Page 1

1924 - 2014

Brædstrup Idrætsforening 90 år


Kolofon Jubilæumsskrift udgivet i anledning af 90 års jubilæum i Brædstrup Idrætsforening af 1924 med økonomisk støtte fra: Sparekassen Kronjyllands Gavefond Brædstrup Kultursamvirke Løbskomiteén. Oktober 2014 Redaktion: Peter Hald og Jubilæumsudvalget (Frits Kristoffersen, Poul Erik Holm, Jens Frederik Jensen, Kurt Hansen og Thomas Schmidt) Forsiden: Julius Oplag: 500 eksemplarer Sats/layout: Grafiskhus Tryk: Grafiskhus 2014

Indholdsfortegnelse Ildsjælene har altid været klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 90 år, stærk og livskraftig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Talentarbejde blandt unge fodboldspillere . . . . . . . . . . . . . . 6 En ny basketballafdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Gymnastik i udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Optur for seniorfodbolden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Et eventyr for førsteholdstræneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Løbeklubben 8740DK kom med i 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 200 motionister spiller badminton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Volleyball genopstod som Fugl Fønix . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 De gamle drenge kan endnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Det er sjovt at skabe et hold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 BIF-HIK samarbejdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 BIF’s Venner giver kontant støtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sport giver livskvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Fremtiden er alsidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Irene er Fredes bagstopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Carl Blaschke skaffede en tribune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Musik i Gaden begyndte som en tosset idé . . . . . . . . . . . . . 27 Finn har fod på løbene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sejt arbejde med klubhuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2


Ole Schultz, formand for Brædstrup Idrætsforening. Foto: Martin Ravn

Ildsjælene har altid været klar Af Ole F. Schultz, formand for hovedbestyrelsen i Brædstrup Idrætsforening af 1924 Først vil jeg ønske Brædstrup Idrætsforening af 1924 tillykke med de 90 år. Foreningen er kun blevet 90 år i kraft af, at der altid har været en trofast og loyal flok af frivillige hjælpere. Mange ildsjæle har påtaget sig bestyrelsesopgaver, og trænere, holdledere, hjælpere m.v. i de forskellige afdelinger har klaret alle de praktiske ting, der følger med i en klub som BIF med et medlemstal på omkring 1000 medlemmer fordelt på ni afdelinger. I vilkårlig rækkefølge vil jeg nævne: Senior-fodboldafdelingen med Ole Pedersen som formand er en afdeling, der samlet set i de senere år har været i en rivende positiv udvikling. Ikke mindst med et førstehold i Jyllandsserien for første gang i BIF’s historie. Ungdoms-fodboldafdelingen med Lars Clemmensen som formand sprudler af liv og er på alle måder også en afdeling, der har rigtig mange ildsjæle. Det betyder, at man

både fastholder spillerne i klubben og samtidigt har et godt og trygt miljø. Badminton-afdelingen med Solvejg Vissing som formand er en afdeling, som kører meget stabilt. Både børn og voksne nyder spillet i gode omgivelser i Brædstrup Hallen og Skolehallen. Gymnastik-afdelingen med Rikke Frederiksen som formand er en afdeling med store udfordringer, idet ønsker og behov fra brugerne ændrer sig hele tiden. Men afdelingen har forstået at forny sig, så også her er der samlet set en stabil medlemsskare. Løbeklubben 8740dk med Hanne Østergaard som formand er en af de nyere afdelinger i BIF, men en afdeling der er god til at tilrette og finde nye tiltag til brugerne, og et stigende medlemstal viser, at der er behov for denne aktivitet. Volleyball med Birger Jensen som formand er også en af de nyere af-

delinger i BIF, men en afdeling der har medlemmer, der virkelig går ind for spillet. Der arbejdes på at oprette en børne/ungdoms-afdeling. Basketball med formand Hanne Østergaard er en helt ny afdeling i BIF, som vi er meget glade for. En afdeling som er startet efter en henvendelse fra nogle unge spillere, som gerne ville have deres hobby lagt i mere faste rammer. Vi glæder os meget til at se afdelingen udvikle sig i fremtiden. Brædstrup Rock blev i 2010 en afdeling under BIF. Linda Mikkelsen, Michael Kousgaard, Mads-Kristoffer Kristoffersen og Steen Lauersen brændte for at lave musik-arrangementer i Brædstrup, som kunne virke både socialt og give en positiv oplevelse. Rock i parken var et fantastisk arrangement, som sidst blev afholdt i 2012. Nu holder Brædstrup Rock en pause på grund af den store konkurrence, der i øjeblikket er på musikfestival-området. Men gruppen er stadig aktiv og arbejder på nye tiltag. 3


Løbskomiteen med Finn Weel som formand, en af de trofaste ildsjæle og støtter i BIF. Natursti Maraton og Ring Skov Natursti løbet er nogle af de løb, Finn har stået for afviklingen af siden starten af afdelingen for cirka 26 år siden. BIF’s Venner er en selvstændig forening med Poul Erik Mouritsen som formand. Støtteforeningen har siden etableringen i 1973 støttet BIF og de forskellige afdelinger i BIF med et ikke ubetydeligt beløb, hvor fokus især har været på fodboldafdelingerne. Samtidig har BIF’s Venner med reklamebanderne været med til gennem årene at skabe en fornem ramme om opvisningsbanen på Brædstrup Stadion. BIF’s Støttefond med Poul Erik Holm, Alf Mathisen og Brian Eskildsen blev oprettet for 30 år siden, og vi har i BIF haft den årlige fornøjelse at få et økonomisk tilskud herfra. Man kan ikke drive en klub som BIF uden økonomisk støtte fra det lokale

erhvervsliv i form af sponsorrater. I den henseende har vi stor opbakning og tak for det. Man kunne godt sige, at BIF er en stor familie, som løfter i flok - uanset hvad opgaven er. Uden den positive indstilling ville det ikke kunne lade sig gøre at drive en klub som BIF, så tak til alle - I gør en forskel. Vi er i den heldige situation, at vi har gode rammer. F.eks. den nye kunstgræsbane, som blev indviet sidste år. Det betyder at vi nu kan træne hele året uden at ødelægge græsbanerne. Tribunen ved opvisningsbanen blev indviet for tre år siden og gav et stort løft i forhold til tilskuerne. Vores klubhus, som blev indviet i 1998, har faciliteter, som vi får ros for, når udenbys spillere kommer på besøg En omlægning af kioskdriften har været nødvendig, fordi en anden spilleradfærd ikke giver så mange kunder. Men vi kan være stolte af alle vores faciliteter og det fantastiske

gode samarbejde med Brædstrup Hallerne og Horsens Kommune. Når man bliver 90 år, giver det selvfølgelig anledning til at kigge på fremtiden og også prøve at sætte nogle nye mål. Vi har en god og velfungerende forening, men der er ingen tvivl om at kravene til en forening som vores vil blive større og større i fremtiden. Man kan f.eks. se, at det bliver mere udbredt, at man vil træne, når det passer ind i familiens rytme, og vi ved ikke, hvordan den nye skolereform vil udvikle sig set i forhold til fritidsaktiviteterne. Men jeg tror, at Brædstrup Idrætsforening står godt rustet til de næste 90 år, for med den ”familie” af ildsjæle og viljen til forandring og nytænkning, tror jeg, at der også i fremtiden vil være brug for Brædstrup Idrætsforening som et samlingspunkt med gode tilbud af sportslige fritidsaktiviteter, som er med til at gøre det attraktivt at bo i Brædstrup.

DBU Jyllands guldnåle-modtagere 2012 Frits Kristoffersen

DBU’s Sølvnål 1999 Egon Møller Jensen 2001 Poul Erik Mouritsen 2003 Frits Kristoffersen 2004 Poul Erik Holm 2012 Frede Benfeldt

DBU Jyllands Hæderstegn 2009 Egon Møller Jensen 2009 Frede Benfeldt 2011 Poul Erik Mouritsen 2012 Poul Erik Holm

Sport Awards Horsens Årets Ærespris Sportsåret 2008 Frits Kristoffersen

4


Borgmester Peter Soerensen

90 år, stærk og livskraftig Af borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune Hjertelig tillykke til Brædstrup Idrætsforening med 90 års jubilæet. 90 år og stadig stærk og livskraftig – det indgyder stor respekt og anerkendelse, da det er en krævende og vigtig opgave at drive en idrætsforening. Når Brædstrup Idrætsforening nu har opnået 90 år på bagen, skyldes det først og fremmest en lang række aktive og dybt engagerede frivillige hjælpere og ledere, der gennem årene har slidt og slæbt for foreningens skyld og dermed selvfølgelig for medlemmernes skyld. Det er frivillige og ulønnede ledere, der har påtaget sig opgaven med at uddanne og træne medlemmerne,

og en sådan indsats betyder utrolig meget for idrætten, for børn og unges sportslige udvikling og sociale liv og for deres forberedelse til at deltage i fællesskabet og til at tage ansvar. Brædstrup Idrætsforening er et samlingspunkt for hele lokalområdet, og båret af et stort frivilligt engagement har foreningen gennem årene tilbudt et utal af arrangementer og aktiviteter for alle i og omkring Brædstrup. Børn, unge og ældre har uanset uddannelse, indkomst eller politisk overbevisning kunnet nyde det lokale fællesskab. Betydningen af en sådan forening kan ikke overvurderes, for sundhed, sociale relationer og oplevelsen af at trives, hvor man bor, hænger tæt

sammen med aktiviteter og fællesskaber, som dem, der findes i BIF. Jeg vil gerne understrege, at jeg er glad og stolt over vores foreningsliv, og jeg er glad og stolt over Brædstrup Idrætsforening, som trods 90 år på bagen stadig er frisk og rørig, fyldt med energi og fuld af liv og bevægelse – ikke mindst takket være de mange frivillige kræfter, der lægger masser energi i den jubilerende forening. Jeg vil gerne slutte dette forord med et stort og hjerteligt tillykke med jubilæet - må de næste mange år bringe masser af aktivitet, bevægelse, engagement og samvær til alle i Brædstrup Idrætsforening.

5


Talentarbejde blandt unge fodboldspillere Af Lars Clemmensen, formand for ungdomsfodboldafdelingen I ungdomsafdelingen har vi gang i talentudviklingsarbejdet. Hensigten er på kort sigt at øge kvaliteten for holdet i årgangene 99-97(U15-U17). På længere sigt skal talentudvalget være bindeled for førsteholdene i klubben i ungdom, dvs. U13-U19. Hvis og når der er et hold til U 21, skal vi søge et samarbejde med BIF senior tillige. Der er mange »trusler« mod at dyrke fodbold i teenage-årene. Derfor skal vi i klubben virkelig have et godt tilbud til dem, som syntes det er sjovt at spille og træne fodbold. Det er oftest de bedste spillere. De mindre gode spillere falder ofte fra, når de bliver teenagere. Det er sigtet, at BIF Ungdom kan lave et så godt tilbud, at vi kan øge spillertilgangen til klubben, så de unge bliver ved med at spille og helst søger til BIF og ikke til andre klubber i omegnen. Derved kan vi bevare hold i alle ungdoms-årgangene. Situationen aktuelt indenfor ungdomsfodbolden er, at kun de allerbedste elitespillere kan få større udfordringer i de store klubber. Så hvis man er dygtig, men ikke vil ofre ALT for sin fodbold, så har man ikke rigtig nogen muligheder for at blive udfordret og udviklet yderligere. Vi skal opbygge en klub, hvor vi benytter os af relevante træningsmetoder, som kan medvirke til primært at BIF sætter fokus på de unge talenter. Og talentudviklingsarbejdet er begyndt at bære frugt. Foto: Morten Marboe

6

udvikle fodboldspillerne, men også udvikle deres personlige og individuelle kompetencer. Såsom selvtillid, sociale færdigheder, styrke, identitet etc. Det skal være sjovt for den enkelte spiller og givende som menneske at være en del af klubben. Brug de gode faciliteter I Brædstrup har vi rigtig gode faciliteter indenfor et meget lille geografisk område. Svømmehal, fitnesscenter, Brædstrup Hallen samt nyt klubhus, et flot stadion, gode træningsbaner og senest en kunstgræsbane med to træningsbaner. Disse faciliteter udgør et fundament, som vi slet ikke udnytter optimalt i dag.

Andre klubber misunder os vores faciliteter. Talentarbejdet er ved at bære frugt: U15 B-rykker op i U15 A-række. U16 A-række rykker op i mester række B. (BIF har ikke haft et mester række hold i mange år.) U 14 spiller A-række, og vores U13 drenge rykker fra B-række til A-række. Vi har desværre ikke mange pigehold, så vi prøver at slå U13 og U15 piger sammen, så pige-siden også vil blive løftet. Vores U15 piger spiller A-række. Der er mange herlige børn i alderen 6 - 10 år, så der er mange dygtige spillere på vej i Brædstrup.

Ungdomsformand Lars Clemmensen (t.v.) og træner Kent Pedersen er med i det talentudvalg, der sætter fokus på ungdomsspillere. Foto: Peter Hald


En ny basketballafdeling Af Hanne Østergaard, formand for basketballafdelingen April 2014 fik BIF en ny afdeling. Basketball-klubben Rednecks blev dannet. Tre drenge, der på det tidspunkt gik i 7. klasse, stod bag ved initiativet. De tre unge initiativtagere, Mikkel Breth Frisk, Niclas Arensback Følbæk og Frederik Østergaard Hansen, spillede sammen med deres kammerater basket i skolen og i fritiden, og de havde lyst til at danne en klub. Drengene havde selv fundet en træner, Morten Koch der er lærer på Brædstrup Skole. De har også hjælp fra basketballdommeren Mads Bonde. Efter et møde med formanden for BIF, Ole Shultz, fik det nye basketball-hold en tid i skolehallen fredag eftermiddag, og klubben var i gang. Der blev indkaldt til forældremøde. Under dette møde blev en bestyrelse nedsat. Drengene havde selv mod på at træde ind i bestyrelsen, men da de er under 16 år, blev det forældrene, der skulle træde ind. Hurtigt blev der valgt fem medlemmer, og arbejdet kunne begynde. Bestyrelsen består af Pia Andersen, Jimmy Frisk (kasserer), Robert Følbæk (sekretær) Annika Stausgaard og Hanne Østergaard (formand).

Den nyeste aktivitet i Brædstrup er et basketball-hold, der blev oprettet i april på initiativ af tre unge lokale basketball-spillere, Niclas Arensback Følbæk (forrest), Frederik Østergaard Hansen og Mikkel Breth Frisk.

Drengene har selv indhentet sponsorat fra Brædstrup Humanitær Forening til bolde og træningstøj. Derud over har klubben fået et sponsorat fra Nybolig igennem BIF. Rednecks er endnu ikke tilmeldt turnering. De vil starte ud med træ-

ningskampe og træne lidt mere, inden de tager næste skridt. Holdet består lige nu af elever fra 7., 8., og 9. klasse.

Jubi-Biffer Ved BIFs 60 års jubilæum i 1984 fik den daværende bestyrelse i BIFs Venner ideen til en ny udnævnelse til en person, som man syntes havde gjort et ekstraordinært stort og godt stykke arbejde for BIF, nemlig en »Jubi-Biffer«. Følgende har fået prisen: 1984 BIFs 60 års Jubilæum 1994 BIFs 70 års Jubilæum 1999 BIFs 75 års Jubilæum 2004 BIFs 80 års Jubilæum

Egon Møller Jensen Frits Kristoffersen Poul Erik Holm Frede Benfeldt

7


Der er gang i gymnastikken i Brædstrup. Her er det fra en opvisning i 2013. Foto: Morten Marboe

Gymnastik i udvikling Af Rikke Lund Frederiksen, formand for gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen i Brædstrup idrætsforening har gennemgået en stor forandring i de sidste 15 år. I 2006 flyttede afdelingens aktiviteter fra den røde gymnastiksal på Brædstrup Skole til den nybyggede minihal ved Brædstrup Hallen. Det gav afdelingen nogle nye muligheder. Der blev blandt andet plads til flere hold og flere gymnaster på holdene, og det blev muligt at samle alle afdelingens aktiviteter på én adresse på Skovvejen. Der er igennem årene blevet plads til nye hold og nye instruktører, samtidig med at der stadig er erfarne instruktører i gang. Det giver en god dynamik til afdelingen, at der er erfarne kræfter at trække på, men også nye, der bidrager med andre ideer. Vi er stolte af, at så mange instruktører vælger at fortsætte år efter år. Vi har igennem årene haft en rimelig jævn fordeling mellem børn og voksne medlemmer, og der har været hold til alle aldre. 8

I 2009 startede en omfattende udskiftning af udvalgsmedlemmer. I 2012 stoppede Marianne Kristensen, efter 14 år som kasserer, som den sidste fra det gamle udvalg, og udvalget bestod nu udelukkende af nye medlemmer. Undertegnede blev valgt som formand i 2009. P.t. består udvalget af fire medlemmer. Formand Rikke Frederiksen. Kasser Kristian Raun. Medlem Brian Ahler. Medlem Hanne Nielsen. Igennem de sidste godt to år, har gymnastikafdelingen forsøgt at ny-

tænke konceptet. Der er blevet skrevet nyhedsbreve tre gange om året, der er kommet et nyt, stort springhold, vi har udvidet vores familiegymnastikhold med et hold om lørdagen og sidst, men ikke mindst, drømmer vi om at udvide minihallen med en springgrav. Vi afslutter alle vores sæsoner med opvisning i marts. Det har været nogle rigtig gode eftermiddage i Brædstrup Hallen, hvor vi i 2014 satte publikumsrekord med over 400 betalende tilskuere.

Gymnastik-fakta Gymnastikafdelingen fik airtrack-bane i foråret 2005 og fik penge til den fra Tuborg julen 2004. En ny springbane kom til i 2013. I 2013 fik gymnastik nye instruktører på springholdet, og første sæson var der 60 gymnaster, der trænede helt til sommerferien og tog på træningslejr i Ikast. Det har givet udvalget en drøm om en springgrav tilknyttet minihallen.


Optur for seniorfodbolden Af Frede Benfeldt, sekretær for fodboldafdelingen Siden de sidste jubilæum i 2004 har seniorfodbolden i Brædstrup IF været i en rivende udvikling. I 2004 spillede førsteholdet i serie 3, hvor holdet fik en placering som nummer 7. I 2005 og 2006 blev det til en placering som nummer fire, mens det i 2007 blev til en femteplads. Derefter startede opturen i 2008. Med Søren Roed og Lars Juul som trænere

vandt vi serie 3, og allerede i foråret 2009 var vi stærke nok til at vinde serie 2 og rykke op i serie 1, hvor vi så blev nummer fem i efteråret. Fra foråret 2009 kom der i øvrigt en ny turneringsstruktur, som betød, at vi nu spillede halvårlige turneringer. I 2010 overtog Steffen Gammelgaard cheftræner stolen og det ud-

Det gik rigtig godt for BIFs førstehold i 2013. Brædstrup-mandskabet fik en oprykning til Jyllandsserien efter en fremragende sæson med flere storsejre. Foto: Morten Marboe

møntede sig i en syvendeplads i foråret, men vi slap fri for nedrykning. Desværre var vi ikke så heldige i efterårssæsonen, hvor vi igen blev nummer syv efter et nederlag på 6-2 til AIA-Tranberg på sidste spilledag. Det betød, at vi var tilbage i serie 2. I foråret 2011 var vi tæt på at vende tilbage til serie 1, men vi måtte nøjes med andenpladsen. Til gengæld fik vi i efteråret 2011 en sikker førsteplads med 30 point i 14 kampe. Dermed var vi tilbage i serie 1, hvor vi i 2012 blev nr. fem i foråret og nr. fire i efteråret. Jubelåret 2013 Sæsonen 2013 blev det helt store jubelår med en tredjeplads i foråret og en sikker førsteplads i efteråret. Med 32 point i 14 kampe og en målscore på 61-18 var oprykningen til Jyllandsserien sikret efter flot og målrettet arbejde af trænerstaben med Steffen Gammelgaard i spidsen. Det var så med stor spænding, at vi gik ind til debuten i Jyllandsserien her i foråret, men det gik over alt forventning, og vi sluttede på en flot tredjeplads. Vi er i skrivende stund i gang med anden sæson i Jyllandsserien. Steffen Gammelgaard blev træner for førsteholdet i 2010. Foto: Martin Ravn

Æresmedlemmer Udnævnt i 1949 Udnævnt i 1949 Udnævnt i 1954 Udnævnt i 1984 Udnævnt i 1984 Udnævnt i 1984 Udnævnt i 1994 Udnævnt i 1999 Udnævnt i 1999 Udnævnt i 1999 Udnævnt i 1999

Rasmus Hansen Antonius Mogensen Chr. Rungholm Ejner Søndergaard Kresten Søndergaard Ove Mikkelsen Robert Pedersen Egon Møller Jensen Poul Erik Holm Erik Pedersen Frits Kristoffersen

9


Et eventyr for førsteholdstræneren Træner Steffen Gammelgaard har oplevet Jyllandsserien sammen med sit hold Af Peter Hald wet her blev skrevet den 4. oktober, havde førsteholdet lige tabt 0-5 til Aabyhøj. - Eventyret er ved at være slut. Vi må indse, at vi skal til at spille i serie 1 – ellers skal der ske et mirakel. Vi skal vinde fire kampe i træk, sagde han. - Vi har kæmpet bravt, og holdet blev presset til det yderste. Vi har oplevet mange skader, for skaderne kommer jo, når man bliver presset, siger Steffen Gammelgaard. Han oplyser, at han fortsætter som træner for førsteholdet. - Det gør jeg med stor glæde, siger han.

Steffen Gammelgaard er træner for Brædstrup IFs førstehold i Jyllandsserien. Foto: Martin Ravn

BIFs førsteholdstræner Steffen Gammelgaard har haft et forrygende jubilæumsår. Han og det hårdtarbejdende hold har for første gang i klubbens historie oplevet at spille i Jyllandsserien. - Det er en enestående præstation, og der er nok mange, der ikke helt er klar over, hvilket niveau vi nåede op på. Det har været et eventyr, siger Steffen Gammelgaard. Til gengæld er han i skrivende stund ved at indstille sig på, at førsteholdet næste år skal spille i serie 1: Der havde en del tabte kampe i slutningen af sæsonen, og da intervie10

Hverken han eller holdet kommer sovende til resultaterne. Steffen Gammelgaard skal også klare et utal af praktiske opgaver ved siden af trænerjobbet. Blandt andet skriver han kampreferater og forsyner BIF’s hjemmeside med stof. Det med at skrive er en tjans, som Gammelgaard nyder. - Som ung var jeg sportsmeddeler for Midtjyllands Avis, og jeg havde en drengedrøm om at blive journalist, fortæller han. Nyt job Jobmæssigt har det været et omskifteligt år for Steffen Gammelgaard. Tidligere var han topsælger for firmaer i hospitalsudstyrs-branchen, og i år prøvede han også en kort overgang kræfter med jobbet som salgschef for Herning Folkeblad, men 1. oktober fik han nyt job som landechef for firmaet Norden Olje i Kolding. Nye metoder Steffen Gammelgaard blev træner for BIF’s førstehold i 2010, og den-

gang var der ikke mange, der regnede med, at holdet ville komme i Jyllandsserien. Men Steffen Gammelgaard gik straks i gang med at indføre nye metoder. Det gav pote, og truppen blev også styrket med flere nye spillere. BIF har ikke fusionsplaner, og Steffen Gammelgaard er stolt af at være med i BIF, der i år fejrer sit 90 års jubilæum. Og klubben er godt rustet til fremtiden: - Ungdomsafdelingen har gang i et utroligt vigtigt talentudviklingsarbejde, og klubben har fået mere sponsortilslutning. De lokale forretningsdrivende er gode til at bakke op, siger træneren.

Steffen Gammelgaard fik den store fornøjelse at møde tidligere landsholdstræner Sepp Piontek på Brædstrup Stadion den 8. august i år. Sepp Piontek er nu i dag teknisk direktør for old boyslandsholdet. Foto: 71Media


Brædstrup Løbet i august er en af de store årlige aktiviteter i løbeklubben 8740dk.

Løbeklubben 8740DK kom med i 2011

Af Hanne Østergaard, formand for løbeklubben 8740DK

Løbeklubben 8740DK blev stiftet i maj 2008, og i 2011 valgte klubben at blive en del af det større fællesskab, Brædstrup Idrætsforening. Løbeklubben 8740DK er nu en underafdeling af BIF.

Vi har spis-sammen arrangementer den første torsdag i hver måned. Der hygger vi os og får talt lidt sammen om kommende løb.

Klubbens medlemmer tager ud til mange forskellige løb i de nærliggende klubber og nogle af de større løb i landet såsom løbene over Storebæltsbroen. I år har vi blandt andet deltaget i Alt for Damerne løbet, Horsens Løbet, Århus halvmaraton, Ring Skov Løbet, Natursti Maraton og Bering Stafetten.

Løbeklubben overtog Brædstrup Løbet efter løbs-komiteen i 2011. Der er godt afmærkede ruter i skoven på 5 og 10 km. Der er børneløb på 800 m på stadion, hvor alle de deltagende børn får medalje. Der er præmier til de tre første i begge distancer i herre, dame og børnerækkerne. Der er mange udtrækningspræmier til løberne, sponsoreret af lokale erhvervsdrivende.

Løbeklubben arrangerer forskellige ting for deres medlemmer hvert år og inviterer blandt andet spændende foredrags holdere såsom Gert Rune, den étbenede løber, og den lokale bjergbestiger Carl Blaschke.

Der er træningstider tirsdag eftermiddag kl. 16.30 og torsdag aften kl.19.00. Det giver mulighed for flere at løbe i fællesskab med de to forskellige tidspunkter. Ofte er der løbere, der løber søndage kl.11.00.

Det er en billig løbeklub at være medlem af, og vi forsøger at skabe mange forskellige tilbud til vores medlemmer. Vi arbejder på at skaffe flere medlemmer. Det gør det sjovere og nemmere at lave spændende ting. Indtil marts 2010 var Jeannette Damsted formand for løbeklubben. Herefter har Hanne Østergaard været formand. P.t. består bestyrelsen desuden af Charlotte Pedersen, Henning Overgaard, Marianne Nørmark, Jan Kristensen, og Lene Lund, der er kasserer. Hun stopper nu, og Henrik Kaspersen overtager. Desuden er Vagn Saugberg tovholder for Brædstrup Løbet.

11


200 motionister spiller badminton Af Solveig Vissing, formand for badmintonafdelingen Badmintonafdelingen i Brædstrup idrætsforening har cirka 200 motionister, som spiller hele vinterhalvåret i Skolehallen. Vi lægger hvert år ud med lodtrækning af banerne sidst i august, så vi kan starte sæsonen til september og spille helt til påske. Vi holder vores hyggelige juleafslutning i starten af december, hvor alle dyster mod alle i intensive kampe, hvorefter præmierne bliver omsat ved en julemiddag i hallens cafeteria.

Der er mulighed for at deltage i Torsdagsbadminton i Brædstrup Hallen, hvor Ole Sørensen styrer tropperne. Der hygges og spilles på livet løs.

Vi har et veteranhold med Verner Ross Petersen, Poul Brink, Ingo Hansen og Carsten Laursen, der i mange år har deltaget i en turnering for veteraner.

Medlemstallet er rimeligt stabilt. Aldersspredningen i motionsafdelingen er stor. Vores ældste spiller i forrige sæson var Viggo Hansen, som er født i 1928, og de yngste er fra slutningen af 1980’erne.

I februar 2014 deltog otte spillere i Kommunemesterskaberne, hvor Brædstrup fik to kommunemestre og flotte placeringer som toer og treer.

Historiske tilbageblik 1989-2004 Handicapidræt i BIF 1998 BIF’s venner – 25 års jubilæumsår 1999, 2004 og 2014 spillede DBU’s Oldboys landshold mod BIF 2000 Ny indgangsportal. To nye bygninger ved indgang til stadion 2000 Badminton hjemtager 10 guldmedaljer og 12 sølvmedaljer ved amtsmesterskaberne. 2002 Første Knæjt-Awten. 2003 Åbent hus i klubhuset i anledningen af 5 år siden indvielsen. 2003 BIF indgår samarbejde med FC Midtjylland 2003 Nyt tiltag i BIF - bordtennis. 2003 Den 13. juli på Brædstrup Stadion: FC Midtjylland mod Hamburger SV. 2005 Sidste BIF-NYT (18. årgang). 2010 50 års jubilæum i BIF-HIK-samarbejdet. 2010 Løbeklubben 8740DK optages i BIF den 15. december. 2010 Oktober 2010 – Første indendørsstævner – fodbold – Brædstrup IF CUP – en kæmpe succes 2010 DBU’s fodboldskole – 10. gang i Brædstrup. 2010 Gør en forskel-prisen DBU Jylland Region 3 – Frede Benfeldt 2011 Den 24. juni indvies tribunen på stadion. 2013 Den 28. oktober indvies kunststofbanen. 2013 Årets Idrætsleder Horsens Kommune – Frede Benfeldt 2013 Energimidt – Årets ildsjæl - Marie Bønnelykke

12


Volleyball genopstod som Fugl Fønix Af Birger Jensen, formand for volleyballafdelingen Efter at have ligget i dvale siden udgangen af forrige årtusinde rejste volleyballafdelingen sig igen som en fugl Fønix i januar 2012. En tilflytter, Mine Bengtson, tog kontakt til bestyrelsen i BIF. Herfra blev hun henvist til mig, og i fællesskab er det lykkedes at få volleyball i gang i Brædstrup igen. Vi er ikke så mange spillere, så der er plads til flere på motionsholdet i Minihallen mandag aften fra kl. 20.15 til 22.

Til den kommende sæson arbejder vi med planer om deltagelse i turnering i DGI-regi i Horsens, men det forudsætter at fremmødet til træningen øges blandt spillerne. Alternativt vil vi hen over sæsonen kontakte omkringliggende klubber til venskabelige sammenkomster og kampe.

Yding. Desværre var der blot tale om en enlig svale, men det er forsøgt, og med cirka 10 spillere i alderen 10 til 12 år på holdet, var ikke så ringe endda. Vi vil forsøge at få et nyt hold i gang, når vi finder en træner der har lysten, energien og muligheden for at give børnene indlæring i spillet.

Forrige år havde vi gang i et hold KIDS-spillere under ledelse af en af vore unge motionister, Esben Due

Der trænes intenst i minihallen i Brædstrup. Foto: Privat

13


De gamle drenge kan endnu Old boys-landshold slog Brædstrups bedste spillere en varm august-aften. Men det holdt hårdt Af Peter Hald Som et led i fejringen af BIFs 90 års jubilæum var det hæderkronede oldboys landshold inviteret til Brædstrup Stadion fredag 8. august. Her var cirka 700 tilskuere samlet for at se gamle fodboldhelte kæmpe mod Brædstrups førstehold i Jyllandsserien. Ingen tvivl om, at oldboys landsholdet kom på hårdt arbejde i Brædstrup denne meget varme fredag aften. Brædstrups jyllandsseriemandskab var toneangivende og kæmpede godt, men gæsterne startede bedst. Allan K. Jepsen fra de gamle drenges landshold scorede nemlig til 1-0 efter bare seks mi-

14

nutter. Mik Kruse fra Brædstrup fik udlignet i anden halvleg, men Stig Tøfting havde i kampens sidste minutter held til at få bolden i nettet og gøre det til en landsholds-sejr på 2-1. Det var old boys landsholdets tekniske direktør Sepp Piontek selvfølgelig meget tilfreds med. Brædstrups unge spillere havde en gennemsnitsalder på knapt 25 år, mens oldboys-landsholdets gennemsnitsalder var 40 år. Også dengang Brædstrup IF fyldte 75 og 80 år var oldboys-landsholdet (som selvfølgelig har haft skiftende mandskaber!) på besøg. Hver gang er det blevet til landshold-sejr.


Kampen blev livlig og bød på mange sjove situationer. (Privatfoto) Et flot gruppefoto – oldboys landsholdet anno 2014 og Brædstrup førstehold i Jyllandsserien. (Privatfoto)

15


Det er sjovt at skabe et hold At opbygge et fodboldhold er noget af det bedste, siger ildsjæl fra Brædstrup IF Af Peter Hald Noget af det bedste i fodbold er, når et fodboldhold begynder at optræde som et hold. Det mener en af ildsjælene i Brædstrup IF, Kurt Hansen. Han har været aktiv frivillig i Brædstrup IF’s fodboldafdeling i over 20 år, og en af hans bedste oplevelser stammer fra hans tid som ungdomsleder i slutningen af 90’erne. - Jeg stod med et lilleput-hold, som ingen andre ville have med at gøre. De var skruphamrende umulige, og de havde faktisk aldrig prøvet at vinde en kamp. Så fik jeg holdet, og jeg gik i gang med at ryste dem sammen. Det lykkedes. Jeg lærte dem at blive et hold. Jeg tog dem alvorligt, og de tog sig selv alvorligt, og de begyndte at vinde kampe. Så er det sjovt - det er det, der får en til at blive ved med at være engageret, fortæller Kurt Hansen. Hæderspris Den 64-årige fodbold-entusiast er ikke længere træner, men han er stadig yderst aktiv i Brædstrup IF. Han giver en hånd med i flere forskellige sammenhænge, og han er en af BIF’s repræsentanter i klubsamarbejdet med FC Midtjylland, hvor han blandt andet har ansvar for den kommercielle del. Desuden har han forskellige tovholderfunktioner. og han er med i BIF’s jubilæumsudvalg, der har planlagt fejringen af klubbens 90 års jubilæum. For sin indsats blev Kurt Hansen hædret med Egon Møller Jensens Mindepris, der gives til folk, der har lagt et kæmpearbejde i klubben. Det er næsten umuligt at gøre op, hvor mange timer Kurt Hansen har brugt som frivillige i Brædstrup IF i de seneste 20 år, men han synes selv, at tiden er givet rigtig godt ud.

16

- Det har givet mig meget. Jeg interesserer mig selvfølgelig for sporten, men sammenholdet og det at arbejde med mennesker er mindst lige så vigtigt, understreger han. Et godt skulderklap Taknemmelighed er en af de bedste belønninger, de frivillige kan få: - Ved oktoberfesten sidste år fik jeg talt med en af dem, der havde spillet på et af ”mine” ungdomshold. Han sagde til mig: ”Den bedste tid i min ungdom var, da jeg spillede på dit hold”. Da blev jeg rørt. Det er sådan et skulderklap, man bliver rigtig glad for, siger Kurt Hansen. - Jeg har jo opbygget en stor del af mit netværk omkring Brædstrup IF, og mange af mine bedste venner er engageret i klubben, siger han. Uundværlig forening En idrætsforening som BIF, der spænder over flere forskellige sportsgrene, er vital for en by som Brædstrup, mener Kurt Hansen: - Uden en idrætsforening ville Brædstrup blive en by, som folk søgte væk

fra. Det er en meget vigtig del af lokalsamfundet, fastslår han. Selv om Kurt Hansen har været fodboldleder i mange år, har han og hustruen Grethe selv mest spillet håndbold i deres yngre dage. Parrets søn Caspar har spillet fodbold, men han er nu gået over til håndbold og spiller for BHK. Kurt Hansen har en hel del livserfaring at trække på, og blandt andet erfaringer med at arbejde i udlandet har givet bonus. - I en årrække boede og arbejdede jeg i Tyskland. Jeg har også arbejdet i USA og Taiwan, og mødet med andre kulturer har lært mig fleksibilitet, siger Kurt Hansen, der er uddannet merkonom og i dag arbejder som salgschef for det store metalvarefirma Sjølund A/S i Kolding. - Der er rundt regnet halvandet år til, at jeg skal på pension, og til den tid kan det være, at der bliver nogle flere timer til Brædstrup IF, siger han med et lunt smil.

- Uden en idrætsforening ville Brædstrup blive en by, som folk søgte væk fra. Det er en meget vigtig del af lokalsamfundet, fastslår BIF-veteranen Kurt Hansen. Foto: Morten Marboe


BIF-HIK samarbejdet Af Poul Erik Holm I sommeren 1958 var et juniorhold i fodbold fra HIK (Hellerup Idræts Klub) på cykeltur i Jylland. De blev udsat for punkteringer i nærheden af Brædstrup, og gartner Eslund hjalp dem med overnatning i skolens gymnastiksal. Dette fik vidtrækkende betydning for de to klubber! Efterfølgende kom et årligt sportslig samarbejde i gang mellem klubbernes lilleputter. BIF besøgte HIK i Kr. Himmelfartsferien, og HIK kom på genbesøg i Brædstrup i efterårsferien. Begge steder var det arrangeret sådan, at spillerne boede privat – og hvis det var muligt, kom spillerne fra HIK til at bo ved den spiller, man havde haft på besøg i HIK.

Så vidt vi ved, er der ikke andre venskabsklubber i Danmark, der har kunnet fortsætte og værne om et sådant årligt tilbagevendende arrangement i så mange år. Men det er positivt, at der i disse professionelle tider er plads til den form for samarbejde mellem to meget forskellige klubber. I anledning af 50 års jubilæet i 2010 var der i begge klubber reception og en jubilæumsmiddag med inviterede gæster. Ved receptionen i BIF´s klubhus deltog der ca. 100 personer. Der var hilsner fra bl.a. daværende kulturminister Per Stig Møller,

DBU, borgmester Jan Trøjborg og Folkeoplysningsudvalget. Samarbejdet har de sidste par år stået på »stand by«. I slutningen af september 2014 blev der afholdt et seminar i Brædstrup med deltagelse af seks HIK´er og ni BIF´er. Her blev situationen drøftet, og der kom flere forskellige forslag på bordet – herunder nogle med ændringer i forhold til det koncept, der tidligere er kørt. Fra begge klubber blev der udtrykt stor interesse i at genoptage udvekslingen, og der vil blive udført et stykke fremadrettet arbejde med håbet om at få det til at køre igen.

BIF’s Venner giver kontant støtte Af Poul Erik Mouritsen I efteråret 1972 mødtes en række fodboldinteresserede herrer i Brædstrup med en ide om at lave en støtteforening, der først og fremmest skulle støtte fodbolden I BIF økonomisk. De fem foregangsmænd var Svend Aage Schmidt, Finn Balleby Jensen, Arnold Grøngaard, Ole Sandvad og Erik Rask Pedersen. Støtteforeningen BIF’s Venner - eller slet og ret »Vennerne« - blev en realitet i januar 1973 og har gennem årene udover fodbolden også

jævnligt tilgodeset andre afdelinger I BIF. Udover økonomiske tilskud er det også »Vennerne«, der hvert år udnævner »Årets BIF’er« og i jubilæumsår udnævner en »Jubi BIF er«. Årets BIF’er blev første gang udnævnt i 1979, og det var Egon Møller Jensen. I 2012 indførte »Vennerne« Egon Møller Jensens mindepris. Den første der fik denne pris overrakt var Frits Kristoffersen. Se hele listen over alle prismodtagere andetsteds i skriftet.

Støttekronerne kommer fra bandereklamer, lotteri, medlemskontingenter, målaktier med mere. Bestyrelsen i »Vennerne« ser p.t. således ud: Eigil Olsen, Finn Christensen, Jens Frederik Jensen, Carsten Kjær og Poul Erik Mouritsen. Det er ikke småpenge, som BIF’s Venner har delt ud i tidens løb. I alt har støtteforeningen foreløbig uddelt 1.360.000,00 kroner til forskellige afdelinger i klubben. Foto: Peter Hald

17


Sport giver livskvalitet Sport giver et fællesskab, der varer livet ud, mener BIF-veteranen Poul Erik Holm Af Peter Hald Poul Erik Holms arbejdsværelse er prydet med diplomer, billeder, udklip og plakater, der udelukkende handler om Brædstrup Idrætsforening. Så hvis man ikke vidste det i forvejen, bliver man med det samme klar over, at her bor der en person med en ganske særlig tilknytning til Brædstrup IF. Poul Erik Holm har i 37 år arbejdet med stort set alt, der har med BIF at gøre. Han har været formand for idrætsforeningen og trukket et stort læs i mange udvalg - ikke mindst som formand for klubhusbyggeriet. Og han er ikke i tvivl, når han skal vælge ét ord, der har størst betydning i foreningsarbejdet:

- I 2008 var jeg med til et 25 årsjubilæum for det drengehold, jeg engang havde været træner for. Og jeg blev så glad, da jeg fandt ud af, at det var gået dem allesammen godt. Alle havde arbejde, ingen var blevet indblandet i noget kriminelt, alle var blevet gift, og ingen var blevet skilt, fortæller han. I dag er Poul Erik Holm 67 år og pensionist, men det er alligevel ikke mere end fem år siden, at han sagde farvel til lærerjobbet på Brædstrup Skole, hvor han havde været ansat i 37 år. I samme periode havde han også knoklet intenst for BIF. - Det var aldrig gået uden min hustru Birgit. Hun har virkelig været fleksibel, og hun har altid bakket mig op, understreger han.

- Fællesskab. Det har virkelig stor betydning, at børn og unge deltager i sport. Her lærer børn de sociale spilleregler. De lærer at tage hensyn til hinanden og arbejde sammen som et hold, siger Poul Erik Holm.

En del hæder er det blevet til undervejs. Poul Erik Holm blev æresmedlem af BIF i 1999, og han har også fået JBU’s og DBU’s sølvnåle og JBU’s hæderstegn.

Drengene på ret kurs Poul Erik Holm er derfor heller ikke i tvivl om, at en sport som fodbold kan have en stor betydning for menneskers liv:

En stor fælles forening Poul Erik Holm er stadig aktiv i Brædstrup IF, blandt andet i det udvalg, der planlægger BIF’s 90 års-jubilæum i år, og han har faktisk mange

ideer til tiltag, der efter hans mening kunne gavne BIF i fremtiden: - Jeg så gerne, at Brædstrup Idrætsforening blev en forening for hele Brædstrup by - hvor for eksempel også håndboldklubben kom med. Det har vi jo talt om i flere år, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil gøre det nemmere at skaffe sponsorkroner, når idrætslivet får et samlet og fælles sponsorudvalg, siger han. - Det ville også være godt med større anerkendelse og opmærksomhed fra kommunens side til de mange frivillige. Hvis vi ikke havde de frivillige, kunne en klub som BIF jo ikke eksistere. - Internt ville vi have gavn af en mere velfungerende hjemmeside, flere yngre ledere og en bedre bemanding i kiosken, så spillerne blev der mere efter træningen, siger Poul Erik Holm, der også gerne så, at man styrkede ungdoms-samarbejdet med venskabsklubben HIK. Den tidligere BIF-formand er ked af, at foreningsbladet BIF Nyt blev droppet i 2005.

- Jeg var modstander af at nedlægge bladet. Det har jo Poul Erik Holm i sit arbejdsværelse, der er dekoreret med plakater, æresbeviser og mange andre minder fra Bræd- også vist sig, at vores strup Idrætsforening. Foto: Martin Ravn hjemmeside ikke har fungeret optimalt i de efterfølgende år, siger han. Men der skal også fest til, mener Poul Erik Holm: - Det kunne da være sjovt at arrangere en stor BIF-fest om året, hvor alle aktive kunne mødes. Nu har vi nytårstaffel, men det er jo for trænere og ledere, siger han. 18


Årets Biffer »Årets Biffer« er en påskønnelse, som BIFs Venner uddeler til en person/personer, der i løbet af året har gjort en særlig indsats i BIF. Oversigt over »Årets Biffer« fra udnævnelsen første gang fandt sted i 1979: 1979 Egon Møller Jensen 1980 Eigil Olsen 1981 Børge Reinholdt Andersen 1982 Bente Lorentzen 1983 Per Kaarup 1984 Henning Andersen 1985 Poul Erik Mouritsen 1986 Annie Dalhoff 1987 Anders Andersen 1988 Frits Kristoffersen 1989 Erik Jensen 1990 Henning Møller 1991 Bo Stræde Jensen 1992 Frede Benfeldt 1993 Jens Frederik Jensen 1994 Kioskdamerne (Irene Benfeldt, Runa Brønd, Sonja Dalgård, Lissy Jensen, Ebba Kristensen, Lone Lau, Birgit Møller, Kirsten Olsen og Lilian Trans) 1995 Jørgen Sloth Frandsen 1996 Lene Pedersen 1997 Poul Erik Holm 1998 Kurt Hansen 1999 Thorkild Brønd 2000 Annette Schmidt 2001 Ole Røjgaard Andersen 2002 Finn Weel Jensen 2003 Kurt Sørensen 2004 Carsten Kjær 2005 Marianne Lund Kristensen 2006 Claus Kyed og Susanne Jensen 2007 Jane og Peter Bønnelykke 2008 Ole Pedersen 2009 Maria Bønnelykke 2010 Brian Eskildsen 2011 Carl Blaschke 2012 Ellinor Weisbjerg 2013 Poul Wohlert og Steffen Gammelgaard

19


- Alle skal have mulighed for at være med. Det kan være motions-fællesskab, og det kan også være et sted, hvor man samles for at hygge sig. På den måde vil aktivitetsparken spille godt sammen med Folkeparken, siger Thomas Schmidt. Foto: Martin Ravn

Fremtiden er alsidig Af Peter Hald Motion er en foranderlig størrelse, og derfor er Brædstrup IF medspiller i et projekt, der på flere måder kan tage højde for de fremtidige udfordringer og muligheder i idrætslivet. Ideen er at lave en aktivitetspark i tilknytning til Folkeparken i Brædstrup. Det handler kort fortalt om udendørs motion og aktiviteter for alle. Aktivitetsparken skal ligge i skovområdet bag tennisbanerne i Folkeparken, og der er lagt op til mange forskellige faciliteter. Udendørs fastmonterede motionsredskaber af naturmaterialer, forhindringsbaner, balance-sansebane, oplyst løbebane, petanque-bane, vandlegeplads, mountainbike-stier og skøjtebane er nogle af de forslag, som 20

idémanden bag projektet, Thomas Schmidt, har opridset. Thomas Schmidt er selv medlem af Brædstrup Idrætsforening, og ideen til aktivitetsparken opstod, da Schmidt som medlem af BIFs jubilæumsudvalg blev kontaktperson for løbeklubben, og gennem samtaler med løbeklubbens medlemmer fandt han ud af, at motionsløberne efterlyste muligheder for at lave anderledes og mere varieret træning. De første bevillinger til projektet er gået igennem. I september gav Horsens Kommune en bevilling på 400.000 kroner til projektet i 2016 - men med mulighed for, at arbejdet med projektet kan begynde allerede næste år.

- Alle skal have mulighed for at være med. Det kan være motions-fællesskab, og det kan også være et sted, hvor man samles for at hygge sig. På den måde vil aktivitetsparken spille godt sammen med Folkeparken, siger Thomas Schmidt. Ideen om en aktivitetspark er blevet vel modtaget, og der er oprettet en Facebook-gruppe for projektet. Det er tanken, at det lokale firma Norleg skal være med. Norleg fremstiller udendørs fitness-redskaber, legeredskaber og balanceredskaber, der kan bruges i aktivitetsparken. Aktivitetsparken er stadig i opstartsog idéfasen. Projektet har en tre-årig tidshorisont.


Den planlagte aktivitetspark skal ligge i tilknytning til Folkeparken

21

© Horsens Kommune, © GST

1:2000 12-01-2014 Matrikelflader, grå Matrikelflader, rød Matrikel - fredskov

Signaturforklaring

Målforhold Dato

WebKort - Horsens Kommune


- Vi kan godt lide sport her i familien. Det er en livsstil at involvere sig i foreningsarbejde, og jeg tror ikke, at Frede kunne undvære det, understreger Irene Benfeldt. Foto: Søren E. Alwan

Irene er Fredes bagstopper Irene Benfeldt bakker sin mand Frede Benfeldt op i foreningsarbejdet i Brædstrup IF Af Peter Hald Foreningsarbejde kan være meget tidskrævende, og det betyder, at de ihærdige ildsjæle i foreningslivet ofte har brug for tålmodige og forstående ægtefæller, der accepterer, at foreningen sluger meget fritid. Irene Benfeldt fra Brædstrup er en af slagsen. Hun er gift med Frede Benfeldt, der er en af de meget aktive frivillige i Brædstrup Idrætsforening og Irene Benfeldt er helt på det rene med, at hendes mand bruger rigtig mange timer i idrætsforeningen. - For Frede er Brædstrup IF en stor del af livet. Han bruger meget tid i klubben, men jeg ved, at det er vigtigt for ham, og jeg hjælper jo også selv til i BIF-kiosken, når der er før22

steholdskampe på hjemmebane, fortæller Irene Benfeldt. - Jeg har hørt, at en del af de yngre mænd ofte ”lige skal spørge konen først”, hvis de bliver spurgt, om de kan hjælpe med noget. Det behøver Frede ikke. Han har selvfølgelig sin frihed. Men jeg kan da godt skælde lidt ud, hvis jeg synes, at nu render han lige rigelig meget for klubben, siger Irene Benfeldt med et lunt smil. Kan ikke undvære BIF For familien Benfeldt er Brædstrup IF et vigtigt omdrejningspunkt. To af parrets voksne børn, Dennis og Freddy, er også aktive i idrætsforeningen.

- Vi kan godt lide sport her i familien. Det er en livsstil at involvere sig i foreningsarbejde, og jeg tror ikke, at Frede kunne undvære det, understreger Irene Benfeldt. Men der er også andet end fodbold på programmet. Frede og Irene Benfeldt går nemlig til linedance sammen i Deepa la Cours danseskole i Brædstrup. Træner, dommer og formand Frede Benfeldt var fodboldtræner i mange år, og han har også været fodbolddommer. I en årrække var han formand for BIF’s seniorfodboldafdeling, og sidste år blev han kåret som Årets Idrætsleder af Horsens Folkeblad.


Han trådte et skridt tilbage i fjor og overtog sekretærposten i stedet for formandsposten i seniorfodboldafdelingen, som Ole Pedersen har overtaget, men Frede Benfeldt er stadig tovholder for et af de helt store BIF-arrangementer, Musik i Gaden. Ikke mindst har han en lang række praktiske arbejdsopgaver for klubben. Blandt andet sørger han for at vaske og klargøre tøjet til fodboldspillerne på førsteholdet. Irene Benfeldt er som nævnt også aktiv i klubben, og hun holder meget af sin hjælpertjans i kiosken ved stadion. - Det er hyggeligt, og der er en god stemning, når førsteholdet spiller, og man lærer en masse mennesker at kende, siger hun.

Irene og Frede Benfeldt er ikke ”indfødte”. Parret boede oprindeligt i Stilling og kom til Brædstrup i 1985. Næsten med det samme blev de involveret i Brædstrup IF. - Jeg kan tydeligt huske, hvordan det begyndte. Det var en af de daværende trænere, Jens Erik Fischer, som en dag spurgte Frede, om ikke han kunne hjælpe lidt til. Og så har Frede hængt på lige siden, og jeg kom jo også med i det, fortæller Irene Benfeldt. Hun har rundet de 63 og er gået på efterløn. Frede Benfeldt er 59 år og er stadig på arbejdsmarkedet. Han arbejder for Velux i Østbirk

Spændt på generationsskifte Det er ret almindeligt, at det er den lidt ældre generation, der trækker det store læs i foreningslivet, og Irene Benfeldt er spændt på, hvor mange af de yngre, der vil tage over, når ”den gamle garde” ikke kan mere. - Jeg synes, at det kniber med at få de unge forældre til at engagere sig i foreningsarbejdet. Men på et tidspunkt bliver det jo nødvendigt med et generationsskifte. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, hvordan det vil gå, siger hun.

- Det går jo lige nogle år, før Frede kan gå på efterløn, konstaterer hun.

Frede Benfeldt er ofte at finde ved klubhuset. Foto: Peter Hald

23


Formandsliste for Brædstrup Idrætsforening af 1924 Rasmus Hansen 1924-1929 Jens Rasmussen 1929-1930 Sigurd Nielsen 1930-1931 Viggo Nielsen 1931-1932 Chr. Rungholm 1932-1935 Rasmus Hansen 1935-1937 Antonius Mogensen 1937-1938 Aksel Gade 1938-1939 Chr. Rungholm 1939-1940 Gunnar Løkke 1940-1945 Chr. Rungholm 1945-1947 Hugo Hansen 1947-1949 Chr. Kaltoft 1949-1950 Niels Hansen 1950-1956 Eslund Pedersen 1956-1958 Kaj Bundsgaard 1958-1963 Lauerids Pedersen 1963-1964 Kaj Bundgaard 1964-1966 Ejnar Søndergaard 1966-1967 Kaj Bundgaard 1967-1969 Robert Pedersen 1969-1972 Per Zeeberg 1972-1974 Peter Hansen 1974-1975 Eigil Olsen 1975-1975 Verner Therkelsen 1975-1977 Thorkild Langhoff 1977-1978 Per Kristiansen 1978-1980 Egon Møller Jensen 1980-1984 Finn Christensen 1984-1986 Frits Kristoffersen 1986-1994 Poul Erik Holm 1994-1999 Birger Jensen 1999-2003 Carsten Kjær 2003-2007 Sussie Cosmos Jensen (næstformand) 2007-2008 Brian Eskildsen 2008-2011 Ole Schultz 2011-

24


Carl Blaschke skaffede en tribune Af Peter Hald Det er rart at sidde i tørvejr som til- Blaschke har i mange år også været steget fem af verdens højeste bjerge, skuer til en god fodboldkamp. Det er en ivrig bjergbestiger. Han har be- blandt andet i Nepal. der mange af tilskuerne til kampene på Brædstrup Stadion, der kan, Carl Blaschke er ofte selv at finde på den tribune, han tog initiativ til at bygge. Foto: Morten Marboe og det kan de takke murermester Carl Blaschke for. Den 57-årige murer, der er tidligere førsteholdsspiller og træner i BIF, kom engang til at love, at han ville bygge en tribune på stadion, hvis førsteholdet kom til at spille i serie 1. Det skete, og Carl Blaschke er ikke den, der render fra sine løfter, så han fik sat gang i tribunebyggeriet, der var færdigt i juni 2011. Tribunen har 150 pladser. 50 frivillige var i sving, og projektet kostede 400.000 kroner. En god investering, for tribunen imponerer altid de gæster, der kommer til Brædstrup for at se fodbold. - Det glæder mig altid at se alle de glade mennesker, der kommer på vores stadion, siger Carl Blaschke, der sikkert ikke har gjort sin sidste gode gerning for BIF. - Jeg er fyldt med gode ideer, siger han med et glimt i øjet. Carl Blaschke er oprindeligt sønderjyde, men han kom til Brædstrup i 1984 og har i høj grad formået at sætte sit præg på byen. Han er ikke blot kendt som tribune-bygger, murer og fodbold-entusiast. 25


Egon Møller Jensens Mindepris Efter Egon Møller Jensens alt for tidlige død i 2010 besluttede BIFs Venners bestyrelse sig for at oprette en mindepris i hans navn. Egon Møller Jensen, der kun blev 58 år gammel, havde selv lagt et kæmpearbejde i klubben gennem mange år, både som fodboldspiller, seniorformand og formand. I BIFs Venners vedtægter står der om prisen: Egon Møller Jensens Mindepris er en mulighed for at yde anerkendelse i form af et kontant beløb til en person, der i Brædstrup Idrætsforening (BIF) har ydet et stort arbejde i »Egons ånd«. Mindeprisen uddeles når der er behov herfor. Der kan i samme år uddeles op til to mindepriser. Bestyrelsen for BIFs Venner udvælger modtagere af mindeprisen og fastsætter portionernes størrelse. Modtagere af mindeprisen skal opfylde en eller flere af nedennævnte kriterier: a. Den pågældende skal have interesseret sig for og engageret sig i BIF gennem en årrække. b. Den pågældende skal have gået foran, når det gælder foreningsarbejdet i BIF. c. Den pågældende skal gennem træner- eller lederarbejde have været med til at vise vejen til fremtiden i BIF. d. Den pågældende skal have forstået at skabe resultater i BIF gennem en årrække. Mindeprisen uddeles ved BIFs Nytårstaffel i januar måned. Oversigt over modtagere af Egon Møller Jensens Mindepris: 2011 Frits Kristoffersen 2012 Frede Benfeldt og Poul Erik Mouritsen 2013 Kurt Hansen

26


Musik i gaden skaber altid mylder.

Musik i Gaden begyndte som en tosset idé For snart seks år siden fik jeg en tosset ide om en gademusikfestival. Når en lille by som Uldum med succes kunne lave Uldum gademusikfestival, så kunne vi også lave noget tilsvarende i Brædstrup. Jeg indkaldte så Brædstrup Handel & Erhverv og samtlige afdelinger i Brædstrup IF til et indledende møde, hvor Flemming Sønderup fra Uldum fortalte lidt om, hvordan de greb det an i Uldum. Vi fik nogle ideer med fra mødet og gik så i gang med at forberede det første arrangement, som løb af stablen den tredje lørdag i august 2010.

Af Frede Benfeldt

der Bønnelykke, Jane Bønnelykke, Jørn Bonde , Marianne Overvad, Hanne Malm Lidegaard , Tommy Johansen samt undertegnede.

virkelig god underholdning. Vi kører selvfølgelig videre næste år, så håber vi på at Brædstrup by igen bakker op om vores Musik I Gaden.

Hovednavnet i 2010 var Tørfisk, i 2011 var det Sussi og Leo, og i 2012 var Fede Finn og Funny Boyz hovednavnet. Så kom Roger and Over med deres Volvo b 18 i 2013, og i år havde vi så besøg at Cash /Carter Band som underholdt Bredgade med deres version af Johnny Cashs musik, også

Vi har også haft en del lokale bands med. Blandt andet kan nævnes Æ Sammenrend, Pole Cats, Blue for You, Ann Louise, Midnight Django, Ad Libitum , Take it or leave it , The Fabbs og husorkesteret B-TAB. Desuden har der været dans og masser af underholdning for børn.

Et af de største tilløbsstykker for Musik i Gaden var Sussi og Leo, der gæstede byen i 2011. Foto: Søren E. Alwan

Folkene bag var hovedsaligt personer, som var involveret i seniorfodbolden, da der ikke var andre afdelinger, som ønskede at deltage. Desuden fik jeg involveret nogle nye hoveder, som ikke før havde været med, så det første udvalg til Musik I Gaden bestod af Kim Lauersen, Pe27


Finn har fod på løbene Af Peter Hald Engang var motionsløb noget usædvanligt. Men sådan er det ikke længere. Nu har næsten enhver by og egn i Danmark deres egne motionsløb og maratonløb. Løberiet har faktisk taget et sådant omfang, at Finn Weel Jensen, arrangør af Ring Skov Natursti Løbet og medarrangør af det årlige maraton på Bryrupbanestien, er ved at blive bekymret. Den erfarne løbsplanlægger, der er aktiv i Brædstrup Idrætsforening og med til at arrangere løbetræning i klubbens regi, mener faktisk, at der er ved at blive alt for mange løb rundt omkring. - Jeg har set en opgørelse, der viser, at der nu er 354 maratonløb i Danmark. Det er for mange. Der er gået

inflation i det, og det betyder jo, at det bliver svært at få deltagere nok til de ”små” løb. Da vi begyndte med maratonløbet på banestien, var vores løb kun det ottende maraton i Danmark, lyder det fra Finn Weel Jensen.

kamp til at løbe, fortæller Finn Weel Jensen. - Jeg har også selv løbet engang, og jeg har været en af de hurtigste løbere i Brædstrup. Det kan man så ikke se på mig nu, siger han med en klukkende latter.

Pionerarbejde Den 72-årige BIF-veteran har været en af pionererne i arbejdet med at udvikle motionsløb. For 19 år siden var han med til at skyde det første natursti-maraton i gang på Bryrupbanestien, og for 20 år siden var han blandt initiativtagerne til løbet i Ring Skov.

- Jeg løber ikke mere og dyrker ikke idræt længere, men jeg burde måske cykle, tilføjer han.

- Vi har haft en del kendte deltagere. Jeg kan huske et år, da Stig Tøfting og nogle af hans venner deltog i Ring Skov Natursti Løbet. Vi har også haft det danske landshold i militær fem-

Interessen for idræt har han stadig, men nu om dage er det i rollen som planlægger og koordinator. Finn Weel har været aktiv i Brædstrup IF det meste af sit voksne liv, og en overgang var han også formand for Idrætssamvirket, der var en paraplyorganisation for idrætsarbejdet i den gamle Brædstrup Kommune.

Medlemstal før og nu 2013 Seniorfodbold: 108 Ungdomsfodbold: 243 Badminton: 267 Gymnastik: 215 Løbeklubben8740: 53 Volleyball : 15 I alt: 901 medlemmer. (De nævnte tal er fra 2013, da der ved redaktionens slutning var hold i 2014, der ikke var startet endnu. Det skal også nævnes, at der pt. er omkring 20 unge, der er med på det helt nydannede basketball-hold)

1999 Seniorfodbold: 108 Ungdomsfodbold: 333 Badminton: 261 Gymnastik: 314 Volleyball: 8 Handicapidræt: 11 I alt: 1035 medlemmer

28


Finn Weel Jensen har medaljerne klar til løberne. Foto: Morten Pape

Nu om dage er han formand for Brædstrup IF’s løbskomité, der netop arrangerer Ring Skov Natursti Løbet og er medarrangør af maratonløbet på Bryrupbanestien.

senere år blevet overtaget af Løbeklubben 8740, der er kommet ind under Brædstrup IF. Løbeklubben er i øvrigt ikke at forveksle med løbskomiteen.

Tjener penge til BIF Idrætsforeninger kan tjene en pæn skilling på at arrangere løb, og Finn Weel Jensen anslår, at løbene i Brædstrup i årenes løb har bidraget med over 100.000 kroner til Brædstrup IF.

Familie-arven I mange familier går interessen for idræt i arv, og sådan er det også for Finn Weel Jensen. Hans far, Arne Weel Jensen, var nemlig i sin tid en meget kendt cykelrytter, og en årrække var Arne Weel Jensen kasserer i BIF og formand for atletikafdelingen. Han arbejdede som cykelhandler i Brædstrup fra 1948 til 1992.

- Løbskomiteen i Brædstrup IF tjener en god sjat penge til BIF, men det er blevet sværere. Der skal virkelig meget reklame til, siger Finn Weel Jensen. Han var også med til at tage initiativ til Brædstrup Løbet, der finder sted i august. Dette løb er dog i de

- Min far var med til at lave et løb i Ring Skov helt tilbage i 50’erne, og det løb har jeg selvfølgelig været inspireret af, fortæller Finn Weel Jensen.

Træd ind! Foreningsarbejdet fylder en stor del af hans liv. Finn Weel Jensen er ikke alene aktiv i BIF, men også med i bestyrelsen for Sportshallerne i Brædstrup, og han er også med i Brædstrup Menighedsråd. - Desværre er folk ikke så interesserede i foreningsarbejde længere. Alle foreninger har problemer med at skaffe frivillige, og det bliver svært at få lavet et vellykket generationsskifte. Der er brug for, at de 30-40-årige bliver aktive for alvor i foreningerne. Det kan siges meget kort: Træd i karakter - og træd ind, lyder det kontant fra den 72-årige foreningsveteran.

29


Sejt arbejde med klubhuset Det tog tid, før man kunne gå i gang med at bygge det nye klubhus på stadion Af Peter Hald Den 3. januar 1998 blev Brædstrup IF’s nye klubhus på stadion indviet til stor fornøjelse for alle. Forud var gået flere års benarbejde. Allerede i 1994 blev der nedsat en projektgruppe bestående af Frits Kristoffersen, Carl Blaschke, Henrik Daugaard, Henning Møller, Niels Rasmussen og den daværende formand Poul Erik Holm. Forberedelserne var omfattende. Efter en masse møder blandt andet med den daværende Brædstrup Kommune kom der langt om længe en kommunal bevilling på 750.000 kroner i 1996, og der kom også penge ind fra fonde, sponsorer og husstandsindsamlinger. Lokale- og anlægsfonden ville til BIFs store

overraskelse ikke give noget tilskud, men en anden fond, Villum Kann Rasmussen Fonden kom ind i billedet og bevilgede godt 1,4 mio. kroner i juli 1996. Endelig kunne man komme i gang. Det gamle klubhus blev revet ned I september 1996, og byggeriet af det nye kunne begynde. Byggeriet fortsatte for fuld kraft gennem hele 1997, hvor ikke mindre end 150 frivillige hjælpere var i sving. Ild i det gamle klubhus Det gamle klubhus var helt utidssvarende, og det havde også en lidt blakket historie. I september 1970 blev det gamle klubhus nemlig hærget af en brand, der viste sig at være påsat. Og ikke nok med det. Gerningsmanden var foreningens daværende

fodboldformand, der havde sat ild til klubhuset i et meget kluntet forsøg på at destruere nogle papirer, der kunne afsløre, at han skyldte BIF en større sum penge. Klubhuset blev renoveret efter branden, men mange historiske genstande og papirer gik tabt. Stadion tog også tid I øvrigt tog byggeriet af selve stadion også en hel del tid. Planerne for et stadion var faktisk 16 år undervejs. Ideen kom frem allerede i 1938, men først i august 1954 var Brædstrup Stadion en realitet. En del af forklaringen var den langvarige fase var dog besættelsen fra 1940 til 1945.

Brædstrup Ifs klubhus tager sig godt ud i sensommersolen. 150 frivillige har været med til at bygge det. Foto: Peter Hald

30


Markante BIF-profiler og æresmedlemmer Klubbens første formand, Rasmus Hansen, var sammen med brødrene Antonius og Gunnar Mogensen, Gunner Møller Jørgensen, Hroar Simonsen og Chr. Rungholm i mange år drivende kræfter. Ved BIF’s 25 års jubilæum blev Antonius Mogensen, Rasmus Hansen og Chr. Rungholm udnævnt til æresmedlemmer. Ejner Søndergård (æresmedlem) og hele seks brødre har spillet på hold i BIF. Han var i mange år i BIF’s bestyrelse, og som taxavognmand transporterede han fodboldspillere til utallige kampe.

var i en årrække været formand for BIF’s Venner. Egon Møller Jensen døde i 2010, kun 58 år gammel. Poul Erik Holm (æresmedlem), var formand fra 1994-1999 og mangeårig kontaktperson til Hellerup IK. Han stod for gennemførelsen af det nye klubhus. Han er blevet hædret med flere hædersbeviser. Robert Pedersen (æresmedlem), var formand fra 1969-1972 samt formand for flere udvalg gennem mange år. Han var medstifter af Idrætssamvirket samt formand for hallerne.

Ove Mikkelsen (æresmedlem), kom i bestyrelsen i 1954 og var der i 24 år. Han har væ- Frits Kristoffersen (æresmedlem), var forret formand for ungdomsfodbold og været mand fra 1986-1994, hvor han ændrede holdleder for både drenge og senior. BIF’s struktur i retning af flere underudvalg Bl.a. været formand for idrætssamvirket i Kresten Søndergård (æresmedlem) har væ- Brædstrup medlem af JBU Regions 3 bestyret fodboldformand to gange. Først i slutnin- relse og DBU’s repræsentantskab. Han har gen af 50’erne og sidste gang fra 1972-1974. fået tildelt flere hædret flere hædersbeviser. Egon Møller Jensen (æresmedlem) er blevet Erik Pedersen, HIK (æresmedlem). Tovholhædret med flere hædersbeviser. Han var der for HIK samarbejdet gennem mange år formand for BIF i årene 1980-1984 og tidli- og med fra begyndelsen. gere førsteholdsspiller i de »gyldne år«. Han

Frits Kristoffersen er en af arbejdshestene i BIF. Foto: Morten Marboe

31


Profile for Bent Pedersen

90 års jubilæumsskrift  

90 års jubilæumsskrift  

Advertisement