Page 4

Pta’s 4 vwo 2012-2013

toets 8 soort toets + Onderzoeksopdracht tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving Arm en Rijk leerstof toets 9 soort toets + Compo (90 minuten) tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving Arm en Rijk leerstof

x

2

4

Naast de hierboven genoemde toetsen worden er voor dit vak so’s (weging 1x) afgenomen door het jaar heen.

5 vwo 2013-2014 weging schoolexamen PO soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof toets 1 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof

Overzicht schoolexamen klas 5 Trimester 1, 2, of 3 Trimester 2: Praktische Opdracht: Geografisch Onderzoek

behaald cijfer

20%

Het toepassen van geografische onderzoeksvaardigheden weergegeven in een schriftelijke presentatie Compoweek trimester 3 Dossiertoets (90 minuten)

20%

Wonen in Nederland + Klimaatvraagstukken

3

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Advertisement