Page 1

Givskud zoo

Give skulptur park

Jellinge monumenterne

Veterantog Vejle - Jelling Legoland Billund og Lalandia

Kongerns Jelling

Engelsholm slotsparks

Tirsbæk Slotspark

Randbøldal museum Vejle by

Kongens kær

Randbøl hede og frederikhåbs plantage Vejle fjord

N

Bindeballe købmandsgård og museum

Ødsted

Landskabskulpturer

V

Ø

-På kanten Egtvedpigen

S

Fondssøgningshæfte til Ødsteds nye bymiljøer Højvang museuam

Sønderskoven


Forord

Om landsbyprogrammer

uddrag fra Vejles hjemmeside www.lokalsamfund.vejle.dk/Projekter/Landsbyprogrammer.aspx

Landsbyerne fylder for tiden mere i debatten, da der i højere grad end tidligere foregår en centralisering af bl.a. arbejdspladser, skoler, indkøb og kultur. Dette skaber, i dag og på sigt, udfordringer i de danske landsbyer, hvor der før i tiden var et andet liv og adgang til flere faciliteter i hverdagen. Dermed opstår et nyt behov i lokalsamfundene om at holde fast i de tilbageværende faciliteter og fremadrettet styrke disse. Det er vigtigt, for at bibeholde det unikke et landsbysamfund har at tilbyde, og for i fremtiden at sikre et sundt fællesskab og en fortsat vækst i området. Ødsted er en landsby beliggende i smørhullet af trekantsområdet med kort afstand til både Vejle, Kolding og Billund. Området og landsbyen har nogle helt unikke faciliteter, og er præget af en smuk og varieret natur, der grænser op til Vejle ådal. Ødsted har sin oprindelse tilbage fra vikingetiden, og bærer præg af gammelt landsbyidyl i nogle områder. Landsbyen havde stor vækst tilbage i 70’erne og årene frem til nu, hvor nye boligkvarterer opstår, og flere byggegrunde er blevet udstykket. Ødsted har i dag både skole, børnehave og vuggestue, idrætshal, fitness og et godt foreningsliv, samt dagligvarehandel ved Brugsen og bageren. Mindre erhverv holder til både i centrum og i kanten af byen. Ødsted er et rigtigt godt sted for nye børnefamilier med arbejde i oplandet og med en økonomi der tillader et hus tæt på de større byer. Men byen har også nogle udfordinger, nogle områder trænger til nyt liv, der styrker byens fællesskab, giver et smukt, aktivt og socialt centrum, der illusterer, at Ødsted er et godt sted at bo. Ødsted lokalråd består af en gruppe ildsjæle fra byen, der har et stort lokalpolitisk ejerskab og engagement for byens udvikling og stærke visioner. Lokalrådet har, i samarbejde med landsbyens borgere, Vejle kommune og Plus

arkitekter, udarbejdet et landsbyprogram. Dette program tager udgangspunkt i en nøje undersøgelse og registrering af byen, og efterfølgene en fælles dialog om hvad Ødsteds vision fremadrettet er for en ny byplan. Følgende er beskrevet til højre, med link til det udarbejdede landsbyprogram for Ødsted. Med udgangspunkt i byens landsbyprogram, egenregistreringer og undersøgelser er der udarbejdet et ideoplæg på skitseniveau af undertegnede til debat i lokalrådet. Vejles stadsarkitekt og projektledere er blevet præsenteret for dette idéoplæg, og har godkendt ideer, løsninger og visionen for Ødsted med udgangspunkt i materialet. Dette har dermed givet Ødsted muligheden for, at bringe projektet til næste fase, hvor fondsmidler i kombination med økonomisk støtte fra kommunen og by, bolig og landdistriktsministeret kan gøre visionerne til virkelighed, og fastholde fortsat vækst. Økonomisk støtte fra kommunen er dog betinget af givne fondsmidler og frivillig initiativ fra borgere. Ødsteds vision og byplan er igennem dette hæfte beskrevet til fondsansøgning. God læselyst! Samuel M. Nielsen Arkitekt, Aarhus April 2014

Hvad er et landsbyprogram Vejle Kommunes landsbyprogrammer skal sætte fokus på, hvad der vil gøre den største forskel i en landsby, når det drejer sig om at skabe udvikling i det fysisk byrum i landsbykernen. Det bliver en vejledning for kommune, investorer og borgere, når man vil igangsætte nyt og har ambitioner om udvikling. Programmet vil samle kræfterne om det som er vigtigst at gøre først og gøre det rigtigt. Landsbyprogrammerne vil være med til at skabe sammenhæng i udviklingen af byrum i Vejle Kommunes landsbyer, og de vil sætte fokus på de steder, der kan være med til at gøre en forskel i de enkelte bymiljøer. Hvem deltager Et landsbyprogram bliver til i samspil mellem borgerne, eksperter i byfornyelse og byrådet. Vejle Kommune styrer processen og samarbejdet gennem en procesleder. Formålet er at få alle parter til at blive enige om en plan man vil arbejde for, både lokalt, hos investorer/planlæggere og i byrådet. Hvordan bliver et landsbyprogram til Der sker først en registrering af det fysiske miljø og af landsbyens ressourcer. Dernæst bliver der inviteret til et landsbymøde, hvor alle i landsbyen deltager. Her drøfter man hvilke temaer der er aktuelle for lokalområdet, hvilke gode ideer en landsbyplan bør medtage og prioriterer til sidst tema og ideer. Input og registrering bliver bearbejdet til en samlet plan som sendes i høring lokalt. Efter høringen og en dialog om eventuelle ændringer sendes forslag til styregruppen for landsbyprogrammerne i Vejle Kommune. Det er i princippet første gang Vejle Kommune forholder sig til planen med andet end ekspertbistand. Styregruppens holdninger indarbejdes og drøftes med lokalområdet, hvis der er uenighed. Endelig fremsendes planen til Økonomiudvalget, der også er planudvalg, som behandler planen med henblik på godkendelse. Borgere, investorer og kommune står med en færdig landsbyplan, der fortælle hvordan man kan skabe udvikling lokalt.


Indhold Ødsteds historie

1 Ødsted visionen 4 Centrum 5 Tommelisedammen 6 Stiforløb

2

Projektbeskrivelse 8

Et nyt centrum

11 Tommelisedammen

3

13

Materiale- og elementbeskrivelse

14

Naturlig tilgængelighed

Projektetablering og budget 15

Projektetablering og budget

4 Organisationen 16 Organisation

Ødsted - på kanten. Bliver du lidt nysgerrig på dette slogan? Det håber vi! – vi vil gerne opnå, at du fænges i en interesse i at læse videre eller at komme til Ødsted! Vi tænker, at Ødsted er: - på kanten af at få en smukkere by med naturlige samlingspunkter: Pladsen ved Brugsen, Tommelisedammen, Hallen, Ønskebrønden….

Ved grusgravning i 1901 nordvest for Ødsted Kirke kom en grav dækket med sten til syne omkring 75 cm under jordoverfladen. Graven indeholdt rester af stof, et itugået lerkar med rund bund og et sæt smykker, der bestod af et par ovale spænder af bronze, en rund forsølvet bronzeskive og fire små glasperler. Smykkerne har tilhørt en kvinde, og de to spænder tyder på, at hun blev begravet en gang i første halvdel af 800-årene. De to ovale spænder er næsten hele, og de hører til de såkaldte Berdalspænder, opkaldt efter et fund fra Berdal i Sogn og Fjordane, Vestnorge. Spænderne består af en støbt bronzeskal og havde en stor nål på bagsiden. På forsiden er der tre runde felter indrammet af imiterede kranse på hver side af et bredt rygbånd. I hvert af de runde felter har der oprindeligt siddet en løs knop, og mellem knopperne er der små gribedyr, der vender snuden opad mod spændets rygbånd. Da stifterne endnu sidder tilbage i de runde felter, er det muligt, at knopperne har været af organisk materiale, som er gået til i tidens løb. Lignende spænder er fundet parvist eller enkeltvist over det meste af Danmark, det nærmeste ved Elbodalen tæt ved Lillebælt. Brudstykker af støbeforme af ler fra Ribe viser, at spænderne også blev produceret her i landet. Tekst og foto: jelling.natmus.dk


Ødsted Kirke

1 Ødsted Visionen Et landbymøde tilbage i 2012 mellem Ødsteds borgere og Vejle kommune, ligger bag visionen- Et stærkt fællesskab. Hvordan skabes der udvikling i landsbykernen? Hvad bør have høj prioritet kontra effekt? De og mange flere spørgsmål har sikkert sporet lokalbefolkningen ind på, hvilke behov Ødsted skal fokusere på at løse sammen. Den store lokale interesse og medvirken skal være et solidt grundlag for etableringen af nye byrum og tiltag, og ikke mindst give byen et styrket fælles- og medejerskab.

3


Ødsteds Centrum -Et tilfældigt møde I dag er området foran brugsen i Ødsted hverken et centrum eller en torveplads. Det fungerer hovedsageligt som stoppested samt gennemgangsareal, og inviterer på ingen måde til ophold, interaktion og aktivitet. Området er nedslidt, og byens gamle og mindre skønne mejeribygninger dominerer billedet sammen med nedslidte busskure og en trist flisebelægning. Forbi brugsen og mejeriet løber en lille bæk, der igennem årene er groet til. En meget markant opdeling af Ødsted grundet megen trafik på Ribevej, der går igennem Ødsted, og er en barriere i hele byens forløb for fodgængere. Borgernes ønske fremadrettet er at få et centrum i dette område, et centrum der er arkitektonisk velfungerende. En plads der inviterer til ophold, et tilfældigt møde mellem folk og aktivitet når man f.eks. venter på bussen. Samtidig ønskes der brug af elementer for at blødgøre Ribevej, og arkitektonisk at genskabe byens landsbybillede med rette elementer og materialer, herunder en let afskærming mod mejeriet og industrien i baggrunden. Centrummet ligger også tæt op af byens kendetegn, Tommelisedammen. Dertil er det vigtigt at skabe en god forbindelse, en forbindelse der giver området en god sammenhæng. Ødsted er også helt unik ved at den flotte natur og bækken ligger som en kile igennem centrum, det skal bringes ind som et vigtigt element. 4


Tommelisedammen -Et aktivt gadekær Tommelisedammen er, sammen med ønskebrønden lidt længere fra centrum, en del af et eventyrtema i byen. Dammen fungerer godt som et varemærke for byen, og området er ikke mindst en skøn plet. Dammen er bygget op i beton, og er udsmykket med en tommelisefigur som springvand. Desværre er det sådan, at dammen forsvandt lidt i bybilledet, da man for nogle år tilbage lagde Ribevej om. Det betød, at vejen blev hævet og flyttet en smule, og nu ses dammen ikke længere i forbifarten. Derfor ønsker borgerne, at stedet åbnes en smule mere op, sådan at landsbyens kendetegn kommer til syne, uden at det går ud over det intime rum. De grønne arealer omkring dammen egner sig godt til ophold, men mangler faciliteter og muligheder for begivenheder og aktivitet.

- på kanten af den smukke natur i Vejle Ådal, Ødsted Å og engene ved Ammitsbøl Å – rig på fauna og botanik - og med rig mulighed for gå-, løbe-, cykle- eller køreture.

5


Stiforløb -der binder byen sammen Ødsted er omgivet af smuk natur. Landsbyen og landet omkring har flere perler, der er oplagte at åbne mere op og bruge til stiforløb. En af fordelene ved at bo i landsbyen er, at naturen er lige ude foran døren. Derfor er det også vigtigt at gøre opmærksom på dette ved at have et veletableret stisystem, der kan bruges af folk i alle aldre. Flere steder findes der etablerede stiforløb i og omkring byen, men der findes også stier der opstår efter behov. At binde stierne sammen i og omkring landsbyen vil styrke fællesskabet. Stier til gåture, motion, leg, cykelture og meget mere vil have stor kvalitet! Det vil også forøge chancerne for at møde de personer der bor i den anden ende af byen helt tilfældigt. Der findes allerede markerede ruter i oplandet ved og omkring Ådalen og Ødsted, disse er tidligere kortlagt af et stiudvalg under lokalrådet. Ved at forbedre forbindelserne på tværs af stierne styrkes naturoplevelser og turisme i byen.

- på kanten til at skabe relationer til hinanden på kryds og tværs gennem diverse aktiviteter: Sport, spis sammen aftner, i kirken, foredrag, byfester, en kop kaffe ved Brugsen, aktiv fredag i hallen mv.

6


2 Projektbeskrivelse I det følgende afsnit beskrives, hvordan de nye tiltag i landsbyen er udformet samt hvorfor. Projekterne er beskrevet i en prioriteret rækkefølge, således at indgreb og etablering af nye byrum foretages først, der hvor effekten er størst, og hvor det er mest hensigtmæssigt at begynde.

- på kanten til at få et stisystem med aktiviteter undervejs, og som også binder byen sammen.

Ødsteds nye byporte

7


Ødsted -Et nyt centrum Området foran brugsen og mejeriet v. Ribevej er et oplagt sted at etablere landsbyens centrum. Her færdes de fleste af byens borgere ofte, samt forbipasserende trafik der holder ind for at handle. Derfor har stedet et naturligt flow af folk, og rammerne omkring et tilfældigt møde imellem folk er ideelle. Der er lagt fokus på at indrette landsbyens nye centrum for at styrke det lokale fællesskab, turismen og vækst, ophold, aktiviter og leg. Området forskønnes således at byen fremstår attraktiv og smuk med arkitektonisk inspiration og materialevalg fra landsbyens middelalderhistorie og landsbyidyl.

8


En træterrasse ved siden af bækken med kig ud i dalens smukke natur bliver bindeled mellem centrum og Tommelisedammen. På terrassen er placeret en bænk, og en gynge er fastgjort i det store bøgetræ. Belægningen skiftes ud til natursten i granit, så landbystemningen genskabes. Ødsted har allerede etableret nye byporte, med udgangspunkt i disse er der designet nye busskure. Lokalrådets logo og de trekantede former fra byporten er indarbejdet så der skabes en rød tråd. Busskurene produceres i cortenstål, glas og egetræ. Et opstammet lindetræ er placeret for at skabe mere atmosfære, og træet er samtidig oplyst om aftenen nedefra. Omkring busskuret og træet ligger placeret større marksten, der inviterer til leg og aktivitet for børn. To cirkler i belægningen symboliserer landsbyens fællesskab og skal “invitere folk ind”. I den største cirkel er der i belægningen lagt et kompas i corten stål. Kompasset viser retninger og afstande til de nærmeste seværdigheder, og viser dermed tilflyttere og turister, at Ødsted ligger lige i smørhullet. Pladsen udstyres også med cykelstativer, infostander og grønne vedligeholdelsesfrie arealer.

- på kanten til kultur og kunst i umiddelbar nærhed – kom til kompasset ved Brugsen i Ødsted og bliv guidet på vej. - på kanten til at skabe et innovativt og kreativt miljø – eget byvåben, kunstnerisk udskåret i …… metal

Plantegning af Ødsted nye centrum

9


Visualisering af Ødsteds nye centrum På den modsatte side af Brugsen etableres anden del af Ødsteds nye cemtrum. Området giver rum til aktiviteter, og trædesten leder ind til en hyggelig krog for ophold udstyret med siddepladser. Ved siden af etableres en vippe. Belægningen er ligeledes udført i granit, og resterende arealer er beplantet og grønne året rundt. Fortorvets belægning udskiftes og styrker forbindelsen til Tommelisedammen.

Bagerst ved stensætningen sættes et espalier med efeu og opstammede egetræer, dette skaber rum, og dækker en smule af for baggrunden. Starten til et stiforløb binder centrum sammen med naturen omkring Ødsted, og indtil stien er etableret, vil arealet give et kig mod bækken. De eksisterende lindetræer omkring busskuret bibeholdes for at bevare landsbyens karakteristika, disse vil ligeledes være belyst nedefra om aftenen.

10


Ødsted -Tommelisedammen Landsbyens gadekær er et smukt element i byen, men trænger nogle steder til en opdatering. Derfor etableres området, således at tilgængeligheden og muligheder for aktivitet forbedres. Trappen ned til parken omdannes til en rampe, der giver ældre og kørestolsbrugere lettere adgang. En lille sti af slotsgrus følger dammen rundt, og ledes over en træterrasse og forbi bænke og en spansk trappe. Ved disse

steder kan solen og udsigten nydes, der kan grilles, eller den spanske trappe kan anvendes til en fælles aktivitet. Området etableres så stedet kan danne rammen omkring et landsbymarked, fællesspisning, leg og skøjteløb. Dammens hårde betonkant blødgøres med træbeklædning, så dammen falder bedre i med omgivelserne og giver en god siddeplads.

- på kanten til at skabe uderum for refleksioner og afslapning, når børnene leger på dejlige grønne arealer eller når den ældre borger trænger til et hvil på de nye bænke langs Ribevej.

Tommelisedammen, Ødsteds gadekær

11


Plantegning af Tommelisedammen

Beplantningen omkring Tommelisedammen etableres således, at områdets atmosfære, læ og ly bibeholdes, men samtidig giver et kig fra Ribevejen til landsbyens smukke gadekær. Derved fremstår stedet fremover mere markant i bybilledet, og stedet er med til at gøre Ødsted til et attraktivt sted at bo og være. I landsbyen, og i særdeleshed på Ribevej, reetableres linde alleén, hvor det er teknisk og praktisk muligt. Derved bruges landsbyens middelalderelementer til at give området mere sjæl og karakter.

Linde alléen v. Vesterbyvej

12


Materiale- og elementbeskrivelse

Granit

Lærk

Enebær

Efeu

Eg

Slotsgrus

Belægning

Eg

Corten

Råmaterialer

Lind

Planter

Nedenfor illustreres det nye Ødsted busskur, det er inspireret af de allerede etablerede byporte. Busskuret er udført i cortenstål med bagbeklædning i egetræslameller. Udskæringen i stålet kommer fra lokalrådets logo, og fungerer samtidig som et “vindue” til omgivelserne. Bænken er ligeledes udført i corten og egetræslameller, samt et glasstykke der giver læ.

13


Stiforløb -naturlig tilgængelighed Denne del af projektet har til hensigt at gøre de grønne områder mere tilgængelige. For at bevare den naturlige karakter af disse områder er det vigtigt ikke at lave for store indgreb. Mindre trampestier forbedres ved at anlægge små stier i flis eller stenmel, der suppleres med trapper og gangbroer, der hvor terrænnet gør det nødvendigt. På den måde vil man give mulighed for, at flest mulige kan få glæde af slugterne og vandløbene. Mod syd afgrænses byen af en kuperet ådal, her slynger Ammitsbøl bæk sig. Bækken er i dag svært tilgængelig, men kan blive en attraktion for borgerne. Derfor skal der i fremtiden skabes bedre adgang dertil i form af trapper ned til dalen samt etablering af stier. Det vil gøre det muligt at færdes i engområdet, der i perioder kan være fugtigt. De træer der fældes eller beskæres, hugges op til flis på stedet, og bruges til anlæg af stien, hvor man med borgernes hjælp let kan etablere stien for få midler. Ydermere bruges store stammer til indretning af simple forhindringsbaner mm., der inviterer til aktiviteter og motion. Flere steder igennem byen kobler stiforløbet sig på allerede ekisisterende stiforløb. Her vil man passere forbi kroen, sporthallen, sportpladsen og igennem parken bag præstegården. Derfra føres stien bagom det gamle mejeri langs bækken og forbi Tommelisedammen og centrum. Til sidst går ruten forbi ønskebrønden og igennem et engområde i den østlige side af landsbyen. Derfra tilbage til pladsen mellem Birke allé og Brunmose via en tunnel ved forsamlingshuset. Muligt Stiforløb Etableret stiforløb

14


3 Projektetablering og budget I det følgende afsnit gives et budgetoverslag for etableringen af Ødsteds visoner og nye byrum.

Centrum

Tommelisedammen

Inventar og diverse Busskure, Corten, Eg og acrylglas Corten Bedkanter 23m Infotavle, gennemsnitspris Træterrasse, gelænder og fundament Cykelstativer Bænke, bænksæt Skraldespande 2 stk. Vippe, godkendt til offentlige rum Corten Kompas i belægning Anlægsarbejde Nedbrydning mur, bortkørsel Optagning asfaltbelægning, bortkørsel Optagning gl. fortove, bortkørsel Gravearbejde modsatte side til belægning, bortkørsel Opbygning bund til belægning, modsatte side Afretning bund til belægning, + tilføjelse af materialer Chaussesten, valgt farve, 153 m2 Chaussesten, i alt 153 m2, inkl. bundmaterialer/fuge-ditto Brændte klinker, flere farver, 272 m2, gennemsnitlig pris Klinker, flere farver, i alt ca.272 m2 Opfugning klinker, inkl. fugesand og færdigkomprimering Nedlægning kompas, skønnet Sætning trapper, 8,5 lbm, 3 trin, inkl. trappesten og beton Stensætning, 23 lbm inkl. kampesten Jordforbedring grønne arealer, inkl. materialer Kampesten, trædesten, plantning, bunddække og træer Bunddækkeplanter, skønnet Hækkeplanter + buske/træer, skønnet Indleje maskiner Indleje vognmand, skønnet Projektering, arkitekt

4.500 17.280 5.760 5.760 18.750 5.760 45.900 58.900 149.000 81.600 4.500 2.880 35.000 25.000 4.500 5.760 20.000 10.000 10.000 15.000 17.000

Ialt:

705.950

65.000 6.700 11.000 48.400 4.000 7.000 3.000 5.000 13.000

Inventar og diverse Træbeklædning omkring sø 17.500 Træterrasse, lærketræ på støbt sokkel 23.700 Corten Græskant 100 mtr. 24.400 Skruer og beslag til beklædning 1.850 Bænke + skraldespande 9.000 Planter, bunddække buske/træer 7.800 Plantekummer corten 6.800 Anlægsarbejde Udgravning, regulering, optag eksisterende trappe 25.000 Bundopbygning til slotsgrus, 404 m2 (opmålt) 101.000 Spansk trappe, 60 m2, inkl. trappesten + støbematerialer 225.000 Udlægning slotsgrus, inkl. grus + montage cortenkanter 20.000 Indleje maskiner 10.000 Indleje vognmand 20.000 Projektering, arkitekt 14.000 Ialt: 486.050

Stisystem Anlæg og diverse Stabilgrus 7.200 Træstammer, lege- og aktivitetsredskaber 14.000 Flishugger leje 4.500 Skovhugger, træfældning 6.000 Gravemaskine leje 5.000 Arbejdskraft, timelønninger 42.000 Projektering, arkitekt 9.800 I alt: 88.500

Projekterne deles op i etapefaser, således centrum etableres først, derefter Tommelisedammen, og til slut forbedres og etableres stisystemer. Følgende beregninger er foretaget i henhold til udleverede tegninger, og prissat som udførsel af hele opgaven uden tilgang af frivillig/ sponsoreret medvirken af lokale firmaer/håndværkere. Arbejdet menes at bestå af nedbrydning af eksisterende halvmur foran Brugsen, udskiftning af eksisterende asfaltbelægning og fortovsfliser til nye materialer, og udførsel i henhold til ud-færdigede tegninger. Budget overslag udarbejdet i samarbejde med: Anlægsgartner Aksel Nørgaard Grejsdalen Ingemannsvej 3, 7100 Vejle Tlf. 75 83 57 13 Mob. 21 28 77 63

Samlet beløb inkl. moms

1.280.500,00 kr.

15


4 Organisationen Lokalrådet for Ødsted og Jerlev Sogne Cvr-nr: 31547245 Nem-konto: 0878-322-41-03076 www.odsted-jerlev.dk Indbyggertal Ødsted Ødsted sogn

1468 pers (2014) 2013 pers (2013)

Afstande Ødsted - Vejle Ødsted - Kolding Ødsted - Billund

11km 23km 24km

Offentlig service Kirke, skole, SFO, hal, børnehave og vuggestue. Fællesforeninger Lokalråd, Tommelise forening, antenneforening, spejdere og sportsforening Detailhandel Dagligvarebutik, tankstation, bager og pizzeria. Kro, bank, autoforhandler, div. håndværkere, frisør, vaskehal og fitness

Bestyrelsesmedlem Rita Jakobsen Horskær Mosevej 5, Jerlev 7100 Vejle riton@mail123.dk M: 50 59 11 40

Bestyrelsesmedlem Villy Jensen Sønderlund 7, Ødsted 7100 Vejle vijvet@gmail.com M: 23 24 49 61

Bestyrelsesmedlem Trine Rasmussen Ammitsbølvej 24, Ødsted 7100 Vejle trine@tgras.dk T: 75 86 53 54 M: 30 11 53 54

Bestyrelsesmedlem Benita Suhr Poulsen Søndervænget 3, Jerlev 7100 Vejle

Kasserer Knud Erik Laursen Mølkærparken 11, Ødsted 7100 Vejle knud.erik.laursen@gmail.com M: 30 68 43 51 Bestyrelsesmedlem Vagn Christensen Torveparken 22, Ødsted 7100 Vejle vagn1944@gmail.com T: 75 86 53 01 Bestyrelsesmedlem Bent Juhl Smedevej 4, Jerlev 7100 Vejle ju@rosborg-gym.dk T: 75 86 54 38 M: 27 77 13 33

Suppleant Kjeld Segalt Birke Alle` 5, Ødsted 7100 Vejle T: 7586 8902 Revisor Else Dahl Kirkestien 22, Ødsted 7100 Vejle kirkestien22@gmail.com T: 75 86 58 57 Revisor Nell Serup Kirkestien 57, Ødsted 7100 Vejle nell.serup@gmail.com T: 75 86 53 56 Revisor suppleant Ingolf Christensen Ammitsbølvej 14, Ødsted 7100 Vejle ulla@oedsted.dk T: 75 86 50 97

Rådgivende Arkitekter Arkitektfirma v. Samuel Nielsen Ansvarlig Arkitekt Samuel M. Nielsen samuel_nielsen@hotmail.com M: 60 12 58 26 Arkitekt Kristine T. Mydland kristine.tm89@gmail.com M: 20 23 60 06

- på kanten til at få mere kunst og udsmykning i byen – rundkørsel med en skulptur? Skiftende skulpturer ved Torveparken? - på kanten til de større byer omkring os: Vejle, Kolding, Billund..

- og vi er på kanten til meget mere……

Tegninger og visualiseringer der fremkommer af materialet er ikke målfaste, og kan ikke benyttes til projektering.

Villy Jensen, Trine Rasmussen og Vagn Christensen viser her en model af den nye byport frem. Foto: Jesper Werge

16

Ødsted fondsansøgning  

Ødsted-Jerlev Lokalråd - Landsbyudvikling

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you