Page 1

#2 ‘13/’1

4

Column Bas nieuwe hoofdtrainer Schandpaal Waar is Pauly?

Herbstmeister!! Dames 5 wint hem deze herfst. Heren 9 delft het onderspit

Combi-feest in de Woo Before and after


// DE PB & WOORDJE VAN DE VOORZITTER

DOOR: MARJOLEIN TEUNISSEN & THIJS WAGENAAR

De voorzitter Geachte Odysseaan, Acht uur alweer... na drie keer op de snooze-knop van mijn wekker te hebben geramd sleep ik

Bij ons in de PB

mezelf uit bed. Geen tijd meer om te douchen en nog geen zin om

Bij het verschijnen van deze PB is de eerste sneeuw

een fatsoenlijke boterham voor mezelf te smeren.

misschien al gevallen, zijn Sinterklaas en Kerst alweer

Koffie neem ik straks wel. Na mijn hoofd onder

voorbij en staat het nieuwe jaar voor de deur. Nadat we

de warme keukenkraan te hebben gehouden om

2014 waarschijnlijk nogal beschonken hebben ingeleid,

de door anderen zo begeerde “out-of-bedlook”

is het tijd voor de Ody-wintersport en zitten we in de

weg te wassen, schuifel ik terug naar mijn

koudste maand van het jaar: januari.

slaapkamer. Het is tien over acht. In de resterende

Nu ben ik zelf op dit moment dik een week terug uit Azië,

vijf minuten gooi ik, ondanks dat ik weet dat ik

waar de temperaturen kort gezegd fenomenaal waren, en

iets ga vergeten, in een rap tempo mijn voetbaltas

elke keer als ik terug in Utrecht naar buiten stap, reality

vol met de spullen die ik denk nodig te hebben

check. Vooral de korte broek op het voetbalveld valt me

vandaag. Het laatste dat ik doe voordat ik op

zwaar. Daarom, om mezelf en natuurlijk jullie over die

de fiets stap is mezelf aankleden: t-shirt, sokken,

winterdip heen te helpen, zal ik bij deze eens positief zijn

schoenen en een grijspaarse joggingbroek.

over de winter zonder sarcastische ondertoon. Er moet

Na vijftien minuten net iets te hard gefietst te

toch wel iets te verzinnen zijn waarom de winter een

hebben, vraag ik om de sleutels, open het hek

goede tijd is?

en stap uiteindelijk dat pikdonkere hok binnen.

Ik denk aan warme chocolademelk zonder slagroom,

Het eerste wat ik doe is het buitenzetten van de

schaatsen kijken op tv zonder het zelf te hoeven doen,

boxen en het aanzetten van een goed nummer. “I

Mart Smeets, enorm veel nutteloze cadeautjes, dikke

want it that way” schalt uit de speakers. Volgens

truien, erwtensoep, sukadelappen. Do I need to say

routine pak ik mijn fiets weer, maar ditmaal met

more? Yes I need to say more. Kerstbomen, lichtjes in

vier net iets te grote cornervlaggen onder mijn

de stad, de eerste sneeuwvlok, jezelf compleet inpakken

arm. Onhandig stuur ik mijn stalen ros over het

als je naar buiten gaat, de frisse buitenlucht, warm

kunstgras, donkergroene strepen achterlatend in

in bed blijven liggen als je er niet uit hoeft, debiele

de dauw op het veld. Na alle vier de vlaggen een

dierenmutsen, kaarsjes, meer erwtensoep.

plek te hebben gegeven neem ik weer even plaats

Stiekem word ik wel gelukkig van de winter. Misschien

achter de computer, maar nu met een verse kop

zelfs nog meer dan in de zomer, waarin ik alleen maar

koffie in mijn hand en tevreden over het werk dat

verbrand en toch nooit bruin word, minder kleren aan

alweer is verzet deze morgen. Als ik naar rechts

doe en dus niet eindeloos kan combineren , mijn pufje

kijk, wappert een grote paarse vlag trots heen en

en zweet mijn beste vrienden zijn op het veld, mijn haar

weer. Ik neem een slok van mijn iets te hete koffie

platina blond wordt, opeens al je vrienden op vakantie

en denk bij mezelf: ‘Dit is Ody op z’n best.’

zijn en jij nog aan het werk bent. In januari geldt in ieder geval het idee van bij elkaar zijn en lekker warm binnen

02

Namens bestuur Wagenaar, tot na de winterstop!

wijntjes drinken. Ik kan slechtere maanden verzinnen.

Thijs Wagenaar

Liefs, Marjolein

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


// INHOUDSOPGAVE & COLOFON

Verder in de PB

Bas: Hoofdtrainer

Mr. & Ms. Ody

Ody Cribs

Blz. 4

Social Media Page

5

Sprookje deel 2

8

Statistieken

9

Schandpaal

10

TC in de PB

11

Fotopagina

12

Hoe is het met?

14

Combi-feest

15

Voetbal is liefde

16

Gluren bij de buren

18

Wij zijn Dames 6

19

Recensies

22

Jij & Wij Biermetercompetitie

23

Puzzelpagina

24

Blz. 6 & 7

Blz. 20 & 21

Colofon De Purplebrain (PB) verschijnt vier keer per seizoen

Suzanna van de Lagemaat, Doret de Rooij & Fraukje

met nieuws, artikelen, mededelingen en meer over en

Coopmans.

voor betrokkenen van USVV Odysseus ‘91.

Fotografie: FoCo, Tamar op den Kelder

Hoofdredacteur: Marjolein Teunissen

Ook bedanken wij graag: het Bestuur, de Technische

Eindredactie: Bas van den Boogaart

Commissie, trainers Dames 6 en alle anderen die op

Beeldredactie: Willem Bijenhof

enige wijze een bijdrage hebben geleverd aan deze

Art director: Fraukje Coopmans, Eza Doortmont &

editie.

Willem Bijenhof Redactie: Marjolein Teunissen, Bas van den Boogaart,

Bijdragen voor de PB kunnen worden gestuurd naar

Josine Keijzer, Eza Doortmont,

purplebrain@odysseus91.nl

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

03


// COLUMN

DOOR: BAS VAN DEN BOOGAART

Geachte heer, mevrouw, Hierbij wil ik graag reageren op de vrijgekomen positie van hoofdtrainer van uw voetbalclub, v.v. Odysseus ’91. Uw zoektocht naar een capabele kandidaat is mij recentelijk ter ore gekomen. Wat mij betreft kunt u die bij dezen beëindigen. Mijn bijgevoegde cv spreekt, als u het mij vraagt, voor zich, maar toch zou ik graag van de gelegenheid gebruikmaken hieronder kort uiteen te zetten waarom ik de

Bas, Hoofdtrainer van Heren 1

juiste kandidaat voor de job ben.

Allereerst ben ik al enkele jaren actief lid van uw

Wat didactische kwaliteiten aangaat: in febuari start ik

vereniging. In de visie van de diverse besturen die in

met de master Nederlandse Taal & Cultuur: educatie &

die periode gezeteld hebben, is clubcultuur een van de

communicatie. Hier leer ik alles over het omgaan met

pijlers onder uw organisatie. Aangezien ik de afgelopen

groepen, het effectief overbrengen van informatie en

drieënhalf jaar de oren en open goed opengehad

natuurlijk het tijdig herkennen van sociale stoornissen,

heb, kan het niet anders dan dat deze cultuur, die

een kwaliteit die niet overbodig te noemen is, zo

te omschrijven is als een mede uit studentikositeit

concludeerde ik na beoordelingsgesprekken met leden

voortkomende gemoedelijkheid, die in uitstekende balans

van uw herenselectie. U ziet, ik zit vol initiatief en ambitie.

verkeert met de drang om te presteren, om vooruitgang te bewerkstelligen, maar vooral om iedereen bij de club

Ten slotte zou ik graag willen aanstippen dat ik gezien

de tijd van zijn leven te bezorgen, inmiddels diep in mij

mijn verleden als scheidsrechter alles in me heb om de

geworteld is. Of dit ook het geval is bij een trainer die u

veelgeprezen corruptie in uw vereniging te continueren. U

van buitenaf aantrekt, is natuurlijk nog maar de vraag.

zult mij niet – of nauwelijks – langs de lijn zien schreeuwen tegen de scheidsrechter, of deze op enige andere

Daarnaast zijn als hoofdtrainer van een voetbalclub mijns

manier verbaal – of fysiek – zien aanvallen – al dan niet

inziens twee zaken van belang: tactisch vermogen en

gewapend. Mijn zaakjes met de man in het zwart regel ik

didactische kwaliteiten. Wat het eerste aspect betreft:

keurig vóór de wedstrijd in het wedstrijdsecretariaat, of

reeds op zeer jonge leeftijd – ik moet nog geen 16

moet ik zeggen ‘de keet’?

geweest zijn – speelde ik dagenlang uren achtereen Football Manager. In die hoedanigheid heb ik maar liefst

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

37 landstitels mogen bijschrijven met FC Oss, toen nog

Voor verdere vragen kunt u altijd bellen. Graag word ik

beter bekend als TOP. Geen sinecure, gelet ook op het

uitgenodigd voor een oriënterend gesprek.

beperkte budget van de Brabantse club. Wat ook zeker het vermelden waard is, is de fictieve overwinning op

Met vriendelijke groet,

Real Madrid in de finale van de Champions League in het seizoen 2003/04, door een doelpunt van Marinus Dijkhuizen in de 89e minuut. Kortom, ik heb in die periode bewezen een elftal te kunnen neerzetten en het het maximale uit de kwaliteiten van mijn spelers te halen.

04

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2

Bas van den Boogaart


// SOCIAL MEDIA

DOOR: JOSINE KEIJZER

Social media

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

05


// MR. & MS. ODY

DOOR: JOSINE KEIJZER

Potentiële Misters en Missen opgelet! De weken verstrijken, het wordt steeds kouder en de winterstop komt dichterbij. De grappigste quotes en mooiste acties van je teamgenoten werden tot nu toe alleen beloond met een biertje. Een aantal dames en heren heeft niet Mr. & Ms. Ody

stilgezeten deze maand. Ze hebben zichzelf

gepresenteerd op een manier die gewaardeerd werd door menig Odysseaan. De een heeft een mooi doelpunt gemaakt, de ander belandde in een ambulance. Dan is er nog iemand die in plaats van biermeters echte meters gemaakt heeft over de Uithof, omdat de locatie van de Jij&Wij nog niet bekend was voor haar. Zo zie je maar, het maakt niet uit wat de reden is van de nominatie. Het gaat er om dat ze opgevallen zijn op welke manier dan ook. Voor de volgende PB hebben we wel jullie hulp nodig!

het prijzenpakket! Je wint nu niet alleen een interview en

Wie verdient volgens jou het meest de titel Miss of Mister

jouw foto op de cover, maar ook een date met een PB-

Ody, omdat hij bijvoorbeeld nooit verliest met de toss aan

commissielid naar keuze! Wie wil dat nou niet?! Kom op,

het begin van de wedstrijd. Is zij het moederfiguur van

kom op, kom op nou!

jullie team en regelt ze koekjes, warme truien en

Dit zijn de leden die vanaf nu ook kans maken op de titel

maandverband voor je in de rust? Geef jouw held dan op

Mr. Of Ms. Ody, maar ook de leden die helaas niet meer

voor de Ms. & Mr. Ody-verkiezing!

meedingen voor de prachtige prijs. Zij zijn dismissed.

De aanmeldingen stromen nog niet zo hard binnen als we hadden gehoopt, dus is er iets nieuws toegevoegd aan

De nieuw genomineerden

Lideke Malschaert (Da7)

Zilla van Aartrijk (Da4)

Emma Brouwer (Da3)

Viste achter het net. Ze zwom in de

Ze is altijd zo enthousiast, maar

Haar schoenen zijn waterdicht en

sloot, om de bal te halen.

ook een tikkeltje onoplettend.

hebben stalen neuzen.

Jurriën van den Berg (Hzon2)

Coriënne Mertens (Da2)

Guus Willard (H6)

Is altijd volledig zichzelf.

Hij wordt nog steeds op handen

www.watkunjewel.nl/vliegen

06

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2

gedragen.


// MR. & MS. ODY

Tijn (H8) en Rudie (Da5)

Thijs Wagenaar (H11)

Thomas Buysma (H8)

Toch het beste Mr. and Ms. Ody-

Klimmen kan hij wel.

De beste stuurlui aan wal hebben

koppel?

stalen neuzen.

Kate van Bavel (Da1) wordt nog steeds 10 jaar jonger geschat.

Micheal Singh (H5) Zolang hij maar aftelt voor de yell, komt het helemaal goed met die overwinning. Duidelijk een Mr. Ody, toch?

Laurens van Oijen (H9) Omdat hij nu ook een chicken is!

De ongelukkigen

d sse

i

m Dis

Frank Stevens (Olympos) Je moet er wel iets blijer bij kijken Frank!

ed s s i

m Dis

ed s s i

m

Dis

Osman Ahmad (H7)

Had iets te diep in het glaasje gekeken bij de Super Saturday!

d e s is

m

Dis

Myrthe Smit (Da5)

Roken kan echt niet meer!

d e s is

m s i D

Dames 6

Daniël van Opstal (H6)

Ze zijn zo ongezond bezig!

Hij gaat vreemd!

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

07


// BESTUURSPAGINA

DOOR: GUUS WILLARD

Sprookje deel II De laatste tijd zijn er veel te veel serieuze columns en verhalen in de Purple Brain verschenen. Zoals bijvoorbeeld die ene over het clublied. Alles wat er stond was weliswaar compleet waar. Niks was verzonnen, het was goed gestructureerd en bovendien waren de argumenten stevig onderbouwd. Er was geen speld tussen te krijgen. Toch konden we onszelf niet aan de indruk onttrekken dat het allemaal wat te serieus was geschreven. Ook de reacties waren niet erg luchtig te noemen. Vandaar dat wij hebben besloten het heel anders aan te pakken. We hebben een vierdelig sprookje bedacht. En niet zomaar een sprookje. Het is een sprookje bedoeld voor een heel lastige doelgroep. Het is namelijk geschreven voor kinderen tussen de 4. Verder dient benadrukt te worden dat, zoals dat in een sprookje gaat, alle karakters fictief zijn. Ze zijn bij geen van ons bekend. Meen je iemand te herkennen, dan is dit totaal uit de lucht gegrepen. Daar gaat ie dan, deel II. De secretaris van de vereniging heette Joe Graafmans.

En Gemma Mauer dan, een van origine Duitse

Deze jongen maakte met succes schaarsgeklede meisjes

zelfbenoemde fashionista; die hield er pas vreemde

wijs dat hij een Finse jager was die weerwolvenbloed

gewoontes op na. Elke avond om klokslag 10 uur trok ze

dronk. Dan denk je: ‘Goh, da’s een grappige jongen’.

een zak Skittles open, om er vervolgens veertien in haar

Niets is minder waar. Het enige wat hij kon, was te laat

handen te pakken en met een ongekende snelheid tegen

arriveren op vergaderingen, om vervolgens ook nog eens

haar genitaliën aan te wrijven. Ongezond.

als een ondankbare hond te gaan klagen over de pasta ‘die wel erg aan elkaar kleefde’. Deze vreselijke vent met een chronische honger werd door zijn bestuursgenoten ook al snel tot Rupsje Nooitgenoeg omgetoverd. Lisa de Graaf, voor intimi ook wel Daniël, speelde blokfluit. De blokfluit van heel veel mannen. Daar had ze talent voor. Qua uiterlijk had ze veel weg van een kruising tussen Angela Merkel, Kim Holland en Peter R. de Vries. Op regenachtige zondagen was het louter haar postzegelverzameling die haar kon bekoren. Dat waren haar momentjes van levenslust.

08

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


// BESTUURSPAGINA & STATISTIEKEN

“Gemma Mauer dan, een van origine Duitse zelfbenoemde fashionista”

baseball cap op haar ei. Jomanda was, behalve een erg lousy waarzegster, de koningin van de woordgrappen. Geen mogelijkheid liet ze onbenut om, met haar karakteristieke gangster-swag-slang, anderen te laten gieren van het lachen. In feite was de enige normale bestuurder van MSKV We-Gooien-De-Bal-In-’t-Mandje een stille jongen met een groot empathisch vermogen. Huub Biljart deed aan vrijwilligerswerk en schonk elke maand zijn studiefinanciering aan Greenpeace. Reeds op zeventienjarige leeftijd had hij een tweeling op de wereld gebracht: Chaniqua en Hans.

Over de eerste ontmoeting tussen twee andere

Op een zekere dag trok het hele gezelschap richting

bestuursgenoten kunnen we kort zijn. Marjanne Piel, ook

het bos. Eenmaal daar aangekomen, troffen zij de reeds

wel Jos genoemd, was een meisje met een ongelofelijke

verbannen dorpsidioot genaamd Nathaniel von Dopstal

sexappeal. Op het moment dat Joeri Pindaboom,

aan. Deze immer bescheiden snelheidsduivel werd aan de

overigens een van de slechtste korfballers van de club,

rand van het bos aangetroffen in foetushouding, met zijn

haar billenpartij in vol ornaat aanschouwde, schreeuwde

geslachtsdeel om zijn nek gebonden.

hij met een overslaande stem: ‘’Zo, daar krijgt een paard

Na dit tafereel aanschouwd te hebben, liet Huub met

de hik van!’’, om vervolgens pardoes in zijn mannenslip te

een gerust hart Chaniqua en Hans achter. Terwijl dit zich

ejaculeren.

voltrok, was het echter Joeri Pindaboom die onrust rook met zijn unieke reukvermogen.

Jomanda O’Neill kwam oorspronkelijk uit de sloppenwijken van Chicago. Ze had haren tot over

Wordt vervolgd….

haar achterwerk en was immer te bewonderen met een

Statistieken Hieronder de huidige stand van zaken. In de vorige PB waren enkel de competitiewedstrijden meegenomen in het klassement. In dit overzicht zijn bekerwedstrijden meegerekend.

Team

Gem. Saldo punt

Team

Gem. Saldo punt

1

Da5

2

25

11

H2Z

0,92

-10

2

H9

2

13

12

H11

0,85

-8

3

H5

1,79

11

13

H3

0,82

-9

4

Da2

1,62

14

14

H8

0,62

-36

5

Da3

1,62

-11

15

H10

0,5

-10

6

Da1

1,57

1

16

Da6

0,5

-59

7

H6

1,5

3

17

Da7

0,46

-71

8

H2

1,33

-4

18

H7

0,33

-52

9

H4

1,21

0

19

Da4

0,09

-33

10

H1

1

-7 PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

09


// DE SCHANDPAAL

DOOR: EZA DOORTMONT

<- Paul Waar is Pauly? Op zijn hoofd stond een groene muts. Een groen schort met witte stippen hing rond zijn billen. Voor zijn mond had hij een microfoon. Zijn lage stem bulderde er doorheen. Naast hem stond Laurens, als hulpje. Tapasco hier, limbo daar en zelf een waterval om te beginnen. Het was de biercantus op de Aftrap van 2012. Dit was de eerste keer dat ik echt kennismaakte met Paul Roumen. En hij was aanwezig. In de rest van het seizoen, was Paul er altijd. Maakte niet

openingsfeest was hij niet aanwezig. Waar was Paul op

uit wat voor activiteit het was. Even fanatiek, aanwezig en

de afgelopen twee maandelijkse borrels? Zal hij er de

verkleed. Speelde hij thuis, dan was hij er. Want keetdienst

aankomende activiteiten zijn?

is keetdienst. Maar ook geen keetdienst is in de keet. Ondertussen is Paul wel lid geworden van TC de Uithof, Super Saturday? Paul dronk van drie uur ‘s middags

om zijn plotselinge vrije tijd te vullen. Hij is voorzitter

tot het moment dat er taxi’s gebeld moesten worden.

van de Technische Commissie en loopt hij Co-schappen.

Tussendoor sprak hij de groep toe met veel te lange

Ergens moet er natuurlijk weer gestudeerd worden. Hij is

verhalen over nutteloze dingen. Hij dronk liters en liters

er dus wel. Maar aanwezig is hij niet.

bier. De kannen waren vaak niet aan te slepen. Hij is typisch Wally van ‘Waar is Wally?’. Je moet hem Ook elke gelegenheid om te borrelen greep Paul met

zoeken om hem te zien. Met zijn gestreepte trui en

beide handen aan. Het bestuur moest wel bij blijven in

streepjesmuts. Hij gaat op in de menigte. Is er wel, maar

de metercompetitie. Elke activiteit zorgde onder anderen

wordt niet gezien. Misschien kunnen we een ‘Waar is

Paul ervoor dat zijn hele bestuur er goed gekleed uitzag.

Pauly?’-zoektocht opzetten. Zodat Paul wel te zien is bij

Het bleef niet bij een groene muts. Nee, een roze tenue

de aankomende activiteiten. Zodat Pauly weer een beetje

voor het Odybollentoernooi, een groep Amerikaanse

aanwezig wordt.

toeristen en speciaal bedrukte shirtjes volgden. Ook draaide Paul zijn hand er niet voor om om twee jaar achter elkaar verkleed te gaan als Griekse god voor de UIT-week.

De Schandpaal, wat?!

Waar is deze fanatieke oud-voorzitter gebleven? Het lijkt

De schandpaal is de plek in de PB waar je iemand

wel alsof Paul verdwenen is. Alsof Paul eigenlijk Wally heet

‘aan de schandpaal kan nagelen. Die hele mooie

en zijn lievelingskleren een rood met wit gestreepte trui

bal gemist voor open goal? In slaap gevallen in

en muts zijn. Met daarbij een bril. Waar is Pauly?

de kroeg? Het team laten zitten? Alles kan. Mooi

Een Super Saturday pas om 20 uur beginnen en om

verhaal, mail ons dan gerust op

22 uur alweer verlaten is helemaal niets voor hem. Op

Odypurplebrain@gmail.com.

zaterdagen is hij nergens te bekennen en zelfs op het

10

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


// DE TC IN DE PB

DOOR: HANNA VAN LEE

Een inkoppertje Er zijn twee soorten mensen: mensen die graag clichés gebruiken en mensen die ze liever vermijden. Clichés komen vaker voor in laagopgeleide milieus en rondom volkssport nummer één: voetbal. Hoe vaak komen clichés dan voor binnen Odysseus, dat bestaat uit voetballende studenten? We gaan het zien, in deze TC in de PB. Inmiddels is de eerste seizoenshelft

een langzame start de eerste punten

vertelden de dames van het zesde

voorbij (deze scherpe constatering

weten binnen te slepen.

dat ze blij zijn met hun enthousiaste

wordt hoogstwaarschijnlijk vaker

trainers Eric-Jan en Koen. Ook

gedaan in deze Purple Brain). Het is

De dames van Odysseus ’91 doen het

de nieuwe assistenten bij de

tijd om de semi- blessures nu eens

gemiddeld iets beter. Dames 8 heeft

herenselectie, Daan (He1) en Renske

echt te laten herstellen en terug te

de draad opgepakt en trainer Rutgher

(He2), vallen goed in de smaak. Na

blikken op de afgelopen maanden.

laat de dames (die nu wel komen

vier succesvolle jaren heeft Pieter

Ondanks het feit dat iedereen

opdagen) goed zweten. Dames 5

van de Grift, trainer van Heren 1,

altijd zijn best doet op het veld,

loopt als een trein, de winnaarspoule

aangegeven dat dit seizoen zijn

viel die tegengoal toch vaak op het

is in zicht. Toen De Veensche Boys

laatste zal zijn bij Odysseus. Namens

verkeerde moment bij de mannen

tegen ons Dames 2 aantrad vergaten

de TC willen wij hem bedanken voor

van Odysseus. Heren 10 weet het

zij te voetballen: de Veensche

zijn inzet in al deze jaren.

net vaak te vinden, maar de punten

keepster mocht de bal maar liefst tien

werden vooralsnog niet mee naar

keer uit het net vissen. Dit heeft er

We weten het wel: gaat die bal erin,

huis genomen. Ook Heren 8 liep

mede voor gezorgd dat Fieke Snijder

dan speel je een andere wedstrijd

vaak achter de feiten aan. Gelukkig

(Da2) op het moment van schrijven

en het gaat niet om mij, maar om

zijn er ook mannen die weten waar

topscorer van Odysseus is.

het team. Toch denk ik dat we er

het om draait: Heren 5 en Heren

niet omheen kunnen, dus ik plaats

6 wisten regelmatig minimaal

Behalve met het bijhouden van de

mijzelf tussen de mensen die clichés

één goal meer te scoren dan hun

uitslagen, is de TC ook druk met

omarmen. Maar dan zonder hands te

tegenstander en doen mee in het

de grote helden van de club: de

maken (dit was het inkoppertje).

linkerrijtje. Heren 1 en 2, beide vorig

trainers. In november is uitgebreid

seizoen gepromoveerd, hebben na

geëvalueerd met alle trainers. Zo

De Technische Commissie Voorzitter

Dames A-selectie

Dames B-selectie

Dames C-selectie

Paul Roumen

Rik Molenaars

Hanna van Lee

Eza Doortmont

+31(0)6-34 139 870

+31(0)6-54 324 905

+31(0)6-45 915 724

+31(0)6-30 484 200

Heren A-selectie

Heren B-selectie

Heren C-selectie

Carlijn ‘Santi’ Kolk

Sonny Hopman

Sake Spoelstra

+31(0)6-45 380 700

+31(0)6-44 639 533

+31(0)6-34 703 008

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

11


// HOE IS HET EIGENLIJK MET?

DOOR: DORET DE ROOIJ

HESTER VAN OMMEREN Tegenwoordig is reizen bijna onlosmakelijk verbonden met de definitie van een student. Laten er daar bij Odysseus nou een heleboel van zijn. En er zitten er nogal wat in den vreemden! Maar wat vreten ze allemaal uit? Vandaag nieuws van overseas.

Ha Hester, stel je eens even voor.

And what is yet to come?

Ik ben Hester van Ommeren, 21 jaar, kom uit Utrecht

Op dit moment is het ‘deadweek’ op campus, de week

en voetbal bij Odysseus natuurlijk! Ik heb van mijn

voor de tentamens. De bibliotheken zijn 24 uur per dag

vierde tot mijn zevende in Zambia gewoond, ben toen

open en mensen nemen zelfs hun matrassen en kussens

weer naar Utrecht gegaan en nu ben ik in Amerika als

mee naar de bieb om tussendoor te slapen. Daarna ga ik

uitwisselingsstudent. Ik studeer hier Political Science and

met elf vrienden twee weken reizen naar New Orleans en

International Studies en woon met drie andere meisjes in

spreek daarna af met een heleboel exchange students in

een superluxe appartement in Traditions West.

New York, voordat ik naar huis ga. Ik wilde altijd al met kerst in New York zijn dus het is een perfecte afsluiter!

Zo dat klinkt net als in de film! Wat zijn tot nu toe je hoogtepuntjes? mag worden, de rest is ‘dry’. Dus er zijn elk weekend wel

Oke, ik mis één ding in je geweldige verhaal. Het begint met een v en het eindigt op oetbal.

huisfeestjes die meestal eindigen op Campus Corner

Ja, soccer is zwaar ondergeschikt aan het America

omdat de cops rond twaalf à één uur op komen dagen.

Football en basketball. Het enige damesvoetbalteam

Naast dus deze mega Amerikaanse feestjes met beerpong

doet het wel heel goed, maar voor jongens zijn er wat

en flipcup zijn de football games iets heel speciaals hier.

amateursteams zonder trainers en dergelijke. Ik heb een

Iedereen kleed zich in OU kleding en begint uren voor

aantal keer gevoetbald met andere exchange meisjes

de wedstrijd met ‘tailgaten, een soort barbecueën en

en heb één keer meegedaan met een wedstrijd van de

feesten. Daarna ga je naar de wedstrijd, wat één grote

jongens, maar regelmatig voetballen zat er niet echt in dit

show is met muziek, dansen, cheerleaders, paarden met

halfjaar.

Wij wonen op de enige plek op campus waar gedronken

koetsen, straaljagers en vuurwerk. Verder heb ik een roadtrips gedaan naar New Mexico

Verder wil ik tegen mijn teamies en trainers zeggen dat ik

en Memphis. Op de terugweg bij de grens van Mexico

zin heb om weer mee te doen en tegen Suzanna dat ik het

werden we lang ondervraagd, om er vervolgens op zijn

super awesome vind dat ze op reis gaat in februari, maar

Amerikaans niks mee te doen natuurlijk.

dat het ook huilen is want nu voetballen we een heel jaar

En Halloween was natuurlijk geweldig. Op de dag zelf is

niet samen.

iedereen verkleed, zelfs naar school, de busschauffeurs, verkopers iedereen. Dit zijn maar een paar dingen van het geheel , want het is echt veel te veel om op te noemen.

14

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2

See y’all in 2014!


// VERSLAG

DOOR EZA DOORTMONT

Candy Crush, before and after! De deadline van deze tweede PB was al overschreden op het moment dat het legendarische combi-feest plaatsvond. Daarom vonden wij als redactie het een goed idee om een voorspelling en een after te maken van het feest. Om te kijken of de voorspellingen ook daadwerkelijk uitkwamen. Op 13 december stond een prachtig feest gepland met het thema Candy Crush samen met andere sportverenigingen. USHC, Protos, TC de Uithof en StuDance stonden allemaal te trappelen om een prachtig feestje met Odysseanen te vieren. Zal de Wooloomooloo zo vol zijn geweest als er van te voren gehoopt wordt?

Before

After

Welke van de damesteams zal zich het beste uitdossen? Is

Om elf uur was het al aardig druk in de Woo. Er liepen

het Dames 3, 5, 6 of 7? Verder is het te raden hoe groot

roze meisjes en veel aardbeienpakken rond. Dames 7

de opkomst van de teams is. Door de nieuwe aanwas in

was als team het beste gekleed. Puur om het feit dat

de herenselectie groeit de opkomst van deze Odygoden

zij als geheel team gingen. Dames 6 en Dames 5 lieten

tijdens activiteiten. Hoe groot zal het deze keer zijn? Bij

het afweten met kostuums. Emma en Marjolein (Da3)

de damesselectie is er niet echt een lijn te zien in de

wonnen het van Dames 7. Alleen al door hun unieke haar.

opkomst. De opkomst zal waarschijnlijk een half team zijn.

Ook Dames 1 was erg fanatiek. Gekleed in een doos, als popcorn, vielen de vier Dames-selectieleden erg op. De

Bij de Heren B-selectie zal de opkomst van Heren 6

feestcommissie had hun best gedaan. Met de prachtige

waarschijnlijk het grootst zijn.. Uit Heren 3, 4, 5 en 7 zullen

gestreepte legging en getapete shirts. De voorspellingen

er mensen komen, maar op hele teams kunnen we niet

over de opkomst klopte bijna volledig. Inderdaad was de

rekenen.

opkomst uit de teams gemiddeld. Heren 8 en 9 verraste

Van de Heren C-selectie is het gokken wie er komen.

met een aardige groep tijdens het feest. Ook klopte mijn

Natuurlijk zal elk team vertegenwoordigd worden.

inschatting Dames 6 was nog brak en was er dus niet

Heren 8 en 9 zal nog wel eens kunnen verrassen. Bij het

lang. Dames 4 was zeker aanwezig, maar fanatiek verkleed

wat nieuwere Dames 4 en Dames 8 zitten zeker grote

of lang aanwezig waren zij niet. Helaas heb ik niemand

feestbeesten. Maar hoeveel komen er langs in de Woo?

van Dames 8 gezien. Er werd absoluut wat afgesnaveld.

Verder is er genoeg snavelmateriaal aanwezig. Met zoveel

Binnen Ody, maar ook tussen de verschillende

mannen en vrouwen die er rondlopen als snoepjes moet

verenigingen. Tennissers, hockeyers, volleyballers en

dat sowieso voor elkaar komen! Gesnaveld zal er worden.

dansers kunnen blijkbaar ook goed snavelen. Het was weer een prachtig feest, waar menigeen de volgende morgen nog last van had!

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS â&#x20AC;&#x2DC;91 //

15


// VOETBAL IS LIEFDE

DOOR: JOSINE KEIJZER & DORET DE ROOIJ

Juliette, een van je teamies. Daar heb je mee gezoend. Vertel! Ja, dat klopt. Het was na een training op vrijdagavond. We gingen drankspelletjes doen op Olympos en besloten daarna door te gaan naar de Jij&Wij. Eigenlijk weet ik niet meer zo goed hoe het gebeurde, maar we zoenden ineens. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik vroeg of ze even mee naar buiten wilde, het is toch een beetje awkward zo midden in de kroeg zoenen. Toen zijn we naar mijn huis gefietst en hebben we nog wat gezoend, maar verder dan dit is het niet gekomen. Juul is een mooie,

Rutgher Konietzka

maar ook verstandige meid. Als het aan mij had gelegen, was het niet alleen bij zoenen gebleven…

Zit er een vervolg in? Ik zou best nog wel eens met haar willen praten, maar

Stel je even kort voor.

daten is misschien een iets te groot begrip.

Ik ben Rutgher Konietzka. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer Sociologie en daarnaast ook nog Economie en

Hoe ongemakkelijk is het nu tussen jullie?

Bedrijfskunde. Ik kom uit Limburg, maar ik woon nu in

Niet, althans niet dat ik weet. Ik ben wel slecht in het

Utrecht.

oppikken van signalen. Ik had me ooit voorgenomen nooit zoiets als dit te doen, maar nu is het toch gebeurd.

Wat is je geschiedenis bij Odysseus en wat doe je op dit moment bij de vereniging?

Gelukkig is er geen vervelende situatie ontstaan.

Ik speel nu niet meer bij Odysseus. Ik voetbal nu met een deel van wat eerst Ody Heren 7 was bij Voorwaarts. Ik

Hoe is het verder met snavels? Hoeveel heb je er tot nu toe?

heb in Heren 10 en 11 gespeeld toen ik bij Odysseus zat.

Zoenen? Dat zijn er elf, geloof ik. Ik heb niet zo’n goede

Ik ben nog wel actief als trainer van Dames 8. Ook ben ik

reputatie wat dat betreft. Zo heb ik al zes dames van

nog wel vaak in het Sportcafé te vinden, want daar werk ik

Dames 1 gezoend. Wel uit verschillende jaren hoor.

een paar dagen in de week.

Waarom train je een damesteam? Hoe is dat om te doen?

Dames 8, dat zijn vooral meiden die net begonnen zijn met voetballen. Wat heb jij ze specifiek bijgebracht?

Ik heb het gevoel dat dames beter naar mij luisteren dan

Krachttraining, ze moeten van mij opdrukken en planken.

heren. Ik wilde ook juist Dames 8 trainen, omdat ik denk dat ik ze nog heel veel kan leren op voetbalgebied. Ik zie het als een soort groeispurt, alleen dan met voetbal. Ik ben echt positief verrast door het niveau van de dames, ze hebben al best een goede basis. Ze gaan als een speer, dat is tof om te zien!

Er zitten vast een hoop mooie meiden in het team. Heb je toevallig een oogje op een van je teamies? Niet in het team. Er is wel iemand bij Odysseus die ik leuk vind. Heel eerlijk gezegd weet ik alleen niet hoe ze heet of in welk team ze speelt, maar ik heb haar een paar keer voorbij zien lopen en toen dacht ik wel: daar wil ik wel een beschuitje mee eten.

16

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


// VOETBAL IS LIEFDE

DOOR: JOSINE KEIJZER & DORET DE ROOIJ

Rutgher, daar heb je mee gezoend, heb ik begrepen uit betrouwbare bron. Ja, dat was na de training, we deden drankspelletjes. Ook gingen we openingszinnen uitproberen bij mensen op Olympos, ik vroeg iemand ‘Deed het pijn toen je uit de hemel viel?’. Toen gingen we naar de Jij&Wij. Mijn team dronk meters en ik zat aan de malibu. Volgens mij vroeg een van ons: ‘Zullen we zoenen?’. Toen gebeurde het. Ik heb hem thuisgebracht en daarna ben ik naar huis gegaan.

Juliette Temming

Dat was het? Is er daarna nog iets gebeurd? Oke, ik ben binnen geweest. Daar hebben we nog wel gezoend, maar verder is er niks gebeurd. Dat leek me niet handig met mijn trainer, verstandig hè?

Stel je even kort voor. Ik ben Juliette Temming, 20 jaar en ik woon al heel mijn

Waarom Rutgher? Hij is je trainer.

leven in Utrecht. Ik studeer Bedrijfskunde aan de HU.

Ja, als ik gedronken heb wil ik zoenen, haha. Dan wijs ik iemand aan en dit keer was het Rutgher.

Hoelang zit je al bij Ody? Welk team speel je? heb altijd getennist en mijn omgeving stond er wel een

Hij noemt je verstandig omdat je het op tijd afkapte. Ben je dat altijd of was er een speciale reden?

beetje raar van te kijken dat ik op voetbal wilde. Ik wilde

Dat ben ik niet altijd, maar ik heb een beetje slechte

eigenlijk op hockey voor de leuke outfitjes en de mooie

ervaring met mensen die iets hoger staan dan ik. Ik wil

mannen, maar voetbal leek me iets makkelijker. Ik wil

niet dat het ongemakkelijk wordt, we zien elkaar iedere

eigenlijk wel graag wedstrijden spelen, maar er was geen

week. Gelukkig dacht ik op nu tijd na.

Dit is mijn eerste jaar. Ik ben trainingslid bij Dames 8. Ik

plek meer in een wedstrijdteam helaas.

Zit er een vervolg in? Wat heb je allemaal geleerd tot nu toe?

Hij is en blijft mijn trainer. Ik date ook eigenlijk nooit.

Ik heb door het tennissen wel een goed balgevoel, dus

Vraagt hij me voor een film: nee. Vraagt hij me om te

dat helpt me tijdens het voetballen. Ik vind het soms nog

zuipen: ja.

wel moeilijk om te zien waar ik het beste kan lopen en meer van die ‘inzichtdingen’.

Hoe ongemakkelijk is het nu tussen jullie? Het is niet ongemakkelijk, maar ook niet heel chill. Ik

Wat vind je van de mannen hier bij Odysseus?

wilde het eigenlijk tegen niemand vertellen, maar nu

Ik heb er nog niet erg veel gezien eigenlijk. Ik ben meer

wel reacties op krijgen. Misschien wordt het wel minder

van de hockeymannen, ik hou wel van een ‘bal’. Daar ben

ongemakkelijk omdat iedereen het weet, dan hoeven we

ik ook tussen opgegroeid, dus ik ben niet anders gewend.

niet meer zo overdreven normaal tegen elkaar te doen.

het verhaal de wereld in is geholpen door jullie zal ik er

Voetbalmannen zijn ook best leuk!

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

17


// GLUREN BIJ DE BUREN

DOOR: SUZANNA VAN DE LAGEMAAT

De Softies van Softijs In de tweede PB van het seizoen nemen we weer een kijkje bij een buurvereniging. Dit keer moeten we wel een stukje verder turen dan alleen over de schutting, want deze sporters brengen hun tijd niet door op Olympos. Omdat verre vrienden, ondanks het spreekwoord, misschien toch net zo leuk zijn als een goede buur, ben ik afgereisd naar het hoge noorden, om een avond door te brengen met de Softies van de Utrechtse Studentenschaatsvereniging Softijs. De Softies van Softijs klinkt wel lekker, maar de vraag is

pakken, en als ze schaatsen doen ze hun billen lekker ver

dan of het wel echt softies zijn. Ik zou graag willen dat het

naar achteren. Leuke bijkomstigheid is dat de pakken van

zo was, gewoon omdat het zo goed klinkt. Maar ik moet

Softijs lichtelijk doorschijnend zijn. Dit betekent voor de

eerlijk zeggen dat ik bang ben dat het niet

Softies dat ze iedere woensdag goed moeten nadenken

helemaal klopt. Schaatsen is natuurlijk lang niet zo stoer

welke onderbroek ze aantrekken. Want met een tighty

als voetballen, maar softies zijn het zeker niet. Ten eerste

whitey scoor je natuurlijk niet, zelfs niet op het ijs.

bedrijven zij hun sport in het noorden van Overvecht, wat zelfs vanuit Overvecht-Zuid nog ver is. Toch stoer dat ze

De training wordt gegeven in verschillende groepjes

daar elke week heen fietsen. En dat dan nog niet eens op

naar niveau door leden van Softijs zelf. En zo’n training

een beetje christelijke tijd. Nee hoor, de training begint

is inderdaad niet voor softies. Na drie rondjes had ik al

elke woensdag pas om kwart over tien. En dan zijn er

ontzettende kramp in mijn voeten en stonden mijn

voetballers van Odysseus die klagen dat hun training pas

bovenbenen in brand, en toen was de training eigenlijk

om half elf is afgelopen. Nou, de schaatsers zijn dan nog

nog niet eens begonnen. Maar ik kon als stoere voetballer

nauwelijks warm.

natuurlijk niet afhaken. Toen ik om kwart voor twaalf eindelijk van het ijs stapte, voelde ik mijn voeten niet

Omdat ik me voor een avond net zo stoer wilde voelen

meer. Gelukkig stonden er emmers thee klaar om me op

als een Softie (ik ben bang dat ze zichzelf toch echt zo

te warmen. Na de thee (het zijn toch wel een beetje

noemen), heb ik ook daadwerkelijk meegetraind. Op deze

softies he) werd er ook nog een biertje gedronken. Want

manier had ik natuurlijk het beste uitzicht op de mannen

van bier houden de schaatsers toch ook wel. Gelukkig

in hun strakke pakken en hun gespierde bovenbenen. De

maar.

meest gespierde benen kwamen per rondje dat ik schaatste zo’n drie keer langs, dus ik heb me zeker

De hele avond was zeer geslaagd, en als het om Softijs

vermaakt.

gaat, is een verre vriend zeker zo slecht nog niet! Het was zelfs zo geslaagd dat ik ondertussen lid ben geworden en

18

Voor de mannen is het uitzicht op de schaatsbaan ook

dus ook een Softie ben. Maar geen zorgen, mijn hart is

zeker niet mis. De vrouwen dragen namelijk ook strakke

nog altijd paars.

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


// DE TRAINERS VAN DAMES 6 STELLEN ZICH VOOR

DOOR: ERIC-JAN POUW & KOEN EMBREGTS

TROTSE TRAINERS van Dames 6

Van Koen hoefde het niet zo, maar Eric-Jan wilde een

Sowieso snappen wij niks van vrouwen. Die illusie hadden

pelgrimage maken naar het graf van zijn historische held.

we nog voordat we dit seizoen begonnen als trotse

We waren toch in Saint-Malo en zo’n 500 meter

trainers, maar de eerste training bleek al dat wij

verwijderd van zijn tombe, gelegen op een eilandje waar

vrouwen nooit hebben begrepen. Die hele overlegcultuur,

je met eb naartoe kunt lopen. Het was echter nog vloed

de piemels die de dames hebben getekend op de ballen,

en Koen wist nog wel een lekker wijntje dat het wachten

het emotionele gepruttel: wij snappen er niks van. Soms

leuker zou maken. Als mannen wat gedronken hebben zijn

is het net alsof zij ons trainen, want we leren veel van onze

er nog maar twee dingen belangrijk in het leven:

dames. Het doet pijn om het toe te geven, maar wij zijn er

voetbal en vrouwen. Wij vonden dat het vrouwenvoetbal

achter gekomen dat vrouwen stoerder zijn dan

in Nederland een stimulans kon gebruiken. En als Louis

mannen. Mannenvoetbal bestaat voor een groot deel

van Gaal het niet wilde doen, zouden wij er wel voor

uit janken en vloeken. Vrouwen houden het gewaffelte

zorgen. We moesten nog wel door de keuring van de club

stil, staan op na een harde tackle en hebben een leuke

heen komen. Het scheen namelijk dat het Ody bestuur

wedstrijd. Heerlijk.

niet zomaar een vrouwenteam geeft aan iedere kerel die belt dat hij wel twintig vrouwen wil hebben.

Aan alles is te merken dat we enorm boffen met onze meiden. Ja, onze meiden! Wij zijn Dames 6, een team met

Nu zijn wij trotse trainers van Dames 6. Vrienden zijn

een filosofie: plezier is het belangrijkste, dan volgt het

jaloers, omdat ze denken dat we een harem hebben.

resultaat vanzelf. We zijn trots dat we elke training bijna

“Zit er niet wat bij voor mij?” Het klinkt natuurlijk ook wel

compleet zijn en dat we altijd genoeg wissels hebben. Het

stoer, trainer zijn van twintig vrouwen. Maar als het puntje

grootste plezier beleven wij, trotse trainers, aan de

bij het paaltje komt zijn we niet zo dapper. We worden

vooruitgang die we zien. We hebben vaste patronen en

wel eens uitgenodigd om mee te gaan douchen met al

tactisch en technisch wordt het steeds beter.

die spetters, maar dat vrouwenparadijs, dat dampende

Alles waar we op trainen wordt zoveel mogelijk toegepast

dameshol dat we in de rust wel eens van binnen zien, die

in de wedstrijden. En dan zijn wij trots, heel erg trots,

tsunami van bh’s, broekjes, luchtjes, geurtjes en reukjes is

nondeju! Het is fantastisch om je eigen helden te mogen

voor ons als een huis dat in de brand staat: leuk om naar

coachen. Dames, het is een eer om kannetjes bier voor

te kijken, maar je gaat er natuurlijk niet naar binnen.

jullie te halen.

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

19


// ODY CRIBS

DOOR: MARJOLEIN TEUNISSEN

Protos, wie kent ze niet? Arnhem present: vier Ody-boys in één huis Maar liefst vier Arnhemse Ody-boys onder één dak. Ten eerste, kan dat wel goed gaan? Ten tweede, wie zijn deze mannen en wat is hun alibi? Wat ik nu al kan vertellen, is dat iedereen wel één iemand uit dit huis kent. Maar wie is jouw favoriet? Lees verder voor een kijkje in het leven van deze jongens. Oh wacht, ik zal eerst wat vertellen over mijn

korfbalcarrière achter zich heeft gelaten. Deze jongeman

ervaringen in dit huis, gelokaliseerd in Zuilen. Ik werd

is al een tijdje bezet, helaas dames!

positief verrast door de walm van knoflook in de gang. Als er dan eindelijk een meisje langskomt in dit huis vol

Guus Willard (H6)

testosteron, zorgen ze in er in ieder geval voor dat je je

Wat valt er nog over Guus te vertellen? Wie kent hem

welkom en gewaardeerd voelt. Het in overvloed

niet? Redelijk actief in het bestuur, maar vooral bezig met

aanwezige bier en chips maakte mij echter wat milder,

alle leuke bijkomstigheden van in het bestuur zitten. Het

hiermee ben ik al snel tevreden.

scheelt dat hij al een tijdje niet schittert in Heren 6 door zijn blessure en hierdoor het dichtst bij voetbal komt door

We zaten in de woonkamer van het huis, beter bekend als

FIFA te spelen. Hij is hier echter niet heel goed in, weet ik

de kamer van Jules. Hij heeft de grootste kamer naast de

uit ervaring te vertellen. Verliezen is namelijk ook iets waar

keuken. De jongens moeten Jules te vriend houden om

Guus niet tegen kan. Deze jongeman die een

zo zijn kamer als hang out te kunnen blijven gebruiken

rondleiding in zijn kamer geeft met “This is where the

(zelfs als hij niet thuis is). Daarom hebben zij heel slim een

magic not happens”, verdient een pluim.

gat in de muur geslagen en er een Chinees afhaalluik van gemaakt. Mag ik dit zeggen zonder dat ik aangeklaagd word zoals Gordon met zijn nummer 39 met rijst? Of hier daadwerkelijk eten doorheen gaat of de jongens die op Jules zijn kamer willen chillen, is me niet helemaal duidelijk geworden.

Koen ten hove (H8) Koens leven bestaat in het kort uit brood bakken in de Albert Heijn met een muts op. Hij is reeds afgestudeerd in iets wat met het plannen van steden te maken heeft, maar past dit op dit moment nog niet toe in de AH. Volgens zijn vriendelijke huisgenoten is hij echter wel gepromoveerd in de AH: hij mag nu korting stickers plakken. In het weekend staat hij als centrale verdediger op het veld bij Heren 8, nadat hij zijn succesvolle

20

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


// ODY CRIBS Jules Vullings (H1) Jules staat drie keer per week met de selectie op het veld. Een hardwerkende jongen zou je denken. Maar hard werken doet hij echter alleen tijdens de derde helft. Hij heeft alleen geen idee met wie hij elke keer na de training in het Pakhuis belandt, maar hij staat er toch echt elke week. En wanneer hij niet in de kroeg staat, houdt hij zich vooral bezig met het uitkiezen van songs voor de wekelijkse karaokeavond van dit Ody-huis. Elke vrijdag is het opnieuw feest met de Backstreet Boys, Nsync en Blue. Tip voor Pim: de band Blue is niet de te googelen behalve als je blauwe vlakken wilt zien. Met zijn blonde schone aan zijn zij, heeft hij toch echt de mooiste kamer in dit Ody-huis te pakken.

Pim Kessels (H6) Pim houdt zich op in de kamer naast Jules. Met een bed, kast en bureau is de kamer dan ook goed vol. Maar een bescheiden kamer hoort dan ook bij een bescheiden jongeman. Wanneer je expres slechter FIFA speelt tegen een meisje maar dit ontkent, niet de grootste mond hebt van het huis, uit de Biblebelt komt en in Heren 6 speelt. Oké, dit lijkt me genoeg om Pim te promoten in Ody.

Oostblokker Tevens heb ik een extra vijfde keuze toegevoegd indien je niet kunt kiezen tussen de vier eerdergenoemde jongens. De mannen wonen namelijk stiekem niet met zijn vieren in dit huis, maar worden vergezeld door een man uit het Oostblok, in de volkstaal ook wel eens een Oostblokker genoemd. Deze man woont op 6m2 en wordt alleen gespot wanneer hij even gaat plassen, of wanneer hij een frisse neus haalt. Indien de keuze te moeilijk wordt, is optie 5 altijd een veilige keuze. Mijn keuze is in ieder geval al gemaakt. Maar ik laat de jongens in het donker wat dat betreft.

“This is where the magic not happens”

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

21


// VOETBALRECENSIES

DOOR: BAS VAN DEN BOOGAART

Voetbal gerecenseerd: een ongezouten mening De WK-bal

Fox Sports

Nog net op tijd om opgenomen te worden in deze

Fox Sports heeft zeer matig spel vertoond door de losse

recensiereeks is de WK-bal, dinsdag 3 december

wedstrijden twee keer zo duur te maken. Nu wend ik mij

gepresenteerd in Rio de Janeiro. Mooi ding. Allerlei

tot twijfelachtige streampjes met nog twijfelachtigere

symbolen ook. Hopelijk zwabbert ie niet te veel.

namen. Ik spijker wel mijn Oekraïens bij.

Clarence Seedorf

Derksen & ...

Matthijs van Nieuwkerk sprak ooit in Holland Sport de

Waardeloos programma. Omdat het Johan Derksen is,

helaas niet legendarisch geworden woorden – wat mij

kan hij krijgen wie hij wil, maar de interviews zijn

betreft hadden ze het wel verdiend: ‘Clarence is dertig

tenenkrommend slecht. Weinig kritisch, voorspelbaar,

jaar. Het is precies de leeftijd waarmee hij geboren werd.

traag. Dan heb ik nog liever Sven Kockelmann.

Clarence was altijd veel te oud. En dat maak

Kockelmann & ..., zou dat wat zijn? Eerste aflevering:

onsympathiek, arrogant. Maar nu is hij dertig. Het is

Kockelmann & Derksen, eerste vraag: Johan, waar is het

ongelofelijk: hij is even oud als ie is!’ Van Nieuwkerk

mis gegaan?

voorspelde ook dat de carrière van Seedorf nog moest beginnen op dat moment. Helaas is die voorspelling niet

Top 2000

uitgekomen – Seedorf speelde zijn laatste (oefen)interland

Geen slechte lijst, maar er zouden wat mij betreft meer

in en tegen Oostenrijk op 26 maart 2008 – maar één ding

clubliederen in mogen.

geldt nog steeds: Seedorf is dertig. Seedorf voetbalt nog altijd fantastisch en scoort zelfs meer dan ooit bij het

Clublied Odysseus

Braziliaanse Botafogo. Volgend jaar is hij wellicht te

Ik moet zeggen, het gaat al beter. Ik heb het laatst

bewonderen als coach van AC Milan, maar van mij mag

luidkeels meegezongen in een bowlinggelegenheid. Ik

hij nog wel even doorgaan met voetballen. Waarom heeft

ben de kwaadste niet.

deze man geen 150 interlands voor Oranje gespeeld?

De nieuwe recensie pagina in de PB Scheenbeschermers zonder enkelstukje

Ik vind hem vlot, scherpzinnig, modern en prachtig

Ik wil nooit meer zonder. Geen gedoe wanneer je je

vormgegeven. Vijf sterren. Van de vijf.

sokken over dat elastiekje heen moet trekken, geen oncomfortabel gevoel rond je enkels, heerlijk. Ook niet onbelangrijk: je scheenbeschermers pas na de warming-up aantrekken maakt van iedere zomeravondvoetballer een ware vedette.

22

// ODYSSEUS ‘91 | PURPLEBRAIN #2


//WEDSTRIJDVERSLAG

DOOR: BAS VAN DEN BOOGAART

G!

SLA R E V D J STRI

HEREN 5 BEKERT DOOR! WED

De klus tegen De Meern moest geklaard worden zonder

waarna Bas de keeper de verkeerde hoek instuurde: 1-0.

de afwezigen Maarten, Mikolaj, René, Frank, Sven, Tim,

Ook de tweede schutter van De Meern had het vizier

Thijs, Ivo en Ate. Ody wist deze aderlating met enkele

niet op scherp: een enorme afzwaaier richting scorebord

leenspelers en een flinke portie strijdlust te compenseren

zorgde voor een feeststemming bij Ody, maar dit bleek

en een gelijkwaardige eerste helft was het gevolg. Ody

iets te vroeg: Vincent miste namens de

raakte niet van de kook van de paar kansjes die het

thuisploeg, waarna De Meern gelijkmaakte. Jelmer zette

tegen kreeg. Na een peptalk van gelegenheidscoach

zijn ploeg weer op voorsprong met een geweldig schot in

René startte de ploeg furieus aan de tweede helft.

de kruising, waarna De Meern wéér niet tussen de palen

Helaas hadden Niek, Lars en Jelmer geen geluk met hun

mikte. De strafschop van leenspeler Ruben zorgde voor

pogingen.

de beslissing: met een 3-1 voorsprong was Ody 5 niet meer te achterhalen, waardoor het team voor het eerst in

Aan de andere kant voorkwam Vincent met een uiterste

de historie in het bekertoernooi overwintert.

inspanning de gelijkmaker. Ook zorgde De Meern met enkele corners en vrije trappen voor onrust in het paarse

Ody 5 – De Meern 4 0-0, Ody w.n.s.

strafschopgebied, maar echt gevaarlijk werd de ploeg niet. De frustratie hierover uitte zich in enkele forse

Strafschoppenserie:

overtredingen, maar de uitstekend fluitende Sjoerd Meijer

Bas De Meern

uit Heren 4 had de wedstrijd prima onder controle. Na

Vincent

een over geschoten vrije trap van De Meern in de laatste

Jelmer De Meern

minuut klonk het laatste fluitsignaal en dat betekende

Ruben

De Meern De Meern

dat waar Ody al de hele week van gedroomd had, werkelijkheid werd: een strafschoppenserie.

Ody: Jonas; Bas, Lars, Krijn, Hilko; Lucas, Sake, Jesse, Michael

Strafschop nummer één werd direct gekeerd door Jonas,

(70e Ruben); Niek, Ruben (45e Jelmer)

PURPLEBRAIN #2 | ODYSSEUS ‘91 //

23


Raad & WIN! Argos heeft een oogje laten vallen op een aantal sexy Ody-spelers. Weet jij wie deze dames en heren zijn? Als je alles weet, stuur de antwoorden door naar purplebrain@odysseus91.nl en maak kans op een date met een PB commissielid!

Purple Brain 2013/2014 - Editie 2  

Purple Brain 2, seizoen 2013/2014. Clubblad USVV Odysseus '91

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you