Page 1

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Β’ Μέρος.   6. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Σ.Ε.Σ. 2014-2020 ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε&Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Ε&Κ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Τύπος Δράσεων 1.1.1.: «Ενίσχυση των φορέων έρευνας και καινοτομίας για την δημιουργία κέντρων αριστείας Αναβάθμιση υφιστάμενων κέντρων αριστείας» Τύπος Δράσεων 1.1.2.: « Εξοπλισμός & υποδομές έρευνας» Τύπος Δράσεων 1.1.3.: «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ Ε&Κ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

87


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΤΑ CLUSTERS, ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (SMART SPECIALIZATION) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (KEY ENABLING TECHNOLOGIES) ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

Τύπος Δράσεων 1.2.1.: «Δράσεις προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας & αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους» (ενδεικτικές ενέργειες: συμβουλευτική υποστήριξη, δημιουργία εταιρικών σχέσεων συνεργασίας φορέων έρευνας/ καινοτομίας και επιχειρήσεων, ΣΔΙΤ κλπ.) Τύπος Δράσεων 1.2.2.: «Μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας» Τύπος Δράσεων 1.2.3.: «Ενίσχυση καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης τομέων της οικονομίας που παρουσιάζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα» Τύπος Δράσεων 1.2.4.: «Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.3: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020»

Τύπος Δράσεων 1.3.1.: «Ενίσχυση της συμμετοχής και ανάπτυξη της διασύνδεσης και των συνεργειών με το Πρόγραμμα Horizon 2020» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Τύπος Δράσεων 1.4.1.: «Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, κατάρτιση των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.5: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ »

Τύπος Δράσεων 1.5.1.: «Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας »

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ), ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

88


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

Τύπος Δράσεων 2.1.1.: «Αξιοποίηση και επέκταση μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E-COMMERCE) ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΠΕ»

Τύπος Δράσεων 2.2.1.: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας σύμφωνα και με τις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) Τύπος Δράσεων 2.2.2.: «Προώθηση Πράσινων ΤΠΕ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (EGOVERNMENT), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (E-INCLUSION), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (E-CULTURE) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (E-HEALTH)»

Τύπος Δράσεων 2.3.1.: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της Δημόσιας Διοίκησης, των Πολιτών και των Επιχειρήσεων» Τύπος Δράσεων 2.3.2.: «Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία οριζόντιων μεγάλων έργων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

Τύπος Δράσεων 2.4.1.1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης ψηφιακού αναλφαβητισμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.5: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .»

Τύπος Δράσεων 2.5.1.: «Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων και δημιουργία ηλεκτρονικών κόμβων.» Τύπος Δράσεων 2.5.3: «Εγκατάσταση δικτύου υπερτοπικής εμβέλειας .»

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

89


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (BUSINESS INCUBATORS)»

Τύπος Δράσεων 3.1.1.: «Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας»» (ενδεικτικές δράσεις: φιλοξενία, business plan, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ταμείων, πράσινη επιχειρηματικότητα, ακαδημαϊκή κλπ. συνεργατικά κέντρα – κοιτίδες επιχειρηματικότητας)» Τύπος Δράσεων 3.1.2.: «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού (ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών, τεχνολογική αναβάθμιση μεταποιητικών μονάδων, απόσυρση αργούντος επιχειρηματικού δυναμικού, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων» Τύπος Δράσεων 3.1.3.: «Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών - Τεχνολογική αναβάθμιση μεταποιητικών μονάδων .» Τύπος Δράσεων 3.1.4.: «Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών - Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων » Τύπος Δράσεων 3.1.5.: «Δημιουργία στοχευμένης υποδομής για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, όπως ορισμένα έργα υποδομής, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα (πχ τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια, διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες, καφενεία), μικρές υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης κτλ.).» Τύπος Δράσεων 3.1.6.: «Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών - » Τύπος Δράσεων 3.1.7.: «Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών -» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ»

Τύπος Δράσεων 3.2.1.: «Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων σε συνεργασία με εθνικούς φορείς» Τύπος Δράσεων 3.2.2.: «Ώθηση επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. - Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα, δημιουργική, θαλάσσια και πράσινη οικονομία. Υποστήριξη του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Προώθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και του οικολογικού σχεδιασμού σε προϊόντα και υπηρεσίες.» Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

90


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Τύπος Δράσεων 3.3.1.: «Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και προώθηση πωλήσεων νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της Ηλείας.» Τύπος Δράσεων 3.3.2.: «Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) » Τύπος Δράσεων 3.3.3.: «Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις αγορές& την ποιοτική γεωργία» Τύπος Δράσεων 3.3.4.: «Δημιουργία δομής πιστοποίησης (δημιουργία περιφερειακού συμφώνου ποιότητας και σήματος, καθώς και μηχανισμού ποιοτικής & οικολογικής πιστοποίησης επιχειρήσεων» Τύπος Δράσεων 3.3.5.: «Υποστήριξη της υποδομής σε υπάρχοντα cluster επιχειρήσεων » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.4: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

Τύπος Δράσεων 3.4.1.: «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και καινοτομίας» Τύπος Δράσεων 3.4.2.: «Δημιουργία τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης σε ΜΜΕ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ»-ΕΚΤ»

Τύπος Δράσεων 3.5.1.1: «Δράσεις υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων» (Ενδεικτικά: κατάρτιση, mentoring κλπ.) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΕΓΤΑΑ)

Τύπος Δράσεων 3.6.1.1: «Υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής - Ενίσχυση της διαφοροποίησης του αγροτικού και αλιευτικού τομέα και της μεταποίησης, στην κατεύθυνση της τυποποίησης, της αναγνωρισημότητας και της διάθεσης των προϊόντων στις διεθνείς αγορές (με έμφαση στα τοπικά και τα βιολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και την αλλαγή χρήσης σκαφών» Τύπος Δράσεων 3.6.2.1: «Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας» Τύπος Δράσεων 3.6.3.1: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

91


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

«Υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών (δημιουργία και βιωσιμότητα) κυρίως σε τομείς της ζωικής παραγωγής» Τύπος Δράσεων 3.6.4.1: «Ενέργειες υποστήριξης της ορθολογικής χρήσης του νερού» (Ενδεικτικά: βελτίωση των υποδομών άρδευσης και εξοικονόμησης νερού , υιοθέτηση συστημάτων κατανομής, παρακολούθησης και τιμολόγησης του νερού άρδευσης) Τύπος Δράσεων 3.6.5.1: «Υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας» Τύπος Δράσεων 3.6.6.1: «Σύσταση δομών εμπορίας και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων» Τύπος Δράσεων 3.6.7.: «Προώθηση και Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: « ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1: 1 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ»

Τύπος Δράσεων 4.1.1.: «Υποστήριξη της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ» .

Τύπος Δράσεων 4.2.1.: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος» Τύπος Δράσεων 4.4.2.: «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - δέσμευση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 4.3.1.: «Δράσεις βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος στις υποδομές του δημόσιου τομέα» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.4: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»

Τύπος Δράσεων 4.4.1.: «Ανάπτυξη στρατηγικών και υλοποίηση σχεδίων δράσης για αειφόρο ενέργεια σε αστικές περιοχές» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.5:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

92


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ»

Τύπος Δράσεων 4.5.1.: « Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στον νομό Ηλείας» Τύπος Δράσεων 4.5.2.: «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παράλληλα με τα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενεάς» Τύπος Δράσεων 4.5.3.: «Αξιοποίησης του μεθανίου που εκφεύγει στο Κατακολο, ως ενεργειακή πηγή.» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.6: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 4.6.1.: «Εγκατάσταση μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) & Ψύξης.» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.7: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.»

Τύπος Δράσεων 4.7.1.: «Εκπαίδευση και κατάρτιση στην εξοικονόμηση της ενέργειας και της επιχειρηματικής αξιοποίησής της.»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5.1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Τύπος Δράσεων 5.1.1.: «Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» Τύπος Δράσεων 5.1.2.: «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών και σε αντιπλημμυρικά φράγματα για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5.2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»

Τύπος Δράσεων 5.2.1.: «Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.1: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ»

Τύπος Δράσεων 6.1.1.:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

93


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

«Επενδύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών κλπ.)» Τύπος Δράσεων 6.1.2.: « Υποδομές για την Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, συνδυασμένη με δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους .» Τύπος Δράσεων 6.1.3.: «Υποδομές για τη βελτίωση της επεξεργασίας των λυμάτων»» Τύπος Δράσεων 6.1.4.: «Επενδύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών κλπ.)» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.2: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ» Τύπος Δράσεων 6.2.1.: «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ύδρευσης και της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων» Τύπος Δράσεων 6.2.2.: «Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων» Τύπος Δράσεων 6.2.3.: «Αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση νερού στη γεωργία » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.3: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»

Τύπος Δράσεων 6.3.1.: «Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων (σε αγροτικές και αστικές περιοχές)» Τύπος Δράσεων 6.3.2.: «Δημιουργία και συντήρηση πολιτιστικών ιστών που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη - με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων - των τοπικών και των εταιρικών μουσικών, θεατρικών, πολιτιστικής δημιουργίας σχέσεων και διαδρομών.» Τύπος Δράσεων 6.3.3.: «Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, μέσω της καθιέρωσης σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων με αντικείμενο την επτανησιακή τέχνη και δημιουργία (φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ) και της στήριξης καθιερωμένων πολιτιστικών συνόλων.» Τύπος Δράσεων 6.3.4.: «Διασύνδεση και προβολή μνημείων, χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και μουσείων για τη δημιουργία δικτύων - πολιτιστικών διαδρομών (θεματικών, ιστορικών κλπ).» Τύπος Δράσεων 6.3.5.: «Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων (σε αγροτικές και αστικές περιοχές)»   Τύπος Δράσεων 6.3.6.: «Σύσταση του Ιδρύματος ή Ιδρυμάτων για δυο μεγάλους διανοητές της Ηλείας» Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

94


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Τύπος Δράσεων 6.4.1.: «Επενδύσεις σε «πράσινη υποδομή», περιλαμβανομένων των τόπων Natura 2000 και άλλων εδαφών» Τύπος Δράσεων 6.4.2.: «Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων» Τύπος Δράσεων 6.4.3.: «Διασύνδεση και προβολή σημαντικών οικοσυστημάτων τοπίων και τοπικών ειδών για τη δημιουργία δικτύων - οικοτουριστικών διαδρομών Τύπος Δράσεων 6.4.4.: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν» Τύπος Δράσεων 6.4.5.: «Αποκατάσταση τοπίου από ανενεργούς παράγοντες όχλησης και μείωση της οπτικής όχλησης και Ρύπων (Απορρίμματα – Λύματα- Άχρηστα αντικείμενα ) σε διαδρομές τουριστικές , μεγάλης κυκλοφορίας και ιδιαίτερου κάλλους.» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.5: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 6.5.1.: «Επενδύσεις σε δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις μεταφορές» Τύπος Δράσεων 6.5.2.: «Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» Τύπος Δράσεων 6.5.3.: «Δράσεις αναβάθμισης αστικών μεταφορών» Τύπος Δράσεων 6.5.4.: «Προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας (ποδηλατόδρομοι κλπ.)» Τύπος Δράσεων 6.5.5.: ««Στήριξη και εκσυγχρονισμός της Επιχειρηματικής δραστηριότητας . Δημιουργία Βιομηχανικής περιοχής και Βιοτεχνικών πάρκων και Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)»» Τύπος Δράσεων 6.5.6.: « Αποκατάσταση, αξιοποίηση βιομηχανικών, εργοστασιακό και εργοταξιακών κτηρίων και χώρων » Τύπος Δράσεων 6.5.7.: «Ολοκλήρωση χωρικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, καθώς και πολεοδομικών κλπ ρυθμίσεων.» Τύπος Δράσεων 6.5.8.:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

95


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

« Δημιουργία λατομικών ζωνών » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.6: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 6.6.1.: «Επιδεικτικά έργα για την προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.7: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΤΘΑ»

Τύπος Δράσεων 6.7.1.: «Επενδύσεις για τη μετάβαση προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία» Τύπος Δράσεων 6.7.2.: «Επενδύσεις σε οικοκαινοτομία» Τύπος Δράσεων 6.7.3.: «Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.8: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΓΤΑ»

Τύπος Δράσεων 6.8.1.: «Επενδύσεις στις καλλιεργητικές πρακτικές (πχ γεωργία ακριβείας) που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα» Τύπος Δράσεων 6.8.2.: «Ενίσχυση δράσεων και δημιουργίας υποδομών για την βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.9: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»

Τύπος Δράσεων 6.9.1.: «Ενίσχυση δράσεων αναβάθμισης δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια».

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7:«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΕΔΜ»

Τύπος Δράσεων 7.1.1.: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

96


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

«Ολοκλήρωση οδικών αξόνων για την εξασφάλιση της σύνδεσης της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.» Τύπος Δράσεων 7.1.2.: «Ενίσχυση του ρόλου των αεροδρομίων της Περιφέρειας στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο Αεροδρομίων » Τύπος Δράσεων 7.1.3.: «Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου Μεταφορών (Σιδηροδρομικός Άξονας Αθήνα – Πάτρα – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία – Καλαμάτα).)» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΔ-Μ »

Τύπος Δράσεων 7.2.1.: «Υλοποίηση οδικών αξόνων διασύνδεσης των γειτονικών περιφερειακών κέντρων της ευρύτερης περιοχής με τα διαπεριφερειακής εμβέλειας αστικά κέντρα » Τύπος Δράσεων 7.2.2.: «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών και εντός Ηλείας οδικών συνδέσεων » Τύπος Δράσεων 7.2.3.: «Ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στους ήδη υπάρχοντες Λιμένες της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση των συνδυασμένων μεταφορών και σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.3: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ) »

Τύπος Δράσεων 7.3.1.: «Ανάπτυξη προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας» Τύπος Δράσεων 7.3.2.: «Προώθηση των ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμων μεταφορών με έμφαση στις αστικές περιοχές και τις τουριστικές περιοχές και Βελτίωση ποιοτικής λειτουργιές και της οδικής ασφάλειας του οδικοί δικτύου» Τύπος Δράσεων 7.3.3.: «Ανάπτυξη εναλλακτικών θαλάσσιων μεταφορών » Τύπος Δράσεων 7.3.4.: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση σιδηρόδρομου » Τύπος Δράσεων 7.3.5.: «Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων λιμενικών υποδομών υποδοχής κατοίκων και επισκεπτών » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Τύπος Δράσεων 7.4.1.: «Δημιουργία νέου σιδηροδρομικού διαδρόμου σύνδεσης του Μητροπολιτικού κέντρου της χώρας με την Περιφέρεια.»

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

97


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.1: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ »

Τύπος Δράσεων 8.1.1.: «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την προώθηση στην απασχόληση » Τύπος Δράσεων 8.1.2.: «Δράσεις καταπολέμησης του φαινομένου «brain drain » Τύπος Δράσεων 8.1.3.: «Επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.2: «ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ»

Τύπος Δράσεων 8.2.1.: «Δράσεις προώθησης της ενεργούς και υγιούς γήρανσης » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.3: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ »

Τύπος Δράσεων 8.3.1.: «Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιμόρφωσης - ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των γυναικών » Τύπος Δράσεων 8.3.2.: «Υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης & Συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.4: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ »

Τύπος Δράσεων 8.4.1.: «Δράσεις προώθησης στην απασχόληση νέων ηλικιακά ανέργων » Τύπος Δράσεων 8.4.2.: «Ενίσχυση δράσεων για τη δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.5: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ »

Τύπος Δράσεων 8.5.1.: «Ανάπτυξη επενδύσεων για αυτό-απασχόληση και μικρό-επιχειρήσεις. Τύπος Δράσεων 8.5.2.: «Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού, ως μέρος της χωρικής στρατηγικής συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

98


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών πόρων » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ »

Τύπος Δράσεων 8.6.1.: «Ενίσχυση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή »

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.1: «ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 9.1.1.1: «Σχέδια για την απασχόληση των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων και των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και Δομές υποστήριξης ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.2: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΡΟΜΑ»

Τύπος Δράσεων 9.2.1.1: «Δράσεις ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (μετανάστες, Ρομά κλπ.)» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.3: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»

Τύπος Δράσεων 9.3.1.: «Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, κυρίως μαθητών και νέων, σχετικά με τα δικαιώματα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ»

Τύπος Δράσεων 9.4.1.: «Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε πρωτοβάθμια υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» Τύπος Δράσεων 9.4.2.1: «Επένδυση σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την άρση των ανισοτήτων» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

99


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 9.5.1.: «Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας» Τύπος Δράσεων 9.5.2.: «Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.6: «ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES)»

Τύπος Δράσεων 9.6.1.: «Τοπικές αναπτυξιακές δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού» Τύπος Δράσεων 9.6.2: «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της νόησης και της ποιότητας των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές.»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 10.1.1.: «Αναβάθμιση επενδύσεων υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης » Τύπος Δράσεων 10.1.2.: «Ίδρυση και λειτουργία Ανωτάτων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΑΕΙ & ΤΕΙ) στην Ηλεία » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.2: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »

Τύπος Δράσεων 10.2.1.: «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μείωση σχολικής διαρροής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού(Ρομά κλπ) » ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ»

Τύπος Δράσεων 10.3.1.: «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των φοιτητών στα ΑΕΙ & ΤΕΙ » Τύπος Δράσεων 10.3.2.: «Προσαρμογή της Εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην πρακτική αξιοποίηση καινοτομιών» Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  100 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Τύπος Δράσεων 10.4.1.: «Σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια, κατάρτιση, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, ανίχνευση αναγκών σε ειδικότητες /προσόντα/ δεξιότητες σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο » Τύπος Δράσεων 10.4.2.: «Δημιουργία Επαγγελματικών Σχολών Τουρισμού (β΄βαθμια ) στην Ηλεία με σαφή σύνδεση με τον Τουριστικό Κλάδο »

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  101 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  102 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.

1) «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της  καινοτομίας»   2) «Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και ποιότητάς τους»   3)  «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων και του Γεωργικού τομέα και του τομέα της  αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας»  4)  «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών  εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»   5) «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της  πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»   6)  «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της  αποδοτικής χρήσης των πόρων»   7) «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των  εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων»   8) «Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της  κινητικότητας του εργατικού δυναμικού»   9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της  φτώχειας»   10)  «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων  και τη δια βίου μάθηση»            Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  103 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

                                                     

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  104 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται στην Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των ακόλουθων αναγκών: 1. Ενίσχυση του τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. 2. Συγκράτηση και ανάπτυξη του ερευνητικού δυναμικού της . Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του στόχου, με την υλοποίηση των παρακάτω αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων και τύπων δράσεων είναι τα εξής : 1ο. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας των επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα και ΑΕΙ / ΤΕΙ για εφαρμογή των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις. 2ο. Αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών έρευνας της Περιφέρειας προς ερευνητικά πεδία αναγκαία για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της . 3ο. Βελτίωση του δείκτη καινοτομίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. 4ο. Βελτίωση ερευνητικών αποτελεσμάτων (μέσω υποδομών και ερευνητικού δυναμικού), συμβολή στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής οικονομίας, υποστήριξη της καινοτομίας. Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  105 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε&Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ Ε&Κ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Ειδικοί Στόχοι 1.1.: → Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για ερευνητική δραστηριότητα που να εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς στόχους της Ηλείας. → Αξιοποίηση και ενδυνάμωση συνεργασιών των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας με φορείς και επιχειρήσεις της Ηλείας. → Διάχυση καινοτόμου πνεύματος → Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ερευνητικής βάσης. → Τεχνολογική και επιστημονική ενδυνάμωση της Ηλείας καθώς και

δημιουργία κοινών πόρων για έρευνα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα.

Τύπος Δράσεων 1.1.1.: «Ενίσχυση των φορέων έρευνας και καινοτομίας για την δημιουργία κέντρων αριστείας - Αναβάθμιση υφιστάμενων κέντρων αριστείας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δημιουργία ή/και υποστήριξη ενεργειών ανάδειξης της καινοτομικής αριστείας στην Ηλεία από επιχειρήσεις και νέους επιστήμονες. Î Προώθηση της αριστείας στον τομέα της Ε&Τ προς την κατεύθυνση της στρατηγικής ανάπτυξης της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας, ΑΕΙ / ΤΕΙ της Περιφέρειας και Επιχειρήσεις Π.Ε. Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας . Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας, ΑΕΙ / ΤΕΙ της Περιφέρειας, Υπηρεσίες της Περιφέρειας και των Δήμων, Επιμελητήρια . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  106 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 1.1.2.: « Εξοπλισμός & υποδομές έρευνας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Επέκταση ερευνητικών δομών στη Ηλεία για την εξυπηρέτηση, τομέων στρατηγικού ενδιαφέροντος. Εξοπλισμός & υποδομές έρευνας (εργαστηριακός και τεχνολογικός εξοπλισμός, απαραίτητος για την προαγωγή της έρευνας σε τομείς περιφερειακού πλεονεκτήματος), συμπεριλαμβανομένης της κοινής αξιοποίησης. •

Το Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ στον Κόροιβο όπου υπάρχουν σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και 18 ποικιλίες αγροτικών φυτών να μετεξελιχτεί σε κέντρο έρευνας και καινοτομίας και προοπτικά σε «Κέντρο Αριστείας» με την ενεργοποίηση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών δομών της περιφέρειας μας και κυρίως του ΤΕΙ Αμαλιάδας (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)για συνδυαστικές και καινοτόμες ενέργειες για την γεωργία και κτηνοτροφία και την μεταποίηση και ανάπτυξη ανάλογων ερευνητικών πεδίων ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ένα μικρό κέντρο αγροτικής έρευνας και καινοτομίας- της Ηλείας .

Απαραίτητη η συντήρηση και επισκευή των κτιρίων κατασκευή κτιρίου στέγασης του Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ.

Το κέντρο έρευνας και καινοτομίας στον Κόροιβο με βάση τις αρχές: Λιγότερη γη, λιγότερο νερό, ερημοποίηση, λιγότερα φάρμακα, ακριβότερη ενέργεια, γιγάντια πρόκληση από υψηλές τιμές γεωργικών προϊόντων. Θα έχει Αντικείμενα : . Την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη αγροτική παραγωγή , . Την στοχευμένη παραγωγή προϊόντων, . Τις νέες ποικιλίες φυτών . Την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον τομέα των θερμοκηπίων. . Τεχνικές λύσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων (π.χ. γεωργία ακριβείας) . Βιοποικιλότητα, υπηρεσίες οικοσυστήματος και λειτουργικότητα εδάφους (π.χ. έξυπνη χρήση βιομάζας, . Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού και . Ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια τροφίμων κι υγιεινός τρόπος ζωής. . Αντιμετώπιση ιώσεων και νέων ασθενειών στην γεωργική παραγωγή.

Î Ανάπτυξη αγροτικού εκπαιδευτικού πάρκου-κήπου με τη συνεργασία της Περιφέρειας, Υπουργείου και Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όπου θα Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  107 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

αναπτύσσονται καλλιέργειες φυτών (αρωματικά φυτά, εναλλακτικά, προωθούμενα κλπ.) και πρότυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και θα αποτελεί κέντρο διάδοσης και διάχυσης της ενημέρωσης στους νέους αγρότες για ορθή γεωργική πρακτική και αξιοποίηση καινοτομιών και τεχνολογικών εξελίξεων στον αγροτικό τομέα. Î Εναλλακτική πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας: • Δεδομένης της ελλιπούς (ανύπαρκτης) υποδομής ερευνητικού κέντρου ή φορέα στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Ηλείας, προτείνεται η ίδρυση ενός ερευνητικού πάρκου, στοχευμένων ερευνητικών και επιχειρησιακών δράσεων. H σύσταση ενός νεοφυούς ερευνητικού φορέα στελεχωμένο από αξιόλογους επιστήμονες και ερευνητές (που δραστηριοποιούνται κυρίως στην τοπική περιοχή) και θα δραστηριοποιείται στους κατά βάση άμεσης προτεραιότητας κλάδους ανάπτυξης, διαφαίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη αλλά και επιτακτική λύση, προκειμένου να διασυνδεθεί η εφαρμοσμένη έρευνα με τις τοπικές επιχειρήσεις. Η ίδρυση ενός κέντρου καινοτομίας εστιασμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα με γνώμονα επιχειρηματικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας θα μπορέσει να εστιάσει, αναπτύξει και εξειδικεύσει σε υψηλής τεχνολογίας λύσεις που ανταποκρίνονται σε προορισμένες προδιαγραφές και ανάγκες και έχουν άμεση εφαρμογή και αποτελεσματικότητα στην τοπική ανάπτυξη. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (σπουδαστές,

καθηγητές) και επιχειρήσεις με έδρα την Ηλεία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μελέτη Κατασκευής Κέντρου έρευνας

και τεχνολογίας - Διασυνδεση με παραγωγή. 10.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  108 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 1.1.3.: «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από επιχειρήσεις» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δυνατότητα με μορφή επενδυτικών κινήτρων θα πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις να συστήσουν ή και να ενισχύσουν εσωτερικά τμήματα εφαρμοσμένης έρευνας, που να διατελούν βασικές ερευνητικές δράσεις, άμεσα σχετιζόμενες με την παραγωγή τους. Î Δημιουργία δομής (περιφερειακού δικτύου) καινοτομίας με συντονιστή και αντένες ανά νομό, που θα υποστηρίζει συμβουλευτικά τις ΜΜΕ και τους υποψήφιους επιχειρηματίες και με την αξιοποίηση των Μονάδων Καινοτομίας ΑΕΙ/ΤΕΙ. Î Δημιουργία δομής καινοτομίας στην Ηλείας που θα υποστηρίζει συμβουλευτικά τις ΜΜΕ και τους υποψήφιους επιχειρηματίες. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Επιχειρήσεις με έδρα την

Ηλεία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιμελητήριο, Συλλογικοί Φορείς επιχειρηματικότητας, Επιχειρήσεις, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  109 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ Ε&Κ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ, ΤΑ CLUSTERS, ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (SMART SPECIALIZATION) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (KEY ENABLING TECHNOLOGIES) ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ»

Ειδικοί Στόχοι 1.2.: → Προώθηση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της ενδυνάμωσης του παραγωγικού δυναμικού της Ηλείας καθώς και της ενίσχυσης της δικτύωσης και των συνεργασιών, για την ανάδειξη νέων θυλάκων καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. → Διεύρυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών κέντρων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Περιφέρειας. → Δημιουργία εταιρικών σχέσεων φορέων έρευνας / καινοτομίας και επιχειρήσεων. → Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας από της επιχειρήσεις. → Διαφοροποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή καινοτομιών. → Ανάπτυξη νέων ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων για την εφαρμογή καινοτομιών. → Διάχυση της καινοτομίας & των αποτελεσμάτων της γνώσης στον παραγωγικό & κοινωνικό ιστό. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  110 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 1.2.1.: «Δράσεις προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας & αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους» (ενδεικτικές ενέργειες: συμβουλευτική υποστήριξη, δημιουργία εταιρικών σχέσεων συνεργασίας φορέων έρευνας/ καινοτομίας και επιχειρήσεων, ΣΔΙΤ κλπ.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τη διάσωση παραδοσιακών ποικιλιών, μέσω εταιρικής σύμπραξης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Ερευνητικά Ιδρύματα . Î Εταιρική Σύμπραξη της Π.Δ.Ε. με Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την έρευνα για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αποδοτικών ποικιλιών ποσοτικά και ποιοτικά, προσαρμοσμένων στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, αφενός για περιορισμό των εισαγωγών και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου για την ανάγκη πρόβλεψης και πρόληψης σε πιθανές επερχόμενες περιόδους επισιτιστικής κρίσης. Î Δημιουργία και λειτουργία εργαλείων υποστήριξης για την ίδρυση καινοτόμων επιχειρήσεων (ενδεικτικά Ταμείο Venture & Risk capital). Î Δράσεις προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, σε υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ, στην παραγωγική και εμπορική της δραστηριότητα. Î Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων και αξιοποίησης υφιστάμενων δικτύων σύνδεσης εθνικών και διεθνών ερευνητικών υποδομών Î Ενίσχυση της διάχυσης αποτελεσμάτων έρευνας. Î Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας :Ενίσχυση του ΕΠΕΤΑΝHΛ (Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Ν. Ηλείας) με εξειδικευμένο προσωπικό 2. Χρήση των πληροφοριακών συστημάτων CRIS που καταγράφουν, επεξεργάζονται και διαθέτουν στο Διαδίκτυο πληροφορία για την ερευνητική δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της. Η πλατφόρμα CRIS χρησιμεύει στην καταγραφή των ερευνητικών δραστηριοτήτων και θα συμβάλει στην αποτύπωση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας. 3. Προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρήσεων, σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις, Περιφέρεια,

Επιχειρήσεις, πολίτες, Ερευνητικά Ιδρύματα, ερευνητικό ανθρώπινο δυναμικό και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας, Ερευνητικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Ερευνητικοί Φορείς ή/και Υπηρεσίες της Περιφέρειας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  111 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 1.2.2.: «Μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση της συνεργασίας ερευνητικών ιδρυμάτων και παραγωγών για την εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Î Βελτίωση των καλλιεργητικών μεθόδων με την εφαρμογή καινοτομίας. Î Ενίσχυση της εφαρμογής καινοτομιών για την παραγωγή νέων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Î Δημιουργία δικτύων «κάθετης» οργάνωσης με τη συμμετοχή ΑΕΙ-ΑΤΕΙΕρευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων ή/και τοπικών Φορέων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών, τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Î Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας: Η μεταφορά της τεχνολογίας και καινοτομίας άπτεται του επικοινωνιακού και οργανωσιακού τρόπου με τον οποίο ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς, και αντίστροφα (ο τρόπος με τον οποίον φτάνουν οι ανάγκες της αγοράς στους επιστήμονες) αλλά κυρίως με τον τρόπο που εφαρμόζονται στην πράξη. Η ενίσχυση του Αναπτυξιακού τμήματος του Επιμελητηρίου Ηλείας (ΕΠΕΤΑΝHΛ) με τουλάχιστον 2 ακόμα επιστήμονες από διάφορα θεματικά αντικείμενα, θα μπορέσει να αποτελέσει τον δίαυλο επικοινωνίας και συντονισμού δράσεων περιοδικής ενημέρωσης ενδιαφερόμενων και φορέων, καταγραφής αναγκών και παρουσίασης για δοκιμές καινοτόμων λύσεων, ένταξης ομάδων σε ερευνητικά έργα, κ.α. Έχοντας σαν στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε επιχειρήσεις και νέους ερευνητές να προωθήσουν τέτοιες ενέργειες διεξάγοντας περιοδικούς διαγωνισμούς 2-3 / χρόνο με χρηματικά έπαθλα και δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των διαγωνιζομένων καινοτόμων λύσεων, αλλά και κάλυψη εξόδων κατοχύρωσης πατεντών.» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αγρότες, Επιχειρήσεις

Αγροτικών Προϊόντων, ΜΜΕ και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύματα, Υπηρεσίες της Ηλείας, ΜΜ.Ε. και ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  112 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 1.2.3.: «Ενίσχυση καινοτόμων σχεδίων ανάπτυξης τομέων της οικονομίας που παρουσιάζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ή/και θεματικών δικτύων για την απόκτηση τεχνογνωσίας από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενσωματώσουν στην παραγωγική τους διαδικασία νέες και καινοτομικές μέθοδοι Î Υποστήριξη της συνδρομής και πρόσβασης των ΜΜΕ σε Ερευνητικά Κέντρα παροχής υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας Î Ενίσχυση επενδύσεων νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων Ε&ΤΑ με στόχο την ανάπτυξη νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία. (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας) Î 1. Συμμετοχή επιχειρήσεων σε ένα συνεργατικό δίκτυο συντονισμού και

προώθησης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας προϋποθέτει αφενός γεφύρωση ισχυρών σχέσεων με επιτελικούς παράγοντες στο εξωτερικό αφετέρου προϋποθέτει ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα διαδικασιών που θα διασφαλίζει την εκτέλεση των έργων από αρχή μέχρι τέλους. Î 2. Ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας διαδικτυακής πλατφόρμας του

Επιμελητηρίου Ηλείας, με εφαρμογές μειοδοτικών διαγωνισμών με φυσική παρουσία, διασύνδεση με το προτεινόμενο συνεργατικό δίκτυο και δυνατότητα προβολής της ιχνηλασιμότητας και ταυτότητας των προϊόντων. Î 3. Συμμετοχή επιχειρήσεων από το εξωτερικό (τελικών πελατών) στις

προτεινόμενες συστάδες και φιλοξενία τους στις υποδομές του ερευνητικού Πάρκου, όπου θα μπορούν να αλληλεπιδρούν από κοντά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Î 4. Χρήση αποτελεσματικότερων τεχνολογιών ΠΕ με σκοπό την σχετικά

ανέξοδη διαδικτυακή προβολή. Î 5. Σύσταση δικτύου επιχειρήσεων από τον κλάδο των υπηρεσιών που θα

λειτουργεί διαδικτυακά προσφέροντας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, κυρίως σε πελάτες του εξωτερικού. Î 6. Ενεργή συμμετοχή εμπορικών οίκων του εξωτερικού και εταιρειών

Marketing που θα εκπροσωπούν και θα προωθούν οργανωμένα τα τοπικά και περιφερειακά προϊόντα, με άμεση αποτελεσματικότητα. Οι ΤΠΕ θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την επιτυχή συνεργασία τέτοιου σχήματος. 7.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  113 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Διεύρυνση των επιχειρηματικών εκθέσεων με οργανωμένες συναντήσεις τοπικών φορέων στις επισκεπτόμενες περιοχές. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 1.2.4.: «Προώθηση Διεθνικών ερευνητικών έργων για ΜΜΕ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας) Εγγραφή των συστάδων, επιχειρήσεων και της ΕΠΕΤΑΝHΛ σε εθνικά και διεθνή δίκτυα προγραμμάτων και ερευνητικών έργων με σκοπό την παρακολούθηση και συμμετοχή σε προγράμματα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να υποστηρίζεται αρχικά από την αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου Ηλείας. (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  114 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.3: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020» Ειδικοί Στόχοι 1.3.: → Τόνωση / Ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την τεχνολογία. → Ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Τύπος Δράσεων 1.3.1.1: «Ενίσχυση της συμμετοχής και ανάπτυξη της διασύνδεσης και των συνεργειών με το Πρόγραμμα Horizon 2020» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. Î Ενίσχυση δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις θα αφορούν στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης που θα υλοποιούνται για λογαριασμό των επιχειρήσεων της περιοχής. Î Ενίσχυση Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας &δραστηριοτήτων με ειδικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε φυτώρια επιχειρηματικότητας, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: . την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, . Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, . Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας) • •

Αναγνώριση προτύπων Εξειδίκευσης μέσω CCI ανάλυσης Αναγνώριση των βέλτιστων συνθηκών CCI και βελτίωση αυτών με σκοπό την ενίσχυση της επισκεψιμότητας της περιοχής

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  115 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Αναγνώρισης των επιτελικών οργανισμών και επενδυτών / ιδιωτών που μπορούν να αποτελέσουν δυνητικούς συνεργάτες στα αναπτυξιακά έργα • Συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών δεδομένων της επιχειρησιακής και κοινωνικής / οικονομικής κατάστασης του νομού, με σκοπό την κατανόηση υπαρχόντων αδυναμιών αλλά και ευκαιριών που μπορεί να αναπτυχθούν. • Συγκριτική ανάλυση της θέσης του Νομού σε σχέση με γειτνιάζοντες νομούς αλλά και παραδείγματα από άλλες περιοχές της ΕΕ, προκειμένου να προσδιοριστεί ένα ικανοποιητικό μέτρο αναφοράς, συνεκτιμώντας πλήθος παραγόντων όπως πολιτικούς, πολιτιστικούς, διακυβέρνησης, κ.α. • Σύναψη συνεργασιών μεταξυ περιφερειακών και εθνικών αρχών με στόχο την εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης, εκπαίδευσης, οικονομικής ανάπτυξης, κ.α. • Σύσταση ομοειδών συνεργατικών συστάδων με τη συμμετοχή ιδιωτών, οργανισμών , επιστημονικών φορέων κ.α. • Εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων και πλατφόρμων σαν εργαλεία αποτελεσματικής λειτουργίας των συνεργειών. • Ειδική δράση για τη μεταφορά περιφερειακής γνώσης μεταξύ εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, στο πλαίσιο του «Enterprise Europe Network»" ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύματα , Περιφέρεια.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύματα της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  116 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ειδικοί Στόχοι 1.4.: → Ενίσχυση του αριθμού και γνώσεων του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού. → Δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου, που θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του τομέα παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις → Ενίσχυση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην καινοτομία, σε προϊόντα έρευνας και τεχνολογίας. → Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης ερευνητικού δυναμικού

Τύπος Δράσεων 1.4.1.: «Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών, κατάρτιση των ερευνητών, των δραστηριοτήτων δικτύωσης και δημιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ανάπτυξη και Οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών σε συναφείς τομείς και τομείς αιχμής, προσέλκυση ερευνητών, κατάρτιση ερευνητικού δυναμικού και δικτύωση των ΑΕΙ-ΤΕΙ με αντίστοιχα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα σε εσωτερικό και εξωτερικό προς ανταλλαγή εμπειριών. Î Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (μέσω μηχανισμών επιβράβευσης των καταξιωμένων, αλλά και των νέων ερευνητών). Î Ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών / ερευνητικών ιδρυμάτων για ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών σπουδών, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  117 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των εκπαιδευτικών / ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομιών και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις. Î Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και δράσεων μετεκπαίδευσης ερευνητών μέσω postdoc προγραμμάτων σε ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Î Ενίσχυση και ανάπτυξη των μεταπτυχιακών Διεθνούς επιπέδου στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, που πραγματοποιούνται στην Αρχ. Ολυμπία και η επεκταση τους σε άλλα αντικείμενα όπως . αναβάθμιση του Ολυμπιακού Πνεύματος και στην αποκατάσταση του κύρους του Ολυμπιακού Κινήματος, καθώς και των ιδανικών και των αξιών του Οικουμενικού Ολυμπισμού, αλλά και του Ελληνισμού. . Εξειδίκευση σε επιστημονικά αντικείμενα σχετιζόμενα με την Ολυμπιακή Ιδέα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. . Θα εκπαιδεύουν σε θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας και της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, καθώς και στον εντοπισμό και έρευνα των αρχειακών πηγών. Τα μεταπτυχιακά Διεθνούς επιπέδου στην Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, είναι ευρύτερα καθιερωμένο ως «Olympia Summer Seminar (OSS)», συγκεντρώνει καθηγητές και φοιτητές από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στους πρόποδες του Κρόνειου λόφου, που διαθέτουν ξενώνες, συνεδριακό κέντρο, βιβλιοθήκη και αθλητικές υποδομές υψηλού επιπέδου με μεγάλη παγκόσμια ακτινοβολία και κύρος και συμμετοχές όλα αυτά τα χρόνια έχουν ξεπεράσει τις 500 από χώρες όλου του κόσμου. Προσελκύει εκατοντάδες αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδακτορικούς υποψήφιους στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου όπως το Harvard, το Princeton και το ΜΙΤ των ΗΠΑ, την Οξφόρδη, το Κέμπριτζ και τη Σορβόννη από την Ευρώπη, το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, του Πεκίνου και της Σαγκάης από την Ασία κ.α. Μέχρι σήμερα το σχολείο έχει εκπαιδεύσει πάνω από 500 φοιτητές από 38 χώρες. Το ποσοστό των ξένων φοιτητών αγγίζει το 95% του συνόλου, προσελκύοντας κεφάλαια και γνωρίζοντας το τοπίο, την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας μας σε πολλούς και κορυφαίους ξένους επιστήμονες Έχει εδραιώσει διεθνείς συνεργασίες με μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, δύο εκ των οποίων, το Yale και του St Andrews, προσφέρουν υποτροφίες στους φοιτητές τους για να σπουδάσουν στην Ολυμπία, κάτι που αποτελεί την πλέον ενδεικτική «ψήφο εμπιστοσύνης. •

Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των ΞΕΝΙΑ στην Αρχαία Ολυμπία και του ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ στον Πύργο αφού συντηρηθούν και επισκευαστούν.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  118 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ερευνητές , Ερευνητικά

Ιδρύματα , Περιφέρεια, Επιχειρήσεις, Μεταπτυχιακοί και μεταδιδακτορικοί σπουδαστές και ανθρώπινο δυναμικό τους, Επιχειρήσεις, όλη η Ηλεία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, Ερευνητικά / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Ιδρύματα της Ηλείας, Π.Ε. Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  119 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1.5: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ » Ειδικοί Στόχοι 1.5.1: → Εκσυγχρονισμός του αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών με χρήση καινοτομίας. → Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου με χρήση καινοτομίας. → Ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Τύπος Δράσεων 1.5.1.1: «Ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της κτηνοτροφίας » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγή προϊόντων γεωργίας και κτηνοτροφίας. Î Ενίσχυση της προμήθειας και χρήσης καινοτομιών των αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών και εξοπλισμών. Î Ενίσχυση της προμήθειας και χρήσης καινοτομιών αλιευτικού εξοπλισμού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  120 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2 : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ), ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ» Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία, προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των ακόλουθων αναγκών: 1. Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας για ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. 2. Διεύρυνση της χρήσης ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ηλείας. 3. Εξοικείωση του πληθυσμού και των επιχειρήσεων της Ηλείας στη χρήσης ΤΠΕ. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του στόχου, με την υλοποίηση των παρακάτω αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων και τύπων δράσεων είναι τα εξής: I. II. III.

Διεύρυνση της ανάπτυξης και ενσωμάτωση ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες της Ηλείας για αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Ανάπτυξη γνώσεων / δεξιοτήτων και δυνατοτήτων χρήσης ΤΠΕ από τους πολίτες της Ηλείας. Βελτίωση παρεχόμενων και προσφορά νέων (από απόσταση) υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα υπηρεσιών.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  121 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.1: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ειδικοί Στόχοι 2.1.: → Ολοκλήρωση της κάλυψης του συνόλου της Ηλείας με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. → Κάλυψη των αναγκών ευρυζωνικής πρόσβασης του συνόλου των κατοίκων της Ηλείας. → Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

Τύπος Δράσεων 2.1.1.: «Αξιοποίηση και επέκταση μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών και προώθηση ευρυζωνικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων της Περιφέρειας για κάλυψη του συνόλου των περιοχών. . Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδομών ευρυζωνικότητας (απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της πρόσβασης και της χρήσης των ΤΠΕ). Εξάπλωση και χρήση της ευρυζωνικότητας, μέσω επιλογών που συνδράμουν στη δημιουργία υποδομής δικτύου οπτικών ινών ανοικτής πρόσβασης μέχρι το σπίτι, στην κάλυψη περιοχών όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σήμερα (αγροτικές και νησιωτικές περιοχές), στην ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση, σε ερευνητικά δίκτυα και ενίσχυση των υφιστάμενων κεντρικών υποδομών (π.χ. government cloud) με τυποποίηση υπηρεσιών όλων των φορέων. Î Εγκατάσταση δικτύου υπερτοπικής εμβέλειας και ανάπτυξη νέων των ευρυζωνικών υποδομών κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος , κυρίως τουριστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη αιχμή και προτεραιότητα τους άξονες : . Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία. . Αμαλιαδα - Κουρούτα -Παλούκι –Ήλιδα . Γαστούνη – Βαρθολομιό – παραλιακές ακτές . Κυλλήνη – Κάστρο –Λεχαινά – Ανδραβίδα . Κρέστενα – Καϊάφας –Ζαχάρω- Όρια νομού Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  122 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων της Ηλείας στην ύπαιθρο στις ορεινές περιοχές. Î Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμβων στην ύπαιθρο στις ορεινές περιοχές. Î Επέκταση ευρυζωνικότητας (υποδομές και υπηρεσίες) σε περιοχές που σήμερα δεν καλύπτονται (αγροτικές και ορεινές περιοχές), καθώς και δίκτυα οπτικών ινών έως το σπίτι σε αστικές περιοχές. • Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών ευρυζωνικότητας(που μέχρι τώρα υπάρχουν ανενεργά στα οικιστικά συγκροτήματα Πύργου και Αμαλιάδας ), επέκταση τους σε όλους τους Δήμους (σε πρώτη φάση στις πρωτεύουσες των Δήμων )διασυνδεση τους , σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης «πρόγραμμα Καλλικράτης» και σύσταση φορέα διαχείρισης για τη λειτουργία τους.

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): •

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των περισσότερων καινοτόμων λύσεων, που προτείνονται παραπάνω είναι η ύπαρξη δικτύου ευρυζωνικότητας. Τόσο στα κέντρα των μεγάλων πόλεων του Νομού όσο και σε συγκεκριμένες περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος π.χ. Λιμάνι Κατακόλου, Κυλλήνης, Μουσείο Αρχ. Ολυμπίας, κ.α. αλλά και κεντρικά δημόσια κτίρια, προτείνεται η εγκατάσταση δικτύου hot-spot διασφαλίζοντας ασύρματο δίκτυο σε όλους τους πολίτες και κυρίως τις επιχειρήσεις.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Το σύνολο των επιχειρήσεων,

των κατοίκων και των επισκεπτών της Περιφέρειας καθώς και Δημόσιες Υπηρεσίες και οι ΟΤΑ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή / και των Δήμων

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  123 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E-COMMERCE) ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΠΕ» Ειδικοί Στόχοι 2.2.: → Διεύρυνση της ανάπτυξης και χρήσης ΤΠΕ και ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις.

Τύπος Δράσεων 2.2.1.: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας σύμφωνα και με τις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ενίσχυση επενδυτικών προγραμμάτων σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Î Δημιουργία ειδικού αυτονόμου(όχι κάτω απο άλλο ) portal της Αρχαίας Ολυμπίας, αντίστοιχου με την μοναδικότητας και παγκοσμιότητας της Αρχαίας Ολυμπίας, για την προβολή της, της Ηλείας και για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και κατοχύρωση των domaim.name “http://www.olympia.com , eu και gr” Î Ενισχύσεις για επενδύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου: . Παραδοσιακές ενέργειες ηλεκτρονικού επιχειρείν . Επενδύσεις σε ενέργειες digital marketing και mobile applications) Î Προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις: . Ενίσχυση δραστηριοτήτων ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, ψηφιακών υπηρεσιών των οποίων η προσφορά προτείνεται να υποστηριχθεί με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Κρατικές Υπηρεσίες) . Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις για διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας (εφαρμογές μηχανογράφησης, αποθήκης, ασύρματης παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονικών τιμολογίων, ηλεκτρονικής τιμολόγησης επί αυτοκινήτου, διαδικτυακή προβολή κλπ) Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): 1. Παραγωγή πολυμέσων με αντικείμενο προβολές επιχειρήσεις, τουριστικά και πολιτισμικά μέρη του Νομού και εντατική προώθηση Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  124 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

αυτού του υλικού μέσα από διαδίκτυο, ΜΜΕ, περιοδικά, εκδηλώσεις, κ.α. 2. Ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας διαδικτυακής πλατφόρμας του Επιμελητηρίου Ηλείας, με εφαρμογές μειοδοτικών διαγωνισμών με φυσική παρουσία συμμετεχόντων, διασύνδεση με το προτεινόμενο συνεργατικό δίκτυο και δυνατότητα προβολής της ιχνηλασιμότητας και ταυτότητας των προϊόντων. 3. Χρήση αποτελεσματικότερων τεχνολογιών ΠΕ με σκοπό την σχετικά ανέξοδη διαδικτυακή προβολή, όπως ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, δικτύωση με εταιρείες είτε εμπορικές είτε τουριστικές μιας και η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στο εξωτερικό τείνει προς την ψηφιακή λειτουργία. 4. Σύσταση δικτύου επιχειρήσεων από τον κλάδο των υπηρεσιών που θα λειτουργεί διαδικτυακά προσφέροντας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές, κυρίως σε πελάτες του εξωτερικού. 5. Τουρισμός: . Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και συνεργιών μεγιστοποίηση της προβολής των τουριστικών προορισμών στα νέα ψηφιακά μέσα, ελαχιστοποίηση της του κόστους διαχείρισης και τα έξοδα διαφήμισης, με αποτέλεσμα την επέκταση της τουριστικής περιόδου, καθώς και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβομένων θέσεων εργασίας. . Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού προφίλ όλων των επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και των τουριστικών μερών και πολιτισμικών μνημείων που μπορεί να επισκεφτεί ένας τουρίστας, με το οποίο θα ενημερώνεται μόλις κατεβαίνει από στο Λιμάνι του Κατακόλου. . Κατά την διάρκεια της αποβίβασης, πέραν της προώθησης του προαναφερόμενου ηλεκτρονικού προφίλ ο τουρίστας θα πρέπει να γνωρίζει στοιχεία ( πολιτισμικά, επιχειρηματικά) της περιοχής με την προώθηση πολυμεσικού υλικού (φυλλάδια, DVD, κ.α.) αλλά και με δείγματα τοπικών προϊόντων που θα διατίθενται από ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο. . SMS προσέλκυση τουριστών και προβολή προϊόντων / υπηρεσιών τοπικών καταστημάτων . Συνεργατική προώθηση εκπτωτικών προσφορών σε πρακτορεία του εξωτερικού π.χ. lastminute.com . Συνδυαστικές προσφορές πολλαπλών υπηρεσιών από επιχειρήσεις της περιοχής με σκοπό την παρουσίαση ενός ελκυστικού θεματικού πακέτου οργανωμένων διακοπών, που θα διαμορφώνεται και θα παραμετροποιείται από τον χρήστη, διαδικτυακά. . Παραγωγή και διάθεση πολυμεσικών μέσων προβολής των πολιτισμικών μνημείων και περιοχών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  125 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 2.2.2.: «Προώθηση Πράσινων ΤΠΕ» Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Θέσπιση Πράσινου Ψηφιακού Χάρτη. Αξιοποίηση της πληροφορίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών (ΤΠΕ) την προώθηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων μεγάλης κλίμακας μέσα από μία σειρά ψηφιακών εφαρμογών για τη βελτίωση της μέτρησης, της διαφάνειας και της προβολής της χρήσης της ενέργειας, με την συμμετοχή πολιτών, παρόχων υπηρεσιών, οργανισμών δημοσίου τομέα και επιχειρήσεων σε πεδίο δοκιμών έργων εφαρμογής. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Γενικός πληθυσμός, Δημόσιες Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  126 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (E-GOVERNMENT), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (E-LEARNING), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (E-INCLUSION), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (E-CULTURE) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (E-HEALTH)» Ειδικοί Στόχοι 2.3.: → Εκσυγχρονισμός των βασικών τμημάτων δημόσιου τομέα για υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. → Δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε βασικές κατηγορίες δημόσιων υπηρεσιών. → Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας σύμφωνα και με τις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ.) → Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και δικτύων για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς της υγείας (τηλεϊατρική), (από απόσταση) εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού και του περιβάλλοντος (προβολή), καθώς και της παροχής υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. → Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες. → Αύξηση του ποσοστού παροχής βασικών δημοσίων υπηρεσιών που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά

Τύπος Δράσεων 2.3.1.: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη διασύνδεση της Δημόσιας Διοίκησης, των Πολιτών και των Επιχειρήσεων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ενίσχυση των φορέων υπηρεσιών υγείας της Ηλείας για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές Ηλείας. Î Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Ηλείας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Î Δημιουργία εφαρμογής, ως τμήμα της ιστοσελίδας της Π.Δ.Ε, η οποία θα αποτελέσει το ελεύθερο και ανοιχτό βήμα επικοινωνίας των πολιτών της Π.Δ.Ε. με την Π.Δ.Ε και η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  127 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Î

Î

Î

Î

της ΠΔΕ να: Καταθέτουν τη γνώμη τους σε ερωτηματολόγια, να υποβάλλουν ερωτήματα, να υποβάλλουν παράπονα, να συζητούν προβλήματα, να ανοίγουν θέματα συζήτησης, να δημιουργούνται forum διαβούλευσης (το παρόν θα μπορούσε για παράδειγμα να έχει αναρτηθεί και να συζητείται εκεί), να απαντούν οι υπηρεσίες και παράγοντες τις Π.Δ.Ε στα ερωτήματα που υποβάλλονται εκεί, να υποβάλλονται ερωτήματα προς την πολιτική ηγεσία. Με λίγα λόγια ένα ηλεκτρονικό βήμα για όλους τους πολίτες της ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του είναι να παίρνει θέση ή να απαντάει επίσημα σε αυτό η Π.Δ.Ε. για όλα τα θέματα που ανοίγονται εκεί. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης, με χρήση καρτών, της κατανάλωσης του νερού από της υδροληψίες των ΤΟΕΒ . Αλλαγή της δομής και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της ΠΔΕ, ώστε ο πολίτης να μπορεί να συναλλάσσεται με της υπηρεσίες της Περιφέρειας ηλεκτρονικά (πιστοποίηση χρήστη, υποβολή αιτήματος ηλεκτρονικά, παραλαβή απάντησης ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία). Δημιουργία δομών όπως ηλεκτρονικά κέντρα μιας στάσης (one-stopshops) για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με παρεχόμενες υπηρεσίες που θα περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικά ζητήματα των επιχειρήσεων (ηλεκτρονική οργάνωση των Επιμελητηρίων, δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης, διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων κ.α.) όσο και πληροφοριακά (αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης, πληροφόρηση σχετικά με προγράμματα χρηματοδοτήσεων, αναζήτηση στελεχών κ.α.). Επίσης ηλεκτρονική διεκπεραίωση δημοσίων προμηθειών, καθώς και χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και υπηρεσιών και την αποτροπή φυσικών καταστροφών. Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ & Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. . Ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση. . Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ. . Ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. . Υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. . Ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων. . Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας - πολιτισμού- αθλητισμού. . Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης s τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες. (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας):

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  128 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

1. Εμπλουτισμός υπάρχουσας πλατφόρμας του Επιμελητηρίου Ηλείας με

εφαρμογές που έχουν αναφερθεί και ανωτέρω. 2. e-Government, e-Inclusion (αναφέρεται στην προώθηση της συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τοποθέτηση στο επίκεντρο ΑΜΕΑ 3. e-Health. Ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος τηλεϊατρικής με εφαρμογή στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στους πολίτες των αστικών περιοχών και κυρίως των απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών, από απόσταση μέσω τηλεδιαγνωστικών συστημάτων. Σε συνεργασία με τα κεντρικά Νοσοκομεία της περιοχής αλλά και την επικουρική συμμετοχή γενικών ιατρών, προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία του τηλεδιαγνωστικού συστήματος, που θα επιτρέπει με ελάχιστη χρήση διαγνωστικού εξοπλισμού ο πολίτης να επικοινωνεί διαδραστικά με τον ιατρό, είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά και να δέχεται βασικές υπηρεσίες φροντίδας, εξυπηρετώντας έτσι βασικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, αλλά και εξοικονομώντας σημαντικά κόστη από άσκοπη νοσοκομειακή χρήση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Το σύνολο των πολιτών και

των επιχειρήσεων της Ηλείας, Δημόσιες Υπηρεσίες κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ηλείας, όλοι οι αγρότες του νομού, όλοι οι πολίτες της ΠΔΕ που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις Υπηρεσίες

της Περιφέρειας, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ, Οργανισμοί του Δημοσίου, Υπηρεσίες / φορείς υγείας της Ηλείας, ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 2.3.2.: «Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία οριζόντιων μεγάλων έργων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ενίσχυση των Αν. Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των απομακρυσμένων σχολικών μονάδων της Ηλείας για ηλεκτρονική εκπαίδευση. Î Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Ηλείας για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Ηλείας με την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος για την ανάπτυξη του τουρισμού μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την προώθηση του τουρισμού στην Ηλεία. Î Δημιουργία εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονικό πολιτισμό (e-culture) - Κέντρο Επισκεπτών Ηλείας(χωροθέτηση στον Πύργο που αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού και από όπου διέρχεται η κίνηση προς τους λοιπούς τουριστικούς προορισμούς του νομού) 1.500.000€ - Κέντρο Εικονικής Αναπαράστασης Αρχαίας Ήλιδας: Ψηφιακή παρουσίαση της ιστορίας της Ήλιδας, της σχέσης με την Αρχ. Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Άγονες ,μια μέρα προετοιμασίας των Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  129 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

αθλητών στην Αρχαία Ήλιδα πριν από την έναρξη των Αγώνων. 500.000€ - Κέντρο Εικονικής Αναπαράστασης στο Χλεμούτσι(μουσείο Φραγκοκρατίας): Ψηφιακή παρουσίαση της ιστορίας του φράγκικου κάστρου στο Χλεμούτσι, του Πριγκιπάτου, αλλά και γενικότερα του Μεσαίωνα στον Ελλαδικό χώρο 500.000€ - Κέντρο Εικονικής Αναπαράστασης: Ναός του Επικουρείου Απόλλωνα στις Βάσσες. Τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση του κτηρίου, η οποία θα δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του .500.000€. Î Δημιουργία ενιαίας διαγλωσσικής (Ελληνικά / Αγγλικά) διαδικτυακής πύλης Πολιτισμού & Τουρισμού για την Ηλεία η οποία: . Θα συγκεντρώσει και οργανώσει σε ενιαίο χώρο όλο το τεράστιο υλικό που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργηθεί για τον ίδιο σκοπό από τις πρώην Ν.Α. και αυτή τη στιγμή μένει ανεκμετάλλευτο . Θα περιλαμβάνει ( ενδεικτικά )τουριστικές πληροφορίες, μουσεία, ιστορικά στοιχεία, εκκλησίες, μοναστήρια, αρχαιολογικά μέρη αλλά και ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκδηλώσεις ή άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Η διοικητική διακυβέρνηση του προγράμματος «Έξυπνης Εξειδίκευσης» οφείλει να συγκεράσει μέρη από όλες της επιχειρηματικές / επιστημονικές ειδικότητες και μέρη από όλους τους εμπλεκομένους φορείς. Η στρατηγική πολιτική αυτού του προγράμματος στηρίζεται στην διασυλλογική και συνεργατική λειτουργία τόσο σε κάθετο ( μέρη από τον διαφορετικούς κλάδους) όσο και σε οριζόντιο επίπεδο ( μέρη από τον ίδιο κλάδο). Έχοντας σαν κεντρικό πυρήνα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται να οριστεί μια επιτροπή / συμβούλιο όπου μέλη θα είναι οι ακόλουθοι φορείς με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες: . Περιφερειακά όργανα της ΠΔΕ. . Συνεργασία με γειτνιάζουσες περιφέρειες . Συντονισμό του Οργάνου λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο . Γέφυρα επικοινωνία με εθνικά όργανα λήψης αποφάσεων. . 1 ορισμένος εκπρόσωπος από τα 3 επιμελητήρια της ΠΔΕ . Επιστήμονες (επαγγελματίες) 3-4 ειδικοτήτων . Ακαδημαϊκοί / ερευνητές 3-4 ειδικοτήτων . 1 εκπρόσωπος των επιχειρηματικών συστάδων . Επικουρικά στην Διοικητική Επιτροπή θα μπορεί να λειτουργεί: . Μια επιτροπή Σχεδιασμού αποτελούμενη κατά βάση από εξειδικευμένους επιστήμονες αλλά και εκπροσώπους των συστάδων και των Επιμελητηρίων (Βασική προϋπόθεση εφαρμογής εξειδίκευσης). . Μια επιτροπή Παρακολούθησης Έργων που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, θα αναλύει και παραμετροποιεί όπου δυνατόν, τον σχεδιασμό εκτέλεσης των έργων και θα παράσχει κάθε δυνατή λύση με στόχο την υλοποίηση των έργων (Βασική προϋπόθεση ολοκλήρωσης έργων).

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  130 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι μαθητές και σπουδαστές της

Ηλείας , το σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων της Ηλείας, Δημόσιες Υπηρεσίες κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΕΙ / ΤΕΙ, Δήμοι, Φορείς και Υπηρεσίες

Πολιτισμού της Περιφέρειας , ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  131 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ» Ειδικοί Στόχοι 2.4.: → Αύξηση των χρηστών υπηρεσιών ΤΠΕ → Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των πολιτών της Περιφέρειας στη χρήση ΤΠΕ. → Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και της ενίσχυσης της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Τύπος Δράσεων 2.4.1.1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης ψηφιακού αναλφαβητισμού και ανάπτυξης ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

Î Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τη χρήση ΤΠΕ. Î Υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης που να αφορούν στην βελτίωσης της προσβασιμότητας στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας καθώς και της χρήσης και ποιότητας αυτών, μέσω της ανάπτυξης του ψηφιακού αλφαβητισμού, της επένδυσης στην ηλεκτρονική ένταξη, στις ηλεκτρονικές δεξιότητες και σε σχετικές επιχειρηματικές δεξιότητες Î Σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης σε προσωπικό δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, για τη ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ. Î Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, εργαζομένους και άνεργους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Î Εκπαίδευση του συνόλου του διοικητικού προσωπικού και του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους συναλλασσομένους με τις επιχειρήσεις της Ηλείας και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, πολιτισμού, εξαγωγών, υπηρεσιών και μεταποίησης

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  132 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Προσωπικό Δημόσιων

Υπηρεσιών και Οργανισμών, Επιχειρήσεις, Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και άνεργοι και οι κάτοικοι της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Περιφέρεια και Κοινωνικοί εταίροι, Τοπικοί

Φορείς / ΟΤΑ, Εκπαιδευτικά / Ερευνητικά Ιδρύματα / ΚΕΚ, Τοπικοί Φορείς, και Κέντρα Κατάρτιση της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  133 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2.5: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ .» Ειδικοί Στόχοι 2.5.: → Κάλυψη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών της Ηλείας με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. → Κάλυψη των αναγκών ευρυζωνικής πρόσβασης του συνόλου των κατοίκων της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών της Ηλείας. → Δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης των κατοίκων και των επιχειρήσεων της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών της Ηλείας σε βασικές κατηγορίες δημόσιων υπηρεσιών. → Βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων

Τύπος Δράσεων 2.5.1.: «Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων και δημιουργία ηλεκτρονικών κόμβων.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων της Ηλείας στην ύπαιθρο στις ορεινές περιοχές. Î Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμβων στην ύπαιθρο στις ορεινές περιοχές. Î Επέκταση ευρυζωνικότητας (υποδομές και υπηρεσίες) σε περιοχές που σήμερα δεν καλύπτονται (αγροτικές και ορεινές περιοχές), καθώς και δίκτυα οπτικών ινών έως το σπίτι σε αστικές περιοχές. • Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών ευρυζωνικότητας(που μέχρι τώρα υπάρχουν ανενεργά στα οικιστικά συγκροτήματα Πύργου και Αμαλιάδας ), επέκταση τους σε όλους τους Δήμους (σε πρώτη φάση στις πρωτεύουσες των Δήμων )διασυνδεση τους , σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης «πρόγραμμα Καλλικράτης» και σύσταση φορέα διαχείρισης για τη λειτουργία τους.. Î Δημιουργία Πανηλειακού ή Δημοτικών ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης στο Internet το οποίο με ΣΔΙΤ θα παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση από ιδιώτες με ενδεχόμενα οικονομικά οφέλη για την Π.Ε. Ηλείας. Î Ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου & Δημιουργία παρεμβάσεων που αφορούν σε ψηφιακές υπηρεσίες: . Διασφάλισης υψηλής ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  134 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Πιστοποίησης και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. . Υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε σχέση με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση επενδύσεων στον γεωργικό, κτηνοτροφικό και αλιευτικό τομέα. . Δημιουργίας ενιαίου ολοκληρωμένου μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (π.χ. πρόσβαση σε πληροφορίες για τις καλλιεργητικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες ανά μερίδα εκμετάλλευσης, έκδοση πιστοποιητικών, στοιχεία επιδοτήσεων, πιστοποίηση καλλιεργητών) . Πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (π.χ. καλές πρακτικές καλλιέργειας, εδαφολογικά δεδομένα, αναβαθμισμένα ψηφιακά δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας). . Υλοποίησης «ζωντανών» εργαστηρίων στον αγροτικό τομέα (agroliving labs) με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στην μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Το σύνολο των επιχειρήσεων και των κατοίκων της υπαίθρου της Ηλείας και Δημόσιες Υπηρεσίες ή συγκεκριμένου δήμου π.χ. Πύργου] . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε. Ηλείας , Εταιρίες Πληροφορικής,

Υπηρεσίες ή / και Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 2.5.3: «Εγκατάσταση δικτύου υπερτοπικής εμβέλειας .» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Εγκατάσταση δικτύου υπερτοπικής εμβέλειας και ανάπτυξη νέων των ευρυζωνικών υποδομών κυρίως σε περιοχές ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος , κυρίως τουριστικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη αιχμή και προτεραιότητα τους άξονες : . Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία. . Αμαλιαδα - Κουρούτα -Παλούκι –Ήλιδα . Γαστούνη – Βαρθολομιό – παραλιακές ακτές . Κυλλήνη – Κάστρο –Λεχαινά – Ανδραβίδα . Κρέστενα – Καϊάφας –Ζαχάρω- Όρια νομού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Το σύνολο των επιχειρήσεων και των

κατοίκων της Ηλείας και Δημόσιες Υπηρεσίες . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες ή / και Δήμοι, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  135 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  136 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται . Στόχοι: 1. Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της Ηλείας. 2. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε νέους τομείς δραστηριότητας. 3. Ενδυνάμωση και διεύρυνση του αντικειμένου παρέμβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών / μηχανισμών προς τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων. 4. Προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού προσαρμόζοντας ανάλογα τα προϊόντα τους και τις οργανωτικές λειτουργικές τους διαδικασίες. 5. Διασύνδεση / αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης στις τουριστικές υπηρεσίες. 6. Δημιουργία συνθηκών εύκολης, άμεσης και μικρού κόστους πρόσβασης των επιχειρήσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. 7. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Αναμενόμενα Αποτελέσματα I. II. III. IV. V.

Ανάσχεση της πτώσης και εν συνεχεία αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων. Αύξηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας στον αγροτικό τομέα. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην αλιεία. Με τη διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήματος (με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία) αναμένεται να παραχθεί νέα προστιθέμενη αξία, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες, με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  137 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.1: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (BUSINESS INCUBATORS)» Ειδικοί Στόχοι 3.1.: → Αύξηση της εκμετάλλευσης πατεντών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, για βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. → Ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. → Αναβάθμιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων υποστηρικτικών μηχανισμών παροχής υπηρεσιών για ίδρυση νέων καινοτόμων εταιρειών ή / και για ανάπτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, με τη χρήση καινοτομιών. → Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών. → Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων

Τύπος Δράσεων 3.1.1.: «Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) & ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας»» (ενδεικτικές δράσεις: φιλοξενία, business plan, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και ταμείων, πράσινη επιχειρηματικότητα, ακαδημαϊκή κλπ. συνεργατικά κέντρα – κοιτίδες επιχειρηματικότητας)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή / και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Î Ενίσχυση υποστηρικτικών υπηρεσιών / μηχανισμών για αναβάθμιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση υποστήριξη / παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων από υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Î Ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή / και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, ιδίως για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών ή / και αλιευτικών προϊόντων πρώτης μεταποίησης, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  138 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

με δυνατότητα χρήσης υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Î Ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων σε θέματα έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων με τους φορείς και το παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. Î Ενίσχυση δραστηριοτήτων, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι ενισχύσεις θα αφορούν στις κατηγορίες της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης που θα υλοποιούνται για λογαριασμό των επιχειρήσεων της περιοχής. Î Ενίσχυση Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας &δραστηριοτήτων με ειδικές ενισχύσεις για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε φυτώρια επιχειρηματικότητας, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές: . την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, . Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, . Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Î Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Ενεργή εμπλοκή των ενδιαφερομένων φορέων και δημιουργία κατάλληλου συνδυασμού πολιτικών, έργων και δράσεων υποστήριξης της καινοτομίας μέσα σε μια διευρυμένη στρατηγική πολιτική. Ο προσδιορισμός και η αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα αποτελέσει την κινητήρια δύναμη προσέλκυσης και ενεργούς συμμετοχής φορέων (ιδιωτών και δημοσίων) γύρω από το όραμα της των αναπτυξιακών στόχων. Η ενημέρωση, αλλαγή νοοτροπίας, ενθάρρυνση και υποστήριξη συμμετοχής των εμπλεκομένων μερών στα αναπτυξιακά προγράμματα που αναφέρονται στους παραπάνω άξονες, αποτελεί βασική προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας. Η στοχοθεσία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσδιορισμένη (ποιοτικά και ποσοτικά) και γνωστή σε όλους τους φορείς και προπάντων μετρήσιμη και παραμετροποίηση. Λόγω της ελλιπούς (μηδαμινής) πρόσβασης σε έρευνα και τεχνολογία και της χαμηλής επιχειρησιακής ανάπτυξης του νομού, οι στόχοι θα πρέπει να είναι πρωτίστως ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι και κοντά στις δυνατότητες των μελών που θα συνεργάζονται. Χαρακτηριστικά προτείνεται η ανάπτυξη και λειτουργία των προγραμμάτων πάνω σε υπάρχοντα πλεονεκτήματα της περιοχής και όπου χρειάζεται η υποστήριξη μετάβασης των φορέων από τις παραδοσιακές πολιτικές σε καινοτόμες, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και εκπαίδευσης. Λόγω της διευρυμένης χρήσης καινοτομιών και του συνόλου του οικονομικού κόσμου της περιοχής, η συμμετοχή των συμμετεχόντων μερών θα πρέπει να επεκταθεί πέρα από τα όρια των τομέων που ορίζονται στο Σχήμα 1, και να περιλαμβάνουν φορείς που παραδοσιακά δεν σχετίζονταν με επενδυτικά προγράμματα, όπως καταναλωτές, πολίτες, τελικούς Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  139 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

αποδέκτες των προτεινόμενων έργων, ΜΚΟ, κ.α. Μια συστημική και καλά δομημένη οργάνωση, μπορεί να διευρύνει το σύνολο και το είδος των συμμετεχόντων, αποτρέποντας «κλειστές» ομάδες παραγόντων και επιστημόνων/συμβούλων που διαχειρίζονταν μέχρι πρότινος αποκλειστικά και με αποδεδειγμένα αποτελέσματα τα μέχρι τώρα επενδυτικά προγράμματα. Η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων θα διασφαλίζεται μέσα από μηχανισμούς συντονισμού διαδικασιών και αλληλοσχετήσεων των ρόλων των μελών των ομάδων έργων. Προς αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, αλλά και ελλιπών λειτουργικών και διοικητικών δυνατοτήτων που μπορεί εύκολα να οδηγήσουν σε αποτυχία την υλοποίηση των έργων, θα εφαρμοστεί ένα DSS (Σύστημα Υποβοήθησης Λήψης Αποφάσεων) πλαισιωμένο από κανόνες, που θα υποστηρίζει των συντονισμό των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) και των διαδικασιών μέσα από συνεργατικές δομές ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.1.2.: «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού (ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών, τεχνολογική αναβάθμιση μεταποιητικών μονάδων, απόσυρση αργούντος επιχειρηματικού δυναμικού, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ποιοτική αναβάθμιση τουριστικών μονάδων/υπηρεσιών με την στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Ηλείας και κάλυψης των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, • Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Ηλείας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις παραλιακές και στις ορεινές περιοχές της Ηλείας περιοχές, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων και στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και • Παροχή επιδοτήσεων και δανείων (70% των δαπανών) ύψους έως 100.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηματοδότηση επενδύσεων, με μεγαλη περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο (2-3 %) και ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στις ορεινές περιοχές της Ηλείας καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στις ορεινές και στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας αυτές από Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  140 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό. Η δράση θα έχει στόχο υπάρχουσες και νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους (ενδεικτικά): ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά. Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ. και ειδικές δρασεις είναι: . Δημιουργία- διαμόρφωση – ανακαίνιση – αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο . Μηχανήματα και Εξοπλισμός, . Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, . Λογισμικό, . Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, . Προβολή – Προώθηση, . Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια – μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).

Î Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός υπάρχουσας καταλυματικής υποδομής 100.000.000 € Î Δημιουργία νέων μονάδων στην παράκτια ζώνη 50.000.000€ Î Δημιουργία 20 νέων μονάδων αγροτουρισμού- οικοτουρισμό αγροκτήματα 20.000.000€ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  141 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 3.1.3.: «Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών - Τεχνολογική αναβάθμιση μεταποιητικών μονάδων .» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Αφόρα την υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση του Μεταποιητικού τομέα και Εμπορίας σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες και θα επενδύσουν σε: . Κτίρια και επεκτάσεις κτιρίων και υποστατικών, . Καινούργια μηχανήματα και εξοπλισμός, . Μεταφορά Τεχνογνωσίας με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, στη δημιουργία απασχόλησης, στην αύξηση της παραγωγικότητας ή/ και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής, διοίκησης, οργάνωσης και ελέγχου των επιχειρήσεων και στην παραγωγή νέων προϊόντων(επεξεργασία, συσκευασία και παραγωγή) για ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς. Η αναβάπτιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και του τεχνολογικού επιπέδου των μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες μεταποιητικές µμονάδες θα πρέπει να βοηθηθούν προς τις εξής κατευθύνσεις: . Την γνώση, αφομοίωση και εφαρμογή βελτιωμένων προϊόντων και µμεθόδων παραγωγής(Know-How), µε θετική επίδραση στο περιβάλλον. . Την απόκτηση σημάτων ποιότητας. . Την παραγωγή επώνυμων προϊόντων. . Την συνεργασία για την προβολή της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, την ανταλλαγή εμπειριών και την κατανομή εργασίας. . Την εισαγωγή νέων µμεθόδων παραγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και διανομής µε βελτιωμένες επιδόσεις στην µμείωση του κόστους διάθεσης. . Την βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού. . Την βελτίωση της ευελιξίας και της παραγωγικότητας των μονάδων. Για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας θα προωθηθούν δράσεις που θα αφορούν: . στη δημιουργία νέων μονάδων μεταποίησης και εμπορίας , και στην επέκταση των υφιστάμενων ή τη μετεγκατάσταση μονάδων . . στην αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων για την αυτοματοποίηση των διοικητικών, οικονομικών, επιχειρηματικών και παραγωγικών διαδικασιών. . στη συμπλήρωση και βελτίωση της υποδομής για την υποδοχή, τυποποίηση-συσκευασία και διακίνηση για τη βελτίωση της ποιότητας, υγιεινής και εμπορικής παρουσίασης των προϊόντων. . στην επεξεργασία των υπολειμμάτων προϊόντων . στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τρόπων συσκευασίας και την αξιοποίηση παραδοσιακών τοπικών συνταγών. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  142 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των υγειονομικών συνθηκών παραγωγής και στην προστασία του περιβάλλοντος. . στη βελτίωση των συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων, και στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.1.4.: «Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών - Ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Μετατροπή υφιστάμενων και νέων κτιρίων επιχειρήσεων, σε κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, ώστε όταν ένα κτίριο υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, θα πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού(κυρίως ), Εμπορίου και Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση : . Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους γραφείων, παραγωγής και αποθήκευσης . Αγορά-μεταφορά-εγκατάσταση εξοπλισμού, και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος . . παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και την αποθήκευσή της . εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  143 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 3.1.5.: «Δημιουργία στοχευμένης υποδομής για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, όπως ορισμένα έργα υποδομής, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα (πχ τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια, διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες, καφενεία), μικρές υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης κτλ.).» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια: • Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου - υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (υπαρχει μικρό αλιευτικό που προσχώνεται, προστασία απο προσχώσεις, υποδοχή σκάφων με μεγαλύτερο εκτόπισμα, κατασκευή προσήνεμου μόλου) 5.000.000€ • Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Σκαφιδιάς 1.000.000€ • Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Δήμου Ζαχάρως - υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (δεν υπαρχει καμία κατασκευή μετα τις εκβολές του Αλφειού ούτε φυσικός όρμος για τη δημιουργία του) με σκοπό την αύξηση αλιείας και τουριστικής δραστηριότητας 4.000.000€ • Αξιοποίηση Λιμενικής υποδομής στη Λίμνη Καϊάφα όπου υπάρχουν εκτεταμένα κρηπιδώματα στο εσωτερικό της λίμνης ( να εξεταστεί η δυνατότητα πρόσβασης απευθείας απο τη θάλασσα) 1.000.000€ Î Διαδρομές, Οικοτουριστικές διαδρομές και αξιοποίηση περιοχών: •

Αναβάθμιση - Σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο- Αρχαία Ολυμπία - τουριστικό τρένο ( πεπαλαιωμένη μονή μετρική γραμμή) - ανάπλαση σταθμών και περιβάλλοντα χώρου σήμανση - ασφάλεια" 10.000.000 €

Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών - Ορεινή οδός Αρχαία Ήλιδα-Αρχ. Ολυμπία και δρόμους του Παυσανία 3.000.000€

Οικοτουριστικές διαδρομές και αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της Ηλείας με στόχο: - Ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών, - Δημιουργία νέων Οικοτουριστικών διαδρομών, - Ανάδειξη-ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών συνδυαζόμενη με ήπιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για προσέλκυση τουρισμού και που θα ενισχύσουν και συναφείς μορφές τουρισμού, σε σειρά περιοχών σε όλη τη Ηλεία: . Ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής του βουνού Κατάκολου και του κάστρου Αρχαίας Φειάς- Ανάδειξηανάπλαση μονοπατιών. (Σύνδεση με τουρισμό κρουαζιέρας) 5.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  144 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Αξιοποίηση διαδρομών στον Αλφειό ποταμό( πρόγραμμα για μικρά δημόσια έργα και ήπιες παραγωγικές επενδύσεις αγροτουρισμού, προϊόντα αγροκτήματος) 5.000.000€ . Ανάπλαση παραλίμνιου χώρου τεχνητής λίμνης Πηνειού (μοντέλο της λίμνης πλαστήρα)- Η λίμνη δεν έχει κυματισμό και προσφέρεται ως αντιαθλητικό κέντρο για προετοιμασία ομάδων και υπάρχει οικίσκος φύλαξης σκαφών. 5.000.000€ . Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης Δρυοδάσους Φολόης 5.000.000€ . Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης εθνικού πάρκου Στροφυλιάς - Κοτυχίου-(natura) 5.000.000€ . Επιχειρησιακό σχέδιο παρόχθιας περιοχής ΝΕΔΑ καταρράκτες ΝΕΔΑ 10.000.000€ . Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης περιοχής εκβολών Πηνειού - θίνες Βαρθολομιού(natura) 3.000.000, € •

Δασικά χώρια στο δρυοδάσος Φολόης - ελατοδάσος ΛαμπείαςΚρυόβρυση - Τσίπιανα – Φιγαλεία 5.000.000€

Î Τόνωση της ανταγωνιστικότητας τουριστικών προορισμών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήματα (πχ τουριστικά και αλιευτικά καταφύγια, διαδρομές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέματος (παλιές βιοτεχνίες, καφενεία), μικρές υποδομές οικοτουριστικής ανάπτυξης κτλ.) •

Με στόχο την Βελτίωση του Αγροτικού Εισοδήματος την Ενίσχυση του Τουριστικού Τομέα την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας την Προστασία και Αξιοποίηση του Περιβάλλοντος και τη Ανασυγκρότηση των Πυρόπληκτων και Σεισμόπληκτων Περιοχών και συνεπακόλουθα της διατήρησης & αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών . Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυνητικότητας υποδοµών διανυκτέρευσης . Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων . Ιδρύσεις επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων Οικοτεχνίας & χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων . Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου . Ανακαίνιση & ανάπτυξη χωριών . Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων . Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση . Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων . Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, . γεφύρια) . Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν . παραγωγική δραστηριότητα µόνο κατά το παρελθόν και

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  145 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. . . . . . .

ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου Παραβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται µε τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά.

Î Δημιουργία προπονητικών κέντρων στο δρυοδάσος Φολόης - ελατοδάσος Λαμπείας - Αλιφείρας 15.000.000,00 ΣΔΙΤ προώθηση αθλητικού τουρισμού Î Αθλητικό κέντρο Αρχαίας Ολυμπίας: Δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου με διεθνή ακτινοβολία).Υπάρχει έκταση αγορασμένη 100 στρ προμελέτη. Κολυμβητήριο.(Στάδιο, κλειστό γήπεδο, γήπεδα 5 Χ 5 , βόλεϊ, λοιπά υποστηρικτικά κτίρια) 50.000.000€ Î Δημιουργία οργάνωση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη λίμνη Πηνειού (Η λίμνη δεν έχει κυματισμό και προσφέρεται ως αντιαθλητικό κέντρο για προετοιμασία ομάδων και υπάρχει οικίσκος φύλαξης σκαφών.) 3.000.000€ Î Δημιουργία Οργάνωση Πίστας Μηχανοκινήτου Αθλητισμού στη λίμνη Μουριάς. 10.000.000€. Î Δημιουργία Ποδηλατικών διαδρόμων στις περιοχές χώρων ιδιαίτερου φυσικού και οικολογικού ενδιαφέροντος στην Αρχ. Ολυμπία Διαδρομή Αλφειού, και περιοχή του Κατάκολου, του οροπεδίου Φολόης, δασούς Θινών και λίμνης Καϊάφα. 10.000.000€. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.1.6.: «Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών - » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. της Ηλείας που δραστηριοποιούνται στους τομείς

Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & και στην Αγροτική παραγωγή και σε Κωδικούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) και Καθεστώς Ενίσχυσης που θα αναφέρεται αποκλειστικά στην Ηλεία και ενίσχυση δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηλείας . Î Χαρακτηρισμό και Οριοθέτηση δυο(2) Περιοχών Ολοκληρωμένης

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στην Ηλεία (στην Βόρεια και την Νότια Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  146 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

)ως οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης με την δημιουργία ενός συνόλου τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.1.7.: «Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών -» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  147 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ, ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ» Ειδικοί Στόχοι 3.2.: → Ανάπτυξη / διεύρυνση των συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων της Ηλείας. → Αύξηση των εξαγωγών της Ηλείας.

Τύπος Δράσεων 3.2.1.: «Ενέργειες διεθνοποίησης και εξαγωγών των επιχειρήσεων σε συνεργασία με εθνικούς φορείς» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δημιουργία εμπορευματικού διαμετακομιστικού κέντρου. Î Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters), προς την κατεύθυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Î Ενεργή συμμετοχή για τη δημιουργία φορέα για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (κυρίως ελαιολάδου και κρασιού) με αγορές του εξωτερικού για εξαγωγές. Δημιουργία Περιφερειακού θεσμικού οργάνου. Î Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον εξαγωγικό προσανατολισμό των παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους, με ανά προσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Î Συμμετοχή της Π.Δ.Ε. και της Π.Ε. Ηλείας. σε διεθνείς εκθέσεις, φόρουμ κ.λ.π. για την προώθηση και προβολή των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Διασύνδεση των δράσεων των εξαγωγικών επιχειρήσεων της περιοχής (είτε μεμονωμένες είτε σε συνεργατικά σχήματα) με ήδη δομημένα CLUSTER εξαγωγικών φορέων από ΠΣΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΚ. . Συμμετοχή στο δίκτυο «Enterprise Europe Network» το οποίο βοηθά τις εταιρείες, και ιδίως τις ΜΜΕ, να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς και, επίσης, παρέχει υποστήριξη για τη διεθνοποίηση τους . . Εξαγωγές με την υποστήριξη αντιπροσώπων ως βασική μέθοδος, άμεσης προσέγγισης αγορών . . Εδραίωση γραφείου πωλήσεων στο εξωτερικό ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υφιστάμενες και υπό ίδρυση

και επιχειρήσεις της Ηλείας. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  148 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υφιστάμενες και υπό ίδρυση και επιχειρήσεις

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.2.2.: «Ώθηση επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. - Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα, δημιουργική, θαλάσσια και πράσινη οικονομία. Υποστήριξη του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Προώθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και του οικολογικού σχεδιασμού σε προϊόντα και υπηρεσίες.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων ανάπτυξης τουρισμού σε ευρεία βάση και σύνδεση των ειδικών μορφών και εναλλακτικών τύπων τουρισμού (ιαματικός , αθλητικός , οικολογικός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, γαστρονομικός κλπ συνδυαστικά µε τον γενικότερο τουρισμό και ιδιαίτερα με το τουρισμό κρουαζιέρας η ένταξή της στο συνολικό τουριστικό σχεδιασμό, επιφέροντας άμεσα και σημαντικά οφέλη και την προσέλκυση νέων κατηγοριών τουριστών µε ειδικό ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί στηρίζεται στους εξής έξι βασικούς άξονες: - την αναβάθμιση της ποιότητας της προσφοράς, - τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος, - την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, - την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, - την προώθηση και την προβολή της µε νέα εργαλεία και σύγχρονες μεθόδους, - Διαμόρφωση χωρικών πόλων εξυπηρετήσεων και υπηρεσιών προσέλκυσης των τουριστών. • Ενίσχυση και υποστήριξη εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής όπως Συνεδριακά Κέντρα, αίθουσες συνεδρίων, Κέντρα Θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, Μαρίνες, Ιαματικές Πηγές και τόπους τουριστικής επίσκεψης που συμπληρώνουν την εικόνα της τουριστικής προσφοράς στην Ηλεία και ειδικότερα: . Συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός με βασικό άξονα την Αρχ. Ολυμπία . Θρησκευτικός τουρισμός σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις . Ηλείας – Ωλένης &Ολυμπίας – Τριφυλίας. . Πολιτιστικός τουρισμός . Οικοτουρισμός . Γαστρονομικός Τουρισμός . Θεραπευτικός - Ιαματικός τουρισμός: αξιοποίηση των ιαματικών πηγών Κυλλήνης, Υρμίνης και Καϊάφα μέσω ειδικών

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  149 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

προγραμμάτων ανάπτυξης θεραπευτικού τουρισμού καθώς και αλλων μικρών ιαματικών πηγών . Αθλητικός τουρισμός: με επίκεντρο την λίμνη Καϊάφα την λίμνη Πηνειού και τα ποτάμια της Ηλείας και την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στη λίμνη της Μουριάς, καθώς και την αξιοποίηση του Οροπεδίου Φολόης για την φιλοξενία και προπόνηση αθλητικών ομάδων. . Αγροτουρισμός: Ελληνική φύση - Οικολογικός τουρισμός: Τουρισμού Φύσης σε ιδιαιτέρου κάλλους περιοχές που στην Ηλείας είναι πολλές : Κοτύχι, δάσος Στροφυλιάς, οροπέδιο Φολόης, θαλάσσια ζώνη από ακρ. Κυλλήνης έως όρια νομού, θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας - ακρ. Κατάκολο έως Κυπαρισσία, χώροι που έχουν ανάγκη αξιοποίησης με περιβαλλοντική ευαισθησία αλλά και προς όφελος των κατοίκων της Ηλείας . Εκπαίδευση: Ενημέρωση των επιχειρηματιών και εργαζόμενων με ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης και ενημέρωσης .

Διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ γαστρονομίας, πολιτιστικών , παραδοσιακών συνταγών , προϊόντων κλπ .

Υποστήριξη των μικρών τοπικών παραγωγών και οινοπαραγωγών, ελαιοπαραγωγών κλπ με την ενίσχυση της διάθεση τοπικών προϊόντων από τα εστιατόρια, τα cafes ή τα ξενοδοχεία, έστω και µε υψηλότερο κόστος, αναβαθμίζει το τουριστικό προϊόν μίας περιοχής και συμβάλλει στην αύξηση της τουριστικής κίνησης.

Επιβράβευση, από τους τοπικούς φορείς, των εστιατορίων και τουριστικών μονάδων εστίασης, µε βάση τον υποδειγματικό τρόπο λειτουργίας τους και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες. 37

Έκδοση και δωρεάν διανομή τοπικών τουριστικών γαστρονομικών οδηγών, έτσι ώστε ο καταναλωτής - ιδιαίτερα την τουριστική περίοδο – να μπορεί να πληροφορηθεί, πού μπορεί να γευτεί ποιοτικά την τοπική κουζίνα και να γνωρίσει τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου που επισκέπτεται.

Εκπαίδευση φυσικά που να αφορά ευρύτερα την Μεσογειακή διατροφή δίνοντας βάρος στα τοπικά προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί, φέτα, μέλι κλπ.)

Τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα: - Ενίσχυση της πιστοποίησης , τυποποίηση και προώθησης τοπικών προϊόντων της Ηλείας η απόκτηση σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ, λογότυπου ΕΠΙΠ, απόκτηση σημάτων πιστοποίησης χαρακτηριστικών ποιότητας μικροκλίματος τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη των εξαγωγών με την οργανωμένη εκστρατεία δημιουργίας ισχυρού brand-name για όλα τα προϊόντα της περιοχής, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή, το φυσικοβιολογικό περιβάλλον ανάπτυξής τους, την αρχαιοελληνική ρίζα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων καλλιέργειας και το αίσθημα που προκαλεί ένα προϊόν από την Ολυμπιακή γη και κυρίως τα τοπικά προϊόντα αιχμής: φράουλα

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  150 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

,καρπούζι, ελαιόλαδο, ελιές ,τουρσιά πιπεριές ,κρασί ,σταφίδα, μέλι, γάλα, προϊόντα γάλακτος, τυροκομικά (φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα),λαχανικά , φρούτα, κρέας , προϊόντα κρέατος ( παστό χοιρινό, ), βιολογικά προϊόντα, οινοπνευματώδη παραδοσιακής τοπικής παραγωγής, , πολλά είδη ζυμαρικών - Ίδρυση τοπικών δομών τυποποίησης και πιστοποίησης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  151 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.3: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ειδικοί Στόχοι 3.3.: → Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της Ηλείας. → Προώθηση πωλήσεων νέων προϊόντων και υπηρεσιών. → Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters).

Τύπος Δράσεων 3.3.1.: «Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και προώθηση πωλήσεων νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις της Ηλείας.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την προώθηση των πωλήσεων νέων προϊόντων και υπηρεσιών.. Î Ενίσχυση ανάπτυξης και εφαρμογής επιχειρηματικών σχεδίων υφιστάμενων επιχειρήσεων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.3.2.: «Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters) » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Στήριξη δημιουργίας αγροδιατροφικών συμπράξεων οι οποίες θα αποτελούν τον κρίκο σύνδεσης της παραγωγής τροφίμων με την εφοδιαστική αλυσίδα, τους χώρους εστίασης, του εμπορίου και των καταναλωτών με σκοπό την στήριξη, ανάδειξη , προβολή και προώθηση διατροφικών προϊόντων που παράγονται στην Περιφέρεια Ηλείας.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  152 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία Συνεργατικών σχημάτων (clusters), προς την κατεύθυνση: • Συνεργατικών σχημάτων σήματος (Label cluster) ώστε φορείς και επιχειρήσεις της Ηλείας να τεθούν υπό ένα σήμα ή ένα ίδιο πιστοποιητικό κυρίως στην αγροτική οικονομία προς την κατεύθυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. • Συνεργατικών σχημάτων ομαδικών αγορών (group purchasing cluster) για ομαδικές παραγγελίες του εξοπλισμού, ομαδική αγορά υπηρεσιών,. • •Συνεργατικών σχημάτων προστιθέμενης αξίας (value chain cluster), αναδόχου (-ων) - προμηθευτών – υπεργολάβων για συγκέντρωση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας. • Συνεργατικών σχημάτων «εδαφικό» cluster (“territorial” cluster) για την διαχείριση της περιοχών της Ηλειας στον τομέα του τουρισμού (κρουαζιέρα, ομαδικά γκρουπ , αγροτουρισμός κλπ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.3.3.: «Δημιουργία δικτύων με επίκεντρο τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις αγορές& την ποιοτική γεωργία» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ενίσχυση της δικτύωσης των μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, πολιτιστικών εκδηλώσεων για την δημιουργία συστάδας πολιτισμού στην Επαρχία Ολυμπιας σε συνδυασμό με την Αρχαία Ολυμπία και την Αρχ. Ήλιδα . Î Ενίσχυση δημιουργία δικτύων ποιοτικής γεωργία και δομών δικτύωσης τουρισμού και στήριξης συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τοπική οικονομία με σκοπό την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού για τη διάθεση διατροφικών-αγροτικών προϊόντων (short food supply chains): • Δημιουργία δικτύων ποιοτικής γεωργία με την ενίσχυση : - «Οριζόντιων» δικτύων παραγωγών τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων ή προσφοράς ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών - «Κάθετων» δικτύων διασύνδεσης αγροτικού, διατροφικού, τουριστικού, πολιτιστικού ή/και περιβαλλοντικού τομέα) - Δράσεων προώθησης στις αγορές - δημιουργίας επισκέψιμων χώρων στις επιχειρήσεις παραγωγής με εκθετήρια, θεσμοθετημένα events κατά την συγκομιδή/ παραγωγή, οργάνωση «διαδρομών προϊόντων (π.χ. «δρόμοι της ελιάς και του ελαιολάδου, της αμπέλου, της σταφίδας και του κρασιού, του τυριού» κλπ). Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  153 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Ενίσχυση της δημιουργία δομών δικτύωσης τουρισμού στην ύπαιθρο – Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας Δομές Δικτύωσης - Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας(κοινωνική συναίνεση – επιχειρηματική συμφωνία) με στόχο την : - Διαφύλαξη παραδοσιακών, αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής - Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς - Προστασία περιβάλλοντος από τουριστικές δραστηριότητες - Προστασία καταναλωτών από κερδοσκοπικές πρακτικές - Εκπαίδευση, κατάρτιση, ευαισθητοποίηση των εταίρων και προσωπικού - Σχεδιασμός και προώθηση ειδικού ποιοτικού σήματος για παρεχόμενες υπηρεσίες - Συνεργασία με ειδικούς για μεταφορά τεχνογνωσίας - από κοινού προβολή και προώθηση των επιχειρήσεων της περιοχής - Ποιοτική και οργανωμένη παροχή υπηρεσιών, οργάνωση δραστηριοτήτων για τον ελεύθερο χρόνο, διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεργασία με τουριστικά γραφεία - Συνεργασία με μικρές επιχειρήσεις παραγωγής εδώδιμων τοπικών προϊόντων ή με επιχειρήσεις παραγωγής παραδοσιακών χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης - Συνεργασία με τοπικά δίκτυα (δίκτυο τυροκόμων, κρασιού και επισκέψιμων οινοποιείων)Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.3.4.: «Δημιουργία δομής πιστοποίησης (δημιουργία περιφερειακού συμφώνου ποιότητας και σήματος, καθώς και μηχανισμού ποιοτικής & οικολογικής πιστοποίησης επιχειρήσεων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Δημιουργία Ηλειακού –Ολυμπιακού συμφώνου ποιότητας και σήματος, καθώς και μηχανισμού ποιοτικής & οικολογικής πιστοποίησης επιχειρήσεων) με την απόκτηση σημάτων ΠΟΠ και ΠΓΕ, λογότυπου ΕΠΙΠ, απόκτηση σημάτων πιστοποίησης χαρακτηριστικών ποιότητας μικροκλίματος τα οποία θα διευκολύνουν την πρόσβαση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη των εξαγωγών με την οργανωμένη εκστρατεία δημιουργίας ισχυρού brand-name για όλα τα προϊόντα της περιοχής, με έμφαση στη μεσογειακή διατροφή, το φυσικοβιολογικό περιβάλλον ανάπτυξής τους, την αρχαιοελληνική ρίζα Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  154 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

των χρησιμοποιούμενων μεθόδων καλλιέργειας και το αίσθημα που προκαλεί ένα προϊόν από την Ολυμπιακή γη. Î Δημιουργία φορέα πιστοποίησης των βιομηχανιών επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων για τη βελτίωση της ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. (πρότυπα ISO 22000, ISO 22000pass, 9001, HACCP κ.λ.π.). Î Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας (ιχνηλασιμότητα ). Î Επέκταση της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στις επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.3.5.: «Υποστήριξη της υποδομής σε υπάρχοντα cluster επιχειρήσεων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Δεδομένης της απουσίας

συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων, τα προτεινόμενα cluster (3-4 με διαφορετικά θεματικά αντικείμενα από τον πρωτογενή και μεταποιητικό κλάδο) θα συσταθούν από τη αρχή και θα φιλοξενούνται στο προτεινόμενο Ερευνητικό Πάρκο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Υπό ίδρυση και υφιστάμενες

επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , Επιμελητήρια, Μηχανισμοί υποστήριξης Επιχειρήσεων και ΑΕΙ / ΤΕΙ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  155 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.4: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΝΑ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» Ειδικός Στόχοι 3.4.: → Ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας από τις επιχειρήσεις. → Ενθάρρυνση της καινοτόμου δημιουργικότητας των νέων

Τύπος Δράσεων 3.4.1.: «Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ να εμπλακούν σε διαδικασία ανάπτυξης και καινοτομίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση των επιχειρήσεων για ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας. Οι τομεις ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων: . Αθλητικός τουρισμός αναψυχής Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με τον αθλητισμό για λόγους αναψυχής. Οι αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής μπορούν να αναπτύσσονται: -

στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, αετοσανίδα, κολύμβηση, θαλάσσιο έλκηθρο, λοιπά θαλάσσια αθλήματα ).

-

σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. κανόε – καγιάκ, rafting κ.ά.).

-

σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή / και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ. ορειβασία, αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών - δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία, μίνιγκολφ κ.ά.).

. Θαλάσσιος τουρισμός Η μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το θαλάσσιο (marine) και το παράκτιο (coastal) περιβάλλον. Κατά κανόνα αφορά σε δραστηριότητες που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις και δραστηριότητες (π.χ. κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής, ιστιοπλοΐα, yachting-motor boatΠ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  156 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

sailing boat κ.ά.). Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρισμό θάλασσας ο οποίος περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.1 ανωτέρω. . Τουρισμός υπαίθρου ως μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον εξαιρουμένων των αστικών, των θαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών. Οι κυριότερες επιμέρους μορφές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά: -

Ο φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες. Ο τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας που αναπτύσσεται σε περιοχές που διαθέτουν άξια παρατήρησης χλωρίδα ή πανίδα.

-

Ο περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου.

-

Ο περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.

. Γαστρονομικός τουρισμός ως μορφή του τουρισμού που ενθαρρύνει τη συμμετοχή του επισκέπτη σε εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας μιας συγκεκριμένης περιοχής. Οι κυριότερες επιμέρους ενέργειες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι ενδεικτικά: -

Διακριτή ενσωμάτωση της τοπικής κουζίνας στα προσφερόμενα εδέσματα.

-

Δημιουργία ή/και διάχυση γαστρονομικών και οινοτουριστικών διαδρομών.

-

Επισκέψεις σε μονάδες και εργαστήρια παραγωγής και μεταποίησης τοπικών προϊόντων (παραδοσιακά ελαιοτριβεία, αγροκτήματα, αμπελουργικές ζώνες, οινοποιεία, εργαστήρια κ.λπ.).

-

Γευσιγνωσία.

-

Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις.

-

Ειδικές εκθέσεις μόνιμου χαρακτήρα.

-

Εφαρμογές εικονικής περιήγησης.

-

Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

. Τουρισμός υγείας και ευεξίας ως μορφή αυτή απευθύνεται σε επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η μορφή αυτή αφορά ακόμη σε επισκέπτες οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ και συγκεκριμένα άτομα με κινητικά Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  157 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

προβλήματα, με προβλήματα όρασης ή ακοής, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.. Ζητούμενο εδώ είναι η διασφάλιση υποδομών και συνθηκών προσβασιμότητας για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ στις εναλλακτικές τουριστικές δραστηριότητες. Σχετικά με τις ανωτέρω διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων μορφών, σημειώνεται ότι αυτές είναι απολύτως ενδεικτικές (και όχι δεσμευτικές) και προσπαθούν να αποτυπώσουν και να ομαδοποιήσουν τις επιμέρους τουριστικές δραστηριότητες με βάση τα πλέον διαδεδομένα αγοραστικά ενδιαφέροντα των τουριστών - καταναλωτών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Κατά συνέπεια, τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν δύναται να αφορούν, τόσο σε ειδικές/εναλλακτικές δραστηριότητες ή μορφές οι οποίες πιθανώς δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διακρίσεις ταξινομήσεις, όσο και σε συνδυασμό των επιμέρους ειδικών/εναλλακτικών μορφών, ανεξάρτητα από την ανωτέρω ταξινόμησή τους. Î Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα από τους νέους σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι: . Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. . Η προσωποποίηση - εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας. . Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμεΑ κ.λπ.). . Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού. . Η διασύνδεση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων με την τοπική παραγωγή. . Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων. . Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. . Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. . Η διάχυση και ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. . Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα από τους νέους για την Ενεργειακή Αξιοποίηση βιομάζας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή θερμότητας, ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λ.π.) είτε με απ’ ευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και στερεά καύσιμα μέσω θερμοχημικών ή βιοχημικών διεργασιών (Βιομάζα τα προϊόντα, , τα παραπροϊόντα και τα κατάλοιπα της γεωργικής, , Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  158 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

δασικής και ζωικής παραγωγής τα παραπροϊόντα, , από τη βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω προϊόντων τα αστικά λύματα και σκουπίδια, υπολείμματα ελαιοπαραγωγής (λιόκλαρα ), καλάμια, και οι οργανικές ύλες από φυσικά οικοσυστήματα π..χ. . αυτοφυή φυτά, , δάση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

: Επιχειρήσεις της Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.4.2.: «Δημιουργία τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης σε ΜΜΕ» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Πέραν της προτεινόμενης στελέχωσης

τμημάτων R&D στο ερευνητικό πάρκο, δυνατότητα με μορφή επενδυτικών κινήτρων θα πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις να συστήσουν ή και να ενισχύσουν εσωτερικά τμήματα εφαρμοσμένης έρευνας, που να διατελούν βασικές ερευνητικές δράσεις, άμεσα σχετιζόμενες με την παραγωγή τους. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

: Επιχειρήσεις της Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  159 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ»-ΕΚΤ» Ειδικοί Στόχοι 3.5.1: → Διατήρηση των θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις της Ηλείας. → Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων της Ηλείας. → Στοχευμένη ανάδειξη δεξιοτήτων. → Επιβράβευση καινοτόμων πρωτοβουλιών νέων. → Προβολή και προώθηση νέων καταναλωτικών προτύπων.

Τύπος Δράσεων 3.5.1.1: «Δράσεις υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων» (Ενδεικτικά: κατάρτιση, mentoring κλπ.) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος αναδιοργάνωσης. Î Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της τους-σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης. Î Ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Î Κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων σε αντικείμενα που σχετίζονται με την παραγωγή/ προώθηση τοπικών (αγροτικών, μεταποιητικών) προϊόντων, τη γαστρονομία, την παροχή υπηρεσιών τουρισμού και άλλων ανερχόμενων τομέων. Î Καθιέρωση βράβευσης καινοτόμων ιδεών στο πλαίσιο ετήσιου διαγωνισμού που θα συνοδεύονται από παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, αυξημένες ενισχύσεις κ.ά. Î Επαφή δυνητικών καταναλωτών με τοπικά προϊόντα (διαμόρφωση

μικρών χώρων επισκεψιμότητας, κατάρτιση εργαζομένων και επιχειρηματικών σε θέματα γευσιγνωσίας, οργανωμένες επισκέψεις μαθητών σε επιχειρήσεις παραγωγής ποιοτικών προϊόντων).

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  160 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Επιχορήγησης των επιχειρήσεων για την πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής. Î Ενίσχυση των ΜΜΕ για συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την δημιουργία ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές προς όφελος των επιχειρήσεων: . Υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής. . Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού. . Δράσεις κατάρτισης / επανακατάρτισης του προσωπικού με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Î Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης/επανακατάρτισης και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας της Ηλείας (κυρίως στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της κτηνοτροφίας και του τουρισμού ) σε σύγχρονες θεματικές (Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακή Εξωστρέφεια, Χρηματοδότηση και καινοτομία, ECO INNOVATION κ.α.) με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Ηλείας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και να περιλαμβάνουν: . επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση. . επισκέψεις σε υποδειγματικές εκμεταλλεύσεις. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες ηλεκτρονικών εφαρμογών και παρακολούθηση με επισταμένο mentoring. .

Περιοδική ενημέρωση νέων εφαρμογών μέσω τηλεκπαίδευσης και θεματικών κύκλων webinars. Τα Webinars προσφέρουν την δυνατότητα, όχι μόνο εκπαίδευσης σε εφαρμοσμένες λύσεις αλλά και διαδραστικότητας με τους λοιπούς συμμετέχοντες, ενισχύοντας το κίνητρο της συνεργατικότητας και ανταγωνιστικότητας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις , Συλλογικοί Φορείς, Επιστημονικοί Φορείς της Ηλείας, πάροχοι κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  161 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3.6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» (ΕΓΤΑΑ) Ειδικοί Στόχοι 3.6.: → Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα. → Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του πρωτογενή τομέα. → Διαφοροποίηση των εκμεταλλεύσεων και ενσωμάτωση της χρήσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. → Μείωση του μέσου όρου ηλικίας των αρχηγών γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. → Αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εκμεταλλεύσεων. → Οργάνωση της αλυσίδας τροφίμων. → Βελτίωση της ποιότητας τροφίμων, Π.Ο.Π. και ιχνηλασιμότητα . → Αύξηση των πωλήσεων αγροτικών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων. → Ηλειακό Brand name. → Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αρχηγών εκμεταλλεύσεων και εργαζομένων σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και των απασχολούμενων στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία σε νέες μεθόδους και σε θέματα ασφαλών συνθηκών εργασίας.. → Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ανθρώπινου δυναμικού εκτός γεωργικού τομέα. → Εκσυγχρονισμός του παράκτιου αλιευτικού στόλου μικρής κλίμακας.

Τύπος Δράσεων 3.6.1.: «Υποστήριξη της τοπικής αγροτικής παραγωγής - Ενίσχυση της διαφοροποίησης του αγροτικού και αλιευτικού τομέα και της μεταποίησης, στην κατεύθυνση της τυποποίησης, της αναγνωρισημότητας και της διάθεσης των προϊόντων στις διεθνείς αγορές (με έμφαση στα τοπικά και τα βιολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και την αλλαγή χρήσης σκαφών» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  162 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση ,εμπορία ή και ανάπτυξη των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, για την βελτίωση . των συνολικών επιδόσεων της γεωργικής εκμετάλλευσης. . τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων Î «Αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα» • Ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης της αναδιάρθρωσης των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα • Ενίσχυση των καινοτόμων επενδύσεων για αναδιάρθρωση των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα. • Επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης Î Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. -

Δημιουργία μεταποιητικών μονάδων όπως τυποποιητήρια μελιού, τυροκομεία, χυμοποιεία, εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων, ξηραντήρια-τυποποιητήρια αρωματικών φυτών-επεξεργασία για παραγωγή αιθέριων ελαίων.

-

Επέκταση, εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κτιριακά & μηχανολογικά για ελαιοτριβεία

Î «Στήριξη της ανανέωσης των γενεών στον αγροτικό τομέα» με ενίσχυση επενδύσεων εκκίνησης επιχείρησης για • νέους γεωργούς • μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές • ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων • Ετήσιες ενισχύσεις στους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που μεταβιβάζουν τη μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό. • Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων με πρώτη εγκατάσταση νέων αγροτών. • Ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών στις εκμεταλλεύσεις. Î Δημιουργία Δενδροκομικού σταθμού με σκοπό: τη διάθεση υγιούς και αυθεντικού πολλαπλασιαστικού υλικού, την αξιολόγηση νέων υποκειμένων για τα εσπεριδοειδή και την παροχή γεωργικής γνώσης. Î «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της αλιείας, ιδίως των παράκτιων στόλων μικρής κλίμακας και βελτίωσης της ασφάλειας ή των συνθηκών εργασίας» Î Ενίσχυση της ανανέωσης των αλιευτικών σκαφών ή / και εκσυγχρονισμού του αλιευτικού και ναυσιπλοΐκού εξοπλισμού.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  163 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Μέτρο Ενίσχυσης Μεταποιητικών Επιχειρήσεων: Δικαιούχοι 20 έως 30 Επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός : 60.000.000,00 € Î Υποστηρικτική υποδομή υποδοχής και εξυπηρέτησης επενδυτών.: Δικαιούχοι 20 έως 30 Επενδυτές. Προϋπολογισμός : 20.000,00 € Î Πιστοποίηση – Γεωγραφική ένδειξη για τα τοπικά προϊόντα: Καρπούζι – Πατάτα – Φράουλα. Προϋπολογισμός : 60.000,00 € Î Εκπαίδευση αγροτών σε υπάρχουσες και νέες καλλιέργειες :Δικαιούχοι 500 Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 € Î Μείωση Νιτρορύπανσης προερχόμενη από την Γεωργία: Δικαιούχοι 100. Προϋπολογισμός : 3.000.000,00 € Î Νέοι αγρότες – Εγκατάσταση Νέων αγροτών(Γήρανση Αγροτικού Πληθυσμού. Αποφυγή ερήμωσης υπαίθρου. Να ενταχθούν 500 νέοι αγρότες): Δικαιούχοι 400. Προϋπολογισμός : 7.000.000,00 € Î Σχέδια Βελτίωσης για την φυτική & ζωική παραγωγή: Δικαιούχοι 500. Προϋπολογισμός : 7.000.000,00 € Î Δημιουργία Δικτύου Γεωργικών προειδοποιήσεων: Μετεωρολογικό Δίκτυο και Προειδοποιήσεις. Προϋπολογισμός : 1.000.000,00 € Î Εκσυγχρονισμός & επέκταση θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Î Κτηνοτροφικές Περιοχές: • Ειδικό πρόγραμμα Υποστήριξης Κτηνοτρόφων : - Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - σχέδια βελτίωσης: απαιτείται εκσυγχρονισμός τουλάχιστον για 1.500 γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αναβάθμιση- εκσυγχρονισμός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" . 50.000.000€ - Αδειοδότηση λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων - Ηλεκτροδότηση Εγκαταστάσεων - Οδικό δίκτυο - Βελτίωση βοσκοτόπων (λίπανση – σπορά) -Διαχείριση βοσκοτόπων στην Ορεινή και Ημιορεινή Ηλεία(Τεχνητοί λειμώνες ομβροδεξαμενές- λιμνοδεξαμενές- κτηνοτροφικοί δρόμοι) 10.000.000€ - Κτηνοτροφικά πάρκα (Πηνεία - Αλίφειρα-Ανδρίτσαινα 20.000.000€ - Ενισχύσεις για την αγορά ζωικού κεφαλαίου υψηλής γενεαλογικής αξίας. 10.000.000€ - Κατασκευή, εκσυγχρονισμός κτηνο/πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (στάβλος, αμελκτήριο, παρασκευαστήριο ζωοτροφών). Î Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών υγιεινής και θανάτωσης ζώων. Î Δράσεις παρακολούθησης και εκρίζωσης παθογόνων καραντίνας. Προϋπολογισμός : 500.000,00 € Î Αναδασώσεις – φυτοφράκτες με μη καύσιμα είδη Î Ενίσχυση ιχθυοκαλλιέργειας: • Ιχθυοκαλλιέργειες πέστροφας - μονάδες σε Λαμπεία, Ανδρίτσαινα (ιχθυοκαλλιέργεια πέστροφας σε ρέοντα νερά ) 2.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  164 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Ιχθυοκαλλιέργειες - μονάδες σε Αγουλινίτσα – Αλφειός (ιχθυοκαλλιέργειας πέστροφας σε ρέοντα νερά εγκατάσταση δεξαμενών σε άγονες εκτάσεις) 3.000.000€

Εκσυγχρονισμός Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας ΚοτυχίουΑνάπλαση οικισμού ψαράδων 3.000.000€

Î Δημιουργία Περιφερειακής Αγοράς αγροτικών προϊόντων διαμετακομιστικά κέντρα, δημοπρατήρια (2). Προυπ:10.000.000€ . Δεν υφίσταται οργανωμένος χώρος εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Υπαρχει Μελέτη σκοπιμότητας. Δημιουργία περιφερειακής αγοράς στον κάμπο της Ηλείας και στην ευρύτερη περιοχή Πύργου- Επιταλίου" Î Πρόγραμμα εξηλεκτρισμού γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων(οι υφιστάμενες εκμεταλλεύσεις είναι κατά 60% μη ηλεκτροδοτούμενες. Εκσυγχρονισμός εκμεταλλεύσεων και αξιοποίηση νέων πιθανοτήτων. Επιδότηση κατά 80% σε εκμεταλλεύσεις) 5.000.000€ Î Έργα αναδασμών που είναι απαραίτητα λόγω του πολυτεμαχισμού του αγροτικού κλήρου. Αυτή η υπάρχουσα κατάσταση αυξάνει σε μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και εμποδίζει την δημιουργία αγροτικών οικονομιών κλίμακας Î Εκσυγχρονισμός Μελισσοκομικών Μονάδων και Καθετοποίηση Παραγωγής( ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και καθετοποίηση παραγωγής και Πρόγραμμα για ένταξη νέων μελισσοκόμων) 3.000.000 € Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Έλεγχο της ποιότητας, τη διοίκηση, την παρακολούθηση, την εμπορία, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα των τροφίμων και τη συμμόρφωση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων σε συγκεκριμένα συστήματα πιστοποίησης. . Ενίσχυση νέας μορφής καλλιέργειας σε οργανωμένα θερμοκήπια με αυτοματισμούς ανίχνευσης καιρικών φαινομένων και επίθεσης εντόμων. Η ενίσχυση υποδομών σύγχρονων θερμοκηπίων με αυτοματισμούς θα αυξηθεί προστατεύει αφενός τις καλλιέργειες από εξωτερικούς παράγοντες, και αφετέρου θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα προσδώσει ποιοτικότερα στοιχεία στα προϊόντα. . Δασοκομικά μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των δασών και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων . Εφαρμογές Internet στην αγορά για τα βιολογικά προϊόντα, κανάλια διανομής τροφίμων, branding, προμήθειες, τη συσκευασία κ.α. . Έκδοση πιστοποιητικού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με σκοπό την εισαγωγή σε αναγνωρισμένες πολυεθνικές με αυστηρό κώδικα Ποιότητας και Ασφάλειας. . Ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μέσω συνεργατικού διαδικτυακής εφαρμογής που θα προσαρμόζεται σε επιχειρησιακά Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  165 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

προγράμματα ERP και στα εφαρμοσμένα ISO κάθε επιχείρησης. " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αγρότες, Ομάδες παραγωγών,

Αγροτικοί συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Νέοι Αγρότες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

Αγρότες, Ομάδες παραγωγών, Αγροτικοί ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, Νέοι Αγρότες, Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.6.2.: «Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Προώθηση βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και ενίσχυση επενδύσεων που αποσκοπούν στην βιολογική παραγωγή - Ενίσχυση βιοκαλλιεργητών Δικαιούχοι 500 αγρότες. Προϋπολογισμός : 19.000.000,00 € - Βιολογική Κτηνοτροφία Προϋπολογισμός : 4.000.000,00 € Î Δημιουργία οργανωμένης ζωαγοράς στην Π.Ε. Ηλείας 500.000,00 €

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην βιολογική καλλιέργεια απαιτεί δράσεις που θα δημιουργήσουν μια υποδομή επικοινωνίας και ανάκτησης πληροφοριών σχετικά με το θέμα. Η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού κέντρου πληροφόρησης ή καλύτερα που θα βρίσκεται ενός του ΕΠ, το οποίο θα στοχεύει στην υποστήριξη των αναγκών επικοινωνίας και ενημέρωσης των διάφορων φορέων που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην περιοχή . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  166 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 3.6.3.: «Υποστήριξη Ομάδων Παραγωγών (δημιουργία και βιωσιμότητα) κυρίως σε τομείς της ζωικής παραγωγής» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Στήριξη για να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας της κτηνοτροφίας και της δασοκομίας με σκοπό: .

την προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της αγοράς.

.

την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, όπου συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία προς πώληση, η κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και ο εφοδιασμός χονδρεμπόρων.

. τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, και ιδίως τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα. .

άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

Î Στήριξη μορφών συνεργασίας όπου συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς και συγκεκριμένα: . τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των διεπαγγελματικών οργανώσεων . τη δημιουργία συσπειρώσεων και δικτύων . την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Î Î Δημιουργία Ομάδων Παραγωγών Κτηνοτροφικών Προϊόντων . Δημιουργία εγκαταστάσεων μεταποίησης γάλακτος . Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών . Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (Κτηνίατροι – ζωοτέχνες) Προϋπολογισμός : 500.000,00 €. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Πιστοποίηση του προφίλ τελικών προϊόντων ως προς την καταλληλότητά τους από υπολείμματα χημικών / μικροβ/κών ουσιών. .

Πλήρης λειτουργία επιχειρηματικής πύλης (Business Gateway) για την διάθεση των προϊόντων τους.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  167 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

.

Νέας γενιάς ERP και CRM εργαλεία, σύγχρονες πλατφόρμες ecommerce και δημόσιων προμηθειών.

.

Ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες ηλεκτρονικών εφαρμογών και παρακολούθηση με επισταμένο mentoring."

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.6.4.: «Ενέργειες υποστήριξης της ορθολογικής χρήσης του νερού» (Ενδεικτικά: βελτίωση των υποδομών άρδευσης και εξοικονόμησης νερού , υιοθέτηση συστημάτων κατανομής, παρακολούθησης και τιμολόγησης του νερού άρδευσης) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î

Εκσυγχρονισμός & επέκταση των αρδευτικών δικτύων Πηνειού και Αλφειού . Υπάρχουν πεπαλαιωμένο αρδευτικά δίκτυα εκτός από το περιοχή Βουπρασίας για το οποίο υπαρχει μελέτη ( εξοικονόμηση υδάτινων πόρων αύξηση ποτιστικής γης και παραγωγικότητας εκσυγχρονισμός υπαρχοντος και επεκταση σε Βουπρασία και Λεχαινά • Ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικού έργου από φράγμα Πηνειού για την περιοχή Βουπρασίας 100.000.000€ • Βελτίωση υπάρχοντος δικτύου - Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αντικατάσταση προβληματικών υπογείων αγωγών & διατάξεις καθαρισμού ύδατος αντλιοστασίων Α6-Α16 του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων 60.000.000 € - Υπογειοποίηση του επίγειου δικτύου δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) σε περιοχές Ν. Ηλείας Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης, Αμαλιάδος, Α' Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου 70.000.000 €. • Υδρομέτρηση – Τηλεμέτρηση: 10.000.000€ Î Παρακολούθηση υδατικών αναγκών των καλλιεργειών με σύστημα υγρασιομέτρων και διασύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα. Î Ενίσχυση των αγροτών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι καλλιεργητές αγρότες στις

πλέον παραγωγικές περιοχές Ν. Ηλείας (Αμαλιάδα ,Γαστούνη, Πύργος κλπ) 30.000 αγρότες 2) 15.000 αγρότες Υπουργείο Γεωργίας ,ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ): 30.000 αγρότες, 15.000 αγρότες. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε. Ηλείας, Υπουργείο Γεωργίας ,ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  168 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 3.6.5.: «Υιοθέτηση συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δημιουργία φορέα πιστοποίησης των βιομηχανιών επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων για τη βελτίωση της ποιότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. (πρότυπα ISO 22000, ISO 22000pass, 9001, HACCP κ.λ.π.). Î Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας (ιχνηλασιμότητα ). Î Επέκταση της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας στις επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Î Επέκταση του υπάρχοντος εργαστηρίου για την διενέργεια αναλύσεων

φυτικών ιστών Προϋπολογισμός : 1.000.000 € Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας):

. Διασύνδεση των συστημάτων ISO 9001:2008 και ISO22000:2005 που κατά κύριο λόγο σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής της περιοχής με τα συστήματα ERP που είτε υπάρχουν είτε θα εγκατασταθούν στις τοπικές επιχειρήσεις για την απαραίτητη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων. . Έκδοση πιστοποιητικού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων με σκοπό την εισαγωγή σε αναγνωρισμένες πολυεθνικές με αυστηρό κώδικα Ποιότητας και Ασφάλειας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.6.6.: «Σύσταση δομών εμπορίας και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και σε αλυσίδες εφοδιασμού ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων. . Δημιουργία υποδομών για την εμπορία και προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων. . Υποστήριξη / ενθάρρυνση των παραγωγών στην υιοθέτηση συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  169 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Ηλεκτρονικό δημοπρατήριο και Υποδομή Δημοπρατηρίου Προϊόντων Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας):

. Νέας γενιάς ERP και CRM εργαλεία, σύγχρονες πλατφόρμες ecommerce και δημόσιων προμηθειών. . Πιστοποίηση των υψηλού προφίλ οικολογικών προϊόντων με τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους. . Ηλεκτρονικό καλάθι αγροτικών προϊόντων μειοδοτικού χαρακτήρα από την καλλιέργεια μέχρι την τελική διάθεση. Πλήρης λειτουργία επιχειρηματικής πύλης (Business Gateway) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αγρότες , Καταναλωτές

τροφίμων. Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Συνεταιρισμοί, , Τοπικοί Φορείς, Επιμελητήριο, Π.Ε Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 3.6.7.: «Προώθηση και Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε θέματα βελτίωσης της παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων. Î Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε θέματα νέων μεθόδων στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία, καθώς και σε θέματα ασφαλών συνθηκών εργασίας. Î Προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού εκτός αγροτικής παραγωγής, για εγκατάσταση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη δασοκομία. Î Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχή στήριξης με σκοπό οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι ΜΜΕ :

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  170 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα

δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών.

επιμόρφωση των συμβούλων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Νέοι εκτός αγροτικής παραγωγής, Αγρότες( γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς και δασοκόμοι ), Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΚΕΚ, Συλλογικοί

Φορείς, Π.Ε. Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  171 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  172 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: « ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ» Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται . Στόχοι: 1. Ορθολογική ανάπτυξη υποδομών για αξιοποίηση ΑΠΕ. 2. Εξασφάλιση / προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας για εξοικονόμηση ενέργειας. 3. Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων για την ανάγκη μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδιαίτερα με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αναμενόμενα Αποτελέσματα I. II. III. IV. V.

Εξασφάλιση πρόσθετης δυναμικότητας των ΑΠΕ. Μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτηρίων. Μείωση αερίων του θερμοκηπίου. Αύξηση του αριθμού νοικοκυριών με βελτιωμένη ταξινόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Συμβολή στην ενεργειακή εξοικονόμηση και στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες, με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  173 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.1: 1 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» Ειδικοί Στόχοι 4.1.: → → → → →

Αύξηση της ενεργειακής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επιπλέον ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Προστασία του περιβάλλοντος στις αγροτικές περιοχές. Προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Τύπος Δράσεων 4.1.1.: «Υποστήριξη της ενεργειακής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση και αναβάθμιση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ. . Αξιοποίηση ενεργειακού δυναμικού αγροτικού τομέα (αγροτικά υπολείμματα) και αστικών στερεών / υγρών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας . Μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο, . Αξιοποίηση γεωθερμίας κυρίως για κάλυψη αναγκών θέρμανσης και γεωργίας.\ . Αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού σε αιολική & ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα). . Προώθηση πιλοτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, με την ενεργοποίηση έξυπνων χρηματοδοτικών εργαλείων (δημιουργία «πράσινης γειτονιάς», πράσινα στρατόπεδα(117 ΠΜ), νοσοκομείο Πύργου, λιμάνι Κατάκολου και Κυλλήνης) Î Ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση. Î Ενίσχυση της προμήθειας και χρήσης ΑΠΕ και γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειμμάτων, απόβλητων, υποπροϊόντων και λοιπών πρώτων υλών. Î Προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας: • Εκμετάλλευση Α.Π.Ε. (ιδίως της ηλιακής και της υδροηλεκτρική ενέργειας, όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των πόταμων Αλφειού και Πηνειού και των φραγμάτων τους ) με

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  174 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

μεθόδους προσαρμοσμένες στην κλίμακα και τα χαρακτηριστικά του Ηλειακού χώρου. • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες , στους περιβάλλοντες χώρους των αντλιοστασίων και στις αρδευτικές διώρυγες , με στόχο τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ επέκταση του κόστος καλλιέργειας, γεγονός που θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό τα γενικότερα οικονομικά προβλήματα των Οργανισμών. • Δημιουργία μικρών Υδροηλεκτρικών έργων και εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού μικρής πτώσης στους ποταμούς και παραποτάμους Πηνειού και Αλφειού και στο φράγμα Πηνειού σε συνεργασια με το ιδιωτικό τομέα. • Εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθμού μικρής πτώσης στο φράγμα Πηνειού. 15.000.000 €. • Δημιουργία Μικρών φραγμάτων και μικρών υδροηλεκτρικών στην ορεινή ζώνη του Νομού Ηλείας στους ποταμούς και παραποτάμους Πηνειού και Αλφειού 5.000.000€. • Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας στις περιοχές Καϊάφα Ανδραβίδας ( κάμπος Ηλείας ) , χαμηλής ενθαλπίας (για θερμοκρασίες μικρότερες από 100 C για την θέρμανση κτιρίων και θερμοκηπίων , βιομηχανία τροφίμων, τη θέρμανση οικιών, δημόσιων και εμπορικών κτιρίων, στη γεωργία, σε σύγχρονες καλλιέργειες, στην ιχθυοτροφία, στην παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων, στην αφαλάτωση και στον τουρισμό καθώς και την δημιουργία ξενοδοχειακών υποδομών που θα κάνουν χρήση του ζεστού ιαματικού νερού. Î Προώθηση ενεργειακής αειφορίας σε απομονωμένες περιοχές της Ηλείας και κυρίως στις περιοχές ορεινής Ηλείας ( Όρος Φολόη, Όρος Λαμπεία. ) και στις περιοχές ορεινής Ολυμπιας(Όρος Λύκαιο, Όρος Μίνθης.) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Νοικοκυριά / πολίτες , Αγρότες,

Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, και Επιχειρήσεις της Ηλείας, Γενικός πληθυσμός και παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, Επιμελητήριο ,Δήμοι,

Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, και Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  175 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ». Ειδικοί Στόχοι 4.2.: → Επιπλέον ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. → Μείωση των αερίων θερμοκηπίου. → Βελτίωση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των μονάδων πρώτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Τύπος Δράσεων 4.2.1.: «Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Î Ενίσχυση των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για προμήθεια αποδοτικών συστημάτων και παρεμβάσεις σε κτήρια για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Î Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα σε ενεργοβόρους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές και στις αστικές περιοχές. Î Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης: • Προγράμματα αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων επιχειρήσεων. • Καθιέρωση ενεργειακού συμβούλου για τις επιχειρήσεις. • Ανάδειξη ενεργειακής αριστείας των επιχειρήσεων. • Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικής σήμανσης προϊόντων • Ενεργειακή Αξιοποίηση βιομάζας για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή θερμότητας, ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λ.π.) είτε με απ’ ευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και στερεά καύσιμα μέσω θερμοχημικών ή βιοχημικών διεργασιών αξιοποιώντας ως πρώτη ύλη βιομάζας τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα κατάλοιπα της γεωργικής, δασικής και ζωικής παραγωγής τα παραπροϊόντα, , από τη βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω προϊόντων, τα αστικά λύματα και σκουπίδια, υπολείμματα ελαιοπαραγωγής (λιόκλαρα, φύλλα), καλάμια, και οι οργανικές ύλες από φυσικά οικοσυστήματα( αυτοφυή φυτά) . Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  176 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για προμήθεια αποδοτικών συστημάτων και παρεμβάσεις σε κτήρια για αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ) Î Αξιοποίηση της Γεωθερμίας στην αγροτική παραγωγή με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και θερμαινόμενα χαμηλά τούνελ πρωίμισης). Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων εφαρμόζοντας κοινά πρότυπα για τα νέα κτίρια και για την ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων κτιρίων . Ανάπτυξη ή υποστήριξη καινοτόμων νέων υπηρεσιών, με την μορφή παροχής κινήτρων και επιδοτήσεων, που βασίζονται στις υψηλότερες ταχύτητες και δυνατότητες των δικτύων αυτών για να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν οι πόλεις μας και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, ζούμε και παίζουμε, . Ενεργοποίηση της “αναδιάρθρωσης” του τρόπου που οργανώνουμε οικονομικές διεργασίες έτσι ώστε η χρήση των υλικών και της ενέργειας να μπορεί να περιοριστεί και παράλληλα να ενισχυθεί η ποιότητα και η ποσότητα των θέσεων εργασίας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις της Ηλείας,

Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, Επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης αγροτικών, Γενικός πληθυσμός και παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, Επιμελητήριο και

Δήμοι, Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, Επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης αγροτικών . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  177 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.3: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 4.3.: → Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων. → Αριθμός νοικοκυριών με βελτιωμένη ταξινόμηση κατανάλωσης ενέργειας. → Μείωση αερίων του θερμοκηπίου. → Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, διεύρυνση χρήσης ΑΠΕ σε δημόσια & ιδιωτικά κτίρια. → Στήριξη δράσεων που εξασφαλίζουν ενεργειακή απόδοση στις ΜΜΕ. → Επίτευξη περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους σε ΜΜΕ

Τύπος Δράσεων 4.3.1.: «Δράσεις βελτίωσης του ενεργειακού αποτυπώματος στις υποδομές του δημόσιου τομέα» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας στο δημόσιο χώρο- Πρότυπα έργα αξιοποίησης ΑΠΕ: • Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων, φωτοβολταϊκών και άλλων συστημάτων εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας, εκμετάλλευσης ΑΠΕ . • Ενίσχυση της εφαρμογής δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας όπως αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων, προσθήκη θερμομόνωσης -ηλιακά συστήματα, συστήματα φυσικού αερίου και φωτισμού • Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές & δίκτυα («έξυπνα» δίκτυα φωτισμού, «πράσινες» ΤΠΕ κλπ), για τη μείωση του λειτουργικού κόστους. - Υποδομή ηλιακών συλλεκτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια της ΠΔΕ, αλλά και δημόσια κτίρια συνολικότερα: Δημαρχία, Σχολεία, Αστυνομική Διεύθυνση, Μουσεία, Οδικοί άξονες με στόχο την αυτάρκεια του Δημοσίου σε ηλεκτρική ενέργεια ιδιαίτερα για τα συστήματα φωτισμού κλπ. - Τοποθέτηση ΑΠΕ και βελτίωση ενεργειακής κατάστασης διοικητηρίου ΠΕ Ηλείας .Επενδύοντας ολοένα και περισσότερο Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  178 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

στην “πράσινη” ανάπτυξη και προσβλέποντας ταυτόχρονα σε οικονομικά αλλά κυρίως σε περιβαλλοντικά οφέλη, η Περιφερειακή ενότητα μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Διοικητήριο και στην ενεργειακή του αναβάθμιση. - Αναβάθμιση κολυμβητηρίου Πύργου για θέρμανση και κλειστών αθλητικών κέντρων (Πύργου – Αμαλιάδας, Ολυμπίας κλπ ) για θέρμανση- ψύξη με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων ή γεωθερμική ή συνδυασμού αυτων με σκοπό τη δραστική μείωση των λειτουργικών του εξόδων (πετρέλαιο, ρεύμα κλπ). Î Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας. Î Αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της κατοικίας. Ειδικά συστήματα προσαρμοσμένα σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικά κέντρα πόλεων. • Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υπό προϋποθέσεις & διαθεσιμότητα), ενεργειακή αποδοτικότητα συστημάτων θέρμανσης & κλιματισμού, ενεργειακή αποδοτικότητα & συμπεριφορά κτιριακών υποδομών, ιδία παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα καυστήρων και χαμηλές εκπομπές ρύπων, ενεργειακή επιθεώρηση, φυσική θέρμανση, φυσική ψύξη, φυσικός φωτισμός, δομικά υλικά, ηλεκτρικές συσκευές. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας):

. Εφαρμογή καινοτομίας σε συστήματα ΤΠΕ και υπηρεσίες για τις μεταφορές και την αστική κινητικότητα περιλαμβάνοντας δημόσια “έξυπνα” δίκτυα μεταφορών, μεγαλύτερη χρήση της τηλεδιάσκεψης και περισσότερο βιώσιμους τρόπους εργασίας, . Ανάπτυξη ευφυών δικτύων ενέργειας για την ενίσχυση μεγαλύτερης χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας και περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά συστήματα φωτισμού, . Συνεργασία με την βιομηχανία για τη στήριξη οικολογικότερης παραγωγής και της εφοδιαστικής και την χρησιμοποίηση της πράσινης προμήθειας, . Τη στήριξη της δημιουργίας ψηφιακών υποδομών επόμενης γενιάς χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ευρυζωνικών κτιρίων που βασίζονται σε οπτικές ίνες υψηλής χωρητικότητας και σε προηγμένες ασύρματες και κινητές εφαρμογές, . Την ανάπτυξη ευκαιριών για καινοτομία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τη μετατροπή των δημοσίων υπηρεσιών, για παράδειγμα μέσα από κινητούς σταθμούς, ενισχυμένο στρατηγικό σχεδιασμό, εικονικά μοντέλα πολιτικής, σχεδιαστικό σενάριο, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις, - Τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο για τη δύναμη των ΤΠΕ όσο και για την αξιοποίηση των ενεργειακών εκπομπών από τις ΤΠΕ, για τη θέρμανση κτιρίων για παράδειγμα, . Την εξασφάλιση ότι η χρήση της πόλης για φιλοξενία και των κέντρων δεδομένων είναι όσο το δυνατόν πιο πράσινη, μέσα από την μεγιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μοιράζοντας Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  179 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

υπηρεσίες με άλλους χρήστες και χρησιμοποιώντας σχεδιαστικούς κανόνες, διατάξεις συμμόρφωσης και συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών για τον έλεγχο των εκπομπών των ΤΠΕ και την ενθάρρυνση πράσινων ΤΠΕ, . Την εφαρμογή μιας στρατηγικής δέσμευσης για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της παραγωγής, τη χρήση και τη διάθεση του εξοπλισμού των ΤΠΕ, . Τη δυνατότητα μέτρησης, τη διαφάνεια και την προβολή των εκπομπών και των ενεργειακών δεδομένων με την ανάπτυξη κοινών προτύπων για τη συλλογή, τη συγκέντρωση και την ανάλυση των εκπομπών και των δεδομένων της ενέργειας σε ολόκληρες τις διοικήσεις της πόλης και στις πόλεις συνολικά και τον μετασχηματισμό της εμπλοκής των πολιτών μέσα από την ηλεκτρονική συμμετοχή για μεγαλύτερη συμπαραγωγή από τους πολίτες στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες και κατά συνέπεια καλύτερες ευκαιρίες για βελτιωμένες δεξιότητες, την απασχόληση, την ένταξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής, Î ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Δημόσιες Υπηρεσίες και

Νοικοκυριά της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Νοικοκυριά της

Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  180 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.4: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΙΔΙΩΣ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 4.4.: → Μείωση των αερίων θερμοκηπίου. → Αύξηση των μετακινήσεων επιβατών με τη χρήση υποστηριζόμενων υπηρεσιών αστικών μεταφορών. → Δημιουργία περιβαλλοντικά & ενεργειακών βιώσιμων συστημάτων μεταφορών. → Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα - δέσμευση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Τύπος Δράσεων 4.4.1.: «Ανάπτυξη στρατηγικών και υλοποίηση σχεδίων δράσης για αειφόρο ενέργεια σε αστικές περιοχές» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ανάπτυξη μηχανισμών σε επίπεδο Ηλείας για τον σχεδιασμό, προώθηση, παρακολούθηση και έλεγχο της ορθολογικής ανάπτυξης και χρήσης ΑΠΕ και συστημάτων ενεργειακής απόδοσης. Î Ενίσχυση υλοποίησης ολοκληρωμένων δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα της Ηλείας. Î Ενίσχυση υλοποίησης αποτελεσματικότερης σύνδεσης των χρήσεων γης με τις απαιτούμενες μετακινήσεις στο πλαίσιο του αστικού σχεδιασμού και της Ορθολογική χωρική οργάνωση αστικών περιοχών. Î Ενίσχυση υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας Î Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών και πιλοτικές εφαρμογές καθαρών μέσων μετακίνησης σε αστικές περιοχές. • Ανανέωση στόλου οχημάτων δημόσιας (μαζικής) μεταφοράς με οχήματα εναλλακτικής τεχνολογίας στον αστικό και υπεραστικό χώρο. Î Δημιουργία περιβαλλοντικά & ενεργειακών βιώσιμων συστημάτων μεταφορών:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  181 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων με πολιτική σχεδιασμού τις πρακτικές ενίσχυσης της χρήσης του ποδηλάτου, είτε ως αποκλειστικού μέσου μετακίνησης, είτε περίπατου είτε στο πλαίσιο συνδυασμένων με ΜΜΜ μετακινήσεων. . Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων με διαδρομών που προσφέρονται και για περίπατο με ήπιες και προστατευμένες διαδρομές ,σε συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας στις γειτονιές, λύση που προϋποθέτει συνολικές παρεμβάσεις ανάπλασης, ρυθμιστικές και κατασκευαστικές και δεν στηρίζεται σε υλοποιήσεις ειδικής υποδομής για το ποδήλατο με ειδικές υποδομές στους μεγάλους δρόμους και με κυριότερους πόλους πόλοι έλξης που χρήζουν προσέγγισης και ανάδειξης: - κέντρα της πόλεων, κυρίως του κάμπου της Ηλείας με προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας των πόλεων, αναδεικνύοντας τα τμήματα της πόλης που συνδέονται με την βιομηχανική ιστορία της και με την τρέχουσα σχέση (οικονομική και τουριστική) , με τη θάλασσα - Θαλάσσιο μέτωπο Ηλείας (Δημιουργία Συλλεκτήριας αρτηρία για χρήστες- ποδηλάτες) - Χώροι αναψυχής και πολιτισμού.

Î Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμου σχεδίου αειφόρου ενέργειας για την Αρχαία Ολυμπία και ιδιαίτερα για τον φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου, των μουσείων και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 10.000.000 €. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Περιφέρειας, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης και της Π.Ε Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης & της Π.Ε Ηλείας, ΚΤΕΛ, Δήμοι και Κοινωφελείς Οργανισμοί. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 4.4.2.: «Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δασοπονίας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα δέσμευση αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και διατήρηση και ανάπτυξη των δασών και αναδασώσεις. . Ενίσχυση και στήριξη για την ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων, που αφορούν . την αύξηση της βιοποικιλότητας, . τη διαφύλαξη των υψηλής αξίας δασικών οικοσυστημάτων . την ενίσχυση της προστατευτικής αξίας των δασών σε σχέση µε τη διάβρωση του εδάφους, . τη διατήρηση των υδατικών πόρων και της ποιότητας των υδάτων και τους φυσικούς κινδύνους. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  182 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Πρόγραμμα δασώσεων και αναδασώσεων τουλάχιστον στις καμένες περιοχές. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Περιφέρειας,

υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης και της Π.Ε Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης & της Π.Ε

Ηλείας, ΚΤΕΛ, Δήμοι και Κοινωφελείς Οργανισμοί. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  183 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ» Ειδικοί Στόχοι 4.5.: → → → →

Προστασία του περιβάλλοντος. Ελάττωση των εκπομπών επικίνδυνων ρυπαντών αερίων . Μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων Δημιουργία νέων ευκαιριών για τους αγρότες, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία.

Τύπος Δράσεων 4.5.1.: « Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στον νομό Ηλείας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στον νομό Ηλείας :Επεκταση του Αγωγού φυσικού και ένταξη στον εθνικό σχεδιασμό (Η Ηλεία είναι ο μοναδικός νομός της Πελοποννήσου που εξαιρείται ) και πρόβλεψη σύνδεσης με κοιτάσματα Φυσικού Αερίου στο Κατάκολο. - Δίκτυο Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)) από την επεκταση που προβλέπεται από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων του Νομού Κορινθίας, διαμέσου του Ισθμού έως την περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας. (αγωγός διαμέτρου 30", μήκους 15,5 χλμ. περίπου και αγωγού διαμέτρου 24", μήκους 143,5 χλμ. ) και συνέχιση του στην Ηλεία δια μέσου της Αρχαίας Ολυμπίας με την Μεγαλόπολη (Αρχαία- Ολυμπία – Άσπρα Σπίτια -Γέφυρα Σέκουλα-Καρύταινα –Μεγαλόπολη= 45 km ) , συνέχιση προς Πύργο(Κατακολο Γεωτρήσεις )-Αμαλιαδα -Κάμπος Ηλειας() . - Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η τροφοδοσία των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται (περιοχή Αρχαίας Ολυμπιας (Τουριστικές μονάδες ) περιοχή Πύργου – Αμαλιάδας , περιοχή Κάμπος Ηλειας(μείωση κόστους ενέργειας κυρίως για την θέρμανση θερμοκηπίων και ΜΜΕ), . Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης στην Ηλεία-Δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου- Μετρητικού Σταθμού . Δίκτυα διανομής τρίτων (δίκτυα πόλης) . Υλοποίηση συνδέσεων με καταναλωτές μέσης & χαμηλής πίεσης. . Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Πίεσης κλπ. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  184 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αγρότες, Επιχειρήσεις της

Ηλείας, Γενικός πληθυσμός και παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπουργείο Ενεργείας, Υποδομών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 4.5.2.: «Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παράλληλα με τα βιοκαύσιμα δεύτερης και τρίτης γενεάς» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης και τρίτης γενιάς, καθώς και ενέργειας από αυτά, αποκλειστικά από την απόβλητη και υπολειμματική βιομάζα, στα πλαίσια κάθετων επιχειρηματικών μοντέλων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο. • Χρηματοδότηση μονάδων για την παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς : δεύτερης γενιάς Βιοντίζελ , Πράσινου Ντίζελ, Βιοαιθανόλης , Βιοαερίου και Βιοϋδρογόνου, ( Χρήση πρώτων υλών που δεν χρησιμοποιούνται για τροφές), που επεξεργάζονται ως πρώτες ύλες : - απόβλητες και υπολειμματικές ελαιούχες ύλες (χρησιμοποιημένα όξινα έλαια & λίπη, απόβλητα σφαγείων κ.ά. - Γεωργικά παραπροϊόντα ( άχυρα, φύλλα, κελύφη καρπών κ.ά.) - Αγροτοβιομηχανικά και άλλα οργανικά απόβλητα, υπολείμματα, και παραπροϊόντα, ληγμένα τρόφιμα κ.ά. - Αστικά απόβλητα και απορρίμματα. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αγρότες, Επιχειρήσεις της

Ηλείας, Γενικός πληθυσμός και παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, Επιμελητήριο,

Δήμοι, και Επιχειρήσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 4.5.3.: «Αξιοποίησης του μεθανίου που εκφεύγει στο Κατακολο, ως ενεργειακή πηγή.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων μεθανίου που εκφεύγει από τον πυθμένα της θαλάσσιας περιοχής του Κατακόλου Ηλείας και που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός ταμιευτήρα υδρογονανθράκων (μελέτη Πανεπιστήμιου της Πάτρας, ως ενεργειακή πηγή που τον κατάλληλο εξοπλισμό θα μπορούσε πιθανώς το συγκεκριμένο αέριο να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σημαντικού μέρους του νομού. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  185 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Γενικός πληθυσμός και

παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, Επιμελητήριο, Δήμος

Πύργου και Επιχειρήσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  186 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.6: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 4.6.: → Μείωση αερίων του θερμοκηπίου → Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των κτηρίων. → Προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Τύπος Δράσεων 4.6.1.: «Εγκατάσταση μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) & Ψύξης.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Εγκατάσταση μονάδες συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) & Ψύξης: σε ενεργοβόρα κτίρια: γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μουσεία, πολιτιστικά κέντρα κλπ με την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό από τουλάχιστον 10 % έως 35%. Î Δημιουργία κεντρικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στους σταθμούς προβλέπεται η στέρεη βιομάζα να συλλέγεται από κοντινές αποστάσεις και να τροφοδοτεί σταθμούς συμπαραγωγής, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν εκτός του παραγόμενου ηλεκτρισμού τη θερμότητα για ικανοποίηση βιομηχανικών ή τοπικών θερμικών φορτίων (κτίρια, θερμοκήπια) σε αγροτικές περιοχές της Ηλείας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την παραγωγή γεωργικών υπολειμμάτων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις της Ηλείας,

Γενικός πληθυσμός και παραγωγικό δυναμικό της Ηλείας. . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις της Ηλείας και ΟΤΑ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4.7: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.» Ειδικός Στόχος 4.7.: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  187 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

→ Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.»

Τύπος Δράσεων 4.7.1.: «Εκπαίδευση και κατάρτιση στην εξοικονόμηση της ενέργειας και της επιχειρηματικής αξιοποίησής της.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Προγράμματα εκπαίδευσης/μάθησης και κατάρτισης και γενικά ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και της επιχειρηματικής αξιοποίησής της. Î Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτιση για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον. • Στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια, δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, επιμορφωτικά μαθήματα – εργαστήρια. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Άνεργοι, εργαζόμενοι,

επιχειρήσεις και ο γενικός πληθυσμός της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Περιφερειακοί και τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς,

ΟΤΑ , Επιμελητήρια, φορείς Εργοδοτών και εργαζόμενων και επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  188 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ » Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται . Στόχοι: 1. Αντιμετώπιση των προβλημάτων διάβρωσης / κατολισθήσεων των εδαφών. 2. Προστασία των δασών από πυρκαγιές και αποκατάσταση ζημιών στα δάση. 3. Αντιμετώπιση των τάσεων ερημοποίησης περιοχών της Περιφέρεια Ηλείας. 4. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας των ακτών της Ηλείας από διάβρωση. 5. Ολοκλήρωση και εφαρμογή του εθνικού σχεδιασμού και περιφερειακού σχεδίου για τη πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστροφών από πλημμύρες. Αναμενόμενα Αποτελέσματα I. II. III. IV.

Προστασία του πληθυσμού της Ηλείας και της περιουσίας του από πλημμύρες. Πυροπροστασία των δασών ως αναπτυξιακού πόρου προς όφελος του πληθυσμού της Ηλείας. Προστασία των ακτών και των εδαφών ως πόρους ανάπτυξης της Ηλείας προς όφελος των πολιτών της. Προστασία εδαφών και περιοχών / οικισμών της Ηλείας που πλήττονται από διαβρώσεις/κατολισθήσεις ή ερημοποίηση.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες, με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  189 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5.1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» Ειδικοί Στόχοι 5.1.: → Προστασία του πληθυσμού της Ηλείας και της περιουσίας του από πλημμύρες /διαβρώσεις / κατολισθήσεις. → Προστασία των δασών από πυρκαγιές για την διαφύλαξή τους ως αναπτυξιακού πόρου προς όφελος του πληθυσμού της Ηλείας. → Προστασία των ακτών και των εδαφών ως πόρους ανάπτυξης της Ηλείας προς όφελος των πολιτών της. → Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε φυσικά οικοσυστήματα και αστικό περιβάλλον και μεθοδολογία προσαρμογής . → Ανάλυση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού και μεθοδολογία προσαρμογής

Τύπος Δράσεων 5.1.1.: «Ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Συσχέτιση βιοποικιλότητας - κλιματικής αλλαγής σε προστατευόμενες περιοχές. •

Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων μεταξύ κλιματικής αλλαγής και βιοποικιλότητας προστατευόμενων οικοσυστημάτων και των παραμέτρων επηρεασμού της κλιματικής αλλαγής στην Ηλεία με εξειδίκευση: . Σε όλα τα Οικοσυστήματα ( Θαλάσσια, Παράκτια, Χερσαία, Αγροτικά, Υγρότοποι, Δασικά) της Ηλείας. . Σε όλους τους πληθυσμούς των οικοσυστημάτων και την επίδραση σε όλη την βιοκοινότητα της Ηλείας.

Î Ενισχύσεις για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος από τους ΟΤΑ με τις έξης δρασεις •

Επέκταση / αξιοποίηση αδόμητων κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και δραστηριοτήτων.

Περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε αστικά κέντρα.

Î Χρηματοδότηση για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανάλυσης επιπτώσεων και μεθοδολογίας δράσης αντιμετώπισης επιπτώσεων της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  190 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής του πληθυσμού της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας,

κάτοικοι προστατευόμενων περιοχών, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κάτοικοι αστικών κέντρων . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Νομικά Πρόσωπα Δήμων, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 5.1.2.: «Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών και σε αντιπλημμυρικά φράγματα για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Επενδύσεις σε έργα προστασίας των ακτών για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος» • Προστασία ακτών από διαβρώσεις στον Κυπαρισσιακό κόλπο από Κατάκολο -όρια Ν. Ηλείας (εκβολές Νέδα) 10.000.000€ Î Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικά φράγματα για την προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην αλλαγή του κλίματος» • Αντιπλημμυρικά έργα σε Αλφειό, Ερύμανθο, Νέδα, Πηνειακό Λάδωνα, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Αμαλιάδας, Πύργου Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και Περιφέρεια Πελοποννήσου 30.000.000 € • Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας πόλεων, Πύργου, Αμαλιάδας, Βαρθολομιού, Ζαχάρως, Λεχαινών, Αρχαίας Ολυμπίας 20.000.000 € Î Ολοκληρωμένη Προστασία & Διατήρηση της Βιοποικιλότητας( διάβρωσης της λουρονησίδας , αποκατάστασης υδάτινου οικοσυστήματος , οικοσύστημα, προστασία-διατήρηση απειλούμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων, διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων-φύλαξη, ανάδειξη οικοτόπων και τοπίων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυση της συμμετοχικής διαδικασίας. κλπ) . του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς , . του οικοσυστήματος Καϊάφας –παραλιακή ζώνης Ζαχάρως, & του . οικοσυστήματος Φολόης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας, οι

κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών, οι κάτοικοι με παραθεριστικές κατοικίες καθώς και μελλοντικοί επενδυτές σε τουριστικές επιχειρήσεις . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας & ΟΤΑ Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  191 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5.2: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» Ειδικοί Στόχοι 5.2.: → Προστασία του πληθυσμού της Ηλείας και της περιουσίας του από πλημμύρες /διαβρώσεις / κατολισθήσεις. → Προστασία των δασών από πυρκαγιές για την διαφύλαξή τους ως αναπτυξιακού πόρου προς όφελος του πληθυσμού της Ηλείας. → Προστασία των ακτών και των εδαφών ως πόρους ανάπτυξης της Ηλείας προς όφελος των πολιτών της. → Προληπτική αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή. → Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών καταστροφής.  → Προώθηση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού. → Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής .

Τύπος Δράσεων 5.2.1.: «Επενδύσεις σε μέσα και συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Προστασία ευάλωτων περιοχών και ανάπτυξη συστημάτων προστασίας κατοίκων της Ηλείας : •

Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και υλοποίηση στοχευμένων έργων υποδομής για την αντιμετώπιση κινδύνων διάβρωσης ακτών, πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθητικών φαινομένων σε παράκτιες περιοχές και σε περιοχές που εμφανίζουν σχετικό ιστορικό.

Οργάνωση συστημάτων προειδοποίησης και προφύλαξης πολιτών σε ακραίες συνθήκες

Αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης καταστροφών.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  192 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

- Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των ακτών της Ηλείας από διάβρωση, καθώς και εδαφών περιοχών που πλήττονται από διάβρωση/κατολισθήσεις. - Έργα πρόληψης, προστασίας των ακτών της Ηλείας από διάβρωση και αποκατάστασης των ζημιών σε περιοχές (εκβολές Αλφειού, Κατάκολο κ.α) - Έργα πυροπροστασίας των δασών και αποκατάστασης των ζημιών από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές. . Έργα πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης των ζημιών στα δάση. -

Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.

-

Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού / εφαρμογή περιφερειακού σχεδίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων.

- Έργα ανάσχεσης της τάσης ερημοποίησης περιοχών της Ηλείας. Î Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη διαχείρισης περιβαλλοντικών κινδύνων (ιδιαίτερα σε δημόσιες υποδομές και χώρους μαζικής συνάθροισης). Σχεδιασμός-υλοποίηση δράσεων πρόληψης, καθώς και «έξυπνων» συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και εποπτείας, καθώς και διαχείρισης των συνεπειών (περιπτώσεις κινδύνων από πυρκαγιές, σεισμική δραστηριότητα, τρωτότητα χρήσιμων εδαφών, όπως οι ακτές και τα παραγωγικά εδάφη). •

Ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας , προειδοποίησης , διαχείρισης, αντιμετώπισης πυρκαγιών - πυροπροστασίας Ν. Ηλείας. 1.500.000€

Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός / Διαχείριση Κινδύνου Πλημμυρών :Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, με έμφαση στις πυρόπληκτες περιοχές και στις συνέπειες των πρόσφατων πυρκαγιών - σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ιδιαίτερα στον ποταμό Αλφειό.

Μελέτη (για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τα επίκεντρα των φαινομένων) σύστημα προειδοποίησης ανεμοστρόβιλων - σίφωνες που με την μεγαλύτερη συχνότητά από όλη την Ελλάδα εντοπίζεται στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και ειδικότερα στο νομό Ηλείας με περιστατικά των «μικρών τυφώνων» που μεταφέρουν ανέμους με ταχύτητες ακόμα και 250 χλμ την ώρα.

Σύστημα προειδοποίησης για επερχόμενο τσουνάμι με την τοποθέτηση παλιρροιογράφων στις ακτές του Ιόνιου στην Ηλεία.

Δημιουργία κέντρου διαχείρισης κρίσεων πολίτικης προστασίας από φυσικές καταστροφές αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία (gis,thl,h/y κλπ.) 3.500.000€ . Εξοπλισμός και προσαρμογή υπαρχόντων κτιρίων.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  193 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Αποθηκευτικοί χώροι με επαρκή εξοπλισμό αντιμετώπισης αναγκών κάθε είδους καταστροφής (σκηνές , κλινοσκεπάσματα κλπ). •

Ανάπτυξη συστημάτων γεωπληροφορίας .

Εξοπλισμός επικοινωνίας και πληροφόρησης μέσω συστήματος Πομποδεκτών και αναμεταδοτών VHF για τις ανάγκες όλων των Δήμων και Υπηρεσιών της Ηλείας.

Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Δικτύου Σεισμογράφων και του Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στην Ηλείας

Διαχείριση – πρόληψη- προετοιμασία συνεπειών σεισμών:

Σύνταξη – επικαιροποίηση του Χάρτη σεισμικής Επικινδυνότητας και την έκδοση του Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ηλείας .

Πρόγραμμα Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης, σε Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο, παρεμβάσεις ενίσχυσης όπου απαιτείται , λήψη μέτρων προστασίας.

Ανάπτυξη της Μεθόδου ΒΑΝ μεθόδου που χρησιμοποιείται για την πρόγνωση σεισμών που βασίζεται στη ανίχνευση των σεισμικών ηλεκτρικών σημάτων (SES, Seismic Electric Signals).

Î Ολοκληρωμένο σύστημα πυροπροστασίας Αρχαίας Ολυμπίας. 1.500.000€ Î Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών -τηλεμετρικών σταθμών -βροχογράφων σεισμογράφων και 5ετης πιλοτική λειτουργία" 1.000.000€ Î Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων •

Πλημμύρες: . Ενίσχυση φράγματος Πηνειού . Αντιπλημμυρική θωράκιση της πεδινής ζώνης - έργα στον Πηνειό ποταμό μετά το φράγμα Φλόκα - ενίσχυση αναχωμάτων3.000.000€ . Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικά έργα στον Αλφειό Μακρύσια Λιναριά- Αρχαία Ολυμπία 4.000.000 € . Αντιπλημμυρική θωράκιση - έργα σε περιοχές των ποταμών Ερυμάνθου και Πηνειακού Λάδωνα. 10.000.000€ . Καθαρισμός εκβάθυνση χείμαρρων νομού Ηλείας 2.000.000,€ . Καθαρισμός εκβάθυνση αποστραγγιστικών καναλιών στην πεδινή ζώνη του νομού Ηλείας 3.000.000€ Κατολισθήσεις: . Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οικιστικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών 10.000.000€ . Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών -βελτίωση βατότητας 30.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  194 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο διαδημοτικό οδικό δίκτυο των πυρόπληκτων περιοχών - βελτίωση βατότητας 50.000.000€ . Μεταφορά οικισμών λόγω επικίνδυνων κατολισθητικών φαινομένων 10.000.000€ . Αντιδιαβρωτικά έργα εδαφών , χείμαρρων - ρεμάτων – ποταμών 10.000.000€ Αντιπυρικά: . Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και συντήρηση δασικού οδικού δικτύου 8.000.000€ . Δίκτυο φύλαξης και προστασίας δασών σε προστατευόμενα δάση (Natura , κλπ.) 2.000.000€ . Δίκτυα δασικών μονοπατιών , χώρων διημέρευσης σε επιλεγμένα σημεία του δάσους ,παρατηρητήρια χώροι θέας 4.000.000€ . Αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος πρόγραμμα αναδάσωσης των δασαρχείων Αμαλιάδας -Πύργου - Ολυμπίας 30.000.000,00 . Μελέτη και βασικός εξοπλισμός για δημιουργία δικτύων εθελοντών πυροπροστασίας σε κάθε χωριό - οργάνωση τους σε στρατιωτική πυραμίδα υπό την διοίκηση του ΣΝΟ- ΣΟΠΠ και της πυροσβεστικής -εξοπλισμός και εκπαίδευση τους εκπαίδευση κατοίκων - οργάνωση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση κίνδυνων από φυσικές καταστροφές εγχειρίδια επιβίωσης 3.000.000€

Î Προστασία πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών ευάλωτων περιοχών του γεωργικού παραγωγικού και δασικού δυναμικού της Ηλείας και που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων . •

• •

Χρηματοδότηση για την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και υλοποίηση στοχευμένων έργων υποδομής για την αντιμετώπιση κινδύνων υποβάθμισης γεωργικών γαιών και δασικών οικοσυστημάτων Επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στα δάση, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των κρουσμάτων ασθενειών, ανθρωπογενών παρεμβάσεων και των απειλών κατά του κλίματος και καλύπτει τις ανάγκες για: ◦ τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών. ◦ τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά καταστροφών. ◦ καθιέρωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση, παρασίτων και ασθενειών. ◦ αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από καταστροφές.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  195 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού και ενημέρωση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής στην υγεία και ποιότητα ζωής . •

Κατάρτιση - εκπαίδευση ειδικού επιστημονικού προσωπικού.

Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Χρήση συστημάτων GIS στην

πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών με συστημική προσέγγιση στην ανάλυση των φυσικών κινδύνων και των φυσικών καταστροφών συμπεριλαμβανομένων αυτών των συστημάτων διαχείρισης κρίσεων πυρκαγιών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Κάτοικοι ευάλωτων περιοχών, Κάτοικοι - παραγωγοί περιοχών που επλήγησαν, κάτοικοι αστικών κέντρων ευάλωτων περιοχών και οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, Δασικές Υπηρεσίες & ΟΤΑ Ηλείας, Δήμοι, Νομικά Πρόσωπα Δήμων, Μ.Κ.Ο., οργανώσεις πολιτών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Γεωργοί ή ομάδες γεωργών, ΝΠΔΔ, ιδιώτες, ημιδημόσιοι και δημόσιοι ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ιδρύματα ερευνών και Πάροχοι κατάρτισης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  196 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ » Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται . Στόχοι: 1. Έργα Ολοκληρωμένης διαχείρισης Αστικών και Ειδικών Απορριμμάτων. 2. Ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης Λυμάτων. 3. Προστασία των υδάτινων πόρων. 4. Προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 5. Βελτίωση και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 6. Προστασία και ορθολογική διαχείριση των προστατευόμενων οικοσυστημάτων. Αναμενόμενα Αποτελέσματα I. II. III. IV. V.

Μεγιστοποίηση του δυναμικού ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (απορριμμάτων). Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού για ύδρευση και άρδευση. Μείωση των απωλειών ύδατος από διαρροές στα δίκτυα διανομής. Εξυπηρέτηση του συνόλου του πληθυσμού της Ηλείας με επεξεργασία λυμάτων. Κάλυψη σημαντικής έκτασης οικότοπων με μέτρα προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες, με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  197 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.1: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ» Ειδικοί Στόχοι 6.1.: → Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών απόβλητων (απορριμμάτων). → Αποδοτική διαχείριση & μείωση όγκου τελικής διάθεσης. → Εγκατάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψης και ταφής και παράλληλη προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων-παρεμβάσεων για αποτελεσματική ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. → Προώθηση της πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, → Αποτελεσματική διαχείριση /αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων.

Τύπος Δράσεων 6.1.1.: «Επενδύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών κλπ.)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

Î Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων •

Ενίσχυση δράσεων για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ακολουθώντας την ιεράρχηση: πρόληψη προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση - άλλου είδους ανάκτηση για τα μη ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. ανάκτηση ενέργειας) διάθεση. o Έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, με την δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει: - Καθιέρωση και εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών συσκευασίας, όπως προγράμματα διαλογής στην πηγή, μονάδες ανακύκλωσης κ.λπ. - Κατασκευή εργοστασίου ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και μονάδας παραγωγής ενέργειας και την

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  198 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής Χ.Υ.Τ.Υ. στην θέση Τριανταφυλλιά . - Κατασκευή και λειτουργία ενός Χ.Υ.Τ.Α. ή ενός Χ.Υ.Τ.Υ. - Κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.). •

Ενισχύσεις για την κάλυψη των αναγκών σχετικά με τη διαχείριση ειδικών αποβλήτων.

Προγράμματα πρόληψης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων και συνεργασίας δημόσιου - ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση / αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων (π.χ. ιατρικά απόβλητα, ιλύς από τις ΕΕΛ κλπ)

Καινοτόμα προγράμματα και παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ότι αφορά την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση και γενικότερα την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Συνεργατική συγκομιδή αποβλήτων και διάθεση στα μεγάλα αστικά εργοστάσια ανακύκλωσης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων,

Κρατικοί Φορείς κατά αρμοδιότητα (για ειδικά απόβλητα), Π.Ε Ηλείας, Δήμοι, ΔΕΥΑ και ΜΜΕ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.1.2.: « Υποδομές για την Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, συνδυασμένη με δράσεις πρόληψης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους .» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Διαχείριση στερεών αστικών απορριμμάτων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) Ελαιοτριβείς ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ελαιοτριβείς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  199 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.1.3.: «Υποδομές για τη βελτίωση της επεξεργασίας των λυμάτων»» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων και σύνδεσή τους με βιολογικό καθαρισμό Νομού Ηλείας 10.000.000. Î Κάλυψη των κενών που έχουν απομείνει σε δίκτυα και εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ 20.000.000€ : . Σε οικισμούς, ιδίως της παράκτιας ζώνης. . Κατασκευή Βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων στους πρώην Δήμους Φολόης, Ωλένης και δεξαμενές συγκέντρωσης λυμάτων στους Δήμους Λασιώνος, Λαμπείας, Ανδριτσαίνας, Αλιφείρας Î Εκσυγχρονισμός Βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων λειτουργούν στους Δήμους Αρχαίας Ολυμπίας, Πύργου, Σκιλλούντος, Ζαχάρως, Αμαλιάδος, Λεχαινών, Ανδραβίδας, Τραγανού, Γαστούνης, Βαρθολομιού 5.000.000€ Î Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων και σύνδεσή τους με βιολογικό καθαρισμό Νομού Ηλείας 10.000.000€ Î Υποδομές διαχείρισης λυμάτων για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία και κατασκευή ή/και επέκταση υποδομών σε μικρούς οικισμούς που βρίσκονται πλησίον ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και οικοσυστημάτων Î Χρήση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας αποχέτευσης. Î Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Συλλογή και εκμετάλλευση λημμάτων μεταποιητικών μονάδων (ελαιοτριβεία - γαλακτοκομικές μονάδες). Στοιχεία από το σύνολο αυτών των μονάδων στην περιοχή θα καταδείκνυε και την ανάγκη ίδρυσης μιας μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  200 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.1.4.: «Επενδύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ανάκτηση μη ανακυκλώσιμων υλικών κλπ.)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Διαχείριση αποβλήτων παραγωγικών μονάδων: •

Διαχείριση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων

Διαχείριση πλαστικών γεωργικών απορριμμάτων, 3.000.000,00

10.000.000,00

Î Δημιουργία σύνθετων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων αγροτοκτηνοτροφικής κατεύθυνσης λχ μονάδων εκτροφής αγελάδων, χοίρων, αιγοπροβάτων κλπ και ελαιοτριβείων Ο πρωτογενής τομέας υφίσταται συνέχεια δυναμικές πιέσεις ως προς την διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται και έχουν προταθεί σε επιστημονικό επίπεδο διάφορες προτάσεις που αφορούν την προστασία των οικοσυστημάτων και την ταυτόχρονη αξιοποίηση προϊόντων, όπως φαινολών από επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου ή ενεργειακής αξιοποίησης, βιοκαύσιμα κλπ σε επίπεδο περιφέρεια από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών με εκτιμώμενο κόστος από 100.000,00€ μέχρι 5.000.000,00€ ανάλογα με το μέγεθος και την έκταση της μονάδας. Αναλυτική παρουσίαση μπορεί να γίνει με την διασύνδεση της περιφέρειας και του Πανεπιστημίου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ελαιοτριβείς

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  201 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.2: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ» Ειδικοί Στόχοι 6.2.: → Εμπλουτισμός και βελτίωση της ποιότητας του υδροφόρου ορίζοντα. → Μείωση των απωλειών ύδατος από διαρροές. → Αξιοποίηση επιφανειακών υδάτων. → Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων, της Δυτικής Πελοποννήσου και της Βόρειας Πελοπόννησου, των στόχων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων τους. → Μείωση των απωλειών νερού από τα δίκτυα διανομής / άρδευσης. → Εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης αρδευτικού ύδατος. → Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτινων πόρων της Περιφέρειας → Εφαρμογή των σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής σύμφωνα με την Οδηγία (60/2000). → Μείωση των απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας.

Τύπος Δράσεων 6.2.1.: «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ύδρευσης και της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Επέκταση αγωγού Ύδρευσης Δήμων &Κοινοτήτων Νομού Ηλείας από Ερύμανθο ποταμό για την κάλυψη της ύδρευσης των υπολοίπων Δ.Δ. του Δήμου Πύργου και Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και των Δήμων Σκιλλούντος και Ζαχάρως 20.000.000 € Î "Επέκταση αγωγού Ύδρευσης Δήμων &Κοινοτήτων Δήμων Κάμπου Νομού Ηλείας από το φράγμα Πηνειού για την κάλυψη της ύδρευσης των υπολοίπων Δ.Δ. των Δήμων Ήλιδας, Πηνειού, Ανδραβίδας-Κυλλήνης 20.000.000€ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  202 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Εκσυγχρονισμός δικτύων Ύδρευσης ορεινών Δήμων &Κοινοτήτων Νομού Ηλείας 20.000.000 Î Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος. à

Κατασκευή , συντήρηση και ανακατασκευή εσωτερικών δικτύων (πεπαλαιωμένα δίκτυα) ύδρευσης πολεων και Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων και σύνδεσή τους με τα 2 μεγάλα έργα ύδρευσης του Νομού Ηλείας 10.000.000

Î Έργα αξιοποίησης επιφανειακών υδάτων για χρήση και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Î Χρήση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Π.Ε Ηλείας , Δήμοι, ΔΕΥΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.2.2.: «Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενισχύσεις γα την προστασία και ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων‐ Ενίσχυση επενδύσεων για την προστασία των υδατικών πόρων σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης των Υ.Δ. Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου που ολοκληρώνονται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.: •

Υποδομές εκσυγχρονισμού και παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητα και της ποσότητας του νερού.

Εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης πόσιμου ύδατος, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες - τουριστικές περιοχές, με ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του νερού.

Υποδομές διαχείρισης λυμάτων για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία και κατασκευή ή/και επέκταση υποδομών σε μικρούς οικισμούς που βρίσκονται πλησίον ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και οικοσυστημάτων Χρήση των ΑΠΕ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αποκατάσταση και ανάδειξη επιβαρυμένων υδάτινων σωμάτων με προώθηση της χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών για ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων.

Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Παρεμβάσεις για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, την εφαρμογή ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, την αποκατάσταση

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  203 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

υδροφορέων και τη δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων. •

Υποδομές και προγράμματα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτικούς ή άλλους σκοπούς.

Κατασκευή Φραγμάτων / Λιμνοδεξαμενών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αγρότες και κάτοικοι της Υπαίθρου της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας , Δήμοι της Ηλείας.: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.2.3.: «Αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση νερού στη γεωργία » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î

Εκσυγχρονισμός & επέκταση των αρδευτικών δικτύων Πηνειού και Αλφειού . Υπάρχουν πεπαλαιωμένο αρδευτικά δίκτυα εκτός από το περιοχή Βουπρασίας για το οποίο υπαρχει μελέτη ( εξοικονόμηση υδάτινων πόρων αύξηση ποτιστικής γης και παραγωγικότητας εκσυγχρονισμός υπαρχοντος και επεκταση σε Βουπρασία και Λεχαινά • Ολοκλήρωση εγγειοβελτιωτικού έργου από φράγμα Πηνειού για την περιοχή Βουπρασίας 100.000.000€ • Βελτίωση υπάρχοντος δικτύου - Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Λειτουργικότητας Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Αντικατάσταση προβληματικών υπογείων αγωγών & διατάξεις καθαρισμού ύδατος αντλιοστασίων Α6-Α16 του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων 60.000.000 € - Υπογειοποίηση του επίγειου δικτύου δικτύων φυσικής ροής (καναλέτων) σε περιοχές Ν. Ηλείας Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης, Αμαλιάδος, Α' Πύργου, Πελοπίου & Επιταλίου 70.000.000 €. • Υδρομέτρηση – Τηλεμέτρηση: 10.000.000€ Î Παρακολούθηση υδατικών αναγκών των καλλιεργειών με σύστημα υγρασιομέτρων και διασύνδεση με μετεωρολογικά δεδομένα. Î Ενίσχυση των αγροτών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση των συστημάτων άρδευσης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι καλλιεργητές αγρότες στις

πλέον παραγωγικές περιοχές Ν. Ηλείας (Αμαλιάδα ,Γαστούνη, Πύργος κλπ) 30.000 αγρότες 2) 15.000 αγρότες Υπουργείο Γεωργίας ,ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ): 30.000 αγρότες, 15.000 αγρότες. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε. Ηλείας, Υπουργείο Γεωργίας ,ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  204 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.3: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Ειδικοί Στόχοι 6.3.: → Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς για αύξηση της επισκεψιμότητας. → Ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας σε σημαντικό πόλο έλξης. → Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τη σύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τον τουρισμό.

Τύπος Δράσεων 6.3.1.: «Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων (σε αγροτικές και αστικές περιοχές)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δημιουργία ολοκληρωμένου Μουσείου σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων, με βάση την Τελετή Αφής. Î Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς: Ανάδειξη μνημείων και κτιρίων αγροτικής κληρονομιάς (μνημεία, μύλοι, γεφύρια, πολιτιστικά στοιχεία δικτύου κλπ)». Î Ολοκληρωμένη προβολή της Αρχαίας Ολυμπίας και αξιοποίηση της ανά διετία Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και της Λαμπαδηδρομίας, ως μόνιμα επαναλαμβανόμενη δυνατότητα παγκόσμιας προβολής (Θερινοί και Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες) και σε χώρες με μεγάλους πληθυσμούς και οικονομικές δυνατότητες (που κατά τεκμήριο είναι αυτές που αναλαμβάνουν του Ολυμπιακούς Αγώνες ) προβολή που να συνδυάζει την τεραστία πολιτιστική παράδοση και διαδρομή της Ολυμπιας ( αρά και ανάγκη επίσκεψης και περιήγησης της ) με τις σύγχρονες δυνατότητες, διαμονής, ψυχαγωγίας ξεκούρασης και πολλών αλλων ενδιαφερόντων γενικότερα της και της Ηλειας (αρχαιολογικών, πολιτιστικών, οικολογικών , περιβαλλοντικών , θρησκευτικών ,ιαματικών, αθλητικών, συνεδριακών και αγροτουριστικών δυνατοτήτων καθώς και αγροτικών προϊόντων και της παραδοσιακής διατροφής κ.λ.π.). Î Ενίσχυση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας που στόχο εχει να προωθεί τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και την ειρήνη, τη φιλία και τη διεθνή κατανόηση και την δραστηριοποίηση του στην Αρχαία Ολυμπία που μετα το τελευταίο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 6ης Νοεμβρίου 2013 που Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  205 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

καλεί τα κράτη-μέλη να τηρήσουν την Ολυμπιακή Εκεχειρία –στη βάση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ – για περίοδο που ξεκινά επτά ημέρες πριν από την έναρξη των 22ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι της Ρωσίας και ολοκληρώνεται επτά ημέρες μετά τη λήξη των Αγώνων (οι Αγώνες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 7 και 23 Φεβρουαρίου 2014), καθίσταται επίκαιρο πάρα ποτέ. Î Προστασία και ανάδειξη μνημειακού, αρχειακού και αρχαιολογικού πλούτου και αρχαιολογικών χωρών, καθώς και ιδιαίτερης αξίας πολιτιστικών συνόλων. . αναστήλωση, σήμανση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των μνημείων. . δημιουργία μονοπατιών σύνδεσης των μνημείων, . τοποθέτηση υπαίθριων μακετών, . έκδοση ενημερωτικού υλικού, . δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και εκθεσιακού χώρου με πολυμεσική εφαρμογή, . περιβαλλοντικές επεμβάσεις κ.ά. • Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας 30.000.000€ • Νέο Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων (Σε συνεργασία με την Ε.Ο.Ε.) • Δημιουργία στην Ολυμπία σχολής συντηρητών, αλλά και άλλων ειδικοτήτων. • Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ήλιδας 8.000.000€ • Αρχαιολογικός χώρος Επικουρίου Απόλλωνα και δημιουργία μουσείου 25.000.000€ • Ανάδειξη κάστρου Χλεμούτσι – Βελτίωση και επεκταση του μουσείου βυζαντινής και φράγκικης περιόδου 5.000.000€ • Βελτίωση και επεκταση Μουσείου Πύργου κτήριο Τσίλερ 1.000.000€ • Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρόμων - ορεινή οδός Αρχαίας ΉλιδαςΑρχαιας Ολυμπιας και δρόμους του Παυσανία 3.000.000,00 • Ανάδειξη αρχαιολογικών - ιστορικών -πολιτιστικών πόρων ορεινής Ηλείας - δημιουργία Πολιτιστικού δικτυού κλασικών αρχαιοτήτων 5.000.000€. Δημιουργία Πολιτιστικού Δικτύου Αρχαιολογικών Χώρων της Ορεινής Ηλείας σε συσχέτιση με τους εθνικής εμβέλειας Αρχαιολογικούς Χώρους Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαίας Ήλιδας και Επικούρειου Απόλλωνα και δίκτυο ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων της Ηλείας : - Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα - Αρχαία Ήλιδα - Αρχαία Ολυμπία - Αγία Τριάδα - Αρχαιολογικός χώρος Θεισόας - Πλατιάνα - Αρχαίο Αίπυ - Ακρόπολη της Αλιφείρας – Ναός της Αθηνάς - Αρχαιολογικός χώρος Φιγαλείας - Λέπρεο : Ακρόπολη Λεπρέου – Ναός Δήμητρας - Πρασιδάκι Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  206 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

-

Βρεστό : Αρχαιολογικός χώρος Τυμπαναίας Σκιλλουντία Κάστρο Κορυφής. Δάφνη.

Î Πρόγραμμα αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο επίπεδο των μαθητών δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - καλλιέργειας ευγενούς άμιλλας στους μαθητές - Μαθητική Πολιτιστική Ολυμπιάδα 10.000.000€ Î Προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων πόλεων και Ανάδειξης του αρχιτεκτονικού πλούτου της υπαίθρου και πτυχών της τοπικής λαϊκής παράδοσης. •

Προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων, και συνοικιών πόλεων: Πύργου, Ανδριτσαίνας, Αμαλιάδας, Λεχαινών, Ανδραβίδας κλπ.

Δημιουργία λαογραφικού μουσείου στη Ηλεία.

Δημιουργία αγροτικού μουσείου (μηχανημάτων , καλλιεργειών, ειδών κλπ ) στη Ηλεία .

Î Ανάδειξη βιομηχανικών κτιρίων: •

Αποκατάσταση και επανάχρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Α.Σ.Ο. (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ.

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Αποκατάσταση και ανάδειξη με λειτουργική αξιοποίηση ιστορικών περιοχών ή/και κτιρίων του αστικού χώρου για την προστασία και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών χώρων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του ρόλου της Αρχαίας Ολυμπιάς, της Αρχαίας Ήλιδας, του Μουσείου του Πύργου με εμπλουτισμού σημαντικών εκθεμάτων, αλλά ανάδειξη και του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. έχοντας σαν βασικό πολιτισμικό κέντρο ανάδειξης και τουριστικό πόλο έλξης την Αρχαία Ολυμπία. Αναλυτικά: . Ανάδειξη διαχείριση του διεθνούς αξίας φυσικού περιβάλλοντος της Λιμνοθάλασσας Καϊάφα με ήπια και ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη με μέτρα υποστήριξης θαλάσσιου τουρισμού. Οι παραλίμνιοι φυσικοί πόροι με τις ιαματικές πηγές μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο θεραπευτικού τουρισμού. . Αξιοποίηση των Ιαματικών λουτρών Κυλλήνης στο πλαίσιο προγράμματος ανάπτυξης θεραπευτικού τουρισμού αλλά και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της περιοχής . Θέσπιση περιοδικών πολιτισμικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών ημερίδων με κέντρο τους Ολυμπιακούς Αγώνες και φιλοξενίας οργανωμένων γκρουπ από όλο τον κόσμο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  207 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Π.Ε Ηλείας , Δήμοι, Υπηρεσίες του Υπουργείου

Πολιτισμού, ΟΤΑ, δημόσιοι φορείς, οι Μητροπόλεις Ηλείας – Ωλένης και Ολυμπίας – Τριφυλίας , Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Δήμοι, Φορείς Διαχείρισης και Πολιτιστικοί Φορείς . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.3.2.: «Δημιουργία και συντήρηση πολιτιστικών ιστών που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη - με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων - των τοπικών και των εταιρικών μουσικών, θεατρικών, πολιτιστικής δημιουργίας σχέσεων και διαδρομών.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Κλειστό και ανοικτό θέατρο Πύργου 5.000.000€ Î Διεθνές Πολιτιστικό - Συνεδριακό -Κέντρο , Θεματικό Παρκο Αρχαίας Ολυμπίας(Μετατροπή του ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΑ σε κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού διεθνούς εμβέλειας) -Δημιουργία Άλσους Αθλητισμού και Εκθεσιακού κέντρου. Î Κλειστό θέατρο Αρχαίας Ολυμπιας 3.000.000€ Î Κλειστό θέατρο Αμαλιάδας

2.000.000€

Î Ανοικτό θέατρο Ήλιδας - 2.000.000€ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.3.3.: «Ενίσχυση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, μέσω της καθιέρωσης σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων με αντικείμενο την επτανησιακή τέχνη και δημιουργία (φεστιβάλ, εκθέσεις κλπ) και της στήριξης καθιερωμένων πολιτιστικών συνόλων.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Α. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους •

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους λειτουργεί από το 1997. Είναι μοναδικό, στο είδος του, στην Ελλάδα και περιλαμβάνεται ανάμεσα στα κορυφαία Φεστιβάλ για Παιδιά και Νέους της Ευρώπης και διεθνώς με τεράστια απήχηση και ακτινοβολία. Είναι μέλος διεθνών οργανισμών και φορέων σχετικά με τον κινηματογράφο και την κινηματογραφική εκπαίδευση: CIFEJ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  208 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

(Centre International du Film pour l' Enfance et la Jeunesse) και ECFA (European Children's Film Association). •

Πραγματοποιείται το πρώτο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου στον Πύργο, με παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε πολλές πόλεις της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε € 350.000 * 7 έτη = 2.450.000€ .

Î Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας •

Η προέκταση των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους με καινοτόμα προγράμματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη χρήση της νέας οπτικοακουστικής τεχνολογίας.

Πρόκειται για μια δράση που αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια του έτους στον Πύργο (καταλληλότερος χώρος το παλιό σταφιδεργοστάσιο του ΑΣΟ) με ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών από την Ελλάδα και χώρες της Ε.Ε. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μπορεί να κυμαίνεται από € 120.000 έως € 160.000 * 7 έτη = 1.000.000€ .

Î ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ •

Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών:1.000.000 €.

Γίνεται σε ετήσια Βάση με ετήσιο προϋπολογισμό που μπορεί να κυμαίνεται από € 300.000 έως € 500.000 * 7 έτη = 3.000.000€

Î ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 1.000.000,00 •

Δημιουργία πολιτιστικών υποδομών:1.000.000 €.

Γίνεται σε ετήσια Βάση με ετήσιο προϋπολογισμό που μπορεί να κυμαίνεται από € 300.000 έως € 500.000 * 7 έτη = 3.000.000€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  209 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.3.4.: «Διασύνδεση και προβολή μνημείων, χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και μουσείων για τη δημιουργία δικτύων - πολιτιστικών διαδρομών (θεματικών, ιστορικών κλπ).» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Πολιτιστική Διαδρομή: Ακολουθώντας την πορεία του Ολυμπιακού πνεύματος Î Πολιτιστική Διαδρομή: Διαδρομή του αρχαίου περιηγητή Παυσανία Î Πολιτιστική Διαδρομή: Φράγκικα μνημεία της Ηλείας Î Πολιτιστική Διαδρομή: Ιστορικές Μονές και εκκλησίες. Î Πολιτιστική Διαδρομή: Παραδοσιακά ορεινά χωριά ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.3.5.: «Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων (σε αγροτικές και αστικές περιοχές)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.3.6.: «Σύσταση του Ιδρύματος ή Ιδρυμάτων για δυο μεγάλους διανοητές της Ηλείας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Σύσταση του Ιδρύματος ή Ιδρυμάτων για δυο μεγάλους διανοητές της Ηλείας , ως κέντρου διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και προαγωγής της επιστημονικής έρευνας, ως χρέος φροντίδας και διαφύλαξης της μνήμης τους , που υπήρξε πρωτοποριακή και συνέβαλε καθοριστικά στην Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  210 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ουσιαστική επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της σύγχρονων προβλημάτων και πανανθρώπινων αξίων και που είναι : . Ο Παναγιώτης Κονδύλης (1943-1998) συμπεριλαμβάνεται πιθανότατα στους σημαντικότερους Έλληνες διανοητές του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα. . Σάκης (Διονύσης) Καράγιωργας (Πύργος Ηλείας, 1930—17 Αυγούστου 1985) , Οικονομολόγος και Πανεπιστημιακός καθηγητής, Διανοούμενος, Αντιστασιακός, “ο πάντα πολιτικός αγωνιστής”, Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Η έδρα των Ιδρυμάτων να είναι ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία όπου έχον γεννηθεί οι δύο διανοητές σε κτίρια που υπάρχουν και θα εκσυγχρονιστούν. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  211 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.4: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» Ειδικοί Στόχοι 6.4.: → Ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των οικοσυστημάτων της Ηλείας. → Ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Ηλείας. → Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων σε αγροτικές και δασικές περιοχές. → Ανάδειξη και αξιοποίηση των οικοσυστημάτων σε αγροτικές και δασικές περιοχές. → Ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. → Ανάδειξη των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ως πόρους ανάπτυξης των περιοχών της Ηλείας. → Προστασία προστατευομένων περιοχών. → Καθιέρωση οικολογικού πλούτου σε παράγοντα ισορροπίας και ανάπτυξης. → Αειφορική διαχείριση και προστασία φυσικών οικοσυστημάτων (χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα), → Αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας

Τύπος Δράσεων 6.4.1.: «Επενδύσεις σε «πράσινη υποδομή», περιλαμβανομένων των τόπων Natura 2000 και άλλων εδαφών» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ολοκλήρωση του δικτύου Natura 2000 και ενίσχυση των δράσεων για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 25.000.000€. •

GR2330002 «Οροπέδιο Φολόης» . Επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης . Σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. . Εκπόνηση διαχειριστικών μελετών βόσκησης καθότι στην περιοχή μελέτης είναι η κυριότερη απειλή. . Εκπόνηση διαχειριστική μελέτη υλοτομίας

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  212 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Εκπόνηση – εφαρμογή – χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ιδιαίτερα του οικοτουρισμού. . Ενίσχυση προβολής περιοχής και του κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών που έχει κατασκευασθεί στο Δρυοδάσος Φολόης (marketing – περιβαλλοντική ) . GIS προστατευόμενης περιοχής GR2330003 «Εκβολές - Δέλτα του Ποταμού Πηνειού» . Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. . Σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. . Εκπόνηση – εφαρμογή – χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος εναλλακτικών μορφών τουρισμού & ιδιαίτερα του οικοτουρισμού. . GIS προστατευόμενης περιοχής

GR2330004 «Ολυμπία» . Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. . Σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. . Εκπόνηση – εφαρμογή – χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος διαχείρισης επισκεπτών – τουριστών, συνδυασμός ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού του εθνικής εμβέλειας αρχαιολογικού χώρου και ανάπτυξη άλλων μορφών τουρισμού – οικοτουρισμού. . Βελτίωση και αναβαθμιση του Βοτανικού Κήπου και δημιουργία περιβαλλοντικού μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας. . Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της καμένης περιοχής. . GIS προστατευόμενης περιοχής

GR2330005 «Θίνες & παραλιακό δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφυλιά, Κακόβατος» . Επικαιροποίηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, που έχει εκπονηθεί πριν από μια πενταετία . Σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. . Εκπόνηση – εφαρμογή – χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος διαχείρισης επισκεπτών – τουριστών. . Αποπεράτωση Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πολιτών Ζαχάρως. . Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης της καμένης περιοχής. . Μελέτη σκοπιμότητας για τον επαναπλημμυρισμό άγονων τμημάτων της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας . GIS προστατευόμενης περιοχής

GR2330006 «Λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Βρινιά» . . Σύνταξη μελέτης ανάδειξης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. . Εκπόνηση – εφαρμογή – χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος διαχείρισης επισκεπτών – τουριστών . Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, το οποίο θα στοχεύει στην διαφοροποίηση της παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότητας.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  213 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Ενίσχυση του φορέα διαχείρισης για την προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής. . Ανάπλαση του Οικισμού Ψαράδων στο Κοτύχι (Κατόπιν μελέτης που εγκρίνεται από το Φορέα Διαχείρισης και το ΥΠΕΧΩΔΕ) . Ανάπλαση - αξιοποίηση - ανάδειξη των Αλυκών Λεχαινών. . GIS προστατευόμενης περιοχής • GR2330007 «Παράκτια θαλάσσια ζώνη απο ακρ. Κυλλήνης έως Τούμπι – Καλογριάς » . Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. . Ενίσχυση Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλλιάς με εξοπλισμό ώστε να ελέγχεται η παράκτια αλιεία στην θαλάσσια προστατευόμενη ζώνη. • GR2330007 «Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας, ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία» . Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης. • Ένταξη νέων περιοχών ς στο δίκτυο NATURA - Μελέτη περιοχών Περιοχές για την τεκμηρίωση ένταξή τους στο δίκτυο natura. . Η κοίτη του Αλφειού ποταμού από τις εκβολές του ως τα όρια του νομού. . Η παραποτάμια περιοχή του ποταμού Νέδα . Τεχνητή λίμνη Πηνειού. Î Περιβαλλοντικές δράσεις -ήπιες παρεμβάσεις σε περιοχές Natura (Αρχαία Ολυμπία, οροπέδιο Φολόης, περιοχές Καϊάφα και Κοτυχίου κλπ 10.000.000€. Î Ενίσχυση επενδύσεων σε πράσινες υποδομές και πράσινες επιχειρήσεις με στους άξονες: . Βιολογικοί καθαρισμοί και Διαχείριση αποβλήτων με την αναβάθμιση και ανάπτυξη των βιολογικών καθαρισμών και μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων: Μείωση της παραγωγής τους. Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών. Ενεργειακή αξιοποίηση. . Χρηματοδότηση προσαρμογής υφιστάμενων επιχειρήσεων σε πράσινη. . βιομηχανικές φωτοβολταϊκές στέγες . ανακύκλωσης και κομποστοποίησης απορριμμάτων .

Περιβαλλοντική αναβάθμιση υπαρχουσών επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των βιομηχανικών στεγών με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από τους επιχειρηματίες

Î Μονάδες κομποστοποίησης και Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με την Δημιουργία: . Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών απορριμμάτων (ΚΔΑΥ) . Μεσαίου μεγέθους μονάδων κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων στις (της τάξης των 30.000 τόνων ετησίως ανά μονάδα). Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  214 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Πράσινη βιομηχανική περιοχή( με υποδομές ενεργειακά αποδοτικές και χαμηλής έντασης άνθρακα και θα αξιοποιεί καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.)– ΒΙΠΕ στην Ηλεία καθ ταυτόχρονα ενός περιβαλλοντικού πάρκου : (Eco-Industrial Parks) (150 εκατ. Ευρώ. Η πράσινη ΒΙΠΕ θα επαναχρησιμοποιούν και θα ανακυκλώνουν πρώτες ύλες, υλικά και νερό, θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες καθαρής παραγωγής και θα βελτιστοποιούν τις μεταφορές αγαθών και τις μετακινήσεις των εργαζομένων. Επίσης, θα λειτουργούν ως χώρος υποδοχής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πράσινης οικονομίας . Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Αποκατάσταση , προστασία και

ανάδειξη του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ο κύριος στόχος με χρήση συστημάτων GIS είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, μέσω της πρόληψης φυσικών κινδύνων, της ανάπτυξης πολιτικών για την αποκατάσταση και την προστασία των οικοσυστημάτων, η προώθηση του οικολογικού τουρισμού, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας Φορέας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.4.2.: «Αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, καθώς και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δράσεις/ έργα τουριστικής αξιοποίησης των οικοσυστημάτων και αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων: Προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση περιοχών που χαρακτηρίζονται για τη μοναδικότητά τους ως οικοσυστήματα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και γενικά στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη έμφαση σε προστατευόμενες περιοχές. Προστασία και ανάσχεση της απώλειας σημαντικών, σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και προώθηση του εθελοντισμού. •

Ανασύσταση της λίμνης Μουριάς και διασύνδεση τοπικής κοινωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής . Λαμβάνοντας υπόψη την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή της αποξηραμένης Λίμνης Μουριάς, προτείνεται μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δραστηριοτήτων για

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  215 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

την αποκατάσταση και βελτίωση του φυσικών συνθηκών και τεχνικών έργων στην περιοχή. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υπόψη περιοχής, στην αναβίωση της τοπικής οικονομίας και στην ορθή διαχείριση και προστασία των πόρων. . Οι τρεις κύριοι άξονες είναι: 1) Ο επαναπλημμυρισμός και η ανασύσταση της αποξηραμένης λίμνης, 2) η κατασκευή νέων και η αναβίωση των υφιστάμενων έργων υποδομής στην υπόψη περιοχή και 3) η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και παροχή κινήτρων για (α) την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τόνωση της τοπικής οικονομίας, (β) τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και (γ) την ευαισθητοποίηση - ενεργή συμμετοχή πολιτών και ερευνητών με συλλογικές δράσεις σε θέματα σχετικά με την ορθή διαχείριση και προστασία των πόρων . Προϋπολογισμός έργων = 20.000.000 Ευρώ περίπου. •

Αναβάθμιση - Σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο- Αρχαία Ολυμπία - τουριστικό τρένο ( πεπαλαιωμένη μονή μετρική γραμμή) - ανάπλαση σταθμών και περιβάλλοντα χώρου σήμανση - ασφάλεια" 10.000.000 €

Ανάδειξη πολιτιστικών διαδρομών - Ορεινή οδός Αρχαία Ήλιδα-Αρχ. Ολυμπία και δρόμους του Παυσανία 3.000.000€

Αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς της Ηλείας με στόχο: - Ανάπλαση και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών, - Δημιουργία νέων Οικοτουριστικών διαδρομών, - Ανάδειξη-ανάπλαση και τουριστική αξιοποίηση περιοχών συνδυαζόμενη με ήπιες επιχειρηματικές δραστηριότητες για προσέλκυση τουρισμού και που θα ενισχύσουν και συναφείς μορφές τουρισμού, σε σειρά περιοχών σε όλη τη Ηλεία: . Ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής του βουνού Κατάκολου και του κάστρου Αρχαίας Φειάς- Ανάδειξηανάπλαση μονοπατιών. (Σύνδεση με τουρισμό κρουαζιέρας) 5.000.000€ . Αξιοποίηση διαδρομών στον Αλφειό ποταμό( πρόγραμμα για μικρά δημόσια έργα και ήπιες παραγωγικές επενδύσεις αγροτουρισμού, προϊόντα αγροκτήματος) 5.000.000€ . Ανάδειξη τεχνητής λίμνης του φράγματος ποταμού Πηνειού και των παραλίμνιων οικισμών και του παραλίμνιου χώρου τεχνητής λίμνης Πηνειού (μοντέλο της λίμνης πλαστήρα)- Η λίμνη δεν έχει κυματισμό και προσφέρεται ως αντιαθλητικό κέντρο για προετοιμασία ομάδων και υπάρχει οικίσκος φύλαξης σκαφών. 5.000.000€ . Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης Δρυοδάσους Φολόης 5.000.000€ . Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης εθνικού πάρκου Στροφυλιάς Κοτυχίου-(natura) 5.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  216 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Επιχειρησιακό σχέδιο παρόχθιας περιοχής ΝΕΔΑ καταρράκτες ΝΕΔΑ 10.000.000€ . Ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης περιοχής εκβολών Πηνειού θίνες Βαρθολομιού(natura) 3.000.000, € Î Οικοανάπτυξη λίμνης Καϊάφα -Παράκτιας ζώνης κόλπου Κυπαρισσίας Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών 50.000.000€. . Η περιοχή ανήκει στην Ε.Τ.Α. και υλοποιείται το έργο «Πάρκο Οικοανάπτυξης Ιαματικών Πηγών Καϊάφα . Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός βασικών δικτύων υποδομής και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων τουρισμού διημέρευσης» (κωδ. Πράξης ΣΑ 2012ΣΕ01180000, κωδ. MIS 370745, χρονική διάρκεια 30.07.2012 – 30.09.2015, συνολικός προϋπολογισμός 8.055.230,00€) Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την τουριστική ανάπτυξη του νομού με την βελτίωση, αξιοποίηση και λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών με τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον, τόνωσης της ελκυστικότητας και ποιοτικής βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών με έμφαση στις Ιαματικές Πηγές αλλα και το φυσικό περιβάλλον και τις ακτές. Î Αξιοποίηση της περιοχής του Κουνουπελίου- αξιοποίηση ιαματικών

λουτρών- κτήμα Μανωλάδας: Αξιοποίηση ιαματικών πηγών και περιοχής ιδιαίτερου φυσικού κάλλους για την τουριστική ανάπτυξη του νομού. 15.000.000€ Î Πρόγραμμα καθαρισμού ακτών σε ετήσια βάση 7 έτη Χ 1.000.000€= 7.000.000€. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας, Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοτυχίου – Στροφυλιάς και Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  217 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.4.3.: «Διασύνδεση και προβολή σημαντικών οικοσυστημάτων τοπίων και τοπικών ειδών για τη δημιουργία δικτύων - οικοτουριστικών διαδρομών ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Χάραξη των οικοτουριστικών διαδρομών (αντίστοιχες προτάσεις έχουν αναφερθεί στο 3.1.5 και στο 6.4.2): . Αρχαία Ολυμπία, με Μυκήνες :Νεμέα, Στυμφαλία, Φενεό, Κλείτορα, Αρχαία Ψωθίδα, Ερύμανθο – Φολόη ), . Στ’ αχνάρια του Ηρακλή . Διαδρομή Αλφειού. . Διασύνδεσης Αρχαία Ολυμπίας με αρχαιότητες και οικοσυστήματα Επαρχίας Ολυμπίας- Ανδριτσαίνα Επικούριος, . Ερυμάνθου - Φολόης . Νέδας Î Ενίσχυση επενδύσεων που θα περιλαμβάνει κατά περίπτωση : Οικοτουριστικές διαδρομές, Φυσικά Πάρκα, Ορειβατικό ποδήλατο, Ορειβασία, Παραποτάμιες δραστηριότητες (Rafting), Ιππικό τουρισμό, Κατασκηνωτικός τουρισμός (camping) Î Ενίσχυση συνεργασιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ιδιώτες για την κατασκευή φυσικών πάρκων, θεματικών πάρκων και προτύπων οικοοικισμών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.4.4.: «Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχουν» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ηλείας 15.000.000€ και αφού ορισθεί ως προστατευόμενη περιοχή και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου(και δημιουργηθεί Φορέας Διαχείρισης) η περιοχή περιλαμβάνει την θαλάσσια έκταση τις ακτές (Η ακτογραμμή του Νομού έχει μήκος 150 χιλιόμετρα ) της Ηλείας όπου σχετίζονται τρεις μεγάλοι κόλποι ο Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος και τα ακρωτήρια του Κατάκολο και Κυλλήνης σε συνδυασμό με τις λίμνες Καϊάφα, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  218 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Αγουλινίτσας (αποξηραμένη), Μουριά (αποξηραμένη), Λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου και τις εκβολές (δέλτα) Πηνειού και Αλφειού λόγω: . Των σημαντικότερων παραλιών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. . Των βιοτόπων και του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus και δελφινιού Tursiops truncatus . Των βιοτόπων των προστατευομένων ειδών ορνιθοπανίδας και ιδίως της μεταναστευτικής. . Των βιοτόπων ενδημικής χλωρίδας. . Των παράκτιων και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ευρωπαϊκού και μεσογειακού ενδιαφέροντος. . Των αλιευτικών πόρων και εν γένει του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τόσο από δραστηριότητες στη θάλασσα, όσο και από τη ρύπανση. δελφίνι Tursiops truncatus . Τα λιβαδιών του θαλάσσιου αγγειοσπέρμου Posidonia oceanica. Î Κατασκευή του τεχνητού υφάλου σε θαλάσσια περιοχή εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 "Θαλάσσια περιοχή κόλπου Κυπαρισσίας Ακρωτήριο Κατάκολου - Κυπαρισσία), με στόχους - την αναβάθμιση από άποψη βιοποικιλότητας της παράκτιας περιοχής, την αύξηση της βενθικής βιομάζας και τη δημιουργίας νέων τροφικών πλεγμάτων. - Την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας ζώνης προστασίας και απαγόρευσης αλιείας. - Την προστασία των τοπικών ιχθυοαποθεμάτων και στην αποτροπή της υπεραλίευσης στην περιοχή. Î Πρόγραμμα προστασίας της χελώνας caretta - caretta στις ακτές της Ηλειας(τρεις μεγάλοι κόλποι ο Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος) που καταγράφεται συστηματικά η αναπαραγωγική δραστηριότητα των χελωνών καρέτα καρέτα σε σημεία-κλειδιά οι οποίες αποτελούν και δείκτη για την υπόλοιπη περιοχή και συνιστά σημαντική περιοχή ωοτοκίας της χελώνας καρέτα καρέτα και την δεύτερη πιο σημαντική με τα την Ζάκυνθο. Î Δράσεις Τουριστικής αξιοποίησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Î Ίδρυση και λειτουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου στην Ηλεία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας, Υπηρεσίες της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και οι Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  219 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.4.5.: «Αποκατάσταση τοπίου από ανενεργούς παράγοντες όχλησης και μείωση της οπτικής όχλησης και Ρύπων (Απορρίμματα – Λύματα- Άχρηστα αντικείμενα ) σε διαδρομές τουριστικές , μεγάλης κυκλοφορίας και ιδιαίτερου κάλλους.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Βελτιώσεις και αποκατάσταση τοπίου και απομάκρυνση των ανενεργών παραγόντων όχλησης και μείωση της οπτικής όχλησης και Ρύπων σε ετήσια βάση (7 έτη Χ 1.000.000=) 7.000.000€ - Βελτιώσεις και αποκατάσταση χώρων. . Συλλογή πάσης φύσης στερεών αποβλήτων από τα ποτάμια, τα ρέματα ,τους χείμαρρους και τα αποστραγγιστικά κανάλια. - Συλλογή πάσης φύσης στερεών αποβλήτων από τα πρανή του οδικού δικτύου (Απορρίμματα-Λύματα- Άχρηστα αντικείμενα) στις διαδρομές : Κατάκολο - Πύργος Πύργος – Αρχαία Ολυμπία Αρχαία Ολυμπία- Κρέστενα - Ε.Ο. Κρέστενα - Ανδρίτσαινας- Επικούριος- Σύνορα Ηλείας με Αρκαδία . Αρχαία Ολυμπία – Σύνορα Ηλείας με Αρκαδία και ΙΙΙ . ΙΙΙ . Πύργος – Καϊάφας – Ζαχάρω - Σύνορα Ηλείας ς με Μεσσηνία . Γαστούνη – Θίνες - Κάστρο – Κυλλήνη . Γαστούνη – αρχαία Ήλιδα –Φράγμα Πηνειού Î Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις λατομικές ζώνες Χειμαδιού, Ελαιώνα και Δαφνιώτισσας 1.000.000€ Î Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις κοίτες των ποταμών Αλφειού, Πηνειού και Νέδα από αμμοχαλικοληψίες 3.000.000€ Î Οργάνωση και προβολή του τοπίου στην Ηλεία: . . . .

Ανάδειξη του τοπίου και της τοπολογίας του της Ηλείας , ως εργαλείο προσέλκυσης τουρισμού :τοπίο Νέδα(ποταμός καταρράκτες), Αλφειός ποταμός , Βυζαντινή μονή Σεπετού, δάσος Φολόης, Ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αλφειός - Ερύμανθος ποταμός κλπ).

Αποφυγής συγκρούσεων χρήσης γης: προστασία υδάτων, δασικό οικοσύστημα, ΧΑΔΑ, Αρχαιολογικός χώρος.

Να προωθηθεί ο χαρακτηρισμός συστημάτων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: καταρράκτες Νέδα, Βυζαντινή μονή Σεπετού, δάσος Φολόης,

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  220 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας, Αλφειός Ερύμανθος ποταμός, Καϊάφας κλπ. •

Αναγνώριση ζωνών ιδιαίτερης αξίας αρχιτεκτονικής αξίας στην Ανδρίτσαινα και αλλού.

Αναγνώριση ζωνών ιδιαίτερα υποβαθμισμένων που πρέπει να προστατευθούν

Î Πρόγραμμα απονιτροποίησης εδαφών .Μόλυνση εδαφών και Υδροφόρου ορίζοντα με νιτρικά. Μείωση νιτρικών για τη δημόσια υγεία. Παροχή κίνητρων και συμπλήρωση απώλειας εισοδήματος λόγω μείωσης χρήσης νιτρικών λιπασμάτων. - Πρόγραμμα δράσης για τη Λεκάνη του Πηνειού και ορισμένων περιοχών της Λεκάνης Αλφειού που έχει χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο της υπ' αριθ. 19652/1906/1999 Κ.Υ.Α. (Τεύχος Β)» 15.000.000€ Î Πρόγραμμα αντιμετώπισης της ρύπανσης από την γεωργία - απόβλητα από αποστραγγιστικά κανάλια και αντλιοστάσια απορρύπανση των κόλπων: Κυπαρισσιακός, ο Χελωνίτης και ο Κυλλήνιος κόλπος 10.000.000€ Î Αποκατάσταση ΧΑΔΑ της Ηλείας που δεν έχουν αποκατασταθεί. Η αποκατάσταση των υφιστάμενων ΧΑΔΑ που δεν έχουν αποκατασταθεί αλλά και των νέων που δημιουργούνται μετά την έκθεση των δραματοποιημένων απορριμμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα στο άμεσο μέλλον θα αποτελέσει ένα δυναμικό έως εξοντωτικό εφιάλτη για το σύνολο των Δήμων του Νομού αφού αυτά τα έργα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται πλέον από ίδια έσοδα. Απαραίτητη η ένταξη τους στην νέα προγραμματική περίοδο αφού τα οικονομικά των Δήμων είναι από περιορισμένα έως ανύπαρκτα για χρηματοδότηση τέτοιων έργων, με την επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών ή και εκπόνηση νέων. 3.000,000 € . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  221 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.5: «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 6.5.: → Βελτίωση του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής των πόλεων της Ηλείας. → Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη. → Αναζωογόνηση των περιοχών με βιομηχανίες των πόλεων της Ηλείας. → Μείωση της ρύπανσης του αέρα. → Ανάδειξη του (αστικού) οικιστικού ιστού σε πόλο ανάπτυξης. → Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη με σαφείς περιβαλλοντικούς στόχους και δράσεις που θα συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο. → Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της Ηλείας.

Τύπος Δράσεων 6.5.1.: «Επενδύσεις σε δράσεις για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις μεταφορές» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών Αρχαίας Ολυμπίας με: - Δημιουργία parking στην είσοδο της Πόλης και - Σύστημα μεταφοράς τους στον Αρχαιολογικό Χώρο με ήπια μεταφορικά μέσα(μίνι τραμ )διάμεσου της αγοράς 2. 500.000. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . .

Επανασχεδιασμός και επέκταση ενός λειτουργικού ποδηλατοδρόμου. Πιλοτική εφαρμογή της χρήσης δημοτικών ποδηλάτων με χρονοχρέωση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  222 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.5.2.: «Στήριξη για βιώσιμη και ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Δράσεις βελτίωσης του αστικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση και ενδυνάμωση των πόλεων με επίκεντρο την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους, για την ενδυνάμωση της ελκυστικότητάς τους, με την υλοποίηση Ολοκληρωμένων Καινοτόμων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Î Ολοκληρωμένες, συνδυασμένες και συσχετισμένες παρεμβάσεις στις πόλεις της Ηλείας με στο στόχο , τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Δημοτών και των επισκεπτών και τη δημιουργία μιας πόλης βιώσιμης, ανταγωνιστικής και προοδευτικής . •

Εκπόνηση και εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας (Ποδηλατοδρόμοι , τα μεγάλα πεζοδρόμια, τις δεντροφυτέψεις των κεντρικών δρόμων, την η δημιουργία ποιοτικών διαδρομών, με τη μείωση της μετακίνησης με αυτοκίνητο και υπόγειων και υπαίθριων παρκινγκ.

Ανάπτυξη σχεδίου αστικών αναπλάσεων .

Διαχείριση των ρεμάτων και των φαραγγιών όπως και του φυσικού τοπίου και της βιοποικιλότητας .

Προστασίας των ακτών από τον κυματισμό δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες ασφαλούς κολύμβησης.

Αστικές αναπλάσεις των πολεοδομικών ενοτήτων πόλεων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικα: περιμετρικά Μουσείων, Εκθέσεων, καθώς και αστικής ανάπλασης εγκαταλελειμμένων οικοδομικών τετραγώνων , σταθμών βιομηχανικών κτιρίων με την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη κοινωνικών δραστηριοτήτων καθώς και την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και παρεμβάσεις και επεμβάσεις διαμόρφωσης του υπαίθριων χώρου, όσο και σε εγκαταστάσεις νέων λειτουργιών σε καινούρια ή αναπαλαιωμένα κτίρια του ιστορικού κέντρου πολεων.

Ανάπλασης των παραδοσιακών οικισμών».

Επίλυση προβλημάτων κυκλοφορίας, προσβασιμότητας, στάθμευσης και ελλιπών δικτύων αστικών μεταφορών

Διαχείρισης του παραλιακών μετώπων της Ηλείας με ιδιαίτερη στόχευση τις περιοχές των αυθαιρέτων .

Προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικισμών, και της προστασίας των αξιόλογων κτιρίων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και άλλων ιστορικών κτιρίων και χώρων, σημαντικών για την ταυτότητα της πόλης

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  223 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Ολοκληρωμένες βιοκλιματικές αναπλάσεις

Î Δικτύωση οικισμών μεσαίας κλίμακας (κεφαλοχώρια) στην κατεύθυνση της «όμορφης» εξειδίκευσης με την ανάδειξη μικρής κλίμακας στοιχείων ομορφιάς και ταυτότητας. Î Διαδημοτικά και ενδημοτικά τόξα ανάπτυξης με την αξιοποίησης σημαντικών αναπτυξιακών πόρων που έχει κάθε συγκεκριμένη περιοχή σε μία προσπάθεια σύγκλισης προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σημαντικών αναπτυξιακών πόλων σε περιοχές ( Κάμπος Ηλείας, Πηνεία, Ορεινή Ηλεία, κλπ) και γεωγραφικών ενοτήτων όπως της Επ. Ολυμπιας. Î Παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και μεμονωμένα έργα με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές της Ηλείας (σε όλες τις πόλεις). •

Δημιουργία μόνιμων δομών περιβαλλοντικής ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στα αστικά κέντρα και προώθηση προγραμμάτων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τον αστικό πληθυσμό.

Παρεμβάσεις βελτίωσης της λειτουργικότητας του αστικού χώρου, για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων.

Παρεμβάσεις για την ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου με εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και ελέγχου.

Δημιουργία μεγάλων χώρων πρασίνου (πάρκα) στα αστικά και ημιαστικά κέντρα.

Παρεμβάσεις βελτίωσης της αστικής κινητικότητας, με την προώθηση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης με εκτεταμένα δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων).

Αστικές αναπλάσεις δρόμων πλατειών των πόλεων Πύργου, Αμαλιάδας και ημιαστικών κέντρων.5.000.000€

Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών εσωτερικής οδοποιίας ηλεκτροφωτισμοί χωριών. 15.000.000€

Ανάδειξη - ανάπλαση περαστικών δασών -πάρκα αναψυχήςαστικό πράσινο.5.000.000€

Χώροι στάθμευσης και αναψυχής Πύργου-Αμαλιάδας. 5.000.000€

Αναπλάσεις ιστορικών κέντρων - ανάπλαση όψεων ιδιωτικών κτηρίων. 15.000.000€

Αναπλάσεις ορεινών κέντρων -πόλων ορεινού τουρισμού ανάδειξη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής- ανάπλαση όψεων ιδιωτικών κτηρίων. 20.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  224 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Όπως περιγράφεται στη ""Χάρτα της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις"" προτείνονται οι παρακάτω επιμέρους δράσεις: . δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων (Αναπλάσεις, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, , δημιουργία / αναβάθμιση / προστασία των χώρων πρασίνουΒιοκλιματική ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων) . εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας . εφαρμογή στρατηγικών για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων, ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων,) . ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας με τη βελτίωση της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. . προώθηση αποδοτικών και προσιτών αστικών μεταφορών. .

Καινοτόμο διαχείριση, στην πηγή, των αστικών στερεών αποβλήτων "

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.5.3.: «Δράσεις αναβάθμισης αστικών μεταφορών» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση των επενδύσεων για την αναβάθμιση των αστικών μεταφορών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.5.4.: «Προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας (ποδηλατόδρομοι κλπ.)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ποδηλατόδρομοι στις περιοχές των αρχαιολογικών χώρων με αιχμή την Αρχ. Ολυμπία και την περιοχή του Κατάκολου και του οροπεδίου Φολόης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  225 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.5.5.: «Στήριξη και εκσυγχρονισμός της Επιχειρηματικής δραστηριότητας . Δημιουργία Βιομηχανικής περιοχής και Βιοτεχνικών πάρκων και Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ)» Î Δημιουργία και λειτουργία Βιομηχανικής περιοχής και Βιοτεχνικών πάρκων-υποδομών στην Ηλεία στη ζώνη Πύργου - Αμαλιάδος, κατά μήκος του άξονα Πύργου - Πάτρας (Δυτικού άξονα) με κλάδοι προς ανάπτυξη είναι της έντασης εργασίας και/ή μεταποίησης αγροτικών προϊόντων . •

Θεσμοθέτηση οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ ) ως χώρος υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις . 7.000.000€

Η ίδρυση και λειτουργία των Βιοτεχνικών Περιοχών με σκοπό τη συγκέντρωση, σε ένα ενιαίο χώρο, των βιοτεχνιών που βρίσκονται στα όρια της κάθε Δημοτικής Αρχής με την εκτέλεση των έργων υποδομής και κυρίως στους Δήμους Πύργου, Ήλιδας, Πηνειού κ.α 5.000.000€

Î Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση δυο(2) Περιοχών Ολοκληρωμένης

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στην Ηλεία (στην Βόρεια και την Νότια )ως οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα περιέχουν τουριστικές επενδύσεις που να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του προγράμματος ανάπτυξης με την δημιουργία ενός συνόλου τουριστικών εγκαταστάσεων αποτελούμενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικών μορφών, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, συμπληρωματικές εγκαταστάσεις αναψυχής, άθλησης και γενικά υπηρεσιών διάθεσης του ελεύθερου χρόνου των τουριστών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  226 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.5.6.: « Αποκατάσταση, αξιοποίηση βιομηχανικών, εργοστασιακό και εργοταξιακών κτηρίων και χώρων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ενίσχυση των επενδύσεων για την αξιοποίηση βιομηχανικών, εργοστασιακό και εργοταξιακών κτηρίων και χώρων της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ):Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

: Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας, Επιμελητήριο,

Δήμοι, , Δημόσιοι φορείς, συνεργατικά σχήματα, Φορείς διαχείρισης των Βιομηχανικών περιοχών, Επιχειρήσεων αστικών μεταφορών, Συλλογικοί φορείς και οι Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.5.7.: «Ολοκλήρωση χωρικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, καθώς και πολεοδομικών κλπ ρυθμίσεων.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Αντιμετώπιση του Χωροταξικού και Πολεοδομικού προβλήματος σε όλη την έκταση του Νομού τόσο στον παράκτιο όσο και στον ορεινό χώρο στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης. • H εκπόνηση ΓΠΣ- ΣΧΟΟΑΠ και στους 22 Δήμους του Νομού. Επιτάχυνση των διαδικασιών, ανάθεση και ολοκλήρωση των 13 μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ • Η εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδίου στη χωρική ενότητα του Ν. Ηλείας . • Η προώθηση του «Οργανισμού Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού» σύμφωνα με την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου. • Η κήρυξη της Ηλείας ως Περιοχής Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων . • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων στις ευρύτερες αστικές περιοχές του Νομού, που θα δώσει διέξοδο και στο πρόβλημα των αυθαιρέτων που ταλανίζει δεκαετίες τώρα το Νομό. • Ο Σχεδιασμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. • Ο Σχεδιασμός Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης. • Τροποποίηση ΖΟΕ • Πολεοδομικά σχέδια 6.000.000,00 • Οριοθέτηση οικισμών και επέκταση υφιστάμενων 2.000.000 Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  227 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

• Οργάνωση - ρύθμιση συγκρούσεων γης κατοικίας - πολεοδομικές

ρυθμίσεις αυθαίρετων. 10.000.000€ • Ολοκληρωση οριοθέτησης ποταμού Αλφειού, Πηνειού και διαχείρισης των οικοσυστημάτων. • Δημιουργία ψηφιακού υποβάθρου χωρικού σχεδιασμού για υποδομές, βιοτεχνίες, έργα προστασία περιβάλλοντος, ξενοδοχείων, και λοιπών μονάδων υποδομών και των αποτελεσμάτων περιβαλλοντικού έλεγχου απο υπηρεσίες Î Επικαιροποίηση και αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Î Αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.5.8.: «Οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.) εξορυκτικών δραστηριοτήτων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î 2 Λατομικές Ζώνες: Μελέτη και οριοθέτηση Λατομικών περιοχών για τα θραυστά αδρανή υλικά συνήθων χρήσεων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ):Ο πληθυσμός και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

: Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας, Επιμελητήριο,

Δήμοι, , Δημόσιοι φορείς, συνεργατικά σχήματα, Φορείς διαχείρισης των Βιομηχανικών περιοχών, Επιχειρήσεων αστικών μεταφορών, Συλλογικοί φορείς και οι Επιχειρήσεις της Ηλείας.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  228 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.6: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 6.6.: → Ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών για την περιβαλλοντική προστασία και την αποδοτική αξιοποίηση των πόρων σε όλους τους τομείς

Τύπος Δράσεων 6.6.1.: «Επιδεικτικά έργα για την προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της αποδοτικής χρήσης των πόρων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Υλοποίηση προγραμμάτων και λήψη μέτρων προστασίας ποταμού Αλφειού από την ρύπανση, συμπεριλαμβανόμενης αυτής από τα εργοστάσια Λιγνίτη της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη , σε συνδυασμό με την θεώρηση ότι είναι ιστορικός ποταμός και διέρχεται από ισχυρά παγκόσμιας εμβελείας αρχαιολογικά μέρη με κυριότερη αυτόν της Αρχαίας Ολυμπίας και φυσικών προστατευόμενων περιοχών και οικοσυστημάτων. 25.000.000.€ Î Ολοκληρωμένο προγράμματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών Αρχαίας Ολυμπίας. Î Οργάνωση και λειτουργία εργαστήριου μετρήσεων προστασίας περιβάλλοντος και έλεγχου υδατικών πόρων 2.000.000€ Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας):

- "Ενέργεια & Περιβάλλον: οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των αποβλήτων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τόσο σε οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις. . Smart-grid, smart-μέτρηση: κατανεμημένες εφαρμογές που υποστηρίζονται από σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και την αποτελεσματικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  229 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

. Η ανακύκλωση μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή πρώτων υλών. Εργαλεία ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν Reverse Logistics δραστηριότητες. ΤΠΕ διευκολύνουν την ανακύκλωση των δικτύων καθώς παρέχουν μια πλατφόρμα για τη δήλωση των προϊόντων προς ανακύκλωση. - Πυρασφάλεια με σένσορες: Αισθητήρες στα δένδρα που καταγράφουν κάθε αλλαγή της θερμοκρασίας και στέλνουν μήνυμα στο κέντρο επιχειρήσεων, φράκτες που σταματούν τη φωτιά, αυτόνομα ηλεκτρονικά συστήματα διάγνωσης και επιβραδυντικά υλικά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. - GIS Natura: Στρατηγικά σχέδια για την αποκατάσταση , προστασία και ανάδειξη του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών, μέσω της πρόληψης φυσικών κινδύνων, της ανάπτυξης πολιτικών για την αποκατάσταση και την προστασία των οικοσυστημάτων, η προώθηση του οικολογικού τουρισμού, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  230 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.7: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΤΘΑ» Ειδικοί Στόχοι 6.7.: → Προστασία της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας. → Προστασία της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων. → Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. → Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τύπος Δράσεων 6.7.1.: «Επενδύσεις για τη μετάβαση προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη αλιεία» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Μέτρα ελέγχου της παράνομης αλιείας. Î Ενίσχυση των αλιέων για αντικατάσταση των σκαφών τους με αλιευτικά για την θαλάσσια πανίδα. Î Ενίσχυση των αλιέων για απόσυρση των ακατάλληλων σκαφών τους. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Αλιείς και η Υπηρεσία Αλιείας

της Π.Ε Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Αλιείς, η Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε Ηλείας, Υπουργείο Ναυτιλίας και Λιμενικά Ταμεία Πύργου και Κυλλήνης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.7.2.: «Επενδύσεις σε οικοκαινοτομία» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  231 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 6.7.3.: «Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

«Προώθησης της υδατοκαλλιέργειας στην Ηλεία, με υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και της δημόσιας υγείας και ασφάλειας» Î Ενίσχυση των επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια στην Ηλεία, με

αξιοποίηση καινοτομιών για την προστασία του περιβάλλοντος. •

Υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα και σχηματισμούς (λιμνοθάλασσες, αύλακες, κανάλια, κ.λπ.) αλλά και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Ηλείας (λίμνες, ποτάμια, πηγές) .

Î Μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου των μέτρων προστασίας περιβάλλοντος σε σχέση με την δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις, αρμόδιοι Δημόσιοι Φορείς. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  232 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.8: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΓΤΑ» Ειδικοί Στόχοι 6.8.: → Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα με απόδοση της προστιθέμενης αξίας, μέσω της πιστοποίησης, της δικτύωσης και της σύνδεσης της παραγωγής με την αγορά. → Διατήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση και ανάδειξη των γενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας των αγροτικών, των ημιφυσικών, των δασικών οικοσυστημάτων και των τοπίων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη χωρική ταυτότητα τους. → Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των εδαφικών και υδατικών πόρων στις γεωργικές περιοχές και στους βοσκότοπους με βάση τα υδατικά και εδαφικά χαρακτηριστικά τους. → Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βλάστησης, των εδαφικών και υδατικών πόρων στα δασικά οικοσυστήματα, στις παρόχθιες περιοχές & τα δέλτα ποταμών με βάση την καταγραφή των αναγκών των αντίστοιχων προστατευτικών λειτουργιών κατά περίπτωση. → Ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, σε ένα πλαίσιο εφαρμογής ορθής τιμολογιακής πολιτικής για αγροτική χρήση, με την κατασκευή έργων υποδομής. → Ορθολογική διαχείριση οικοσυστημάτων και εδαφοϋδατικών πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρμογή καινοτόμων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τύπος Δράσεων 6.8.1.: «Επενδύσεις στις καλλιεργητικές πρακτικές (πχ γεωργία ακριβείας) που προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ίδρυση Τράπεζας Σπόρων και Φυτών(Χλωρίδα της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής) -Δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τη διάσωση παραδοσιακών ποικιλιών, μέσω Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  233 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

εταιρικής σύμπραξης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και Ερευνητικά Ιδρύματα .

Î

Î

Î

Î

Î

Î Î Î

. Τράπεζα Σπόρων για ενδημικά και απειλούμενα αυτοφυή είδη της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής και για παλιές καλλιεργούμενες ποικιλίες . Βοτανικός Κήπος Απειλούμενων και Ενδημικών στην Χλωρίδα της Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και ευρύτερης περιοχής Φυτών . Κέντρο Ενημέρωσης για Φυτά και Οικότοπους . . Εργαστήριο μελέτης φύτρωσης σπόρων . Κέντρο Ενημέρωσης για απειλούμενα φυτά και οικοτόπους . Βοτανικός Κήπος αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών . Ψηφιακό Βοτανικό Μουσείο . Υποδομές για τη Διατήρηση Φυτικών Ειδών, κτίρια(στεγασμένος χώρος αποθήκευσης σπόρων) έκταση(παραχώρηση καλλιεργούμενης έκτασης), Ανάπτυξη αγροτικού εκπαιδευτικού πάρκου-κήπου με τη συνεργασία της Περιφέρειας, Υπουργείου και Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, όπου θα αναπτύσσονται καλλιέργειες φυτών (αρωματικά φυτά, εναλλακτικά, προωθούμενα κλπ.) και πρότυπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και θα αποτελεί κέντρο διάδοσης και διάχυσης της ενημέρωσης στους νέους αγρότες για ορθή γεωργική πρακτική και αξιοποίηση καινοτομιών και τεχνολογικών εξελίξεων στον αγροτικό τομέα. Εταιρική Σύμπραξη της Π.Α. με Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την έρευνα για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αποδοτικών ποικιλιών ποσοτικά και ποιοτικά, προσαρμοσμένων στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, αφενός για περιορισμό των εισαγωγών και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου για την ανάγκη πρόβλεψης και πρόληψης σε πιθανές επερχόμενες περιόδους επισιτιστικής κρίσης. Δημιουργία γραφείων υποστήριξης αγροτών στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, με ρόλο το συντονισμό και την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών επιχειρηματικού σχεδιασμού αγροτοκτηνοτροφικών επενδύσεων και την προώθηση-στήριξη συνεργασιών των αγροτών με εμπορικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Προώθηση και ενίσχυση περιφερειακής και διαδημοτικής οργάνωσης για την οικονομική διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων των κτην/κων εκμεταλλεύσεων, στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος (βιώσιμης διαχείρισης) και της δημόσιας υγείας . Προώθηση και ενίσχυση του βιοκλιματικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας φυτικών και ζωικών προϊόντων αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές (σφαγεία, μεταποιητικές μονάδες, ψυκτικές αποθήκες κ.λ.π.). Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε θερμοκήπια, σε κτηνοτροφικές μονάδες, στην άρδευση κλπ. Δημιουργία μονάδων διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων κομποστοποίηση. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας και συστηματική ενημέρωση των παραγωγών για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  234 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Προώθηση και ενίσχυση των γεωργοδασοκομικών συστημάτων. Î Δημιουργία μονάδων διαχείρισης κενών συσκευασιών χημικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων (λιπασμάτων). Î Καλλιέργεια αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών σε άγονα εδάφη. ( Î Φύτευση & επέκταση δενδροφύτευσης δρόμων, πάρκων, κ.λ.π. με ελληνικά φυτά. Î Εφαρμογή συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων για έγκαιρη διάγνωση επιδημιών με στόχο την προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Î Χωροθέτηση γεωργικής γης στην Π.Ε Ηλείας και Καταγραφή με GIS συστήματα (Geographic Information System) των καλλιεργειών, για την επισκόπηση και το σχεδιασμό δράσεων για την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων καταστολής και πρόληψης επιβλαβών οργανισμών - οργανισμών καραντίνας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 6.8.2.: «Ενίσχυση δράσεων και δημιουργίας υποδομών για την βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:( Οι ακόλουθες προτεινόμενες

δράσεις δεν περιγράφονται αναλυτικά, διότι, έχουν αναλυθεί σε προηγούμενους θεματικούς στόχους και ειδικά στους Θεματικούς Στόχους 1,3,4,5 και 6- άλλες δράσεις.)   Î Ενισχύσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις για την αποκατάσταση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων •

Παρεμβάσεις και επενδύσεις για την επίτευξη των γεωργοδασοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων.

Υποδομές διατήρησης ενίσχυσης και αποκατάστασης της βιοποικιλότητας φυσικών οικοσυστημάτων , τοπίων και γενετικών ειδών και των ενδιαιτημάτων τους

Υποδομές ενίσχυσης της και ανάδειξης της αξίας περιοχών Natura ή άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζονται στο πρόγραμμα

Î Υποδομές και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. •

Υποδομές για την ορθολογική διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων.

Εγκατάσταση δικτύου στοχευμένης παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας των υπογείων, επιφανειακών νερών και μετεωρολογικών παραμέτρων.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  235 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ενισχύσεις σε περιοχές Natura 2000 και ενισχύσεις βάσει της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα •

Ενισχύσεις προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι (σε γεωργούς και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, ενώσεις ιδιοκτητών δασών και σε άλλους διαχειριστές γης) για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων των αντίστοιχων περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

Î Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα •

Ενίσχυση επενδύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που υλοποιούνται για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται σε μία ή περισσότερες δεσμεύσεις (εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία)για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα σε γεωργική γη.

Î Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων •

Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

Δημιουργία συστημάτων χρήσης στα οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. (γεωργοδασοκομικά συστήματα)

Î Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων •

Επενδύσεις που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για περιβαλλοντικούς σκοπούς ή για την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος ή/και δεσμεύσεων που αυξάνουν την αξία των δασών και των δασικών εκτάσεων ως δημόσιου αγαθού στην εν λόγω περιοχή, ή βελτιώνουν το δυναμικό των οικοσυστημάτων για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος χωρίς να αποκλείονται τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη.

Î Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Ο πληθυσμός της Ηλείας και ιδιαιτέρα των αγροτικών περιοχών και ΜΜΕ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας ,Φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, φορείς ιδιωτικού δικαίου και ημικρατικοί φορείς, Ιδιώτες ιδιοκτήτες γης & ενοικιαστές, Δήμοι & ενώσεις τους, γεωργοί, ομάδες γεωργών ή άλλοι διαχειριστές γης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  236 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 6.9: «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Ειδικοί Στόχοι 6.9.: → Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς προστασίας του περιβάλλοντος ή / και του πολιτισμού. → Προώθηση της απασχόλησης στο τομέα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. → Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος

Τύπος Δράσεων 6.9.1.: «Ενίσχυση δράσεων αναβάθμισης δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια». ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Προγράμματα προώθησης ανέργων στην απασχόληση στο τομέα του περιβάλλοντος ή / και του πολιτισμού. Î Προγράμματα επιμόρφωσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον ή / και τον πολιτισμό. Î Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων και αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού στην κατεύθυνση της διασύνδεσης με την παιδεία και τον τουρισμό (εκμάθηση & ανάπτυξη τοπικών ιδιωμάτων κλπ μέσω δημιουργίας σχετικών δικτύων). Î Στοχευόμενα προγράμματα κατάρτισης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια. Î Δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ενέργεια . Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  237 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Εργαζόμενοι και Άνεργοι της

Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΑΕΔ, Κοινωνικοί φορείς και Εταίροι Εκπαιδευτικοί φορείς, Κέντρα Κατάρτισης, Π.Ε. Ηλείας, Δήμοι, συλλογικοί φορείς, Επιχειρήσεις. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  238 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 7: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ » Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται . Στόχοι: 1. Η λειτουργία ενός βιώσιμου συστήματος εξυπηρέτησης της επιβατικής διακίνησης (κατοίκων και επισκεπτών) με προεκτάσεις στο θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο( οδικό και σιδηροδρομικό ) χώρο. 2. Ολοκλήρωση των σημαντικών / κύριων μεταφορικών υποδομών της Χώρας (Ολυμπία οδός , σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, οδικός άξονας Πύργος – Τρίπολις ). 3. Ολοκλήρωση και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων στη Περιφέρεια. 4. Κατασκευή νέων έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων . 5. Συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών - πολιτιστικών περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες. 6. Ενίσχυση ενδοπεριφερειακής (και διαπεριφερειακής) διακίνησης επιβατών στο πλαίσιο εξειδίκευσης των λιμενικών υποδομών. 7. Ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ που διέρχονται ή εξυπηρετούν την Περιφέρεια και την Ηλεία και διασύνδεση αυτών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα. Αναμενόμενα Αποτελέσματα I. II. III. IV. V. VI. VII.

Μείωση του κόστους μεταφοράς. Αύξηση της ασφάλειας των μετακινήσεων. Σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων της Ηλείας ς με το διεθνές δίκτυο μεταφορών. Μείωση του χρόνου μετακινήσεων. Λειτουργία επαρκούς (θαλάσσιου , εναέριου και χερσαίου - οδικό και σιδηροδρομικό ) συστήματος μεταφοράς επιβατών (κατοίκων και επισκεπτών). Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας προς τις ορεινές περιοχές και σημαντικά κέντρα/τουριστικούς οικισμούς της Ηλείας . Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος (μείωση εκπομπών ρύπων).

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες, με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  239 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΔΕΔ-Μ » Ειδικοί Στόχοι 7.1.: → Ολοκλήρωση των σημαντικών / κύριων μεταφορικών υποδομών της Χώρας που συνδέουν τη Ηλεία με τα εμπορικά Εθνικά και Διεθνή κέντρα. → Σύνδεση όλων των περιοχών της Ηλείας με τα Εθνικά κέντρα. → Ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ που διέρχονται ή εξυπηρετούν την Περιφέρεια και την Ηλεία και διασύνδεση αυτών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα. → Ολοκλήρωση υποδομών συνδυασμένων μεταφορών και διαμετακόμισης με διευρωπαϊκή σημασία και εμβέλεια, προώθηση των πολυτροπικών μεταφορών και δρομολόγηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηλείας με την υπόλοιπη Ελλάδα

Τύπος Δράσεων 7.1.1.: «Ολοκλήρωση οδικών αξόνων για την εξασφάλιση της σύνδεσης της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου Μεταφορών ( « Ολυμπία Οδός» – τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα και κλάδος προς την Αρχαία Ολυμπία ). Î Διασύνδεση της « Ολυμπία Οδός» και σύνδεση αυτών με σημαντικούς κόμβους του οδικού δικτύου της Ηλείας. • Διασύνδεση της «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ» με τον παραγωγικό ιστό, τις δραστηριότητες, τις υποδομές και κυρίως με το τουριστικό προϊόν, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη δράση 7.2.2.. Î Ολοκλήρωση της Εθνικής οδού Αρχαία Ολυμπία -παράκαμψη Λαγκαδίων -Βυτίνα –Τρίπολη.( Είναι η Εθνική Οδός 74 & συνδέει τον Πύργο με την Αρχαία Ολυμπία και την Τρίπολη με τον αυτοκινητόδρομο GR-7 (Αυτοκινητόδρομος Μωρέας)& τον διεθνή αυτοκινητόδρομο E65.) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ):Οι πολίτες της Ηλείας και οι

κάτοικοι, επισκέπτες, ΜΜ επιχειρήσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  240 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ)

και ΟΤΑ Ηλείας. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 7.1.2.: «Ενίσχυση του ρόλου των αεροδρομίων της Περιφέρειας στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο Αεροδρομίων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Αξιοποίηση αεροδρομίου Ανδραβίδας με κατασκευή υποδομών για μεταφορές επιβατών και προϊόντων-Προσαρμογή λειτουργίας αεροδρομίου Ανδραβίδας ως πολιτικό για την στήριξη του Νομού ως τόπου τουριστικού προορισμού, και ως διαμετακομιστικό για την στήριξη των εξαγωγών κηπευτικών προϊόντων. 80.000.000€ . Δημιουργία κτιρίου υποδοχής επιβατών .

Βελτίωση οδικής πρόσβασης .

Το συγκεκριμένο έργο εχει ενταχτεί στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Άμυνας για το ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) “2014-2020” ως ώριμο προς ένταξη και περιλαμβάνει όπως αναφέρεται στην πρόταση: «Ανακατασκευή πίστας, διαδρόμου προσγείωσης και τροχοδρόμων Αεροδρομίων Καλαμάτας (είναι έτοιμη η μελέτη και βρίσκεται στην ΥΠΑ για τη σύμφωνη γνώμη), Αγχιάλου (μελέτες υπό σύνταξη) και Ανδραβίδας (έτοιμη μελέτη). Πρόκειται για αεροδρόμια κοινής χρήσης ΥΠΑ-Πολεμικής Αεροπορίας και εκσυγχρονισμό ηλεκτρικού δικτύου. Και τα τρία έργα θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Προσπελασιμότητας. Εκτιμώμενα κόστη: Καλαμάτα €35,8 εκατ., Αγχίαλος €25 εκατ., Ανδραβίδα €37,3 εκατ.» Î Εκσυγχρονισμός Αεροδρομίου Επιταλίου ως αεροδρομίου γενικής χρήσεως: Εκπαιδευτικά (ΛΕΣΧΕΣ), μικρά αεροπλάνα για εξυπηρέτηση τουριστικής κίνησης, σχολές με την παράλληλη βελτίωση της οδικής πρόσβασης και των υφιστάμενων υποδομών . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας,

Τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα και οι κάτοικοι των Νομών Ηλείας και Δυτικής Αχαΐας, Κάτοικοι/επισκέπτες και επιχειρήσεις της Ηλείας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ): 200.000 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών,

Περ/φεια Δυτ. Ελλάδος. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000.000€.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  241 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 7.1.3.: «Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου Μεταφορών (Σιδηροδρομικός Άξονας Αθήνα – Πάτρα – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία – Καλαμάτα).)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου Μεταφορών (Σιδηροδρομικός Άξονας Πάτρα - Πύργος -Αρχαία Ολυμπία - Καλαμάτα) με την κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πάτρα – Πύργος –Ολυμπία- Καλαμάτα (ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  242 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.2: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΔΜ» Ειδικοί Στόχοι 7.2.: → Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοηλειακών οδικών συνδέσεων. → Σύνδεση όλων των περιοχών της Ηλείας με τα Εθνικά και Διεθνή εμπορικά κέντρα. → Συνδέσεις οικιστικών κέντρων και τουριστικών - πολιτιστικών περιοχών με το κύριο οδικό δίκτυο και διευρωπαϊκούς άξονες.

Τύπος Δράσεων 7.2.1.: «Υλοποίηση οδικών αξόνων διασύνδεσης των γειτονικών περιφερειακών κέντρων της ευρύτερης περιοχής με τα διαπεριφερειακής εμβέλειας αστικά κέντρα » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ • •

Αναβάθμιση Εθνικής οδού Αρχαία Ολυμπία -παράκαμψη Λαγκαδίων -Βυτίνα –Τρίπολη. Αναβάθμιση Εθνικής ΙΙΙ οδού Πάτρα -Ηλεία –Τρίπολη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Και οι δύο Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος - Κάτοικοι/επισκέπτες και επιχειρήσεις της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ): 700.000. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος και

Πελοποννήσου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000.000

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  243 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 7.2.2.: «Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών και εντός Ηλείας οδικών συνδέσεων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Î Διασύνδεση του βασικού εθνικού οδικού δικτύου από τις πύλες εισόδου

προς ορεινές περιοχές και σημαντικά κέντρα/τουριστικούς οικισμούς της Ηλείας, ως συνέχεια των θαλάσσιων δικτύων και του υπό δημιουργία Αεροδρομίου της Ανδραβίδας και Αναβάθμιση Βελτίωση πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου Ν. Ηλείας: • Σύνδεση του δρόμου Πύργου – Κατακόλου με την Εθνική Οδό. • Αρχαία Ολυμπία -111 Ε.Ο. • Οδός Αρχαία Ολυμπία – κατασκευή γεφύρας –Ε.Ο.– θάλασσα: Αρχαία Ολυμπία- Μακρύσια- Κρέστενα-παραλία Σαμικού 30.000.000(έχει γίνει μελέτη αλλά εκκρεμεί η μελέτη στο σημείο της γεφύρας του Αλφειού Άμεση και ταχεία πρόσβαση αρχαίας Ολυμπίας στη θάλασσα νέα χάραξη υπάρχει.) • Οδός Κρέστενα –Ανδρίτσαινα – Αρκαδία . • Αμαλιάδα – Πηνεία ΙΙΙ Ε.Ο . • Ολοκληρωση της σύνδεσης του οδικού άξονα Κυλλήνης – Ε.Ο. • Αναβάθμιση – κατασκευή νέων τμημάτων παραλιακού άξονα Κυλλήνη – Αλφειός με πρώτη προτεραιότητα το τμήμα που διατρέχει τους Δήμους Πηνειού και Κυλλήνης – Ανδραβίδας . • Μελέτη οδικού άξονα: «Άσπρα Σπίτια -παραποτάμιος Αλφειού Μάτεσι--Καρύταινα – Μεγαλόπολη" 10.000.000 € ( υπάρχουν προκαταρκτικές μελέτες προμελέτες και ΠΠΕΑ). • Ολοκλήρωση τμημάτων οδικού άξονα Αμαλιάδα -ΣιμόπουλοΙΙΙ(έχουν ολοκληρωθεί τμήματα του άξονα Αμαλιάδος Σιμόπουλου μήκους περίπου 25 χλμ και η γέφυρα Σιμόπουλου) στο τμήμα Σιμόπουλο-ΙΙΙ 10.000.000 €. • Βελτίωση του Οδικού Άξονα Πύργος -Άγιος Γεώργιος - Οινόη και σύνδεση τον οδικό άξονα Αμαλιάδα -Σιμόπουλο-ΙΙΙ 10.000.000 €. • Ολοκληρωση Άξονα Κρέσταινα -Καλλιθέα - Αμυγδαλιές Ανδρίτσαινα 15.000.000. • Βελτιώσει του Άξονα Θολό -Λέπρεο - Νέα Φιγαλεία - ΠετράλωναΠεριβόλια- Δραγώγι - Επικούρειος Απόλλων - Ανδρίτσαινα -Σέκουλα 20.000.000,00 (τουριστική ανάπτυξη σύνδεση με Επικούρειο Απόλλωνα και Τρίπολη) Î Διασύνδεση της «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ» με τον παραγωγικό ιστό, τις δραστηριότητες, τις υποδομές και κυρίως με το τουριστικό προϊόν. • Συνδετήριοι κόμβοι και προσαρμογή στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο και κυρίως με την υπάρχουσα Εθνική Οδό με την αντιμετώπιση προβλημάτων χωροθέτησης συνδετήριων δρόμων της «ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  244 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

• •

• •

ΟΔΟΥ» στους κόμβους της Κυλλήνης (Λεχαινών-Ανδραβίδας ) και Γαστούνης όπου η σύνδεση καθίσταται προβληματική και σε μακρινή απόσταση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και μέσω κατοικημένων περιοχών . Διασύνδεση με Δίκτυα Μεταφορών (Λιμάνια Κατάκολου και Κυλλήνης , Αεροδρόμιο Ανδραβίδας .) που τώρα είναι πολυδαίδαλη και μη αποτελεσματική . Προσπελασιμότητα αστικών συγκροτημάτων και πολεοδομικού ιστού πόλεων και οικισμών και κυρίως στην αποσυμφόρηση του κόμβου της Αμαλιάδας και στην αναγκαιότητα νέου κόμβου εξυπηρέτησης της Πηνείας και άμεσης διασύνδεσης της Ολυμπίας Οδού με την Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας – ΙΙΙ. Νέα συμπληρωματικά αναγκαία έργα υποδομής (κόμβοι, περιφερειακοί άξονες, περιμετρικοί δακτύλιοι) κ.λπ. Κατασκευής παράπλευρων Δρόμου στο νότιο Τμήμα μετά την πόλη της Ζαχάρως που η Ολυμπία Οδός ακολουθεί την Υπάρχουσα χάραξη και δημιουργεί προβλήματα Προσπελασιμότητας των οικισμών που βρίσκονται εκατέρων του νέου αυτοκινητόδρομου.

Î Βελτίωση και ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ορεινές, περιοχές.

Έργα βελτίωσης, συμπλήρωσης και λειτουργικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου πρόσβασης απομακρυσμένων περιοχών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Όλος ο Ν. Ηλείας, Κάτοικοι/επισκέπτες και επιχειρήσεις της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ): 150.000 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Π.Ε Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000.000

Τύπος Δράσεων 7.2.3.: «Ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών στους ήδη υπάρχοντες Λιμένες της Περιφέρειας για την ενδυνάμωση των συνδυασμένων μεταφορών και σύνδεση αυτών με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Διαμόρφωση συνθηκών διασύνδεσης στα λιμάνια της Ηλειας με τα Δ.Δ.Μ. σε συνδυασμό με τη συμπλήρωση/βελτίωση των υποδομών, περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην κρουαζιέρα. • Αναβάθμιση Λιμένα Κατακόλου ( με ταυτόχρονοι σύνδεση με την Εθνική οδό Πατρών -Πύργου και Ολυμπία οδό και αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμές Κατάκολου – Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας - Κατασκευή κρηπιδώματος για 4η θέση κρουαζιερόπλοιων, κατασκευή νέας Μαρίνας( ή Αναβάθμιση - Ολοκλήρωση της υπάρχουσας μαρίνας στο Κατάκολο 6.000.000€)και έργα χερσαίου χώρου (ΕΟΤ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  245 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Αναβάθμιση λιμένα Κυλλήνης( Ειδικό λιμάνι σύνδεσης με Ιόνια νησιά) και δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου( με ταυτόχρονο εκσυγχρονισμό και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Καβάσιλα – Κυλλήνη) 5.000.000€ Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαίας Ολυμπίας – Πύργου – Κατακόλου: - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαίας Ολυμπίας – Πύργου – Κατακόλου - Παράλληλη αναβάθμιση της διαδρομής σύνδεσης δύο πολύ σημαντικών πόλων έλξης επισκεπτών, του λιμανιού στο Κατάκολο και της Αρχαίας Ολυμπίας. Μια σιδηροδρομική γραμμή, μεγάλης ιστορικής σημασίας ως η πρώτη στην Ελλάδα (εκτός Αθηνών) και των 10 στάσεων, σε ισάριθμους οικισμούς (Αϊ Γιάννης, Γρανιτσέϊκα, Συκιά, Πελόπιο, Βαρβάσαινα, Επιτάλιο, Αλφειούσα κλπ) και του ποταμού Ενιπέα με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών (φυσικό τοπίο, ιστορικό τοπίο, μνημεία, τοπικά προϊόντα κλπ) που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες ή και μόνιμους κατοίκους και τελικά την δημιουργία δικτύου μεταξύ Πύργου και υπαίθρου, λιμένος και ενδοχώρας, τουριστικών πόλων και αγροτικών θυλάκων. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Καβάσιλα – Κυλλήνη. Αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης γραμμής Καβάσιλα- Κυλλήνη, ως τοπικό τραίνο, αλλά κυρίως για την εμπορευματική μεταφορική δυνατότητα του λιμένος Κυλλήνης στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων και Συνδυασμένων Μεταφορών Αξιοποίηση αεροδρομίου Ανδραβίδας με κατασκευή υποδομών για μεταφορές επιβατών και προϊόντων.

Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Αξιοποίηση παράκτιας ζώνης με την αναβάθμιση των δυο κυρίων λιμένων του Νομού, Κατακόλου και Κυλλήνης. Βασικό παράγοντα ανάπτυξης αποτελεί η διασύνδεση (επαναλειτουργία) των λιμένων με σιδηροδρομικό δίκτυο. Η διεύρυνση του σιδηροδρομικού δικτύου, πέραν της εξυπηρέτησης τουριστών και πολιτών, θα πρέπει να επεκταθεί και για την μεταφορά εμπορευμάτων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Όλος ο Ν. Ηλείας,

Κάτοικοι/επισκέπτες και επιχειρήσεις της Ηλείας, καθώς και οι Κάτοικοι/επισκέπτες και επιχειρήσεις της Ζακύνθου και Κεφαλληνίας

.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ): 300.000 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  246 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.3: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ) » Ειδικοί Στόχοι 7.3.: → Βελτίωση της αστικής κινητικότητας και προώθηση ήπιων και φιλικών προς το περιβάλλον μορφών μετακίνησης → Βελτίωση των συστημάτων μεταφοράς. → Προστασία του Περιβάλλοντος . → Ενίσχυση της διακίνησης επιβατών και επισκεπτών στο πλαίσιο εξειδίκευσης των λιμενικών υποδομών. → Βελτίωση της λειτουργίας και της ασφάλειας του συστήματος μεταφορών και ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχημάτων

Τύπος Δράσεων 7.3.1.: «Ανάπτυξη προαστιακού σιδηρόδρομου Πάτρας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η επέκταση της λειτουργίας του προαστιακού της Πάτρας μέχρι την τον Πύργο, χωρις αυτό να αναιρεί την κανονικοποίηση και ηλεκτροκίνηση του Σιδηροδρομικού Δικτύου Πάτρα – Πύργος –Ολυμπία- Καλαμάτα • (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Βασική ανάγκη η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Αποτελεί πρωταρχική ανάγκη των πολιτών, αλλά και παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης και τοπικής επιχειρηματικής βιωσιμότητας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 7.3.2.: «Προώθηση των ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιμων μεταφορών με έμφαση στις αστικές περιοχές και τις τουριστικές περιοχές και Βελτίωση ποιοτικής λειτουργιές και της οδικής ασφάλειας του οδικοί δικτύου » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  247 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φιλικών προς το περιβάλλον σε αστικές περιοχές και τις τουριστικές περιοχές. Î Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών Αρχαίας Ολυμπίας με: - Δημιουργία parking στην είσοδο της Πόλης και - Σύστημα μεταφοράς τους στον Αρχαιολογικό Χώρο με ήπια μεταφορικά μέσα(μίνι τραμ )διάμεσου της αγοράς 2. 500.000 Î Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαίας Ολυμπίας – Πύργου – Κατακόλου και Αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης γραμμής Καβάσιλα- Κυλλήνη, ως τοπικό τραίνο όπως περιγράφεται στην δράση 7.3.4  Î Αναμόρφωση του συστήματος των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Ηλεία, ιδίως στα βασικά αστικά κέντρα του νομού και της σύνδεσης με τις ισχυρές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις των τουριστικών κέντρων και παραλιών με στόχο τη μείωση της χρήσης ιδιωτικών οχημάτων. Î Προώθηση και ανάπτυξη των μηχανικών μεταφορών (ποδήλατο, μετακίνηση με τα πόδια) στα αστικά κέντρα της Ηλείας , με κατασκευή δικτύων ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων, όπως περιγράφεται σε άλλες δράσεις .  Î Βελτίωση ποιοτικής λειτουργιές και της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου. - Βελτίωση της οδικής υποδομής και του εξοπλισμού των οδών σε επικίνδυνες θέσεις του δικτύου (π.χ. εφαρμογή των ΟΜΟΕ – ΣΑΟ(ι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)), στο σύνολο του οδικού δικτύου). - Εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου. - Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων.   - Σήμανση - Διαγράμμιση – Σηματοδότηση ολων των οδικων δικτύων . - Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών και συντήρηση της σήμανσης αυτής - Σήμανση οδών με πινακίδες. - Φωτεινή σηματοδότηση για τους πεζούς & για την κυκλοφορία οχημάτων. - Ειδική σήμανση, σηματοδότηση και διαμόρφωση των χώρων κυκλοφορίας για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). - Σήμανση ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων. - Απομάκρυνση Επιγράφων - Διαφημίσεων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες και οι επισκέπτες

της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  248 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 7.3.3.: «Ανάπτυξη εναλλακτικών θαλάσσιων μεταφορών » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 7.3.4.: «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση σιδηρόδρομου » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της σιδηροδρομικής γραμμής Αρχαίας Ολυμπίας – Πύργου – Κατακόλου: Παράλληλη αναβάθμιση της διαδρομής σύνδεσης δύο πολύ σημαντικών πόλων έλξης επισκεπτών, του λιμανιού στο Κατάκολο και της Αρχαίας Ολυμπίας. Μια σιδηροδρομική γραμμή, μεγάλης ιστορικής σημασίας ως η πρώτη στην Ελλάδα (εκτός Αθηνών) και των 10 στάσεων, σε ισάριθμους οικισμούς (Αϊ Γιάννης, Γρανιτσέϊκα, Συκιά, Πελόπιο, Βαρβάσαινα, Επιτάλιο, Αλφειούσα κλπ) και του ποταμού Ενιπέα με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών (φυσικό τοπίο, ιστορικό τοπίο, μνημεία, τοπικά προϊόντα κλπ) που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες ή και μόνιμους κατοίκους και τελικά την δημιουργία δικτύου μεταξύ Πύργου και υπαίθρου, λιμένος και ενδοχώρας, τουριστικών πόλων και αγροτικών θυλάκων. Î Αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης γραμμής Καβάσιλα- Κυλλήνη, ως τοπικό τραίνο, αλλά κυρίως για την εμπορευματική μεταφορική δυνατότητα του λιμένος Κυλλήνης στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων και Συνδυασμένων Μεταφορών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  249 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 7.3.5.: «Συμπλήρωση και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων λιμενικών υποδομών υποδοχής κατοίκων και επισκεπτών » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Συμπλήρωση και δικτύωση λιμενικών υποδομών υποδοχής κατοίκων και επισκεπτών: • Αναβάθμιση αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου - υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών: - Προστασία από προσχώσεις υποδοχή σκάφων με μεγαλύτερο εκτόπισμα - Κατασκευή προσήνεμου μόλου" - 1.000.000,00 • Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Ζαχάρως- υπηρεσίες υποδοχής τουριστικών σκαφών (δεν υπαρχει καμία κατασκευή μετα τις εκβολές του Αλφειού ούτε φυσικός όρμος για τη δημιουργία του). 3.000.000,00 • με εναλλακτική την αξιοποίηση της υπάρχουσας Λιμενικής υποδομής στη Λίμνη Καϊάφα 1.000.000€. • Κατασκευή μικρού τουριστικού καταφυγίου Γλύφας2.000.000€ (υπάρχει φυσικός όρμος εξυπηρετούνται μικρά σκάφη και υπάρχει ανάγκη για δημιουργία μικρού καταφυγίου σκαφών για τις ανάγκες της βορειοδυτικής Ηλείας.) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας και ΟΤΑ Ηλείας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  250 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 7.4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Ειδικοί Στόχοι 7.4.: Τύπος Δράσεων 7.4.1.: «Δημιουργία νέου σιδηροδρομικού διαδρόμου σύνδεσης του Μητροπολιτικού κέντρου της χώρας με την Περιφέρεια.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Î Ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Δικτύου Μεταφορών (Σιδηροδρομικός Άξονας Πάτρα - Πύργος -Αρχαία Ολυμπία -

Καλαμάτα) με την κανονικοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής Πατρών -Πύργου -Κυπαρισσίας (ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΠΔΕ, ΕΡΓΟΣΕ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000.000€

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  251 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  252 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 8: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται. Συγκεκριμένα, στοχεύεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των ακόλουθων αναγκών: 1. Στην εξασφάλιση απασχόλησης, κυρίως των νέων και άλλων πληθυσμιακών ομάδων, όπως γυναίκες και ηλικίες 55 - 64 ετών. 2. Στην ένταξη ή / και επανένταξη στην αγορά εργασίας των μη οικονομικά ενεργών, ιδιαίτερα των νέων. 3. Στη πρόληψη ή / και καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας. 4. Στην ανάσχεση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας με την διατήρηση ή / και αύξηση θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις. 5. Στην αναλυτική συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. 6. Στην αποτελεσματική διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της παραγωγικής βάσης της Ηλείας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού του στόχου, με την υλοποίηση των παρακάτω αντίστοιχων επενδυτικών προτεραιοτήτων και τύπων δράσεων είναι τα εξής: 1ο. Ανάσχεση του ρυθμού μείωσης της απασχόλησης και αύξησης της ανεργίας. 2ο. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως των νέων 3ο. Μείωση της ανεργίας και ιδίως των νέων. 4ο. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  253 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.1: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ » Ειδικοί Στόχοι 8.1.: → Ανάπτυξη του τοπικού δυναμικού και των τοπικών πόρων της Ηλείας . → Αύξηση της απασχόλησης στην Ηλεία. → Ενδυνάμωση / ενίσχυση της ικανότητας των ΔΥΑ (Δημοσιών Υπηρεσιών Απασχόλησης ) για παροχή υπηρεσιών προς τους άνεργους και τις επιχειρήσεις. → Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση με στοχευμένα προγράμματα των μακροχρόνια ανέργων, των ανέργων που διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς έναν εργαζόμενο και των ανέργων με χαμηλά τυπικά προσόντα. → Μείωση του αριθμού των νοικοκυριών χωρίς έναν εργαζόμενο → Ενίσχυση της δυνατότητας των ανέργων να αναπροσαρμόζουν το επαγγελματικό τους προφίλ μέσω ολοκληρωμένων δράσεων → Αξιοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού δυναμικού της Ηλείας μέσω ανάπτυξης συνεργασιών.  → Πρόσβαση στην απασχόληση νέους επιστήμονες και για τους αναζητούντες θέση εργασίας με υψηλά τυπικά προσόντα

Τύπος Δράσεων 8.1.1.: «Τοπικές Πρωτοβουλίες για την προώθηση στην απασχόληση » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Πρόσβαση στην απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων, των ανέργων που διαβιούν σε νοικοκυριά χωρίς έναν εργαζόμενο και στους ανέργους με χαμηλά τυπικά προσόντα.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  254 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

- Δράσεις κατάρτισης, και πρακτικής άσκησης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων και την προσαρμογή αυτών στα νέα δεδομένα των επιχειρήσεων και αφετέρου με ολοκληρωμένες - Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να προωθηθούν κάποιοι στην αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα. Î Ενίσχυση των κατά τόπους φορέων για ολοκληρωμένα σχέδια για την απασχόληση με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό και τους τοπικούς πόρους. - Επικέντρωση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηλείας. - Ανάπτυξη στρατηγικών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, - Υποστηρικτικοί μηχανισμοί κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και συμβουλευτικής. Î Ενίσχυση των κατά τόπους φορέων για ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια και μικρά έργα υποδομής • με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό και τους τοπικούς πόρους • με στόχο την ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων περιοχών της Ηλείας . Τα έργα υποδομών • να αφορούν ανάδειξη πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων καθώς και στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος επιλεγμένων περιοχών. • να συμβάλλουν στην απασχόληση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού κύρια ή συμπληρωματικά μέσω ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τουριστικό και οικοτουριστικό τομέα. Î Ολοκληρωμένη τοπική στρατηγική σε επίπεδο περιοχής για τη δημιουργία απασχόλησης στους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Επίσης, Τοπικές Πρωτοβουλίες απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους, άτομα με μειωμένα προσόντα και γυναίκες. Î Δράσεις ανάπτυξης της απασχόλησης με έμφαση στην εποχικότητα της εργασίας και τη διασύνδεση πρωτογενών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων με το τουριστικό προϊόν. Î Χρηματοδότηση δημιουργίας μικρών υποδομών για τη στήριξη τοπικών πρωτοβουλιών με ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων απασχόλησης, (όπως κατάρτιση- πρακτική άσκηση - συμβουλευτική, επιχειρήσεων, ανέργων και εργαζομένων, κλπ), με στόχο την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και του τοπικού δυναμικού. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): . Ενίσχυση καινοτομίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ για την προαγωγή της ανάπτυξης, καθώς και περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης .

Σύσταση ενός γραφείου ευρέσεως εργασίας, σε εγκαταστάσεις είτε του Επιμελητηρίου Ηλείας, είτε σε δημοτικές εγκαταστάσεις που θα στοχεύει κυρίως στον ιδιωτικό τομέα κάνοντας χρήση διαδικτυακών αγγελιών, τοπικών αναγνωρισμένων αναγκών και δημοσιευμένων θέσεων ακόμα και από το εξωτερικό.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  255 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Άνεργοι , μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με αυξημένη δυσκολία πρόσβασης στην αγορά εργασίας και εποχιακά εργαζόμενοι της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας, ΟΑΕΔ, Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Ν. 4019/2011, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, ΟΤΑ και Τοπικοί φορείς της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 8.1.2.: «Δράσεις καταπολέμησης του φαινομένου «brain drain » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙ: Î Πρόσβαση στην απασχόληση των νέων επιστημόνων μέσω εξειδικευμένων δράσεων, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας αμέσως μετά το τέλος των σπουδών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό μέσω διακρατικών προγραμμάτων. Î Εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης σε θεματικά αντικείμενα και τομείς υψηλής ζήτησης μέσω χρηματοδότησης του κόστους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Î Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας και παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων και νέων με υψηλή εξειδίκευση. Î Ανάπτυξη τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων, δικτύωση και συνεργασία επιχειρήσεων. Î Ενίσχυση των επενδύσεων και συμβουλευτική υποστήριξη για ίδρυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Î Δημιουργία κόμβου/ων, πληροφόρησης για αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των ενδιαφερομένων σε σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και επαγγελματικά δεδομένα στο φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης για να ανταποκριθούν επαρκέστερα στον εγχώριο επαγγελματικό ανταγωνισμό . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Άτομα με τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις / πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί, Άνεργοι , νέοι άνεργοι εργαζόμενοι, Νέοι επιστήμονες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας, ΟΑΕΔ, Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Ν. 4019/2011, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, ΟΤΑ και Τοπικοί φορείς της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  256 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 8.1.3.: «Επενδύσεις σε υποδομές για δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Βελτίωση των μηχανογραφικών και μηχανολογικών και λοιπού εξοπλισμού των ΔΥΑ (Δημοσιών Υπηρεσιών Απασχόλησης ). Î Βελτίωση των κτιριακών υποδομών των Δ. Υ.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): ΔΥΑ (Δημοσιών Υπηρεσιών Απασχόλησης ). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΑΕΔ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  257 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.2: «ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗ» Ειδικοί Στόχοι 8.2.: Î Καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας λόγω ηλικίας . Î Διασφάλιση εισοδήματος για κάθε άνεργο άνω των 50 ετών. Î Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων άνω των 50 ετών.

Τύπος Δράσεων 8.2.1.: «Δράσεις προώθησης της ενεργούς και υγιούς γήρανσης » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Παροχή κινήτρων και επιδότηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ατόμων άνω των 50 ετών, καθώς και για τη συγκράτηση του προσυνταξιοδοτικού εργατικού δυναμικού. Î Υλοποίηση προγραμμάτων εκ νέου εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθηση των ατόμων άνω των 50 ετών ώστε αυτοί να παραμείνουν ενεργοί στην εργασία και να παρατείνουν τον εργασιακό του βίο. Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων μεγάλης ηλικίας για παροχή υπηρεσιών mentoring σε νέους επιχειρηματίες. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών Υγείας (προληπτικής και θεραπευτικής μορφής) με την μορφή τηλεϊατρικής ή/και κατ' οίκον Υπηρεσιών. Τηλεϊατρική ή κατ 'οίκον φροντίδα για τους ηλικιωμένους ή ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να οργανωθούν ως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), σε συνεργασία με τα τοπικά κρατικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, κάτω από ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Άνεργοι μεγάλης ηλικίας, Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι μεγάλης ηλικίας που κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας, ΟΑΕΔ, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, ΟΤΑ Κοινωνικοί εταίροι, και Τοπικοί φορείς της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  258 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.3: «ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ » Ειδικοί Στόχοι 8.3.: → Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας . → Βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών. → Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια ζωή και στις διαδικασίες λήψης πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων. → Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας. → Βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των γυναικών και στήριξη της γυναικείας απασχόλησης → Αύξηση των γυναικών στην αγορά εργασίας → Διευκόλυνση της πρόσβασης ανδρών και γυναικών στην εργασία → Βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών.

Τύπος Δράσεων 8.3.1.: «Προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιμόρφωσης - ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των γυναικών » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Î Προγράμματα κατάρτισης για την βελτίωση δεξιοτήτων και χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων για την απασχόληση γυναικών σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Î Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στήριξης της γυναικείας απασχόλησης με κατάρτιση - συμβουλευτική - πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις επιχειρηματικότητα και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιχορήγηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων για απασχόληση γυναικών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Γυναίκες εκτός αγοράς εργασίας, άνεργες γυναίκες, μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, Κοινωνικοί Εταίροι, Τοπικοί Φορείς. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας, ΟΑΕΔ, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, Κοινωνικοί εταίροι, και Τοπικοί φορείς της Ηλείας, ΑΕΙ / ΤΕΙ, ΜΚΟ, Τοπικοί Φορείς Κοινωνικοί / οικονομικοί Εταίροι, ΟΑΕΔ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  259 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Τύπος Δράσεων 8.3.2.: «Υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης & Συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Î Δημιουργία Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικογενειών με εξαρτώμενα μέλη. Î Προσφορά σε γυναίκες επιδοτούμενων θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους και άλλα εξαρτώμενα μέλη. Î Καινοτόμοι τρόποι οργάνωσης της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της τηλεργασίας και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας που επιτρέπουν σε γυναίκες να συνδυάζουν άτυπες υποχρεώσεις φροντίδας με την εργασία. Î Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση οικονομικών και κοινωνικών εταίρων για την αντιμετώπιση διακρίσεων με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, καθώς και διαφορών στους μισθούς και στις συντάξεις ανάλογα με το φύλο. Î Δράσεις επιχορήγησης γυναικείας επιχειρηματικότητας. Î Συνέχιση της λειτουργία Κοινωνικών Δομών για την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους, άτομα με ανάγκες και τη φύλαξη παιδιών. Î Ενισχύσεις για την σύσταση και λειτουργία Δομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση ανδρών και γυναικών στην εργασία. Î Στήριξη ευέλικτων μορφών εργασίας (μερική απασχόληση, κατ οίκον εργασία κλπ) οι οποίες θα επιτρέψουν την παραμονή ή την επιστροφή στην εργασία κυρίως των γυναικών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Γυναίκες εκτός αγοράς εργασίας, άνεργες γυναίκες, μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, Κοινωνικοί Εταίροι, Τοπικοί Φορείς, Εργαζόμενες γυναίκες και άνδρες. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε Ηλείας, Δήμοι, ΟΑΕΔ, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, Κοινωνικοί εταίροι, και Τοπικοί φορείς της Ηλείας, ΑΕΙ / ΤΕΙ, ΜΚΟ, Τοπικοί Φορείς Κοινωνικοί / οικονομικοί Εταίροι, ΟΑΕΔ, Υπουργεία, Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης , Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  260 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.4: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ » Ειδικοί Στόχοι 8.4.: → Αύξηση της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας. → Αύξηση της απασχόλησης των νέων. → Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αρχηγών εκμεταλλεύσεων και εργαζομένων σε εκμετάλλευση και εργαζομένων σε εκμεταλλεύσεις. → Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, ανθρώπινου δυναμικού εκτός γεωργικού τομέα. → Ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους νέους της Περιφέρειας και ένταξη αυτών σε ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. → Αύξηση των σημείων εισόδου στην αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τύπος Δράσεων 8.4.1.: «Δράσεις προώθησης στην απασχόληση νέων ηλικιακά ανέργων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Î Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων με τη ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των ανειδίκευτων νέων, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης . • Συμβουλευτικής, εκπαίδευσης- κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με στόχο . την εξειδίκευση σε τομείς που βρίσκονται σε ανάπτυξη στην περιοχή της Περιφέρειας (όπως μεταποίηση, , εταιρείες αγροδιατροφής, τουριστικές επιχειρήσεις, πρωτογενή τομέα κλπ ), . την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών στους νέους ανθρώπους και . την δυνατότητα εφαρμογής πρακτικής άσκησης σε φορείς και επιχειρήσεις στο εσωτερικό η το εξωτερικό μέσω διακρατικών προγραμμάτων. Î Δράσεις προώθησης ανέργων νέων στην απασχόληση σε επιχειρήσεις.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  261 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Δράσεις απόκτησης / αναβάθμισης δεξιοτήτων των μη οικονομικά ενεργών. Î Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Î Ενίσχυση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας από νέους, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους - προσφορά θέσης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης σε όλους τους νέους, που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια, τη μεταδευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός λίγων μηνών από την αποφοίτησή τους. Î Ειδικά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για νέους στη βάση των προσόντων τους. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Νέοι εκτός αγοράς εργασίας, άνεργοι νέοι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: : Π.Ε Ηλείας, ΟΑΕΔ, Επιμελητήριο, επιχειρήσεις, ΟΤΑ, Κοινωνικοί εταίροι, Κέντρα κατάρτισης, και Τοπικοί φορείς της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 8.4.2.: «Ενίσχυση δράσεων για τη δια βίου μάθηση και επαγγελματική κατάρτιση στη γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Î Προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού εκτός αγροτικής παραγωγής, για εγκατάσταση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Î Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε θέματα βελτίωσης της παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Νέοι εκτός αγροτικής παραγωγής, Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Εκπαιδευτικά ιδρύματα / ΚΕΚ, Ομάδες Παραγωγών, Αγρότες και Συνεταιρισμοί. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  262 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.5: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ » Ειδικοί Στόχοι 8.5.: → Ανάσχεση του ρυθμού μείωσης της απασχόλησης και αύξησης της ανεργίας. → Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως των νέων. → Μείωση της ανεργίας και ιδίως των νέων. → Προώθηση της επιχειρηματικότητας και ιδίως των νέων. → Ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ηλείας. → Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. → Διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας μέσω της (μικρο) επιχειρηματικότητας. → H ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού , της και αγροτικής και κτηνοτροφικής παράγωγης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. → Η ανάδειξη του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος της Ηλείας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης ΜΜΕ.

Τύπος Δράσεων 8.5.1.: «Ανάπτυξη επενδύσεων για αυτό-απασχόληση και μικρόεπιχειρήσεις. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Υποστήριξη πληττόμενων από την ανεργία ομάδων για τη δημιουργία μικρής κλίμακας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς με τοπικό πλεονέκτημα (ποιοτικός τουρισμός, κοινωνική και πράσινη οικονομία), με το συνδυασμό δράσεων για την απόκτηση καινοτομικής επιχειρηματικής κουλτούρας, επιχειρηματικής συμβουλευτικής, εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας(και παροχής «κεφαλαίου εκκίνησης Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  263 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρήσεων. • Ενίσχυση των επενδύσεων για την ίδρυση και λειτουργία νέων ΜΜΕ στην Ηλεία . • Ενίσχυση ανέργων για τη δημιουργία ατομικής επιχείρησης. • Συμβουλευτική ανέργων για έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. • Mentoring / Υποστήριξη για έναρξη και ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. • Ενίσχυση της ανάπτυξης της απασχόλησης με έμφαση στην εποχικότητα της εργασίας και τη διασύνδεση πρωτογενών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων με το τουριστικό προϊόν. Î Επενδύσεις σε υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις: •

Ενίσχυση δραστηριοτήτων, που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηλείας , στους τομείς της μεταποίησης, του Τουρισμό-Πολιτισμό και αγροτικής και κτηνοτροφικής παράγωγης με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, νέων καινοτόμων προϊόντων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ηλείας.

Ενίσχυση ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων από νέους και ανέργους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Νέοι άνεργοι, άνεργοι Επιχειρήσεις της Ηλείας, Καταναλωτές- χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών παραγομένων/ παρεχομένων στην Ηλεία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Νέοι άνεργοι, άνεργοι, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Συμπράξεις και Επιμελητήριο, Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Νέες - Υπό σύσταση Επιχειρήσεις. . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 8.5.2.: «Ενίσχυση της φιλικής προς την απασχόληση ανάπτυξης, μέσω της ανάπτυξης του τοπικού δυναμικού, ως μέρος της χωρικής στρατηγικής συγκεκριμένων περιοχών, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την πρόσβαση προς την ανάπτυξη συγκεκριμένων φυσικών και πολιτιστικών πόρων » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Ενίσχυση των επενδύσεων για ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια και μικρά έργα υποδομής με στόχο την ανάπτυξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων περιοχών της Ηλείας . Τα έργα υποδομών •

να αφορούν ανάδειξη πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων καθώς και στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος επιλεγμένων περιοχών.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  264 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

να συμβάλλουν στην απασχόληση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού κύρια ή συμπληρωματικά μέσω ανάπτυξης επιχειρήσεων στον τουριστικό και οικοτουριστικό τομέα.

Î Ενίσχυση ανάπτυξης τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων, δικτύωση και συνεργασία επιχειρήσεων. Î Ενίσχυση δημιουργίας κόμβου/ων, πληροφόρησης για αυτοαπασχόληση και επιχειρηματικότητα. Î Ενίσχυση των επενδύσεων και συμβουλευτική υποστήριξη για ίδρυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Î Ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης στους τομείς του πολιτισμού και της αξιοποίησης φυσικών πόρων. Î Αξιοποίηση φυσικών και πολιτιστικών πόρων για την ενίσχυση της απασχόλησης και της βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού αυτών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής των σχεδίων και επισκέπτες, Επιχειρήσεις, Επαγγελματίες, Άνεργοι, νέοι άνεργοι, εργαζόμενοι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε. Η λείας, ΟΑΕΔ, Επιχειρήσεις, Επαγγελματίες, Επιμελητήρια, Τοπικοί φορείς. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  265 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 8.6: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ » Ειδικοί Στόχοι 8.6.: → Ανάσχεση της συρρίκνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. → Διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. → Ενδυνάμωση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων να αντιμετωπίσουν την κρίση. → Ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους → Ενδυνάμωση επιχειρηματικής κουλτούρας με εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας → Προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της οικονομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. → Δημιουργία θέσεων εργασίας και ζήτησης εργασίας στις επιχειρήσεις. → Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ηλείας. → Βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής με επικέντρωση στην καινοτομία και την ποιότητα. → Αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων και ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Τύπος Δράσεων 8.6.1.: «Ενίσχυση της προσαρμογής των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :   Î Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους και τις επιχειρήσεις με ενίσχυση δράσεων : - Εκπαίδευσης - συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους και σε νέες επιχειρήσεις με εστίαση των επενδύσεων σε καίριους τομείς για την τοπική οικονομία (όπως μεταποίηση, , εταιρείες αγρο-διατροφής, τουριστικές επιχειρήσεις, πρωτογενή τομέα κλπ )).

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  266 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

- Ενίσχυση εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση. - Εκπαίδευση επιχειρήσεων στην επιχειρηματική κουλτούρα, επιχειρηματική συμβουλευτική. - Διασύνδεση επιχειρήσεων - ανάπτυξης συνεργασιών- ανάπτυξης τοπικών δικτύων προώθησης προϊόντων - δημιουργίας οικονομιών κλίμακας. - Προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας . - Υποστήριξη των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της οικονομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. - Ενσωμάτωση της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο σύνολο των επιχειρήσεων. Î Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Î Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης. Î Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος αναδιοργάνωσης. Î Ενίσχυση της κατάρτιση εντός των επιχειρήσεων για ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και προσανατολισμό σε τομείς με προοπτική. Î Ενίσχυση της βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προώθηση καινοτομικών δράσεων και καλών πρακτικών, συνεργειών δικτύωσης και πρωτοβουλιών εξωστρέφειας. Î Ενίσχυση για διασύνδεση εργαζομένων επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών - ερευνητικών ιδρυμάτων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, Νέοι και επιχειρηματίες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης, Εκπαιδευτικά ιδρύματα και Επιχειρήσεις της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  267 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 9: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της , στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της, με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται. Συγκεκριμένα, στοχεύεται η κάλυψη / εξυπηρέτηση των ακόλουθων αναγκών: 1. Αύξηση της απασχολησιμότητας και της απασχόλησης των ομάδων υψηλού κινδύνου φτώχειας. 2. Κοινωνική ένταξη και ενίσχυση του εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. 3. Ενίσχυση της Ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και στέγασης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν σε κατάσταση φτώχειας. 4. Ανάπτυξη υποδομών υγείας, πρόνοιας για πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πληθυσμιακών ομάδων σε αυτές. Αναμενόμενα Αποτελέσματα I. Άμβλυνση του προβλήματος της φτώχειας σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. II. Δημιουργία συνθηκών κοινωνικής ένταξης. III. Άμβλυνση του κινδύνου δημιουργίας θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού IV. Βελτίωση προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών (υποδομών). V. Συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης , στην μείωση της ανεργίας (ειδικά των νέων, των μακροχρόνια ανέργων και των γυναικών). VI. Κοινωνική ένταξη (κοινωνική οικονομία, δίκτυα) και τόνωση υποβαθμισμένων περιοχών και στην σταθεροποίηση . VII. Αύξηση του επιπέδου απασχόλησης . Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  268 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.1: «ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 9.1.: → Η πρόσβαση στην απασχόληση για έξοδο από τη φτώχεια → Ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων στρατηγικών για τη βελτίωση πρόσβασης στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. → Ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην απασχόληση ή/και στην κατάρτιση. → Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ανέργους και άτομα που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. → Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων, γυναικών μεγάλης ηλικίας ανέργων και γενικότερα άτομα κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Τύπος Δράσεων 9.1.1.: «Σχέδια για την απασχόληση των κοινωνικά ασθενέστερων ομάδων και των ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και Δομές υποστήριξης ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

Î Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων: - Παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες για απασχόληση των ατόμων και ανάλογες προσαρμογές στους χώρους εργασίας, - Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων των ομάδων αυτών και στήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να προωθηθούν σε μια θέση εργασίας με Συμβουλευτική Υποστήριξη και Κατάρτιση. - Αναβάθμισης και δικτύωσης των δομών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής και συνεχή υποστήριξη των ατόμων αυτών και μετά την εύρεση εργασίας - Προώθηση στην απασχόληση Î Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): "Διευκόλυνση της πρόσβαση τους στην εκπαίδευση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ζωή ΑΜΕΑ. Στόχος είναι η εκπαίδευση εκατοντάδων Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  269 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ατόμων με διαφορετικές ειδικές ανάγκες, π.χ. δυσκολίες όρασης, ακοής, μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες, αυτόνομη διαβίωση, κινητικά προβλήματα, ψυχική υγεία σε μαθήματα που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: . Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών . Βασικές Ατομικές Δεξιότητες . Αναπηρία, νομοθεσία και δικαιώματα ΑΜΕΑ, υποστήριξη, επαγγελματική κατάρτιση . Η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω μίας νέας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, η οποία υποστηρίζει σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης και προσφέρει πληθώρα εργαλείων που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την επικοινωνία των εκπαιδευομένων. Ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές καθοδηγούν την εκπαιδευτική διαδικασία και υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια και ανάγκη των εκπαιδευομένων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Άνεργοι, νέοι άνεργοι, γυναίκες, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και οι ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπουργείο Εργασίας και εποπτευόμενοι φορείς,

ΟΤΑ, Κοινωνικοί φορείς, Πάροχοι συμβουλών και εκπαίδευσης Τοπικοί Φορείς, ΟΑΕΔ, ΚΕΚ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  270 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.2: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΙ ΡΟΜΑ» Ειδικοί Στόχοι 9.2.1: → Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων. → Απασχόληση ατόμων κοινωνικά ευπαθών ομάδων. → Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων όπως άστεγοι, Ρομά, μετανάστες, αποφυλακισμένοι → Καταπολέμηση διακρίσεων των κοινοτήτων αυτών . → Βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών.

Τύπος Δράσεων 9.2.1.1: «Δράσεις ενσωμάτωσης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (μετανάστες, Ρομά κλπ.)» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων με δράσεις συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες όπως υγείας, πρόνοιας. - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων στην κοινωνική και πολιτική ζωή. - Εκπαίδευση , κατάρτιση και συμβουλευτική Υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας/ κοινωνικής επιχειρηματικότητας κυρίως στους νεότερους. - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών σχετικά με τα δικαιώματα των ομάδων αυτών. - Προώθηση στην απασχόληση Î Προγράμματα κοινωφελούς σκοπού & εθελοντικής δράσης, καθώς και δημιουργία δικτύων κοινωνικής υποστήριξης περιθωριοποιημένων και πληττομένων από τη φτώχεια κοινωνικών ομάδων, στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Î Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα κοινωφελούς σκοπού, ένταξης και απασχόλησης. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  271 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Προώθηση της επιχειρηματικότητας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): ): Ρομά, άλλα περιθωριοποιημένα άτομα και άτομα απειλούμενα από την περιθωριοποίηση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΟΑΕΔ, ΜΚΟ, Τοπικοί φορείς, ΚΕΚ, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, Πάροχοι συμβουλών και κατάρτισης , Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Κοινωνικοί εταίροι.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  272 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.3: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» Ειδικοί Στόχοι 9.3.1: → Εντοπισμός και καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. → Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και δημιουργία μιας αγοράς ανοιχτής για όλους. → Η καταπολέμηση των διακρίσεων στις ειδικές κοινωνικές ομάδες → Βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Τύπος Δράσεων 9.3.1.: «Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, κυρίως μαθητών και νέων, σχετικά με τα δικαιώματα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ : Î Εξειδικευμένες δράσεις για κάθε κατηγορία ευπαθών κοινωνικά ομάδων,

ώστε συμπληρωματικά και με άλλες επενδυτικές προτεραιότητες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, να προστατευτούν τα δικαιώματα των ατόμων για εργασία, απασχόληση και προσβασιμότητα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση. Î Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων, υποστήριξης ατόμων ομάδας στόχου (συμβουλευτική, ψυχολογική υποστήριξη, επαγγελματική υποστήριξη, ευαισθητοποίηση, δημοσιότητα κοινότητας δράσεις κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση και επιχειρηματικότητα). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Μετανάστες, γυναίκες που υφίστανται διακρίσεις λόγω φύλου , άτομα με αναπηρία, αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες, ειδικές κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν προβλήματα διάκρισης . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπουργείο Εργασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, Πάροχοι Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  273 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

συμβουλών και κατάρτισης, Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Κοινωνικοί εταίροι.. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΕΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» Ειδικοί Στόχοι 9.4.1: → Αντιστάθμιση του χαμηλού εισοδήματος ή της έλλειψης εισοδήματος ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, με δωρεάν παροχή βασικών υπηρεσιών. → Διαφύλαξη της υγείας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. → Παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες → Επέκταση και βελτίωση των υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας και πρόνοιας. → Εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. → Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ειδικών κοινωνικών ομάδων καθώς και των οικογενειών αυτών. → Αναβάθμιση συστήματος κοινωνικής προστασίας της Ηλείας. → Βελτίωση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες υγείας πρόνοιας των ειδικών κοινωνικών ομάδων . → Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Τύπος Δράσεων 9.4.1.: «Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε πρωτοβάθμια υπηρεσίες υγείας, καθώς και σε κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

Î Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας. - Ενίσχυση πρωτοβουλιών συντονισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των πολιτικών κοινωνικής ένταξης , Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  274 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

προστασίας και συνοχής καθώς και ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής κοινωνικών εταίρων και οργανώσεων. - Στήριξη συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας. Î Βελτίωση της παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και πρόληψης. - Βελτίωση της παροχής και των δομών ψυχικής υγείας με εστίαση στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. - Υπηρεσίες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των ευπαθών ομάδων (στήριξη παιδιών , οικογένειας σε κρίση, ανέργων κλπ). - Ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας . - Ειδικές δράσεις για ορεινές περιοχές καθώς και για ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως άστεγοι, μετανάστες , Ρομά , ΑΜΕΑ κλπ. - Δράσεις πρόληψης και διατήρησης της φυσικής κατάστασης του πληθυσμού. - Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας όσον αφορά την πρωτοβάθμια υγεία, - Ενίσχυση της λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών πρόνοιας και περίθαλψης των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου - Παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, παιδιά , χρόνια πάσχοντες. Î Ανάπτυξη του εθελοντισμού Î Ενίσχυση των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι» για ειδικές ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι, ανάπηροι). Î Παροχή δωρεάν περίθαλψης (ενίσχυση κοινωνικών ιατρείων/ γιατροί στο σπίτι). Î Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Ο στόχος του πιλοτικού προγράμματος τηλεϊατρικής με εφαρμογή στην περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στους πολίτες των αστικών περιοχών και κυρίως των απομακρυσμένων και δύσβατων περιοχών, από απόσταση μέσω τηλεδιαγνωστικών συστημάτων. Σε συνεργασία με τα κεντρικά Νοσοκομεία της περιοχής αλλά και την επικουρική συμμετοχή γενικών ιατρών, προτείνεται η εγκατάσταση και λειτουργία του τηλεδιαγνωστικού συστήματος, που θα επιτρέπει με ελάχιστη χρήση διαγνωστικού εξοπλισμού ο πολίτης να επικοινωνεί διαδραστικά με τον ιατρό, είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά και να δέχεται βασικές υπηρεσίες φροντίδας, εξυπηρετώντας έτσι βασικές ανάγκες ιατρικής περίθαλψης, αλλά και εξοικονομώντας σημαντικά κόστη από άσκοπη νοσοκομειακή χρήση. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι κάτοικοι της Ηλείας που εμφανίζουν προβλήματα ανεργίας, φτώχειας, περιθωριοποίησης, διακρίσεων και Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και κυρίως οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  275 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Δήμοι , Π.Ε. Ηλείας, ΜΚΟ, Αναπτυξιακές

συμπράξεις, Κοινωνικοί εταίροι, ΟΤΑ, Τοπικοί φορείς, ΜΚΟ, Υπηρεσίες της Περιφέρειας, Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τύπος Δράσεων 9.4.2.: «Επένδυση σε υποδομές υγείας και κοινωνικές υποδομές, που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την άρση των ανισοτήτων» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Î Υποδομές στην Υγεία: •

Υλικοτεχνική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων στην Α΄ βάθμια περίθαλψη ώστε να αναβαθμιστεί το πρωτοβάθμιο επίπεδο υγείας με την Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση, συμπλήρωση/βελτίωση και λειτουργική διασύνδεση υποδομών Α' βαθμιας φροντίδας υγείας (αναβάθμιση Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων, ειδικός εξοπλισμός, δικτύωση με Νοσοκομεία).

Υποδομές και εξειδικευμένος εξοπλισμός - Βελτίωση ξενοδοχειακού εξοπλισμού νοσοκομείων και εκσυγχρονισμός ιατρικού εξοπλισμού Πύργος - Αμαλιάδα - Κρέστενα 12.000.000,00 • Έμφαση στην ψυχική υγεία με έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων , στα ΑΜΕΑ, τους χρόνια πάσχοντες και τους κοινωνικά ασθενέστερους. Î Κοινωνικές υποδομές με την επέκταση και συμπλήρωση του δικτύου των υποδομών για την υποστήριξη και προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. • Ξενώνες- προστατευμένα διαμερίσματα για τους ψυχικά ασθενείς ή άτομα με βαριές αναπηρίες. • Δημιουργία Ιατροκοινωνικών Κέντρων , Συμβουλευτικών τοπικών κέντρων(για κοινωνικά ασθενέστερες και περιθωριοποιημένες ομάδες), καθώς και υποδομές για ηλικιωμένους. • Συμπλήρωση, επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά κλπ). Î Βελτίωση και συμπλήρωση των προσβάσεων για ΑΜΕΑ σε όλο τα αστικά κέντρα και ειδικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης σε ισχυρούς τουριστικά χώρους με κυρία αιχμή την Αρχαία Ολυμπία. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): . Οι κάτοικοι της Ηλείας. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  276 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

.

Κάτοικοι της Ηλείας που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση φτώχειας.

. Άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας & οικογενειακό περιβάλλον . Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού της Ηλείας & οικογενειακό περιβάλλον . Γενικός πληθυσμός της Ηλείας (ιδιαίτερα οι κάτοικοι απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών με έμφαση την Επαρχία Ολυμπίας και τη Ορεινή Ηλεία ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας. Φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και ΟΤΑ της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς, Δήμοι, Π.Ε. Ηλείας.

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  277 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.5: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ειδικοί Στόχοι 9.5.:

Απασχόληση κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τόσο με την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και με κάλυψη θέσεων απασχόλησης. Κάλυψη αναγκών του κοινωνικού τομέα και άλλων δραστηριοτήτων τις οποίες δεν αναλαμβάνει ο επιχειρηματικός κερδοσκοπικός τομέας. Αύξηση των εισοδημάτων στις αγροτικές περιοχές.

Προώθηση της πολυδραστηριότητας.

Αύξηση της απασχόλησης.

Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για υποστήριξη των ασθενέστερων οικονομικά κατοίκων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Ηλείας και την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Η προσφορά υπηρεσιών στις ασθενέστερες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες.

Τύπος Δράσεων 9.5.1.: «Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

Î Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. Î Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Î Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Î Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Î Προώθηση και ενίσχυση της «Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως της υγείας, της κοινωνικής φροντίδας, της πρόνοιας, των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων. Î Δημιουργία προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στο πλαίσιο της δικτύωσης τοπικών φορέων. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  278 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Ενθάρρυνση της δημιουργίας δικτύων κοινωνικο-οικονομικής υποστήριξης (παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς-ευάλωτες ομάδες). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, άνεργοι.

): Κοινωνικά ευάλωτες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : Κοινωνικοί φορείς, Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, Αναπτυξιακές Συμπράξεις του Ν. 4019/2011. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τύπος Δράσεων 9.5.2.: «Διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Υποστήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων - Ενίσχυση σύστασης και λειτουργίας κοινωνικών/ συνεταιριστικών επιχειρήσεων οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια , καθώς και σε ηλικιωμένους και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα - Ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με την ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για μια χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις κοινωνία. - Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διάχυση της δράσης και την προστιθέμενη αξία αυτής στην τοπική κοινωνία . Î Ενίσχυση της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων.. Î Συμβουλευτική υποστήριξη για διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Οι κάτοικοι της Ηλείας και κυρίως οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες της Ηλείας, Αγρότες, Συνεταιρισμοί. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε. Ηλείας, Δήμοι, ΜΚΟ , Φορείς μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί εταίροι, Αγρότες, Συνεταιρισμοί, Ομάδες παραγωγών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  279 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 9.6: «ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT STRATEGIES)» Ειδικοί Στόχοι 9.6.: → Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές που υστερούν σε οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη έναντι άλλων περιοχών της Ηλείας και της Περιφέρειας. → Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων υποβαθμισμένων περιοχών. → Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. → Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών. → Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές. → Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της νόησης και της ποιότητας των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές. → Κάλυψη της υπαίθρου της Περιφέρειας με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. → Κάλυψη των αναγκών ευρυζωνικής πρόσβασης του συνόλου των κατοίκων της υπαίθρου στη Ηλεία. → Δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης των κατοίκων και των επιχειρήσεων της υπαίθρου σε βασικές κατηγορίες δημόσιων υπηρεσιών. → Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων για ανάπτυξη συνεργασιών. → Κοινωνική ένταξη ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού. → Δημιουργία θέσεων εργασίας για ειδικές κοινωνικά ασθενείς και περιθωριοποιημένες ομάδες.

Τύπος Δράσεων 9.6.1.: «Τοπικές αναπτυξιακές δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

Î Ανάπτυξη τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε επίπεδο Ηλείας, Δήμων, ή γειτονιάς με Σύμπραξη τοπικών φορέων δημόσιων και ιδιωτικών και τη συμμετοχή εθελοντών, τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  280 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

βασικές ανάγκες οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των φτωχότερων στρωμάτων και των ευάλωτων ομάδων και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής αυτών, με στόχο: •

Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης , αυτόαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ατόμων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Î Στήριξη για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών και αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών, για την αστική και αγροτική αναγέννηση υποβαθμισμένων περιοχών. - Ενίσχυση εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδίων με αλληλοσχετιζόμενες παρεμβάσεις, που θα εφαρμοστούν σε υποβαθμισμένες περιοχές ή γειτονιές, με σκοπό την αναζωογόνηση αυτών, την πρόνοια για την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. - Παρεμβάσεις στους Δημόσιους χώρους , τα δίκτυα υποδομής, άλλες κοινωνικές υποδομές, προβλήματα στέγασης ειδικών περιθωριοποιημένων ομάδων (Ρομά, άστεγοι, μετανάστες) κλπ. Î Εξασφάλιση αξιοπρεπών όρων διαβίωσης και κοινωνικής συμμετοχής σε κάθε άτομο ή οικογένεια χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης. Î Θεσμοθέτηση ενός Προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για άτομα και οικογένειες χωρίς επαρκείς πόρους συντήρησης, την αναθεώρηση του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των απροστάτευτων παιδιών και το ριζικό εκσυγχρονισμό των Προγραμμάτων εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία. Î Υποστήριξη των Δήμων και των τοπικών φορέων για αύξηση της ικανότητάς τους για σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης (π.χ. πληροφόρησης, κατάρτισης και ενίσχυσης των υπηρεσιών τους με επιχορηγούμενο προσωπικό συγκεκριμένης διάρκειας και έργου). Î Ανάσχεση της υποβάθμισης περιοχών/γειτονιών αστικών κέντρων με την εφαρμογή πολυτομεακών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ( περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα), καθώς και πολυτομεακές καινοτόμες παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές του ορεινού χώρου στην κατεύθυνση της αναζωογόνησης και της διασύνδεσης με την πεδινή Ηλεία και την Α'γενή δραστηριότητα. Î Ανασυγκρότηση ορεινών περιοχών στη βάση του υπάρχοντος ή αναξιοποίητου δυναμικού (προσαρμογές στο παραγωγικό πρότυπο, μετριασμός συνθηκών απομόνωσης και μειονεκτικότητας) και διασύνδεση με την πεδινή Ηλεία, τον παράκτιο αστικό/τουριστικό χώρο και την Α'γενή δραστηριότητα στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της πολλαπλής διασύνδεσης με τα αστικά κέντρα του νομού. Î Συμβουλευτικός και επαγγελματικός προσανατολισμός σε άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Î Δράσεις ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  281 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικότητας/ ίδρυσης επιχειρήσεων. Î Προώθηση της απασχόλησης. Î Προώθηση της κοινωφελούς εργασίας. Î Προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Î Δράσεις τύπου Leader. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Πληθυσμός ορεινών περιοχών, υποβαθμισμένων αστικών & απομακρυσμένων περιοχών Οι κάτοικοι και κυρίως οι ασθενέστερες κοινωνικά ομάδες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Π.Ε. Ηλείας, Δήμοι, Αναπτυξιακές Συμπράξεις

(Τοπικές Ομάδες Δράσης), Συνεταιρισμοί, ΜΚΟ, Κοινωνικοί εταίροι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 9.6.2: «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της νόησης και της ποιότητας των ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές.» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

1. Ολοκλήρωση των ευρυζωνικών δικτύων της Περιφέρειας στην ύπαιθρο. 2.

Δημιουργία ηλεκτρονικών κόμβων στην ύπαιθρο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ) : Το σύνολο των επιχειρήσεων και των κατοίκων της υπαίθρου της Ηλείας . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Περιφέρειας ή / και Δήμοι. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  282 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10: «ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ο συγκεκριμένος Θεματικός Στόχος επιλέγεται για την Ηλεία , προκειμένου να εξυπηρετήσει / καλύψει κατά το δυνατό, τις ανάγκες της με βάση τα αντίστοιχα μειονεκτήματα / ανισότητες και δυνατότητες που υφίστανται . Στόχοι: 1. Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε μεταπτυχιακές σπουδές. 2. Ανάσχεση τη διαρροής επιστημονικού δυναμικού από τη Ηλεία. 3. Γεφύρωση του χάσματος της εκπαίδευσης με τις ανάγκες αγοράς εργασίας στην Ηλεία. 4. Ποιοτική αναβάθμιση & εξωστρέφεια γ' βαθμιας εκπαίδευσης 5. Προγράμματα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική αγορά εργασίας. 6. Διασφάλιση της πρόσβασης & ολοκληρωμένης φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ατόμων όλων των κοινωνικών ομάδων. 7. Αύξηση των κινήτρων για την εκπαίδευση ενηλίκων. 8. Υποστήριξη των χαμηλών εισοδημάτων νοικοκυριών για την συνέχιση της φοίτησης των μαθητών παιδιών τους στην υποχρεωτική 9ετή εκπαίδευση. 9. Βελτίωση υλικών συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης. 10. Περιορισμός στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου Αναμενόμενα Αποτελέσματα: 1ο. Αύξηση των μεταπτυχιακών σπουδαστών 2ο. Αύξηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 3ο. Αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση. 4ο. Βελτίωση των συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης. 5ο. Συμβολή στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης. 6ο. Ποιοτική αναβάθμιση & εξωστρέφεια γ' βαθμιας εκπαίδευσης. 7ο. Αύξηση της συμμετοχής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον πληθυσμό. 8ο. Περιορισμός στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να υλοποιηθούν οι παρακάτω επενδυτικές προτεραιότητες, με τους αντίστοιχους επιμέρους τύπους δράσεων:

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  283 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.1: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 10.1.: → Δημιουργία συνθηκών ελκυστικότητας των σχολικών και πανεπιστημιακών μονάδων → Αύξηση της ελκυστικότητας της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

→ Βελτίωση υλικών συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης. → Βελτίωση της ποιότητας της αποτελεσματικότητας και του ανοικτού χαρακτήρα της τριτοβάθμιας και της ισοδύναμης με αυτή εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης σπουδών. → Κτιριακές παρεμβάσεις στις δομές παροχής δια βίου μάθησης και σύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας → Κτιριακές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση υποδομών με στόχο τη συνέχιση

της λειτουργίας των Ολοήμερων Γυμνασίων, των Γυμνασίων Δεύτερης Ευκαιρίας και τη δημιουργία Λυκείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Τύπος Δράσεων 10.1.1.: «Αναβάθμιση επενδύσεων υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Κτιριακές παρεμβάσεις και εργαστηριακός εξοπλισμός σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. - Υποδομές ενίσχυσης της μέριμνας των φοιτητών καθώς και την ισότιμη συμμετοχή τους και πρόσβασή τους στα προγράμματα σπουδών. - Υποδομές διεύρυνσης της πρόσβασης στη Δια Βίου Μάθηση με την ενίσχυση των δικτύων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. - Βελτίωση -εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 5.000.000€ - Βελτίωση -εκσυγχρονισμός σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, γυμναστήρια, προαύλια, νέες τεχνολογίες, δίκτυα) 5.000.000€ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  284 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

- Κατασκευή νέων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την Χωροταξική αναδιοργάνωση των σχολικών μονάδων στον Νομό Ηλείας 10.000.000€ - Υποδομές στην Β' βάθμια εκπαίδευση με στόχο την συνέχιση της λειτουργίας των Ολοήμερων Γυμνασίων, των Γυμνασίων Δεύτερης Ευκαιρίας και τη δημιουργία Λυκείων Δεύτερης Ευκαιρίας. - Εργαστηριακός εξοπλισμός: εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικοί πίνακες και τεχνολογικός εξοπλισμός για την εφαρμογή διαδικτυακής μάθησης. - Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Î Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. •

Κατασκευή σύγχρονων κτιρίων ΤΕΙ Πύργου (δεν εξυπηρετούν οι υφιστάμενες υποδομές. κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων) 10.000.000€

Δημιουργία σχολής ΑΕΙ στην Αρχαία Ολυμπία (όπως αναλύεται σε επομένη δράση) . 1. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών σπουδών ή . 2. Διεθνής Ανωτάτη Σχολή Ξενοδοχειακού Management ή Πανεπιστήμιου Τουριστικών Επαγγελμάτων με την Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών- Συντήρηση Επισκευή . 2.000.000€

Δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος Γυμναστικής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία-Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών- Συντήρηση Επισκευή .

Ινστιτούτο Κοροίβου (απηρχαιωμένη κτιριακή υποδομή) αναβαθμιση Ερευνητικού Κέντρου- Βελτίωση υποδομών εκπαίδευσης 3.000.000€

Î Βελτίωση υλικών συνθηκών παρεχόμενης εκπαίδευσης: •

Συμπλήρωση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

. κτιριακές εγκαταστάσεις με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, . σύγχρονο εκπαιδευτικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, . καινοτόμα προγράμματα . χώροι άθλησης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Μαθητικός και φοιτητικός πληθυσμός και οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας , ΟΤΑ Ηλείας, Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΤΕΙ, Δήμοι, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 10.1.2.: Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  285 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

«Ίδρυση και λειτουργία Ανωτάτων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων(ΑΕΙ & ΤΕΙ) στην Ηλεία » Με βάση ότι υπαρχει μια συγκέντρωση φοιτητικού πληθυσμού στους αλλους δυο νομούς της Περιφερείας ΠΔΕ που σε σύνολο 68.700 ενεργών φοιτητών (Εγγεγραμμένοι 71.579 ,Ενεργοί Φοιτητές 53.179Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 13.429Υποψήφιοι Διδάκτορες 2.091) η Αχαΐα έχει 59.500 ή το 87% , η Αιτωλοακαρνανία 6.700 ή 10% και η Ηλείας 2.500 ή το 3%. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Να λειτουργήσουν και επεκταθούν οι εξαγγελθείσες και λειτουργούσες Σχολές στην Ηλεία : •

Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας . Μουσειολογία γ) Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων και η σύνδεση αυτής με την τουριστική οικονομία , το μεγάλο τουριστικό ρεύμα τεράστιο τουριστικό ρεύμα 2.000.000 επισκεπτών, τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες (ALDEMAR, GRECOTEL, ROBINSON κλπ), την ανάπτυξη κρουαζιέρας την άμεση προοπτική αξιοποίησης με μεγάλες επενδύσεις των, ιαματικών λουτρών Κυλλήνης και Καϊάφα της Λίμνης Αγουλινίτσας και με τις όμορφες και εκτεταμένες παραλίες και το πολυποίκιλο περιβάλλον. .

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Αμαλιάδα και κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: . Φυτικής Παραγωγής . Ζωικής Παραγωγής . Αγροτικής Οικονομίας και η σύνδεση αυτής με την αγροτική παραγωγή με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων με εφαρμογή καινοτομιών στην προώθηση αυτών, αλλά και στην εκπαίδευση των παραγωγών. Την ισχυρότατη πρωτογενή παραγωγή της Ηλειας και ιδιαίτερα του Κάμπου με την παράλληλη αξιοποίηση της υπάρχουσα υποδομή του κτίριο του ΕΘΙΑΓΕ Κοροίβου,

Το Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ στον Κόροιβο όπου υπάρχουν σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και 18 ποικιλίες αγροτικών φυτών να μετεξελιχτεί σε κέντρο έρευνας και καινοτομίας και προοπτικά σε «Κέντρο Αριστείας» με την ενεργοποίηση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών δομών της περιφέρειας μας και κυρίως του ΤΕΙ Αμαλιάδας (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής)για συνδυαστικές και καινοτόμες ενέργειες για την γεωργία και

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  286 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

κτηνοτροφία και την μεταποίηση και ανάπτυξη ανάλογων ερευνητικών πεδίων ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε ένα μικρό κέντρο αγροτικής έρευνας και καινοτομίας- της Î Ίδρυση και λειτουργία στην Ηλείας : •

Τμήμα ΤΕΙ: «Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου» με στόχο να παρέχει γνώση σε όλο το φάσμα των υδρογονανθράκων, από την έρευνα, εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση έως την τελική τους χρήση και αυτό σε σχέση με την άμεση προοπτική αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου) που πρόκειται να αξιοποιηθούν στην περιοχή μας και αυτό να είναι αντίστοιχο με αυτό της Καβάλας .

Τμήμα ΑΕΙ με δεδομενα ότι:

. Η Ηλείας είναι ο μοναδικός Νομός που δεν έχει έδρα Πανεπιστημίου . . Στην Ηλείας υπαρχει η Αρχαία Ολυμπία και υπαρχει ένα τεράστιο τουριστικό ρεύμα 2.000.000 επισκεπτών. . Στην Αρχ. Ολυμπία είναι η έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας(ΔΟΑ). . Της ύπαρξης Διεθνούς Κέντρου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία - Προτείνουμε την λειτουργία τμήματος ΑΕΙ στην Αρχαία Ολυμπία με τα δύο εναλλακτικά εκπαιδευτικά αντικείμενα: - Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών σπουδών. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών, με έδρα την Αρχαία Ολυμπία και με την συνεργασία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου, εκτός από πτυχιακά προγράμματα θα προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα και θα δημιουργεί, αξιοποιώντας το μοναδικό περιβάλλον της Ολυμπίας, ένα διεθνές ακαδημαϊκό δίκτυο με επίκεντρο την Ελλάδα και το επιστημονικό της δυναμικό, καθώς και να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές μεταξύ της χώρας και της διεθνούς κοινότητας. - Διεθνής Ανωτάτη Σχολή Ξενοδοχειακού Management ή Πανεπιστήμιου Τουριστικών Επαγγελμάτων. Η Διεθνής Ανώτατη Σχολή Ξενοδοχειακού Management ή Πανεπιστημίου Τουριστικών Επαγγελμάτων, στα πρότυπα επιτυχημένων Σχολών του Εξωτερικού, όπως είναι πρόθεση των Υπουργείων , Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υπουργείου Τουρισμού , θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, σε Έλληνες και ξένους σπουδαστές, που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες με Στόχο, την διοχέτευση στην τουριστική αγορά, εξειδικευμένων στελεχών, ποιοτικής κατάρτισης. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  287 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

- Αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρίου (ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ) για την δημιουργία των σχολών . - 4.000.000.€ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Φοιτητές , σπουδαστές, και οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπουργείο Παιδείας, Εκπαιδευτικά ιδρύματα. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  288 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.2: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » Η Ηλείας είναι ο νομός με το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητικής διαρροής στη χώρα, με την διαρροή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ανέρχεται στο 5,4% στην Ηλείας , ενώ αξιοσημείωτο ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά μαθητικής διαρροής στην Ηλείας κατά τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο, είναι στις αστικές περιοχές και όχι στις αγροτικές.

Ειδικοί Στόχοι 10.2.: → → → →

Μείωση της σχολικής διαρροής. Περιορισμός στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου Δημιουργία ίσων ευκαιριών στη πρόσβαση στην τυπική εκπαίδευση. Αναθεώρηση Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της ένταξης νέων τεχνολογιών. → Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση → Ενίσχυση της πρόσβασης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στο εκπαιδευτικό σύστημα

Τύπος Δράσεων 10.2.1.: «Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη μείωση σχολικής διαρροής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού(Ρομά κλπ) » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Î Παροχή ισοδύναμης στήριξης σε νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων για τη δημιουργία δυνατοτήτων πρόσβασης των παιδιών στην εκπαίδευση. Î Δρασεις, μετρά και κίνητρα για τον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. - Λειτουργία ολοήμερων σχολείων, ενισχυτική διδασκαλία, - Βελτίωση μεθόδων διδασκαλίας. - Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευσης. - Διευκόλυνση πρόσβασης στην εκπαίδευση-ενίσχυση ελληνομάθειας ενηλίκων και εκπαιδευτική βοήθεια με στόχο την πιστοποίηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για δυνατότητα παρακολούθησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  289 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

- Καθιέρωση κινήτρων για τακτική φοίτηση. - Δημιουργία/διατήρηση πρόσθετων θέσεων διδακτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. - Προσφορά προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας προς τους μαθητές, τα οποία θα βασισθούν στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό υλικό. - Προσφορά προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης προς τους μαθητές. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των σχολείων. - Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης προς τους μαθητές και τους γονείς, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών. Τα Κέντρα θα διαχειρίζονται ειδικοί επιστήμονες (κοινωνικών / οικονομικών επιστημών) και στα οποία θα προσφέρονται υπηρεσίες από ψυχιάτρους, κλινικούς ψυχολόγους, συμβουλευτικούς ψυχολόγους και άλλους ειδικούς. - Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που απειλείται με εκπαιδευτική ανισότητα και περιθωριοποίηση και της αποτροπής της μαθητικής διαρροής με ταυτόχρονη παροχή υπηρεσιών ένδυσης , διατροφής και υγείας , σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια . - Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό», ( σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία όλων των ηλικιών ώστε να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Î Ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής για αναβάθμιση και υποστήριξη της διδασκαλίας με την ενίσχυση χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής .. Î Ανάπτυξη θερινών σχολείων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): ): Νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων, κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (πχ. ΡΟΜΑ), μαθητές & εκπαιδευτικό δυναμικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπουργείο Παιδείας, ΝΠΔΔ, Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, Κοινωνικοί Φορείς, ΜΚΟ, Τοπικοί Φορείς & ΟΤΑ Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  290 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.3: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ» Ειδικοί Στόχοι 10.3.: → Ολοκλήρωση των σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. → Ποιοτική αναβάθμιση & εξωστρέφεια γ' βαθμιας εκπαίδευσης. → Βελτίωση του ποσοστού ολοκλήρωσης των σπουδών. → Ενίσχυση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας

Τύπος Δράσεων 10.3.1.: «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των φοιτητών στα ΑΕΙ & ΤΕΙ » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Ενίσχυση Δράσεων για το «άνοιγμα» των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην τοπική κοινωνία: • Ανάπτυξης προγραμμάτων σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (πρακτική άσκηση μέσω των προγραμμάτων σπουδών) • Δημιουργία προγραμμάτων «ανοικτού» χαρακτήρα (π.χ. θερινά τμήματα ΑΕΙ, σεμινάρια, κλπ.), • Δικτύωση με ευρωπαϊκά ΑΕΙ και την επένδυση στο brand name των ιδρυμάτων για την προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου. • Ανάπτυξη προγραμμάτων Κοινωνικής Καινοτομίας. Î Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης των φοιτητών στα ΑΕΙ/ ΤΕΙ. Î Ανοικτές δράσεις ενίσχυσης της ελκυστικότητας της τριτοβάθμιας. Î Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών και χρήση σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): Γεωπονική Σχολή Αμαλιάδα Ερευνητικό πάρκο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι Φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ, μαθητές, επιχειρήσεις και οι πολίτες της Ηλείας. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  291 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, ΑΕΙ / ΤΕΙ, Υπουργείο Παιδείας & ΟΤΑ Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 10.3.2.: «Προσαρμογή της Εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην πρακτική αξιοποίηση καινοτομιών» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Υλοποίηση αυτόνομων μαθημάτων επιχειρηματικότητας στα προγράμματα σπουδών, Αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων επικοινωνίας με επιχειρήσεις (λειτουργία γραφείων διασύνδεσης, career days) - οργάνωση κοινών δράσεων πανεπιστημίων που απευθύνονται στο ίδιο target group επιχειρήσεων. Î Προώθηση καινοτομιών ιδεών, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών με τη συνδρομή έμπειρων επιχειρηματιών, Î Ενίσχυση για την δημιουργία Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) Πανεπιστημίων και Κυψέλες Επιχειρηματικότητας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι Φοιτητές ΑΕΙ / ΤΕΙ, μαθητές, επιχειρήσεις και οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, ΑΕΙ / ΤΕΙ, Υπουργείο Παιδείας & ΟΤΑ Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  292 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 10.4: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ειδικοί Στόχοι 10.4.: → Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους αποφοίτους της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. → Άμεση πρόσβαση των αποφοίτων της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. → Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αρχηγών εκμεταλλεύσεων και εργαζομένων σε εκμετάλλευση και εργαζομένων σε εκμεταλλεύσεις. → Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αγροτικής, κτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής, ανθρώπινου δυναμικού εκτός γεωργικού τομέα. → Αναβάθμιση συστήματος Δια Βίου Μάθησης και εναρμόνιση με την αγορά εργασίας. → Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και προώθηση της συμμετοχής ενηλίκων και ευάλωτων ομάδων σε αυτή. → Αύξηση της σύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Τύπος Δράσεων 10.4.1.: «Σύνδεση εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια, κατάρτιση, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, ανίχνευση αναγκών σε ειδικότητες /προσόντα/ δεξιότητες σε κλαδικό και τοπικό επίπεδο » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Ενίσχυση της συνεργασία ΑΕΙ / ΤΕΙ με επιχειρήσεις στην εξειδίκευση των προγραμμάτων σπουδών και στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών / φοιτητών στις επιχειρήσεις. Î Ενίσχυση της λειτουργίας των γραφείων σταδιοδρομίας στα ΑΕΙ/ ΤΕΙ. Î Δράσεις συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. Î Ενίσχυση της σύνδεση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και της Δικτύωση Κέντρων ΔΒΜ με τοπικούς φορείς, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  293 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

για την παροχή εκπαίδευσης σε ευάλωτες ομάδες και τον πληθυσμό γενικά και της συνάφειας των προγραμμάτων μάθησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Î Διεύρυνση της πρόσβασης στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση με ενσωμάτωση ΤΠΕ. - Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην εκπαίδευση και διαχείριση δράσεων δια βίου μάθησης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. - Προγράμματα γραμματισμού ενηλίκων Ρομά. - Εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. - Εκπαιδευτικά προγράμματα για άτομα τρίτης ηλικίας με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση και συμμετοχή σε δράσεις διαγενεακής μάθησης. Î Προγράμματα επιμόρφωσης και αξιολόγησης - Δημιουργία προγραμμάτων σχολικής ψυχολογίας σε εκπαιδευτικούς και γονείς με σκοπό την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη. - Εκπαίδευση στον εφαρμοσμένο εθελοντισμό. - Εκπαιδευτικά σεμινάρια κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης σε στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους). - Υπηρεσιών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης (διαδικασία e-learning). - Προγράμματα εκπαίδευσης των μεταναστών-υπηκόων τρίτων χωρών σε βασικά εργαλεία κοινωνικής ένταξης και εργασιακής πρόσβασης (εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού, πολιτική και κοινωνική οργάνωση της χώρας, απόκτηση αρχικών επαγγελματικών δεξιοτήτων, κ.λ.π.) Î Προώθηση της δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία , στη δασοκομία και στην κτηνοτροφία. •

Στοχευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες σε θέματα βελτίωσης της παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.

Προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού εκτός αγροτικής παραγωγής, για εγκατάσταση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με τμήματα Μετεκπαίδευσης (επιμόρφωσης), για τους ήδη εργαζομένους σε τουριστικά επαγγέλματα ή εποχιακά ανέργους, οι οποίοι διαθέτουν μόνον εμπειρική γνώση του αντικειμένου εργασίας τους

Î Γεωργικά Σχολεία για την κατάρτιση και την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των Αγροτών καθώς και την βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  294 


ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2014-2020 - Σ.Ε.Σ. (ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ)

Î Δημιουργία γραφείων υποστήριξης αγροτών στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, με ρόλο το συντονισμό και την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών επιχειρηματικού σχεδιασμού αγροτοκτηνοτροφικών επενδύσεων και την προώθηση-στήριξη συνεργασιών των αγροτών με εμπορικές-βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Î Ενημέρωση και εκπαίδευση από την Π.Ε Ηλείας ενδιαφερόμενων φορέων, ομάδων, προσώπων που εμπλέκονται στην διατροφική αλυσίδα μέσω ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π. Î (Πρόταση Επιμελητήριου Ηλείας): - Προώθηση της τηλεργασίας σε επιλεγμένες πληθυσμιακές ομάδες. - Βελτίωση δια βίου κατάρτισης μέσω πρόσβασης σε υπάρχουσα υποδομή (σχολεία μετά τις ώρες μαθημάτων)σχεδιασμού προγραμμάτων για αρχαρίους σε PC/internet σχεδιασμού εφαρμογών τηλεκπαίδευσης -συστήματος εθελοντών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Φοιτητές , σπουδαστές, Νέοι εκτός αγροτικής παραγωγής, Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, Πολίτες που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση και οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Επιχειρήσεις, ΟΑΕΔ , ΑΕΙ / ΤΕΙ , Υπουργείο Παιδείας, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / ΚΕΚ, Ομάδες Παραγωγών, Συνεταιρισμοί, τοπικοί φορείς & ΟΤΑ Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τύπος Δράσεων 10.4.2.: «Δημιουργία Επαγγελματικών Σχολών Τουρισμού (β΄βαθμια ) στην Ηλεία με σαφή σύνδεση με τον Τουριστικό Κλάδο » ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Î Σχολές Τουρισμού: Επαγγελματικών Σχολών με ειδικότητες: Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες, Ζαχαροπλαστική Τέχνη & Μαγειρική Τέχνη. Î Σχολής Ξεναγών Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ): Οι πολίτες της Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΡΙΘΜΟΣ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας & ΟΤΑ Ηλείας. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ                                                                                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  295 

Β΄μεροσ τελικη προταση ηλειασ για σεσ 2014 2020 ιανουαριοσ 2014 25