Page 1

Fรถretagspresentation


Specialister

på komponenter för industriautomation

OEM Automatic är en av Europas ledande leverantörer av komponenter för industriautomation. Ett brett och djupt sortiment, sammansatt av produkter från ledande tillverkare ger kunden en unik möjlighet att samla sina inköp från en leverantör. Vi på OEM Automatic har en helhetssyn

Våra produktspecialister och säljare har

och levererar alltid våra kunder optimala

lång erfarenhet och hjälper kunden att hitta

lösningar gällande produkt, service och

den tekniskt bästa lösningen. Snabba lever-

kvalitet. Vårt unika erbjudande är att

anser, klara besked och tydlig information

leverera högkvalitativa produkter samtidigt

är självklart för oss. Det ska vara enkelt och

som vi bidrar med kompetens och snabb

effektivt att ha OEM Automatic som partner!

service. Jens Kjellsson, VD

Specialiserade tillverkare

Kunder

För våra tillverkare innebär samarbetet med OEM att de får en stark och marknadsledande partner med cirka 5 000 köpande kunder.

För våra kunder innebär samarbetet att de får tillgång till ett unikt sortiment från världs-ledande tillverkare. Detta direkt från källan med en stark lokal partner.

• Kunskap om den lokala marknaden

• Tillgång till ett brett och djupt sortiment

• Stark lokal marknadsnärvaro • Hög leveranskapacitet • Marknadsför tillverkarnas produkter • Återkoppling om kundernas krav på nya produkter • Skapar logistiklösningar som möter kundernas krav

• Möjlighet att minska antalet leverantörer • Djup produkt- och applikationskunskap • Effektivare inköp


Huvudkontor och lager Säljkontor

Fakta Omsättning Anställda Köpande kunder

480 MSEK 150 st 5 300 st

Tillverkare

Fler än 100 st

Kundbesök

7 000 per år Umeå

Åbo Drammen

Stockholm

Göteborg

Tallinn

Tranås Riga

Allerød

Panevėžys

Malmö

Leicester

Warszawa

Prag

Trnava

Sex produktområden

Budapest

För att bibehålla en hög teknisk kompetens om produkterna har vi delat in produktprogrammet i sex olika produktområden. Varje produktområde har egna produktspecialister och säljare.

El-skåp

El-maskin

Sensor

Säkerhet

Tryck & Flöde

Bildanalys & Vision


“Vi bidrar med kommersiell och teknisk rådgivning för att hitta den optimala lösningen för dig som kund.”


Ledande

tillverkare & specialiserad organisation I över 40 år har vi utvecklat ett nära samarbete med specialiserade och ledande tillverkare från hela världen. OEM Automatic fungerar som tillverkarens säljorganisation på den svenska marknaden.

Tillverkarna

Säljarna

Våra tillverkare är specialiserade inom sitt

Säljarna har kunskap om ett helt produkt-

område och ledande inom sin bransch.

områdes produkter och har som främsta

Genom att vara tillverkarens lokala organ-

uppgift att arbeta nära kunderna för att

isation med fullt ansvar för all försäljning kan

bidra med kommersiell och teknisk

vi erbjuda ett unikt sortiment, med över

rådgivning. Detta för att alltid hitta den

25 000 artiklar från mer än 100 ledande

bästa lösningen för kunden.

tillverkare. Kundsupport Sex produktområden

Vår kundsupportavdelning är alltid beredda

Våra säljare och produktansvariga är

att ge kunderna bästa tänkbara service.

indelade i våra sex produktområden, detta för

De svarar på frågor rörande leveransbesked,

att kunna hålla en hög spetskompetens inom

prisförfrågningar eller generella frågor av

respektive produktområde.

teknisk karaktär.

Produktspecialisterna Våra produktspecialister är tillverkarens förlängda arm in i OEM Automatic och jobbar nära tillverkarens organisation. De har ofta ett samarbete direkt med tillverkarens utvecklingsavdelning.


El-skåp El-skåp marknadsför komponenter för automatikskåp, kraftautomation och temperaturreglering. Med mer än 40 års erfarenhet och ett tätt samarbete med våra tillverkare kan vi erbjuda ett komplett och konkurrenskraftigt produktsortiment. Våra komponenter riktar sig till automatikskåp, kraftautomation och temperaturreglering, det vill säga allt du behöver för skåpsbyggnation. Tillsammans med våra tillverkare och kunder utvecklar vi ständigt vårt sortiment för att tillmötesgå de kravställningar och behov som uppkommer.

Johan Lyckow Johan Lyckow, produktområdeschef

HMI · Radplint · Reläer · Kontaktorer · Mätvärdesomvandlare · Strömställare Strömförsörjning · Micro PLC · Driftsmätare · Kabelkanaler · Märksystem EMC nätfilter · Klimatreglering · Temperaturreglering


El-maskin El-maskin tillför kompetens och kvalitativa produkter för den maskinbyggande industrin. Vårt sortiment för produktområde El-maskin består av kabel, energikedjor, kontaktdon, varningsprodukter, skyddsslang och kapslingar. Vi erbjuder även mekaniska produkter och tillbehör. Våra säljare och produktspecialister agerar supportande när ni som kund har ett behov eller en frågeställning. Vi kommer med fördel ut och besöker er för att tillsammans hitta den bästa lösningen för just din applikation.

Andreas Andersson Andreas Andersson, produktområdeschef

Maskinkabel · Varningsprodukter · Energikedjor · Skyddsslang Kontaktdon · Kapslingar · Mekanik


Sensor Sensorer, streckkodsläsare och tillbehör för maskinbyggnation och produktionsmaskiner. Vi på produktområde Sensor hjälper dig som kund att hitta de bästa sensorlösningarna gällande teknik och tillgänglighet. Vi jobbar med marknadsledande tillverkare och har ett mycket brett sortiment av sensorkomponenter och tillbehör. Kombinationen av produkt och tillbehör gör att vi kan ta fram helhetslösningar, delmontera eller sampacka för bästa logistiklösning.

Pierre Bengtsson Pierre Bengtsson, produktområdeschef

Fotoceller · Streckkodsläsare · Beröringsfria givare · Vinkelgivare · Ultraljudsgivare Gränslägen · Anslutningscentraler & kontakter · Fästsystem för sensorer Fotpedaler · Mikrobrytare · Räknare

TAKENAKA SENSOR GROUP


Säkerhet Komponenter och system för personsäkerhet och produktionsmaskiner. Vi som jobbar på produktområde Säkerhet är specialister på komponenter och system för personsäkerhet. Sortimentet består bland annat av förreglingsbrytare, säkerhetsreläer, låssystem, ljusstråleskydd och klämlister. Genom ett nära samarbete med världens främsta tillverkare inom detta område erbjuder vi ett komplett och konkurrentkraftigt produktsortiment. Vi är medlemar i SIS (Swedish Standard Institute) och anordnar utbildningar i standarder och maskindirektivet.

Stefan Thörn Stefan Thörn, produktområdeschef

Förreglingsbrytare · Säkerhetsreläer · Säkerhets PLC · Manöverdon · Klämlister Säkerhetsmattor · Linnödstopp · Ljusstråleskydd · Staketsystem · Laserscanner

R


Tryck & Flöde Komponenter för mätning styrning och reglering av vätskor och gasers flöden. Tryck & Flöde erbjuder med kunnig personal och hög servicenivå ett komplett sortiment av komponenter för styrning och övervakning av vätskor och gaser. I första hand sker detta till maskin- och apparattillverkare men även till grossister och slutförbrukare. Vi representerar flera av marknadens främsta tillverkare med högt fokus på kvalitet och produktuveckling.

Magnus Ahlgren Magnus Ahlgren, produktområdeschef

Flödeskontroll · Tryckövervakning · Kraft · Nivåövervakning Kontaktdon · Fotpedaler

THERMOPLASTIC EXTRUSION SPECIALIST

Mesa Labs


Bildanalys & Vision Komponenter för avsyningsapplikationer, från optik och kameror till anpassade datorer och mjukvaror. Produktområde Bildanalys & Vision tillhandahåller ett komplett sortiment av kameror och tillbehör för utveckling av alla typer av applikationer inom exempelvis industri, medicin och övervakning. Vi har lättanvända och konfigurerbara system för mätning och kvalitetskontroll med hög prestanda. Utöver detta har vi även ett sortiment av kompletta kamera- och backvarningssystem för ökad säkerhet runt fordon, truckar och entreprenadmaskiner.

Torbjörn Fjorde Torbjörn Fjorde, produktområdeschef

Kameror · Mjukvaror · Industriella datorer · Smartkameror Truck- /fordonskameror · Tillbehör

Midwest Optical Systems, Inc.


Alltid till hands för snabbast möjliga service

Vi finns alltid nära dig, ständigt tillgängliga 24 timmar om dygnet. Genom personliga besök, mässor, kataloger, kundtidningar, webbplats och kundsupport. Vi finns nära dig

Kundsupport

Vårt huvudkontor och lager finns i Tranås.

Våra medarbetare på kundsupport är väl-

Vi har säljkontor på sex platser i Sverige samt

utbildade på vårt sortiment. De ger snabb och

systerbolag i totalt 14 länder.

effektiv support per telefon, chatt och e-post.

Kundbesök

Komplett produktinformation på webben

Varje år gör våra specialiserade säljare ca 7 000

På vår webbplats får du uppdaterad information

kundbesök. Det är alltid lätt att nå oss, vi ger

om vårt erbjudande och sortiment. Här finns hela

snabb återkoppling, svar på dina frågor och

vårt breda utbud utförligt presenterat på svenska

lösningar på dina problem.

med tekniska specifikationer och mycket nedladdningsbart material.


Kataloger

Webb

Varje produktområde har sin katalog. Våra

På www.oemautomatic.se finns alla våra produkter

kataloger beskriver varje produkt med tekniska

med utförlig information som mått, inkopplings-

specifikationer, ritningar och beställningsnummer.

anvisningar, tillbehör m.m. Lägg en webborder före kl. 16.30 så sker utleverans samma dag.

Kundtidning

Kundsupport

Vår kundtidning OEM Informerar trycks i 19 000 ex.

Vi finns alltid tillgängliga! Vårt team svarar på dina

per upplaga och utkommer fyra gånger per år. Den innehåller redaktionellt material samt nyheter om det senaste inom produktutveckling.

frågor och hittar lösningar till dina problem. Tel: 075-242 42 00, e-post: kundsupport@aut.oem.se.


Snabba leveranser helt och hållet på dina villkor

Vårt logistikcenter ligger utanför Tranås och förser effektivt svenska, norska och danska kunder med leveranser. Sker beställningen senast kl. 16.30 via webben, levereras varorna ut samma dag och i de flesta fall har du som kund varorna dagen efter.

Högt ställda krav

Kundanpassade lösningar

Genom högt ställda krav uppnås en effektivitet

Vi på OEM Automatic ser till helheten av

och kvalitet i arbetet. Det kommer kunden till

kundens behov och levererar gärna en komplett

godo genom att rätt produkt levereras på rätt

lösning till dig som kund. Genom att sätta

tid i enlighet med kundens leveransönskemål.

samman två eller flera komponenter till en enhet förenklar och effektiviserar vi för er.

OEM Automatic har som mål att uppnå 97 % leveransprecison till våra kunder och

OEM Automatic har en teknisk avdelning där

tillsammans med våra tillverkare arbetar vi

det årligen produceras mer än 1 000 kundunika

kontinuerligt med att öka effektiviteten och

artikelnummer. Noggranna montörer med hög

vår servicegrad.

kompetens i kombination med närheten till lagret gör vårt arbete effektivt och bidrar till hög kvalitet. Produktionen är kvalitetscertifierad, kostnadseffektiv och varje kundunik enhet

Lagerförda produkter

25 000 Lagerutrymme

7 000 m² Dagliga leveranser

400

dokumenteras med tydliga monteringsanvisningar.


Kvalitetsarbete

en viktig del av verksamhetsutvecklingen Vi arbetar dagligen med förbättringsåtgärder, stora som små. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, att effektivisera våra logistikprocesser samt att förfina vårt erbjudande till kund. Vår metod

Effektiv reklamationshantering

Ansvaret fördelas genom våra dagliga kvalitets-

Reklamationer är tyvärr ofrånkomligt. Däremot

möten och dokumention av arbetet sker på de

kan en reklamation vara en källa till utveckling

tavlor som finns och syns ute i verksamheten.

och ny kunskap. Ambitionen när vi får en reklamation är att effektivt lösa ärendet så att

Tack vare vårt kvalitetsarbete OQD (OEM Quality

kunden får en relevant ersättning.

Development) genomför vi löpande förbättringar som leder till hög leveranssäkerhet samt

Vi genomför även korrigerande åtgärder för att

utveckling av vårt kunderbjudande.

undvika att felet upprepas. Vi återkopplar alltid en reklamation inom tre arbetsdagar och 70 %

Kvalitetscertifiering

av reklamationsärendena är avslutade inom tre

Kvalitetsarbetet är en viktig del av vår verksam-

arbetsdagar.

hetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.


Huvudkontor Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10 info@aut.oem.se www.oemautomatic.se

Logistikcenter Fredriksbergsgatan 2, 573 92 Tranås Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 10 info@aut.oem.se

Försäljningskontor Göteborg August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 09 Stockholm Fagerstagatan 4, 163 53 Spånga Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 39 Stockholm Finntorpsvägen 5D, 131 36 Nacka Tel 075-242 41 00, Fax 08-718 43 77 Malmö Kantyxegatan 29, 213 76 Malmö Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 42 29

© 2015 - OEM Automatic AB

Umeå Industrivägen 12, 901 30 Umeå Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 41 99

OEM Automatic Företagspresentation  

OEM Automatics företagspresentation