Page 1

Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.05.28 11:40:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

18693

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1329 26 Μαΐου 2014

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης. 8) τις διατάξεις της παρ. Θ υποπαρ. Θ2 του άρθρου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.A΄/09−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και Αριθμ. 72624/Δ4 4127/2013». Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και 9) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε− Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 10) τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α) «Ανα− σύσταση Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.». Έχοντας υπόψη: 11) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/ 1) τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 3 και των παρ. 8, 10, και 13 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22−11 −2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων 167/τ.Α΄/30−09−1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτο− από τους διατάκτες». 12) Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/ βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1, 25−06−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/ Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 13) την αριθμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25−09−2006 (ΦΕΚ 1507/ 26−09−1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών τ.Β΄/13−10−2006) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός μα− ΤΕΙ και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 2) τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/ θητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο». 14) την αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1/25−09−2006 (ΦΕΚ 1507/ τ.Α/31−07−1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυ− τ.Β΄/13−10−2006) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός νη− ξη και άλλες διατάξεις». 3) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/ πίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία». 15) την αριθμ. Φ.12/622/129803/Π/16−11−2013 (ΦΕΚ 2451/ 1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27−11−1995) «Περί Δημόσιου Λογιστι− κού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες δι− τ.Β΄/01−10−2013) κοινή υπουργική απόφαση «Τροπο− ποίηση  −  συμπλήρωση των υπ’ αριθ. Φ.3/897/97652/ ατάξεις». 4) τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ Γ1/25.9.2006 και Φ.3/898/97657/Π/25−09−2006 (ΦΕΚ 1507 τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη− τ.Β΄/13−10−2006) κοινών υπουργικών αποφάσεων». 16) Την αριθ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/09−07−2012) σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Καλλικράτης». 5) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα− 2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24−05−2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των ϊκούρα». 17) Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/05−07−2013 (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/ Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 05−07−2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθο− ρισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και λοιπές διατάξεις. 6) τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/ και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών τ.Α΄/26−10−2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε− Κεδίκογλου». 18) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και ριεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄ 171)”, μεταφορά αρμοδιότητας στις Περι− τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκ− παίδευσης. φέρειες και άλλες διατάξεις». 19) Τα αριθμ. 3373/31−03−2014 και 3550/03−04−2014 έγ− 7) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39 του Ν. 4115/ 2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30−01−2013) «Οργάνωση και λειτουργία γραφα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Πε− Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού λοποννήσου. 20) Το αριθμ. Φ.2.1/2628/10−04−2014 έγγραφο της Πε− Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα− ριφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Ηπείρου. τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».


18694

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21) Τα αριθμ. 2686/10−04−2014 και 2695/10.04.2014 έγ− γραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 22) Τα αριθμ. 3221/01−04−2014 και 9207/11.11.2013 έγ− γραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας. 23) Τα αριθμ. Φ.2.1/1572/03−04−2014, Φ.2.1/1708/10.04.2014 και Φ. 2.1/1715/10−04−2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Πρω− τοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας. 24) Το αριθμ. Φ.2.1/3935/18−11−2013 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας. 25) Το αριθμ. 972/21−02−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. 26) Το αριθμ. Φ2.1/154/10−01−2014 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. 27) Τα αριθμ. 18502/1/20−11−2013, 18502/2/20.11.2013 και 18502/8/20−11−2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ− μιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας. 28) Το αριθμ. Φ.2.1/13947/11−11−2013 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. 29) Το αριθμ. 8366α/15−11−2013 έγγραφο της Διεύθυν− σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας. 30) Το αριθμ. 13132/11−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας. 31) Τα αριθμ. Φ.6.1/26038/08−11−2013 και Φ.6.1/490/ 13.01.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ− παίδευσης Ανατολικής Αττικής. 32) Το αριθμ. Φ.2/4788/4−12−2013 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής. 33) Τα αριθμ. 2166/11−2−2014 και 2167/11−2−2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. 34) Το αριθμ. 7261/14−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 35) Το αριθμ. 8893/25−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. 36) Το αριθμ. 7608/20−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας. 37) Το αριθμ. 12560/10−12−2013 έγγραφο της Διεύθυν− σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 38) Το αριθμ. 8001/20−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. 39) Το αριθμ. 10197/21−11−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 40) Το αριθμ. Φ.2/6323α/18−11 −2013 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής. 41) Το αριθμ. 3889/9−4−2014 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας, (και το αρ.141377/2014(1468)/11−04−2014 έγγραφο της Περιφερει− ακής Ενότητας Πέλλας). 42) Το αριθμ. 2100/11−04−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας. 43) Το αριθμ. Φ.27/3081/11−4−2014 έγγραφο της Διεύ− θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου. 44) Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ως ακολούθως: • Την αριθμ. 562/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Παγγαίου. • Την αριθμ. 291/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δοξάτου. • Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Νέστου. • Την αριθμ. 585/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δράμας.

• Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σουφλίου. • Την αριθμ. 887/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. • Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Διδυμότειχου. • Την αριθμ. 551/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ορεστιάδος. • Την αριθμ. 734/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καβάλας. • Την αριθμ. 160/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Τοπείρου. • Την αριθμ. 379/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κομοτηνής. • Την αριθμ. 490/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού. • Την αριθμ. 357/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας. • Την αριθμ. 296/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Γλυφάδας. • Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Κυθήρων. • Την αριθμ. 629/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ασπροπύργου. • Την αριθμ. 202/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αίγινας. • Την αριθμ. 477/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ζωγράφου. • Την αριθμ. 239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Παπάγου −Χολαργού. • Την αριθμ. 388/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. • Την αριθμ. 366/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Περιστερίου. • Την αριθμ. 438/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κερατσινίου−Δραπετσώνας. • Την αριθμ. 729/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πειραιώς. • Την αριθμ. 38/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Σαλαμίνος. • Την αριθμ. 269/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δάφνης−Υμηττού. • Την αριθμ. 247/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καισαριανής. • Την αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Φιλοθέης − Ψυχικού. • Την αριθμ. 321/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πεντέλης. • Την αριθμ. 539/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κηφισιάς. • Την αριθμ. 390/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ελληνικού − Αργυρούπολης. • Την αριθμ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Περάματος. • Την αριθμ. 331/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σαρωνικού. • Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κρωπίας. • Την αριθμ. 21/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Αλίμου. • Την αριθμ. 397/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σάμου.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) • Την αριθμ. 575/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Χίου. • Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Λήμνου. • Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. • Την αριθμ. 297/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καλαβρύτων. • Την αριθμ. 8/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. • Την αριθμ. 385/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αγρινίου. • Την αριθμ. 37/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Ναυπακτίας. • Την αριθμ. 646/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πατρέων. • Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ερύμανθου. • Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. • Την αριθμ. 638/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αιγιαλείας. • Την αριθμ. 342/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ανδραβίδας−Κυλλήνης. • Την αριθμ. 346/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσσολογίου. • Την αριθμ. 135/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ξηρομέρου. • Την αριθμ. 197/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ανδρίτσαινας − Κρεστένων. • Την αριθμ. 510/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ζαχάρως. • Την αριθμ. 470/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Φλώρινας. • Την αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δεσκάτης. • Την αριθμ. 673/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κοζάνης. • Την αριθμ. 486/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Εορδαίας. • Την αριθμ. 371/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αμυνταίου. • Την αριθμ. 380Α/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σερβίων−Βελβεντού. • Την αριθμ. 239/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. • Την αριθμ. 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ζηρού. • Την αριθμ. 330/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσης. • Την αριθμ. 471/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πρεβέζης. • Την αριθμ. 454/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Άρτας. • Την αριθμ. 191/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. • Την αριθμ. 736/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ιωαννιτών. • Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά. • Την αριθμ. 180/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δωδώνης. • Την αριθμ. 308/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πωγωνίου.

18695

• Την αριθμ. 311/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ζαγορίου. • Την αριθμ. 452/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καλαμπάκας. • Την αριθμ. 990/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Βόλου. • Την αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Ρήγα Φερραίου. • Την αριθμ. 648/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καρδίτσας. • Την αριθμ. 202/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αγιάς. • Την αριθμ. 362/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Παλαμά. • Την αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κιλελέρ. • Την αριθμ. 687/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Λαρισαίων. • Την αριθμ. 231/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αλμυρού. • Την αριθμ. 607/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Τρικκαίων. • Την αριθμ. 221/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας. • Την αριθμ. 348/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πύλης. • Την αριθμ. 291/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ζαγοράς − Μουρεσίου. • Την αριθμ. 460/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου. • Την αριθμ. 194/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σκοπέλου. • Την αριθμ. 29−687/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κέρκυρας. • Την αριθμ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Λευκάδας. • Την αριθμ. 294/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αλμωπίας. • Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σκύδρας. • Την αριθμ. 777/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Παύλου Μελά. • Την αριθμ. 642/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Βέροιας. • Την αριθμ. 104/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης. • Την αριθμ. 568/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καλαμαριάς. • Την αριθμ. 515/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Θερμαϊκού. • Την αριθμ. 575/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Θέρμης. • Την αριθμ. 549/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας. • Την αριθμ. 337/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος. • Την αριθμ. 406/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. • Την αριθμ. 523/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κιλκίς. • Την αριθμ. 404/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πέλλας. • Την αριθμ. 723/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη.


18696

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Την αριθμ. 316/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αριστοτέλη. • Την αριθμ. 412/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Βόλβης. • Την αριθμ. 476/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Λαγκαδά. • Την αριθμ. 462/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας. • Την αριθμ. 501/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κορδελιού− Ευόσμου. • Την αριθμ. 195/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Παιονίας. • Την αριθμ. 462/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου. • Την αριθμ. 298/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου. • Την αριθμ. 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ιεράπετρας. • Την αριθμ. 241/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. • Την αριθμ. 303/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σητείας. • Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αγίου Βασιλείου. • Την αριθμ. 205/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κισσάμου. • Την αριθμ. 1065/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Χανίων. • Την αριθμ. 897/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ρεθύμνης. • Την αριθμ. 71/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Αγαθονησίου. • Την αριθμ. 178/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ιητών. • Την αριθμ. 817/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ρόδου. • Την αριθμ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. • Την αριθμ. 1040/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Τρίπολης. • Την αριθμ. 260/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου−Ευρωστίνης. • Την αριθμ. 483/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Άργους−Μυκηνών. • Την αριθμ. 545/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καλαμάτας. • Την αριθμ. 436/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ναυπλιέων. • Την αριθμ. 186/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Επιδαύρου. • Την αριθμ. 145/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Σπάρτης. • Την αριθμ. 364/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Λουτρακίου−Αγίων Θεοδώρων. • Την αριθμ. 439/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Χαλκιδέων. • Την αριθμ. 446/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Θηβαίων. • Την αριθμ. 198/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Διρφύων−Μεσσαπιών. • Την αριθμ. 333/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Καρύστου. • Την αριθμ. 382/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δελφών.

• Την αριθμ. 219/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Δωρίδος. • Την αριθμ. 243/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ορχομενού. • Την αριθμ. 340/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Κύμης−Αλιβερίου. • Την αριθμ. 339/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Ιστιαίας−Αιδηψού. • Την αριθμ. 26/233/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας. • Την αριθμ. 476/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Λαμιέων. • Την αριθμ. 277/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Μακρακώμης. • Την αριθμ. 5/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Στυλίδος. • Την αριθμ. 247/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Αλιάρτου. • Την αριθμ. 328/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ− βουλίου του Δήμου Λεβαδέων. • Την αριθμ. 56/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου− λίου του Δήμου Ερέτριας. 45) α) Την αριθμ. 58821/Δ11/14−4−2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠΔΣ & ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης. β) Την αριθμ. 7884/31−03−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. γ) Την αριθμ. 3439/04−03−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. δ) Την αριθμ. 21771/27−03−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Χαλκιδέων. ε) Την αριθμ. 11453/1−4−2014 βεβαίωση δέσμευσης οι− κονομικών πιστώσεων του Δήμου Σπάρτης. στ) Την αριθμ. 41790/14−11−2013 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας. ζ) Την αριθμ. 5501/01−04−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. η) Την αριθμ. 23638/27−3−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγρινίου. θ) Την αριθμ. 6926/28−1−2014 βεβαίωση δέσμευσης οι− κονομικών πιστώσεων του Δήμου Λαρισαίων. ι) Την αριθμ. 8480/03−04−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Καλαμπάκας. ια) Την αριθμ. 7326/7−4−2014 βεβαίωση δέσμευσης οι− κονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου. ιβ) Τις αριθμ. 20395/18−11−2013 και 21057/20−11−2013 βε− βαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Μυλοποτάμου. ιγ) Την αριθμ. 2498/02−12−2013 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Αγαθονησίου. ιδ) Την αριθμ. 19408/04−04−2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Τρίπολης. ιε) Την αριθμ. 1661/22−01−2014 βεβαίωση δέσμευσης οι− κονομικών πιστώσεων του Δήμου Παπάγου − Χολαργού. ιστ) Την αριθμ. ΕΓ.Δ2/5010/10−04−2014 βεβαίωση δέ− σμευσης οικονομικών πιστώσεων της Διεύθυνσης Οι− κονομικής και Διοικητικής Αειτουργίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλι− σμού. 46) Τις βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για την μεταφορά των μαθητών από τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις, ως ακολούθως:


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) • Την αριθμ. 5442/2−12−2013 βεβαίωση δέσμευσης πί− στωσης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. • Την αριθμ. ΔΟ.694/10−02−2014 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. • Την αριθμ. 122522/4143/9−12−2013 βεβαίωση δέσμευ− σης πίστωσης της Περιφέρειας Ηπείρου. • Την αριθμ. 518/17−01−2014 βεβαίωση δέσμευσης πί− στωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. • Τις αριθμ. 03/578/07−02−2014 & 03/1858/11−4−2014 βεβαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. • Την αριθμ. 66639/24931/13/10−01−2014 βεβαίωση δέ− σμευσης πίστωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. • Την αριθμ. 1277991/1416/1−4−2014 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. • Τις αριθμ. 14719/23−1−2014 και 42481/01−04−2014 βε− βαιώσεις δέσμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενό− τητας Λασιθίου. • Την αριθμ. 5083/20−12−2013 βεβαίωση δέσμευσης πί− στωσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. • Την αριθμ. 80931/26710/18−11−2013 βεβαίωση δέσμευ− σης πίστωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. • Την αριθμ. 1712/10−04−2014 βεβαίωση δέσμευσης πί− στωσης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. • Την αριθμ. 103397/3372/13/28−01−2014 βεβαίωση δέ− σμευσης πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 47) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί− ται δαπάνη ύψους 58.982.6 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 180.747.99 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Δημο− τικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων και τις προαγωγές Δημοτικών Σχολείων, η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού Η εκ 26.800 ευρώ περίπου δαπάνη οικονομικού έτους 2014 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογι− σμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΦ. 19−210, ΚΑΕ 0227), η οποία αντιρ− ροπείται πλήρως από την εξοικονόμηση ποσού 117.600€ από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Η εκ 80.400 ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρό− βλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227

18697

του Ε.Φ. 19−210 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ− μάτων στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών, η οποία αντιπρο− πείται πλήρως από την εξοικονόμηση ποσού 352.800€ από τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ Η εκ 32.182,6 ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Η εκ 100.347,99 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ− γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων. Επίσης προκαλείται δαπάνη επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε για τις ανάγκες εξοπλι− σμού των νεοϊδρυθεισών σχολικών μονάδων το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα και θα αντιμετωπισθεί από τα αποθέματα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε μετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ 2013 − ΕΠΠ 2015) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 48) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί− ται δαπάνη ύψους 125.591,37 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 314.848,52 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, η οποία αναλύεται ως εξής: Επί του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών: Η εκ 125.591,37 ευρώ περίπου δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε/Κ.Α των οικείων Περιφερειών. Η εκ 314.848,52 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (για τη μεταφορά μαθητών) για καθένα από τα επόμενα οι− κονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους Κ.Α.Ε./Κ.Α. των οικείων Περιφερειών, αποφασίζουμε: Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2014−2015 οι παρα− κάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

1.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑΣ

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ

2.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΗΛΕΙΑΣ

1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ

3.

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

22ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

4.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ

5.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

6° 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στα παραπάνω ιδρυόμενα Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

1.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

2.

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

24ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ


18698

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ

4.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ

5.

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟΥ

6.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

7.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ

8.

ΚΡΗΤΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

7ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ

10.

ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

11.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

12.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΓΑΒΡΙΑΣ

18699


18700

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18701


18702

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18703


18704

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18705


18706

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18707


18708

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18709


18710

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18711


18712

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18713


18714

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18715


18716

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18717


18718

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18719


18720

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18721


18722

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 12 Μαΐου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


18724

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷ Σε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση -

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

-

Α.Ε.Δ.

5€

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï. Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02013292605140032*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων  

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων .

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you