Page 61

Pta’s 4 vwo 2012-2013

Trimester 3 toets 5 soort toets + tijdsduur

2 PW lesuur

omschrijving leerstof toets 6 soort toets + tijdsduur omschrijving leerstof

4 Compo 90’ H5,6

Naast de hierboven genoemde toetsen worden er voor dit vak so’s (weging 1x) afgenomen door het jaar heen. 5 vwo 2013-2014 weging schoolexamen

behaald cijfer

Overzicht schoolexamen klas 5 toets 1 soort toets + tijdsduur

Compoweek trimester 3 DTS

30%

omschrijving leerstof

6 vwo 2014-2015 weging schoolexamen

behaald cijfer

Trimester 1 toets 1 soort toets + tijdsduur

Compoweek 1 DTS

35%

omschrijving leerstof

60

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Advertisement