Page 5

Borgmester Peter Soerensen

90 år, stærk og livskraftig Af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune Hjertelig tillykke til Brædstrup Idrætsforening med 90 års jubilæet. 90 år og stadig stærk og livskraftig – det indgyder stor respekt og anerkendelse, da det er en krævende og vigtig opgave at drive en idrætsforening. Når Brædstrup Idrætsforening nu har opnået 90 år på bagen, skyldes det først og fremmest en lang række aktive og dybt engagerede frivillige hjælpere og ledere, der gennem årene har slidt og slæbt for foreningens skyld og dermed selvfølgelig for medlemmernes skyld. Det er frivillige og ulønnede ledere, der har påtaget sig opgaven med at uddanne og træne medlemmerne,

og en sådan indsats betyder utrolig meget for idrætten, for børn og unges sportslige udvikling og sociale liv og for deres forberedelse til at deltage i fællesskabet og til at tage ansvar. Brædstrup Idrætsforening er et samlingspunkt for hele lokalområdet, og båret af et stort frivilligt engagement har foreningen gennem årene tilbudt et utal af arrangementer og aktiviteter for alle i og omkring Brædstrup. Børn, unge og ældre har uanset uddannelse, indkomst eller politisk overbevisning kunnet nyde det lokale fællesskab. Betydningen af en sådan forening kan ikke overvurderes, for sundhed, sociale relationer og oplevelsen af at trives, hvor man bor, hænger tæt

sammen med aktiviteter og fællesskaber, som dem, der findes i BIF. Jeg vil gerne understrege, at jeg er glad og stolt over vores foreningsliv, og jeg er glad og stolt over Brædstrup Idrætsforening, som trods 90 år på bagen stadig er frisk og rørig, fyldt med energi og fuld af liv og bevægelse – ikke mindst takket være de mange frivillige kræfter, der lægger masser energi i den jubilerende forening. Jeg vil gerne slutte dette forord med et stort og hjerteligt tillykke med jubilæet - må de næste mange år bringe masser af aktivitet, bevægelse, engagement og samvær til alle i Brædstrup Idrætsforening.

5

90 års jubilæumsskrift  
Advertisement