDSTJEhjelper og nødhjelpsSøndagsskole. vigsen:i misjons«MAF i oppdrag - en viktig 19.00 Temakveld med studentprest Leni Mæland NESTE I Revheim kirke. arbeid.» hjelper i misjons- og nødhjelpsSøndag kl 11.00 An26.jan. 17.juli11.00 Gudstjeneste. Westen. Nattverd«Hjelpemidler Elise Kristiansen: arbeid.» Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den ders Næss. Dåp. Nattverd. Søndag 17.juli kl 11.00Vaffeltreff Anfor hørselshemmede.» 29.jan. 11.00 Elise Kristiansen: anledning har vi fått «Hjelpemidler kunstneren Ole Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den ders Næss. Dåp. Nattverd. Vi leser Bibelen. Andakt. Lislerud til å lage fem grafiske trykk 30.jan. 19.00 «Hvorfor er Josva-boka for hørselshemmede.» anledning har vi fått kunstneren Ole Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE med i Bibelen?» som selges til inntekt for kirken og Andakt. Lislerud til å lage fem grafiske trykk NESTE I Revheim kirke. Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-

FORMIDDAGSTREFF FORMIDDAGSTREFF Onsdager kl 11.00 Onsdager kl 11.00

KUNSTSALG KUNSTSALG MADLAMARK MADLAMARK

Anders H. Næss blir sokneprestAnders H. Næss vikar blir sokneprestvikar

Madlamark menighet. Ole Lislerud er Morgenmesse med selges nattverd som til inntekt for kirken og kunstneren har laget altertavlen Kirkemiddag Madlamarksom menighet. Ole Lislerud er Søndag 31.juli kl 11.00 Øyi Madlamark kirke. Vi håper mange vil kunstneren som har laget altertavlen 5.feb. 11.00 Formiddagstreff. Ernst Baasland: vind Tjelle. 31.juli Dåp. Nattverd. kjøpe et eller flere av disse flotte bilSøndag kl 11.00«Forandrer Øy kristentroen segkirke. gjennom årene?» i Madlamark Vi håper mange vil dene. Det kan også være en god ide at vind Tjelle. Dåp. Nattverd. kjøpe et eller flere av disse flotte bil12. oktober 6.feb. 20.00 Hvilepuls et av bildene blir en gave i anledning Søndag 7.august FELLESGUDSAnders H. Næss blir være sokneprestdene. Det kan også en god ide at Busstur med middag. Vi besøker barnedåp, konfirmasjon eller2016 vielse i TJENESTE I Revheim kirke. 9.feb. 11.00 Gudstjeneste. Rabenorolahy. Halås Kode B. 12. oktober vikar i bildene Madlamark fragave juli Søndag 7.august FELLESGUDSet av blir en i anledning Anders H.kirke! Næss blir sokneprestbl.a. St. Johannes kirke. StartMadlaTweens. fra Madlamark Nattverd Busstur med middag. Vi besøker til januar 2017. Han har bodd i barnedåp, konfirmasjon eller2016 vielse i TJENESTE I Revheim kirke. vikar i Madlamark framusikere juli Madlamark kirke kl. 10.00. 18.00 Salmekveld. Kirkens kor, gjestekor og Søndag 14.august kl Start 11.00 Ole Lislerud erikirke! en meget velrennomert bl.a. St. Johannes kirke. fra Madlamark sin oppvekst og er til Madlamark til januar 2017. Han har som bodd i Bindende påmelding. Anders Næss. Dåp.kl. Nattverd. kunstner. Hans hovedfokus Madlamark kirke 10.00. vanlig sokneprest i Hillevåg. kunstSøndag 14.august kl 11.00 Oleknyttes Lislerud en meget velrennomert Madlamark i sin oppvekst og er til ner tiler kunst i det offentlige Bindende påmelding. Anders Næss. Dåp. Nattverd. kunstner. Hans hovedfokus som kunstrom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings26. oktober vanlig sokneprest i Hillevåg. Søndag 21.august kl 11.00 ner knyttes til Teologisk kunst i det offentlige livets Hus/NHO, Fakultet ved Kari GroNæss. Johanson, SUS: «Planene Anders Dåp. Nattverd. rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings26. oktober Universitetet i Oslo og NATO bygget i Søndag 21.august kl 11.00 for nytt universitetssykehus på livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved Stavanger som sentrale verk. Enkelte Kari Gro Johanson, SUS: «Planene Anders Næss.Utlodning. Dåp.forNattverd. Nytt innføringskurs frivillige medarbeidere starter i Stavanger den 4. mars 2020 Ullandhaug». Universitetet i Oslo bygget i Søndag 28.august kl 11.00 utsmykninger har førtog tilNATO «spin-off» for nytt universitetssykehus på Andakt.Næss. Dåp. Nattverd. Stavangerslik som sentrale Enkelte prosjekter som i detteverk. tilfelle ved Anders Ullandhaug». “Kirkens SOS er Utlodning. for meg et raust rom, åpent forMadlamark alle – Søndag 28.august kl 11.00 utsmykninger ført til ble «spin-off» kirkehar hvor han invitert Andakt. alltid. En møteplass livets realiteter tåles til ogprosjekter slik som ipå dette åtas tolke altertavlen nytt.tilfelle ved Anders Næss. Dåp.hvor Nattverd. 9. november imot, uten krav til en rett tro eller et riktig levd liv.” Madlamark kirke hvor han ble invitert Harald Bøe: «Vi som var voksne da Selve er 23X23 cm,påognytt. alle fem til å bildet tolke altertavlen 9. november «oljealderen» begynte. Hva har motivene er trykket, nummerert og Harald Bøe: «Viav som var voksne da Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem i 40 eksemplarer. skjedd?» Besøk menighetens rogaland@kirkens-sos.no eller 971 70 signert 995 «oljealderen» begynte. Hva har motivene er trykket, nummerert og barnehage «Himmelblå». Andakt. signert i 40 eksemplarer. skjedd?» Besøk av menighetens 4.feb. 11.00

FORMIDDAGSTREFF FORMIDDAGSTREFF Onsdager kl 11.00 Onsdager kl 11.00 NESTE I Revheim16.30 kirke.

GODT NYTT ÅR!

k i r ke n s - s o s . n o/r o g a l a n d

Sokneprest Sokneprest Turid Mellemstrand Anders H. Næss Sokneprest Rabenorolahy 51 59 51 Anders 51 59 93 93H. 51Næss 51 59 93 51

barnehage «Himmelblå». Andakt.


«Avstandens Nærvær»

Sokneprest Anders H. Næss 51 59 93 51

Tap og sorg genererer ny energi Da Ingvil Aarrestad Godeset og Per Odd Aarrestad mistet en mor og en ektefelle oppstod et skapende samarbeid og boken «Avstandens Nærvær» ble til.  En far og en datter, en psykiatrisk sykepleier og en billedkunstner gikk i dialog. Gjennom hvert sitt språk, ord og streker på hvitt papir skapte de en bok om tap, om undring og om takknemlighet. Boka fremhever rela­sjoner som var, som er, og som varer. Med respekt for livet og hverandre har denne dialogen blitt en sanse­lig helhet.  Sammen med musikerne Knut Nøst og Harald Eriksen kommer de til Madlamark kirke for å dele sine erfa-

Daglig leder Berit Håland Sørlie 51 59 93og 59 i/ samtale 45 04 31 05med tegninger,

ringer gjennom ord og hverandre. Samtalen vil også handle om den skapende prosessen som sorgbearbeidelsen Kantor ble. Gro Årsvoll 51 59 93 56 / 41 23 40 53

Madlamark Kirke Trosopplæringsmedarbeider Jane19.00 Brynie Baltzersen Søndag 19. januar kl. 51 59 93 54 Fri entre. Kollekt ved utgangen

Kateket

Steinar Halås Arrangementet er støttet av Jan Stavanger 51 59 93 53 / 93 09 15 49 Kirkelige Fellesråd Ungdomsarbeider Tor Vegard Tobiassen 51 59 93 52 Vaktmester Bann Semhairy (Tirsdag og Fredag) Menighetsrådsleder Anne Marte Aasen 40 47 83 46 Barnehagen Himmelblå Styrer: Inger Kristin Bakken 51 59 93 57 / 41 65 53 16

Madlamarkveien 135 PB 201, 4001 Stavanger tlf.: 51 59 93 50 / 59 madlamark.menighet@stavanger. kommune.no Bankktonr: 3201.22.28677

BETYDNINGEN AV TILHØRIGHET NÅR

LIVET ER I ENDRING

VI LESER BIBELEN FØLG OSS PÅ FACEBOOK

WWW.IMARKA.NO

Torsdag kl 19.00

30.jan: «Hvorfor er Josva-boka med i Bibelen?»

HER VIL26.mars: VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE Hebreerbrevet SOM SKJER I MENIGHETEN.

TEMAKVELD med studentprest Leni Mæland Madlamark kirke

bakgrunnsinformasjon og samtale om, ved Magnar Kartveit og Turid Mellemstrand Rabenorolahy

Uformell samtale i etterkant med enkel servering og musikkinnslag arr. Diakoniutvalget

Søndag 9

Tirsdag Fellesguds7

genmesse

Søndag 1

Søndag Anders Næ

Stefan Emm tivoli. Tårn2 Søndag

Tønnessen

Søndag tilrettelagt

AVSKJEDSG Madla Twe prest Stig F Musikk. SøndagSø3 med Bots-avskj og b

Emmerhof

Søndag

F. Syvertse1. Tirsdag skole. Morgenme

Søndag Søndag 6

TJENESTE I Allehelgen Nattverd. M Søndag skole. karprest Ei Nattverd. Søndag 1

Anders Næ

Søndag Søndagssk

NESTE I Rev

Søndag

ders Næss.

Søndag

NESTE I Rev

FORMI Søndag

Onsda

vind Tjelle

12. oktob Søndag

Busstur me TJENESTE I bl.a. St. Jo Madlamar Søndag Bindende Anders Næ

26. oktob Søndag

Kari GroNæ Jo Anders for nytt un Ullandhau Søndag Andakt.Næ Anders

9. novem

Onsdag 22.januar kl. 20.00

Arr:Diakoniutvalger i Madlamark menighet

GUDST

FACEBOOK.COM/ MADLAMARKMENIGHET

Harald Bøe «oljealdere skjedd?» B barnehage

22/ /BRUK BRUKTILBUDENE TILBUDENEI IBYDELEN MADLAMARK MENIGHET 2

23


SUNDE MENIGHET Sokneprest: Rolf Arne Tjøstheim rt848@kirken.no 51 59 46 04/40 40 60 17 Vikarierende prest: Ola Hunsager oh866@kirken.no 51 59 46 04/ 48 99 71 20

GUDSTJENESTER I SUNDE KIRKE Søndag 5. januar kl. 11.00. Gudstjeneste. Rolf Arne Tjøstheim. ­Nattverd. Offer til misjonsprosjektet

Daglig leder: Margreta Vik Stokke ms839@kirken.no 51 59 46 03/91 79 57 29

Søndag 12. januar kl. 11.00. Gudstjeneste. Prost Tor Magne Nesvik. ­Innsettelse av vår nye sokneprest Rolf Arne Tjøstheim. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Diakon: Toril Signe Ødegård Marthinsen tm858@kirken.no 51 59 46 02/93 64 99 34

Søndag 19. januar kl. 11.00. Gudstjeneste. Rolf Arne Tjøstheim. Dåp. Nattverd. Offer Stefanusstiftelsen. Kirkekaffe.

Vakmester/kirketjener: Astrid Helen Pedersen ap679@kirken.no 51 59 46 05/46 43 21 30

Søndag 26. januar kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-årsbok for 2019. Rolf Arne Tjøstheim. Nattverd. Offer til barne- og ungdoms­ arbeidet. Kirkekaffe.

Kirkemusiker/BUF leder: Alexandra OrzechowskaNiedziela ao387@kirken.no 48 68 71 41

Søndag 2. februar kl. 11.00. Gudstjeneste. Rolf Arne Tjøstheim. Dåp. Nattverd. Offer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Kontorfullmektig: Kristin Ascárd ka494@kirken.no 51 59 46 08 Sunde menighet Besøksadresse: Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord Postadresse: PB 201, 4001 Stavanger Telefon: 51 59 46 00 E-post: sunde.menighet.stavanger@kirken.no Bankkonto: 3201.31.65628 Org.nr: 976 993 373 Hjemmeside: sunde-menighet.no Instagram: sundekirke Kirkens servicetorg: Klubbgata 1, 3. etg: Tlf 51 84 04 00 (08.00-15.30)

DET SKJER I SUNDE Turgruppa. Hver fredag kl. 10.00 utenfor bydelshuset. Kaffe i etterkant avtales på turen. Åpen bønnesamling. Onsdag kl. 12.00 – 12.45 i bønnerommet, Sunde kirke. 8., 15., 22., 29. januar. Strikkekafé. Torsdag 9. og 23. januar kl. 11.00 – 13.00 i kirkestua, Sunde kirke. Salmekveld. Torsdag 9. januar kl.19.30

Nytt om staben Vår nye sokneprest Rolf Arne Tjøstheim begynner i stillingen 1. januar. Vår kirkemusiker Alexandra Orzechowska-Niedziela blir i tillegg til 50 % organist, også 50 % leder for barn, ungdom og familiearbeid med musikk som arbeidsfelt. Menighetsrådet vil i løpet av vinteren lyse ut den resterende stillingen. Therese Egebakken vil fungere som 30 % trosopplærer med ungdom som sitt arbeidsområde. Staben i Sunde vil det neste halve året være betydelig redusert på barne- og ungdomsarbeidet. Det betyr at enkelte aktiviteter og tiltak kan bli utsatt og staben håper på forståelse for dette. Dersom det er noen som ønsker å bidra med frivillig arbeid med barn og ungdom, ta kontakt med daglig leder Margreta Vik Stokke.

24

Foreldremøte for konfirmanter. Tirsdag 14.januar kl.19.00 Gudstjenestemedarbeider-samling. Tirsdag 21. januar kl.19.30 Formiddagstreff. Tirsdag 28. januar kl. 10.30 – 12.30. Innvielse-konsert av flygelet. Søndag 2. februar kl.19.30.

DØPTE

DØDE

24.11.19 Ellinor Einrem (Revheim kirke) 08.12.19 Mikkel Erga-Johansen

15.11.19 Evelyn Annie Mauland, f. 1926


SUNDE MENIGHET Barne- og ungdomsaktiviteter Babysang Oppstart for babysang med ­kirkemusiker Alexandra mandag 13. januar 2020, klokken 11:00. For mer informasjon se hjemmesiden eller kontakt Alexandra ao387@kirken.no. Småbarn sang Oppstart for småbarn sang for barn 1-3 år med kirkemusiker Alexandra onsdag 15.januar 2020, klokken 17:00. For informasjon se hjemme­ siden eller Alexandra ao387@kirken.no. Speideren Oppstart for speideren, oppdagere og stifinnere er onsdag 8. januar 2020, klokken 17:30. For informasjon se hjemmesiden eller kontakt Tarald Svanes tarald.svanes@lyse.net. KRIK Oppstart for KRIK onsdag 15. januar 2020, klokken 18:00. Aktiviteter og trening for barn og ungdom fra 5.kl og oppover. For mer informasjon kontakt: Astrid H. Pedersen på ap679@kirken.no eller på mob tlf: 464 32 130 Connect For ungdommer fra 8.klasse. For mer informasjon kontakt Therese Egebakken på te278@kirken.no for mer informasjon. Vår kirkemusiker Alexandra får i tillegg stilling som 50 % BUF leder. Hun vil ha ansvar for Babysang og Småbarnssang. Ta kontakt direkte med henne om du ønsker mer informasjon om disse aktivitetene.

Vår nye sokneprest fra Kvernevik Hvem er Rolf Arne? Jeg har sammen med min familie bodd i Kvernevik siden 2001. Så jeg er godt kjent med nærmiljøet i Sunde og Kvernevik, bl.a gjennom å ha fulgt mine fire barn gjennom løpet med barnehage og skolegang (de er nå alle voksne).  Helt siden jeg ble ferdig utdannet fra Misjonshøskolen i 1987 har jeg hatt min arbeidstid i NMS (Det Norske Misjonsselskap), bortsett fra 5 år som menighetsprest i Figgjo menighet i Bogafjell sokn (2008-2012). Jeg var misjonsprest på Taiwan fra 1988 til 1995. Det var utrolig lærerike år i en kirke som er svært dyktig til å inkludere og nå nye grupper i befolkningen. Tilbake i Norge på 90-tallet var jeg først et år områdeleder i Stavanger før jeg ble kretssekretær/regionleder. Samtidig tok jeg videreutdaning i «Organisasjon og lederese» ved den gang Høgskolen i Stavanger. Har ellers hatt forskjellige stillinger i NMS og de siste 8 årene som rådgiver for menighetsutvikling Du har vært i flere type stillinger innenfor kirken og organisasjon, hva kan du ta med deg til Sunde? Jeg tenker at all den erfaring jeg har fått gjennom mer enn 30 år med tjeneste i kirke og misjon kommer godt med nå inn i oppgaven som sokneprest i Sunde. Kanskje spesielt de siste årene der jeg har blitt kjent med lokalmenigheters drømmer og arbeid i hele landet. Hva brenner du for? Jeg brenner for lokalmenigheten og at vi kommer tett på folket som bor i soknet. Det er viktig med satsing på bredde og dybde samtidig. Det er litt DNA-et til Den norske kirke, vi er både Folkekirke og trosfellesskap samtidig. Hvilke rolle skal Sunde kirke ha i bydelen? Min drøm er at Sunde menighet kan samvirke med alle gode krefter i bydelen; institusjoner (skoler, barnehager, sykehjem), lag og foreninger av alle slag. Sammen kan vi utvikle lokalmiljøet vårt til det beste for barn, unge, voksne og eldre. Hva gjør du for å slappe av? Nå jeg skal slappe av driver jeg med enkel trening (løping, sykling og svømming), helst tidlig på morgenen. Eller jeg drar på hytta i Førresfjorden. Dessuten har jeg intresse for alt som spirer og gror. Våren er favoritt tid og den begynner tidlig i drivhuset i hagen.  Jeg ser fram til å arbeide sammen med stab, menighetsråd og frivillige. Vi er mange som er med å bidrar i fellesskapet i Sunde menighet. Det har jeg allerede vært en del av i over 18 år og får nå en ny rolle. Rolf Arne Tjøstheim skal innsettes av vår ny prost Tor Magne Nesvik søndag 12. januar kl.11.00. Vi håper mange kommer og støtter opp om vår nye sokneprest.

25


SUNDE MENIGHET

Nytt flygel til Sunde kirke Sunde kirke har hatt et flygel som ble gitt av SR bank til innvielse av kirken i 1984. De siste årene har vår kirkemusiker Alexandra valgte å bruket elektrisk piano i stedet for flygelet. Musikalske ører har hørt at flygelet ikke har hatt en god klang. En gruppe på fire personer har i 2019 prøvd å samle inn penger til nytt flygel og har til sammen samlet inn kr.30,000,. I oktober bestemte menighetsrådet å bruke inntil kr. 250.000,- av sitt fond til nytt flygel. Flygelet er nå bestilt og vil være i «hus» i midten av januar. Flygelet er et Schimmel C-189 T til kr. 260.000,(uten mva). Det er et brukt flygel og er bestilt av Aspheim flygel og pianosentral i Oslo. Søndag 2. februar blir det stor innvielseskonsert av flygelet. Konserthusets faste organist Nils Henrik Asheim skal være pianist sammen med Benedicte Årsland på cello og Nora Asheim på fiolin. Det blir en konsert med høy kvalitet og inntekten går til inntekt til flygelet. Vi håper mange setter av kvelden allerede nå og ta gjerne med en venn eller nabo. Se annonse for pris og tidspunkt.

26


HAFRSFJORD MENIGHET Menighetskontor Postadresse: Postboks 201 4001 Stavanger Besøksadresse: Revheimsveien 159 Kirkens Servicetorg har åpent mandag til fredag 08.00 – 15.30 Tlf: 51 84 04 00 hafrsfjord.menighet.stavanger@kirken.no

Sogneprest Audun Erdal (100%) 51 93 92 55 ae896@kirken.no Daglig leder Magnar Helgeland (100%) 51 93 92 53 mh547@kirken.no Kantor Vit Kolos (100%) 51 93 92 56 vk284@kirken.no Kateket Grete Stuen Vestøl (100%) 51 93 92 54 gv222@kirken.no Barne- og ungdomsarbeider Mariann Oaland Roti (100%) 51 93 92 57 mr649@kirken.no

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i Revheim kirke

Søndag 12. januar gudstjeneste i Revheim kirke v/Anne Grete Hagen. Dåp. Nattverd. Offer. Kirkekaffe. Søndagsskole. Søndag 19. januar gudstjeneste i Revheim kirke v/Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer. Kirkekaffe. Søndagsskole. Onsdag 22. januar kl. 19.00 «Kveldsrast» ved Audun Erdal. Nattverd. Søndag 26. januar kl. 11.00 Gudstjeneste i Revheim kirke ved Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer. Konfirmanter deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe. Søndag 2. februar kl. 11.00 Gudstjeneste i Revheim kirke ved Ragnar Skottene. Dåp. Nattverd. Offer. Kirkekaffe. Søndagsskole.

DØPTE: 24.11.19 Vegard Høyer 24.11.19 Ellinor Einrem 24.11.19 Thea Andersen Kvammen

Søndag 9. februar kl. 11.00 Sprell Levende gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal. «Tårnagentene». Offer. Konfirmanter deltar. Kirkekaffe.

DØDE 17.11.19 Margrethe Lindanger, f. 1926 02.12.19 Harry Johansen, f. 1917 05.12.19 Unni Irene Gjøse, f. 1960

«Kveldsrast» våren 2020

Menighetspedagog Antje Holtmann (60%) 51 93 92 58 40 58 01 76 ah455@kirken.no

Onsdager kl 19.00 i kirken med næring fra Ordet og bordet. 2. tessaloniker brev vil bli gjennomgått.

Menighetspedagog Cathrine Vidnes (Midl. 60%) 51 93 92 58 Cv886@kirken.no

22. januar, 26. februar, 18. mars og 13. mai

Kontorfullmektig Kristin Ascárd (21%) 51 93 92 52 ka494@kirken.no Vaktmester Astrid Pedersen (40%) 51 93 92 59 ap679@kirken.no Kirketjener Knut Amdal (20%)

Spillekveld for herrer 29. januar, 17. mars og 13. mai.

Åsmund Johansen

tirsdag 21. januar kl 10.30 – 12.30. Tale ved Inger Øglænd Bredahl «Ærlighet og hensyntagelse i kommunikasjonen mellom religionene». Musikk, bevertning, åresalg, opplesing. Fri adgang. Alle velkomne.

AKTIVITETER I MENIGHETEN

Master of the Universe Mandag kl. 19.00 – 20.00 i oddetallsuker for 5. – 7. klasse.

Følg med på www.hafrsfjord-menighet.no og «lik» gjerne menighetens side på Facebook. Ta kontakt med oss ved spørsmål!

Hafrsfjord Barnekor Torsdager i oddetallsuker kl. 17.15 – 18.00 for barn i 1. – 7. klasse.

Søndagsskole 12., 19., 26. januar, 2. februar. Babysang Drop-in. Onsdag kl. 10.30. Ta med matpakke. Vi står for kaffe og te.

Menighetsrådsleder: Kjell Reidar Knudsen Menighetens sider i Nordvesten:

Formiddagstreff

Gjeng Tirsdag kl. 13.45 – 14.45 i oddetallsuker for 4./5. klasse. Tirsdag kl. 13.45 – 14.45 i partallsuker for 6./7. klasse. Torsdag kl. 14.30-15.30 i partallsuker for 8. klasse.

Kaos og Sang – KOS Torsdager i partallsuker kl. 16.30 – 18.00. Middag & Sang for Liten og for Stor. Gospelgjengen fra 12 år og oppover. Onsdag i oddetallsuker kl. 18.00 – 19.30. Tidebønn Onsdag kl. 09.00-09.30 på Hafrsfjordsenteret. Formiddagstreff Tirsdag 21. januar kl. 10.30 – 12.30. Inger Øglænd Bredahl. Salmekveld Onsdag 29. januar kl. 19.30 – 21.00. Kantor Vit Kolos. 27


HAFRSFJORD MENIGHET

HAFRSFJORD HAFRSFJORDMENIGHET MENIGHET

Godt gjennomført bispevisitas! Hafrsfjord menighet hadde gleden av å ta imot biskop Anne Lise Ådnøy og hennes følge i månedsskiftet november-desember. Gjennom uken fikk biskopen være med på vidt forskjellige aktiviteter for alle aldersgrupper, og møtte både ansatte, råd og frivillige i menigheten. I visitasforedraget som biskopen hadde på kirkekaffen etter visitasgudstjenesten 1. søndag i advent oppsummerte biskopen sine inntrykk fra besøket: Hun nevnte at Hafrsfjord menighet er en menighet som er godt forankret i lokalsamfunnet og har mye varme og høy kvalitet på arbeidet. Menigheten har mange frivillige som bryr seg og gjør en stor innsats. Et eksempel er julemessen som nettopp er avholdt.

28

En annen ting hun trakk frem er at menigheten er klart opptatt av barn og unge, og at den har mange tiltak og aktiviteter for alle aldersgrupper. I tillegg drives et viktig arbeid med ledertrening og talentspeiding. Biskopen var også innom at dåpsprosenten er høy og at konfirmantkullene er jevnt store, og at menigheten har et godt diakonalt arbeid selv uten ansatt diakon. Til slutt kom biskopen inn på utfordringene med Revheim kirke som er over 150 år og mangler både kapasitet og universell utforming og tilgang. Behovet for en ny kirkesal med plass til flere og med muligheter for alle brukergrupper er fortsatt påtrengende.


HAFRSFJORD MENIGHET

HAFRSFJORD MENIGHET

Hafrsfjord menighet

Søndagsskolen: 5. januar kl. 11.00-12.00 Babysang: 22. januar kl. 10.30-12.00 Kaos og Sang: 23. januar kl. 16.30-18.00 Gjeng 4.-5. klasse: 14. januar kl. 13.45-15.00 Gjeng 6.-7. klasse: 21. januar kl. 13.15-14.00 (gutter) og kl. 14.00.15.00 (jenter) Gjeng 8. klasse: 6. januar kl. 12.00-14.00 Gospelgjengen: 9. januar kl. 18.30-20.00 for 5. klasse og oppover Master of the Universe: 27. januar kl. 19.00-20.00 for 5.-7. klasse Formiddagstreff: 21. januar kl. 10.30-12.30

Treffen: 16. januar kl. 19.00-21.00 Salmekveld: 29. januar kl. 19.30-21.00 (Revheim kirke)

For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no

29


ER TAKET DITT ELDRE ENN 20 ÅR? DA BØR DU TA EN TAKSJEKK! ☞

Registrer deg på monter.no

Vi tar kontakt innen 10 virkedager og avtaler tid for taksjekk.

SE MER OG KJØP PÅ

monter.no

Se hele utvalget i vår Tak-, fasadeog terrassekatalog på monter.no

Vi tilbyr

GRATIS SJEKK NÅ!* *Gjelder ik

ke flate ta

eller nærin

gsbygg.

Montér Forus Stormarked 6.30-20 9-16

Montér Randaberg 7-19 9-14

Montér Sandnes 7-17 9-14

k

Montér Stavanger 7-19 9-15

ÅPNINGSTIDER: Man-Tors: 9-18 Fre: 9-17 Lør: 10-15

Stahlgården Treskeveien 1, Hafrsfjord Telefon: 51 55 10 10 www.madlaoptikk.no

30-70% – på alle innfatninger! Tilbudet gjelder hele januar. God parkering! Velkommen inn!

30


50

00

GIR DEG

-30% PÅ GRILLET FRA SOLVINGE FRYSTE FISKEGRATENGER OG PANERT FISKEFILETER Gjelder avbildede varianter

35 GIR DEG SOLVINGE PÅLEGG

Gjelder avbildede varianter. Utvalget kan variere

Gjelder avbildede varianter. Utvalget kan variere.

25

00

-30%

00

PRISKUTT PÅLEGG NORDFJORD PÅLEGG

.Gjelder avbildede varianter. Utvalget kan variere.

Gjelder i Rogaland og Etne i Hordaland til og med 12.01.2020- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil

31


Profile for oerke

Nordvesten nr. 1 2020  

Advertisement