Page 1

Ølsted Sognenyt Forenings– og kirkeblad

Kyndelmisse i Ølsted Kirke Ansvarshavende redaktion: Jytte Poulsen Henning Christensen Kirsten Meltesen

2014/Nr. 1 14. årgang


Ølsted Sognenyt udgives p.t. af flg. foreninger: Ølsted Sogns Menighedsråd Henning Gregersen

tlf. 75790059

Borgerforeningen for Ølsted og Omegn Jesper Jensen

tlf. 41170400

Ølsted U&GF Heidi Vesterlund

tlf. 22276056

Ølsted Skytteforening Nikolai Larsen

. tlf. 30600101

Ølsted Spejderne Tove Nielsen

tlf. 75652486

Ølsted Tennisklub Piet Sørensen

tlf. 75652145

Ølsted Grundejerforening Willy Klausen

tlf. 58510214

Ølsted Vandværk Jacob Vendelbo

tlf. 20152337

Bladudvalg: Jytte M. Poulsen e-mail Kirsten Meltesen e-mail

tlf. nr. 75652263 jyttemp@live.dk tlf. nr. 75652440 km@os.dk

Indlæg til næste blad, som udkommer for perioden juni, juli og august 2014 skal være udvalget i hænde senest den 27. april 2014 og meget gerne før. Hvis I har noget klar før, vil vi gerne have det så tidligt som muligt. Annoncepriser : 1/8 side kr. 125,- årligt/1/4 side kr. 250,- osv.…

2

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Indholdsfortegnelse: Klummen 3 Ølsted Kirke 4,5,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17,34,35 Foreningskalender 2014 26 Ølsted Tennisklub 18 Borgerforeningen for Ølsted & O. 19,20 Ølsted Skytteforening 34 Ølsted Grundejerforening 22 Ølsted U&GF 23,24,25 Samværsudvalget 6,7 Ølsted Vandværk 27

Erantis, du forårets gyldne håb, du har hørt mit fortvivlede råb. Du fortæller med din krone så smuk, foråret kommer, trods gråd og trods suk.. Du er så hårdfør, tåler kulde og sne, midt i kulden, kan man høre dig le. Du smiler til mig, og jeg smiler igen, du bragte mig glæde, min lille ven. Du bragte mig håb fra livets Gud, jeg ser nu, at du er hans sendebud. Forfatter ukendt

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

3


Sognepræst Marianne Nielsen, Ny Kirkevej 14, 75652191 - mn@km.dk Menighedsrådsform. Henning Gregersen, Østergade 6, Løsning 75790059 Graver, Leif Rasmussen, Bankagervej 14, 75652250/61712563 Hjemmesideadresse: www.oelstedkirke.dk

Onsdagscaféen

Her i det nye år er der allerede sket meget i Onsdagscaféen. Vi har haft en spændende formiddag om Storm P, haft besøg af Jens Arne, set film og sunget en masse i Højskolesangbogen. Og der er meget mere i vente:

PROGRAM 05.03. Onsdagscaféens dag 19.03. Vi får besøg af Gartneren fra Grædsted 02.04. Udflugt til Veteranmuseet. Vi mødes kl. 9.30 ved menighedslokalet. 16.04. Påskefejring med besøg af Marianne 07.05. Afslutningsfrokost. - Entre kr. 40,21.05. Udflugt til Ølsted Haven v/Birthe Hansen

Vi mødes hver gang i menighedslokalet, Ny Kirkevej 14, kl.10-12, hvis intet andet er anført. Det koster 20 kr. at deltage i Onsdagscafé på nær de gange, hvor der står noget andet. Mange hilsner Bente, Ketty og Dorthe

4

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Billeder fra Onsdagscafeen

fortsĂŚttes Ă˜lsted Sognenyt 2014/ nr. 1

5


Samværsudvalget Nytårskuren i Sognegården var en god aften. Fremmødet var tilfredsstillende - 60 personer nød Saras traktement, som altid er i top. Vi håber, at Borgerforeningen er med på en aften næste år. I januar måned er det nok bedst at kalde Ølsted borgerne til samvær med god underholdning. Anni Filt leverede varen, hendes dejlige væsen og gode fortællinger – sange og musik gjorde det til en vellykket aften. Ikke mindst efter pausen, hvor der var ønskekoncert der kunne alle være med. Der blev sunget til den dejlige musik, så vi glemte tid og sted, og klokken blev mange før aftenen sluttede. Nu har vi haft 2 vellykkede aftener i denne sæson. Den tredje og sidste aften bliver også noget særligt. Så mød op i Præstegården den 19. marts 2014, kl. 19.30 og hør om ,,Børnene på Kap Verde, Øerne vest for Afrikas kyst nær ækvator. Henrik Oest fortæller og viser billeder fra hans rejse til en helt anden verden. Alle er velkomne også unge familier, der her interesse for Børnefonden. Kaffe med hjemmebag kr. 30. Vel mødt Samværsudvalget

6

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Samværsudvalget

Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.30 i Præstegården

Danske familier har næsten 12.000 børn udenfor ægteskabet på den lille øgruppe i Atlanterhavet Kap Verde. I Helligåndskirken i Århus betaler menigheden gennem i kirkebøssen for hele tre. Det er børn, som er ”adopteret” gennem Børnefonden. Kirken sponsorerer de tre børns skolegang og basale fornødenheder. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen, og det er der mange, der gør gennem Børnefonden, og den personlige kontakt mellem giver og modtager betyder meget. I februar 2009 rejste Henrik Oest fra Helligåndskirken sammen med journalist Jesper Henning Pedersen til Kap Verde for at besøge de tre børn og lave to udsendelser til TV2 Østjylland om kontakten mellem tre børn i Kap Verde og en folkekirke - menighed i Århus. Det blev et gribende og mindeværdigt møde med de tre børn og deres familier. Men også en klar oplevelse af, at hjælp nytter og gør en stor forskel og også om den store forskel, der er mellem at være barn i Århus og at være barn i Kap Verde. Et foredrag med billeder og fortælling fra en anden verden. Se mere på hjemmesiden www.henrikoest.dk

Samværsudvalget

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

7


Sognemedhjælperen Jeg er ofte at træffe på min arbejdsmobil, og hvis, jeg ikke lige tager den, så læg en besked, og jeg vender tilbage hurtigst muligt. Man kan også kontakte mig på min mail. Tlf.nr.: 30274846 - mail: dorthed@live.dk Venlig hilsen Dorthe Dahl Jørgensen

Legestue

Der bliver pludret og sunget i menighedslokalet, for der er nemlig gang i legestuen! Vi synger og leger med de små og får os en kop kaffe med lidt brød til. Så hvis du går rundt derhjemme på barsel, så slå lige et smut omkring os, for der er plads til flere. Legestuen foregår: hver anden tirsdag (i ulige uger) kl.10kl.10-12 i menighedslokalet, Ny Kirkevej 14, og koster kr. 20 pr. gang.

Vel mødt! Hilsen Dorthe 30274846 / dorthed@live.dk

8

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Helteklubben Helteklubben er i fuld gang igen med pølseløb, fortællinger om Jesus, filmdag og meget mere. Helteklubben er for alle drenge og piger i 3. og 4. kl. og foregår tirsdage kl.14.00 - 15.30. Hvis du ikke har været med før, men gerne vil prøve helteklubben af, så kommer du bare forbi! Der er altid plads til en mere. Helteklubben sluttes af med det helt store brag af en familiegudstjeneste i det fri i Præstegården den 25. maj kl.10.30 med efterfølgende “markedsdag”. Et arrangement vi prøvede af med stor succes sidste år. Vi glæder os til et sprudlende forår med Ølsteds Helte. Venlige helte-hilsner Birthe, Sven og Dorthe

Syng påsken ind med Karismakoret Ja, hvad er nu det for noget? Da undertegnede er korleder for Karismakoret - Ældresagens kor i Horsens, synes jeg, det ville være festligt, hvis koret kunne besøge Ølsted Kirke. Og ja, vi er nødt til at være i kirken, for der er 70 medlemmer i koret, så hvis, der skal være plads til andre, er vi nødt til at mødes der. De kommer torsdag den 10. april kl. 19.30 Det bliver en blandet aften. Koret vil synge nogle sange for os, og der vil også være fællessang. Vi synger fra Den danske Sangskat, og det er både salmer og sange, der knytter sig til årstiden og den forestående højtid. Marianne kommer med en lille betragtning omkring påsken, og aftenen sluttes af med kirkekaffe og kage. Aftenen koster kr. 20,Jeg glæder mig allerede! Dorthe Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

9


Kirkefrokost I den kommende periode er der 2 kirkefrokoster på programmet: den 9. marts i forbindelse med sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp og påskedag den 20. april Alle og enhver er hjertelig velkommen til vores kirkefrokoster, og de er gratis (dog koster øl og vand kr. 5,-. Til frokosten påskedag vil vi meget gerne have en tilmelding, hvis man på forhånd ved, at man kommer. Der vil ligge en liste i kirken og ellers kan man sms´e eller skrive en mail til Dorthe. Man er også velkommen, selvom, man ikke har tilmeldt sig - for der er altid plads til en mere i Ølsted Kirke. Vi glæder os til nogle dejlige søndage med god mad og godt selskab. Venlig hilsen Gunhild, Hanne og Dorthe

Lovsangsaften

Lovsangsgruppen medvirker ved 3 gudstjenester i denne periode: den 23. marts, Påskedag den 20. april og Kr. Himmelfartsdag den 29. maj Vi har lovsangsaften den 3. april, hvor vi mødes kl. 19.30 i menighedslokalet. Det er en aften, hvor alle interesserede er velkomne. Venlig hilsen Dorthe 30274846 eller dorthed@live.dk.

10

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Menighedsrådet Menighedsrådet ser således ud: Formand:

Henning Gregersen Tlf. 75790059 E-mail: Nikolajsen.Gregersen@mail.tele.dk Henning Nielsen Tlf. 75652486 E-mail: 75652486@hafnet.dk Bente Tolderlund Tlf. 75652323 E-mail: bt@tolderlys.dk Thomas Thomsen Tlf. 75652548 E-mail: togthom@mail.dk. Hanne Myrfeld Tlf. 21565421 E-mail: hannemyrfeld@gmail.com John Bjerre Tlf. 75652454 E-mail: bjerrejohn@gmail.com

Næstformand: Medlem: Medlem: Medlem: Sekretær:

Nyt om navne - 4. kvartal 2013 Dåb: 05.10.13 10.11.13

Noah Segerstrøm Zander Haugaard Klint Rasmussen

Bryllupper og velsignelser: 05.10.13 Katrine Sørensen og Christoffer Segerstrøm Kristensen Begravelser: 29.10.13 Herdis Anna Hansen

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

11


Konfirmation i Ølsted Kirke Store Bededag den 16. maj 2014 kl. 10.30 skal disse unge mennesker konfirmeres: Joachim Østergård Buchholdtz Benedicte Eslund Jannik Hansen Mikkel Ibsen Magnus Hagsten Langballe Jensen Regitze Kanstrup Julie Koch Nina Tranberg Gade Kristensen Steen Kjærside Lind Tanja Lind Rasmus Lind Mikkelsen Benjamin Vinsø Mortensen Pernille Juel Nielsen Rasmus Vittendorf Bassø Nielsen

Overvældet og lillebitte Kender I det, at man kan blive så glad og overvældet, at man ikke ved, hvad man skal sige? Kender I det, at man kan blive så genert og føle sig så lillebitte indeni, at man ikke ved, hvor man skal gøre af sig selv? Sådan havde jeg det den 15. december, da der var Åbent Hus i anledning af, at jeg fyldte 50 år juleaften. Tak fordi I kom og var med til at gøre dagen helt særlig. Tak for opmærksomhed, søde ord, gaver og dejlig mad. Tak til jer, der havde arrangeret det hele. Tak til jer, der kom forbi i dagene op til og bagefter for at sige tillykke. Jeg føler mig meget privilegeret og glad over at være præst her i Ølsted. Tusind tak alle sammen! Mange hilsner fra Marianne sognepræsten

12

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Gudstjenester i påsken Palmesøndag den 13. april Påskeugen begynder med en gudstjeneste, hvor vi fejrer, at Jesus red ind i Jerusalem på et æsel, mens skarerne hyldede ham som konge. De havde set Jesu undere og hørt hans ord om fred og kærlighed, og sådan en mand ville de gerne have som konge. Stemningen mod Jesus vendte dog dramatisk langfredag. Skærtorsdag den 17. april kl. 19.30. Her vil vi mindes den sidste aften, Jesus levede. Jesus vaskede disciplenes fødder og spiste et sidste måltid med dem. På den måde viste han dem, at han gav sit liv for dem og for os, og at vi skal tjene hinanden, sådan som Jesus tjente os. Langfredag den 18. april kl. 10.30. Denne dag vil der stå tre kors uden for kirken for at minde os om, at Jesus gav sit liv på et kors for vores skyld. Det var en frygtelig dag for Jesus, men dagen blev et vendepunkt for enhver, som tror på Jesus. Fordi Jesus, som var Guds Søn, døde uskyldig på korset, vil Gud tilgive os for alt det bras, vi går og laver i vores liv. Påskedag den 20. april kl. 10.30. Her er der fest, og vi ruller ud med det store halleluja! Vi fejrer Jesu opstandelse med lovsangsgruppen, skønne påskesalmer og uddeling af påskeliljer. Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i menighedslokalet. Da, det er i Påsken, vil vi gerne have en tilmelding til frokosten. Man kan skrive sig på listen i kirken eller melde sig til hos Dorthe (30274846 / dorthed@live.dk ) Gudstjenesterne i påsken er lidt anderledes end almindelige gudstjenester, særligt skærtorsdag og langfredag. Kom og vær med, og oplev påskens begivenheder. Vi ses i kirken til en dejlig påskefejring. Mange hilsner fra Dorthe og Marianne

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

13


Indsamling i Ølsted til hjælp ude i verden Folkekirkens Nødhjælp holder landsindsamling og vi har i Menighedsrådet bestemt, at vi også vil være med! Søndag den 9. marts er dagen, hvor det sker. Igen i år vil vi fra Ølsted Menighedsråd gerne opmuntre til, at vi sammen hjælper dem, som ikke er så privilegerede, som vi er det. Vi tænker på mennesker, som sulter og dem, der ikke har lov til at være kristne, der, hvor, de bor. Vi mødes til Gudstjeneste kl. 10.30 Derefter spiser vi sammen i menighedslokalet, før vi deler os i 2 hold. Et hold, der går ud i byen og ringer på dørene og forhåbentlig møder gode mennesker, som gerne vil give en skærv til at slutte sulten for folk i bl.a. Afrika. Et andet hold, som bliver i menighedslokalet og skriver opmuntrende breve til nogle af de mange, som rundt om i verden forfølges og fængsles, fordi de gerne vil være kristne og fortælle deres naboer om Jesus. Omkring kl. 13.00 begynder vi på opgaverne. Du er også velkommen til at slutte dig til på dette tidspunkt, hvis du har været forhindret i at være med fra starten ☺ Alt afhængig af vejret og hvor mange vi er, slutter vi af med kaffe og lidt sødt kl. 15.00 Vi håber på en god dag med godt samarbejde og højt humør. Mange hilsner fra Menighedsrådet

14

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Digital selvbetjening i Ølsted Loven om obligatorisk selvbetjening for alle borgere er trådt i kraft den 1.december 2013, hvilket betyder, at du nu med din Nem ID selv skal: -

Navngive dit barn. Et barn skal have et navn senest 6 mdr. efter fødslen. Når jeg har modtaget din digitale anmeldelse, udsteder jeg en fødsels- og navneattest til dit barn. Hvis dit barn skal døbes (inden det bliver 6 mdr.), behøver du ikke at navngive det. Det sørger jeg for i forbindelse med dåben, og der udstedes en fødsels- og dåbsattest.

-

Ansøge om navneændring. Din ansøgning sender jeg videre til kordegn Flemming Holtoug i Hedensted, som behandler den og sørger for en navneændringsattest og en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest til dig.

-

Udfylde omsorgs- og ansvarserklæring. Når et barn bliver født, skal det inden 14 dage registreres, hvem der er far til barnet. Er moderen til barnet gift, bliver hendes mand automatisk registreret som barnets far. Forholder det sig anderledes, skal I henvende jer til Statsforvaltningen. Er moderen ikke gift, skal der udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring, hvor både moderen og faderen erklærer sig som forældre til barnet.

-

Udfylde en anmodning om begravelse/ligbrænding. Hvis én af dine nærmeste afgår ved døden, skal du naturligvis, som før, henvende dig til en bedemand og til præsten for at aftale det praktiske ting vedr. begravelsen/ bisættelsen, men ”papirarbejdet” skal nu gøres på nettet. Bedemanden kan dog også være behjælpelig med dette.

På www.borger.dk kan du finde al den nødvendige information og alle de nødvendige selvbetjeningsmenuer til ovenstående anmodninger. ”Anmodning om begravelse/ ligbrænding” finder du i listen ude til venstre under punktet ”Sundhed og sygdom”. De andre anmodninger finder du under punktet: ”Familie og børn”. Hvis du har spørgsmål, eller hvis du af en eller anden grund ikke kan anvende digital selvbetjening, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til mig, så kan jeg hjælpe dig. Med venlig hilsen Sognepræst Marianne Nielsen Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

15


Jeg drømte mig en drøm i nat….. Det siges, at vi mennesker drømmer hver nat – også selvom vi intet husker af det om morgenen, når vi står ud af sengen. En gang imellem husker vi dog en drøm, og det skete for Peter Aksel Søe-Pedersen fra Bottrup en dag. Drømmen var ganske særlig, fordi han oplevede, at det var Gud, der talte til ham gennem drømmen. Den slags er der masser af eksempler på i Biblen, og også i vores tid sker det, at mennesker fornemmer, at Gud vil dem noget, og siger det i en drøm. Her kommer Peters drøm – måske har den også noget at sige dig? ”Jeg kom over til kommunens genbrugsplads, men der var sket en bemærkelsesværdig forandring. Der var ikke genbrugsplads længere, selvom containerne stadig stod der. Der var heller ikke en masse ansatte, der gik rundt i orange arbejdstøj. Der var kun én på pladsen. Det var Jesus. Jeg spurgte, hvad han lige havde gang i, og hvorfor han var her, og hvorfor denne forandring? Jo fortalte han, vi mennesker har det med at gå og bekymre os om alt muligt, og det, vi frygter, kæmper vi også med. Han fortsatte og fortalte, at jeg skulle komme til ham med alle mine bekymringer, alt det - der holder mig nede og væk fra glæden. Jeg skulle ikke holde mig tilbage. Bare komme med det alt sammen, stort som småt. Og jeg skulle ikke selv sortere, som jeg skulle, da der var genbrug på pladsen. Nej, han skulle nok tage sig af det hele, bare jeg lagde det lige foran, hvor vi stod. Lige ved hans fødder.

16

Jeg skal da lige love for, at jeg læssede af. Alt det, der vedrører firmaet fik han lige på stedet, og mine tanker om min familie, mine venner, og det, de kæmper med. Jeg læssede af og læssede af, og min dynge blev bare kæmpestor. ”Har du mere?” Spurgte Jesus. ”Ja rolig nu Jesus, der er da grænser for, hvad jeg kan komme til dig med”. ”NEJ” svarede han. ”Du må komme med ALT. INTET behøver du holde tilbage. Og du skal ikke skamme dig over noget af det.” Jamen jeg havde da meget mere, og det fik jeg også læsset af. ”Hvad med dig selv?” Spurgte han. Jo, jeg havde også nogle helt personlige ting. ”Skal jeg ikke også have de ting?” Spurgte han. ”Jo, tag det endelig.” Han blev ved med at spørge, om jeg havde mere. Han sagde også, at jeg aldrig måtte begrænse ham til bare at bruge ham en gang imellem, men altid måtte komme til ham, uanset tid og sted. Inden jeg kørte videre, sagde han et par sætninger, som jeg har tænkt meget over: "Kom til mig, alle I som bærer tunge byrder og jeg vil give jer hvile" "Kast alle dine bekymringer på mig, for jeg har omsorg for dig" "Hvad end I beder om i mit navn, tro at I har fået det, og så vil jeg give jer det" - og så lovede han mig, at han ville være med mig alle dage. Helt til evigheden. Sikke en dejlig drøm.! Peter Aksel Søe-Pedersen fortsættes Peters drøm viser os, at vi må komme til Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Jesus i bøn med alle vores bekymringer og sorger - vores frygt for fremtiden og alt det, som tager vores fred og glæde fra os. Hos Jesus kan vi hvile ud, og her oplever vi ofte, at vi ikke er alene, men at Jesus er med os, og giver os af sin fred og glæde.

Læs evt. i Biblen: Mattæus evangeliet 11,28. 1.Peters brev 5,7. Markus evangeliet 11,24. Marianne Nielsen, sognepræst

Det er sundt at gå i kirke En ny norsk undersøgelse viser, at det er godt for helbredet at gå i kirke. De mennesker, som jævnligt går i kirke har færre depressive symptomer, end dem, der aldrig går i kirke. Dette er særlig udtalt hos dem, der har oplevet dødsfald i familien indenfor det seneste år. Man får også et lavere blodtryk af at gå i kirke. Undersøgelsen viser, at jo hyppigere man går i kirke, jo lavere er blodtrykket. Og et lavt blodtryk har stor betydning for forebyggelsen af blodpropper og andre sygdomme. Undersøgelsen er udarbejdet af Det teologiske menighedsfakultet i Oslo og det religionspsykologiske center ved Sykehuset Innlandet i Brumunddal i Norge, og kan læses på www.forskning.no. Der er derfor god grund til at komme i Ølsted Kirke så tit som muligt. Velkommen! ☺ Mange hilsner fra Marianne Nielsen, sognepræst

Familiegudstjeneste i det fri Søndag den 25. maj holder vi familiegudstjeneste i det fri ved Præstegården kl. 10.30. Her vil Helteklubben vise nogle af forårets kreationer og modtage et Heltediplom. Efter gudstjenesten er der pølsehorn, kager mm, og når den værste sult er stillet, så åbner vi op for en masse aktiviteter i og omkring Præstegården og The Rock. Det er et arrangement, som vi prøvede af sidste år, og det var en fantastisk dag. Vejret var skønt, husene og haverne summede af liv af Ølsteds børn og deres familier, og folk, der gik søndagstur, fik en snak. Derfor skal vi selvfølgelig gøre det igen i år. Så nu må I få familien op af sofaen, så I kan få en dejlig dag i familiens skød uden I skal bekymre jer om noget som helst. Vi sørger for det hele! Vi ses! Hilsen Gudstjensteudvalget Marianne og Dorthe. Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

17


Ølsted Tennisklub

Ordinær generalforsamling Afholdes tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.30 i klubhuset Dagsorden i henhold til vedtægterne. Samme aften er der tilmelding til sæson 2014 fra kl. 18.30. Husk nøgleombytning samme aften. Vi har kommunens laveste kontingentpriser - se nedenfor!! P.b.v. Piet Sørensen - 21370152 Kontingentpriser: Under 18 år Seniorer Husstand kun !! Nøgledepositum

kr. 150,kr. 300,kr. 450,kr. 50,-

Bestyrelsen: formand Piet Sørensen Bankagervej 71 tlf. 75652145 e-mail piet@hafnet.dk tlf. 21370152 kasserer Verner Pedersen Bottrupvej 8 tlf. 75652307 e-mail vernerpedersen@gmail.com (ansvarlig for medlemsregistrering og udlevering af nøgler) sekretær Keld Hukiær Jensen Bankagervej 27 tlf. 75652281 e-mail keld.hukiaer@hafnet.dk Øvrige medl. Leif Ballegård Jensen Bankagervej 20 tlf. 22733335 Poul Schmidt Rørkærvej 76, Hedensted tlf. 75652199 e-mail be-sc@hotmail.com

18

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Borgerforeningen for Ølsted og Omegn

Aktiviteter i 2014

2014 30.11. 14.30 Juletræsfest i Sognegården Alle arrangementer er i Ølsted Sognegård v/Sara Bisgaard.

Bestyrelsen i Borgerforeningen for Ølsted og Omegn Formand Næstformand Kasserer Sekretær Øvrige bestyrelse Suppleanter Revisorer Revisorsuppleant

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

Jesper Jensen, Solvangs Alle 7 mail: jesperjensen@hafnet.dk John Jørgensen, Elmegårdsvej 2 Anders Liisberg, Skolevænget 2a mail: andersliisberg@hafnet.dk Else Østergaard, Bankagervej 7 mail: else-erik@hafnet.dk Jan Udbye, Linde Alle 44 mail: 75652595@hafnet.dk Lennart Jensen Inge Lise Askhøj Erik Østergård Orla Madsen Verner Pedersen

tlf. 41170400 tlf. 75652594 tlf. 75652180 tlf. 20117159 tlf. 75652189 tlf. 21697489 tlf. 27246009

19


Generalforsamling i Borgerforeningen for Ølsted og Omegn Ølsted Sognegård, tirsdag den 28. januar 2014. Året 2013 startede som altid, med vores generalforsamling i januar måned. Det foregik som sædvanligt i god ro og orden. Den 5. februar var der fuldt hus, da vi arrangerede ”Spis sammen aften” med menighedsrådet. Derudover havde vi musikalsk underholdning den 13. marts arrangeret med samværsudvalget. Den 8. oktober var der traditionen tro arrangeret pigeaften, spisning og modeshow. For 2. år i træk afholdt vi den årlige herreaften. Denne gang med valgflæsk og ølsmagning. Vi valgte i år at afholde aftenen uden brug af lokale sponsorer. Dette gjorde, at prisen blev 295 kr. pr. mand, og vi var selvfølgelig lidt spændte på, om prisen skræmte folk væk. Der var ca. 70 personer tilmeldt til arrangementet, og det var en rigtig hyggelig aften, med lækker mad og god underholdning/ølsmagning. Aftenen blev rundet af med de 3 lokale kandidater til kommunalvalget. Stor tak til Henrik Allerslev, David Stenvang og Benny Stenkjær. Årets andespil blev afholdt den 5. november. Der var igen fuldt hus. 97 forventningsfulde bankospillere mødte op, i håbet om at vinde en and. Den 1. december var der arrangeret juletræsfest, hvor julemanden kiggede forbi. Der var sang og dans omkring juletræet. Julemanden havde en godtepose med til børnene, og der blev serveret gløgg og æbleskiver. En stor tak til Svend og Dorthe, som var med til at sprede julestemning. Det har ikke været muligt at lave et overskud med de arrangementer, der har været i løbet af året. Udover fremtidige arrangementer, der skal planlægges, bør bestyrelsen også tænke på, hvordan foreningens økonomi skal sikres. Der har i løbet af året været en god opbakning til vores arrangementer, men vi er i bestyrelsen stadig meget åbne for forslag og nye tiltag. På bestyrelsens vegne Jesper Jensen

20

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


SE HER Har du besøgt hjemmesiden www.ølstednyt.dk ? Her kan man følge med i hvad der sker i foreningerne i Ølsted. Der er oversigt over kommende arrangementer, og under seneste nyt kan man læse referater fra møder i foreningerne samt se reportage og billeder fra afholdte arrangementer. Se også hvor hjertestarteren er placeret og hvad man gør hvis uheldet er ude. Under det offentlige finder man links til Hedensted Kommune til bl.a. dagrenovation, hvor man kan se tømmedatoer m.m. Se busplaner m.m. under Transport. Derfor - gå ind på www.ølstednyt.dk og bliv en oplevelse rigere!!! Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

21


Ølsted Grundejerforening

Afbrænding af haveaffald Vi går nu foråret i møde, og havearbejdet skal så småt til at påbegyndes. Haveaffald bliver der altid masser af, og vi vil herved opfriske reglerne for håndtering af dette, idet vi samtidig henviser til Hedensted Kommunes hjemmeside om dette emne. Afbrænding af haveaffald - Sådan kommer du af med haveaffaldet. Du kan kompostere haveaffaldet i egen have, den færdige kompost kan bruges til jord-forbedring og gødning. Du kan hugge grene og kvas til flis – flis kan bruges til jordforbedring. Du kan bringe affaldet til kommunens genbrugspladser eller et andet godkendt behandlingsanlæg.

må private borgere og grundejere afbrænde: haveaffald på Sankt Hans bål, Sankt Hans Aften. Rent tørt træ på særligt indrettet bålplads – så der f.eks. kan holdes lejrbål, laves bålmad eller snobrød. Når du brænder af: Vær opmærksom på, at der er visse afstandskrav, du skal overholde. Afbrænding skal være under konstant overvågning og må ikke være til gene for omgivelserne. Formand for Ølsted Grundejerforening Willy Klausen, 30203356/ jaguar@hafnet.dk

Må jeg brænde mit haveaffald af? Generelt er afbrænding af affald forbudt. Der er dog enkelte undtagelser. I byzone og sommerhusområder:

Bestyrelsen Willy Klausen, Bakkesvinget 13 mail: jaguar@hafnet.dk Kasserer: Keld Hukiær, Bankagervej 27 mail: keld.hukiaer@hafnet.dk Sekretær: Ove Raaberg, Bakkevej 7 mail: raaberg12post4.tele.dk Øvrige medlemmer Jan Rasmussen, Bankagervej 24 mail: jan.rasmussenjwr@jubii.dk Peter Andersen, Linde Allé 24 mail: pta@hafnet.dk Suppleanter: Rigo Madsen, Linde Alle 26 Revisorer: Dorthe Jensen & Erik Salling Formand:

22

tlf.. tlf. tlf.

44452356 30203356 75652281

tlf..

31248025

tlf.

75896083

tlf.

75630740

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Ølsted Ungdoms - & Gymnastikforening

Bestyrelsen Formand

Heidi Vesterlund email: heidibarrettvesterlund@gmail.com

tlf. 22276056

Næstformand

Christian Theilmann e.mail: christian@theilmann.info kontakt til cykelmotion og gymnastik

tlf. 29102029

Thomas Bruun Bankagervej 19 e-mail: :tb@grafiskhorsens.dk kontakt til aktivitetsudvalg og hjertestarter

tlf. 22955046

Tonny Jørgensen e-mail: tjcamper@gmail.com kontakt til fodbold

tlf. 22922643

Michael Høgh e-mail: michaelh@kongeaa.dk kontakt til sponsorer

tlf. 29175028

Kirstinelundsvej 9

tlf. 75652418

Klublokalet

På vores hjemmeside ølstedsport.dk kan du se, hvilke aktiviteter, vi kan tilbyde i klubben og læse referater fra vores møder. Desuden er vi åbne for nye ideer og initiativer, så fortæl os endelig, hvis, du har fået en god idé. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

23


Ølsted Cykelmotion 2014 Ølsted Cykelmotion har sæsonstart den 30. marts 2014 kl. 10.30 ved Hallen. Vi kører en stille og rolig tur på ca. 1-1½-time. Herefter er der varm suppe og hygge i klublokalet. Alle ”gamle” medlemmer samt nye interesserede er velkomne. Træningstider herefter : Tirsdag & torsdag kl. 18.30 samt søndag kl. 9.30. Ølsted Cykelmotion ønsker at være en klub for voksne motionister på alle niveauer. Vi opfordrer derfor til, at man får cyklen støvet af og møder op. Vi vil rigtig gerne have medlemmer på alle niveauer. Mød op og find andre på netop dit niveau, som du kan cykle med. Jo flere, jo bedre. Alle kan være med. Husk, igen i år går turen til Harzen i juni måned.

Damefodbold 2014

Damefodboldholdet i Ølsted er igen i år klar til endnu en fodboldsæson. Hvis, du kunne tænke dig at være med på holdet, så er du velkommen - der er plads til alle! Vores første træningsaften bliver mandag den 3. marts kl. 19.00 Du er velkommen til at komme og prøve at være med. Vi håber på at se dig! For eventuelle spørgsmål eller tilmelding er du velkommen til at kontakte holdleder på: Sine Kjær Jensen tlf. nr. 28 89 17 27 sillefp@hotmail.com

24

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Gymnastikopvisning 2014 Så er det igen blevet tid til vor årlige gymnastikopvisning, og børnene glæder sig meget til at vise jer, hvad de har lært i løbet af vinteren. Det sker søndag den 9. marts 2014 kl. 14.00 i Ølsted Hallen Programmet ser ud som følgende: Forældre/barn - holdet Drengeholdet Pigeholdet Springholdet Danseholdet Danseopvisning ved Tenna Rasmussen og Emma Dahl Vi håber at se rigtig mange til en hyggelig eftermiddag

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

25


Til opslagstavlen Foreningerne i Ølsted 2014 Ølsted U&GF – Ølsted Menighedsråd – Ølsted Skytteforening – Ølsted Skole – Borgerforeningen for Ølsted og Omegn – Ølsted Spejderne – Ølsted Tennisklub - Ølsted Vandværk a.m.b.a. Marts 02.03. 14.00 03.03. 19.00 06.03. 09.03. 14.00 09.03. 18.03. 19.30 19.03 19.30 30.03. 10.30

Fastelavnsfest i hallen Sæsonstart damefodbold Klubmesterskab for børn Gymnastikopvisning i Ølsted Hallen Indsamling Folkekirkens Nødhjælp Generalforsamling i klubhuset Børnene på Kap Verde. - i Præstegården Sæsonstart Ølsted Cykelmotion

KFUM Spejderne Ølsted U&GF Skytteforeningen Ølsted U&GF Menighedsrådet Tennisklubben Samværsudvalget Ølsted U&GF

April 06.04. Indsamling Kræftens Bekæmpelse 10.04. 19.30 Karismakoret fra Horsens synger i kirken

Menighedsrådet

Maj 16.05.10.30 Konfirmation i Ølsted Kirke 25.05. 10.30 Udendørs Familiegudstjeneste v/Præstegården 26.05. 19.00 Udendørs Gospelgudstjeneste v/Præstegården

Menighedsrådet Menighedsrådet Menighedsrådet

Juni Uge 24

Sportsfest

Ølsted U&GF

Vagtholdsmøde

Skytteforeningen

Juli August 28.08. September Oktober November 30.11. 14.30 Juletræsfest Sognegården

26

Borgerforeningen

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Ølsted Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen Bestyrelsen: Jacob Vendelbo, formand Henrik Granitz, næstformand Henning Christensen, kasserer David Stenvang, medlem John Hjort Christensen, medlem For yderligere info, se vor hjemmeside: www.ølstedvand.dk - tlf. 7565 2397 Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

27


FogS.Vinduespolering@gmail.com

Tlf. nr. 42 21 16 99 / 51 54 13 01 28

Ă˜lsted Sognenyt 2014/ nr. 1


DIN FOTOGRAF I LOKAL OMRÅDET Jeg løser alle fotografiske opgaver for private og erhverv. Fotograferer på studiet i Vejle, eller hos jer, hvor I ønsker det. Få et uforpligtigende tilbud.

VESTERGADE 6 7100 VEJLE TLF. 75825755 – 29715755 E-mail: ja@japhoto.dk www.japhoto.dk

Kørselsordning ved Ølsted kirke Vi vil her minde om, at det ikke er noget problem at deltage i Ølsted kirkes arrangementer. Det gælder uanset om det er i Ølsted eller i kirkehøjskolen i vore nabosogne. Du skal blot ringe til en af nedenstående, og vi vil sørge for, at du bliver afhentet og bragt hjem igen. Det kan da ikke være nemmere? Elna Bang Jakobsen, tlf. 75652053 Betty Nielsen, tlf. 22992316 Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

29


HAVE - GALLERI Åben have hele året efter aftale.

Forhandling af: Aloe Vera produkter til skønhed og velvære. Miljøvenlige rengøringsprodukter. Venindeaften (6-12 personer) book en tid: bjvh@os.dk. Dansk Honning - malerier - glaskunst m.m.

HAVE - GALLERI Skovbjergvej 7 - Ølsted 8723 Løsning mail: bjvh@os.dk - tlf. 23289660/51330340 www.havegalleri.mono.net

Ny Kirkevej 2, Ølsted, 8723 Løsning Tlf. 75 65 24 69 Fax 75 65 25 69 www.hst.as

Jord-, vej-, støbeog kloakarbejde Entreprenør Thorkild Jensen A/S Industrivej 6, Ølsted 8723 Løsning tlf. 75652400/fax 75652448 www.thorkildjensen.dk thorkildjensen@email.dk

30

Salon Rita Lysagervej 1, Ølsted, 8723 Løsning Tlf. 75 65 22 42 Sol efter aftale... Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


MALERFIRMA VILLADSEN V/BRIAN VILLADSEN TREKANTEN 1, ØLSTED 8723 LØSNING TLF. 75652260/40460191

ALT VVSVVS-ARBEJDE

UDFØRES AF DIN LOKALE VVSVVS-INSTALLATØR

• • • • •

Vand, varme, sanitet – Kloakarbejde Smedearbejde – Blikkenslagerarbejde Solvarme – Vi klarer det hele Minigraver og rendegraver haves Liftudlejning 17,5 meter

HJORTH aut. VVS & KLOAK John Hjorth Christensen Skovhavevej 14, Ølsted, 8723 Løsning Tlf. 75 65 25 35 – Fax 75 65 25 35 - Biltlf. 40 50 65 40 Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

31


32

Ă˜lsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Ølsted Skytteforening

Aktiviteter i Skytteforeningen 2014 kalender 06. marts 17. april 19. juni 28. august 04. september

Klubmesterskab for børn Skærtorsdag Sidste klubaften før sommerferien Vagtholdsmøde Første klubaften efter sommerferien

Skoleskydning Skoleskydningen sluttede den 14. november med en fugleskydning: Næb Mads Højre vinge Venstre vinge Rasmus Højre klo Venstre klo Mikkel Halen Kronen Mikkel Hoved Fuglekonge Rasmus

Mads Mikkel Joakim Rikke

Det har været fornøjeligt at have skoleskytter med på de almindelige klubaftner, og støjniveauet i klublokalet har været mærkbar hævet, selvom de daglige skytter ikke lader noget stå tilbage på det område. Børnenes juleafslutning. Besynderligt nok var der præmier nok til alle de fremmødte børn. Det blev en god afslutning for efterårets skytteaktivitet hos børnene. De voksnes juleafslutning. Her var det ikke så meget præmierne, men en enkelt begivenhed er dog blevet noteret. I mange år har det været muligt at skyde en snor over, hvor der forneden hang en flaske som kontravægt. De erfarne skytter har igennem flere år ikke formået at skyde snoren over, da de kan give en smule efter, og kuglen preller af. Dette lykkedes dog for en skytte i december - en skytte, der ikke har trænet alt for meget. Så fremtidens spørgsmål er skal man træne eller ej? Ølsted Skytteforenings hjemmeside. På vor hjemmeside kan man også følge med i de mange arrangementer, som foregår i skytteforeningen. http://www.skytte-forening.dk Michael Schacke Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

33


Nyt fra menighedsrådet Vi har alle et billede af os selv, andre har måske et andet billede af os. Når bevidstheden om Gud bliver en del af os, så finder vi ud af, at der altid er mere at sige om os end det, som vi selv og andre har at sige. Det blev vigtigt for mig, da jeg for nylig begravede min mor. Talen til begravelsen bar præg af de nuancer, der er, når man ser tilbage på et menneskeliv og den betydning, det menneske har haft for familie og omgangskreds. Det, der står tilbage, når alt er sagt om mangler, svigt, trofasthed, kærlighed, lukkethed, fejltagelser, smerte, omsorg, tro og håb er, at vores Far i himmelen tager imod os, som hans elskede børn, når det er Ham vi rækker ud imod, uanset, hvad der ellers siges om os. Det gælder i døden, og det er nok så vigtigt, men det gælder også lige nu! Menighedsrådet er – som alle andre - startet på et nyt arbejdsår og jeg vil starte med på menighedsrådets vegne at ønske alle i Ølsted et rigtig godt og velsignet nytår. Vi arbejder i menighedsrådet på at tilrettelægge kirkens aktiviteter således, at vi får mødt flest mulige borgere i byen. Det er vigtigt, at kirken er og især opleves relevant, når børn og voksne i Ølsted møder kirken, præsten og menigheden. Hvis, du bladrer igennem Sognenyt vil du kunne se lidt af, hvad der foregår i og omkring kirken. Det er vi glade for, for vi mener, vi har det bedste budskab i verden at arbejde for – og vi vil så gerne sige det videre til jer: Kirken er her kun, fordi, der er en Gud, som elsker enhver og ønsker ægte fællesskab med lige netop DIG. Vi oplever det selv, og vi tror det gælder alle. Med den overbevisning giver alt, hvad, vi gør, rigtig

34

god mening. Det er så enkelt: vi har meldt os på Guds hold, sammen med Jesus, og det er ikke en lukket fest! Det er da et godt grundlag for arbejdet i menighedsrådet, ikke? Lige nu glæder vi os over, at det nye graverskur uden for kirkediget er blevet færdigt, så i foråret vil vi få flyttet lidt rundt, så alt kommer til at se pænt og ordentligt ud omkring skuret. Samtidig vil vi få fjernet det gamle kapel, som i en årrække har tjent som graverskur. Vi har nu også fået grønt lys til at få færdiggjort kirkerestaureringen, som vil gå i gang i løbet af foråret, ligesom kirken vil blive kalket så hele kirken fremstår nykalket. Det skulle være ganske vist ☺ Det glæder os naturligvis – og vi håber det glæder Ølsteds borgere – at det, som har taget så mange år ny synes at kunne se sin afslutning, og vi igen har en køn, præsentabel og velholdt kirke i Ølsted. For yderligere informationer om kirken og dens aktiviteter besøg hjemmesiden www.oelstedkirke.dk. Her kan du også se referater fra menighedsrådsmøderne og se kirkens regnskaber. Du er også velkommen til at besøge menighedsrådsmøderne. De er offentlige. De hjerteligste hilsener på vegne af menighedsrådet Henning Gregersen formand.

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1


Gudstjenester Gudstjenester

marts

april i Ølsted kirke

i Ølsted kirke 02. 10.30 Fastelavn Luk.18,31-43 09. 10.30 Gospelgudstj. 1.s.i fasten Luk 22,2432,. Sogneindsamling og frokost. Se omtale i bladet 16. Ingen gudstjeneste 23. 10.30 3.s.i fasten Johs.8,42-51. Lovsangs gruppen deltager 30. 10.30 Midfaste Johs.6,24-35 v/Jens Arne Skjøtt

06. 10.30 Mariæ bebudelsesdag Luk.1,46-55 13. 10.30 palmesøndag Johs.12.1-16 17. 19.30 skærtorsdag Johs.13,1-15 18. 10.30 langfredag Johs.19,17-37 20. 10.30 påskedag Matt.28,1-8 . Lovsangsgruppen deltager. Påskefrokost 21. Ingen gudstjeneste. 2. Påskedag 27. Ingen gudstjeneste

Gudstjenester Menighedsrådsmøde den 25. marts 2014 kl. 19.00 i menighedslokalet

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

maj i Ølsted kirke

Menighedsrådsmøde den 30. april 2014 kl. 19.00 i menighedslokalet

04. 10.30 2.s.e. påske Johs.10,22-30 11. Ingen gudstjeneste 16. 10.30 Store bededag. Konfirmation 18. 10.30 4.s.e.påske. Johs.8,28-36 25. 10.30 Udendørs gudstjeneste med aktiviteter for børn. Se omtale i bladet. 26. 19.00 Gospelgudstjeneste udenfor ved Præstegården, hvis det er er godt vejr - ellers i kirken 29. 10.30 Kristi Himmelfartsdag Luk.24,46-53. Lovsangsgruppen d deltager. Kaffe og lagkager i Præstegården.

Menighedsrådsmøde den 22. maj 2014 kl. 19.00 i Menighedslokalet Visionsdag den 15. juni 2014

35


Der var engang - og nu... Stenhøjgaard - (Harald Mønster’s gård) Ca. 1960

I forbindelse med ejerskifte i 2011, måtte det gamle stuehus vige pladsen for et nyt moderne stuehus.

2012

Stenhøjgaard har været i samme slægt så langt tilbage historien rækker og frem til midt 80’erne, hvor Harald Mønster afhændede gården, og flyttede på plejehjem. I 1769 overtager Rasmus Clemmensen gården i fæste efter sin far Clemend Rasmussen, som har haft den i fæste siden 1733. I 1789 overtager Terkel Hansen, og i 1838 køber sønnen Hans Terkelsen gården fri af Bygholm Gods. I november 1846 udflyttes gården til sin nuværende placering (oprindelig placering var der, hvor, der i dag er Wulff Busser). I 1868 overtager Claus Mønster Hansen og i 1911 sønnen Hans Mønster – samme år bliver Harald Mønster født og dør i 2007 i en alder af 97 år. Haralds far dør i 1923, da Harald er 12 år. Harald bliver bestyrer i 1931 og overtager i 1949. (Det blev til 7 generationer – mindst)! Fra midt 80’erne til 2007 drives gården som deltidslandbrug – i 2007 sælges den til Bottrup Damgaard og i 2011 sælges bygningerne fra. Henning Christensen

36

Ølsted Sognenyt 2014/ nr. 1

Sognenyt 0114