Page 1

nummer 1 2011

Vi tänker rena tankar!

SIDA 5

Nu lanseras Yuasa startbatterier!

SIDA 10

Värmekameror för industriautomation

SIDA 8

pump med stora fördelar Liten

IS60 – Lutningsgivare med CANopen

SIDA 13

SIDA 11

Sveriges modernaste sortiment av ljusstråleskydd!

BAKSIDA


Hallå där… Peter Rydberg

Ur innehållet

Kvalitetsamordnare, OEM Automatic AB

OEM Automatic lägger mycket tid och kraft på att förbättra kvaliteten i olika processer, varför då? Marknadens och kundernas krav ökar ständigt i allt från leveranssäkerhet till produktkvalitet. Genom att vi jobbar med kvalitetsförbättringar och effektiviseringar inom våra processer så ökar även kundnyttan genom säkrare leveranser. Vi blir också effektivare i vårt arbete som gynnar våra kunder genom snabbare genomloppstider i processerna, vilket innebär kortare ledtider.

Tankrengöring AWH, sida 5

Ni jobbar med något ni kallar OQD-möten, vad innebär det? OQD står för OEM Quality Development och är ett arbetsätt för att ständigt förbättra kvaliteten mot framför allt kunder men även internt mellan processer. En viktig grundsten i OQD-mötet är att på ett pedagogiskt sätt lyfta fram och visualisera de fel och problem som finns i verksamheten. Detta sker genom att varje ärende presenteras på en tavla och statistik från olika typer av fel följs upp och uppdateras varje vecka. Arbetssättet bygger på LEAN och TPS (Toyota Production System) och grunden är att vi genom dagliga tavelmöten fångar upp problem i verksamheten eller fel som drabbar kund. På OQD-möten deltar allt från processägare och arbetsledare till ledningsgruppen. Nya störningar och problem läggs fram och ansvarig för att lösa ärendet utses. Tidigare ärenden rapporteras av och grundorsaken till problemet samt långsiktiga korrigerande åtgärder presenteras.

Värmekamera för industriautomation Flir, sida 8

Nu utökar vi batterisortimentet med startbatterier! Yuasa, sida 10

Ser du någon skillnad i dagens sätt att jobba med kvalitetsfrågor jämfört med ett par år framåt i tiden? Från OEM’s sida har den kundupplevda kvaliteten alltid stått i centrum och kommer så göra även i framtiden. För att förbättra denna ytterligare gäller det att bli både bättre och effektivare internt på det vi gör. LEAN/TPS-tänket kommer att genomsyra det vi gör på ett mer utpräglat sätt. Vi kommer att fånga upp mer fel/problem internt, och lösa dem innan de når kunden. Vi kommer också på ett mer systematiskt sätt att undvika fel genom att arbeta på ett standardiserat och mer strukturerat sätt i våra processer. I de fall det trots allt blir fel, blir vi bättre på att genom analyser komma åt de verkliga grundorsakerna till problemen och på det sättet införa rätt korrigerande åtgärder.

Sortimentet breddas med produktområde Pumpar Telfa, sida 12

Digital tryckmätare med batteridrift Tecsis, sida 14

|

2

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E


Ny programvara till Millenium 3 Nu finns en uppdaterad version av Millenium 3-mjukvaran att ladda hem från vår hemsida.

Nya funktioner: • USB-drivrutin för Windows 7 och PC med 64 bit-processor

Planera din egen uppdatering. Nedan listas ett antal planerade seminarier, med fokus på nya mjukvaran, samt med information om kommunikation.

• Skapa och spara egna macro (Fig. 1)

• Spara favoritblock och macro under egen flik (Fig. 2)

Seminarierna kostar 600 :-/person och inkluderar lunch/fika samt utbildningsmaterial. Fig. 1

Fig. 2

• 24 mars Göteborg,

Scandic Syd

Uppdaterad reläplanka från Delcon

Reläplankorna finns för 8 eller 16 IO’s och byglas för antingen in- och/eller utgångsreläer.

Scandic, Kungens kurva

• 10-12 maj ELFACK-mässan i Göteborg (kl. 11.00 och 14.00) • 9 juni Umeå,

Finska Delcon har sedan många år ett smart system med reläplanka och adapter med kablage till PLC. Lösningen ger en snabb, säker och kostnadseffektiv installation mellan styrsystem och interfacerelä.

• 8 september Stockholm,

Scandic Backadal

Webbkatalog/Produktområde El-skåp Kontakta: Fredrik Olofsson 075-242 42 15, fredrik.olofsson@aut.oem.se

• 19 oktober Tranås,

Badhotellet

• 20 oktober Tranås, Badhotellet Fördjupning i webbaserad kommunikation

K_HA¤m

Den nya serien innebär fler fördelar såsom en högre brandklassning, kraftigare plintar men även en säkrad tillgång på komponenter.

Fakta • Enkel och säker installation • Minimal trådning • Kostnadseffektiv lösning

Efter en uppdatering av vissa komponenter kommer nu en ny serie av plankor som helt ersätter den gamla serien.

• Testknappar för simulering av funktion

Webbkatalog/Produktområde El-skåp Kontakta: Ulrik Lundh 075-242 41 67, ulrik.lundh@aut.oem.se

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

3


Membranventiler för aseptiskt och industriellt bruk Kraven på hygienisk och aseptisk hantering av processen inom läkemedels- och livsmedelsproduktion blir allt högre, allt för att säkerställa hög kvalitet på slutprodukten.

Med hjälp av ventilblock erhålls en kompakt lösning med minimerat antal anslutningar och säkerställande att inga dödutrymmen förekommer där media kan bli kvar.

Vi erbjuder ett brett sortiment av aseptiska membranventiler från vår tyska tillverkare SED Flowcontrol för att hjälpa våra kunder att svara upp till kraven på aseptisk produktion.

För process där aggressivt media används eller där man inte har krav på aseptik och hygien, har vi ett program med industriella membranventiler.

Aseptiska membranventiler lämpar sig väl som ON/OFF-ventil i till exempel fyllningsapplikationer och CIP-anläggningar.

De industriella membranventilerna har ventilkroppar i robusta material, samt att de finns att tillgå med klädd insida i till exempel teflon för aggressiv media.

Förutom singelventiler erbjuder vi ett stort kunnande inom kundunika lösningar, blocklösningar.

Till våra membranventiler finns ett stort sortiment av tillbehör, såsom lägesindikering och slagbegränsare.

Produktområde Tryck & Flöde/Process Kontakta: Michael Fridlund 075-242 43 24, michael.fridlund@aut.oem.se

4

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

Våra membran och manöverdon kan monteras på de flesta konkurrerande märkena på marknaden. Besök vår monter P204 på Easy Fairs Livsmedelsproduktion & Processteknikmässa i Malmö 13-14 april 2011. Registrera ditt entrékort www.oemautomatic.se.

Fakta • Kompakt design • Kundunika lösning • Flexibilitet

gratis


Vi tänker

rena tankar! Rengöring av tankar och kärl är en viktig del inom livsmedel-, läkemedeloch processindustrin för att säkerställa god kvalitet på slutprodukten. Vi erbjuder ett brett sortiment av renögringsutrustning för tankar och kärl från vår tyska tillverkare AWH. Tanko S roterande spraykulor ger en effektiv och mediabesparande rengöring för tankar med upp till 6 meter i diameter. Kulan drivs enbart av mediats tryck och flöde. Tanko S spraykula lämpar sig även väl för rengöring av till exempel rörsystem eller andra utrymmen som är svåra att komma åt manuellt. För rengöring av större tankar eller tankar med svåråtkomliga utrymmen används med fördel så kallade Jetcleaners.

Jetcleaners drivs av mediats tryck och flöde eller med hjälp av motor. Tack vare den riktade jetstrålen kommer Jetcleaners åt stora ytor och sprayskuggor på ett effektivt sätt. Med hjälp av tankrengöringsutrustning från AWH erhålls en effektiv, snabb och kostnadsbesparande rengöring. Besök vår monter P204 på Easy Fairs Livsmedelsproduktion & Processteknik mässa i Malmö 13-14 april 2011. Registrera ditt entrékort www.oemautomatic.se.

gratis

Fakta • Ekonomiskt effektiv rengöring • Låg mediaförbrukning

Produktområde Tryck & Flöde/Process Kontakta: Michael Fridlund 075-242 43 24, michael.fridlund@aut.oem.se

• Varierande anslutningar för enkel installation

Harting RJ45 Industriell® 10G

- den nya fältinstallerbara RJ45-kontakten Harting RJ45 Industriell® är Hartings nästa generation av världens första 10G RJ45-kontakt som inte kräver verktyg för anslutning. Denna nya RJ45-kontakt har en framtidssäker design. Anslutningen görs säkert och snabbt med hjälp av beprövad IDC-teknik. Kablar med diameter från 4,5 till 9 mm fixeras säkert i kontakten med en nyutvecklad kabelgenomföring. Detta til�låter användaren att ansluta alla vanliga Produktområde El-maskin Kontakta: Joacim Burenby 075-242 42 58, joacim.burenby@aut.oem.se

typer av Ethernet-kabel. Tack vare sin kompakta design passar IP20-varianten även för multiport RJ45-uttag. Utöver IP20-varianten passar även insatsen i de välkända varianterna som PushPull och Han® 3A, vilket innebär att det blir en IP 65/67-klass.

Fakta • Cat 6E 10 Gigabit • IP65/67 • -40 °C till +70 °C • UV-beständig

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

5


Förbättra regleringen! Nedan visar vi några typiska produkter för att styra en värmekrets där man har höga krav på reglernoggrannhet. Dessa är bara exempel på olika produktval för värmestyrning - kontakta oss för att diskutera andra lösningar.

TEMPERATURGIVARE

Just denna är en modell som är speciellt framtagen för att kunna placeras i ”jobbiga” miljöer, t.ex. med kraftiga vibrationer. Den går att få i bl.a. PT100, den elektriska anslutningen kan vara M12, flatstift, Junior timer m.m.

REGULATOR

eCAL är en universell regulator för industriapplikationer med PID-reglering och endast 70 mm byggdjup bakom panel. Regulatorn finns i 48x48 och 48x96 mm. Den har programreglering med två program med 16 programsegment för t.ex. ugnsstyrning samt ett stort antal larmfunktioner i olika kombinationer. Andra funktioner: • Universell ingång (temperatur och 4-20 mA/0-10 V)

• Larmfunktioner/diagnostisering

• Två eller tre utgångar: relä, logik eller analog (alt. RS485)

• Definierbar funktionsknapp, t.ex. för start av självinställning

• Tydlig display för avläsning på avstånd

HALVLEDARRELÄET (TYRISTORSTYRNING)

PMAs nya serie halvledarreläer är unika genom att säkringshållaren sitter monterad uppe på reläet, detta tillsammans med andra unika funktioner ger flera fördelar. Just i detta exempel används ett 2-fasstyrt relä för att styra en trefas värmelast som inte har någon nolla ansluten. Detta gör att man får en mindre enhet, som kostar mindre och avger mindre värme som måste ventileras bort. • Tar mindre plats på DIN-skenan – reläet bygger på djupet där man oftast har mer plats • Styrs direkt från regulatorns logikutgång – ingen förslitning sker • Säkringen är lätt åtkomlig – locket fälls ut vid säkringsbyte • Finns med strömtransformator • Minskar montagetiden – säkring och ev. transformator är redan på plats och inkopplad • Stora kraftiga anslutningar för kablaget • 1-, 2- eller 3-fasstyrning Finns för olika typer av styrningar upp till 700 A. Därutöver finns styrningar för att klara strömmar upp till 2700 A!

Webbkatalog/Produktområde Temperatur Kontakta: Patrik Thunell 075-242 42 86, patrik.thunell@aut.oem.se

6

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

Ett exempel på en komplett värmestyrning Temperaturgivare, regulator och ett 2-fas halvledarrelä med inbyggd säkring (finns även i en- och trefasutförande).


Spännande ingångar Relecos utveckling av SMS-reläet fortsätter, och en redan kompetent produkt blir ännu bättre. Med CMS-10F kommer man enkelt och snabbt igång med övervakning och fjärrstyrning av de flesta applikationer. Samtidigt som en ny version med ingångar för 4-20 mA lanseras så uppdateras också mjukvaran med nya funktioner. Med den senaste CMSmodulen är det möjligt att exempelvis fjärrprogrammera via PC samt ett GPRSmodem och med en Call-in-funktion är det möjligt att ringa upp enheten för att aktivera valfri utgång, perfekt vid applikationer med grindar och garageportar.

Fakta • Användarvänlig programmering via PC • 6 analoga alt. digitala ingångar • 4 växlande reläutgångar • Övervakning av alla IO’s via SMS • Larm vid spänningsfall • Programmerbara larmmeddelanden • Fjärrstyrning och avläsning via PC • 0-10 V och 4-20 mA som tillval

Webbkatalog/Produktområde El-skåp Kontakta: Ulrik Lundh 075-242 41 67, ulrik.lundh@aut.oem.se

Pluggbart interfacerelä - sparar plats och pengar Fakta • 6 A/250 V växlande kontaktrelä • Toppanslutning av kablar • Sruvlösa byglingskammar i flera färger • 6,2 mm byggmått

Webbkatalog/Produktområde El-skåp Kontakta: Leif Algmark 075-242 41 13, leif.algmark@aut.oem.se

Ka m

panj

50 ; /s pris

Gälle r av m vid köp inst 5 st.

!

t.

Lutzes Interfacerelä är en serie pluggbara plintrelä eller optokopplare som bygger endast 6,2 mm i bredd. Dessa relä kan erhållas i följande spolspänningar: 12 V DC, 24 V AC/DC, 115 V AC/DC och 230 V AC/DC. Byglingsbara med skruvlösa byglingar gör det enkelt och smidigt att installera. Optokopplare i samma serie för spolspänningar 24 V AC/DC eller 110-230 V AC. Reläet kan köpas till kampanjpris t.o.m. 24 april 2011.

Beställningsnummer: 760821

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

7


Värmekameror för industriautomation

I de flesta industrier är det viktigt att kunna säkra kvaliteten och förhindra avvikelser som kan bli kostsamma. Lösningen kan vara en fast monterad värmekamera som övervakar processerna eller tillgångarna kontinuerligt och upptäcker små eller stora temperaturskillnader.

Inom automations- och tillverkningsindustrin finns det en mängd processer och tillämpningar som genererar värme eller värmemönster och som måste övervakas för att säkerställa kvaliteten. Sådana processer är t.ex. svetsning, limapplicering, medietemperatur, fyllnadsnivåer och pressgjutning.

FLIR:s termiska kameror erbjuder prisvärda, värmebilds- och mätlösningar för tillämpningar som övervakning av industriprocesser, produktverifiering, kvalitetskontroll och säkerhetstillämpningar som t.ex. bränder, kroppstemperaturer etc.

Typiska branscher som tillämpar kamerorna för att förbättra säkerheten är olje- och gasproduktion, kraftdistribution, ståltillverkning eller industrier som har någon form av lagerutrymme där material kan självantändas. Gemensamt för alla dessa tillämpningar är behovet av att upptäcka överhettade områden och förhindra bränder eller dyrbara driftstopp.

En värmekamera arbetar i det infraröda ljusområdet och kan därför upptäcka minsta temperaturskillnad i de flesta driftsmiljöer, även i applikationer med rök, dimma, mörker eller ånga där en vanlig kamera inte kan se.

K_HA¤m

Fakta • Beröringsfri temperaturmätning • Mäter i valda punkter eller ett större område • Kan ”se” i miljöer där ögat inte räcker till • Mjukvara med trendanalys och alarmfunktioner • Digitala I/Os • Urval av upplösningar och optik • Kommunicera över Ethernet/IP och Modbus TCP

Webbkatalog/Produktområde Bildanalys & Vision Kontakta: Daniel Strandberg 075-242 42 44, daniel.strandberg@aut.oem.se

8

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E


IrisGT

ENKEL. FLEXIBEL. KRAFTFULL.

SMARTKAMERA Fakta • Robust, dammsäker, tvättbar, i IP67-utförande för tuffa miljöer • Lös era applikationer snabbt och enkelt, utan programmeringskunskaper • Många kommunikationsmöjligheter med bl.a. digitala I/O, RS-232, Ethernet, EtherNet/IP™, MODBUS®, VGA, USB • Komplett med verktyg och funktioner för alla typer av visionapplikationer

Webbkatalog/Produktområde Bildanalys & Vision Kontakta: Rickard Jeppsson 075-242 40 21, rickard.jeppsson@aut.oem.se

Te m ju s t a kost k varan n ad s fr it t!

Laser i industriellt utförande Från tyska Z-Laser marknadsför vi industriellt anpassade laserprodukter med en mängd olika användningsområden, allt från enkel positionering till avancerad 3D-mätning.

Alla modeller är klassade IP67 och finns med samtliga vanligt förekommande optiktyper t.ex. punkt, linje, cirkel, matris.

Fakta • IP67 • Standard M18-hus för enkelt montage • M12-kontakt för säker och snabb anslutning • Extern och lättanvänd fokuseringsfunktion • Uteffekt från 1 mW upp till 200 mW

Webbkatalog/Produktområde Bildanalys & Vision Kontakta: Rickard Jeppsson 075-242 40 21, rickard.jeppsson@aut.oem.se

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

9


Nu utökar vi batterisortimentet med

STARTBATTERIER ELITE

AGM

PROFESSIONAL

AGM med kalcium/kalciumteknik är nästa steg i utvecklingen av startbatterier. Batteriet har utvecklats mot fordon av den senaste bränslebesparande “stopp-start”-tekniken.

Elite med kalcium/kalciumteknik, kombinerar de senaste tekniska framstegen av batteridesign med maximal prestanda och tillförlitlighet. Elite har 40 % extra livslängd mot konventionella batterier.

Professional-serien är ett utmärkt alternativ med mycket hög tillförlitlighet för bilar utrustade med standardutrustning. Lång livslängd och med över 25 % bättre prestanda jämfört med konventionella bly-syra-batterier.

• 360 000 motorstarter

• 40 000 motorstarter

• 25 000 motorstarter

• Tät och läckagesäker

• Tät och läckagesäker

• Underhållsfritt

• Godkänd för stoppstartsystem

• Idealiskt för fordon med extra utrustning

• Idealiskt för fordon med standardutrustning

CARGO

CARGO SHD

FRITID

Cargo-serien är utformad att hantera de ständigt ökade behoven från moderna nyttofordon. Tillförlitlig konstruktion för att hantera alla situationer och vårt tuffa nordiska klimat.

Cargo SHD är det rätta valet när det gäller de mest krävande kommersiella lösningar såsom fordon med bakgavellyft, jordbruksfordon, passagerar-/servicefordon samt fordon utrustade med sovhytt som har mycket elektronisk utrustning.

Fritids-serien har utvecklats speciellt för den europeiska fritidsmarknaden. Med en god kallstarteffekt, urladdningstid samt djupurladdningskarakteristik är det ett mycket bra batterival för bl.a. husvagnar.

• Förbättrad startegenskap

• Idealisk för fordon med höga krav

• Utmärkt till fritidsanvändning

• Kraftig konstruktion för tuffa miljöer

• Specialbatteri för fordon i tätortstrafik

• Lång lagringstid

• Tål djupurladdning

• Kraftig konstruktion för extrema miljöer

• Maximal säkerhet och ventilation

CLASSIC

MARIN Marinserien är idealiskt för båtar som kräver startström samt levererar tillräcklig effekt till elsystemet. Marinbatterierna har en mycket god vibrationstålighet och lång livslängd i extrema miljöer.

Classic-serien är utvecklad för specifika historiska batterier och uppfyller alla ursprungliga prestandakrav från fordonstillverkare. Batterierna har bakelitkärl.

• Idealiskt för båtoch fritidsanvändning

• Underhållsfritt

• Vibrationsresistent

• Tål djupurladding

• Tål djupurladding

• Vibrationståliga

Webbkatalog/Produktområde Batteri Kontakta: Michael Krafth 075-242 41 78, michael.krafth@aut.oem.se

10

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E


S3Z miniatyrfotocellserie för automatisering Långa avkänningsavstånd i miniatyrhus med dimensioner och hålbild som överensstämmer med flera fabrikat på marknaden gör S3Z-serien till ett flexibelt kostnadseffektivt val.

Som tillbehör finns fästsystemet T-Link och skyddshöljen. Till sändare/mottagare finns även avskärmningsmasker som ger möjlighet att detektera föremål ner till 0,3 mm.

Det finns versioner med PNP- eller NPN-utgång, ljus eller mörker kopplade. Anslutningen görs med antingen M8-kontakt eller 2 m ingjuten kabel.

Serien är framtagen för att användas i automatiska maskiner, förpackningsmaskiner och transportband.

Inställningen på den bakgrundsavbländade modellen görs med en flervarvig mekanisk justering för bästa prestanda.

Produktområde Sensor Kontakta: Johan Rosell 075-242 42 25, johan.rosell@aut.oem.se

Fakta • 15 m sändare/mottagare • 4 m mot polariserad reflektor • 2 m mot polariserad reflektor för transparanta föremål • 70 cm direktavkännande • 150 mm smalstrålig direktavkännande

K_HA¤m

• 250 mm direktavkännande med bakgrundsavbländning • Interferensskydd mellan två enheter (mot pol.reflektor, direktavkännande och direktavkännande med bakgrundsavbländning) • IP67

IS60 – Lutningsgivare med CANopen Kübler lanserar en ny lutningsgivare i IS-serien för användning i CANopennätverk. IS60 mäter lutningen i två dimensioner och finns, beroende på modell, med mätområden på ±10°, ±45° eller ±60°. Det kompakta och robusta huset i plast, den höga kapslingsgraden och det breda temperaturområdet bidrar till att givaren lämpar sig även i de mest krävande applikationerna. IS60 har ett standardiserat CANopeninterface som gör installation och konfiguration av givaren enkel och dessutom sparas alla parametrar i det interna minnet. Anslutning till givaren görs säkert genom de två M12-anslutningarna.

Fakta • IP68 • Robust hus i plast • Hög shockresistans • Hög upplösning och noggrannhet • Programmerbar dämpning av vibrationer • -40 °C to +80 °C

Produktområde Sensor Kontakta: Anton Stjernspetz 075-242 41 27, anton.stjernspetz@aut.oem.se

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

11


Nu breddas sortimentet

med produktområde

Pumpar Telfa!

Telfa AB ingår sedan 2009 som ett produktområde i OEM Automatic och under 2010 har vi arbetat intensivt med att förbereda för att OEM Automatics kunder ska få tillgång till vårt erbjudande.

12

Våra säljare utgår från OEM Automatics säljkontor runt om i landet så vi finns nära till hands för att ta del av och lösa era pumpbehov.

Konceptet omfattar ett mycket brett program av pumpar från 14 specialiserade och ledande tillverkare inom både små pumpar för inbyggnad såväl som större pumpaggregat.

I anslutning till lagret i Tranås finns vår pumpverkstad där vi både bygger, servar och provkör pumpaggregat före leverans. Vi kundanpassar även pumpar till våra maskinbyggare för att underlätta montage i färdig produkt, allt från enklare kabelmodifieringar till kompletta delmontage enligt kundens önskemål.

Försäljnings- och marknadsorganisationen består av nio personer med lång erfarenhet av pumpar och pumpapplikationer.

Breddningen av sortimentet ger dig nu ytterligare möjligheter att minska antalet leverantörer – välkommen att utmana oss med dina pumpbehov!

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E


pump med stora fördelar Liten

Flojet har i många år dominerat dryckesmarknaden med högkvalitativa membranpumpar för läskkoncentrat, öl och vatten. Tekniken är överförd till övrig industri och produkten är en helt unik tryckluftsdriven membranpump. Sin storlek till trots är den ett kraftpaket med hög prestanda i form av flöde och tryck, optimal för maskinbyggare som har behov av litet inbyggnadsmått, låg vikt (ca 0,5 kg) och hög kvalitet till en låg kostnad. Kemikalieresistenta material som PP, Viton, Santoprene och Kalrez gör G57 till den perfekta pumpen i utrustningar för kemikaliehantering, biltvättar, verkstadsutrustning och mycket annat.

Fakta • Självsugande • Torrkörningssäker • Mycket enkelt montage med snabbkopplingar till slangar av olika dimensioner • Finns även i ATEX-utförande

Produktområde Pumpar Kontakta: Sten Höjer 075-242 44 54, sten.hojer@telfa.se

Integrerad pump/motorenhet för krävande applikationer Produktområde Pumpar Telfa presenterar en helt nyutvecklad pump från Fluid-O-tech. Till ett i övrigt brett program av magnetdrivna kugghjulspumpar, introducerar vi nu en kompakt, tätningslös kugghjulspump med 24 V borstlös DC-motor och integrerad varvtalsstyrning.

Konfigurationen ger en magnetdriven pumpenhet med hög precision och framtagen för maskinbyggare med höga förväntningar på driftsäkerhet.

Fakta

Integrationen av pump, motor och elektronik för varvtalsreglering ger en elektromagnetiskt kopplad, läckagefri pumpenhet med ett stort arbetsområde. Dessutom blir pumpenhetens livslängd betydligt längre jämfört med traditionella pump/motorenheter tack vare färre roterande delar.

• Brett flödesområde upp till ca 200 l/h

Exempel på applikationer:

• Mottryck max. 12 bar

• Medicinsk utrustning

• Integrerad varvtalsreglering med temperaturövervakning

• Kylning

• Pulsationsfritt flöde • Med eller utan inbyggd by-pass • Hus av SS316L

• Smörjning • Kemikaliedosering Produktområde Pumpar Kontakta: Sten Höjer 075-242 44 54, sten.hojer@telfa.se

• Kugghjul och lager av PEEK, PTFE eller keramik

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

13


Ka m

Digital tryckmätare med batteridrift Tecsis digitala tryckmätare är den perfekta lösningen för lokal, digital visning av tryck med bra noggrannhet. Behovet av matningsspänning uteblir tack vare batteridrift.

display, nollpunktsjustering, en extra sifferrad där maxvärdet kan visas och svivlande tryckanslutning. Manometern kan då roteras 300° för enkel avläsning. Huset på manometern är i rostfritt stål med möjlighet att få svart gummiskydd.

Mätaren har smarta funktioner som trendgraf (visar var i mätarens arbetsområde man befinner sig) max. och min. värdes funktioner samt att man enkelt kan välja mellan bar, psi eller Mpa.

Mätaren säljs till kampanjpris t.o.m. 24 april 2011.

Digitalmanometern finns med flera olika tryckområden från 0...2 upp till 700 bar. Mätare med arbetsområde över 50 bar har samtliga medieberörda delar i syrafast stål samt är utan interna packningar för att möjliggöra en säker funktion för en stor grupp av varierande medier. Mätaren finns i två olika versioner (P3961 & P3962) därav har den mer avancerade fler funktioner såsom belyst

FR Å

panj

pris

189 9 N

!

;-

Beställningsnummer P3961B075001 (0...10 bar) P3961B084001 (0...250 bar) P3961B104001 (0...700 bar)

Fakta • Tryckområde upp till 700 bar • Bra noggrannhet 0,5 % • Max- och minindikering • Valbar enhet, bar, Psi eller Mpa

Produktområde Tryck & Flöde Kontakta: Adam Bjellquist 075-242 41 32, adam.bjellquist@aut.oem.se

Flödesgivare för vattenapplikationer - flertalet utföranden Från vår tillverkare Honsberg kan vi nu erbjuda nya möjligheter för flödesgivare XF. Tidigare var det begränsat gällande tryck och temperatur, men efter en tids utveckling har de nu förbättrat prestandan väsentligt. De delar som är i plast kan nu även levereras i mässing och rostfritt för att bl.a. klara tryck upp till 100 bar.

Mättekniken som bygger på ett böjligt rostfritt fjäderbleck är oförändrad. Denna mätteknik innebär att inga rörliga delar är i kontakt med mediet, vilket ger flera fördelar i form av längre livslängd, mycket lågt tryckfall och snabba responstider.

Flödesgivaren finns med analog utsignal 4-20 mA, 0-10 V samt frekvens eller PNP/ NPN. För ytterliggare brytpunkter eller display kan även givaren kombineras med Honsbergs andra mätsystem, Omni eller Flex.

Lokal display Tre utsignaler

Fakta

Programerbar Två utsignaler

• ¼” - 1” • 16 bar (100 bar mässing)

Analog utsignal

• 1-80 l/min • ±3 % noggrannhet

Produktområde Tryck & Flöde Kontakta: Pontus Östlund 075-242 41 81, pontus.ostlund@aut.oem.se

Plast

...150 °C Förnicklad mässing

Rosfritt stål

14

OEM INFORMERAR 2011-1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E


Kompakta ISO-ventiler för besvärlig miljö Numatics ISO-ventiler kan tack vare sin unika spool- and sleevekonstruktion användas även i miljöer med sämre luftkvalitet t.ex. med damm, rostflagor m.m.

2

1

Då mekanismen ej har några konventionella gummitätningar fastnar inga partiklar som annars kan hindra sliden, utan de åker ofta direkt ut i avluftningsportarna under efterföljande cykel. Ventilen är garanterad att klara minst 200 miljoner växlingar och kan fås i högtemperaturutförande upp till +150 °C.

1

Ventilerna är mycket kompakta. De levereras som standard med 24 V DC pilotventiler men finns för de flesta spänningar och med spole för kabelkontakt typ DIN A eller DIN B.

Fakta • Kompakta yttermått • Högt flöde • Okänsliga för smutspartiklar i luften • Kan användas upp till 150 °C

K_HA¤m

Produktområde Pneumatikventiler Kontakta: Per Strandgren 075-242 42 46, per.strandgren@aut.oem.se

Hygieniska spjällventiler Vi utökar vårt ventilsortiment med hygieniska spjällventiler från tyska AWH. Vi erbjuder tillförlitliga spjällventiler med små byggmått avsedda för användning i ett brett sortiment av rostfria rörsystem. Alla ventiler är FDA-godkända med polerade ytor i ventilhus samt ventildisk ner till Ra 0,8. Tack vare de bärande bussningsanslutningarna i PTFE, ligger inte metall mot metall, vilket medför längre livslängd och mindre underhåll. Våra spjällventiler manövreras manuellt via vridhandtag eller automatiskt via ett pneumatiskt don.

2

Sliden är tillverkad av härdat rostfritt stål och den löper i en perforerad hylsa i samma material. Toleransen är 1 µm varför inga konventionella tätningar krävs.

Fakta • Små byggmått • FDA-godkänd • Brett sortiment

Tillsammans med vårt breda sortiment av tillbehör såsom lägesindikeringar och tätningar i FDA-godkända material erbjuder vi en pålitlig, driftsäker och högkvalitativ hygienisk ventil för bruk inom bland annat livsmedelsindustrin. Besök vår monter P204 på Easy Fairs Livsmedelsproduktion & Processteknik mässa i Malmö 13-14 april 2011. Registrera ditt entrékort www.oemautomatic.se.

gratis

Produktområde Tryck & Flöde / Process Kontakta: Michael Fridlund 075-242 43 24, michael.fridlund@aut.oem.se

­­­O E M I N F O R M E R A R 2 0 1 1 - 1

W W W. O E M A U T O M AT I C . S E

15


B SVERIGE PORTO BETALT

Sveriges modernaste

Intr o du erbju k tionsdand e

399 5;-

sortiment på ljusstråleskydd!

G äl 31 mler t .o. m ar s 201 . 1

Med Datalogic som leverantör på ljusstråleskydd har vi nu fått en rejäl uppfräschning i sortimentet. Datalogic ligger på andra plats i Europa på ljusstråleskyddstillverkning och fabrikerna i Italien är imponerande. Nedan följer några exempel på nyheter.

SG BODY COMPACT

S300

En komplett ljusbom med en räckvidd upp till 50 meter. SG Body Compact har inbyggd muting vilket innebär att det inte behövs ytterligare kringutrustning för bortkoppling av ljusbommen. Finns som 2-, 3- eller 4-strålig ljusbom.

Säker fotocell med uppvärmda frontglas som kan arbeta ned till –40 °C. Räckvidd upp till 50 m. Dess egenskaper gör att den passar ypperligt för utomhusapplikationer.

Det finns även smarta ”T”- och ”L”-lösningar för automatisk transportering av gods. SG BIG

Finns som ljusridå med upplösning 40 mm med en räckvidd upp till 60 meter. SG Big har inga dödzoner vilket gör att kapslingslängden minimeras. Den har inbyggd muting vilket innebär att det inte behövs ytterligare kringutrustning för bortkoppling av ljusridån. SG Big finns också som 2-, 3- eller 4-strålig ljusbom med en räckvidd upp till 60 meter. Det finns även smarta ”T”- och ”L”-lösningar för automatisk transportering av gods.

GEMENSAMT FÖR LJUSSTRÅLESKYDDEN

Ljusstråleskydden finns både som typ 2 och typ 4 och håller högsta säkerhetsnivån enl. de senaste säkerhetsstandarderna EN ISO 13849-1 (Ple) och EN 62061 (SIL3).

SG Body Compact 2-strålig ljusbom med inbyggd muting Best.nr: SG4-S2-050-PP-W

Alla ljusstråleskydd har två kortslutningsövervakade OSSD-utgångar vilket innebär att de kan arbeta ”stand alone” och är inte i behov av någon speciell kontrollenhet. Ljusstråleskydden har integrerade mutinglampor som blinkar då de är ”mutade” (bortkopplade).

Fakta SG BODY REFLEKTOR

Samma ljusbom som SG Body men med så kallad ”spegel-spegel”-teknik, vilket innebär att den ena delen består av både en sändare och mottagare och den andra delen är en passiv enhet med speglar. Detta innebär att det endast behövs kablage på ena sidan av t.ex. en dörröppning eller transportbana.

• -40 till +55 °C • Inbyggd muting • ”T”- och ”L”-lösningar • Finns med ”spegel-spegel”

OEM Automatic AB Dalagatan 4, Box 1011, 573 28 Tranås | telefon 075-242 41 00 075-242 41 19 | internet www.oemautomatic.se | info@aut.oem.se

adress fax

• Räckvidd upp till 60 m på både ljusbom och ljusridå

Produktområde Säkerhet Kontakta: Jörgen Carlswärd 075-242 41 41, jorgen.carlsward@aut.oem.se

OEM Informerar #1 2011  

OEM Automatic's OEM Informerar