Page 1

Ølsted SOGNENYT 2018 - Nr. 3 - 18. årgang

Foredrag m. Annette Jakobsen Resultat for indsamling - Se side 10 Film i Kirkehuset ”Ikke uden min datter” Kørselsordning Hvis du vil til gudstjeneste el. andet

Præstens adresser

Præstekonto r: Ny kirkevej 14 Bolig: Lysagervej 11

FORENINGS- OG KIRKEBLAD - FOR DIG I ØLSTED SOGN


Kolofonen

Indholdsfortegnelse

Ølsted Sognenyt udgives p.t. af flg.: Ølsted Sogns Menighedsråd Formand Henning Gregersen tlf. 28 77 00 59 gregersenhenning@hotmail.com Kontaktperson Jeanne Andersen tlf. 25 48 61 31 jeannehansen@mail.dk

Kirkens sider...................................3-20 Opslagstavlen................................16-17 Ølsted U&GF.......................................22 Ølsted Skytteforening........................25 Ølsted Spejderne................................26 Ølsted Bordtennisklub.......................29 Grundejerforeningen..........................30 Der var engang...................................32

Kirkeværge Henning Nielsen tlf. 75 65 24 86 75652486@hafnet.dk Borgerforeningen for Ølsted og Omegn Jesper Jensen tlf. 41 17 04 00 jesperjensen@hafnet.dk Ølsted Bordtennisklub Erik Hansen tlf. 51 23 16 91 olinesmindevej44@hotmail.com Ølsted U&GF Mads Jensen tlf. 20 71 21 76 mabj@lemu.dk Ølsted Skole og børnehave Lars Mikkelsen tlf. 25 13 77 86 lars.mikkelsen@hedensted.dk Ølsted Skytteforening Nikolai Larsen

tlf. 30 60 01 01

Ølsted Spejderne Heidi Erdland tlf. 30 92 93 84 heidierdland@gmail.com Ølsted Tennisklub Piet Sørensen tlf. 75 65 21 45 piet@hafnet.dk Ølsted Grundejerforening Willy Klausen tlf. 30 20 33 56 jaguar@hafnet.dk Ølsted Lokalråd Christian Madsen tlf. 25 26 48 67 christian.madsen@mproject.dk Ølsted Vandværk Henrik Granitz

2

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

tlf. 50 93 78 82

Redaktør: Thomas Bruun tlf. 22 95 50 46 tb@grafiskhorsens.dk Indlæg til næste blad, som udkommer for perioden decemHUSK! ber 2018 - februar 2019 skal være redaktøren i hænde senest 21. oktober 2018 og meget gerne før. Layout og tryk Grafisk Horsens A/S

75 62 88 88

Priser for annoncer er gældende for både Sognenyt og hjemmesiden ølstednyt.dk. Priser pr. år er som følger: 1/8 side kr. 750,- 1/2 side kr. 1.250,1/4 side kr. 1.000,- 1/1 side kr. 1.500,Annoncekontakt: Lennart Jensen tlf.. 40 60 73 01 75652442@hafnet.dk


Kirkens sider Onsdagscaféen Sikke en sommer vi har haft, og nu skal vi snart afsted til Onsdagscaféen igen. Det bliver godt! PROGRAM: 5/9

Debatdag

19/9

Historier om mine børnebørn, vi fortæller selv!

3/10

Caféens dag

17/10 En selskabelig formiddag! 31/10 Spil Dansk! Sangformiddag i Kirkehuset. NB. EKSTRA ARRANGEMENT 7/11

OnsdagsCaféen 21/11 Besøg fra Møgelkær 5/12

Filmdag med gløgg og æbleskiver. Vi mødes allerede kl.9.30 for at se film og slutter af med det spiselige.

19/12 Julefrokost med pakkeleg kl.11.00. Entré 40 kr + 2 mindre pakker. Vi mødes hver gang i Kirkehuset, Ny Kirkevej 14, fra kl.10-12, og entréen er 20 kr., hvis intet andet er anført. Alle er velkomne. Venlig hilsen Ketty, Eva, Bente og Dorthe

Besøg på Castberggård, entré 40 kr. Vi mødes ved Kirkehuset kl.9.30

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

3


Kirkens sider

SamværsUdvalget

Nyt fra samværsudvalget. Nu har vi de to sogneaftener i 2019 på plads i januar og marts måned. Vi indleder som sædvanlig det nye år med Nytårskur onsdag den 16. januar 2019 i Ølsted Kirkecenter. Denne aften underholder Flemming Både og optræder som troubadour med harmonikamusik, sang og viser - nye og gamle. Tilmelding ses i næste nummer af Ølsted Sognenyt.

Sidste sogneaften finder sted onsdag den 13. marts 2019, hvor vi får besøg af Henning Hansen, fortæller/skuespiller fra Det rullende Teater, der vil underholde med at=vi har brug for at le. Mere fyldestgørende omtale vil fremgå af næste nummer af Ølsted Nyt. Nytårskuren starter kl. 19.00 og sidste sogneaften klokken 19.30. Begge aftener slutter klokken 22.00. Vel mødt. For samværsudvalget. Søren Rasmussen

Marken er mejet og høet er høstet…. Og så skal vi til at gå til præst I år holder vi høstgudstjeneste d. 9. september kl.10.30. Her vil takke Gud for høsten og glæde os over, at han sørger for os på alle måder. Gudstjenesten er samtidig en begyndergudstjeneste for de nye konfirmander, hvor de vil blive præsenteret for menigheden. Gudstjenesten vil være ledsaget af små forklarende kommentarer undervejs, så det, man måske har syntes, var lidt mærkeligt, får en forklaring. Fx om det bare er for at få

4

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

lavet lidt gymnastik, at vi skal rejse os op ind imellem, eller hvorfor man skal have Jesu legeme og blod i form af en lille tør kiks og lidt vindruesaft? Der findes en anden forklaring. Kom som du er – du er velkommen! Efter gudstjenesten er der frokost for alle i menighedslokalet – og det er gratis! Marianne Nielsen, sognepræst


Kirkehøjskolen Løsning Kirkecenter Mandag d. 8 oktober 2018 kl. 19.30 Vestergade 42 A, 8723 Løsning.

Øster Snede Missionshus Mandag d. 25 februar 2019 kl. 19.30 Ribevej 60, 8723 Løsning

Emnet bliver ”På tommel til Cambodja - med Gud på bagsædet” som fortælles af Jonathan og Tobias (som faktisk kommer fra Øster Snede startede i august 2017 med tommelfingeren på motorvejsafkørslen ved Øster Snede. En aften som jeg håber og tror også kan friste mange unge mennesker.

Steen Skovsgaard Biskop emeritus og phd - studerende Steen Skovsgaard er i gang med et forskningsprojekt om synet på dommedag i islam og kristendommen. Hvordan ser man dommedag fremstillet på danske hjemmesider og Youtubevideoer, og hvilke tanker og udfordringer giver det os anledning til som kristne?

Kirkehuset Mandag d. 21. januar 2019 kl. 19.30 Nykirkevej 14 Ølsted, 8723 Løsning Gudmund Rask Pedersen Gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne ved Horsens har udgivet en række bøger i feltet litteratur & kristendom – senest bøgerne ”jeg har ladet mig fortælle”, Noget om nåde og Lad os tale om det. Oplivning – leve til det sidste Vi må for det første leve til det sidste. Det er godt at kunne dø levende. Det er godt, at kunne live op, selv når perspektivet er blevet kort. Og i hvert fald kortere end det var engang – og hvornår er det ikke det? Gennem diverse former for fortælling, herunder anekdoter og egne livshistoriebrokker samt skønlitteratur og den kristne grundfortælling ej at forglemme, vil foredraget kredse om oplivning, og – hvis det går godt – måske ligefrem være med til at bevirke det.

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

5


Kirkens sider Foredrag Sogneaften onsdag d. 31. oktober 2018, kl. 19.30 i Ølsted Kirkecenter. Flygtningelejren ved Gl. Rye 1945-1948 ved Annette Jakobsen. Annette Jakobsen underviser på Himmelbjerg Egnens Natur- og idrætsefterskole. Har speciale i den Tyske historie og her især anden verdenskrig og dens følger. Foredraget er baseret på Annette Jakobsens bog ”Hvis suk var luftballon” hvor hun fortæller om flygtningelejren ved Gl. Rye. Bogen bygger på samtaler, film- og lydoptagelser fra omkring 30 tyske flygtninge og 20 danskere, som har arbejdet i eller boet i nærheden af lejren. Lejren ved Gl. Rye var en af de største lejre i Danmark, og husede mere end 10.000 tyske flygtninge, der i de sidste krigsmåneder flygtede i panik for den fremrykkende Sovjetiske Hær i Østeuropa.

Sognepræst Marianne Nielsen, Præstekontor: Ny Kirkevej 14 Bolig: Lysagervej 11, 21 73 46 93 - mn@km.dk

OBS!

Menighedsrådsform. Henning Gregersen, Østergade 6, Løsning 28 77 00 59 Graver Leif Rasmussen, Bankagervej 14, 75 65 22 50 / 61 71 25 63 Hjemmesideadresse: www.oelstedkirke.dk

6

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

Spil Dansk i Kirkehuset I år skal vi have et Spil Dansk arrangement, som vi plejer, men som noget nyt vil det foregå om formiddagen onsdag d.31/10 kl.10-12 i Kirkehuset. Repertoiret bliver en festlig blanding af populære melodier fra “da far var dreng” og højskolesang. Arrangementet koster 20 kr., og der vil blive serveret kaffe og kage ca. midtvejs. Venlig hilsen Dorthe Dahl Jørgensen

Annette Jakobsen vil med baggrund i sin bog tage de fremmødte med på en rejse ind i den store flygtningelejr. Der var også tyske flygtninge i både Horsens og Løsning, om end kun i en kort periode i Løsning. Kaffe kr. 30,00 Vel mødt til en interessant aften.


Kirkens sider Nyt om navne

Sognemedhjælperen

Nyt om navne 2. kvartal 2018 Dåb: 01.04.2018 08.04.2018 15.04.2018 20.05.2018 27.05.2018 03.06.2018

Mynthe Marie Christiansen Valdemar Henry Blicher Madsen Ebbe Asmus Nielsen Asta Lundfald Bruun Alfred Lindegaard Lisby Johanne Bjørnholdt Jensen

Bryllupper/velsignelser: 26.05.2018 Rikke Merrild Andersen og Christian Bruun Madsen. Efter vielsen: Rikke og Christian Merrild Madsen 30.06.2018 Jane Bjørnskov og Brian Bassø Nielsen Efter vielsen: Jane Bjørnskov Bassø Nielsen og Brian Bassø Nielsen Begravelser/bisættelser: 12.05.2018 Betty Nielsen

Sognemedhjælperen kan kontaktes på tlf. 30274846 eller mail dorthedahlj@gmail.com.

HUSK

Hvis jeg ikke tager telefonen, så læg en besked og jeg vil vende tilbage, når jeg har tid. Venlig hilsen Dorthe Dahl Jørgensen

Legestue For øjeblikket holder legestuen pause, men vi håber, at vi snart kan begynde igen, så byens små og store kan komme hen i Kirkehuset til musik og leg og deres mødre og fædre til en hyggelig snak og formiddagskaffe.

OBS

Marianne Nielsen, sognepræst

Rock Solid Kørselsordning Hvis du gerne vil til gudstjeneste eller andre arrangementer, som Ølsted kirke laver i kirken eller i menighedslokalet og ikke selv kan køre dertil. Så kontakt en af nedenstående personer for at aftale kørsel. Du må gerne ringe dagen i forvejen, vi vil gerne komme forbi og tage dig med. Elna Bang Jakobsen 75 65 20 53 Bent Pedersen 20 96 79 72 Tove B. Nielsen 23 69 61 89

Det er bare fedt at være med i Rock Solid, og nu skal vi endelig igang igen. Vi mødes hver tirsdag kl.19-21 i Kirkehuset - undtagen i ferierne, og første gang efter sommerferien er d.21/8. Rock Solid er for alle børn i 4.-6.kl. Kom endelig, hvis du er nysgerrig efter, om det er noget for dig! Vi ses Venlig hilsen Rock Solid-lederne

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

7


Kirkens sider Vi holder fast i håbet Søndag d. 4. nov. er det Alle Helgens dag, og vi holder Alle Helgens gudstjeneste i Ølsted kirke kl. 15.00, hvor vi vil tænde lys for de mennesker, vi har mistet i årets løb.

Hvis nogen har mistet en slægtning for flere år siden, er man også velkommen til at tage et lys og sætte ud på gravstedet eller fællesgraven.

Vi glemmer ikke vore kære, som vi har mistet. For de har sat sig dybe spor i vores liv, og vi bærer dem altid med os. Minderne er som dyrebare perler i vores hjerter. Ved gudstjenesten vil vi høre og synge om det kristne håb, der rækker ud over døden. Og vi vil på trods af sorgen også kunne finde glæden over, at vi i troen på Jesus, kan se frem til et evigt liv.

Efter gudstjenesten er der kaffe. Alle er velkomne! Marianne Nielsen, sognepræst

I løbet af gudstjenesten vil navnene på dem, der er begravet eller bisat fra Ølsted kirke i det sidste år, blive læst op, og der vil være lejlighed til at sætte lys på gravene. Hvis vores afdøde slægtning er begravet et andet sted end ved Ølsted kirke, kan man sætte et lys på fællesgraven.

Teenklubben Onsdag den 22. august kl. 19.00 starter vi klubben The Young Ones op igen efter en dejlig sommerferie. Går du i 7., 8. eller 9. klasse eller måske lidt ældre endnu, og har du lyst til at få en skøn friaften med masser af hygge, så kig helt uforpligtende forbi for at se hvad vi laver. Vi kan løfte sløret for, at efterårets program byder på noget rigtig golfspil, og spil på storskærm, og selvfølgelig masser af

8

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

usunde sager som vi plejer, dvs. gulerødder, agurker og en ”lille” smule chips ;-) Følg med på vores FB-gruppe der hedder: The Young Ones. Her kan du også se efterårets program. Vi glæder os til at se dig. Mvh Lederne


Kirkens sider Lovsangsgudstjenester Lovsangsgruppen medvirker ved 6 gudstjenester her i efteråret: d. 26/8, d. 23/9, d. 30/9 som er en aftengudstjeneste med Marek Pedersen ved tangenterne, d. 28/10, d. 11/11 og d. 9/12.

Stemningsfuld aften i kirken Kan du lide god musik, fred og ro, så vil lovsangsgudstjenesten d. 30. sept. kl. 19.00 sikkert være noget for dig. Kirken vil være oplyst af mange levende lys, og der vil være en helt særlig stemning af fred.

Vi har øveaftener d.23/8 og d.25/10 begge gange kl.19.30, hvor andre interesserede også er velkomne. Vi glæder os til at synge dejlige lovsange sammen med jer! Venlig hilsen Lovsangsgruppen, Marek og Dorthe

Studiekreds I efteråret er der planlagt en spændende studiekreds over fire lørdage. Det handler om fællesskab og om at finde sine egne helt særlige opgaver og talenter. Se mere på hjemmesiden: oelstedkirke.dk Marianne Nielsen, sognepræst

Marek Pedersen, som mange her i Ølsted kender, vil spille og synge dejlige sange sammen med vores lovsangsgruppe. Undervejs vil der være mulighed for at gå lidt rundt i kirken og tænde et lys eller gøre noget andet meningsfuldt. Der vil også være lidt tid til at sidde i stilhed og reflektere for sig selv. Bagefter er der kaffe, sodavand og kage. Tag en lille pause fra din travle hverdag og nyd en helt særlig aften i din kirke. Marianne Nielsen, sognepræst

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

9


Kirkens sider Indsamling Vores nye indsamlingsprojekt fra august er AGAPE – inspiration og hjælp til livet. En forening på folkekirkens grund, som i over 25 år har arbejdet på at hjælpe mennesker som har det vanskeligt med livet. På hjemmesiden Agape.dk kan du læse mere om de mange forskellige måder der arbejdes på og jeg vil også fortælle om nogle af dem forud for indsamlingerne. Her under er et lille citat fra jubilæumsskriftet, som jeg synes rammer noget som vi kan se os selv i:

Vi kan alle på hver vores måde være med til at se mennesker, lytte til andre og hjælpe og vise omsorg. Og på forskellige måder kan vi også være med til at sætte ord på den kærlighed fra Gud, som vi gerne vil række videre – ved at gøre godt mod andre, og ved at fortælle lidt af den store historie om Jesus, der værdsætter vort liv så højt, at han kalder os ind i sit fællesskab. Han ønsker at dele sit rige med os helt ind i evigheden. Diakoni handler om os alle. Det sker, at vi glemmer, hvor meget andres omsorg og godhed mod os har betydet for, at vi er dem, vi er blevet til. Det betyder meget! – Og vi kan alle være med til at gøre meget for mennesker omkring os, ved at møde dem som værdifulde mennesker. Vi er alle værdifulde mennesker. Den bedste definition, jeg har mødt på kærlighed, er denne: Vær overfor mennesker, så de mærker, at de er værdifulde.

10

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

Ved foredrag, undervisning, psykologhjælp mm kan vi via Agape få den hjælpende hånd vi nogle gange har brug for. Skrevet af Hanne Myrfeld

Indsamlet i sidste sæson august 2017 - juni 2018 Åbne Døre:

9.868,50 kr. Menighedsplejen (til uddeling af julehjælp og konfirmationshjælp):

6.275,00 kr.

Bibelselskabet:

657,00 kr. I alt: kr.:

16,800,50 TAK for ethvert bidrag, stort som lille. Alle bidrag givet på Mobile Pay er talt med i ovenstående regnskab. Marianne Nielsen, sognepræst


Kirkens sider Velkommen til de nye konfirmander og deres forældre Så er det lige før, vi går i gang med konfirmationsforberedelsen. Ja altså, det der med at gå til præst. Vi begynder torsdag d. 30. august. kl.8.00 med sprøde rundstykker, pålægschokolade og kakaomælk. Onsdag d. 5. sept. Kl. 19.00 er der forældremøde, så forældrene ved lidt om, hvad de unge mennesker går ind til. Og søndag d. 9. sept. kl.10.30 ruller vi vores årlige høst- og begyndergudstjeneste ud. Her er det tradition, at de nye konfirmander med familier kommer, og konfirmanderne vil blive præsenteret for menigheden.

I løbet af tiden, hvor man går til præst, dukker der hos de unge naturligvis altid mange spørgsmål op om tro, kristendom og mere eksistentielle emner. Ofte er det noget, som man ikke har talt meget om derhjemme, og de unge kan føle sig lidt alene med deres tanker og overvejelser. Det er derfor en stor hjælp for de unge, at forældrene går med dem i kirke og er åbne for at tale med dem om deres tanker. Velkommen til jer alle! Marianne Nielsen, sognepræst

Alle, der er tilmeldt konfirmation har fået en e-mail med særlig information om forløbet. Man kan stadig nå at tilmelde sig ved at kontakte sognepræsten.

Juniorkonfirmander Her i det tidlige efterår kan man gå til juniorkonfirmand, hvis man går i 3. og 4. klasse. Det kommer til at foregå torsdag eftermiddag efter skole i Kirkehuset. Vi skal lege, synge, høre om Gud, bede Fadervor, lave noget kreativt, spise boller og drikke saftevand. Det er gratis, og man behøver ikke at være døbt for at være med.

skolens forældreintra. Tilmelding til præsten. Glæd jer, det bliver sjovt! Marianne Nielsen, sognepræst

En del af forløbet er to Gud, børn og pasta arrangementer i kirken og Kirkehuset. Mere info på hjemmesiden: oelstedkirke.dk. og på

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

11


Kirkens sider At være til og fra kristen Mange af os danskere er kristne, sådan på den lidt afslappede måde. Vi er jo ikke fanatiske her hos os. Vi vælger til og fra ud fra den konkrete livssituation, vi nu er i. Sådan har det altid været, men det er nok blevet mere udtalt i vore tid. Kristendommen er der som en god ballast i os alle sammen. Hele vores samfund og vores værdier bygger på det kristne menneskesyn - at ethvert menneske har stor værdi, og at vi alle er lige og har betydning.

Kristendommen er både en kultur, et univers og en fylde i baggrunden, som vi kan række ud efter og træde ind i, når vi har behov for det. Vi bliver altid modtaget godt. Nogle bruger kirken meget, andre lidt. Vi vælger til og fra. Især kommer vi ved særlige anledninger, når vi skal have vores børn døbt og konfirmeret. Når vi skal giftes, og når livet er slut. Vi søger ritualer at holde fast i og til at hjælpe os på vej i. Når livet er allerdejligst og allersværest, står kirken der på bakken, som den har stået der i 1000 år med en åben dør. Vi kan vælge til og fra. Kirken er der også på alle dagene midt imellem. Kirken er der alle dage. Du er velkommen til alt, hvad der foregår både i kirken og i Kirkehuset. Du behøver ikke at være på en bestemt måde, du behøver ikke engang at tro på Gud. Det er nok, at du kommer. Her kan vi alle være os selv med vores tro og tvivl. Kig blot indenfor, hvis du har lyst. Marianne Nielsen, sognepræst

Gud, børn og pasta I efteråret ruller vi ud med to Gud, børn og pasta arrangementer. Begge ligger på torsdage kl. 17.00, nemlig d. 13. sept. og d. 25. okt. Vi begynder hver gang i kirken med en halv time, hvorpå vi kører til Kirkehuset og får pasta og kødsovs. Så er der mulighed for at lave lidt kreative ting og lege, spise kage og drikke kaffe. Vi slutter kl. 19.30, og man må gerne gå hjem før, hvis dynen kalder. Det er for børn, deres voksne og andre barnlige sjæle, og vi plejer at have det sjovt! Hele herligheden er gratis. Marianne Nielsen, sognepræst

12

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Kirkens sider Nyt fra menighedsrådet Midt i den overvældende varme denne sommer byder og har budt på, så har menighedsrådet været i arbejdstøjet. Da vi var tørret helt ud, måtte vi lægge hovederne i blød og folde hænderne for at finde den bedste måde at tackle en stor udfordring. Det handler om, at vores mangeårige graver Leif har valgt at gå på efterløn pr. 31.7 og vi derfor skulle finde en løsning på den fremtidige vedligeholdelse af kirkegården. Samtidig var der et ønske hos vores kirke- og kulturmedarbejder Dorthe om at gå ned i tid. Da det samtidig gennem flere år har været sådan, at sognepræsten har været overbebyrdet med opgaver, så vi nu chancen for at få omorganiseret personaletimer, så vi kunne ansætte en person mere til

Menighedsrådet at varetage en lang række opgaver, som det voksende kirkeliv har bragt med sig, samt overtage en del af de administrative opgaver, som belaster sognepræsten unødigt. Samtidig har vi ønsket at styrke ungdomsarbejdet, hvorfor funktionen som leder af ungdomsarbejdet også lægges ind under den nye stilling. Så alt i alt ser den nye organisation i Ølsted kirke sådan ud: Pr. 1.8 overtager Hedensted kirkegård driften af Ølsted kirkegård. Vi har opslået to stillinger som kirketjener på hhv. 100 og 300 timer årligt. Vi har opslået en ny stilling som kirke- og kulturmedarbejder på 28 timer/uge I skrivende stund har vi allerede fået overvældende stor respons på vores stillingsopslag, og det glæder os, at så mange har interesse i at blive ansat i Ølsted kirke. Vi er

Menighedsrådet Formand

Henning Gregersen...............................................tlf. 28 77 00 59 Mail: gregersenhenning@hotmail.com

Næstformand og kasserer

Henning Nielsen....................................................tlf. 75 65 24 86 Mail: 75652486@hafnet.dk

Kontaktperson Jeanne Andersen...................................................tlf. 25 48 61 31 Mail: jeannehansen@mail.dk Sekretær

Majbrit Bjerre.........................................................tlf. 27 53 53 30 Mail: bjerre3@privat.dk

Medlem

Mia Valentin Wiberg..............................................tlf. 30 82 84 38 Mail: miawiberg@stofanet.dk

Medlem

Ingrid Marcussen...................................................tlf. 25 77 60 62 Mail: charleseb8@gmail.com

Kirkeværge (ikke i rådet)

Henning Nielsen....................................................tlf. 75 65 24 86 Mail: 75652486@hafnet.dk

Regnskabsfører Laila Søgaard.......................................................... tlf. 29 74 45 05 (fælles kontor) Mail: lys@km.dk Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

13


Kirkens sider ret sikre på, at vi nok skal få ansat den rette person, da der er en hel del kvalificerede ansøgere. Så det bliver spændende at starte op med et ny hold efter sommerferien. Så snart vi er færdige med ansættelserne vil det blive offentliggjort på kirkens hjemmeside. Det er så sket, nå dette læses, så gå endelig ind og kig på www.oelstedkirke.dk Menighedsrådet ønsker alle i Ølsted en fortsat god eftersommer / efterår og håber mange vil få lyst til at deltage i kirkens arrangementer. Vi ønsker at være samlende for Ølsted beboere, unge som gamle. Vi ønsker at være der og være med til at danne netværk for forskellige grupper i byen, fx mødre på barsel, forældre til teenagere osv. Kom selv med ideer til, hvad du synes der er brug for i Ølsted. Vi ønsker at være der for alle grupper, der efterspørger kirken.

Menighedsrådet Datoer for efteråret: Menighedsrådsmøder alle dage kl. 19.00 i Kirkehuset Onsdag 22.8 Torsdag 20.9 Onsdag 24.10 Tirsdag 27.11

De venligste hilsner Henning Gregersen Ølsted menighedsråd

Menighedsmøde Menighedsrådet afholder det årlige menighedsmøde Mandag den 1.10 kl. 19.00 i Kirkehuset. På mødet vil kirkens ny personale få lejlighed til at præsentere sig for sognet. Menighedsrådet vil redegøre for arbejdet i rådet det forløbne år og fremlægge visionerne og planerne for det næste år. På mødet vil provst Hanne-Birgitte Kristiansen også være

14

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

tilstede og fortælle lidt om, hvad der er præstens opgave i et sogn som vores, hvor præsten kun er ansat 75% i sognet, og hvordan vi bedste kan understøtte og deltage, således at menighedslivet forsat udvikles. Det kommer til at handle om fællesskab og det at bære i flok. Så mød endelig op kære Ølsted borger og giv dit besyv med i drøftelserne om kirken. På mødet serveres der selvfølgelig kaffe og dejlig kage mv. på menighedsrådet regning. Vel mødt! Henning Gregersen


Portautomatik -- Portdele Portdele - -Hurtigporte Portautomatik Hurtigporte Bændelgardiner - Pendeldøre - Portsluser - Læsseramper Bændelgardiner - Pendeldøre - Portsluser - Læsseramper

Ølsted

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

15


Foreningernes sider September

Oktober

Ølsted Skytteforening 6. Første klubaften efter sommerferien

Kirkehøjskolen 8. 19.30 Jonathan og Tobias fortæller

Ølsted bordtennisklub 11. 14.00-16.00 Åbent hus

Kirkens filmudvalg 26. 19.30 Film vises ”Ikke uden min datter”

OpslagsTavlen November Ølsted U&GF 18. 10.00-15.00 Julemarked i Ølsted Hallen

Onsdagscaféen Vi mødes hver gang i menighedslokalet, Ny Kirkevej 14, kl. 10-12, hvis intet andet er anført. Det koster kr. 20,- at deltage i Onsdagscaféen, på nær de gange, hvor der står noget andet.

16

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Kirkens sider September

GudstjenestePlan Oktober

2. 10.30 14.s.e.Trinitatis. Joh.5,1-15

7. 10.30 19.s.e.Trinitatis. Joh.1,35-51 Indsamling

9. 10.30 Begynder - og høstgudstjeneste. Luk.10,38-42 Indsamling

14. Ingen gudstjeneste

13. 17.00 Gud, børn og pasta (se indlæg i bladet)

25. 17.00 Gud, børn og pasta (se indlæg i bladet)

16. 10.30 v. Dorte Buelund 16.s.e.Trinitatis. Joh.11,19-45

28. 10.30 22.s.e.Trinitatis. Matt.18,1-14 Lovsangsgruppen

21. 10.30 Gospelgudstjeneste

November 4. 15.00 Alle Helgens Dag. Matt.5,13-16 (se indlæg i bladet) 11 10.30 24.s.e.Trinitatis. Joh.5,14-29 Lovsangsgruppen, indsamling 18. Ingen gudstjeneste 25. 15.00 v. Dorte Buelund. Sidste søndag i kirkeåret. Matt.11,25-30

23. 10.30 17.s.e.Trinitatis. Mark.2,14-22 Lovsangsgruppen 30. 19.00 Lovsangsgudstjeneste med Marek Pedersen og lovsangsgruppen. (se indlæg i bladet)

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

17


Ølsted

ÅBEN HAVE

Åben efter aftale fra sommertid til vintertid

Tag på ”skovtur” i haven.

Der er siddepladser rundt omkring i haven, eller i den hyggelige grillhytte, hvor kaffen eller madpakken kan nydes. På tur rundt i haven kan der ses bede med rhododendron, stedsegrønne planter, formklippede træer og buske, masser af sten i alle størrelser. Tag et hvil på terrassen ved dammen og nyd karperne.

HAVE - GALLERI

Birthe & John Hansen Skovbjergvej 7 - Ølsted 8723 Løsning mail: bjvh@os.dk tlf.: 23289660 - 51330340

18

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Kirkens sider Ølsted Gospel Singers Mangler du ikke et gospelfix I din hverdag?? Et gospelfix får man, når man er sammen med en masse glade mennesker, der nyder at synge gospel i selskab med Rune Herholdt og Peter Dencker (vores hhv. dirigent og pianist.).

Hvis du har lyst til at prøve , er du velkommen i Ølsted Gospel Singers. Vi mødes hver anden mandag i Kirkehuset på Ny Kirkevej 14, Ølsted fra kl. 19.00-21.00. Alle er velkomne, og det er helt uforpligtende at være med. Der er ikke optagelses/stemmeprøve, og som ny kan du deltage to gange gratis, så du kan se, om det er noget for dig. Herefter koster det 550,- kr pr. halvår.

Vi holder gospelgudstjeneste den 21.oktober kl. 10.30 i Ølsted Kirke.

Følg os også gerne på Facebook (Ølsted Gospel Singers) eller på www.olsted-gospel.dk

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

19


Kirkens sider

Filmudvalget

Film i Kirkehuset Fredag den 26. oktober kl. 19.30

Vi begynder den nye sæson med at fortælle om den første film vi skal se, de næste tre film vil vi vise, kommer i næste nummer af sognenyt.

”Ikke uden min datter” af Brian Gilbert

Når vi har set filmen, den varer ca. 1,5 time, får vi kaffe og kage, samt en god snak om filmens tema. Kom og vær med til filmaften i Ølsted

20,-

age ffe, k ” a k r f fo io-gu og ”b

Amerikanske Betty er gift med den iranske læge Moody, der døjer med racisme i USA’s sundhedsvæsnet og længes hjem til østen. Sammen med deres datter tager ægteparret på ferie i Teheran, hvor Moody pludselig bebuder at de vil blive boende. Det vil Betty selvfølgelig ikke finde sig i, men som iransk kone er det småt med rettighederne.

• En dør der hænger • En rude der er punkteret • En låge der binder

Er din “gamle” hustømrer blevet træt og gået på pension, så er her en ny mulighed for at få en uforpligtende snak, hvis trægulvet eller fordøren står foran en udskiftning. Jeg har 28 års erfaring inden for tømrer- og snedkerfaget.

Ring på tlf.

41 13 26 66

• En tagsten der er løs • Et gulv der knager • Et tag der er utæt • Eller måske et nyt køkken • Vi klarer det hele ...

Bankagervej 73, Ølsted • 8723 Løsning • Tlf. 41 13 26 66 • mail@jacks-ts.dk

20

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Ă˜lsted

Ă˜lsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

21


Ølsted U&GF

Julemarked i Ølsted Hallen

‘18

Søndag d. 18. november kl. 10.00-15.00

Så må der handles. Kræmmerne fylder hallen op med juleting, og det vil ose af jul og hygge. Tombolaen vil være åben og i klubhuset kan man hygge sig med æbleskiver og gløgg.

Flotte gevinster på indgangsnumre. Gratis entré

Arrangør Aktivitetsudvalget. Ølsted U&GF Kirstinelundsvej 9 Ølsted, 8723 Løsning

Der trækkes lod om fine gevinster hver time, gem dit indgangsnummer.

22

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


/ VI SÆTTER IDÉ, DESIGN OG TRYK PÅ DIT UNIVERS Giv os et ring på telefon 75 62 88 88 eller se mere på www.grafiskhorsens.dk

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

23


Ă˜lsted

24

Ă˜lsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Ølsted Skytteforening

Ølsted Skytteforening 2018 kalender

2016  kalender       2017  kalender                    

Tor 30. aug Vagtholdsmøde Tor 6. sep Første klubaften efter sommerferien x x. sep Fugleskydning og sensommerfest. Dato oplyses senere. Se et kommende opslag i klublokalet.

Ølsted Skytteforening   tor   15.   dec   lør   17.   dec  

Børnenes juleafslutning.   Juleafslutning  for  voksne.  

tor 5.   jan   Første  skytteaften  i  det  nye  år.   fre     27.     jan   Årsmøde  for  Ølsted  Skytteforening  og  Ølsted  Skytteforenings           Støtteforening.         feb   Fornyelse  af  grovlicens.   fre   14.   apr   Ølsted  ”Langfredags”  terrænskydning.   tor   15.   juni   Sidste  klubaften  før  sommerferien.   tor   31.   aug   Vagtholdsmøde   tor   7.   sep   Første  klubaften  efter  sommerferien.   søn       Der  er  søndagsåben  fra  kl.  13  i  lige  uger  indtil  1.  maj  2017.               Der  er  åbent  alle  torsdage  aftener  fra  kl.  18.30  –  22.00.  Dog  således,  at  sidste   skydning  skal  begynde  senest  kl.  21.30,  aht.  oprydning  i  klublokalet  og  på   skydebanen.  

Vagtholdsmøde Der bliver orienteret om de praktiske emner, man kan komme ud for i løbet af en klubaften. Sammensætning af de enkelte vagthold oplyses, justeres og evt. tilkendegiver deltagerne deres ønsker for at møde eller ikke møde i bestemte uger. Hvor ofte skal et vagthold møde? Hvad gør man, hvis man ikke kan møde? Se nederst på vagtplanen. Der er der skrevet navne og telefonnumre på mulige afløsere, og man skal selv sørge for at finde en. Efterårsperioden Den første skydeaften i efteråret begynder torsdag den 6. september og løber hver torsdag frem mod Jul. Datoerne for Juleafslutning for børn og Juleafslutning for voksne kommer i næste nummer. Almindelig klubaften Klubben er åben i tidsrummet kl. 18.30 – 22.00. Dog således, at sidste skydning skal begynde senest kl. 21.30 af hensyn til oprydning i klublokalet og på skydebanen.

Ølsted Skytteforenings hjemmeside www.skytte-forening.dk - Her findes alle praktiske oplysninger for medlemmer og andre om Ølsted Skytteforening.

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

25


Ølsted Spejderne Opstart af spejder 2018/2019 Så starter spejderne i Ølsted op igen efter sommerferien. Det bliver et spændende spejderår, hvor vi starter med minderne fra spejdernes lejr 2017 i Sønderborg Vi starter op med følgende hold: Ulve (2. til 4. klasse): Onsdage kl. 18.30 til 20.00 Starter den 15. august. Ingen tilmelding - bare kom!

Sankt Hans Borgerforeningen for Ølsted og omegn og Spejderne i Ølsted vil gerne takke for den store opbakning, som arrangementet den 23. juni fik fra byens borgere. Yderligere vil vi gerne takke de musikere, der stillede op og underholdte samt de sponsorer, der sponsorerede gaver til det amerikanske lotteri. Vi evaluerer efter sommerferien og finder ud af om succesen gentages i 2019.

26

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

Tropspejder (5. kl til 8. kl.) onsdage fra kl. 19.00 – 21.00 Vi starter den 15. august. Om du har været spejder eller gerne vil prøve for første gang betyder intet – alle er velkommen Vi glæder os til at se både nye og gamle spejdere til et super sjovt spejder-år ! Med spejder hilsner KFUM spejderne i Ølsted P.S. Følg os gerne på Facebook gruppen ”KFUM spejdere i Ølsted”


Ølsted

Entreprenørfolk søges Alsidig medarbejder til håndarbejde hos mindre entreprenørfirma søges - fortrinsvist i forbindelse med fjernvarmearbejder. Har du kvalifikationerne - og har du lyst til at være en del af et team, der lægger vægt på faglighed, kvalitet og en positiv ånd på byggepladsen, hører vi meget gerne fra dig. Ny Kirkevej

2, Ølsted, 8723 Løsning Hos Entreprenør Thorkild Jensen A/STlf. forener 75vi mere 65 24 69 - Fax 75 65 25 69 end 40 års erfaring med moderne metoder, maskiner www.hst.as og teknikker. Vi er 25 ansatte som lægger vægt på at

udføre arbejde af høj kvalitet - kombineret med et godt arbejdsmiljø for alle. Check evt. vores hjemmeside for flere oplysninger. Henvendelse på tlf. 75 65 24 00 / 22 68 24 01. ENTREPRENØR

Thorkild Jensen A/S Aut. kloakmester INDUSTRIVEJ 6 · ØLSTED · 8723 LØSNING · TLF. 75 65 24 00 · FAX 75 65 24 48

www.thorkildjensen.dk

HEDENSTED-TAXI.DK 70 21 09 09

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

27


Ølsted

VI REALISE RE R DINE C AMP ERDR ØM M E

SPECIALIST I IMPORT, KØB/SALG AF AUTOCAMPERE TJ CAMPER importerer, køber og sælger nye og brugte autocamper af bedste kvalitet. Vores foretrukne mærker er LMC – Eura mobil – Knaus – Pössl – Karmann – Frankia – Dethleffs – Hymer – Carthago – Bürstner – Fendt– Concorde – Rapido. Hvis du har specielle ønsker, er vi behjælpelig med at skaffe forslag til model, type og

SE MERE PÅ TJ-CAMPER.DK

en fast pris. RING 2292 2643 eller 7565 2643

TJ CAMPER ER ENE FORHANDLER AF DISSE MÆRKER

Constantiavej 1 DK-8722 Hedensted Tlf.: +45 7565 2643 Mobil: +45 2292 2643 Mail: tjcamper@gmail.com www.tj-camper.dk

28

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Ølsted Bordtennisklub Ølsted Bordtennisklub ser frem mod en spændende sæson, der starter tirsdag den 28. august, med følgende hold: Tirsdag kl. 17.30 – 18-30: Ungdom Hold 1, for nybegyndere og let øvede Tirsdag kl. 18.30 – 19.45: Ungdom Hold 2, for øvede spillere og spillere over 13 år. Tirsdag kl. 19.45 – 22.00: Seniorer. Både for ungdomsspillere og seniorer gælder det, at alle kan være med, uanset niveau og ambitioner, og uanset om man vil spille turnering eller ej. Kom og prøv, man kan prøve tre gange inden der skal betales kontingent. Spillere fra sidste år starter på det hold hvor man sluttede sæsonen. Tirsdag 14.00 – 17.00: Slagstyrke 60+ som er for spillere over 60 år. Vi håber at mange spillere vil møde op til dette, og deltage i spil og hygge hver tirsdag eftermiddag. Bordtennis er en sport der gør mange gode ting for krop og sind. Det er en sport man fysisk kan holde til, men som alligevel giver sved på panden. Samtidig træner man koordinationen, balanceevnen, reaktionen og en lang række andre motoriske egenskaber, som er med til at styrke og holde hovedet frisk. Alle kan være med uanset niveau, og der hygges i klubhuset mellem kampene. DER HOLDES”ÅBENT HUS” FOR SLAGSTYRKE 60+ TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 14-16, HVOR ALLE ER VELKOMNE TIL AT KIGGE FORBI OG SE HVAD DET ER FOR NOGET.

Kontingent: Ungdom: Kr. 550 (+100 hvis man deltager i turnering) Seniorer: Kr. 550 (+300 hvis man deltager i turnering) Slagstyrke 60+: Kr. 300

Se mere på vores hjemmeside: Oebtk.dk Bliv medlem af vores facebookgruppe ”Ølsted Bordtennisklub”

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

29


Ølsted Grundejerforeningen Grundejerforeningens bestyrelse Formand

Willy Klausen, Bakkesvinget 13...........................................tlf. 30 20 33 56 Mail: jaguar@hafnet.dk

Næstformand Brian Nedersøe, Linde Alle 21..............................................tlf. 21 85 49 00 Mail: briannedersoe@hotmail.dk Kasserer

Keld Hukiær, Bankagervej 27...............................................tlf. 21 21 76 21 Mail: keld.hukiaer@hafnet.dk

Sekretær

Peter Stokholm, Linde Alle 19..............................................tlf. 72 39 92 31 Mail: peter.stokholm@dhl.com

Medlem

Ove Raaberg, Bakkevej 7......................................................tlf. 53 70 88 53 Mail: raaberg1@post4.tele.dk

Suppleanter Henrik Allerslev, Bankagervej 60.........................................tlf. 30 38 32 34 Mail: henrik.allerslev@hedensted.dk

Sten Kristiansen, Vesterled 12..............................................tlf. 42 17 91 46 Mail: sten@best-marketing.dk

Revisorer

Dorthe Jensen & Erik Salling

Salon Rita

Lysagervej 1, Ølsted, 8723 Løsning tlf. 75 65 22 42 mobil tlf. 21 69 79 91

30

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3


Ølsted

Kvalitet - er det væsentlige Løsning Maskinfabrik A/S startede

Kompetencer:

tilbage i 1979.

- Fremstilling af specialmaskiner.

Lige godt 35 år efter begyndelsen er Løsning Maskinfabrik A/S stadig

- Fremstilling af specialkonstruktioner.

en topmoderne og yderst effektiv

- Fremstilling af enkeltstyksemner.

maskinfabrik med ca. 15 medarbej-

- Fremstilling af mindre serier.

dere.

- Fremstilling af reservedele.

Virksomheden råder i dag over en

- Reparation og vedligeholdelse af produktionsmaskiner.

lang række topmoderne CNC fræsere, CNC drejebænke, manuelle

- Smedeopgaver

fræsere og drejebænke, bukkemaskiner klippemaskiner, save, svejseapparater osv.

Se meget mere om Løsning Maskinfabrik A/S på www.lomas.dk

Løsning Maskinfabrik A/S - Remmerslundvej 55 - DK-8723 Løsning - Tlf.: +45 7589 0066 Fax: +45 7589 0979 - Mail: info@lomas.dk - CVR Nr. 26095336

Ølsted Sognenyt - 2018 - Blad nr. 3

31


Der var engang - og nu... Der var engang - og nu....

Østerbakkevej 27, Bottrup Matr. 1e – den 1. april 1879, overtager Jens Jørgensen Møller fra Sejet, en jordlod på 12 tdr. land i Bottrups østligste hjørne for 8.700 kr. Denne jordlod tilhørte Ole Lund Christensen fra Bottrup Lundgaard. - Jens må påbegynde opførsel af bygninger så snart kornet er bjærget fra marken i efteråret 1878, hvor købekontrakten er underskrevet. Det fremgår af købekontrakten, at sælger i efteråret skal levere 12 gode læs gødning, og til foråret 2 tdr. byg og 5 tdr. havre sædekorn af sund og god kvalitet. - i 1882 frasælges et stykke eng til Bottrup Østergaard. Januar 1895 sælges gården til Christen Nielsen fra Horsens, for 10.500 kr. heraf løsøre for 1500 kr. - Oktober 1901 mageskifter Christen med Ole Jørgensen fra Merring - gården værdi-sættes til 9.000 kr. - Ole dør i 1933, 85 år gammel – hans 2 børn Ane Kathrine og Herman overtager boet i 1939. - i marts 1949 overdrager Herman sin halvpart til Ane – Dec. 1949 sælger Ane til Svend Åge Steffensen for 25.000 kr., Svend Aage er søn af Gotlieb Steffensen fra naboejendommen. I 1982 frasælges jorden til nabogården Petersminde og landbrugspligten ophæves. I 1998 overtages ejendommen af Svend Aages søn Børge. Børge dør pludselig i 2006, hvorefter ejendommen sælges til udlejningsformål.

Ølsted sognenyt 0318  
Ølsted sognenyt 0318  
Advertisement