Page 8

ŠPECIALIZOVANÁ & PROFESIONÁLNA SPOLOČNOSŤ Byť partnerom OEM Automatic znamená, že máte prístup k našej unikátne širokej škále produktov, ale v špecializovanej organizácii. Snahou našej spoločnosti je ponúknuť naše produkty zákazníkom v oblasti automatizácie a elektrotechniky.

DODÁVATELIA

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Našimi dodávateľmi sú špecialitsti v komponentoch pre priemyselnú

Naši obchodní zástupcovia majú odborné znalosti o všetkých

automatizáciu a elektroetchniku. Ako lokálna organizácia výrobcu

produktoch a ich prioritou je úzka spolupráca so zákazníkmi

máme plnú zodpovednosť za všetky predaje a sme schopní ponúknuť

s cieľom poskytovať pomoc pri riešení technických úloh. Cieľom

jedinečný rad zahrňajúci viac ako 25 000 položiek od viac ako 30

je nájsť vždy najlepšie riešenie pre zákazníka.

popredných výrobcov.

PRODUKTOVÍ ŠPECIALISTI

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Naši produktoví špecialisti poskytujú technickú podporu k určitému

Naša zákaznícka podpora je vždy pripravená Vám poskytnúť prvot-

radu výrobkov a dodávateľov. Sú zodpovední za vedenie skladových

riedny servis. Naši zamestnanci Vám odpovedia otázky týkajúce sa

zásob následne naskladneného tovaru.

termínov dodania zásielky, ceny alebo všeobecnej technickej podpory.

Profile for OEM International

OEM Automatic SK Prezentácia spoločnosti  

OEM Automatic SK Prezentácia spoločnosti