Page 6

STRATEGICKÝ PARTNER Sme odborným a efektívnym partnerom pre našich zákazníkov. Náš úspech je založený na tom, že vytvárame hodnotu ako pre zákazníkov, tak pre výrobcov. Naším zakazníkom ponúkame odborné znalosti a širokú škálu komponentov a systémov. Pre výrobcov sme najlepšou alternatívou pri výbere distribučných kanálov.

VÝROBCOVIA

ZÁKAZNÍCI

OEM AUTOMATIC PONÚKA

OEM AUTOMATIC PONÚKA

Komplexnú ponuku produktov

Širokú ponuku komponentov

Znalosť miestneho trhu

Vysokú kvalitu produktov

Dlhodbá spolupráca

Technickú podporu produktových špecialistov

Marketingová a predajná podpora

Uľahčenie procesu výberu najlepšieho a nákladovo efektívneho riešenia

Spätnú väzbu pre ďalší vývoj produktov

Dodávku v správny čas a na správne miesto

Efektívne logistické riešenie

OEM AUTOMATIC GROUP

160 M€ OBRAT

450

ZAMESTNANCI

100

PRODUKTOVÍ ŠPECIALISTI

ROZVOJ PRODUKTOVÝCH RADOV

OEM Automatic ponúka jedinečnú a rozsiahlú škálu produktov od popredných výrobcov

PREDAJNÝ PROCES

OEM Automatic je efektívny v predaji vďaka osobnému prístupu a komplexným znalostiam o výrobku

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

OEM Automatic svoje predaje podporuje modernou marketingovou komunikáciou

LOGISTIKA

140

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

OEM Automatic má efektívny logistický proces s vysokou úrovňou základných služieb

28 000

ZÁKAZNÍCKE NÁVŠTEVY

Profile for OEM International

OEM Automatic SK Prezentácia spoločnosti  

OEM Automatic SK Prezentácia spoločnosti