Page 1

Eerste klas gymnasium

Eerste klas gymnasium op het Odulphuslyceum


Eerste klas gymnasium

Grootste gymnasiumafdeling Het Odulphus heeft de grootste gymnasiumafdeling van Tilburg en omstreken. Elk jaar krijgen we relatief veel leerlingen met een positief advies in onze brugklassen, voldoende om twee of meer klassen met alleen gymnasiasten samen te stellen. Sinds het vorige schooljaar is dat de praktijk. Over het resultaat daarvan zijn wij (en de leerlingen) zeer te spreken. We verwachten nu dat we hen zo nóg beter voor hun examen gymnasium kunnen opleiden.

Extra vak

Waarom 1e klas gymnasium? In het schooljaar 2012-2013 zijn we gestart met een eerste klas gymnasium (naast onze gebruikelijke brugklas). De belangrijkste reden is dat we uit ervaring weten dat gymnasiumleerlingen graag bij elkaar in de klas zitten. Logisch, ze hebben immers veel overeenkomsten: ze zijn slim en nieuwsgierig en hebben een brede interesse. Het zijn meestal doorzetters die hun verantwoordelijkheid nemen. Ze kunnen in een flink tempo door de leerstof gaan en ze houden van een uitdaging. Op het Odulphus willen we de kwaliteiten van deze leerlingen optimaal ontwikkelen. In de praktijk blijkt dat gymnasiumleerlingen elkaars kwaliteiten ook versterken. Daarom hebben we - naast een brugklas havo/atheneum een eerste klas gymnasium.

De gymnasiasten volgen een bijzonder vak, namelijk ‘humaniora’. In de lessen ‘humaniora’ krijgen ze een algemene inleiding op het gymnasiale onderwijs; het vak schenkt aandacht aan Grieks en Latijn, kent lessen mythologie en geschiedenis en gaat in op filosofie en logica. Na de eerste klas stromen de meeste leerlingen door naar de tweede klas gymnasium.

voor Pre-gymnasium

Een overstap naar de tweede klas van het atheneum behoort dan natuurlijk ook nog steeds tot de mogelijkheden.

Advies docent groep acht De eerste klas gymnasium staat open voor leerlingen met een ongedeeld vwo-advies. Leerlingen kunnen zich zelf opgeven voor het gymnasium. Na aanmelding nemen wij hierover altijd contact op met de docent van groep acht.

Instroom in het tweede leerjaar blijft mogelijk Uit ervaring weten we dat een aantal leerlingen in de brugklas havo/atheneum laat zien óók het gymnasium aan te kunnen. Dat vormt geen probleem: zij gaan na de brugklas verder in de tweede klas van het gymnasium. Natuurlijk is er dan een kleine achterstand; we gaan zorgvuldig na hoe en wanneer de leerling deze kan wegwerken.

p acht

leerlingen groe

aging. er een extra uitd zoeken steeds we ht ac p rlingen oe lee gr in ze en . Wij bieden de Sommige leerling pre-gymnasium s on ke’ in sie ze as de ‘kl n n de aar 12 ochtende Veel van hen vin van het schoolj , lft iek he st te na rs m ee gy de e, lessen filosofi verspreid over ikunde. niet alleen met he we sc en en do s t an Da Fr . , its voorbereiding maar ook met Du t, ns ku orgt en tz ie ytholog m ontlast en on Grieks, Latijn, m t pre-gymnasiu He . en nt met ka en ie ak dr zo aan rlingen kennism Het mes snijdt t laat de beste lee ngen he rli ol, lee ho eft sc ge sis ba derwijs en het docenten van de t middelbaar on . he ze n eu va olk len ho de sc e nd hun toekomstige nieuwe, spanne op n re te iën or er de kans zich te n Hoof, manag van groep acht of bel Femke va eer bij je docent m or Inf n? te we Wil je meer 13) 542 66 52. t Odulphus. T (0 brugklas van he


Eerste klas gymnasium

100% geslaagd! In het schooljaar 2011-2012 hebben alle leerlingen uit gymnasium 6 hun diploma gehaald. Zo hoog leggen wij de lat graag.

Meer weten? Wil je het allemaal zelf wel eens zien en horen? Maak dan een afspraak met Femke van Hoof, manager brugklas. Zij vertelt je graag meer over de eerste klas gymnasium. T(013) 542 66 52.

www.odulphus.nl

Het Odulphuslyceum Noordhoekring 99 5038 GC Tilburg T(013) 542 66 52 fvhoof@odulphus.nl

Brugklas Gymnasium  

gym, brug, info

Brugklas Gymnasium  

gym, brug, info

Advertisement