Page 1

VELKOMMEN TIL ØRESTAD GYMNASIUM

2017 2018


VELKOMMEN TIL ØRESTAD GYMNASIUM På OEG kan du vælge i mellem stort set alle de studieretninger og valgfag, man kan udbyde. Men vi tilbyder også noget helt særligt. Vi kalder det OEG-DNA. Digitalt: OEG ligner ikke andre skoler. Vi har åbne læringsmiljøer, hvor elever i grupper arbejder med større eller mindre projekter. Vi er 100% digitale, og eleverne skal kun medbringe deres laptop eller tablet i skole. Vi er førende i Danmark når det gælder anvendelse af IT i undervisningen. Vi styrker dine digitale kompetencer til den fremtid, der venter. Innovativt: Det er ikke uden grund, at OEG er med på alle lister over verdens mest innovative skoler. Det gælder både undervisningen såvel som den åbne arkitektur, der bryder med fastlåste tankegange. Globalt: OEG har partnerskoler i Indien og Kina og har tråde ud til hele verden via store globale netværk som Ashoka og Global School Alliance. Karrierefokus: Der venter en vigtig fremtid efter gymnasiet, og derfor arbejder vi målbevidst med alle elevers karrierekompetencer. Det betyder, at du får værktøjer og bliver motiveret til at træffe et videre uddannelsesvalg, som passer til netop dig. Medier: Vi er kendt som førende mediegymnasium. For at give de bedste rammer har vi indrettet ‘Mediebyen’ ved Field’s med professionelt kameraudstyr, redigeringslokaler og biografrum. Changemakers: Vi forbereder til nøjagtig den samme studentereksamen som alle andre gymnasier. Men vi gør noget mere. Vi uddanner Changemakers. En Changemaker er en elev, der tør og vil gå forrest og gøre en forskel i skolelivet og uden for skolen. Hos os er gymnasieuddannelsen ikke bare en adgangsbillet til videregående uddannelse og til en god karriere. Det er den også. Men for os er formålet at uddanne elever, som vil arbejde aktivt for det fælles bedste, og som vil og tør ændre og tage ansvar. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Allan Kjær Andersen Rektor 3


I DENNE FOLDER FINDER DU INFORMATION OM: Grundforløbet - dine 3 første måneder

5

Hvilke fag skal du vælge, når du søger?

8

Studieretninger 9 OEG-Spirit 14 Guide til hvordan du søger os

15

Du kan finde meget mere information om f.eks valgfag på vores hjemmeside, og du er altid velkommen til at kontakte skolen for at få svar på dine spørgsmål.


GRUNDFORLØBET dine 3 første måneder på OEG

KLASSESAMMENSÆTNING i august og november I hele grundforløbet skal du fra første skoledag være på hold med de kammerater, du har kreativt valgfag med, dvs. billedkunst, dramatik, mediefag, musik eller design og arkitektur. Du vælger dit kreative valgfag (samt dit 2. fremmedsprog), når du sender din ansøgning til Ørestad Gymnasium. I november måned begynder du i din studieretningsklasse. Her skal du gå frem til studentereksamen med dem, der har valgt samme studieretning som dig.

OBLIGATORISKE FAG

ens for alle; samme fag, forløb og pensum I grundforløbet følger du undervisningen i disse 6 fag: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt og kreativt valgfag. Derudover er der undervisning i fagene AP - almen sprogforståelse (introduktion til grammatik, latin og hvordan man lærer sprog) NV - naturvidenskabeligt grundforløb (introduktion til metoder og arbejdsformer i de naturvidenskabelige fag)

AP og NV afsluttes med en eksamen ved afslutning af grundforløbet.

5


ELEVSAMTALEN I UGE 40 Samtalen skal give dig viden om egne styrker og svagheder, så du bliver bevidst om, hvad der er det rette valg af studieretning for dig Elevsamtalen er en vejledningssamtale med to af dine lærere. Kom med dine forældre, så de også kan inddrages i beslutningen om dit studieretningsvalg. Samtalen tager udgangspunkt i: • dit faglige standpunkt, screeninger og test • trivsel og hvordan det er at være elev på OEG • karrierefokus: hvilken studieretning passer til dig?

SCREENING, TEST OG KARAKTERER I grundforløbet bliver du testet i: • læsning • matematik • AP (grammatik og latin)* • NV (naturvidenskab)*

*Afsluttes med eksamen i uge 43-44. Eksamenskarakteren kommer til at stå på dit studentereksamensbevis.


TIDSPLAN FOR GRUNDFORLØBET Udover den almindelige undervisning bliver du i grundforløbet præsenteret for de studieretninger og valgfag, du kan vælge. I denne tidsplan kan du se den forventede placering af aktiviteterne i grundforløbet. uge 32-33

uge 34-39

uge 40-41

1.skoledag

Præsentation af studieretninger og valgfag

Elevsamtaler

uge 42

uge 43

uge 44-45

Efterårsferie

Eksamen i AP og NV

Opstart i nye studie­retnings­klasser

Introtur

Valg af studieretning

Introaktiviteter

Obligatoriske fag: dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, idræt og kreativt valgfag

7


HVILKE FAG SKAL DU VÆLGE, NÅR DU SØGER? Når du sender ansøgningen til Ørestad Gymnasium, skal du også vælge dit 2. fremmedsprog + et kreativt fag. Ved 2. fremmedsprog menes der et sprog udover Engelsk (obligatorisk). På OEG tilbyder vi følgende fremmedsprog: A-niveau (3-årigt)*

B-niveau (2-årigt)**

Kinesisk

Tysk

Spansk

Fransk

*) 3-årigt begyndersprog

**) 2-årigt fortsættersprog

Du skal også vælge et kreativt fag, når du sender din ansøgning til gymnasiet. På OEG har vi et stort udbud, du kan vælge imellem: Dramatik C Musik C Mediefag C Billedkunst C Design og Arkitektur C


STUDIERETNINGER Efter 3 mdr. grundforløb er du parat til dit studieretningsforløb. Da vi er et stort gymnasium, tilbyder vi stort set alle fag, der findes, så du kan få en studentereksamen, der passer til netop dig. Hos os kan du vælge mellem 14 forskellige studieretninger. De er inddelt i fire fakulteter: • Samfundsvidenskabelige • Naturvidenskabelige • Sproglige • Kunstneriske Studieretningsforløbet indeholder obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Læs meget mere på vores hjemmeside www.oerestadgym.dk.

9


NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Er for dig, der: • Synes naturvidenskabelige fag og matematik er sjovt • Vil vide hvordan naturens love fungerer • Kan lide at sætte ting i system • Godt kan lide at lave forsøg En naturvidenskabelig studieretning er for dig, der mener, det er cool at være nørdet og som synes at matematik er sjovt. Du vil være i laboratoriet, regne opgaver - samt arbejde med teknik, fysik, natur og krop. Har du lyst til løse universets gåder, er naturvidenskab det rigtige for dig. Du kan f.eks. løse ligninger, finde alderen på universet, eksperimentere med kemiske stoffer, lyd, farver og medicin - eller undersøge effekten af kost og træning.

Vi arbejder bl.a. med: •E tiske dilemmaer ved nye naturvidenskablige metoder • Miljø- og bæredygtighed • Test af teorier i praksis • Design af nuturvidenskablige forsøg Hvad kan du blive? Naturvidenskab giver dig gode muligheder for at søge ind på videregående uddannelser, hvor der stilles høje krav til færdigheder i matematik, kemi, fysik og biologi. Dette gælder f.eks. uddannelser til ingeniør, læge, naturvidenskab på universitet, samt forskning og undervisning. Læs mere om vores 5 naturviden­ skabelige studieretninger på www.oerestadgym.dk

Naturvidenskab - De 5 studieretninger 1

Biologi A

Kemi B

2

Matematik A

Bioteknologi A

Fysik B

3

Matematik A

Fysik B

Kemi A

4

Matematik A

Fysik A

Kemi B

5

Matematik A

Fysik B

Kemi B


SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER Er for dig, der: • Følger løbende med i nyhedsstrømmen • Vil deltage kritisk og konstruktivt i samfundsdebatten • Er interesseret i at gøre en forskel i verden • Vil bruge sprog til at blive klogere på både Danmark og resten af verden På de samfundsvidenskabelige studieretninger beskæftiger vi os med samfundet i Danmark og globalt. Vi beskæftiger os med kulturmødet og dialogen i en global verden. Med viden fra dine fag lærer du at få kreative ideer og udtænke bæredygtige løsninger på virkelige problemstillinger i samfundet. De samfundsvidenskabelige studieretninger giver dig mulighed for at blive klogere på verdens brændpunkter, magtbalancer og konflikter. Du lærer at indsamle data, opstille og analysere modeller og formidle dine resultater. Vi arbejder i grupper og teams, hvor du lærer at lede møder og styre et projekt

fra start til slut. Nogle gange laver du måske en politisk kampagne eller dokumentar, men studieretningerne har også en masse almindelig undervisning og lektier. Vi arbejder bl.a. med: •F N’s verdensmål og bæredygtighed på en international klimakonference • At lave en kampagne på de sociale medier for lokalpolitikere • Indsamling og statistisk håndtering af datamateriale om ulighed i Danmark •R ollespil om international handel og korruption Hvad kan du blive? •D u kan søge ind på f.eks. statskundskab, kommunikation, kulturformidling eller på handelshøjskoler som f.eks. CBS. Eller bruge din viden som projektleder, iværksætter eller i forbindelse med arbejde i udlandet. Læs mere om vores 4 samfunds­ videnskabelige studieretninger på www.oerestadgym.dk

Samfundsvidenskab - De 4 studieretninger 1

Samfundsfag A

Matematik A

2

Samfundsfag A

Engelsk A

3

Samfundsfag A

Tysk fortsættersprog A

4

Samfundsfag A

Fransk fortsættersprog A

11


SPROGLIGE STUDIERETNINGER De sproglige studieretninger på OEG giver dig adgang til verden. I dag er engelsk en nødvendighed, men ikke nok, hvis du vil deltage i den globale sammenhæng. På de sproglige studieretninger får du kompetencer til at forstå kultur og kulturforskelle. Du lærer at arbejde fagligt og tværfagligt med samfund, medier og politik. Det handler om konkret sprogbeherskelse, om film, medier og verdenslitteratur på originalsprogene. På sigt kan det handle om en international karriere.   Tysk og fransk er hovedsprog i forbindelse med kultur, politik og handel. Du fortsætter med enten tysk eller fransk og undervisningen foregår i høj grad på sproget. Spansk er et begyndersprog. Vi går hurtigt frem, og du kan forvente at kunne tale om aktuelle emner på spansk. Studierejsen i 2.g tager typisk udgangspunkt i sprogfagene.

Sprog er for dig, der: •H ar interesse for sprog og grammatik •V il have mulighed for at lære op til fire fremmedsprog • Engagerer dig i andre kulturer • Drømmer om at studere og arbejde internationalt Vi arbejder bl.a. med • Samfundsforhold på tværs af landegrænser • Nutiden i historisk perspektiv • Identitet og kulturmøder • Litteratur Hvad kan du blive ? Du kan søge ind på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samt handelshøjskoler som CBS. Du kan blandt andet blive tolk, oversætter, arbejde inden for pædagogik og undervisning, kommunikation og kulturformidling, og du får gode muligheder for at arbejde internationalt. Læs mere om vores 4 sproglige studieretninger på www.oerestadgym.dk

Sproglig - De 4 studieretninger 1

Engelsk A

Fransk fortsættersprog A

Samfundsfag B

2

Engelsk A

Tysk fortsættersprog A

Samfundsfag B

3

Engelsk A

Spansk fortsættersprog A

Tysk fortsættersprog B

4

Engelsk A

Spansk fortsættersprog A

Fransk fortsættersprog B


KUNSTNERISK STUDIERETNING Er for dig, der: • Vil spille, synge og skabe oplevelser • Vil lære noder og akkorder • Interesserer dig for kunst og kultur • Interesserer dig for engelsk grammatik og sprog På den kunstneriske studieretning lærer du, hvordan du skaber oplevelser, der rykker. Men du skal ikke bare skabe oplevelser. Du skal også have lyst til at forstå, hvorfor et stykke klassisk musik, et rocknummer eller en provokerende digtsamling virker. Og hvorfor det nogle gange ikke virker. At forstå musik, kunst og litteratur går på tværs af fagene på denne studieretning. I engelsk arbejder du f.eks. med, hvordan Irlands litteratur og musik har haft betydning for landets historie. Eller hvordan lydsvingninger, musikinstrumenternes stemning og talsystem er skabt ud fra matematisk logik. I musiktimerne fylder musikteori lige så meget som tiden i øvelokalet. Du lærer at lytte til musik og forklare, hvad der fungerer eller ikke fungerer. Dine erfaringer bruges, når du skriver dine egne musiknumre.

Kan du ikke spille et instrument i forvejen, skal du bruge mere tid i øvelokalet. Du behøver ikke kunne læse noder og akkorder, når du begynder, men du skal lære det. Vi arbejder bl.a. med: •S ceneoptræden og koncerter • At bruge computeren til at lave musik, både noder og lyd •F ilmmusik og kulturforståelse •L ydsvingninger, instrumenternes stemning og klang. •E ngelsksproget litteratur, film og samfundsforhold Hvad kan du blive? Med denne studieretning udvikler du dine kreative evner, og sikrer samtidig gode adgangsmuligheder til en bred vifte af fremtidige studier. Du kan bl.a. læse videre inden for sprog, kultur, historie, kunst, musik, arkitektur, handel, ledelse, pædagogiske uddannelser og kommunikation.

Læs mere om vores kunstneriske studieretning på www.oerestadgym.dk

Kunstnerisk - studieretning 1

Engelsk A

Musik A

13


OEG - Spirit På OEG går vi meget op i fællesskabet og engageret elever. Vi arbejder for, at alle har det godt og sjovt på skolen. Derfor har vi indrettet Ørestad Gymnasium, så du og dine kammerater har jeres helt egne områder, f.eks ‘Loungen’, hvor de kan hygge, spille playstation og bordfodbold, lave lektier, snakke og spise frokost. Foruden den lækre kantine med økologisk mad har vi et tekøkken til elever med elkedel og mikroovn, så der altid er et sted at varme sin egen mad. Vi har store ‘øer’ med fatboys, hvor man kan slappe af. Og så har vi Mediebyen ved siden af Field’s, hvor der er biograf og professionelt tv-udstyr til at sende live-tv. 1.g starter med en introtur, der ryster klassen sammen, en stor OEG Games idrætsdag, hvor alle klasser klæder sig ud og dyster mod hinanden, og vi har

selvfølgelig fredagscafeer og fester, der er meget populære. Den årlige Multiforestilling (teater) involverer ca. 100 aktive elever. Da vi er en stor skole med en masse engagerede elever, har vi en række forskellige og spændende udvalg på OEG. Her finder du alt fra et aktivt Elevråd, filmklub til gaming, OEGrøn, LGBT, Amnesty Youth, RadioAktiv, The OEG Band, Elevrådet og OEG Events, som planlægger alle skolens fester og cafeer – og meget mere. Der er helt sikkert et spændende udvalg for dig. Følg med i alt det sjove på Facebook Elevnyt på OEG

#oerestadgym


SÅDAN SØGER DU OS Du skal søge om optagelse via www.optagelse.dk Når du søger, skal du vælge: • Hvilket gymnasium du ønsker optagelse på • Hvilket fremmedsprog du ønsker • Hvilket kunstnerisk fag du ønsker

Du skal opfylde disse 3 krav for at søge: •D u skal gennemføre folkeskolens afgangsprøve •D u skal være erklæret uddannelsesparat •D u skal have haft et andet fremmedsprog mellem 2 og 4 år. Her kan du dog søge om dispensation

VI UDVIDER MED EN KLASSE I 2017, SÅ VI FÅR PLADS TIL ENDNU FLERE ELEVER

FRA DIN ANSØGNING TIL 1. SKOLEDAG Februar Du skal have udfyldt din uddannelsesplan og valgt de gymnasier, du vil søge. Marts Du skal have godkendt din uddannelsesplan og sendt ansøgningen til Ørestad Gymnasium. Vi sender en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning. April Udvalgte elever er til uddannelses­ paratvurdering (UPV) på gymnasiet. Maj Du får besked om, hvilket gymnasium du er optaget på.

Juni Hvis du er optaget på Ørestad Gymnasium, modtager du skolens intropakke i din e-Boks. 10. august Første skoledag på Ørestad gymnasium.

Vi skriver til din (og ikke dine forældres) e-Boks, så bestil allerede nu dit eget Nem-ID på www.nemide.nu

15


Kontakt Ørestad Gymnasium

Design og medieproduktion: Kailow A/S, CSR-, miljø- og arbejdsmiljøcertificeret.

Tlf.: +45 82 30 22 22  |  mail@adm.oegnet.dk  |  www.oerestadgym.dk

Velkommen til Ørestad Gymnasium 2017  

Introfolder: Læs om dine første 3 mdr., studieretninger, alt det sociale - det du skal vide, før du starter i 1.g her på OEG. ÅBENT HUS 12.J...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you