Page 1

ВЪЗДУХ, ВЪЗДУХ НАВСЯКЪДЕ AIR, AIR - EVERYWHERE

КАКВО ЩЕ ПРЕПОДАВАТЕ. Въздухът е реален и е на всякъде.

WHAT TEACHING: The air is real and it is everywhere.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ. Стъклен съд или друг прозрачен съд с вода, балони, сламки, ветрило,сешоар, празни пластмасова бутилка, полиетиленов плик.

NEEDED MATERIALS: Glass container or other transparent container with water, balloons, straws, fan, hair dryer, empty plastic bottle, plastic bag.

DESCRIPTION OF EXPERIMENT: ОПИСАНИЕ НА ОПИТА. 1. Immerse the empty plastic bottle in the 1. Потопете празната bathtub with water and watch the bubbles. пластмасова бутилка във 2. Hold an inflated balloon under water. ваната с вода и наблюдавайте Release of the bubble hole and let the air мехурчетата. come out of it. 2. Надуйте един балон и го задръжте под водата. Отпуснете отвора на балона и 3. Allow children to feel the air that goes оставете въздуха да излиза от from one end of the straw, the moving fan него. the air flow of a jet dryer. 3. Дайте възможност на децата да усетят въздуха, който излиза от единия край на 4. Allow children to blow through a straw in сламката, от движението на a glass of water. ветрилото, от струята на сешоара. 5. Inflate a balloon. Put his hole into a 4. Дайте възможност на децата plastic mesh bags. Show how air balloon да духат през сламка в чаша с passes in the plastic bag вода. 5. Надуйте един балон. Мушнете отвора му в полиетиленовия плик. Покажете как въздуха от балона преминава в плика. FOR WHAT TO SPEAK: ЗА КАКВО ДА ГОВОРИТЕ. The air is invisible but everywhere. Въздухът е невидим, но е Bubblas, movement of air. навсякъде. Мeхурчета, пренасяне на въздух.


experiment1  

5. Inflate a balloon. Put his hole into a plastic mesh bags. Show how air balloon passes in the plastic bag AIR, AIR - EVERYWHERE NEEDED MAT...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you