Page 1


2


38e Jaargang Nummer 6 Juni 2014 TTVV Opgericht november 1975 Telefoon Speelzaal: 040-8422116 Bestuur: (bestuur@ttvv.nl) Functie Naam Voorzitter E. Bakker Secretaris T.Vreven Penningmeester F. de Brouwer Beheercommissie H. Wijnen Technische Commissie J. Wijnen

http://www.ttvv.nl

Email ericttvv@gmail.com secretaris@ttvv.nl penningmeester@ttvv.nl huub.wijnen@planet.nl

Telefoon 040-2548102 040-2539219 06-38517893 040-2541173

Ledenadministratie T. van Kessel v.Aelstlaan 57 040-253 1634 Opzeggingen: mogelijk per 1 juli en 1 januari, schriftelijk of per e-mail te geschieden voor 1 juni en 1 december bij de ledenadministratie: ledenadministratie@ttvv.nl Contributie Postgiro 372 12 82 t.n.v. penningmeester TTVV Wedstr.secr.: Peter van Daal 040-2523417 TLE: P. Putmans 040- 2531338 Toernooien: Jeugd: Paul van Daal 06-51613715 Techn.comm.: J. Wijnen; Paul van Daal Trainers: D.van Aarle 040-2053212; M.Geerlings 06-52052911; K.Jonkers: 040-2547561; G.Leentjens 06-45708064 ; P.Putmans 040-2531338; M.Sperling 06-28859445; R. Gabriels Redactie: Irenestraat 4, 5502 TM Veldhoven 040-2531350 J. Ras, I. Verwimp. Kopij aan: toffelproat@ttvv.nl Beheer comm.: H. Wijnen (vz); A. Dielesen; A. Wijnen Accom. Beh. Comm: H.Tiersma (vz); H.Cox; J.van Gerwen; P.Putmans; M.Paarhuis; J.Oosterbosch Evenem.comm: C.Bakker (vz); H.Cox; S.Feijen; M.v Gompel; J.Duijf; Paul van Daal; J.de Wit Vertrouwenspersoon.: N. Michielse 040-2541404 Kleding: S. Putmans 040-2531338

3


Ja hoor, al weer een seizoen dat op een eindje loopt. Op de vrijdagavond zijn een aantal enthousiastelingen op initiatief van Joost en RenĂŠ, fanatiek aan een laddercompetitie begonnen. Voor hen was het competitieseizoen net niet lang genoeg. De vonken schijnen van de balletjes af te vliegen. De standenlijst wordt zelfs per mail rondgestuurd ; dan is het soms voor de twijfelaars onder ons moeilijk het batje niet ter hand te nemen. Natuurlijk zijn er ook een aantal leden die het wel prettig vinden dat het een tijdje rustiger is op de club.

De redactie kijkt met plezier terug op het afgelopen seizoen. De adverteerders maakten het weer mogelijk om dit seizoen zes keer een clubblad te laten verschijnen. Laten we hopen dat ook volgend seizoen Toffelproat in papieren en digitale versie kan verschijnen met de benodigde advertenties. Onze vaste schrijvers meer dan hartelijk bedankt voor de aangeleverde kopij. De enige "klacht" kregen we van onze "passie optekenaar". Robbert heeft zelf diverse pogingen ondernomen, maar kan nieuwe gepassioneerde tafeltennissers/sters goed gebruiken voor zijn rubriek. Natuurlijk verzorgde ledenadministrateur Toine weer alle labels, de bezorgers zagen de nodige brievenbussen in Veldhoven en Ineke plakte en knipte alle kopij tot een geheel. AndrĂŠ bediende de pers en Jos bezorgde de bezorgers van Post.nl en onze eigen mensen, wat extra werk. Zo zie je maar, aan TOFFELPROAT wordt de nodige "zorg" besteed. De redactie wenst alle leden een hele fijne vakantie. Geniet ervan. Kom heelhuids terug, zodat seizoen 2014/2015 kan starten.

Kopij voor nummer 1 van de nieuwe jaargang : inleveren : 10 september 2014

HOUDOE

4


Beste mensen, We hebben enkele actieve maanden achter de rug en staan alweer voor de zomersluiting. Pasen, hemelvaart en pinksteren, ALV, competitie afgesloten, quizavond, basisschooltoernooi, landelijke toernooien, familiedag, teamsamenstelling, laddercompetitie en ALV zuid-west. Dit is in vogelvlucht wat er afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Ik zal beginnen met een belangrijke mededeling welke we ook in de ALV hebben besproken. Overigens was de ALV matig bezocht ondanks de aankondiging van mogelijke contributieverhogingen. Het bestuur gaat er vanuit dat alles duidelijk gecommuniceerd wordt naar de leden en dat wellicht daardoor de opkomst minder was dan andere jaren. Dan de mededeling: Verwachte contributieverhoging Zuid-West t.b.v. financiering nieuw bestuursmodel:  2015 +€3,75  2016 +€0,75  2017 +€0,75  2018 +€0,75 Dit betekent dat er vanaf 2018 €6,00 per lid extra afgedragen wordt t.b.v. het nieuw bestuursmodel in een gelijk blijvende begroting. De definitieve afdracht hangt jaarlijks samen met de werkelijke begroting. Voor 2014 wordt er begroot met een negatief resultaat van €31000,00 wat ten laste komt van het eigen vermogen van de Zuid-West. Hiermee wordt dit ruim gehalveerd tot een acceptabele reserve. Verwachte contributieverhoging NTTB landelijk t.b.v. herzien meerjarenplan. Dit is te raadplegen op de site van de NTTB.  Vanaf 2015 o +€2,00 basiscontributie o +€1,50 competitie senioren o +€1,00 competitie jeugd 5


Vanaf 2016 o +€1,50 basiscontributie o +€1,00 competitie senioren o +€0,50 competitie jeugd Dit betekent dat er vanaf 2016 tussen de €3,50 en €6,00 verhoging op de bestaande contributie komt. (2014 wordt uit de eigenvermogens van de regiobonden gefinancierd) Totale verhoging de komende jaren loopt dus flink op. Het contributiebedrag wordt volgens huishoudelijk reglement artikel 9.3.a automatisch verhoogd met opgelegde verhogingen door Zuid-West en landelijke bond. Om de financiële last bij de leden te beperken hebben we al enkele jaren geen verhoging doorgevoerd, wat we nu niet meer kunnen handhaven. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het bestuur. Team 7, 15, 18 en TLE 1 zijn inmiddels kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. Proficiat allemaal! De evenementencommissie heeft weer gezorgd voor enkele leuke activiteiten. De Quizavond en familiedag waren weer top georganiseerd. Ondanks de gezellige activiteiten blijft de commissie zoeken naar de behoefte van de leden. Als we het sociale karakter van de vereniging hierin meenemen is de opkomst beperkt. Gewoon meedoen of met een goed idee komen dus. De sportmarkt en het basisschooltoernooi zijn goed verlopen. Vooral de middag werd een spannende strijd tussen de scholen. Basisschool “De Heiacker” heeft met de meeste deelnemers gewonnen en ook de eerste drie plaatsen veroverd. Alle activiteiten van Sjors Sportief, sportmarkt en basisschooltoernooi hebben de vereniging weer enkele leden opgeleverd. Zowel jeugd als senioren.

Door sponsoring kan een mogelijke contributieverhoging beperkt worden. We zijn nog steeds op zoek naar een sponsorvrijwilliger die zich inspant om extra sponsors te werven. Vlak voor het seizoenseinde zijn de teamsamenstellingen weer bijna afgerond. Het was weer een hele puzzel. Welke spelers in welk team? Wie

6


stopt? Wie komt er bij? Of toch niet? Allemaal vragen die de TC en wedstrijdsecretaris weer op moesten lossen. Het bestuur doet namens de vereniging mee aan het project ‘naar een veiliger sportklimaat’ als onderdeel van het overkoepelend project ‘Besturen met een visie’. Hiervoor is een mail gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen met daarin een link naar een enquêteformulier. Vul dit aub in. Heb je geen mail gehad of heb je vragen, meld je dan even bij het bestuur. Harm heeft namens de technische beheercommissie een goed gesprek bij de gemeente gehad waarin is besloten dat alle lampen in de zaal vervangen worden met financiële steun van de gemeente. Als laatste ben ik TROTS. Trots op onze vereniging, onze leden en onze vrijwilligers. Met jullie allen zijn we de tweede grootste vereniging van regio Zuid-West (Brabant en Zeeland) en nummer negen van Nederland. Heb je nog vragen over bovenstaande punten, neem dan contact op met één van de bestuursleden. We staan klaar voor jullie! Namens het bestuur, Eric Bakker

Contributie juli 2014 Tijdens de Algemene Leden Vergadering (17 april j.l.) is de contributie goedgekeurd. Met ingang van 1 juli 2014 zijn de bedragen als volgt: Junioren (geen competitie) € 55,00 dit is per maand € 9,17 Junioren (competitie) € 67,00 dit is per maand € 11,17 Senioren (geen competitie) € 60,00 dit is per maand € 10,00 Senioren 55+ € 55,00 dit is per maand € 9,17 Senioren (competitie) € 78,00 dit is per maand € 13,00 Deze contributie zal in de maand juli 2014 automatisch van uw rekening worden afgeschreven. Frank de Brouwer Penningmeester 7


R.J. der Kinderen M. Gepkens E.A. van der Linden-Smeenk A. Buntsma S. Rijkers V. Burnet

De Ligt 1c 5503CA Veldhoven T (040) 253 46 10 E info@fysiotherapiederkinderen.nl I www. fysiotherapiederkinderen.nl

8


 Voor een verjaardagsfeestje op hoog niveau  Team uitje  Vrijgezellen feest  Feest avond  Barbecue of Lunch LASER GAME

KLIMMEN

MONKEY CLIMING

WWW.KLIMRIJK.NL 9


TOPCOACH Marc Box is voor de tweede keer "Topcoach van MCS-TTV Veldhoven". De eerste titel behaalde hij toen er nog geen prijzenpot bestond , ditmaal gaat hij met de helft van de record-pot (63) strijken. Ondanks dat hij heel de competitie op plaats 1 of 2 gestaan heeft met zijn "Tobteam" , dat bestond uit Han Behage , Frederic Bociaga , Rob van den Hurk (T) en Ronald van den Akker , bleef het toch spannend tot het einde. Een voorbeeld : Heppie 2014 stond na negen rondes nog op de 12e plaats maar door de extra TLE-ronde ĂŠn de correcties voor het aantal wedstrijden kwam Joost nog geen twee punten tekort voor de top drie. Ik moest dan ook zeker zijn dat alle gegevens klopten. Regelmatig moest ik achter de dubbels aan omdat die niet ingevuld waren , of het formulier was niet ingeleverd, en in een geval bleek het dubbel ook nog verkeerd ingevuld te zijn. Dankzij een oplettende lezer van het Competitienieuws werd ook dat gecorrigeerd. Dat was Stefan Sanders die ook door de laatste ronde op de tweede plaats terecht is gekomen met "FORN" wat staat voor Frank v.Keulen , Olivia , Rob v.d.Hurk en Natascha. Pietje Precies bleef Heppie nĂŠt voor en ging er vandoor met de derde prijs en Lars streek naamloos de extra prijs op. Alle gegevens vind U op onze site. Hier nog even de top tien : xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

1.

Marc Box

Tob Team

372,0 pt

2.

Stefan Sanders

FORN

364,0 pt

3.

Peter van Daal

Pietje Precies

361,0 pt

4.

Joost Wijnen

Heppie 2014

359,2 pt

5.

Rein de Bruijn

D'n Rode Duivels

353,0 pt

6.

Stefan Sanders

BAMG

352,0 pt

7.

Natascha van Gompel

Gompies

350,0 pt

8.

Natascha van Gompel

Lef(fe)

347,0 pt

9.

Jan Houkes

Oud en Jong

343,0 pt

10.

Marc Box

We zien het wel

335,0 pt

Lars Kip Robbert van Hiele

Geen naam 3 Hendrik-Jan

270,0 pt 168,0 pt

44. 69. 10


Drie coaches staan met twee teams in de top tien en hebben dus hun huiswerk voor Topcoach goed gedaan. Robbert nam met Hendrik-Jan de rode lantaarn over van De Broekjes 2014 van Peter Putmans om hem niet meer af te staan. Weet je (nog) niet wat Topcoach inhoudt ? Kijk dan op onze site in de linkerkolom bij Topcoach Inleiding.

Verdere uitleg , zie Spelregels - Kostenbepaling - Kosten per speler. In de kantine staat ook een infomap waarin alles wordt uitgelegd. Vraag het anders aan een van de deelnemers. Hun namen vind je op de diverse standenlijsten. Door mee te doen leer je het best hoe deze competitie werkt. !

MOPPEN UIT DE KANTINE Tijdens de training struikelt Ot en komt overeind met een bloedende neus. Trainer Rene zegt nadat de bloeding is gestelpt: "Je neus is om te ruiken en je voeten zijn om te lopen". "Toch weet ik dat niet zo zeker", zegt Ot gevat, want in de bus vanuit Valkenswaard zag ik een man bij wie het net andersom was, zijn voeten roken en zijn neus liep". Voor de zaal houdt een wijkagent een jongetje aan en zegt vaderlijk: Wat zie ik, rook jij al? ". Het manneke antwoordt met een sigaret losjes in zijn mondhoek: "O. dat doe ik al zo lang". "Hoe lang dan al ?" "Sinds ik de eerste keer een auto stal en er een eind mee wegreed". De agent kan zijn oren niet geloven. "En wanneer gebeurde dat dan wel? ", vraagt hij. " Dat kan ik me niet meer herinneren", zegt het jochie, "want toen was ik dronken".

11


Familiedag 1 juni 2014 De activiteitencommissie had een zonnige dag uitgekozen voor deze gezellige middag. Iedereen kon lekker van het zonnetje genieten terwijl we naar de uitleg luisterden. Jong en oud deden sportief mee. We werden opgedeeld in de groepen A, B en D en ja waarom we geen C hadden dat was het grootste raadsel. Groep B waren de jeugdige onder ons, groep D waren de jongvolwassenen en groep A een mengsel. Toen we in groepen werden verdeeld werd verteld welke spellen we gingen doen en dit kon Huub natuurlijk weer op een leuke manier brengen. Voor iedereen was wat leuks. Zo gingen we jeu de boelen, goalschieten, basketschieten, rokvoetballen, met 6 teamleden op een lange skippyslang stuiteren en in de funslang lopen. Vooral het rokvoetbal was een avontuur. Niet alleen om mee te doen maar ook om naar te kijken. Wat hebben we gelachen met zijn allen. De spelers waren meer bezig met de tegenstanders dan met de bal in de goal te schieten haha. In de pauze moesten we ook nog onze hersens goed gebruiken door de puzzels die Paul had gemaakt op te lossen en zo extra punten te verdienen. Helaas was het niemand gelukt om deze op te lossen al hoewel boxie het had moeten weten omdat het de spelers waren uit zijn topcoach. Na deze leuke, avontuurlijke maar toch ook hele gezellige middag hadden we allemaal reuze honger en kreeg iedereen een heerlijke puntzak friet en een snack. Er was de gehele middag genoeg te drinken en te snoepen dus ook dat was weer perfect verzorgd. Uiteindelijk was het toch groep B die had gewonnen en een leuk oranje juichpakket mee naar huis nam. Bedankt activiteitencommissie en tot volgend jaar! Groetjes, Natascha

12


NU OOK BIJ:

13


Jarigen van de maand mei

Jarigen van de maand juni

BAS OOSTERBOSCH 23-5-2001 BOB GROENEVELD 23-5-1941 EGI PELLEMANS 2-5-1957 ERNA ROSENDAAL 17-5-1961 JIAHUI QUE 5-5-2004 LEON PELGRIM 6-5-1991 MARC BOX 1-5-1985 MARIAN GEERLINGS 29-5-1969 PETER KIM 10-5-1962 PIETER RENIERS 10-5-1973 TIM GERRITSEN 15-5-2006

ANNA PETERS 10-6-2005 ANTON PRESURA 11-6-2002 JAN VAN DER LOOY 23-6-1931 JEROEN BAKERMANS 19-6-1979 JOYCE VAN GOMPEL 29-6-1996 LINH HA TRAN 26-6-2003 MARI BOSCH 20-6-1955 MARIEKE VAN ENGELEN 20-6-1998 MARIJN VAN OORSCHOT 19-6-1979 MART JANSEN 10-6-1960 MARTIN PAARHUIS 9-6-1954 ROB BERTENS 4-6-1957 WIL GIJZEN 7-6-1941

Jarigen van de maand juli ANKIT MAJHI 5-7-1999 ANNY VAN HERWIJNEN 16-7-1948 BART MULLER 23-7-1955 CHRIS PELLEMANS 8-7-1987 ELZELINE BREUKELS-MOOIJE 20 -7-1948 FRANK DE BROUWER 14-7-1973 HARM TIERSMA 12-7-1950 ILSE BAKKER 20-7-2001 JAN HOEVENAARS 17-7-1938 JOHN SANDERS 12-7-1943 NIEK SMINK 1-7-1937 NIEK DE MUL 15-7-1953 NOUD GUDDEN 24-7-1926 PAUL VAN DAAL 14-7-1982 PAUL VAN HOOF 19-7-1957 RENE GABRIELS 5-7-1983 SIMON DE WAARD 12-7-1936 THIJS BASTIAANS 22-7-2005 14

Jarigen van de maand augustus AD PETERS 7-8-1940 ADA WIJNEN 17-8-1957 ANJETTE NEILEN 4-8-1955 BJORN WIJNANDS 15-8-1974 CHRIS DRESSELAERTS 18-8-2002 FRANK DE PUNDERT 17-8-1978 FREDERIC BOCIAGA 25-8-1973 GONNIE VAN KESSEL 28-8-1954 HENK-JAN SMILDE 21-8-1971 JACK GEPKENS 11-8-1947 JACQUES LUNTER 25-8-1954 JEPPE JOCHEMS 30-8-1997 JOS DUYF 16-8-1956 LIES HOEVENAARS 4-8-1938 NIEK GEERDEN 26-8-1975 PETER VAN DE VEN 8-8-1960 STEFAN SANDERS 1-8-1988 WALTER GRUIJTERS11-8-1974


VOOR U GELEZEN 31 maart 2014: "Renata lijkt te vechten tegen de bierkaai". De Eindhovenaren verliezen in Leiden van koploper Scylla met 7-3. Stefan Heijnis deed niet mee ; mede daardoor lijkt de achterstand op de voorlaatste ploeg onoverbrugbaar.

Op 14 april vermeldt het Eindhovens Dagblad dat 1e divisionist Renata een wonder nodig heeft om zich te handhaven. Deze keer denkt de redactie van het ED dat Renata uit Geldrop komt. Ze schrijven nl. : "De Geldroppenaren hielden Disnierats zaterdag op 5-5, waardoor het gat met nummer voorlaatst Bijmaat vijf punten werd". Op 22 april de kop: : " Renata moet in de lagere klasse ook aan de bak ". Renata sluit het seizoen af met een verdienstelijk gelijkspel tegen Westa-2. Volgend seizoen komt de Eindhovense ploeg uit in de 2e divisie. Stefan Heijnis heeft te kennen gegeven dat hij volgend seizoen niet speelt. Gerard van Dongen en Theo Boon zoeken dus naar een 3e man die het niveau aankan."Zulke jongens liggen niet voor het oprapen", aldus van Dongen, " en zeker niet in onze regio. Het zou zomaar kunnen dat we ons in de 2e divisie ook niet kunnen handhaven". Bertus heeft weer twee leuke tekeningen gemaakt in de rubriek " 10 VERSCHILLEN" . De gescande plaatjes vinden jullie elders in dit clubblad. Dus zoeken maar !!!!. Een matroos pingpongt op zijn schip tegen een dolfijn.

Begin mei is het WK voor landenteams in Tokio. Het Nederlandse vrouwenteam verliest met 3-2 van Japan. Alleen Li Jiao komt tot winst. Britt Eerland en Li Jie helaas niet. In de halve finale wint China afgetekend (3-0) van Singapore en Japan wint van Hongkong. Wie wereldkampioen wordt lijkt voorspelbaar. Datzelfde geldt voor de mannen. China wint moeiteloos van Taiwan. De finale gaat tussen China en Duitsland. Ook dat is een voorspelbare uitslag. De ook in tafeltennissend Veldhoven bekende, Bart Beks uit Nuenen doet van zich spreken in Palm Beach. Hij wint op zijn 40e de finale van Ricardo Mena uit Paraguay met 6-4, 6-2 in de strijd om de wereldtitel tennis bij de veteranen. Bart trad later ook aan in de dubbelfinale met partner Sander groen. De schrijver van deze rubriek speelde nog met Bart samen in de 3e klasse. Beks wilde toen zijn tafeltennisniveau opkrikken voor racketlon (tennis, badminton, tafeltennis en squash). Daarin is hij meerdere keren kampioen van Nederland geweest. 15


Familiedag TTVV Zondag 1 juni was het weer zo ver, de familieactiviteit van TTVV stond op het programma. Eerdere jaren hebben we onder andere een fietstocht of GPS-tocht gehad. Dit jaar hadden we een spelletjesdag georganiseerd. Vanaf 13 uur waren we welkom op het terrein van de Buitenjan. Hier stonden allerlei spellen uitgestald. Nadat de koffie en cake naar binnen gewerkt was, konden de groepen verdeeld worden. Door een aantal afmeldingen en een tweetal nieuwe aanmeldingen op het laatste moment was het nog lastig om deze groepen te vormen. Zelfs op de dag zelf gaf dit nog problemen. Uiteindelijk is het gelukt om leuke groepen te vormen en toen konden we ook aan de activiteiten beginnen. De verschillende activiteiten waren een skippyslang waar je met 6en tegelijk op moest skippiën, een funslang waar je met je groep in moest lopen, een goal met verschillende gaten waarmee je punten kon verdienen, een basketring, touwtrekken, Jeu de boule en als publiekstrekker hadden we een voetbalveld waar je met een soort rok in moest voetballen, zodat je de bal niet ziet bij je voeten. Dit leverde leuke wedstrijden op! Als rustmomentje waren er ook 4 puzzels uitgedeeld per groep. De 4 oplossingen van de puzzels hadden een overeenkomst en als die gevonden werd, konden hier ook punten mee verdiend worden. De oplossingen waren de 4 leden van het winnende topcoachteam van Marc Box, maar zelfs Marc wist het niet. Er werd erg fanatiek meegedaan met alle spellen, de foto’s zullen nog op de site komen. Rond half 6 toen alle activiteiten waren afgerond zijn we met zn allen aan de friet gegaan. En nadat Huub alle punten bij elkaar had geteld, kwam groep B als winnaar uit de bus. Gefeliciteerd Amber, Ilse, Joyce, Joris, Dex, Olivia, Kasper en Ineke! Het was een erg geslaagde en gezellige dag en op naar de volgende familieactiviteit van volgend jaar! Laat je vooral niet tegenhouden door het woord “familie”, je mag je ook alleen inschrijven! Groetjes van de evenementencommissie

16


17


di

1-apr

20.00

Koen Kortsmit

wo

2-apr

20.00

Jos Duijf

do

3-apr

20.00

Rob Haszing

vr

4-apr

20.00

Annie Houkes/Ondersteuning Team 7

za

5-apr

13.30

Eric & Monique

zo

6-apr

ma

7-apr

20.00

Huub Wijnen/Sluit team 15

di

8-apr

20.00

Rob Vermelis

wo

9-apr

20.00

Jan de Greef

do

10-apr

20.00

Ad Standaar

vr

11-apr

20.00

Annie Houkes/Ondersteuning Team 10

za

12-apr

13.30

zo

13-apr

ma

14-apr

20.00

Ad Dielissen/Sluit Team 17

di

15-apr

20.00

Marc Box

wo

16-apr

20.00

Martien Michielse

do

17-apr

20.00

Jan Houkes

vr

18-apr

20.00

Annie Houkes/Ondersteuning team 4

za

19-apr

20.00

Eric & Monique

zo

20-apr

20.00

ma

21-apr

20.00

di

22-apr

20.00

Joost Wijnen

wo

23-apr

20.00

Rob vd Hurk

do

24-apr

20.00

Rob Haszing

vr

25-apr

20.00

za

26-apr

20.00

zo

27-apr

20.00

ma

28-apr

20.00

di

29-apr

20.00

Wolfgang van Breukelen

wo 18

30-apr

20.00

Walter Gruiters


di

1-jul

20.00

Joost Wijnen

wo

2-jul

20.00

Theo Vreven

do

3-jul

20.00

Rob Haszing

vr

4-jul

20.00

za zo

5-jul 6-jul

13.30

19


20


Beukenlaan 60 Postbus 519 5600 AM Eindhoven Telefoon (040) 264 96 10 Telefax (040) 243 39 76 Email eindhoven@foedererDFK.com Vestigingen: Assen, Bladel, Eindhoven, Lelystad, Oostzaan Putten, Roermond, Uden, Hasselt (B)

Foederer is een onafhankelijk lid van

International

www.foedererDFK.com 21


22


Overzicht competitie voorjaar 2014 team comp. xx x x xxxxxx

23

1

tle

2 3

team xxx

klas x x xx

gesp punten xx xxxx xxxxxx

perc. xxxxxxx x

plaats in poule xx

xxxxxxxx

1

Ere

11

93

84,5

1e

heren

18

7

10

81

81,0

1e

heren

7

4

10

77

77,0

1e

4

heren

15

6

10

73

73,0

1e

5

heren

3

3

10

65

65,0

2e

6

heren

2

2

10

58

58,0

2e

7

tle

2

Ov

9

52

57,8

3e

8

heren

4

3

8

45

56,3

3e

9

heren

11

5

10

55

55,0

3e

10

heren

5

3

10

54

54,0

2e

11

heren

20

7

10

49

49,0

3e

12

jeugd

4

S1

10

49

49,0

3e

13

heren

13

5

10

48

48,0

3e

14

heren

16

6

10

48

48,0

4e

15

heren

12

5

10

47

47,0

4e

16

jeugd

3

J4

10

46

46,0

4e

17

tle

3

1e

10

43

43,0

8e

18

heren

6

4

10

42

42,0

5e

19

tle

4

1e

10

42

42,0

9e

20

heren

19

7

10

41

41,0

5e

21

heren

9

4

10

40

40,0

5e

22

heren

8

4

10

39

39,0

6e

23

heren

10

4

10

37

37,0

4e

24

jeugd

1

J1

10

37

37,0

6e

25

heren

14

5

10

35

35,0

5e

26

jeugd

2

J2

10

32

32,0

5e

27

heren

17

6

10

30

30,0

5e

28

heren

1

1e

10

30

30,0

6e


Van de wedstrijdsecretaris De voorjaarscompetitie 2014 is , v.w.b. het wedstrijdsecretariaat , zeer goed verlopen. Het aantal verzoeken om een wedstrijd te verzetten was minimaal. Ook het regelen van invallers is nagenoeg geheel door de teams zelf gedaan. Hulde ! Het aantal boetes vanuit de afdeling is was het minst sinds jaren. Bij thuiswedstrijden kon ik zelf de foutjes herstellen. Ditmaal opvallend veel keren het dubbel niet ingevuld. Bijna ging het “op-nul-houden” mis in de allerlaatste wedstrijdweek. Gelukkig kwam Danique het formulier nog even bij mij thuis nabrengen en zorgde de paasmaandag er voor dat de post een dag later opgehaald werd. Eén kleine verschrijving in een bondsnummer was de enige boete die we hebben gekregen bij de uitwedstrijden. De keren dat dáár het dubbel niet was ingevuld was voor rekening van de thuisclub. Applaus dus voor alle teams voor de aandacht die jullie hebben besteed aan het invullen van de formulieren. Houwen zo ! en nu nog alle formulieren van uitwedstrijden zsm inleveren en ik ben uitgemopperd. Het opsturen van een foto van het formulier is een zeer goede (tussen)oplossing , maar het papiertje moet je nog wél inleveren . Er is echter toch een kostenpost ontstaan voor de vereniging : tijdens het openingstoernooi kunnen er weer vier kampioenen gehuldigd worden. Het eerste team in de TLE werd kampioen in de ereklasse. Zij mogen daardoor meedoen met de Nederlandse BedrijfsKampioenschappen. In de NTTB werden drie teams kampioen. Op volgorde van datum : team 18 in de 7e klasse , team 15 in de 6e klasse en team 7 in de 4e klasse. Helaas waren er ook drie rechtstreekse degradanten. Team 1 kon het in de 1e klasse niet bolwerken. Door de reorganisatie in de afdeling ( vernieuwde boomstructuur ) waren de hoogste klassen extra sterk geworden. Frank , Paul , Marijn en Rob zijn nu weer kampioenskandidaten !. Team 8 had het ook al niet getroffen. Mari , Frans , Peter en Toine speelden nu ook niet hun beste competitie allertijden , komend van de 3e klasse moeten zij nu direct door naar de 5e klasse. Als de laatste wedstrijd tegen Renata een gelijkspel was geworden waren beide teams er in gebleven. Maar “als” telt niet , zeggen ze altijd. Topcoaches !! : let op dit team in de nieuwe competitie !. Kampioen ?? Jeugd 1 kon het in de 1e klasse niet redden, alhoewel , drie puntjes meer en de klasse was wél behouden. Nu naar de 2e klasse. Misschien is dat maar goed ook, kopman Kevin mag niet meer bij de junioren uitkomen. Dan waren er nog beslissingswedstrijden. Zie hierover een apart verslag. Het enige wat hier te vermelden valt is dat team 14 het , door een 0-6 tegen Unicum , nu in de zesde klasse moet gaan proberen. Team 6 , 9 en 17 hebben de wedstrijd gewonnen en blijven in hun eigen klasse. Dat de spelers van de kampioensteams hoge persoonlijke percentages hebben gehaald is logisch. De lijst wordt aangevoerd door Frank van Keulen. Hij heeft van de 27 wedstrijden er slechts 1 verloren = 94%. Proficiat. Verder volgen : Michel (T) 94% , Kevin senior , Walter en Toine van Kessel elk 92% , Frederic 90% , Paul (T) en René (T) met elk 89%. Ilse is negende met 24


86,9% en Robbert en Peter v.D completeren de top 10 (11) met elk 86,6 %. Waar jij staat en vele andere cijfertjes kun je op onze site vinden.

Voorstel Voor onze site heb ik nog een voorstel en daarom een vraag aan jullie allen. Ik zou graag , als het mogelijk en gewenst is , een soort fotogalerie willen maken voor onze site waarin alle spelers en misschien zelfs alle leden staan. Dat zal zeker niet in één keer gaan en ik ben ook geen proffesionele fotograaf die jullie allemaal bijeen wil roepen om op één avond alle foto’s te maken, met de kans dat thuis blijkt dat er een hoop mislukt zijn. Je kunt ook nooit iedereen op één avond bij elkaar krijgen. Heel veel spelers en/of supporters hebben tegenwoordig een telefoon waarmee ze een foto kunnen maken. Voor onze site vraag ik dus om in de nieuwe competitie en/of tijdens trainingsavonden een soort pasfoto van jezelf te (laten) maken. Liefst een foto in onze zaal waarop je ons eigen clubshirt draagt dat dan ook gedeeltelijk zichtbaar moet/mag zijn (schouders is bijv. voldoende ) , en waarop geen andere personen (op de achtergrond) staan. Een muur als achtergrond is dus prima. Op een pasfoto mag je niet lachen , op deze foto zeker wel !!. Je kunt daarna zelf bepalen of je er op de foto zó wel uit wil zien, of dat er een nieuwe , mooiere (?) foto gemaakt moet worden. Tevens zou ik ook graag een teamfoto willen hebben met alle spelers in clubtenue (-shirt). Er komt heus wel een keer een wedstrijd of trainingsavond waarop je allemaal aanwezig bent. Als de reserve dan ook zijn/haar shirt even aantrekt is het zo gepiept. Je hebt de hele competitie de tijd. Stuur je foto(‘s) op naar pjotr2810@hotmail.com en ik zorg dat ze in het TTVVarchief komen. Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt om een artikel op onze site of in het clubblad “op te leuken”. Dit (nieuwe) voorstel heb ik (nog) niet besproken met het bestuur , dus ik weet ook niet wat zij er van vinden , maar je kunt nu alvast aangeven wat je zelf van dit voorstel vindt en of je er al-of-niet mee eens bent dat je foto op onze site komt. Of er daarna ook een teampresentatie op de site komt zoals bijv. op de site van Never Despair weet ik niet. Ook dat moet nog besproken worden en ik weet niet of onze site dat wel aan kan. Peter

25


Beslissingswedstrijden voorjaar 2014 Vier teams van MCS-ttv Veldhoven moesten op vrijdag 2 mei nog een extra wedstrijd spelen om te voorkomen dat ze zouden degraderen. Voor team 6 togen Joyce , Kevin en Kaylan met veel supporters naar Geldrop om de strijd aan te binden met ATTV ’71 1. Een echte strijd werd het niet. Wesley Ketelaars , Erik van Loon en Stef Bardoel hadden weinig kans tegen JKK. Alleen Stef wist nipt te winnen van Joyce, het aantal punten vóór en tegen was gelijk. Eindstand 6-1. Op naar Veldhoven. Onder supervisie van afdelingsmanager Ineke de Graaf , die zei nog nooit een wedstrijdformulier gecontroleerd te hebben , kwamen in onze eigen zaal team 9 , 14 en 17 achter de tafel. Het slechte nieuws : team 14 had , gezien de uitslag , geen kans tegen Unicum 11. Martin Paarhuis moest het spits afbijten. Hij was het hele seizoen geblesseerd geweest en nu eigenlijk ook nog niet inzetbaar. Zijn gebrek aan wedstrijdritme was vooral in de eerste twee games te zien, slechts 5 puntjes. In de derde game ging het wat beter maar ook die verloor hij van Richard Sloots , 13-15. Jan van Gerwen verloor vervolgens met 10-12 in de vijfde van Twan Kolenberg. Ronald moest Niels Vervest feliciteren en toen het dubbel ook verloren werd (5-11 11-3 11-13 11-13 ) zag men de bui al hangen. Toen vervolgens Jan , wéér in vijven ! , verloor van Richard was het gedaan met de weerstand. Niels velde het definitieve vonnis in drieën tegen Ronald. Houd dit team in de gaten bij de volgende topcoachcompetitie !. Het goede nieuws kwam van de andere teams. Team 9 , met dit keer Hans van Strien , Peter Broers en Jacq van der Linden achter de tafel , moest het opnemen tegen Wilvo/Bergeijk 6. Dat Nicky Thiels , Koen Kuijpers en Rick van Overbeek een gevaarlijk team vormden werd direct duidelijk. Hans verloor in vijven van Nicky en Peter kon het tegen Koen maar net redden , 12-10 in de vijfde. Jacq speelde degelijk en won in drieën van Rick. Stand 2-1. De volgende drie partijen waren spannend maar gingen allemaal in vieren naar team 9. Stand 5-1 en er leek geen vuiltje aan de lucht. Toen echter Jacq verloor van Koen en Peter in vijven het hoofd moest buigen voor Rick, begon men hem te knijpen. Stand 5-3 met nog twee wedstrijden te gaan. Leo zat ook niet lekker op de bank , terwijl die toch best comfortabel zit , maar toen ook Elisabeth was aangeschoven , veerde Jacq op , rechtte zijn rug en sleepte , eigenlijk vrij gemakkelijk , het zesde punt binnen. Uitslag 6-3 , de vreugde was groot en volgende competitie weer gewoon in de vierde klasse . Proficiat. Team 17 moest , met Martin Rikken , Jeroen Bakermans en Martijn Kuijken , aantreden tegen Helmond ’57 2 met Jochem van de Bogaard , Erwin Brans en Martine Skolimowski. Drie spelers die 80 of meer procent hebben gespeeld in de competitie. Dat beloofde een spannende wedstrijd. Dat was het ook , …… maar alleen tot en met de eerste twee sets. Martin won gemakkelijk van Jochem , Jeroen verloor van Erwin. Stand 1-1. 26


Martijn gunde Martine maar 11 puntjes en ook tegen het MM-dubbel sprokkelde Helmond maar 11 puntjes bij elkaar. Toen was het gedaan met Helmond. Jeroen kwam nog twee keer in het nieuws. Hij moest Jochem feliciteren maar zorgde tegen Martine voor het zesde en winnende punt. De laatste twee partijen om des keizers baard werden door Martin en Martijn ook gemakkelijk gewonnen, eindstand 8-2. Na het kampioenschap in de zevende , nu behoud in de zesde klase . Chapeau !. Aan de goedlachse Erwin was niet te zien dat zijn team verloren had. Jochem zat er schijnbaar ook niet zo mee en Martine wijtte haar mindere optreden aan de witte balletjes. Zij had liever met gele of oranje gespeeld. De bruine in de kantine kon ze wél waarderen. In onze zaal werden nog drie andere beslissingswedstrijden gespeeld. Budilia 4 met Adriaan Schellekens , Frank Kuijpers en Karel Lambers , won vrij gemakkelijk van Renata 5. Dit team met Hans Hofman , Frans Smulders en Jos Wouters was in de reguliere competitie op de tweede plaats geëindigd achter TTVV 7 , met liefst (sorry , ik kan het niet laten) 28 punten achterstand. Omdat het zo snel ging werden alle wedstrijden uitgespeeld , stand 8-2. Budilia 4 schiet er zelf niet veel mee op, zij gaan toch naar de vierde klasse. Budilia 3 wat zich door blessures uit deze competitie terug had moeten trekken , neemt die derdeklasseplaats in. Een ander team van Budilia moest het opnemen tegen een team van MTTV. Dit werd wél heel spannend. MTTV won met 6-4, maar als Agnes van der Steen de allerlaatste partij niet had verloren van Willy de Vaan , 11-13 in de vijfde ! , was Budilia gepromoveerd. Het scheelde dus maar twee puntjes ! Het klapstuk van de avond vond plaats op tafel 2. Geenhoven 2 , met Theo Tuit , Paul Konings en Ed Roosen moets het opnemen tegen MTTV ’72 2 , met Joost Poppelaars , Pieter van Aerle en Wim Hees. Het duurde en duurde en duurde heeeel erg lang. Toen ze nog aan het dubbel moesten beginnen zat team 14 al in de kantine. Het was al bijna twaalf uur toen , bij een stand van 3-3 , Ed Roosen het op moest nemen tegen Pieter van Aerle. Er werd er in de kantine al over gesproken om de laatste drie wedstrijden tegelijk op drie tafels te gaan spelen , toen Ed Geenhovens vierde punt binnenhaalde, 11-9 in de vijfde ! Bondsgedelegeerde Ineke had geen haast en was gezellig aan de klets met onze voorzitter die team 6 in Geldrop had aangemoedigd en nog even kwam kijken hoe het er in onze zaal (kantine ?) aan toe ging. Dus werd er op één tafel verder gespeeld. De weerstand van MTTV leek ook gebroeken door die overwinning van Ed. Paul – Wim 33-19 en Ed – Joost zelfs 33-11 zorgden uiteindelijk , 01.00 uur , voor een 6-3 eindstand. De laatste wedstrijd werd toch maar niet meer gespeeld. Het was al laat genoeg en de kantine(juffrouw) lonkte. Het was nog lang druk en gezellig. Peter

27


28


Valkenswaard komt tafeltennissen bij de overdaggroep. Op Dinsdag 29 April 2014 heeft de overdag groep de tafeltennis vereniging uit Valkenswaard op bezoek gehad. 15 personen uit Valkenswaard waren op komen dagen om met ons de tafeltennis batjes op sportive wijze te kruisen. Na een beetje inspelen werden de teams ingedeeld en kon er met de wedstrijden begonnen worden. Met 15 personen (+ 1 invaller van onze kant) konden er 4 pools van 4 personen gemaakt worden om te gaan dubbelen. Nadat we enkele jaren steeds ZWAAR verloren hadden, zette zich vorig jaar schijnbaar een kentering in, toen we 4 van de 24 wedstrijden gewonnen kregen. En deze trend zette zich dit jaar door. Rond 9:00 uur begonnen de wedstrijden. Er werd wederom furieus gestreden, met een onderbreking voor een kopje koffie, waarvoor we in onze kantiene met zijn allen aan een grote tafel gezellig konden verbroederen en verzusteren. Na de koffie werd er weer verder getafeltennist. Op het einde toen alle partijen gespeeld waren bleek dat Valkenswaard dit jaar de grote verliezer was met slechts een gelijk spel en de rest was door Veldhoven gewonnen Hierbij de uitslag: Veldhoven 1 tegen Valkenswaard 1; ter was. Veldhoven 2 tegen Valkenswaard 2; Veldhoven 3 tegen Valkenswaard 3; Veldhoven 4 tegen Valkenswaard 4;

3 – 3 waarbij 4 van de 6 partijen een 3set6 – 0 met slecht 1 - 3 setter 5 – 1 met 2 – 3 setters 5 – 1 ook met maar 1 – 3 setter

Ons “top” team heeft er dus hard voor moeten werken, maar voor de overige teams was het schijnbaar een peuenschilletje. Nu maar hopen dat we bij de volgende return uitwisseling deze resultaten vast kunnen houden. Hierna trokken in ieder geval de Veldhovense spelers tevreden huiswaarts. Harm

29


Teamindeling najaar 2014 De teamsamenstelling bij de senioren is nagenoeg hetzelfde gebleven. Alleen Kasper wilde , na tig keer een promotiewedstrijd net niet gewonnen te hebben , graag toch eens vierde klas gaan spelen en is daarom toegevoegd aan ons jongste seniorenteam waarvan de gemiddelde leeftijd nu wel aardig gestegen is. Omdat Marian nog niet zeker is van haar nieuwe werktijden in het najaar, heeft Emile als supersub de plaats van Kasper in dat team overgenomen. Het laatste bericht is dat Tessa slecht nieuws heeft gehad van de dokter. Ze heeft problemen met en in haar schouder en weet nog niet hoe dit afloopt. Tessa , kop op en beterschap gewenst. Graag hadden we ook nóg een team gevormd voor de tweede klasse of tenminste een zekere 3e klassekampioen , maar het is ons niet gelukt om een geschikte speler te vinden voor Frederic en René. Bij de jeugd is wel het een en ander veranderd. We hebben door een vijftal nieuwe competitiespelers er een vijfde team bijgekregen. Met het samenstellen van de teams kwamen we in de knoei met het verschil in leeftijden enerzijds en het verschil in niveau anderzijds. Zo mag Anna vanwege haar jonge leeftijd niet bij de junioren uitkomen en mag echte-starter Robin niet in de startersklasse.

De teamindeling zoals die nu is ingediend is als volgt: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tm

spelers

xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1

Frank de Brouwer , Paul van Daal , Marijn van Oorschot ,

kl xx 2

Rob Vermelis 2

Marc Box , Wolfgang van Breukelen , Peter de Visser ,

2

Joost Wijnen 3

Willem Bakx , John Soree , Luuk Tuinbeek , Huub Wijnen

3

4

Frederic Bociaga , René Gabriëls , Natascha van Gompel ,

3

Bart Luijkx 5

Willem Damen , Robbert van Hiele , Arjen Ras , Jos Ras

3

6

Peter van Daal , Frans Evers , Walter Gruijters , Bart Muller

3

30


7

Kevin van der Elst , Joyce van Gompel , Kasper Jonkers ,

4

Kaylan Peys , Danique Peys (res) 8

Peter Broers , Jacq van der Linden , Elisabeth Noordanus ,

4

Leo van der Sommen , Hans van Strien 9

Rob van den Hurk , Peter Kim , Ron Spooren ,

4

Bjรถrn Wijnands 10

Mari Bosch , Frans van de Ven , Peter van de Ven ,

5

Toine Werrens 11

Diane Feijen , Marian Geerlings , Tessa Hofman ,

5

Emile Naburgh 12

Lars Kip , Stefan Sanders , Peter van Tuijl , Theo Vreven

5

13

Ralph Gepkens , Toon van de Kerkhof , Martien Michielse ,

5

Leon Pelgrim 14

Christian Begeer , Han Behage , Rob Bertens

5

15

Ronald van den Akker , Jan van Gerwen ,

6

Martin Paarhuis , Peter Putmans 16

Jos Duijf , Jan de Greef , Jan Houkes , Anneke van Houtert

6

17

Gonnie van Kessel , Toine van Kessel , Frank van Keulen ,

6

Hanny van Loon-Wouters 18

Jeroen Bakermans , Tjerk Cloosterman , Andrei Jalba ,

6

Martijn Kuijken , Martin Rikken 19

Jack Gepkens , Wil Gijzen , Bob Groeneveld , Ad Standaar

7

20

Diana van Aarle , Chris Pellemans , Egi Pellemans ,

7

Franรงois du Plessis , Ada Wijnen j1

Amber Bakker , Ankit Majhi , Danique Peys , Ot Roks

J2

j2

Ilse Bakker , Vincent van Brussel , Jeroen van Engelen ,

J2

Denise Peys j3

Rein de Bruijn , Vincent Datema , Marieke van Engelen

J4

j4

Marieke Bastiaansen , Robin Raats , Olivia Truong

J4

j5

Polina Galagan , Anna Peters , Anton Presura ,

S1

Arthur Verzellenberg

31


Quizzen met de Overdaggroep. Op Dinsdag 6 Mei 2014 was het weer zover, voor de overdaggroep was er weer een Quiz middag georganiseerd, gehouden in de kantine van onze tafeltennis vereniging. Rond 15:30 begon iedereen een beetje binnen te druppelenen en kon men onder het genot van een kopje koffie zich mentaal, moreel en fysiek voorbereiden. De quiz begon om 16:00 uur en er waren vooraf 6 teams gevormd, in totaal deden er 25 personen mee aan het Quizzen plus 2 om de Quiz te organiseren. Elk team moest een naam verzinnen zodat dit jaar de volgende teams in actie kwamen: team 1: ESAF, team 2: De onnozelen. team 3: Team 3. team 4: Het A team. team 5: Het team 5. team 6: JRGH. Ook dit jaar werd er gestreden in 2 heats; van elk 4 ronden met in elke ronde 10 vragen. Men kon voor de ronde waarvan men het beste resultaat verwachte ook nog een joker inzetten om de punten te verdubbelen.

Dit jaar kwamen de vragen tijdens de quiz ook weer uit vele genres; zoals: mode ; poezen bekende (nou ja bekende) politici; griekse wijsheden, etc. Achteraf blijkt dat de meeste vragen uit de “quizwoordzoeker” van de Zaterdag editie van het Eindhovens dagblad komen (met dank). Dus quizzers, volgend jaar goed de krant bestuderen. (zul je zien dat ze dan weer een andere bron hebben). Na de eerste 4 rondes is er een korte pauze waarbij de antwoorden op de vragen van deze eerste heat gegeven werden. Net als vorige keer hoor je dan van alle kanten “Och ja dat is waar ook dat ik dat zonet niet wist zeg !! Na de tweede heat, die weer vele leuke vragen bevatte is de uitslag uiteindelijk geworden: ESAF De winnaars met 67 punten. De onnozelen Ex aequo met Team 5 op de 2e plaats met 63 pt. Het team 5 Ex aequo met De onnozelen op de 2e plaats met 63 pt. Team 3 Op de 4e plaats met 58 pt. Het A team Op de 5e plaats met 53 pt. JRGH Laatste met 51 pt. De 1e prijs voor team ESAF was een waardebon voor het restaurant Route 66 waar we na afloop van de Quiz nog naar toe zijn gegaan en daar met zijn alle lekker en gezellig hebben zitten eten. JRGH op de 6e plaats hebben als troostprijs gekregen een doos met ”licht gezoet eiwitschuim (luchtig opgeklopt eiwit) op een wafel afgedekt met een dunne laag chocolade” (vroeger ook wel negerzoen genoemd), maar tegenwoordig mag dat zo niet meer heten en moet dat schijnbaar moeilijker. Hopenlijk hebben we volgend jaar weer een quiz. Harm

32


33


Speeltijdenrooster Seizoen 2013—2014 Dagen

Tijden

Selectie

Maandag

18.00 - 19.30 Inloopgroep jeugd

Trainer(s) Diane + Kasper

19.30 – 24.00 Competitie senioren afdeling

Dinsdag

9.30 – 11.00

Overdaggroep senioren

18.30 – 20.30 Selectie jeugd

Peter Rene + Michel

20.30 – 22.30 A-Selectie senioren Woensdag 20.30 – 22.00 B-Selectie senioren

Marian / Peter

Donderdag 9.30 – 11.00

Peter

Overdaggroep senioren

18.30 – 20.30 Selectie jeugd

Gilbert + Kasper

20.30 - 22.00 Recreanten senioren

Kasper

Vrijdag

19.30 - 24.00 Competitie senioren afdeling

Zaterdag

13.30 - 18.00 Competitie jeugd

34


35


36

Juni 2014  
Juni 2014  

Clubblad TTVV juni 2014

Advertisement