Page 1

Delcon Interfacerel채er


Interfacereläer Sedan 1970-talet tillverkar finska Delcon halvledarreläer, designade för krävande applikationer. Deras unika pulstransformator särskiljer reläerna från vanliga optokopplare, som har en enklare teknik och konstruktion. Delcons teknik innebär flera fördelar, även jämfört med vanliga elektromekaniska reläer, bland annat vid kraftigt induktiva laster och höga DC-spänningar. Livslängden är beräknad till ca 15 år med full last, 25 år eller mer vid dellaster.

Störskydd

Hysteres

I

Utgångskrets

Pulstransformator

Skydd

U

Vi vill visa på några exempel där Delcon erbjuder en säker lösning i många år framöver.

Problem med störningar

Problem med signalindikering

När kraftkablar monteras parallellt med signalkablar uppstår en kapacitans som kan påverka optokopplare/ mekaniska reläer till att aktiveras och ej bryta när styrsignalen upphör

Transienter i elnätet kan skada reläspolar/ optokopplare

Störningar från ex. frekvensomformare kan ge osäkra till och frånslag

Vid överhörningar eller störningar kan LEDlampor i elektromekaniska reläer/optokopplare lysa trots att utgången ej är aktiverad. Detta gör det svårt att felsöka och ställa rätt diagnos

Lösning

Lösning

Delcons interfacereläer har skydd för kapactiva över-hörningar och kan förläggas parallellt med kraftkablage i flera kilometer. En RC krets skyddar reläet från transienter och högfrekventa störningar

Delcons LED-indikering är synkroniserad med utgången, detta underlättar felsökning och man får en bra bild av in och utgångarnas funktion. Reläerna har definierade till- och frånslagspunkter även i miljöer med mycket störningar

Tillslagsnivå

Ström mA

Frånslagsnivå

kt

is an

ek

M

ns

o elc

lä re

lä re

ce

fa er

int

D

r-relä

oppla

Optok

Spänning V

2

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10


Interfacereläer

Problem med induktiva laster

Problem med höga DC-spänningar

Kraftig reducering av brytförmågan

Elektromekaniska reläer har ofta problem med DC laster, redan över 30 V DC

Kräver oftast specialreläer

Elektromekaniska reläer är ofta stora och tar plats

Kontaktorer och magnetventiler är mycket vanliga laster inom industrin, som dessvärre är mycket tuffa för ett elektromekaniskt relä

Kontakterna svetsar

Kort livslängd

Lösning

Lösning

Delcons utgångsreläer för AC har ingen strömreducering, 3 A resistiv som induktiv last. DC laster har ingen strömreducering upp till 24 V DC och klart lägre reduceringskurva över 24 V DC jämfört med elektromekaniska relän

CRA modellerna upp till 300 V DC/ CRAA4 350 V DC

Klart mindre strömreducering jämfört med mekaniskt relä

Exempel SLO24CRA4: 3 A last, 110 V DC 40 ms induktiv last, med livslängd 15 år eller mer

Fysiskt mycket små

10 Mekaniskt relä resestiv last, DC1 Mekaniskt relä induktiv last, L/R 40 ms Delcon induktiv last, L/R 50 ms

Amps.

1

0,1

Volts

0

25

75

125

175

225

275

325

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10

375

3


Interfacereläer Att byta relä - en kostsam affär Sett ur ett systems totalkostnad är reläer en förhållandevis billig komponent, men ett relä som inte fungerar i en anläggning riskerar dock att bli den dyraste komponenten. Att välja ett relä som har kortare livslängd än hela systemet kan leda till oönskade och dyrbara driftstopp. Den generella livslängden för ett system i industrin är runt 15 år. I nedanstående fall används Delcon för att få en problemfri och säker funktion som sträcker sig över hela systemets livslängd.

• • • •

Vid högre kontaktfrekvens än 1 gång/minut Induktiva laster, diod kan hjälpa men är inte 100 % säker samt förlänger frånslagstiden Vid induktiva laster kombinerat med hög kontaktfrekvens Vid höga DC-spänningar

Kostnad tredje bytet

Kostnad Delcon

Kostnad

Kostnad mekaniska relän

Kostnad första bytet

Kostnad andra bytet

Kostnad förlorad produktion

n

ris Delco

Inköpsp

ris Inköpsp ka relän is mekan

d/tid

9 år 3 år

Livsläng

6 år

Att välja Delcons reläer till anläggningen leder till långsiktig lönsamhet. Kostnaden för ett produktionsstopp är ofta omfattande och skiljer sig beroende på typ av verksamhet. Även om bara kostnad för felsökning och byte av relä räknas in så betalar sig en lösning med Delcon vid det första reläbytet. I dag används Delcon som standard på många pappersbruk, vilken är en välkänd tuff miljö. Dessa kunder väljer Delcon på grund av pålitlighet, säkra operationer och kostnadsbesparningar. Med Delcon minimerar man underhållet och undviker kostsamma driftstopp.

4

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10


Interfacereläer Snabbguide CR Ingångsreläer AC

CRP

CR Ingångsreläer DC

Standard

TR

Hög frekvens

Motorstyrning

Höga DC-spänningar/ induktiva laster

• • • • •

Sockel Reläplanka, 16 kanaler Adaptersystem mot PLC Byglingskam Kablage

TRA

Standard

CR

Utgångsreläer DC

Används till tvåtrådsgivare, klarar läckströmmar på 3,5 mA

CRF

Utgångsreläer AC

• Standard

CRA

Standard

• •

Multi AC/DC Snabba till- och frånslag

IRA Utgångsreläer AC/DC

Tillbehör

För mer information, besök vår hemsida www.oemautomatic.se

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10

5


Interfacereläer Statiska ingångsreläer för AC • • • •

Galvanisk isolation 4 kV, 8 mm krypavstånd Effektiv störeleminering Klarar både NPN/PNP-logik LED-indikering

Användningsområde Reläerna används som interface mellan AC-givare och styrsystem. De inbyggda störskydden ombesörjer en säker funktion även i mycket krävande elmiljöer. Tack vare störskydden kan signalkablar förläggas parallellt med kraftkablar på t.ex. kabelstegar i mer än 1,5 km utan att

kapacitiva överhörningar påverkar reläet. Reläerna har inga mekaniska delar vilket ger en mycket driftsäker applikation. CRP-modellerna är speciellt framtagna för att anslutas till 2-trådsgivare som genererar läckströmmar, CRP-reläerna är blinda för läckströmmar upp till 3,5 mA.

Tekniska data (Värden vid +25 °C) Primärkrets Ingångsspänning nom. Ingångsspänning max. Strömförbrukning max. Ingångsimpedans typ Tillslagsspänning typ Frånslagsspänning typ Frånslagsström typ Sekundärkrets Lastspänning max. Spänningsfall vid typ max. last Lastström max. Tillslagstid typ Frånslagstid typ Arbetstemperatur * Sockeln är fastmonterad på reläet.

SLI25CR 24 V AC 32 V AC 15 mA 2 kΩ 16 V AC 14 V AC

SLI120CR 120 V AC 140 V AC 7 mA 20 kΩ 80 V AC 60 V AC

SLI120CRP 120 V AC 140 V AC 8 mA 17 kΩ 80 V AC 60 V AC 3,5 mA

SLI230CR 230 V AC 265 V AC 6 mA 45 kΩ 170 V AC 110 V AC

SLI230CRP 230 V AC 265 V AC 7,5 mA 35 kΩ 170 V AC 140 V AC 3,5 mA

SLI380CRS* 400 V AC 440 V AC 5 mA 80 kΩ 320 V AC 220 V AC

0-60 V DC 0,2 V DC

0-60 V DC 0,2 V DC

0-60 V DC 0,2 V DC

0-60 V DC 0,2 V DC

0-60 V DC 0,2 V DC

0-60 V DC 0,2 V DC

50 mA 20 ms 60 ms

50 mA 50 ms 50 ms

50 mA 20 ms 40 ms

50 mA 40 ms 40 ms

50 mA 50 ms 50 ms

50 mA 50 ms 50 ms Se tabell nedan

Mått

Anslutningar

(mm)

13( +) 38 (74 mm med relä)

13 14

12,8

14(-)

A1( +/~)

5 4

Styrsida

2

1

A2(-/~) Fältsida

80,6

Omgivningstemperaturen definieras som temperaturen i direkt närhet av reläerna. Yttemperaturen på reläet, (mäts i mitten på toppytan av reläet) ska hållas under +70-75 °C för att bibehålla en hög livslängd. Varje 10 °C ökning halverar livslängden på reläet. Omgivningstemperatur -25 °C till +40 °C +40 °C till +55 °C +55 °C till +70 °C

Beställningsnr SLI25CR SLI120CR SLI230CR SLI120CRP SLI230CRP SLI380CRS MIS1GN JUMPER 16-13

6

Gäller Alla ingångsreläer 120 V AC och 230 V AC-reläer Reläer med spänning från 48-230 V AC

Begränsningar Inga Bara varannan modul bör vara konstant till när reläerna är monterade bredvid varandra . Om modulerna är i tillslaget läge merparten av tiden ska 12,5 mm mellanrum finnas mellan varje modul. På en reläplanka ska varannan plats vara tom.

Beskrivning Ingångsrelä Ingångsrelä Ingångsrelä Ingångsrelä för 2-trådsgivare Ingångsrelä för 2-trådsgivare Ingångsrelä Sockel för ingångsmoduler Byglingskam 16 poler

Ingång 24 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 400 V AC

Utgång 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA

Montage Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in DIN-skena

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10


Interfacereläer Statiska ingångsreläer för DC • • • •

Galvanisk isolation 4 kV, 8 mm krypavstånd Effektiv störeleminering Hanterar NPN/PNP-logik LED-indikering

Användningsområde Reläerna används som interface mellan DC-givare och styrsystem. De inbyggda störskydden ombesörjer en säker funktion även i mycket krävande elmiljöer. Tack vare störskydden kan signalkablar förläggas parallellt med kraftkablar på t.ex. kabelstegar i mer än 1,5 km utan att

kapacitiva överhörningar påverkar reläet. Reläerna har inga mekaniska delar vilket ger en mycket driftsäker applikation. Om höga frekvenser från givare till t.ex. räkneingångar förekommer rekommenderar vi SLI24CRF.

Tekniska data (Värden vid +25 °C) Primärkrets Ingångsspänning Ingångsspänning Strömförbrukning Ingångsimpedans Tillslagsspänning Frånslagsspänning Sekundärkrets Lastspänning Spänningsfall vid max. last Lastström Tillslagstid Frånslagstid Arbetstemperatur

nom. max. max. typ typ typ

SLI12CR 12 V DC 18 V DC 7,5 mA 1,8 kΩ 7,5 V DC 6 V DC

SLI24CR 24 V DC 32 V DC 7 mA 4 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLI24CRF 24 V DC 32 V DC 8 mA 4 kΩ 16 V DC 14 V DC

max. typ max. typ typ

0-60 V DC 0,2 V DC 50 mA 0,3 ms 0,3 ms

0-60 V DC 0,2 V DC 50 mA 0,3 ms 0,5 ms

0-60 V DC 0-60 V DC 0,2 V DC 0,2 V DC 50 mA 50 mA 5 µs 0,3 ms 20 µs 0,5 ms -25 °C till +70 °C

Mått

SLI48CR 48 V DC 70 V DC 7 mA 8 kΩ 36 V DC 26 V DC

SLI125CR 125 V DC 140 V DC 4,2 mA 31 kΩ 80 V DC 60 V DC

SLI250CR 250 V DC 265 V DC 4 mA 68 kΩ 170 V DC 110 V DC

0-60 V DC 0,2 V DC 50 mA 0,5 ms 0,5 ms

0-60 V DC 0,2 V DC 50 mA 0,5 ms 0,5 ms

Anslutningar

(mm)

13 ( +)

12,8

Beställningsnr SLI12CR SLI24CR SLI24CRF SLI48CR SLI125CR SLI250CR MIS1GN JUMPER 16-13

38 (74 mm med relä)

13 14

14(-)

A1( +/~)

5 4

2

A2(-/~)

1

Styrsida

Fältsida

80,6

Beskrivning Ingångsrelä Ingångsrelä Ingångsrelä, upp till 10 kHz Ingångsrelä Ingångsrelä Ingångsrelä Sockel för ingångsmoduler Byglingskam 16 poler

Ingång 12 V DC 24 V DC 24 V DC 48 V DC 125 V DC 250 V DC

Utgång 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA 0-60 V DC/50 mA

Montage Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in DIN-skena

Finns även N/C-reläer på förfrågan.

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10

7


Interfacereläer Statiska utgångsreläer för AC • • • •

Galvanisk isolation 4 kV, 8 mm krypavstånd 3 A induktiv eller resistiv last Effektiv störeliminering LED-indikering

Användningsområde mer än 1,5 km utan att kapacitiva överhörningar påverkar reläet. SLOPmodellerna är speciellt framtagna för att anslutas till 2-trådsgivare som genererar läckströmmar, reläerna är blinda för läckströmmar upp till 3,0 mA. Vid fram/backstyrning av AC motorer ska SLO24TRA användas. Reläet har högre arbetspänning och tål återgenererad spänning från motorn.

Reläerna används som interface mellan styrsystem och AC-laster. Reläerna klarar induktiv last utan att lastströmmen reduceras vilket gör dem mycket lämpliga för anslutning av ex. magnetventiler och kontaktorer. Reläerna har inga mekaniska delar vilket ger en mycket driftsäker applikation. De inbyggda störskydden ombesörjer en säker funktion även i mycket krävande elmiljöer. Tack vare störskydden kan signalkablar förläggas parallellt med kraftkablar på t. ex. kabelstegar i

Tekniska data (Värden vid +25 °C) Primärkrets Ingångsspänning Ingångsspänning Strömförbrukning Ingångsimpedans Tillslagsspänning Frånslagsspänning Frånslagsström Sekundärkrets Lastspänning Spänningsfall vid max. last Lastström Peak ström max. 20 ms Läckström Tillslagstid Frånslagstid

nom. max. max. typ typ typ

SLO5TR 5 V DC 7 V DC 17 mA 0,3 kΩ 2,7 V DC 2,5 V DC

SLO24TR 24 V DC 32 V DC 17 mA 1,6 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLO24IRA 24 V DC 32 V DC 15 mA 2 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLOP120TR 120 V AC 140 V AC 6 mA 24 kΩ 80 V AC 65 V AC 3 mA

SLOP230TR 230 V AC 265 V AC 6 mA 46 kΩ 170 V AC 110 V AC 3 mA

SLO24TRA 24 V DC 32 V DC 17 mA 1,4 kΩ 16 V DC 14 V DC

max.

0-265 V AC

0-265 V AC

0-265 V AC

0-265 V AC

typ

1V

1V

0-265 V AC 0-300 V DC 1,5 V

1V

1V

0-265 V AC motorlaster 0-460 V AC statiska laster 1V

max.

3A 90 A 2 mA 0,5 ms 11 ms

3A 90 A 50 µA 0,5 ms 11 ms

1,2 A 8A 50 µA 0,3 ms 0,3 ms

3A 90 A 2 mA 10 ms 20 ms

1,5 A 90 A 2 mA 10 ms 20 ms

2,5 A 65 A 50 µA 0,5 ms 11 ms

typ typ typ

Mått

Anslutningar

(mm) A1(+) 38 (74 mm med relä)

13 14

12,8

4

3

2

Styrsida

1

14(-/~) Fältsida

80,6

Beställningsnr SLO5TR SLO24TR SLO24IRA SLOP120TR SLOP230TR SLO24TRA

Beskrivning Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä för 2-trådsgivare Utgångsrelä för motorer

MOS1GN JUMPER 16-13

Sockel för utgångsmoduler Byglingskam 16-poler

8

A2(-)

13(+/~)

Ingång 5 V DC 24 V DC 24 V DC 120 V AC 230 V AC 24 V DC

Utgång 0-265 V AC/3 A 0-265 V AC/3 A 0-300 DC alt. 0-265 V AC/1,2 A 0-265 V AC/3 A 0-265 V AC/1,5 A 0-265 V AC Motorlast 0-460 V AC Statisk last

Montage Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10


Interfacereläer Statiska utgångsreläer för DC • • • •

Galvanisk isolation 4 kV, 8 mm krypavstånd Spänningar upp till 380 V DC Upp till 10 A lastström LED-indikering

Användningsområde Reläerna används som interface mellan styrsystem och DC-laster. Reläerna klarar induktiva laster och hög DC-spänning med låg lastreducering jämfört med mekaniska reläer, vilket ger lång livslängd. Monteras en diod över lasten t.ex. 1N4007 gäller nominell ström även vid höga induktiva laster. (Tänk på att frånslagstiden ökar vid montering av diod.) För mer information om induktiva laster till DC-reläerna, se vår hemsida www.oemautomatic.se.

Reläerna har inga mekaniska delar vilket ger en mycket driftsäker applikation. De inbyggda störskydden ombesörjer en säker funktion även i mycket krävande elmiljöer. Tack vare störskydden kan signalkablar förläggas parallellt med kraftkablar på t.ex. kabelstegar i mer än 1,5 km utan att kapacitiva överhörningar påverkar reläet.

Tekniska data Primärkrets Ingångsspänning nom. Ingångsspänning max. Strömförbrukning max. Ingångsimpedans typ Tillslagsspänning typ Frånslagsspänning typ Sekundärkrets Lastspänning max. Spänningsfall vid typ max. last Lastström max. Peak ström max. 10 ms Tillslagstid typ Frånslagstid typ

SLO5CR 5 V DC 7 V DC 15 mA 420 Ω 2,7 V DC 2,5 V DC

SLO24CR 24 V DC 32 V DC 15 mA 2 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLO24CRA 24 V DC 32 V DC 15 mA 2 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLO24CRA4 24 V DC 32 V DC 15 mA 2 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLO24CRX 24 V DC 32 V DC 15 mA 2 kΩ 16 V DC 14 V DC

SLO120CRA 120 V DC 140 V DC 4 mA 34 kΩ 80 V DC 60 V DC

SLO120CRA4 120 V DC 140 V DC 4 mA 34 kΩ 80 V DC 60 V DC

SLO220CRA 220 V DC 250 V DC 4 mA 63 kΩ 170 V DC 120 V DC

SLO220CRA4 220 V DC 250 V DC 4 mA 63 kΩ 170 V DC 120 V DC

0-60 V DC 0,5 V DC

0-60 V DC 0,5 V DC

0-300 V DC 1,5 V DC

0-300 V DC 0,8 V DC

0-32 V DC 0,4 V DC

0-300 V DC 1,5 V DC

0-300 V DC 0,8 V DC

0-300 V DC 1,5 V DC

0-300 V DC 0,8 V DC

3A 15 A 0,3 ms 0,3 ms

3A 15 A 0,3 ms 0,3 ms

1,8 A 12 A 0,3 ms 0,3 ms

4A 20 A 0,3 ms 0,3 ms

10 A 80 A 0,3 ms 0,3 ms

1,8 A 12 A 0,5 ms 0,5 ms

4A 20 A 0,5 ms 0,5 ms

1,8 A 12 A 0,5 ms 0,5 ms

4A 20 A 0,5 ms 0,5 ms

Mått (mm)

Anslutningar A1(+) A2(-)

12,8

Beställningsnr SLO5CR SLO24CR SLO24CRA4 SLO24CRA SLO24CRX* SLO120CRA SLO120CRA4 SLO220CRA SLO220CRA4 SLO24CRAA4 MOS1GN JUMPER 16-13

38 (74 mm med relä)

13 14

13(+/~)

4

3

2

14(-/~)

1

Styrsida

Fältsida

80,6

Beskrivning Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Utgångsrelä Sockel för utgångsmoduler Byglingskam 16-poler

Ingång 5 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 120 V DC 120 V DC 120 V DC 220 V DC 24 V DC

Utgång 0-60 V DC/3 A 0-60 V DC/3 A 0-300 V DC/4 A 0-300 V DC/1,8 A 0-32 V DC/10 A 0-300 V DC/1,8 A 0-300 V DC/4 A 0-300 V DC/1,8 A 0-300 V DC/4 A 0-380 V DC/4 A

Montage Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in DIN-skena

* För montage i sockel MOS1GN eller MBS16 gäller 6,3 A. För fastlödd i sockel 10 A Best.nr. SLO24CRXS.

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10

9


Interfacereläer Allmän information Delcons unika statiska interfacereläer Delcons interfacereläer är konstruerade för att klara tuffa industrimiljöer. Säkra till- och frånslag, mycket hög störimmunitet, 4 kV isolation och stora lastströmmar ger en underhållsfri process med låga servicekostnader och säker drift. UtgångsStörskydd Hysteres Pulstransformator Skydd krets

I

U

Störskydd Delcons interfacereläer har störskydd i flera lager som effektivt förhindrar falska signaler att påverka reläet. Endast den riktiga styrsignalen passerar genom filtren. Störskydd

Störskydd

örskydd

Hysteres

Hysteres

UtgångsStörskydd krets

Pulstransformator

Skydd Hysteres

Kapacitiv överhörning När kraftkablar I U med AC-spänning är I U installerade parallellt med en signalkabel uppstår en kapacitans mellan kablarna. Kapacitansen skapar en oönskad ström som flyter i signalkabeln. Strömmen kan påverka optokopplare/mekaniska reläer till att aktiveras, och ej bryta när styrsignalen upphör. Delcons reläer har inbyggda skydd som hindrar kapacitiva överhörningar från att felaktigt aktivera reläet. Installation av kraftkablar bredvid oskärmade signalkablar i långa sträckor över 1,5 km är därför möjligt. UtgångsHysteres

Pulstransformator

krets

Skydd

Transient skydd Reläerna I U har inbyggda skydd mot transienter och EMI-störningar som kan uppstå på primärsidan. UtgångsPulstransformator

Skydd

krets

Tillslagsnivåer och hysteresHysteres Störskydd Pulstransformator Reläerna har definierade tilloch frånslagsU punkter. Pulstransformator Tillslag sker vidUtgångs2/3 Iav den nominella Hysteres Skydd U krets spänningen och frånslag sker vid 1/2 av den nominella spänningen. I U

I Störskydd

Strömhysteres innebär att reläernas impedans ändras vid tillslagspunkten, mindre ström krävs för att bibehålla reläet i aktiverat läge. Ovan två funktioner säkerställer en hysteres mellan tilloch frånslagspunkten. Till- och frånslag sker alltid säkert även i miljöer med mycket störningar Tillslagsnivå

Pulstransformator

Utgångskrets

Skydd

Pulstransformatorn Delcon använder en pulstransformator för överföring av signalen från primär- till sekundärsidan vilket ger stor energiöverföring. Därmed kan man använda kraftiga utgångskomponenter av hög kvalitet. I jämförelse med en optokopplare som nyttjar lastsidan till försörjning av den interna elektroniken ger pulstransformatorn och Delcons kretslösning många fördelar: • Krypavstånd på 8 mm • 4 kV isolation • Mycket låg läckström • Inget krav på min. last • Hög immunitet mot lasttransienter • Höga lastströmmar • Höga Dv/dt-värden Utgångssidan Utgångskrets

Skydd

AC-utgång Utgångshalvledare av typ Triac. Tack vare pulstransformatorns kraftiga signalöverföring kan man använda Triacs som är mindre känsliga mot snabba stig-/falltider av lastspänningen (dv/dt). Känsliga Triac kan aktiveras av snabba spänningsförändringar. Detta problem elimineras med Delcons interfacereläer. Standardreläet SLO24TR har mycket låg läckström, 0,05 mA och har varistorskydd mot lasttransienter. Övriga AC-reläer har varistor och RC-skydd på sekundärsidan. Ingen min. last krävs och samtliga moduler har ett brett spänningsområde. Reläerna klarar resistiv som induktiv last utan att lastströmmen behöver reduceras.

Ström mA

Frånslagsnivå

is

an

ek

M

ns

o elc

lä re kt

lä re

ce

fa er

int

D

r-relä

oppla

Optok

DC-utgång Utgångshalvledare av typ PowerMosfet. Finns för lastströmmar upp till 10 A i samma kompakta hus. Transientskydd är zenerdiod eller varistor vilket innebär att det inte finns någon läckström. Låg reducering av lastström vid induktiva laster jämfört med mekaniska reläer.

Spänning V

10

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10


Interfacereläer Arbetstemperatur utgångsmoduler Tillåten last minskas till 1/3 linjärt från +30 °C till +70 °C omgivningstemperatur (omgivningstemperaturen skall mätas i direkt anslutning till reläerna). När utgångsmodulerna monteras tätt ihop bör inte max. belastningen över en längre tid vara mer än 50 %. Det vill säga alla moduler konstant till och med 50 % belastning eller hälften av modulerna med 100 % belastning alternativt alla med 100 % belastning halva tiden. Detta ger maximal livslängd. Om man har 12,5 mm mellanrum mellan modulerna gäller inte dessa restriktioner. AC-utgångsreläer med AC-styrkrets (SLOA120TR, SLOP120TR, SLOA230TR, SLOP230TR) ska installeras med samma metod som AC-ingångsreläerna, se sid. 6, utöver ovan beskrivna text. Detta för att få bästa möjliga värmeavledning. Notera också reduceringskurvan nedan.

Godkännande CE, cULus-Listed (File-nr: E162 828).

Körning fram/back med motorer Man ska inte använda Delcons standardreläer (ex. SLO24TR) för fram-/backkörning av enfas- eller trefasmotorer. Risk finns för återmatad spänning som kan skada reläet. Vid fram/back eller statisk styrning av ACmotorer ska SLO24TRA användas. Detta relä är speciellt framtaget för styrning av motordrifter och har en högre max. spänning jämfört med standardreläerna. För fram/ back styrning av DC-motorer rekommenderar vi LPS24. 24 V DC applikationer med höga induktiva laster Om lasten är kraftigt induktiv rekommenderar vi att använda transientskydd tillsammans med SLO24CR. Om transientskydd ej kan monteras rekommenderar vi SLO24CRA/SLO24CRA4 som har en arbetsspänning upp till 300 V DC. Reläet har högre immunitet mot energirika lasttransienter. Vid induktiva DC-laster reduceras max. nominell ström. För mer information om max. ström vid induktiv DC-last kontakta OEM Automatic, produktområde El-skåp eller gå in på Delcons hemsida: www.delcon.fi Färgkodning Delcons reläer är färgkodade för att snabbt kunna fastställa typ. Ingång Ingångsreläer för AC-spänning Ingångsreläer för DC-spänning Ingångsreläer för AC-spänning tvåtrådsgivare (läckströmmar) Utgång

Applikationstips NPN/PNP Samtliga ingångsreläer kan anslutas för både NPN- och PNP-logik. Ingångsreläer anslutna med långa oskärmade signalkablar När kraftkablar är installerade bredvid signalkablar i långa sträckor skall CR-typen användas.

Utgångsreläer för AC-spänning Utgångsreläer för DC-spänning

Märkning Delcon intefacemoduler Det finns två typer av märkning till reläerna. Alt.1. Märkhållaren monteras på reläets klippfäste, upp till fyra märksiffror kan sedan appliceras på hållaren. Alt.2. Märkskylt för montering på märkhållaren alt. direkt på reläets klippfäste. Märkskylten kan plottras eller märkas med t.ex. Dymo-text.

Anslutning av två-trådsgivare med läckström Om två-trådsgivare eller annan utrustning som genererar läckström skall anslutas mot interfacereläerna rekommenderar vi att ni använder följande reläer: Ingångsrelä SLI120CRP alt. SLI230CRP. Utgångsrelä SLOP120TR alt. SLOP230TR. För mer information samt beställningnummer, se vår hemsida, www.oemautomatic.se

kundsupport@aut.oem.se • www.oemautomatic.se • tel 075-242 42 00 • fax 075-242 42 10

11


Huvudkontor och lager: Dalagatan 4 Box 1011, 573 28 Tranås Tel 075-242 41 00, Fax 075-242 41 19 info@aut.oem.se www.oemautomatic.se Försäljningskontor: Göteborg August Barks gata 6A, 421 32 Västra Frölunda Fax 075-242 42 09 Stockholm Fagerstagatan 4, 165 53 Spånga Fax 075-242 42 39 Malmö Krossverksgatan 7F, 216 16 Limhamn Fax 075-242 42 29 Umeå Storgatan 87, 903 33 Umeå Fax 075-242 41 99

Delcon Interfacereläer  

Delcon Interfacereläer prospekt