Page 48

Pta’s 4 vwo 2012-2013

MAATSCHAPPIJLEER 4 VWO Maatschappijleer 2012-2015 weging overgang toets 1 soort toets + toetsperiode inleverdatum omschrijving leerstof

Rechtsstaat: DTS (60 minuten) in 1e compoweek Meerkeuzevragen en open vragen.

Toets 2 soort toets + toetsperiode inleverdatum omschrijving leerstof

Parlementaire democratie: DTS (60 minuten) in 2e compoweek. Meerkeuzevragen en open vragen.

Praktische opdracht.

Bezoek rechtbank in november, december 2012 en januari 2013 (1 x per 4-vwo klas) + PO- verslag, uiterlijke inleverdatum 2e vrijdag na bezoek rechtbank via inleverbalie ICTheek.

Toets 3

weging behaald schoolcijfer examen

3

30%

3

30%

1

10%

3

30%

Boek: Actua Domein D

Boek: Actua Domein C

Pluriforme Samenleving & Verzorgingsstaat:

soort toets + DTS (60 minuten) in 3e compoweek toetsperiode Meerkeuzevragen en open vragen inleverdatum omschrijving Boek Actua Domein A en B leerstof

47

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Advertisement