Page 1

Reservdelar

2

Avgassystem Selected by Rydahls

Vi säljer produkter i världsklass, noggrant utvalda av oss själva!


Specialister på reservdelar till lastbil, buss, tunga släp och trailer

Genom samarbetet med XXL Marmitte och Bosch kan vi nu erbjuda ett brett produktsortiment inom avgassystem och Denoxtronicsystem. Sortimentet omfattar bland annat ljuddämpare, katalysator, avgasrör, grenrör, doseringsmodul, matningsmodul och tillbehör. Vi säljer enbart produkter i världsklass, noggrant utvalda efter vårt koncept Selected by Rydahls. Du beställer smidigt via vår webbshop och får snabb leverans.

Avgassystem från XXL Marmitte Italiane

XXL MARMITTE grundades 2003 i Italien och är idag en av Europas ledande tillverkare av avgassystem för lastbilar och bussar. XXL MARMITTE erbjuder ett komplett program för avgassystem, allt från ljuddämpare och katalysatorer till flexibla rör och tillbehör. Företaget lägger stort fokus på miljö, kvalitet och hållbar utveckling. Genom Green Energy-programmet erbjuds produkter med hög kvalitet och minimal miljöpåverkan.

Denoxtronic-system från Bosch

Bosch koncernen är en ledande internationell leverantör av teknologi och tjänster, med omkring 402 000 medarbetare globalt samt en omsättning på 78,1 miljarder Euro under 2017. Bosch svarar på miljöutmaningar med ekologiskt sunda lösningar. Bosch Denoxtronic-systemet och kväveoxidkatalysatorn (SCR = selektiv katalytisk reduktion) minskar emissionerna av kväveoxid i dieselfordon med upp till 95 %. Systemet ställer helt enkelt om motorn för optimal bränsleeffektivitet.


VOLVO FH/FM EURO IV/V

Info

Horizontal System

Modell

Motor

Euro IV/V 10.8 ltr. 08/2005 > 12.8 ltr. 16.1 ltr

420 CV 450 CV 520 CV 540 CV

LJUDDÄMPARE / KATALYSATOR 6

1

2

3

7

8

4

5

Art. nr

OE nr

Info

KAT8452

20579344 20579345

Katalysator EURO IV

6

KAT8552

20920705 20920600

Katalysator EURO V - 540cv

1

KAT8542

20579347 20579344 20726325

Katalysator EURO V - 520cv

1

KAT8572

20920728

Katalysator EURO V - 450cv

1

KAT8482

20579346

Katalysator EURO IV

7

KAT8472

20579349

Katalysator EURO V

7

K8452

1676496 3979909 3979599

Ljuddämpare

2

K8542

1676499

Ljuddämpare EURO II/III

3

K9542

3183953

Ljuddämpare EURO III

4

K9552

20564260

Ljuddämpare EURO IV/V

5

K14031

20837983 20766755

Ljuddämpare EURO IV/V

8

FRÄMRE AVGASRÖR 1

2

4

Art. nr

OE nr

Info

K9964

21718681 22321903

Inox Flexible

1

K1439

20881300 7420881300

Avslut rör

2

K1442AX

20709027 21838883 7420709027

Inox Flexible

3

K8412

1629939

Främre rör

4

K8432

3199065 1078110

Främre rör

5

K8442

1676496 3979909 3979599 1626097

Främre rör

6

K14032

20709029

Flexibelt rör

3

5

3 6

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

3


VOLVO FH/FM EURO IV/V

Horizontal System

9

2

11

12 4 13 5

14

7 15

1

2

3

4

4

Motor

Euro IV/V 10.8 ltr. 08/2005 > 12.8 ltr. 16.1 ltr

420 CV 450 CV 520 CV 540 CV

Art. nr

OE nr

Info

K8482

1628883

Bakre rör

1

K8472

1629054

Bakre rör

2

K8492

8147410 8156351 20442244

Avgasrör flexibelt

3

K8502

1628052

Avgasrör främre

4

K0854

20854456

Bakre rör

5

K9463

20974489

Bakre rör

R3320

20442246

Flexibelt rör

7

K8662

1626484

Mellanrör

8

K8512

8147305

Avgasrör

9

K8532

1629057

Bakre rör

10

K8522

1629055

Bakre rör

11

K10035

20868202 20720986

Avslut rör

12

K10031

20801913

Bakre rör

13

K8179

3943722

Bakre rör

14

K8660

20981463

Bakre rör

15

Art. nr

OE nr

Info

X11132L

168168

Avgasring

1

X11101L

1629499

Avgasklämma

2

X11274L

20974426

Avgasklämma

3

X11126L

1629067

Avgasklämma

4

X11201L

8156156

Avgasklämma flex

5

X11131L

1623933

Avgasklämma för K8452

6

X11128L

1629345

Avgasklämma

7

10

3

Modell

BAKRE AVGASRÖR

8

1

Info

5

6

7

TILLBEHÖR

| Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


VOLVO FE EURO IV/V

1

1

Modell

2

5

2 6

3 7

4

1

4

5 2

3

Motor

Euro IV/V 05/2006 >

6

Engine D7E240 7,1 ltr. 6 cyl. 177 KW/240 HP

Engine D7E280 7,1 ltr. 6 cyl. 206 KW/280 HP

Engine D7E320 7,1 ltr. 6 cyl. 235 KW/320 HP

LJUDDÄMPARE / KATALYSATOR

Art. nr

OE nr

Info

KAT1025

21571617

Katalysator

1

KAT1040

20942143

Katalysator

2

KAT1041

20945148

Katalysator

2

KAT1042

20950557

Katalysator

2

FRÄMRE AVGASRÖR

Art. nr

OE nr

Info

K8601

20983594 20753143

Främre avgasrör

1

K8603

20983596 82415612

Främre avgasrör

2

K8604

20784077

Främre avgasrör

3

K8605

20921035

Främre avgasrör

4

K8606

20963830

Främre avgasrör

5

K0855

25381839

Främre avgasrör

6

K0855AX

25371839

Inox Flex

7

BAKRE AVGASRÖR

Art. nr

OE nr

K8607

20769443

Bakre avgasrör

1

K8608

25381853

Bakre avgasrör

2

K8610

25381854

Bakre avgasrör

3

K0855

25381839

Bakre avgasrör

4

K8611

20900354 25372479

Bakre avgasrör

5

K8613

20944645

Bakre avgasrör

6

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

5


VOLVO FE EURO IV/V

1

Modell

Euro IV/V 05/2006 >

3

4

2

1

6

Motor

Engine D7E240 7,1 ltr. 6 cyl. 177 KW/240 HP

Engine D7E280 7,1 ltr. 6 cyl. 206 KW/280 HP

Engine D7E320 7,1 ltr. 6 cyl. 235 KW/320 HP

BAKRE AVGASRÖR

Art. nr

OE nr

Info

K8614

20924280

Bakre avgasrör

1

K8615

25381842

Bakre avgasrör

2

K8616

20726950

Bakre avgasrör

3

K8663

20877551 21022188

Bakre avgasrör

4

Art. nr

OE nr

Info

X11280L

20712440

Avgasklämma

X11281L

20731224

Avgasklämma

TILLBEHÖR

| Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.

1


SCANIA Serie 4, GPRT, FKN EURO II/III

1

Modell

Euro II/III 1996-2004

Motor

DC 9 DC 11 DC 12

15,6 ltr. V8 cyl. 353 KW/480 HP 426 KW/580 HP

LJUDDÄMPARE

Art. nr

OE nr

Info

R0301

1800871 1337750 1484094

Ljuddämpare

Art. nr

OE nr

Info

R3362

1505749

Främre rör

1

R3162

1505748

Främre rör

2

R0319

1484095

Främre rör

3

K6462

1364290

Mellanstycke

4

K6452

1364355 1428892

Flexibelt rör

5

K6472

1364358

Främre rör

6

K6482

1380748

Främre rör

7

K6492

1364356

Främre rör

8

R0300

1364288

Främre rör

9

Art. nr

OE nr

Info

R0303

1373201 1397273

Bakre rör

1

R0325

1483280 1405350

Rör ljuddämpare

2

R0307

1397052

Bakre rör

3

R0309

1344153

Bakre rör

4

1

FRÄMRE AVGASRÖR 1

950

2

800

3

6

7

8

4

9

5

BAKRE AVGASRÖR 1

3

2

4

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

7


SCANIA Serie 4, GPRT, FKN EURO II/III

Modell

Euro II/III 1996-2004

Motor

DC 9 DC 11 DC 12

15,6 ltr. V8 cyl. 353 KW/480 HP 426 KW/580 HP

TILLBEHÖR 1

2

3

8

4

5

6

Art. nr

OE nr

Info

X13047L

1335618 1422474

Avgasklämma

1

X13046L

1360294

Fäste

2

X13044L

1344150

Fäste

3

X13028L

1421510

Konsol

4

R3123

1445903

Fäste

5

X13029L

1421621 1545149

Hållare

6

| Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


SCANIA Serie 4, GPRT EURO II/III

4

2

5

3

1

2

3

4

5

Euro II/III 1996-2004

Motor

DC 16.01 DC 16.02 DC 12

15,6 ltr. V8 cyl. 353 KW/480 HP 426 KW/580 HP

LJUDDÄMPARE

1

1

Modell

Art. nr

OE nr

Info

R0333

1387823 1497013

Ljuddämpare

1

FRÄMRE AVGASRÖR

Art. nr

OE nr

Info

K9584

1488556

Främre rör

1

K9582

1488557

Främre rör

2

K9532

1387982

Hållare

3

R0331

1387983

Flexibelt rör

4

R0332

529196 1433667

Främre rör

5

Art. nr

OE nr

Info

R0334

1483281 1445905

Bakre rör

1

K9572

1510575

Bakre rör

2

K9570

1549217 1780120

Bakre rör

3

R3322

1435720 1483286

Bakre rör

4

R3138

1400987

Bakre rör

5

BAKRE AVGASRÖR

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

9


SCANIA Serie 4, GPRT EURO II/III

Modell

Euro II/III 1996-2004

Motor

DC 16.01 DC 16.02 DC 12

15,6 ltr. V8 cyl. 353 KW/480 HP 426 KW/580 HP

TILLBEHÖR 1

5

2 6

3

4

7

Art. nr

OE nr

Info

X13045L

1446097

Avgasklämma

1

X13048L

1431579

Avgasklämma

2

X13046L

1360294

Avgasklämma

3

X13044L

1344150

Hållare

4

X13028L

1421510

Konsoll

5

R3123

1445903

Fäste

6

X13029L

1421621 1545149

Hållare

7

10 | Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


SCANIA Serie GPRT EURO IV/V

Modell

Euro IV/V 400T36 AD 10/2004 > 400T41 AD/AT 400T45 AD/AT 400T50 AD/AT 440T45 440T50 720T41 720T45 AD/AT 720T50 AD/AT

Motor

18 ton 26 ton 33 ton 38 ton

Engine F2BE3681 7,8 ltr. 6 cyl. 265 KW/360 HP

Engine F3BE3681 12,9 ltr. 6 cyl. 302 KW/410 HP 332 KW/450 HP 368 KW/500 HP

LJUDDÄMPARE / KATALYSATOR 1

Art. nr

OE nr

Info

KAT0314

1538681

Katalysator

1

KAT3340

1944877

Katalysator

1

KAT0390

1548344

Katalysator

1

KAT0302

1944876

Katalysator

1

KAT0303

2028507

Katalysator

1

FRÄMRE AVGASRÖR 1

2

9

10

11 3

12 4

5

13

14 6 15 7

16

8 17

Art. nr

OE nr

Info

R0313

1547488 1771141

Främre rör

1

K9585

1784048

Främre rör

17

K0953

1726291

Avgasrör flexibelt

2

K8579

1753639

Avgasrör flexibelt

3

R5522

1725993

Avgasrör flexibelt

4

K0952

1726289

Avgasrör flexibelt

5

K0954

1740677

Avgasrör flexibelt

6

R5002

1529474

Avgasrör flexibelt

7

K9500

1545481

Främre rör

8

K8584

1803510

Främre rör

9

R5002

1529474

Främre rör

10

K9592

1734040

Främre rör

11

R0308

1731524

Hållare

12

R5302

1862538

Främre rör

13

R5402

1853376

Främre rör

14

K9501

1939979

Främre rör

15

R5502

1852049 1548560

Främre rör

16

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

11


Modell

SCANIA Serie GPRT EURO IV/V

1

10

2

12

13

4

5

14

6 15 7

16 8

17

9

18 ton 26 ton 33 ton 38 ton

Motor

Engine F2BE3681 7,8 ltr. 6 cyl. 265 KW/360 HP

Engine F3BE3681 12,9 ltr. 6 cyl. 302 KW/410 HP 332 KW/450 HP 368 KW/500 HP

BAKRE AVGASRÖR

11

3

Euro IV/V 400T36 AD 10/2004 > 400T41 AD/AT 400T45 AD/AT 400T50 AD/AT 440T45 440T50 720T41 720T45 AD/AT 720T50 AD/AT

Art. nr

OE nr

Info

R2999

1770281

Bakre rör

1

R3001

1777326

Bakre rör

2

R3003

1729067

Bakre rör

3

R3004

1548561

Bakre rör

4

R3005

1722405

Bakre rör

5

R3016

1755642

Bakre rör

6

R5202

1852050 2260787

Bakre rör

7

R5542

1722404

Bakre rör

8

R5552

1770279

Bakre rör

9

R5562

1731736

Bakre rör

10

R3000

1728241

Bakre rör

11

R3013

1727567

Bakre rör

12

R3015

1722409

Bakre rör

13

R3017

1722411

Bakre rör

14

R3022

1722410

Bakre rör

15

R3023

1722406

Bakre rör

16

K9913

1770280

Bakre rör

17

Art. nr

OE nr

Info

X13047L

1335618

Avgasklämma

1

X13048L

1431579

Avgasklämma

2

X13034L

1774413

Avgasklämma

3

FI002

1928891 1548342

Filter katalysator

4

F1004

1743549

Filter

5

R0298

1865792

Avgasklämma

6

X13038L

1865797

Avgasklämma

7

X13037L

1865796

Avgasklämma

8

TILLBEHÖR 1

2

3

4

5

6

7

8

12 | Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


UNIVERSALRÖR

UNIVERSALRÖR Art. nr

Info

AZ1-115

1 MT FLEX PIPE - DIAM 115 - ZINC

AZ1-128

1 MT FLEX PIPE - DIAM 128 - ZINC

AZ1-090

1 MT FLEX PIPE - DIAM 090 - ZINC

AZ1-100

1 MT FLEX PIPE - DIAM 100 - ZINC

AZ1-075

1 MT FLEX PIPE - DIAM 075 - ZINC

AZ1-110

1 MT FLEX PIPE - DIAM 110 - ZINC

AZ2-115

2 MT FLEX PIPE - DIAM 115 - ZINC

AZ2-128

2 MT FLEX PIPE - DIAM 128 - ZINC

AZ2-110

2 MT FLEX PIPE - DIAM 110 - ZINC

AZ2-070

2 MT FLEX PIPE - DIAM 070 - ZINC

AZ2-090

2 MT FLEX PIPE - DIAM 090 - ZINC

AZ1-050

1 MT FLEX PIPE - DIAM 050 - ZINC

AZ1-080

1 MT FLEX PIPE - DIAM 080 - ZINC

AX1-128

1 MT FLEX PIPE - DIAM 128 - STAINLESS STEEL

AX1-110

1 MT FLEX PIPE - DIAM 110 - STAINLESS STEEL

AX1-105

1 MT FLEX PIPE - DIAM 105 - STAINLESS STEEL

AX1-115

1 MT FLEX PIPE - DIAM 115 - STAINLESS STEEL

AX1-090

1 MT FLEX PIPE - DIAM 090 - STAINLESS STEEL

AX1-070

1 MT FLEX PIPE - DIAM 070 - STAINLESS STEEL

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

13


5

7

6

GRENRÖR Art. nr

3 4

1 2

2

18

17

OE nr

Info

MN5022

(2 pc MN5023+ 1 pc MN5024+ 1 pc MN5025 + 1 pc MN5026 + 1 pc MN5027 + 1 pc MN5028)

Grenrör sats

1

MN5023

1928759

Grenrör

2

MN5024

1928762

Grenrör

3

MN5025

1381070

Grenrör

4

MN5026

1503932

Grenrör

5

MN5027

1520701

Grenrör

6

MN5028

1520702

Grenrör

7

1A3-0010

2086029

Grenrörspackning 8st -> V8 6st -> RAK6

17

1A3-0011

1794744

Tätningssats 8 repsatser/ grenrör

18

1A3-0012

20722238

Tryckregulator

19

MN5036

(1 pc MN5031+ 1 pc MN5032+ 1 pc MN5037 + 1 pc MN5034+ 1 pc MN5035+ MN5033 x 2)

Grenrör sats

8

MN5031

1354420

Grenrör

9

MN5032

1354428

Grenrör

10

MN5033

1355353

Grenrör

11

MN5034

1142198

Grenrör

12

MN5035

1422200

Grenrör

13

MN5037

1340899

Grenrör

14

MN6004

1547520

Grenrör

15

MN6007

1547521

Grenrör

16

1A3-0013

3092641 3093504

Tätningssats

17

1A3-0014

20487035

Monteringskit grenrör

18

SCANIA DC 16

19

9 10

SCANIA 144

14 13

12 8

11

11 15

16

VOLVO FH 12

17

18

14 | Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


DENOXTRONIC-SYSTEM LASTBILAR

I Denoxtronic-system 1.1 suger matningsmodulen AdBlue från tanken och för det vidare till doseringsmodulen. Doseringsmodulen fördelar mängden AdBlue beroende på driftförutsättningarna och blandar denna mängd med tryckluft. Sedan sprutar en finfördelare ut denna blandning framför SCRkatalysatorn. Hela Denoxtronic-systemet styrs av styrenheten, även om matningsmodulen redan har en doseringsstyrenhet (DCU).

Källa: Bosch

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

15


DENOXTRONIC-SYSTEM LASTBILAR

Fördelen med med Denoxtronic Denoxtronic 2.2 2.2äräratt attden denärär mer doseringsstyrenhet (DCU) matningsmodulen Fördelen mer kompakt och även kan kylas elleri värmas av motorns till kompakt och även kan kylas eller värmas av motorns Denoxtronic 2.2. kylsystem. Dessutom finns ingen integrerad doseringsstyrenhet (DCU) i matningsmodulen till kylsystem. 2.2. Dessutom finns ingen integrerad Denoxtronic

Jämfört med Denoxtronic 1.1, som stödjer att någon tryckluft behövs. Både Denoxtronic 2.1 finfördelning av AdBlue med tryckluft, sprutas och 2.2 har en membranpump, även om den är AdBlue i Denoxtronic 2.1 och 2.2 in direkt framför olika konstruerad i de olika systemen. Jämfört med Denoxtronic 1.1, som stödjer finfördelning av AdBlue med tryckluft, sprutas AdBlue SCR-katalysatorn genom doseringsmodulen, utan i Denoxtronic 2.1 och 2.2 in direkt framför SCR-katalysatorn genom doseringsmodulen, utan att någon tryckluft behövs. Både Denoxtronic 2.1 och 2.2 har en membranpump, även om den är olika konstruerad i de olika systemen. Källa: Bosch 16 | Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


DENOXTRONIC-SYSTEM LASTBILAR

DOSERINGSMODUL

Art. nr

OE nr

Passar

0444011016

2001791

SCANIA

0444011026

2123834

SCANIA

0444023018

7420908943 7420766868

VOLVO; RENAULT

0444023053

21234247 21738132 21399653

VOLVO; RENAULT

0444023016

7420908958 7420766863

RENAULT; VOLVO

0444023043

7421738122

RENAULT; VOLVO

0444023049

7421234246

RENAULT; VOLVO

0444023050

21738126

VOLVO

0444023056

-

RENAULT; VOLVO

0444023067

-

VOLVO

0444043087

22391563

VOLVO

098644D280 (Utbytes)

22391563

MATNINGSMODUL

Art. nr

OE nr

Passar

0444010037

MAN: 81.15403.6098, 81.15403-6099

0444010038

1884225

P-Serie 2004; R-Serie 2004; G-Serie 2007

098644D115 (Utbytes)

Volvo ref: 85013130, 85013737, 21350872, 22169009, 22668886, 85020841,21966582, 85013465, 22057001, 85013280, 21944392, 21350672

FM-Serie; FL-Serie; FE-Serie; FMX; FH-Serie

098644D211 (Utbytes)

Volvo ref: 21335892, 21576178, 21335897

Volvo

098644D103 (Utbytes)

20975638 21161861

Premium II; Midlum II; Magnum; FMX; Kerax; B 12 B-Serie; FH-Serie

098644D110 (Utbytes)

Ref: 22668890, 85020843, 21966582, 22169014, 21687107, 21350672, 21911392, 21582902

Premium II; Magnum; Midlum II; Kerax; B 12 B-Serie

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

17


DENOXTRONIC-SYSTEM ALLMÄNT UNDERHÅLL

Byta filter på Denoxtronic-systemet • • • •

Filtret måste bytas var 180 000:e km eller en gång om året. Töm AdBlue-kretsen med KTS innan filtret byts för att släppa ut trycket från hela systemet. Rengör alla komponenter noggrant med vatten för att ta bort alla kristalliserade rester. När filtret har bytts ska kretsen aktiveras och tömmas med KTS.

Denoxtronic 1.1

Denoxtronic 2.1 och 2.2

I Denoxtronic 2.1 och 2.2 kan förfilterlocket tas bort med en träskruv.

Vanliga felorsaker Den vanligaste orsaken till fel är AdBlue-läckage. Detta gör att AdBlue kommer i kontakt med luft och kristalliseras, vilket ger vita avlagringar som kan leda till att systemet slutar fungera. Om AdBlue blandas med bränsle kan modulen skadas. Källa: Bosch 18 | Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information.


DENOXTRONIC-SYSTEM LASTBILAR

Typ/KIT

Artikelnummer

Filterelement

Denox 1.1 Service

Servicesats F00BH40230

1457436042

Kompensationselement

Packningssats

Avtappningsplugg

Förfilter

Lock

Urdragare

Kommersiella fordon märkesanvändning DAF, MAN, IVECO, Scania, Volvo

Scania 1907422, 1545482, 1852188, 1761034, 1795459 Solaris 0120322535 DAF 1649425, 1815766 1819795, 649425 1674458 Iveco 42562233, 42561571 42553548 Denox 1.1 Reperation

Servicesats F00BH40025

DAF, MAN, IVECO, Scania, Volvo

DAF 1739431 IVECO 42556503 MAN 81-15403.6094 Scania 1761035 Denox 2.1 Service

Filtersats 1457436006

Case, IVECO, KHD, Renault

IVECO 42555073, 42561605 VOLVO Denox 2.1 Reperation

Lock 1457030020

Case, IVECO, KHD, Renault

IVECO 42556541 Denox 2.2 Service

Urdragare 1457436033 VOLVO 21496419

Cummins, Mack, Nissan, Renault, Volvo

Broschyren innehåller ett urval av våra produkter. Kontakta oss för mer information. |

19


Bromsspecialisten2

Under våra drygt hundra år i branschen har vi byggt upp en unik erfarenhet och kompetens. Vi är specialister på såväl enskilda produkter som skräddarsydda bromssystem och friktionslösningar och erbjuder ett mycket omfattande sortiment av reservdelar, produkter och material. Våra kunder är i huvudsak verksamma inom verkstad, maskin- och fordonsindustri och tillverkande industri. Med fullt fokus på kundens behov levererar vi innovativa lösningar, kvalitet i världsklass och service i kvadrat. Testa oss! Vi vill mer, helt enkelt!

Huvudkontor & centrallager

Brisgatan 19, Box 12, 651 02 Karlstad Tel 010-550 94 00, Fax 054-85 10 58 info@rydahls.se www.rydahls.se

Kundtjänst

E-post: servicegruppen@rydahls.se Tel: 0771-27 66 72

Servicelager

Göteborg Backa Bergögata 13 422 46 Hisings backa Tel 031-742 98 48, Fax 031-742 98 49 Linköping Vigfastgatan 3 582 78 Linköping Tel 013-474 41 30 Luleå Maskinvägen 3 972 54 Luleå Tel 0920-27 17 30 Stockholm Avestagatan 61 163 53 Spånga Tel 08-502 540 40, Fax 08-502 540 49 Örebro Pikullagatan 1 702 27 Örebro Tel 019-277 68 00 Örnsköldsvik Hästmarksvägen 3 891 38 Örnsköldsvik Tel 0660-24 05 50

© 2018 Rydahls

Profile for OEM International

Avgassystem Rydahls bromsspecialisten  

Avgassystem Rydahls bromsspecialisten