Page 4

Løbskomiteen med Finn Weel som formand, en af de trofaste ildsjæle og støtter i BIF. Natursti Maraton og Ring Skov Natursti løbet er nogle af de løb, Finn har stået for afviklingen af siden starten af afdelingen for cirka 26 år siden. BIF’s Venner er en selvstændig forening med Poul Erik Mouritsen som formand. Støtteforeningen har siden etableringen i 1973 støttet BIF og de forskellige afdelinger i BIF med et ikke ubetydeligt beløb, hvor fokus især har været på fodboldafdelingerne. Samtidig har BIF’s Venner med reklamebanderne været med til gennem årene at skabe en fornem ramme om opvisningsbanen på Brædstrup Stadion. BIF’s Støttefond med Poul Erik Holm, Alf Mathisen og Brian Eskildsen blev oprettet for 30 år siden, og vi har i BIF haft den årlige fornøjelse at få et økonomisk tilskud herfra. Man kan ikke drive en klub som BIF uden økonomisk støtte fra det lokale

erhvervsliv i form af sponsorrater. I den henseende har vi stor opbakning og tak for det. Man kunne godt sige, at BIF er en stor familie, som løfter i flok - uanset hvad opgaven er. Uden den positive indstilling ville det ikke kunne lade sig gøre at drive en klub som BIF, så tak til alle - I gør en forskel. Vi er i den heldige situation, at vi har gode rammer. F.eks. den nye kunstgræsbane, som blev indviet sidste år. Det betyder at vi nu kan træne hele året uden at ødelægge græsbanerne. Tribunen ved opvisningsbanen blev indviet for tre år siden og gav et stort løft i forhold til tilskuerne. Vores klubhus, som blev indviet i 1998, har faciliteter, som vi får ros for, når udenbys spillere kommer på besøg En omlægning af kioskdriften har været nødvendig, fordi en anden spilleradfærd ikke giver så mange kunder. Men vi kan være stolte af alle vores faciliteter og det fantastiske

gode samarbejde med Brædstrup Hallerne og Horsens Kommune. Når man bliver 90 år, giver det selvfølgelig anledning til at kigge på fremtiden og også prøve at sætte nogle nye mål. Vi har en god og velfungerende forening, men der er ingen tvivl om at kravene til en forening som vores vil blive større og større i fremtiden. Man kan f.eks. se, at det bliver mere udbredt, at man vil træne, når det passer ind i familiens rytme, og vi ved ikke, hvordan den nye skolereform vil udvikle sig set i forhold til fritidsaktiviteterne. Men jeg tror, at Brædstrup Idrætsforening står godt rustet til de næste 90 år, for med den ”familie” af ildsjæle og viljen til forandring og nytænkning, tror jeg, at der også i fremtiden vil være brug for Brædstrup Idrætsforening som et samlingspunkt med gode tilbud af sportslige fritidsaktiviteter, som er med til at gøre det attraktivt at bo i Brædstrup.

DBU Jyllands guldnåle-modtagere 2012 Frits Kristoffersen

DBU’s Sølvnål 1999 Egon Møller Jensen 2001 Poul Erik Mouritsen 2003 Frits Kristoffersen 2004 Poul Erik Holm 2012 Frede Benfeldt

DBU Jyllands Hæderstegn 2009 Egon Møller Jensen 2009 Frede Benfeldt 2011 Poul Erik Mouritsen 2012 Poul Erik Holm

Sport Awards Horsens Årets Ærespris Sportsåret 2008 Frits Kristoffersen

4

90 års jubilæumsskrift  
90 års jubilæumsskrift  
Advertisement