Page 45

Pta’s 4 vwo 2012-2013

toets 6 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum

2 Presentatie Periode 3

omschrijving leerstof

Presentatie rond een ethisch onderwerp

Op het eindrapport worden de cijfers van levensbeschouwing omgezet in O / V /G en de leerlingen dienen uiteindelijk een Voldoende of een Goed te scoren. Leerlingen die Onvoldoende scoren krijgen een aanvullende opdracht om hun resultaat te herstellen. - Onvoldoende is lager dan een 6,0 - Voldoende is tussen 6,0 en 8,0 - Goed is 8,0 of hoger

LICHAMELIJKE OPVOEDING 4 vwo 2012-2013 weging overgang

weging behaald schoolcijfer examen

Trimester 1 PTA

Aanwezigheid: < 80% = Onvoldoende, ≥ 80% = Goed. Onvoldoende door aanwezigheid moet door een vervangende opdracht goed gemaakt worden. Inzet. Ter beoordeling van de docent = G,V,O. Samen wordt dit één punt voor het rapport.

1

G V O

Let op de bepalingen in het examenreglement. Met een O voor lichamelijke opvoeding kun je niet zonder meer bevorderd worden. Eindbeoordeling: Goed, Voldoende, Onvoldoende. Heb je een Onvoldoende dan kun je, door het maken van één of

44

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Advertisement