Page 1

Het Odulphuslyceum bouwt aan jouw toekomst

Welkom op het Odulphuslyceum


het Odulphus lyceum bouwt aan jouw toekomst elf goede redenen om voor het Odulphus te kiezen

1. Aparte havo-afdeling Het leefde al langer binnen onze school: een aparte havo-afdeling. Vanaf het schooljaar 2014-2015 gaat het gebeuren. Dan krijgen onze havo-leerlingen les in het gebouw op de Noordhoekring 182. 
 Uit ervaring weten we dat havo-leerlingen de relatie met elkaar en met de docenten erg belangrijk vinden. Ze zijn gevoelig voor sfeer en presteren beter in een omgeving die hen past. Ze willen gezien worden en ze willen waardering om wie ze zijn en wat ze kunnen. In een apart gebouw, dat we helemaal inrichten voor de havo (klassen twee tot en met vijf), kunnen we de ideale leeromgeving benaderen. De leerlingen hebben hier een rol in: ze krijgen inspraak in de inrichting van het gebouw. Het is tenslotte (ook) van hen en voor hen. Eerste stap is gezet In 2014 nemen we het nieuwe gebouw in gebruik. Het nieuwe onderwijsmodel dat daarbij hoort hebben we dit jaar al ingevoerd voor havo 2. In 2013 gaat deze groep leerlingen er als havo 3 mee verder. Wanneer we in 2014 ‘naar de overkant’ gaan, is het model meegegroeid naar havo 4. Vanaf het jaar daarna geldt het nieuwe onderwijsmodel voor alle klassen na de brugklas. Meer informatie over de havo-nieuwe-stijl van het Odulphus vindt u in de folder ‘Onderwijs op maat voor havo-leerlingen’. U kunt deze downloaden op www.odulphus.nl of aanvragen bij Jan Beesems, conrector havo: jbeesems@odulpus.nl.

2. Begeleiding meer- en hoogbegaafde leerlingen Vanaf het schooljaar 2012-2013 pakken we de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen professioneel aan. We willen de leerstof verrijken voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast ondersteunen we docenten zodat zij alle leerlingen op het passende niveau kunnen uitdagen. Maatwerk is het sleutelwoord. Het primaire doel is onderpresteren te voorkomen en bestaande talenten actief te ontwikkelen. Meer informatie over de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen vindt u in de folder ‘Begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen’. U kunt deze downloaden op www.odulphus.nl of aanvragen bij Chantal Vermeulen: cvermeulen@odulphus.nl.


3. Gymnasium vanaf eerste jaar Op het Odulphus kun je direct naar het gymnasium als je cito-score en het advies van de basisschool in orde zijn. Op het gymnasium heb je een lesuur meer dan op het atheneum. Je hebt ook een extra vak: humaniora. Bij dit vak kijk je op allerlei manieren naar de oudheid. Je doet iets aan filosofie, mythologie, literatuur, antieke geschiedenis, Latijn en Grieks. En dan hebben we nog niet alles genoemd. Na de brugklas kun je verder op het gymnasium of op het atheneum. Je hebt in ieder geval heel wat extra’s geleerd, waar je in de bovenbouw je voordeel mee kunt doen. Het is ook mogelijk om in klas 2 in te stromen in het gymnasium.

4. Brugklas havo/vwo en brugklas gymnasium We plaatsen kinderen van dezelfde basisschool het liefst in dezelfde brugklas. Kinderen uit hetzelfde dorp ook. Bij je aanmelding mag je zelf je voorkeur opgeven. We proberen met alle wensen rekening te houden. Als dat niet lukt, overleggen we met de leerkrachten van groep acht. Je start in een brugklas gymnasium of een brugklas havo/vwo. In het brugjaar ontdek je hoe je verder gaat. Cijfers spelen een grote rol, maar ook je inzet en de indruk die docenten van je hebben.

5. Goede leerlingbegeleiding Als je op het Odulphus zit, willen we ook dat je een diploma haalt. Soms is daar iets extra’s voor nodig. We bieden bijvoorbeeld dyslexie- en dyscalculiebegeleiding. Verder verzorgen we sociale vaardigheidstrainingen en training voor leerlingen met faalangst. Heeft een leerling andere problemen, dan zoeken we de beste vorm van begeleiding voor die leerling. Soms is daar de schoolmaatschappelijk werker bij betrokken. Aan alle brugklassers geven we studielessen. We doen er alles aan om jouw talenten de ruimte te geven.

6. Cambridge Engels We willen dat onze leerlingen de Engelse taal goed beheersen. Daarom bieden we vanaf 2012 onze leerlingen Cambridge Engels aan, Engels op een hoger niveau. We zijn daarmee gestart in alle brugklassen en het is een keuzevak in de bovenbouw. Het is mogelijk om een bij het Cambridgeprogramma behorend examen te doen. De examens worden gemaakt door Cambridge University en in Nederland georganiseerd door de British Council. De niveaus van deze examens zijn hoger dan die van onze huidige Nederlandse examens. Een Cambridge diploma betekent toegang tot veel Engelstalige universiteiten en hbo-opleidingen.


7. Toprooster We willen graag roosters met zo min mogelijk tussenuren. De afgelopen jaren is dat heel goed gelukt. We gaan ervan uit dat het volgend jaar weer net zo goed gaat. Soms valt er een les uit. Leerlingen van de brugklas gaan dan naar de mediatheek om huiswerk te maken of andere taken te doen. Er is altijd begeleiding door een docent en een of twee studenten. Voor de klassen 1 en 2 eindigen de lessen om 15.10 uur.

8. Kleinschalige, veilige school Er zitten ongeveer 1150 leerlingen op het Odulphuslyceum. Dat is meer dan op je basisschool, maar minder dan op veel andere middelbare scholen. Je zult je thuis voelen op onze school en in korte tijd veel leerlingen en docenten leren kennen. Wij willen graag dat jij je op de eerste plaats prettig en veilig voelt op onze school. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook omdat je in een goede sfeer het beste kunt leren.

9. Goed omgaan met elkaar Waar veel mensen bij elkaar komen, zijn spelregels nodig. Niet te veel, wel genoeg om het voor iedereen prettig te houden. Op het Odulphus hebben we een aantal afspraken gemaakt over hoe we alles met zoveel mensen zo goed mogelijk kunnen laten verlopen. Aan de meeste afspraken ben je al gewend, bijvoorbeeld dat je respect hebt voor de ander, dat je op tijd komt en dat je afval in een prullenbak gooit. Aan het begin van het jaar worden de afspraken doorgenomen. Enne‌ we zijn geen politieagenten, maar we houden je wel aan de afspraken.

10. Vakkundige huiswerkbegeleiding Een van de belangrijke verschillen tussen groep acht en de brugklas is het huiswerk. Niet iedereen is geboren met goede studievaardigheden of kan efficiĂŤnt plannen. Daarom bieden we, tegen betaling, huiswerkbegeleiding aan voor brugklassers. Doel: leren studeren en vakkundige begeleiding bij het maken van huiswerk. Deelname (twee middagen per week) in overleg met je ouders en de mentor.

11. Schoolfeesten en -kampen Schoolfeesten en -kampen bevorderen de onderlinge sfeer. Leerlingen leren elkaar en docenten op een andere manier kennen. Op het Odulphus zijn regelmatig schoolfeesten. De zomer- en zeilkampen aan het einde van het schooljaar van het Odulphus zijn befaamd. Het zomerkamp bestaat al meer dan 60 jaar!


Bouwen aan jouw toekomst Of je nu op de havo, het atheneum of het gymnasium zit, de middelbare school is de tijd van je leven. Nieuwe vrienden, nieuwe vakken, nieuwe activiteiten. Er komt veel op je af. Dan is het fijn als je op een rustige, niet al te grote school zit. Zoals het Odulphuslyceum, midden in Tilburg, waar leerlingen en leraren elkaar kennen. Wij zijn de school waar talent de ruimte krijgt. Een brugklas voor het gymnasium, een eigen gebouw met een eigen leermethode voor de havo – we doen alles om er bij elke leerling uit te halen wat erin zit. Dus ja, iedereen met een havo/vwo-advies vindt bij ons een passende plek. Vanaf de eerste dag in klas 1 maken we ons sterk voor onze leerlingen. Zorgen we dat iedereen aanwezige talenten zo goed mogelijk kan benutten. Zodat iedereen op eigen wijze kan bouwen aan zijn of haar toekomst. Er is zorg op maat voor leerlingen die dat nodig hebben, en extra uitdaging voor leerlingen die dat aankunnen. En voor alle leerlingen geldt: er is ruimte voor initiatief. Dat maakt het Odulphus tot een bijzondere school. In deze folder lees je meer over het Odulphuslyceum. Over veiligheid, regels, Cambridge Engels, zorg en andere belangrijke zaken. Als je nog meer wilt weten, kom je gewoon een keertje langs met je ouders. Je kunt altijd bellen voor een afspraak. Delianne Hoekstra rector van het Odulphuslyceum


Belangrijke data Open Avond Op woensdag 27 februari 2013 is er een Open Avond. Ouders en leerlingen van groep zeven en acht kunnen gezellig rondkijken op school en vragen stellen aan de docenten en de directie. De Open Avond begint om 17.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Meeloopmiddagen Ben je benieuwd naar onze school en zou je weleens een middag willen meelopen? Doen! We hebben drie meeloopmiddagen: woensdag 23 januari, woensdag 20 februari en woensdag 6 maart 2013. De middagen beginnen om 13.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Opgeven kan via onze site: www.odulphus.nl. Elk jaar organiseren we de Odulphusdag. Dan kunnen leerlingen van de basisschool een dagje les krijgen op het Odulphus. Intekenen hiervoor kan met je hele klas of op individuele basis. Neem hiervoor contact op met mevrouw Van Hoof: fvhoof@odulphus.nl. Aanmelden Als je achternaam begint met een van de letters A t/m K kun je je aanmelden op dinsdag 12 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Als je achternaam begint met een van de letters L t/m Z kun je je aanmelden op donderdag 14 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. We versturen het bericht van toelating eind mei. Meer weten? Als je meer wilt weten over het Odulphuslyceum kijk je op www.odulphus.nl. Je kunt ook bellen en vragen of je even mag rondkijken. Het Odulphuslyceum Noordhoekring 99, 5038 GC Tilburg, T(013) 542 66 52, info@odulphus.nl

www.odulphus.nl

Algemene Informatie  

info, algemeen, odulphus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you