Page 1


OpWarming Antartica Begonnen De Ijskappen in Antartica zijn aan het smelten. Als er niet snel iets gebeurt, zal de ze spiegel tot wel 14 meter toenemen.

Twee dagen na het bericht over het desintegreren van een grote ijsplaat op het Antarctisch schiereiland komt een groep Amerikaanse wetenschappers met een overzicht van alle beschikbare meetgegevens van het zuidelijke continent. In tegenstelling tot het door klimaatsceptici frequent geproclameerde kouder worden en aangroeien van Antarctica, laat de wetenschappelijke realiteit geen enkele ruimte meer voor ontkenning: Klimaatverandering heeft de Zuidpool bereikt. En zoals overal: sneller dan we verwachtten, stellen de onderzoekers.

-----------------------------------

Eric Steig “Wat je continu hoort is dat Antarctica kouder wordt en dat is simpelweg niet het geval�, zegt Eric Steig van de Universiteit van Washington in Seattle, hoofdauteur van de studie die vandaag in Nature


wordt gepubliceerd. De gemiddelde temperatuurstijging is sterk vergelijkbaar met het mondiale gemiddelde, vertelt Steig. Klimaatsceptici stelden in het verleden dat Antarctica kouder zou worden als bewijs dat de mondiale opwarming een mythe zou zijn.

temperatuurstijging van 3 graden voor nodig zijn. Ook de Groenlandse ijskap zou bij een dergelijke temperatuurstijging niet overleven. Tezamen bevatten zij genoeg ijs voor een gemiddelde zeespiegelstijging van 14 meter.

De Amerikaanse onderzoeksgroep schrijft dat de gemeten Antarctische opwarming moeilijk te verklaren is zonder deze te koppelen aan de sterk toegenomen antropogene uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk door grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. West-Antarctische ijskap Op het Britse onderzoeksstation Rothere, op het Antarctisch schiereiland, was het gisteren 2,6 graden boven nul. “Maar het gebied waar we de opwarming meten is veel groter dan alleen het schiereiland. Ook de gehele West-Antarctische ijskap warmt op”, zeggen de Amerikanen. “En de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van het hele continent neemt toe”, meldt de studie.“West-Antarctica zal uiteindelijk smelten als deze opwarming zo doorzet”, zegt Drew Shindell, een medeauteur van het NASA Goddard Institute for Space Studies. Groenlandse ijskap Daarvoor zou volgens hem een gemiddelde

Antarctica bevat zelfs voldoende water om de zeespiegel wereldwijd met nog eens 50 meter te laten stijgen. Deze ijskap is echter minder kwetsbaar voor de huidige opwarming. “Maar zelfs wanneer slechts een fractie van Groenland en West-Antarctica smelt kunnen we deze eeuw nog meters zeespiegelstijging zien, met desastreuze gevolgen’’, zegt Barry Brook, directeur van het onderzoeksprogramma naar klimaatverandering van de Universiteit van Adelaide.

Bron: www.nu.nl

--------------------


NASA Waarschuwt Voor Donkere Aarde Een studie van de ruimtevaartorganisatie laat zien dat het terugdringen van de vervuiling met donkere roetdeeltjes de wereldwijde temperatuurstijging kan temperen. Want ook de waargenomen toename van deze koolstofresten, die in grote hoeveelheden vrijkomen bij onvolledige verbrandingsprocessen, levert een belangrijke bijdrage aan de huidige opwarming: De minuscule zwevende deeltjes maken de atmosfeer en het aardoppervlak iets donkerder. De albedo, het weerkaatsingsvermogen van de aarde, neemt daardoor af, waarbij een groter deel van de inkomende zonne-energie in warmte wordt omgezet. Vooral wanneer roetdeeltjes neerslaan op sneeuw en ijs rond de polen is het effect groot. Opwarming door roet werkt daarmee buiten het broeikaseffect om en is tot nog toe voor een groot deel buiten de aandacht van klimaatwetenschappers gebleven, die hoofdzakelijk kijken naar de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering, broeikasgassen als CO2 en methaan. -------------------------------------------------------

Effectief

NASA pleit er nu voor om naast CO2-reducties ook de uitstoot van roet terug te dringen. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen, stellen de Amerikanen. Zo blijft de CO2 die wij nu uitstoten zon honderd jaar actief, terwijl roetdeeltjes al na korte tijd uit de atmosfeer vallen. De hoeveelheid roet terugdringen

kan de opwarming dus direct temperen. Daarnaast hebben veel landen al enige ervaring met het effectief verminderen van de roetuitstoot, onder andere met betere industrile filters. --------------------------------------------------------

Gezondheid

Dergelijk beleid heeft bovendien een positief effect op de volksgezondheid. Roetdeeltjes, onder andere afkomstig uit uitlaatgassen, bevatten tot 40 verschillende kankerverwekkende stoffen. Daarnaast kunnen ze ademhalingsproblemen en hartklachten veroorzaken. Jaarlijks overlijden wereldwijd meer dan twee miljoen mensen door roetvervuiling. In Nederland wordt de hoge concentratie fijnstof in verband gebracht met 10.000 sterfgevallen per jaar. NASA concludeert: Het aanpakken van deze vervuiling biedt substantile voordelen voor de luchtkwaliteit terwijl het gelijktijdig een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Daarnaast zou het een unieke kans bieden om ontwikkelingslanden bij de klimaatonderhandelingen te betrekken. Naast transport en industrie wordt ook veel roet uitgestoten door het platbranden van landbouwgronden en door het stoken op houtvuurtjes, de dagelijkse praktijk voor honderden miljoenen arme boeren. Met name de verspreiding van biogasinstallaties kan een belangrijke bijdrage leveren aan verlaging van die roetuitstoot. --------------------------------------------------------

Versnelling

Aan het begin van het beslissende jaar voor het nieuwe klimaatverdrag wordt het voorstel


van NASA door de klimaatadviseurs voor de nieuwe Amerikaanse regering serieus genomen. Maar het Washingtonse Instituut voor Bestuur en Duurzame Ontwikkeling (IGSD) waarschuwt dat de NASA-studie vooral moet worden genterpreteerd als slecht nieuws: Het opwarmende effect van roet blijkt namelijk groter dan eerder gedacht en daarmee verloopt ook de huidige klimaatverandering sneller. Zwarte koolstof verergert de klimaatsituatie. Snel actie ondernemen is simpelweg onze enige korte termijnoptie, zegt Durwood Zaelke, hoofd van het IGSD.

China op zoek naar oudste ijs AMSTERDAM - China opent op 28 januari de nieuwe basis Kunlun in centraal Antarctica. IJsboringen kunnen klimaatgegevens opleveren tot 1,5 miljoen jaar oud, 700.000 jaar ouder dan het huidige record. Het belangrijkste doel is om het oudste ijs ter wereld aan te boren. Dat moet mogelijk zijn vanwege de dikte van de ijskap op locatie en omdat er jaarlijks minder sneeuw valt dan elders op Antarctica. Bron: www.Nu.nl

Elk jaar komt er een laagje sneeuw bij dat uiteindelijk wordt omgezet in ijs met daarin luchtbelletjes met de atmosferische samenstelling. Zo kunnen wetenschappers als het ware ‘terugtellen’.


World World Of Warcraft is de meest verslavende game te wereld. Het telt nu al ongeveer 15 miljoen spelers. Dagenlijks spelen er miljoenen mensen die lvl 80 willen worden of het al zijn. Voor de spelers die nog geen lvl 80 is heeft nog veel dingen te doen. Veel Questen doen en instance doen. Voor de spelers die wel lvl 80 zijn is ook nog veel te doen. Zoals Herorics, Raids en dailyquesten.

Wat is Wat ?? Questen??: Een Quest is een opdracht die je moet uitvoeren. Het kan zijn dat je iets moet verzamelen of je moet iets ontdekken.. ook kan het zijn dat je een bepaalde monster moet veslaan. Als je de quest gehaald heb ga je terug naar je Questgever en hij geeft je XP (experiance). Waat je ook krijgt van de quest gever is geld en/of items.

Instance ??: Een instance is een soort gebied waar allemaal sterkere monsters zijn, voor een instance voor jouwn lvl kun je niet alleen doen, want je zal dood gaan omdat de monsters te sterk zijn. Een instance doe je met 5 spelers. Waar moet de party dan uit bestaan ? Uit 1 Tank, 1 Healer en 3 Dps.


Of Warcraft Tank,Healer en Dps ??:

Daily Questen ??:

Een Tank is een speler die de monster op hem proberen te aanvallen zo dat de andere 4 party members damage kan doen. Heb je een slechte tank dan kan het zijn dat je de instance niet haalt. Een Healer spreekt voorzich. Een Healer heelt de mensen zodat ze niet snel doodgaan. De healer moet er voor zorgen dat niemand doodgaat. Een Dps is een speler die veel damage moet doen, hij heeft niet zo’n belangrijke taak als een tank of een healer maar zonder dps kom je nergens.

Een Daily Quest is een opdracht die je elke dag kunt doen. Als je een normale quest doet dan kun je hem maar 1x doen per speler maar als het een daily quest is kun je hem 1x perdag doen.

Herorics ??: Een Heroric is eigenlijks de moeilijkere versie van de instance. Herorics kun je doen op lvl 80.

Raids ??: Een Raid is een hele grote instance op hoog niveau. Een raid doe je minimaal met 10 spelers en kan oplopen tot en met 40 spelers. Er is ook een ander soort raid en dat is het vermoorden van je vijands stadsbaas. Die raid doe je met minimaal 40 personen en kan oplopen tot zo veel je wilt.

Mounts ?? Een Mount is je vervoer middel. Op lvl 30 kun je je eerste mount kopen. je moet eerst je riding skill trainen voordat je op een mount kan rijden. Je eerste mount gaat 60% sneller dan dat je normaal zou lopen. Op lvl 60 kun je betere mounts kopen. De lvl 60 mounts gaan 100% sneller dan dat je normaal zou lopen. Op lvl 70 kun je Flyingmounts kopen, je hebt ze in 2 catogorieen. De 60% snelle en de 280% snelle Flyingmounts. Flying mounts kun je alleen in Outhlands en Northrend Gebruiken. De riding mounts kan overal.

Auction House (AH) ?? Auction House is eigenlijks een soort van marktplaats. Als je spullen hebt die je niet nodig bent en kunt verkopen dan zet je hem op AH. Ook als je spullen nodig bent dan kun je hier tercht en kun je nieuwe spullen of items kopen. Als je iets koopt komt het in je mail.


World of Warcraft is een leuke game om te spelen maar kan erg verslavend zijn. Zo zijn er een aantal mensen doodgegaan door het spel. Ze hadden geen tijd om te eten of te drinken .. laat staan slapen. Er is ook een jongen van 13 die zelfmoord gepleegd had omdat hij zelf in world of warcraft zou komen en dat hij voor altijd in de wereld zou blijven. Van WoW kun je aggressief worden. Zo zijn er een aantal fimlpjes op youtube te vinden over agressie in WoW. Het is niet zo dat iedereen zo verslaafd word dat ze zelfmoord plegen of doodgaan omdat ze niet gegeten en gedronken hebben. Wow is een erg leuke en veelzijdige game. Het spel is zo uitgebreid dat het onmogelijk is om het uit te spelen. Maar er is wel een manier om het spel zo veel mogelijk uit te spelen, dat heet Achievements. Achievements zijn verschillende doelen die je kunt halen, zo heb je achievements voor het ontdekken van alle gebieden en steden. Achievements voor het halen van alle instanceses, Acievements voor alle raids en nog veel meer. Als je alle achievements gehaald heb op een character dan heb je het spel bijna uit gespeeld. Het is vrijwel onmogelijk om alle achievements te halen. Zo heb je ook een achievement voor wereld eerste lvl 80. Als dus 1 iemand eerder lvl 80 is geworden dan jij, kun jij hem niet meer halen

Als je in Nortrend wil vliegen met je mount dan moet je tot lvl 77 wachten. Dan ben je hoog genoeg om de flying skill te halen. Je hebt geen Artisan flying skill nodig om de flying skill in northrend te kunnen kopen. Hett enigste wat je nodig hebt is je riding skill op 150 te hebben en 1000 goud te betalen voor je nieuwe skill. Als je dingen wilt maken en er later aan wil verdienen dan moet je professions leren en trainen,. Zo heb je onderandere Tailoring (Kleding maken), Mining (een soort van goudzoeker), Juwelcrafting (Juwelen,ringen en kettingen maken) en nog veel meer. Ik zelf heb Tailoring en mining. Tailoring omdat ik alleen cloth item kan dragen en mining omdat je als je je mining op maximaal hebt je 500 extra healt krijgt. je kunt maar 2 professions leren, wil je dus een nieuwe leren dan zal je 1 van je professions moeten vergeten zodat je de nieuwe kunt leren. Je hebt ook Secondary Professions: First aid, Cooking, Fishing en riding. Secondary Professions kun je allemaal leren. First aid is om je zelf of anderen even snel te healen. Cooking is om te koken,.Fishing om te vissen en Riding om op mounts te kunnen rijden en vliegen.


Je kunt World of Warcraft kopen in de speelgoed winkels zoals; Intertoys en BartSmit. Ook kun je het kopen in de media markt en Freerecordshop. De kost veer het spel zijn verschillend. Ze betaal je voor het basis van het spel 15 euro. Wil je meer dan alleen het basis?. Dan moet je de uitbreiding ‘‘Burning Crusade’’ kopen om zo verder te komen in het spel. Als je na Burning Crusade nog verder wilt dan moet je de laatste uitbreiding kopen ‘‘Wratch Of The Lich King’’ . Het is niet zo dat als je het spel koopt, eindeloos door kunt spelen. Bij het eerste deel van wow krijg je 1 maand gratis speeltijd. Daarna zul je 27 euro moeten betalen per 2 maanden voor een Pre-Paid kaart. Je kunt ook via de wow site zelf speeldtijd kopen. Zo kun je speeldtijd voor 1 maand, 2 maanden en 6 maanden kopen.


De Naam Blizzard Entertainment kennen we allemaal wel. Maar wie heeft de spellen gemaakt. In dit artiekel zal ik het over de mensen hebben die aan de blizzard games gewerkt heeft.

Tom Kalgan

Tom “Kalgan” Chilton (1968 -) is een lead game designer van Blizzard Entertainment en is een leidende ontwerper voor de MMORPG World of Warcraft. Hij is de “Blizzard’s PvP goeroe.” Chilton, samen met Rob Pardo en Jeffrey Kaplan, waren de drie Hoofd Ontwerpers voor World of Warcraft: The Burning Crusade, de snelst verkopende PC game aller tijden. Op World of Warcraft, was hij een van de zes Game Designers. Chilton was op de ontwikkelaar panelen op BlizzCon 2005 in oktober 2005 en BlizzCon 2007 in augustus 2007. Op BlizzCon 2005, hij was op de ontwikkelaar panelen voor discussies over karakter klassen, kerker creëren, razzia’s en slagvelden. Op BlizzCon 2007, hij was op de ontwikkelaar panelen voor discussies over de klassen, PvP, user interface en mods, en beroepen en posten. Hij werkte eerder voor Origin Systems en werd Lead Designer for Ultima Online: Age of Shadows. Chilton aan de Universiteit van Arizona, en is een fan van de webcomic PvP.


Chris Metzen at BlizzCon in 2007. Photo courtesy of Blizzplanet.

Christopher Vincent Metzen (geboren 1974) is een Amerikaans spel ontwerper, kunstenaar en schrijver bekend voor zijn werk met het maken van de fictieve werelden en scripts voor Blizzard Entertainment’s drie grote bekroonde media franchises: Warcraft, Diablo en StarCraft. Op gelegenheid Metzen heeft gepubliceerd zijn kunst onder de alias “Thundergod”. Metzen werd ingehuurd door Blizzard Entertainment als een animator en een kunstenaar, zijn eerste werk voor het bedrijf was met de video-spel Justice League Task Force. Metzen is momenteel Vice President van creatieve ontwikkeling bij Blizzard Entertainment en heeft bijgedragen aan de onderneming van projecten door het verstrekken stem talent voor een aantal tekens, alsmede bij te dragen aan artistieke karakter ontwerp. Buiten Blizzard Entertainment, Metzen auteurssystemen is een graphic novel-reeks gebaseerd op een futuristische tweede Amerikaanse burgeroorlog.

Rob Pardo in his office in 2007

Rob Pardo (geboren 1971), Vice President of game design voor Blizzard Entertainment (hoewel kleine godheid zou ook een toepasselijke titel), leidde het team dat World of Warcraft heeft ontworpen, die bij het genereren van nul geschiedenis, aardrijkskunde, antropologie en ecologie van een volledig gerealiseerd fantasie wereld, verspreid over twee continenten. Het spel van de 11 miljoen betaald spelers kunnen monsters doden, ga je op quests en zelfs het uitvoeren van alledaagse taken, zoals vissen, koken en verzorgen. Als World of Warcraft meer populair wordt, kunnen ze een zetel in de VN krijgen. Pardo heeft niet dit soort game (die liefhebbers noemen “massaal multiplayer”); hij slechts geperfectioneerd is. Het duurt een obsessieve gedachten om ervoor te zorgen dat er iets interessants gebeurt overal in de hele wereld, de hele tijd, zowel voor beginners en ervaren spelers. hij is bijna te goed: sommige spelers hebben de neiging om te verwarren hun virtuele leven met hun reëel. WoW is zo verslavend dat onder gamers, het bekend is onder de bijnaam Warcrack.


Michael Morhaime at BlizzCon in 2007.

Mike Morhaime wordt de voorzitter en mede-oprichter van Blizzard Entertainment, een videogame ontwikkelaar gevestigd in Irvine, Californië, momenteel in handen van Activision Blizzard. Hij is ook een alumnus van Triangle Broederschap en behaalde zijn bachelor’s degree in 1990 over van UCLA. Morhaime verschijnt in geanimeerde vorm in de South Park aflevering “Make Love, Not Warcraft ‘, dat handelt over de World of Warcraft MMORPG. In 2008 Morhaime werd vereerd op de 59ste Annual Technology & Engineering Emmy Awards voor Blizzard de oprichting van World of Warcraft. Samen met Don Daglow en John Carmack, Morhaime is een van slechts drie ontwerpers of producenten te accepteren awards op zowel de Technology & Engineering Emmy Awards en de Academy of Interactive Arts & Sciences Interactive Achievement Awards. Morhaime speelt poker en bereikt 2e plaats in de uitgave 2006 van DICE’s Celebrity Poker Tournament. In de laatste ronde, Mike geconfronteerd Scott Fischman en Perry Friedman (World Series of Poker-professionals), evenals Ray Muzyka, medeoprichter en CEO van video game ontwikkelaar Bioware. Na een spectaculaire 45 minuten durende strijd, Ray gekomen victorious, met Mike brengen 2e in het algemeen bij de toernooi. Morhaime afgestudeerd uit Granada Hills High School in 1985. Morhaime is ook lid van Level 80 Elite Tauren stamhoofd, een metal band gevormd van en door Blizzard medewerker, waar hij speelt bas. In 2008 Morhaime werd inducted in de Academy of Interactive Arts and Sciences’ Hall of Fame; ironisch was Ray Muzyka die gepresenteerd Mike met het vonnis.

Ellen Adham

Ayman ‘Allen’ Adham is een Amerikaanse zakenman, die samen met Michael Morhaime en Frank Pearce, een van de drie mede-oprichters van Silicon & synaps, die zijn naam veranderd in Blizzard Entertainment. Hij leidde de oprichting van The Lost Vikings, RPM Racing, Rock N ‘Roll Racing, Warcraft: Orcs & Humans, onder anderen. Een van de vele bezigheden Allen was een intense belangstelling voor de exacte hoogte van Mt. San Gregorio in Zuid-Californië. Hij behaalde zijn bachelor’s degree in 1990 over van UCLA.


Andy Chambers

Andy Chambers is een Britse auteur en spel ontwerper, het best bekend voor zijn werk voor Games Workshop. Hij werkte uitvoerig over verschillende Warhammer 40,000 Rulebooks en sourcebooks en tevens auteur van ten minste een fictie roman die in hetzelfde universum. Hij is het best bekend voor zijn helmed Games Workshop’s metamorfose van een gamer-georiënteerd bedrijf in een businessgeoriënteerde een keuze om het stroomlijnen van de regels van zijn meest succesvolle miniproducten tabletop wargames (Warhammer Fantasy Battle en Warhammer 40.000) om zich te concentreren op de jongste mogelijk publiek, marginalizing de oorspronkelijke fanbase van te late tieners en jonge volwassenen. Marginale games zijn geheel daalde en verdween uit het zicht, samen met degenen die niet konden genereren een constante vraag naar nieuwe miniaturen (chief onder hen waren Space Hulk en Blood Bowl, die zou kunnen worden genoten voor het jaar met een tiental miniaturen per speler). In 2003 trad kamerpresidenten Mongoose Publishing als de lead designer van het bedrijf de ontwikkeling van team voor de Starship Troopers tafelblad miniaturen spel. Chambers is momenteel de Creative Director van Blizzard Entertainment, werkt aan Starcraft II.

Vonk nr5  

Dit is mijn deel van ons schoolblad ''Vonk''

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you