Page 23

Han trådte et skridt tilbage i fjor og overtog sekretærposten i stedet for formandsposten i seniorfodboldafdelingen, som Ole Pedersen har overtaget, men Frede Benfeldt er stadig tovholder for et af de helt store BIF-arrangementer, Musik i Gaden. Ikke mindst har han en lang række praktiske arbejdsopgaver for klubben. Blandt andet sørger han for at vaske og klargøre tøjet til fodboldspillerne på førsteholdet. Irene Benfeldt er som nævnt også aktiv i klubben, og hun holder meget af sin hjælpertjans i kiosken ved stadion. - Det er hyggeligt, og der er en god stemning, når førsteholdet spiller, og man lærer en masse mennesker at kende, siger hun.

Irene og Frede Benfeldt er ikke ”indfødte”. Parret boede oprindeligt i Stilling og kom til Brædstrup i 1985. Næsten med det samme blev de involveret i Brædstrup IF. - Jeg kan tydeligt huske, hvordan det begyndte. Det var en af de daværende trænere, Jens Erik Fischer, som en dag spurgte Frede, om ikke han kunne hjælpe lidt til. Og så har Frede hængt på lige siden, og jeg kom jo også med i det, fortæller Irene Benfeldt. Hun har rundet de 63 og er gået på efterløn. Frede Benfeldt er 59 år og er stadig på arbejdsmarkedet. Han arbejder for Velux i Østbirk

Spændt på generationsskifte Det er ret almindeligt, at det er den lidt ældre generation, der trækker det store læs i foreningslivet, og Irene Benfeldt er spændt på, hvor mange af de yngre, der vil tage over, når ”den gamle garde” ikke kan mere. - Jeg synes, at det kniber med at få de unge forældre til at engagere sig i foreningsarbejdet. Men på et tidspunkt bliver det jo nødvendigt med et generationsskifte. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvordan det vil gå, siger hun.

- Det går jo lige nogle år, før Frede kan gå på efterløn, konstaterer hun.

Frede Benfeldt er ofte at finde ved klubhuset. Foto: Peter Hald

23

90 års jubilæumsskrift  
Advertisement