Page 1

Sommer 2018

Ødsted & Jerlev

Kære Linedansere!

Ødsted

Jerlev

Ødsted & Jerlev sogne 6. årgang Nr. 3 Juni · Juli · August


P RÆST E N S KLU MME Martin Bonde Eriksen Kære linedansere St. bededag d. 27. april og søndag d. 29. april blev endnu et hold konfirmander konfirmeret i Ødsted og Jerlev kirker. Det er altid festlige og skønne dage, fyldt med glæde og håb. Det er også en gave for mig som præst at dele tanker og timer med konfirmanderne igennem konfirmationsforberedelsestiden, og det er fantastisk at se konfirmandernes forventning og utøjlelige glæde, når vi mødes på konfirmationsdagen. Mit mål med konfirmationsforberedelsestiden kan siges med ganske få ord: Konfirmanderne skal erfare, at Gud elsker dem. Det er ikke noget, man kan måle; men det er den vished, vi alle gerne skulle få igennem troen. I dette nummer af kirkebladet har jeg omskrevet prædikenen fra konfirmationsgudstjenesterne en smule, og den kommer nu her, og begynder med et skriftord fra Bibelen. God fornøjelse. Jesus sagde: “Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” Matthæusevangeliet kap. 11 vers 28 Det ligger i vores tid, at vi skal udvikle os selv og arbejde med vores sind. Det ligger i vores tid, at vi skal kende os selv og søge at styrke vores personlighed. Det ligger i vores tid, at vi hver især skal finde ind til den særlige unikke kerne, som er mig. Men hvad sker der, når vi ikke mærker, hvad der er særligt ved os? Med tidens fokus på selvudvikling mener jeg, det gør os længselsfulde. I dag ser vi sporene af den søgen allerede fra de første år af et menneskeliv. Allerede i børnehaven får børnene en kompetenceprofil. Og i folkeskolen lægges der meget tidligt planer for fremtiden: der er uddannelsesvalg og karrierevalg. Ungdomsuddannelserne skal i stigende grad specialiseres, og efter ungdomsuddannelserne skal vi både nå et sabbatår med dannelses-

2

rejse og gå direkte og målrettet videre i uddannelsessystemet. Sådan sporer uddannelsessystemet os mere og mere ind på den tankegang, at vi skal finde frem til vores egen unikke kerne. Men det er ikke kun i uddannelsessystemet, tidens krav om selvudvikling udfolder sig. Det ses over alt, og det får en stærk folkelig appel i programmer som X-factor og Vild med dans, der ikke kun er underholdning, men også handler om at fremelske særlige talenter, fordi mennesket på den måde realiserer sig selv. Og det er angiveligt rigtig godt. Jeg er også et barn af min tid. Jeg forsøger også at realisere mig selv. Jeg er for eksempel dybt bekymret for, om jeg gør det godt; eller bare godt nok. Når jeg den ene dag arbejder længe, fordi jeg vil gøre det godt i mit arbejde som præst, så bliver jeg bange for, at jeg svigter mine børn. Når jeg så den næste dag tager tidligt fri for at være sammen med mine børn, har jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke forbereder mig godt nok til konfirmandundervisningen eller til mine prædikener. Og midt i alt det arbejde og dagligdagens trummerum dukker af og til den tanke op: Hvornår får jeg mon tid til at udvikle mine egne unikke evner? Vi gør livet svært for os selv! Noget af det svære for os mennesker er, at vi sammenligner os selv med de andre; vi ser på os selv med de andres øjne. Vi forestiller os, hvad de andre mon tænker om os, og så forsøger vi at passe ind i det billede, så vi ikke falder igennem. Vi vil gerne være accepteret af de andre. Derfor er et af de vigtigste spørgsmål for os, om der er plads til mig: Har jeg ret til at være her? For Jesus handlede det altid om at give hvert eneste menneske en tro på at de havde retten til at være her, at der også var en plads til dem.


PRÆSTE N S K LU MME Martin Bonde Eriksen Mange kender måske følelsen af at komme ind i et nyt klasselokale, som man aldrig har været i før. Så er man optaget af at finde en plads, hvor man føler, det er okay at sidde. Og efter kort tid bliver det en vane at sætte sig på den samme plads igen og igen, fordi det føles godt og trygt. Det skyldes angsten for, om vi har ret til at være her. Og det stiller et grundlæggende spørgsmål: Er der nogen, der elsker mig?

sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.”

Vi kan aldrig svare med sikkerhed på det spørgsmål. Det vil altid være et spørgsmål om tro: altså om vi stoler på, at det passer, når vores mor eller far eller kæreste eller venner siger, at de elsker os. Vi kan ikke vide, om de elsker os. Det er noget vi må have tillid til.

Jesus taler om troens åg, der er vores dåbsgave. Troens åg er at stole på Guds kærlighed. Det er ikke en evne, vi kan spore hos særligt religiøse mennesker. Det er gave, vi får fra Gud. Så det Jesus tilbyder os, det er, at i stedet for at forsøge at se godt ud i de andres øjne, så kan vi hvile i, at Gud elsker os.

Det er nemmest at stole på dem, der er os nærmest. Og i deres omfavnelse kan vi af og til hvile vores sind fra alle de anstrengelser, vi gør os, for at se godt ud i de andres øjne. Tidens fokus på at få det allerbedste ud af den enkeltes evner er rigtig god. Vi skal gøre os umage. Vi skal vise, at hvert eneste menneske har evner og et talent, der kan bidrage til det fælles bedste. Men vi skal huske, at det ikke er hele historien om os. Hvis vi regner med, at vi skal skabe os selv. Hvis vi forestiller os, at vores liv er lig med vores karriere. Hvis vores selvværd afhænger af vores succes. Så har vi lagt tungere byrder på os selv, end vi kan bære. Til alle os, der vil bevise for de andre, at vi er vores løn værd, taler Jesus, når han siger: ”Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er

Hvis vi skal blive i lignelsens sprog, så er vores længsel efter at finde vores egen unikke kerne som et tungt åg, og vægten svarer til, at vi skal bære os selv. Men Jesus siger: Mit åg er godt, og min byrde er let.

Det ændrer vores perspektiv på os selv og livet. Så ser vi ikke længere på os selv med de andres øjne. I stedet ser vi på de andre med Guds øjne. Det er korsets symbolik. Når vi ser på korset, ser vi Gud, og vi ser vores næste. Der er nemlig både en lodret og en vandret akse. Det kristne menneske står altid i de to relationer, og de kan ikke adskilles fra hinanden. At se på korset vil sige at se på vores næste med Guds øjne. Og i Guds øjne er vi elskede børn, der har brug for hinanden. Med vores dåbsgave, troens åg, som Jesus Kristus har lagt på vores skuldre, skal vi ikke gøre os fortjent til noget. Vi behøver ikke at finde frem til vores indre unikke kerne for at være noget. Vi behøver ikke bære mere! Vi bliver båret. Af ham, der hænger på korset og synes, at vi er alt besværet værd. Han ser os, som vi i virkeligheden er: Mennesker, der trænger til kærlighed. Deri består hvilen. At vi allerede er elsket.

Forsidebillede Årets konfirmander i Ødsted og Jerlev. Øverst ses konfirmander i Ødsted kirke, foto af Henning Jæger, Atelier Egtved, og nederst ses konfirmander i Jerlev kirke, foto af Jørn Alsted, JA Photo, Vejle.

3


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Sommermøde

At tale om det usynlige Med sognepræst i Haderslev Domsogn, Sofie Bonde Eriksen Søndag d. 26. August kl. 13.30 i Ødsted Kirke og Sognehus Vores tro er noget dybt personligt og noget vi sjældent snakker om over kaffen. “Hvordan tror du, Gud er?” er et spørgsmål, man for det meste kun har glæden af at høre, når man har mindre børn. Og så mærker man pludselig, når man står og siger “øh...”, at det ikke er noget, vi er vante til at tale om. Én ting er at tale teologisk om Gud – noget andet er at udtrykke, hvad “jeg” tror på og våge sig bort fra faglighedens eller kirke-termernes trygge grund. Her kan præster også komme til kort. Men det er rigtig godt at blive spurgt om og at overveje, hvad man tror om Gud, for hvad vi tror om Gud, siger ganske meget om, hvad vi bærer med os fra barndommen og fra de mennesker, der har været og er de aller vigtigste i vores liv på godt og ondt. Og at gøre sig den overvejelse, kan bane vej for, at man hører evangeliet på ny!

Glæd dig til… I efteråret kommer der til at ske en lang række spændende ting, som alle kan se frem til med glæde. Hvis man er til jazz, kan man særligt glæde sig til, at kontrabassisten Chris Minh Doky gæster Højen Kirke med en jazztrio. Det sker torsdag d. 11. oktober, og der vil være gratis adgang til koncerten. Vi regner med, at det bliver en intens aften med musik i verdensklasse I samarbejde med Ødstedfællesskabet arrangerer vi en studiekreds om tro. Over fire aftener i sognehuset vil vi nærme os en forståelse af, hvad tro er. Der gives ikke et færdigt facit, men der er mange måder at opleve troen på, og det vil vi undersøge i efterårets studiekreds.

4

Sofie Bonde Eriksens foredrag vil handle om barndommens forestillinger om Gud, og hvordan de forestillinger udvikler sig i løbet af livet. Det bliver et tankevækkende og spændende foredrag krydret med musik og salmer undervejs. Sofie Bonde Eriksen er sognepræst i Haderslev Domsogn og bor i Ødsted sammen med sognepræst Martin Bonde Eriksen. Sommermødet begynder med gudstjeneste i Ødsted Kirke kl. 13.30. Efterfølgende er der foredrag i Ødsted Sognehus, hvis vejret er til det på amfiscenen, men ved regn eller kraftig blæst går vi inden døre. Der serveres kaffe og kage, og det hele er ganske gratis. Vel mødt til årets sommermøde for Ødsted, Jerlev og Højen sogne!

Pilgrimsvandring og foredrag med Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith. Lørdag d. 29. September arrangerer vi en pilgrimsvandring fra Jerlev Kirke til Ødsted Kirke; vi begynder med en kort gudstjeneste i Jerlev Kirke, og så går vi, alt efter helbred, enten ned gennem å-dalen eller ad Smalle Jerlevvej til Ødsted Sognehus, hvor vi slutter af med suppe. Få dage efter vil årets efterårsmøde netop handle om pilgrimsvandring, når vi får besøg af journalist og pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith, tirsdag d. 2. oktober i Ødsted Sognehus. Strikkecafé: Vi arbejder på at oprette en strikkecafé, hvor man kan komme og strikke på sit eget eller til et godt formål. I første omgang vil vi gerne tilbyde at strikke dåbsklude til dåbsbørnene, så de små kan tørres med deres helt egen dåbsklud og få kluden med hjem efter dåben. Læs mere om dette i næste nummer af kirkebladet.


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Interview med et par konfirmander St. Bededag og søndag den 29. april var der konfirmation i henholdsvis Ødsted og Jerlev kirke.

Er der mon så noget fra deres oplevelser, som de særligt vil huske?

35 konfirmander har igennem det forgangne skoleår gået til konfirmationsforberedelse hos Martin Bonde Eriksen. Konfirmanderne har blandt andet besøgt Viborg Domkirke og Møgeltønder Statsfængsel. De har været på overnatningstur, hvor de blandt andet gennemgik påsken og forberedte små skuespil over påskens temaer, som de opførte ved gudstjenesten Palmesøndag. De har prøvet at overnatte i kirken og var rundt med raslebøssen ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling.

Jonas fortæller om en stund på overnatningsturen til Irokeserhytten syd for Haderslev, hvor Martin tog dem på en gåtur ned til vandet, bad dem være helt stille, og bare se ud over vandet. Så tog han guitaren frem og sang en sang for dem alle. Lige der mærkede de glæden ved at være fælles om noget.

Men hvordan har konfirmanderne oplevet at gå til konfirmationsforberedelse? Det spurgte redaktionen Lærke Munkholm og Jonas Korsager om søndagen før deres store dag. Både Lærke og Jonas synes, de har fået en mængde gode oplevelser, som har gjort indtryk. De lægger begge meget vægt på, at Martin er god til at snakke med dem, og får det der åndelige og religiøse noget til at blive forståeligt, og noget man godt kan gå og tænke over. Det har været helt vildt fedt at hele årgangen - alle 3 klasser - har været på ture sammen med overnatning. Det har rystet dem bedre sammen som klassekammerater og årgang.

Konfirmanderne har også arbejdet med at finde deres helt eget konfirmationsord. Og det har også givet stof til eftertanke. Hvem er jeg? Hvilke ord siger mig noget særligt? Og hvilken betydning vil de have for mig fremover - når jeg husker på dem… Både Jonas og Lærke kan fremsige det vers, som de har valgt skal være deres konfirmationsord. Jonas siger : “Gud har åbnet en dør for dig, som ingen kan lukke i” (Johannes’ Åbenbaring kap. 3 vers 8); Og Lærke fortsætter: “Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?“ (Salme 27 vers 1). Mon nogen af jer læsere kan huske jeres konfirmationsord? Om selve konfirmationsdagen har Jonas og Lærke svært ved at pege noget specielt ud, som de glæder sig særligt til. De glæder sig helt vildt til DET HELE! Et stort og hjerteligt tillykke til årets konfirmander! Lene Karlsbjerg

5


KALENDER for Ødsted & Jerlev Kirker, forår 2018 Juni

Ødsted Jerlev Højen

Søndag d. 3.

1. s.e. trinitatis

9.00 (BJ)

Onsdag d. 6.

Minikonfirmand

15.00-17.00

Lørdag d. 9.

Minikonfirmanddag

10-13

10.30 (BJ)

Søndag d. 10. 2. s.e. trinitatis

10.30* med Mini- konfirmander

9.30* Frilufts- gudstjeneste

11.00 Frilufts gudstjeneste

Søndag d. 17. 3. s.e. trinitatis

14.00* Frilufts- gudstjeneste

10.30

10.30

Søndag d. 24. 4. s.e. trinitatis

10.30

Onsdag d. 27.

19.30

Menighedsrådsmøde i Ødsted

9.00 (MB)

Juli

Ødsted Jerlev Højen

Søndag d. 1.

5. s.e. trinitatis

10.30

Søndag d. 8.

6. s.e. trinitatis

9.00 (IM)

Søndag d. 15. 7. s.e.trinitatis

9.00 (IM)

Søndag d. 22. 8. s.e. trinitatis

10.30 (IM)

Søndag d. 29. 9. s.e. trinitatis

9.00 (MB) 10.30

10.30* (IM) 9.00 (IM)

9.00 10.30

August

Ødsted Jerlev Højen

Søndag d. 5.

10. s.e. trinitatis

9.00

Søndag d. 12.

11. s.e. trinitatis

10.30*

Tirsdag d. 14.

Menighedsrådsmøde i Jerlev

19.30

Søndag d. 19. 12. s.e. trinitatis

9.00

Søndag d. 26. 13. s.e. trinitatis

Fælles i Ødsted Fælles i Ødsted

13.30 (SBE)

10.30* 9.00 (MB) 10.30 (MB)

Søndag d. 26. Sommermøde Ødsted sognehus 14.30 Onsdag d. 29. Menighedsrådsmøde i Ødsted

19.30

Kirkebil: Hver søndag er der mulighed for at blive afhentet af kirkebil. Det er gratis.

* Kirkekaffe

For kirkebil til Ødsted Kirke: Ring til Egtved Taxa på 7555 1862 senest kl. 18 aftenen før. For kirkebil til Jerlev Kirke: Ring til Vejle Taxa på 7020 1222 senest kl. 20 aftenen før. Hvor intet andet er anført, prædiker Martin Bonde Eriksen (MB) i Ødsted og Jerlev Kirker, og Inger Marie Raunkiær-Jensen (IM) i Højen Kirke. Der kan forekomme ændringer i kalenderen, så se de seneste oplysninger på kirkens hjemmeside: www.oedsted-jerlevsogne.dk BJ = Bodil Jølver SBE = Sofie Bonde Eriksen

6


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Særlige gudstjenester

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 10. juni kl. 10.30: Gudstjeneste med minikonfirmandafslutning

Søndag d. 10. juni kl. 9.30

Om tallet 3 Årets minikonfirmander afslutter minikonfirmandforløbet ved denne gudstjeneste, der er for hele familien. Det bliver en gudstjeneste om tallet tre: Om tro, håb og kærlighed; om jul, påske og pinse; om Faderen, Sønnen og Helligånden. 3-tallet går igen mange steder i kristendommen, og den lange periode, fra pinse og til jul, kalder vi i kirken trinitatistiden; det betyder treenighedstiden eller 3-i-1-tiden; og den tid handler om, hvad det betyder, at vi har fået de tre gaver, tro, håb og kærlighed, fra Gud. Minikonfirmanderne medvirker selv ved gudstjenesten, og Ødsted kirkes kor kommer også og synger.

på Grenen

Vi vil fejre en skøn friluftsgudtjeneste igen i år på Grenen i Jerlev i en både uformel og højtidelig atmos­ fære. Der er dejlig musik til gudstjenesten, og efterfølgende serverer vi lidt godt. Medbring selv en stol - hvis du vil sidde behageligt!

KIRKELIGE HANDLINGER JERLEV Dåb 11. februar: Aviaya Lykke Nygaard Møller 18. februar: Isabella Borup Kjær

Begravelse & bisættelse 9. februar: Poul Sejer Sørensen, bisat

Søndag d. 17. juni kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste ved spejderhytten i Ødsted Traditionen tro afholder vi igen i år friluftsgudstjeneste sammen med spejderne ved spejderhytten i Ødsted. Det er altid en herlig gudstjeneste med rigtig spejderånd, med et kors og et alter af rafter; med sommerblomster og solskin (håber vi), og med aktiviteter og en forkyndelse, der ligger i forlængelse af det, spejderne laver. Efter gudstjenesten er der pandekager, kaffe og saftevand til alle.

KIRKELIGE HANDLINGER ØDSTED Dåb 18. februar: Theodor Meyer Horsager 18. februar: Mads Sandberg Juul Tander 25. marts: Mikkel Goldmann Olesen 1. april: Carl-Emil de Wett Moeslund 14. april: Noma Sibanda Sørensen

Vielse & velsignelse 14. april: Helle Bjerre Kristensen og Mads Kristensen

Begravelse & bisættelse 6. februar: Kirsten Hovgaard Huss, bisat 9. februar: Gunner Hansen, begravet 28. februar: Marie Magdalene Sørensen, bisat 9. marts: John Erik Bertelsen, bisat 27. marts: Agnes Gosling, bisat 20. april: Jens Frederik Enevoldsen, begravet 26. april: Keld Hovgaard Frederiksen, bisat

7


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Sorggruppe

at hvis du sidder med en mere langvarig kronisk sorg, kan du blive henvist til et mere relevant tilbud end sorggruppe.

Sorgen Når et menneske dør fra os, er det helt naturligt, at vi bliver fulde af sorg og til tider plages af kaotiske og negative tanker. Sorg er en helt naturlig reaktion på et tab. Psykolog Mai-Britt Guldin, der på Århus Universitet har lavet forskningsarbejde i sorg, skriver i sin bog ”Sorg”, at sorg og glæde er tæt forbundne. De to følelser er hinandens forudsætninger og fuldender hinanden. Det er jo netop sådan, at hver gang, der er et menneske, vi føler kærlighed til, er der også risiko for at miste det menneske.

Gruppemøderne vil foregå i sognehuset, hvor vi tænder lys, synger fælles sange, taler i gruppen, med plads til grin og gråd, lytter til musik og meget mere. Hver gang serveres der også kaffe og kage. Vi vil bruge kirkerummet ind i mellem. Der vil gennem støtte og indbyrdes samtale skabes mulighed for at finde livsmodet frem efter et tab. I sorggruppen vil du opleve, at der er plads til din sorg, dine fortællinger, dine tårer, din afmægtighed, din vrede. Ligesom der er plads til dig de dage, hvor du har mest brug for at være tavs og til stede i gruppen.

NYT: Sorggruppe i Ødsted og Jerlev sogne

Sorg er en følelse, det kan føles rigtig uoverkommelig og svær at dele med sine omgivelser, og man kan komme til at føle sig alene med sine følelser og tanker omkring tabet. Sorggruppe i efteråret Fra efteråret bliver der mulighed for at være med i en sorggruppe for voksne, som mødes i sognehuset ved Ødsted kirke. Kriteriet for at være med i en sorggruppe er, at man bærer på en sorg, som det er svært at gå med på egen hånd. Vi vil mødes 8 gange begyndende i september måned, af 2-2½ timer pr. gang, alt efter det endelige antal medlemmer. Gruppen vil maksimalt rumme 8 deltagere, da det er vigtigt, at alle kan komme til orde og blive lyttet til. Det er uden betydning, om du er vant til at komme i kirken eller ej, og der kræves ikke nogen forudsætninger for at være med i gruppen. Det bliver en ”lukket” gruppe, hvilket betyder, at der ikke løbende optages medlemmer. Dét har stor betydning for deltagerne, idet det er med til at skabe en høj grad af tryghed og samhørighed i gruppen. Der er naturligvis tavshedspligt for dem, der deltager. Du vil via en samtale med sognepræst Martin Bonde Eriksen kunne blive klogere på, om du måske kan have gavn af et sådant forløb. Det vil også sikre,

8

Inge Lolk er sorggruppeleder Jeg er uddannet socialrådgiver med 23 års erfaring på familieområdet og derfor erfaringer med familier i sorg. Derudover er jeg uddannet cand. mag. i diakoni, hvor jeg særligt – i såvel projekt som kandidatspeciale – har beskæftiget mig med sorgforståelse, sorgbehandling og sorggrupper for børn, unge og voksne. Min interesse for den åndelige omsorg i forhold til medmennesker i sorg er ikke mindst opstået af egne tab, og har medvirket til, at jeg gerne vil bidrage med dette tiltag i vores sogne, og med min familieterapeutiske tilgang har jeg blik for, at sorg kan være særdeles vanskelig at bære, hvis man sidder og føler sig ensom i relation til sin familie eller sine kære. Inge Lolk


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Mere liv i sognehuset i Ødsted Vi har brugt huset et års tid nu, og vi synes faktisk, at der er plads til mere liv i det dejlige hus. Vi vil gerne invitere foreninger og lokale grupper ind i Sognehuset. I menighedsrådet har vi drøftet meget frem og tilbage, hvad der er rimelige låne eller leje vilkår. Vi har ikke fundet Columbusægget. Derfor vil vi gerne høre, hvad I som potentielle brugere ønsker jer. Hvordan vil I gerne kunne bruge huset? Hvilke formål? Hvilke betingelser? I menighedsrådet i Ødsted har vi besluttet at lave en forsøgsordning i skoleåret 2018/19 for at prøve noget af og se, hvad der giver mening - både for sognet, de daglige brugere - og rent praktisk i forhold til planlægning, rengøring, økonomi osv. Vi vil afprøve mulighed for at lokale grupper kan låne/leje huset til f.eks. læsekredse, nørklegrupper, skakspil - grupper, der typisk vil bruge huset et par timer ad gangen og bare bruge køkkenet til at lave en kande kaffe i.

Der er nogle få grundlæggende betingelser, der skal overholdes: det skal være almennyttigt og lokalt forankret. Man kan tidligst leje huset 3 mdr. før arrangementet, og det skal være varslet mindst 8 dage før. Hvis der er tale om, at man ønsker en møderække hen over sæsonen, må man være villig til at give plads for eventuelle kirkelige arrangementer. Vi arbejder også på at etablere en offentlig tilgængelig kalender, så alle i sognet kan følge, hvad der sker i huset, og hvornår det er ledigt. Kontakt menighedsrådsformand Jørn Aagaard Laursen, hvis du har ideer og ønsker til, hvordan huset kan bruges. Mobil 20 40 08 98 eller mail: jlaagaard@gmail.com Derudover har vi sat leje af huset ned til 1.000 kr, som gælder hele huset. Private kan leje huset i forbindelse med kirkelige handlinger, som barnedåb, bryllupsreception eller begravelse. Kontakt Bent Nielsen 40 75 40 34 eller bn@bent-hbnielsen.dk

Maskinhus ved Ødsted Kirke Hvis der er nogen, der undrer sig over, at der fortsat står containere ved kirken på den sydlige parkeringsplads, så er det forståeligt nok. Menighedsrådet og graveren er frustrerede. Øvrigheden, Nationalmuseet og konsulenterne har syltet fremdriften i godkendelsesprocessen af maskinhuset, hvilket de beklager. Menighedsrådet har igen rykket for fremdrift, og der vil komme en ny besigtigelse på stedet en gang i maj med alle involverede konsulenter, øvrigheden og Nationalmuseet. Her håber vi at kunne få slået en streg i sandet og komme i gang.

Efter menighedsrådets opfattelse falder bygningen godt ind i området og er ikke dominerende. Menighedsrådet forventer, at vi kan tage bygningen i brug inden vinter, men det går desværre ikke altid, som vi regner med. Vi har mange medspillere i det kirkelige system. Jørn Aagaard

For Nationalmuseet er det vigtigt, at bygningen ikke kan ses fra kirken, men det er svært at lave en bygning, der ikke kan ses. Den projekterede bygning bliver udført med træbeklædning og spåntage. Sags nr: 2016-05 13.12.2016 Johannsen Arkitekter

9


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Udviklingsplan for Ødsted kirkegård Overalt i landet bliver der i disse år arbejdet med at fremtidssikre kirkegårdene. Det sker på baggrund af en udvikling hen mod færre kistebegravelser, flere urnebegravelser, begravelser i fællesgrav og ønske om mere individuelle begravelsesformer, f.eks i skovlignende områder.

at behovet for nye gravstedstyper imødekommes. Karakter skabes med hække og mindre træer, frodighed skabes ved brug af bunddække frem for bar jord. Vi håber kirkegården fortsat er et sted, hvor det er godt at mindes, og at den kan blive et åndehul, man kan lægge vejen forbi i en travl hverdag.

Således også på Ødsted kirkegård, hvor enhver kan se, at der bliver flere og flere tomme gravsteder og områder, der lægges ud i græs.

Det bliver en proces, som vil komme til at forløbe over 20-30-50 år. Der lægges også op til, at de områder, der udgår som aktive gravstedsområder fortsat kan forlænges af nuværende gravstedsejere og slægtninge. Menighedsrådet vil løbende informere om processen og udviklingsplanen.

I samarbejde med Vejle provstiet har Ødsted Menighedsråd taget hul på processen at skabe en udviklingsplan, som skal sikre en overordnet strategi for kirkegården. Vi har indgået et samarbejde med landskabsarkitekt Mette Fauerskov. Oplæggets hovedidé er med tiden at opnå et sammenhængende, karakterfuldt, frodigt og havepræget udtryk på den historiske kirkegård. Samtidig tages der højde for,

Vil du vide mere: spørg Åse Schrøder, formand for kirkegårdsudvalget svanenaase@gmail.com eller kirkeværge Lene Karlsbjerg: lenekarlsbjerg@gmail.com

Om korvirksomheden i Ødsted Det er noget særligt at synge i kor. At bruge sin egen krop til sammen med andre at skabe musik, somme tider med klaver eller andre instrumenter, og somme tider ganske alene. Vejen til sangstemmen går gennem sjove øvelser og udfordringer, håndtegn og dans. Og pludselig synger man flerstemmigt. Når vi synger i kirken, synger vi med på salmerne, men har også af og til vores egne indslag.

De seneste par år har kirkekoret øvet på skolen. Det vil vi fortsat gøre. Men af og til, gerne op til en medvirken ved en gudstjeneste, tager vi turen til sognehuset og kirken; og så oplever vi, at det bare er bedre at synge der og hyggeligere i sognehuset.

10

Efter sommerferien optager Ødsted Kirkekor nye medlemmer til opstart en tirsdag sidst i august. Det er for børn fra 3. klasse og op. Vi har det ”lille” hold fra 3.-5. kl. og det ”store”, hvor nogle har været med i flere år, fra 6. og op. Man kan sagtens tilmelde sig koret, selv om man er ældre end 3. klasse. Vi forventer, at der kommer opslag på skoleintra, men man kan også holde øje med kirkens hjemmeside eller kontakte korleder Henriette Hoppe direkte.

For mere information om kor og håndklokkeensemble Kontakt organist Henriette Hoppe. Mail: henrietteholmhoppe@gmail.com eller tlf.: 22 59 68 13


INFORMATION fra Ødsted og Jerlev sogne Klokker i Ødsted kirke

KFUM-spejderne

Vi prøver igen i år at sammensætte et håndklokkeensemble, der skal spille til De ni læsninger op til jul. Det er både sjovt og fascinerende at skabe musik sammen på den måde, man gør det i et håndklokkeensemble, men det kræver koncentration – og øvelse. Og så lyder det bare smukt. Så har du bare den mindste interesse for klokker og musik, så er det noget dig! – Og alle kan være med. Niveauet lægges efter deltagernes forudsætninger. Vi skal naturligvis arbejde med advents- og julemusik, enten som enkle melodier eller mere krævende arrangementer. Vi skal indgå i De ni Læsninger sammen med kirkekoret. Sidste år var øvningen fastlagt til tirsdage. Interesserede må gerne henvende sig til den klokkefaglige organist, Henriette Hoppe, med tilkendegivelse af hvilke ugedage, man har mulighed for at deltage, så finder vi ud af, hvad der kan lade sig gøre.

i Ødsted/Jerlev

Er du til friluftsliv, sang, bål, skæg, klatre i træer, snitte i træ, fnis, bålmad, sove i shelter..., ja så er du da til spejder! De grønne KFUM-spejdere i Ødsted/Jerlev holder til ved spejderhytten på Mølkærvej. Kom og vær med! Bæverne (0.-1. kl.) Mødes hver anden tirsdag kl. 17.00-19.00 Ulvene (2.-3. kl.) Mødes hver torsdag kl. 17.45-19.45 Junior (4. kl.) og Senior (8. kl. og op) Mødes hver tirsdag kl. 18.30-20.30 Tropspejdere (5.-7. kl.) Mødes hver onsdag kl. 19.00 - 21.00 Kontaktperson: Kirsten Villadsen, Tlf.: 31 66 29 26

INFORMATION fra Vejle Provsti og Ødsted sogn Ødsted Fællesskabet Vi er en flok fra Ødsted og opland, som alle har det til fælles, at vi er aktive i kirkelivet i forskellige sogne, men som mødes lokalt og regelmæssigt med andre fra nærmiljøet for at snakke om det, vi tror på som kristne, og for at støtte og opmuntre hinanden i hverdagslivet. Vi består af en bred gruppe af folk i forskellige aldersgrupper inklusiv en stor børneflok, og der er ’højt til loftet’ hos os. Alle er velkomne. Kontaktpersoner: F rank R. Kristensen (23 23 43 75) og Sonja B. Pedersen (75 86 53 90)

Program: Mandag den 11/6 kl. 19.30

Fredag den 24/8 kl. 17.00

Forkyndelsesaften hos Sonja og Børge Pedersen, ­Ribevej 23, Ødsted – 75 86 53 90. Forkyndelse v. Frank Kristensen, Ødsted – emne: ’Jonas bog’

Familieaften på LTC, Ribevej 71, Ødsted – sammen med LTC’erne. Tilmelding: Kontakt Frank Kristensen: 23 23 43 75

Fredag den 22/6 kl. 17.00

Mandag den 27/8 kl. 19.30

Sommerfest/familieaften hos Kathrine og Kennet Baun, Torveparken 5, Ødsted. Tilmelding: Kontakt Frank Kristensen: 23 23 43 75

Bibelaften hos Ruth Elise og Ruben Hedelund, Gl. Vingstedvej 4, Ødsted – 24 98 33 03

11


P R A K T I S K I N F O R M AT I O N Ødsted-Jerlev pastorats kirkekontor: Ødsted Sognehus Vesterbyvej 30, Ødsted, 7100 Vejle Sognepræst Martin Bonde Eriksen Ribevej 42, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: 7586 5041 / 2142 9351 E-mail: mber@km.dk Træffes bedst mellem kl. 11 og 12 Fridag: mandag Kontaktoplysninger Ødsted sogn Kontaktperson angående Ødsted Sognehus Bent Nielsen Tlf.: 40 75 40 34 E-mail: bn@bent-hbnielsen.dk Graver Morten Søe Andersen Tlf.: 7586 5595 E-mail: graver.oedsted@gmail.com Fridag: mandag Organist Henriette Hoppe Tlf.: 7524 5215 / 2259 6813 E-mail: henrietteholmhoppe@gmail.com Fridag: mandag Kirkesangere Frida Jensen, tlf.: 7586 3321 Hans Jørgen Bjerre, tlf.: 7586 5043 Pernille Böser. tlf.: 2214 0440 Menighedsrådsformand Jørn Aagaard Birke Allé 14, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: 7586 5646 / 2040 0898 E-mail: jlaagaard@gmail.com Kirkeværge Lene Karlsbjerg Vork Bakker 10, 7100 Vejle Tlf.: 4058 8694 E-mail: lenekarlsbjerg@gmail.com

Vikarierende sognepræst Inger Marie Raunkiær-Jensen Gl. Højenvej 136, 7100 Vejle Tlf.: 7586 3128 E-mail: imrj@km.dk Fridag: fredag Præstesekretær Sanne Sommer Tværvej 4, 6040 Egtved Tlf.: 7555 1340 E-mail: sas@km.dk Træffes alle hverdage fra kl. 9-13 på kirkekontoret i Egtved Træffes efter aftale på kirkekontoret i Ødsted Kontaktoplysninger Jerlev sogn Graver Allan Jensen Tlf.: 2266 6510 E-mail: allanjensen28@hotmail.com Fridag: mandag Organist Hanne Agerbo Baungaard Tlf.: 2257 8305 E-mail: hanneabaungaard@gmail.com Fridag: fredag Kirkesangere Se Ødsted Menighedsrådsformand Carsten Bjerre Mejslingvej 40, Jerlev, 7100 Vejle Tlf.: 7586 5748 E-mail: 7924@sogn.dk Kirkeværge Arne Jørgensen Jerlevgårdvej 66, Jerlev, 7100 Vejle Tlf.: 7586 5349 E-mail: 7924@sogn.dk

www.oedsted-jerlevsogne.dk

Kirkeblad for Ødsted og Jerlev sogne, sommeren 2018  
Kirkeblad for Ødsted og Jerlev sogne, sommeren 2018  
Advertisement