Page 15

Pta’s 4 vwo 2012-2013

inleverdatum omschrijving leerstof

Cijfer gebaseerd op inzet, (inlever-)gedrag, werkhouding (o.a. huiswerk en spullen in orde).

5 vwo 2013-2014 weging schoolexamen Gemiddelde tekstcijfer van Trimester 1-2-3 (Tekst 1 t/m 3)

behaald cijfer

5%

6 vwo 2014-2015 weging schoolexamen

behaald cijfer

Trimester 1 toets 1 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof

Compoweek 1 Schrijfvaardigheid 60 min. Compoweek 1 Niveau: B2 ERK

20%

toets 2 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof

Compoweek 1 Semantiek 1 30 min. Compoweek 1 Behandelde woorden Trimester 1

10%

toets 3 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof toets 4 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum

Trimester 2 Compoweek 2 Spreekvaardigheid 2x15 min. Compoweek 2 Niveau: ERK B2 en gelezen literatuurlijst.

Compoweek extra Literatuurtoets 60 min. Compoweek extra -

20%

20%

14

Pta's 4 vwo 2012-2013  
Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Advertisement