Page 1

Да отгледаме ЛУК Let’s grow an onion  15 March    Да отгледаме и лук

Правим лехи

Let’s grow an onion

We make seed plots

     Подготвяме си здрави луковици

22 март  Разрохкваме  пръстта...

Take some healthy bulbs

Loosen the soil

        Засяваме луковиците на редове

        Загърляме целите луковици с  пръстта....

Plant the onions in the seed plots

30 April   Колко са пораснали перата на 

Earth up the bulbs 

Поливаме с вода


лука

The onions leaves are grown so big 2 May  Вече може да берем и да ядем

Now it’s time to pick and eat

Keep pour on Щастливи сме от съвместния ни труд...

We are so HAPPY 

let 's grow an onion  

practical situation to familiarize children with the properties of the soil

let 's grow an onion  

practical situation to familiarize children with the properties of the soil