Page 17

BIF-HIK samarbejdet Af Poul Erik Holm I sommeren 1958 var et juniorhold i fodbold fra HIK (Hellerup Idræts Klub) på cykeltur i Jylland. De blev udsat for punkteringer i nærheden af Brædstrup, og gartner Eslund hjalp dem med overnatning i skolens gymnastiksal. Dette fik vidtrækkende betydning for de to klubber! Efterfølgende kom et årligt sportslig samarbejde i gang mellem klubbernes lilleputter. BIF besøgte HIK i Kr. Himmelfartsferien, og HIK kom på genbesøg i Brædstrup i efterårsferien. Begge steder var det arrangeret sådan, at spillerne boede privat – og hvis det var muligt, kom spillerne fra HIK til at bo ved den spiller, man havde haft på besøg i HIK.

Så vidt vi ved, er der ikke andre venskabsklubber i Danmark, der har kunnet fortsætte og værne om et sådant årligt tilbagevendende arrangement i så mange år. Men det er positivt, at der i disse professionelle tider er plads til den form for samarbejde mellem to meget forskellige klubber. I anledning af 50 års jubilæet i 2010 var der i begge klubber reception og en jubilæumsmiddag med inviterede gæster. Ved receptionen i BIF´s klubhus deltog der ca. 100 personer. Der var hilsner fra bl.a. daværende kulturminister Per Stig Møller,

DBU, borgmester Jan Trøjborg og Folkeoplysningsudvalget. Samarbejdet har de sidste par år stået på »stand by«. I slutningen af september 2014 blev der afholdt et seminar i Brædstrup med deltagelse af seks HIK´er og ni BIF´er. Her blev situationen drøftet, og der kom flere forskellige forslag på bordet – herunder nogle med ændringer i forhold til det koncept, der tidligere er kørt. Fra begge klubber blev der udtrykt stor interesse i at genoptage udvekslingen, og der vil blive udført et stykke fremadrettet arbejde med håbet om at få det til at køre igen.

BIF’s Venner giver kontant støtte Af Poul Erik Mouritsen I efteråret 1972 mødtes en række fodboldinteresserede herrer i Brædstrup med en ide om at lave en støtteforening, der først og fremmest skulle støtte fodbolden I BIF økonomisk. De fem foregangsmænd var Svend Aage Schmidt, Finn Balleby Jensen, Arnold Grøngaard, Ole Sandvad og Erik Rask Pedersen. Støtteforeningen BIF’s Venner - eller slet og ret »Vennerne« - blev en realitet i januar 1973 og har gennem årene udover fodbolden også

jævnligt tilgodeset andre afdelinger I BIF. Udover økonomiske tilskud er det også »Vennerne«, der hvert år udnævner »Årets BIF’er« og i jubilæumsår udnævner en »Jubi BIF er«. Årets BIF’er blev første gang udnævnt i 1979, og det var Egon Møller Jensen. I 2012 indførte »Vennerne« Egon Møller Jensens mindepris. Den første der fik denne pris overrakt var Frits Kristoffersen. Se hele listen over alle prismodtagere andetsteds i skriftet.

Støttekronerne kommer fra bandereklamer, lotteri, medlemskontingenter, målaktier med mere. Bestyrelsen i »Vennerne« ser p.t. således ud: Eigil Olsen, Finn Christensen, Jens Frederik Jensen, Carsten Kjær og Poul Erik Mouritsen. Det er ikke småpenge, som BIF’s Venner har delt ud i tidens løb. I alt har støtteforeningen foreløbig uddelt 1.360.000,00 kroner til forskellige afdelinger i klubben. Foto: Peter Hald

17

90 års jubilæumsskrift  
Advertisement