Page 12

Pta’s 4 vwo 2012-2013

DUITS 4 vwo 2012-2013 weging overgang

weging behaald schoolcijfer examen

Trimester 1 toets 1 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof

Semantiek 1 30 min. Compoweek 1 Behandelde woorden Trimester 1

toets 2 soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof

Tekst 1 60 min. Compoweek 1 Niveau: XXX

Cijfer soort toets + tijdsduur toetsmoment inleverdatum omschrijving leerstof

5%

10%

5% Studiepunt Hele trimester Cijfer gebaseerd op inzet, (inlever-)gedrag, werkhouding (o.a. huiswerk en spullen in orde).

11

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Pta's 4 vwo 2012-2013  

pta, odulphus, 4 vwo

Advertisement