Page 1

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг Анагаах ухаааны номын сан

Анагаах ухаан, толь бичиг, анатоми, физиологи, эрүүл мэнд, сувилахуй, эм судлал, эмчилгээний чиглэлийн номын “санамж өгөх номзүйн мэдээлэл”

Улаанбаатар 2013


Анагаах ухааны чиглэлийн ном


USMLE step 1 Q book • • • • •

Зохиогч: Kaplan Он : 2011 Хуудас: 446 ДАА : 610 ISBN: 978-160978-224-5


First aid for USMLE step 2012 Зохиогч: Tao Le, Vikas Bhushan Он: 2012 Хуудас: 680 ISBN: 978-007-1326971 ДАА: 610


First aid Q & A for the USMLE step 1 • Зохиогч: Tao Le,James A. Feisten, • Он: 2012 • Хуудас: 739 • ISBN: 978-0-07174402-7 • ДАА: 610


USMLE step 2 ck Зохиогч: Tao le. Он: 2010 ISBN:978-007127069-4 ДАА:610


USMLE step 2 ck Q book • • • • •

Зохиогч: Он : 2011 Хуудас: 446 ДАА: 610 ISBN: 978-160978-226-9


Medical language for modern health care • Зохиогч:David M.Allan Karen D.locker • Он :2008 • Хуудас:909 • ДАА:610.14 • ISBN:978-0-07-351091-0


USMLE step 3 • Зохиогч: : Tao Le, Vikas Bhushan • Он : 2011 • Хуудас: 497 • ДАА: 610 • ISBN: 978-0-07-171297-2


Cases for the USMLE step 1 Зохиогч: Tao Le, James s.Yeh Он: 2012 Хуудас: 411 ISBN: 978-1-259-00937-2 ДАА:610


Cases for the USMLE step 2ck Зохиогч: Tao Le. Он: 2010 Хуудас: 550 ISBN: 978-007-127070-0 ДАА: 610


Cases for the USMLE step 2 ck Зохиогч: Tao Le. Он: 2012 Хуудас: 461 ISBN: 978-1-259-00938-9 ДАА: 610.76


Basic and clinical biostatistics • Зохиогч: Beth DawsonSaunders, Robert G.Trapp, • Он :1990 • Хуудас: 329 • ДАА: 610 • ISBN: 0-8385-0541-4


Murtagh’s practice tips • Зохиогч:John Murtagh A.M. • Он :2008 • Хуудас:244 • ДАА:610 • ISBN:978-007015898-6


Approaches to pain management • • • •

Он :2003 Хуудас:165 ДАА:610 ISBN:0-8668-8800-4


Medical terminology • • • • •

Зохиогч:Paula Bostwick Он: 2008 Хуудас:624 ДАА:610 ISBN:978-0-07-340194-2


Clinician`s pocket reference Зохиогч: Leonard G. Gomella., Haist S.A. Он: 2007 Хуудас: 722 ISBN: 978-007-126095-4 ДАА:610


The Washington manual of medical therapeutics Зохиогч: Gopa B.Green Он: 1995 Хуудас: 641 ISBN: 0-316-92434-2 ДАА: 610


The Washington manual Зохиогч: Gregory A. Ewald Он: 2007 Хуудас: 766 ISBN: 0-7817-4638-8 ДАА:610


The Washington manual of medical therapeutics Зохиогч :Corey Foster, Neville F. Mistry Он: 2007 Хуудас: 1048 ISBN: 978-1-60831-003-6 ДАА: 610


Quick easy medical terminology Зохиогч: Peggy C. Leonard Он:2007 Хуудас: 430 ISBN: 13978-1-4160-2494-1 ДАА:610.1


Анагаах ухааны толь бичиг


Stedman’s medical dictionary Зохиогч: Maureen Barlow Он: 2000 Хуудас: 2098 ISBN: 0-683-40007 ДАА: 610.3


Dorland’s illustrated medical dictionary Зохиогч:Anne Marie W. William Z. Он:2007 Хуудас:2175 ISBN: 978-1-4160-2364-7 ДАА:610.3


Dorland’s pocket medical dictionary • • • • •

Зохиогч: DorLand, Он: 2009 Хуудас: 932 ISBN: 978-1-4160-5885-4 ДАА: 610.3


Medical dictionary Зохиогч:Frank J. John Paul Brady Он:1981 Хуудас:754 ISBN:0-7216-3166-5 ДАА:610.3


Сувилахуйн чиглэлийн ном


Critical care nursing Зохиогч: Wright J.E., Shelton B.K. Он: 1993 Хуудас:1383 ISBN: 0-86720-711-6 ДАА:610.73


Fundamentals of nursing • Зохиогч: Carol Taylor, Carol lillis. • Он: 1997 • Хуудас: 1519 • ISBN: 0-397-55278-5 • ДАА: 610.73


Comprehensive review for the NCLEX-RN examination • Зохиогч: linda, Anne, Silvestri. • Он: 2008 • Хуудас: 1254 • ISBN: 978-1-4160-3708-8 • ДАА: 610.7307


Contemporary practical vocational nursing • Зохиогч: Corrine R. Kurzen, • Он: 1997 • Хуудас: 334 • ISBN: 0-397-55363-3 • ДАА: 610.7


The lippincott manual of nursing practice Зохиогч: Sandra M. Он: 1996 Хуудас: 1526 ISBN: 0-397-551630 ДАА: 610.73


Gerontological nursing Зохиогч: Charlotte Eliopoulos. Он: 1997 Хуудас: 551 ISBN: 0-397-55361-7 ДАА: 610.73


Nurse prescribing Зохиогч: Sue, Beckwith Penny frankin Он: 2007 Хуудас: 416 ISBN: 0-19-857078-3 ДАА: 610.7306


How to read a paper the basics of evidence-based medicine Зохиогч:Trisha Greenhalgh Он:2010 Хуудас:551 ISBN: 978-1-4443-3436-4 ДАА:610.72


Nurses handbook of health assessment • • • • •

Зохиогч: Janet Weber Он: 1997 Хуудас: 551 ISBN: 0-397-55326-9 ДАА: 610.7


Анатомын ном


Sobotta atlas of human anatomy 1 • • • • •

Зохиогч: Helmun Ferner Он: 1983 Хуудас: 386 ISBN: 0-8067-1710-06 ДАА: 611


Sobotta atlas of human anatomy 2 • • • • •

Зохиогч: H.Ferrner Он: 1983 Хуудас: 371 ISBN: 0-8067-1720-3 ДАА: 611


Gray’s anatomy • • • • •

Зохиогч: Susan Standring Он: 2008 Хуудас: 1551 ISBN: 978-0-8089-2371-8 ДАА: 611


Atlas of human anatomy 5 • • • • •

Зохиогч: Fink H. Он: 2010 Хуудас: 531 ISBN: 978-0-8089-2422-7 ДАА: 611


Clinically oriented anatomy • • • • •

Зохиогч: Keith L. rthur F. Он: 2010 Хуудас: 1134 ISBN: 978-1-60547-652-0 ДАА: 611


Clinical anatomy • • • • •

Зохиогч: Richard S. Snell Он: 2000 Хуудас: 898 ISBN: 0-7817-1574-1 ДАА: 611


Atlas of the human body • • • • •

Зохиогч:Kerry L. Он: 2010 Хуудас: 284 ISBN: 978-0-7817-6530-5 ДАА: 611


Clinical anatomy • • • • •

Зохиогч: Richard S. Он:2004 Хуудас:305 ISBN: 0-7817-4316-8 ДАА:611


Grant’s dissector • • • • •

Зохиогч: Patrick. W. Tank. Он: 2005 Хуудас: 219 ISBN: 0-7817-5484-4 ДАА: 611


Histology and human microanatomy • • • •

Зохиогч: Hans Elias. Jonh E. Он: 1978 Хуудас: 607 ДАА: 611


Last’s anatomy • • • • •

Зохиогч: Sinnatamby C.S. Он: 2006 Хуудас: 568 ISBN: 978-0-443-1008-8 ДАА: 611


Pocket radiologist temporal bone • • • • •

Зохиогч: Harnsberger H.R. Он: 2003 Хуудас: 331 ISBN: 981-2590-11-0 ДАА: 611.716


Classifications and Scores of the Shoulder • • • • •

Зохиогч: Peter Habermeyer Он: 2006 Хуудас: 297 ISBN: 3-540-24350 ДАА: 611.7


Pocket atlas of anatomy • • • • •

Зохиогч: Richard L. Drake Он: 2009 Хуудас: 588 ISBN: 978-0-443-06761-7 ДАА: 611


Surface anatomy • • • • •

Зохиогч:Jonh S.P.Lumley Он: 2008 Хуудас: 134 ISBN: 978-0-443-06794-5 ДАА: 611


Neuroanatamy text and atlas • • • • •

Зохиогч: John H. Martin Он: 2003 Хуудас: 531 ISBN: 0-07-121237 ДАА: 611


Clinical Neuroanatomy and Neuroscience • • • • •

Зохиогч: Fitzgerald M.J.T Он: 2012 Хуудас: 417 ISBN: 978-0-7020-3738-2 ДАА: 611


Anatomy and embryology • • • • •

Зохиогч: Bruce Lan Bogart. Он: 2007 Хуудас: 426 ISBN: 978-1-4160-3165-09 ДАА: 611


Histology • • • • •

Зохиогч: Alvin G. Telser Он: 2007 Хуудас: 436 ISBN: 978-0-323-03388-6 ДАА: 611.018


Dental embryology, histology and anatomy • Зохиогч: Mary BathBalogh • Он: 2006 • Хуудас: 204 • ISBN: 978-1-4160-3471-1 • ДАА: 611.3


The human brain in photographs and diagrams • Зохиогч: John Notle , Jay B. Angevine • Он: 2007 • Хуудас: 251 • ISBN: 978-0-323-04573-5 • ДАА: 611


Structure of the human brain • • • • •

Зохиогч: Sterhen J. Он: 1989 Хуудас: 202 ISBN: 0-19-504357 ДАА: 611.81


Anatomie des Menschen • • • • •

Зохиогч: Rohen.W Он: 1993 Хуудас: 484 ISBN: 37945-1501-3 ДАА: 611


The human nervous system • • • • •

Зохиогч: Murray L. Он: 1998 Хуудас: 433 ISBN: 0-397-50883-2 ДАА: 611.8


Clinical neuroanatomy for medical students • • • • •

Зохиогч: Richard S. Snell Он: 1987 Хуудас: 613 ISBN: 0316-80198-4 ДАА: 611.8


Medical neuroanatomy • • • • •

Зохиогч: Frank H.Willard Он: 1993 Хуудас: 317 ISBN: 0-397-51171 ДАА: 611.8


Core text of neuroanatomy • • • • •

Зохиогч: Malcolm M B. Он: 1985 Хуудас: 473 ISBN: 0-683-01455-2 ДАА: 611.8


The human brain and spinal cord • • • • •

Зохиогч: Lennart Heimer Он: 1983 Хуудас: 506 ISBN: 0-387-94227-0 ДАА: 611.81


Физиологийн ном


Medical physiology • Зохиогч: Rhoades R.A., Bell D.R. • Он: 2009 • Хуудас: 815 • ISBN: 978-0-78176582-7 • ДАА: 612


Berne & levy principles of physiology • • • • •

Зохиогч: Levy M.N. Он: 2005 Хуудас: 818 ISBN: 0-323-03195-1 ДАА: 612


The physiology coloring book • • • • •

Зохиогч: Kapit R., Meisami I. Он: 2000 Хуудас: 160 ISBN: 0-321-03663-8 ДАА: 612


Physiology coloring workbook • • • • •

Зохиогч: Kenneth Axen Он:1997 Хуудас: 202 ISBN: 0-679-77850-0 ДАА: 612


Human molecular biology • • • • •

Зохиогч: Richard J. Epstein Он: 2003 Хуудас: 623 ISBN: 0 521 64285 ДАА: 612


Human biology • • • • •

Зохиогч: Mader S.S. Он: 2008 Хуудас: 312 ISBN: 978-0-07-298690-7 ДАА: 612


Essentials of anatomy physiology • • • • •

Зохиогч: Patton K. Он: 2007 Хуудас: 330 ISBN: 978-0-07-294594 ДАА: 612


Core concepts in physiology • • • • •

Зохиогч: Bell D.R. Он: 1997 Хуудас: 230 ISBN: 0-316-08868-4 ДАА: 612


Physiology • Зохиогч: Berne R.M., Levy M.N. • Он: 1998 • Хуудас: 1131 • ISBN: 0-8151-0952-0 • ДАА: 612


Physiology • • • • •

Зохиогч: Tadlock C.H. Он: 2000 Хуудас: 333 ISBN: 0-316-82764-9 ДАА: 612


Physiologie • Зохиогч: Keidel W.D. • Он: 1970 • Хуудас: 524 • ДАА: 612


The metabolic basis of surgical care • Зохиогч: Walker W.F., Johnston I.D. • Он: 1971 • Хуудас: 251 • ISBN: 0 433 34580 2 • ДАА: 612


Nutrition for Health and Health Care • Зохиoгч: Ellie Whitney, Linda kelly Debruyne • Он: 2007 • Хуудас: 586 • ISBN: 978-0-495-125150-0 • ДАА: 612


Biochemistry • • • • •

Зохиогч: John W. Pelley Он: 2007 Хуудас: 215 ISBN: 0-323-03410-1 ДАА: 612.015


Renal and urinary systems • • • • •

Зохиогч: Datta, Mirpuri Он: 2003 Хуудас: 206 ISBN: 0-7234-3250-3 ДАА: 612.4


Principles of medical biochemistry • Зохигч: Meisenberg G., Simmons W.H. • Он: 2006 • Хуудас: 6 78 • ISBN: 978-0-323-02942-1 • ДАА: 612.015


Biochemistry • • • • •

Зохиогч: Rao B.S. Он: 2006 Хуудас: 302 ISBN: 1904798519 ДАА: 612.015


Gastrointestinal, hepatobiliary, and nutritional physiology • Зохиогч: Chang E.B., Sitrin M.D., Black D.D. • Он: 1995 • Хуудас: 302 • ISBN: 0-7817-0262-3 • ДАА: 612.3


Physiology of exercise • • • • •

Зохиогч: Morehouse , Miller Он: 1971 Хуудас: 328 ISBN: 80163484-9 ДАА: 612.76


The human nervous system • Зохиогч: Noback C.R., Strominger N.L. • Он: 2005 • Хуудас: 477 • ISBN: 1-58829-040-9 • ДАА: 612.8


Surgical atlas of the musculoskeletal system • • • • •

Зохиогч: Miguel Cabanela. Он: 2002 Хуудас: 422 ISBN: 978-0-89203-394-2 ДАА: 612


Kinesiology occupational therapy • • • • •

Зохиогч:Melinda Rybski Он:2004 Хуудас:252 ISBN: 1-55642-491-4 ДАА:612.7`6


Manual of structural kinesiology • • • • •

Зохиогч: Floyd R.T. Он:2007 Хуудас:408 ISBN: 978-0-07-302873-6 ДАА:612.7`6


Joint range of motion and muscle length testing • • • • •

Зохиогч: Reese N.B. Он: 2010 Хуудас: 509 ISBN: 978-1-4160-5884-7 ДАА: 612.7


The relief of pain • Зохиогч: Forth W. MartinE., Peter K. • Он: 1986 • Хуудас: 107 • ДАА: 612.88


Human embryology and developmental biology • • • • •

Зохиогч: Carlson B.M. Он: 2009 Хуудас: 541 ISBN: 978-0-323-05385-3 ДАА: 612.6`4


Langman`s essential medical embryology • • • • •

Зохиогч: Sadler T.W. Он: 2005 Хуудас: 150 ISBN: 0—7817-5571-9 ДАА: 612.6


Core concerts in embryology in embryology • • • • •

Зохиогч: Sandra A., Coons W.J. Он:1997 Хуудас:162 ISBN: 0-316-018884-8 ДАА:612.6


Assessment of skeletal maturity • • • • •

Зохиогч: Tanner J.M. Он: 2001 Хуудас: 110 ISBN: 9812592539 ДАА: 612.6


эрүүл мэнд


Environmental health research • • • • •

Зохиогч: Burmaajav B. Он: 2010 Хуудас: 474 ISBN: 978-99929-4-327 ДАА: 613


Nutrition facts manual • Зохиогч: Bloch A.B., Shils M.E. • Он: 1996 • Хуудас: 288 • ISBN: 0-683-07719-8 • ДАА: 613


Community-based distribution of contraceptives • • • •

Он: 1995 Хуудас: 135 ISBN: 92 4 154475 9 ДАА: 613


Clinical guide for contraception • • • • •

Зохиогч: Speroff l., Darney P. Он: 1996 Хуудас: 394 ISBN: 0-683-18035-5 ДАА: 613.9


Introduction to physical education, fitness, and sport • • • • •

Зохиогч: Siedentop D. Он: 2007 Хуудас: 427 ISBN: 978-0-07-304738-6 ДАА: 613


Comprehensive School health Education • • • • •

Зохиогч: Meeks L., Heit P. Он: 2007 Хуудас: 898 ISBN: 978-07-302993-1 ДАА: 613


Concepts of physical fitness • Зохиогч: Corbin C.B., Welk G.J. • Он: 2008 • Хуудас: 418 • ISBN: 978-0-07-352357 • ДАА: 613


Өвчлөл, өвчлөлөөс сэргийлэх тухай ном


Epidemiology • • • • •

Зохиогч: Leon Gordis Он: 2009 Хуудас: 375 ISBN: 978-1-4160-4002-6 ДАА: 614.4


Epidemiology, biostatistics, and preventive medicine • Зохиогч: Jekel J.F., Katz D.L. • Он: 2007 • Хуудас: 421 • ISBN: 978-1-4160-3496-4 • ДАА: 614.4


Disinfection, sterilization, and preservation • • • • •

Зохиогч: Block S.S. Он: 1991 Хуудас: 1162 ISBN: 0-8121-1364-0 ДАА: 614.4


Clinical epidemiology • Зохиогч: Haynes R.B., Sackett D.L. • Он: 2005 • Хуудас: 496 • ISBN: 0-7817-4524-1 • ДАА: 614.4


Epidemiology beyond the basics • • • • •

Зохиогч: Szklo M. Он: 1999 Хуудас: 494 ISBN: 0-7637-4722 ДАА: 614.4


Эм судлал, эмчилгээний тухай ном


Index of prescription drugs • Зохиогч: Gean C.J., Meyers F.H. • Он: 1998 • Хуудас:256 • ISBN: 0-683-03463-4 • ДАА: 615.1


Vaccines,vaccination and the immune response • • • • •

Зохиогч: Ada G., Hamsay A. Он:1996 Хуудас:247 ISBN: 0-397-58761-9 ДАА:615


Remington the science and practice of pharmacy • • • • •

Зохиогч: Alfonso R Gennaro. Он: 1995 Хуудас: 840 ISBN: 0-912734-04-3 ДАА: 615


Pharmacology principles and applications • Зохиогч: Fulcher E.M., Fulcher R.M. • Он:2009 • Хуудас:748 • ISBN: 978-1-4160-2540-5 • ДАА: 615.1


Pharmacology • Зохиогч: Rang H.P., Dale M.M. • Он:2012 • Хуудас:777 • ISBN: 978-1-4377-1933-8 • ДАА:615.1


Pharmacology • Зохиогч: Brenner G.M., Stevens C.W. • Он:2006 • Хуудас: 532 • ISBN: 978-1-4160-2984-7 • ДАА: 615.1


Basic Clinical Pharmacology • • • • •

Зохиогч: Katzung B.G. Он: 2001 Хуудас:1217 ISBN: 0-07-117968-2 ДАА: 615.1


Ethical Issues in Pharmacy • • • • •

Зохиогч: Bruce Weinstein Он:1996 Хуудас:327 ISBN: 0-915486-25-3 ДАА: 615


The Sanford guide to antimicrobial therapy • Зохиогч: Gilbert D.N., Moellering R.C. • Он: 2012 • Хуудас: 232 • ISBN: 978-1-930808-70-6 • ДАА: 615


Physicians desk reference • • • • •

Зохиогч: Ronald Arky. Он: 1999 Хуудас: 3477 ISBN: 1-56363-288-8 ДАА: 615.1


Clinical pharmacology • Зохиогч: Laurence D.R., Bennett P.N. • Он: 1980 • Хуудас: 954 • ISBN: 0 433 01846 4 • ДАА: 615.1


Drug information handbook • • • • •

Зохиогч: William J. Matthew A. Он: 2012 Хуудас: 2052 ISBN: 978-59195-3074 ДАА: 615


Nurses drug facts • • • • •

Зохиогч: David S. Larry R. Он:1996 Хуудас:1132 ISBN: 0-932686-76-1 ДАА: 615.1


Macrolide antibiotics • • • • •

Зохиогч: Satosi Omura Он:2002 Хуудас:637 ISBN: 0-12-526451-8 ДАА:615.329


The calcitonins • • • • •

Зохиогч:Azria M. Он:1989 Хуудас:152 ISBN: 3-8055-4851-6 ДАА: 615.362


Physical modalities • • • • •

Зохиогч: Hooper P.D. Он:1996 Хуудас: 329 ISBN: 0-683-04143-6 ДАА: 615.5


Pediatric antimicrobial therapy • • • • •

Зохиогч: Julia A. Он: 2009 Хуудас: 530 ISBN: 978-0-323-05334-1 ДАА: 615.1


The merck manual • • • • •

Зохиогч: Mark H. Он: 2006 Хуудас: 2291 ISBN: 0911910-18-2 ДАА: 615.5


New anticoagulants for the cardiovascular patient • • • • •

Зохиогч: Roque Piferre Он:1997 Хуудас: 629 ISBN: 1-56053-220-3 ДАА: 615.718


Angiotensin receptors • • • • •

Зохиогч: Saavedra J.M. Он: 1994 Хуудас: 413 ISBN: 0-306-44691 ДАА: 615.71


Easy Injections • • • • •

Зохиогч: Weiss L.D., Silver J.K. Он: 2007 Хуудас: 210 ISBN: 978-0-7506-7527-7 ДАА:


Clinical pharmacokinetics • • • • •

Зохиогч: Murphy J.E. Он: 2005 Хуудас: 518 ISBN: 1-58528-088-7 ДАА: 615.7


Photodynamic Therapy • • • • •

Зохиогч: Goldmen M.P. Он: 2005 Хуудас: 120 ISBN: 1-4160-2360-7 ДАА: 615.8


Alternative and complementary treatment in neurologic illness • • • • •

Зохиогч: Weintraub M.I. Он: 2001 Хуудас: 325 ISBN: 0-443-06558-6 ДАА: 615.8


Physiotherapy a psychosocial approach • Зохиогч: Sally French, Julius Sim • Он:1992 • Хуудас:376 • ISBN: 0-7506-5329-9 • ДАА:612.8


Modern neuromuscular techniques • • • • •

Зохиогч: Chaitow L. Он: 2003 Хуудас: 263 ISBN: 0-443-07158-6 ДАА: 615.82


Introduction to physical therapy • • • • •

Зохиогч: Michael A. Он: 2007 Хуудас: 387 ISBN: 978-0-323-03284 ДАА: 615.8


Occupational therapy fieldwork survival guide • Зохиогч: Napier-Tibere., Haroum L. • Он: 2003 • Хуудас: 351 • ISBN: 978-0-8036-0966-2 • ДАА: 615.8


Mechanical ventilation • • • • •

Зохиогч: Cario J.M. Он: 2012 Хуудас: 591 ISBN: 978-0-323-07207-6 ДАА: 615.8


The successful occupational therapy fieldwork student • • • • •

Зохиогч: Sladyk K. Он: 2002 Хуудас: 225 ISBN: 1-55642-562-7 ДАА : 615.8


OT exam review manual • • • • •

Зохиогч: Karen Sladyk Он: 2005 Хуудас: 214 ISBN: 978-1-55642-702-2 ДАА: 615.8


Clinical pharmacology made ridiculously simple • • • • •

Зохиогч: James.M Он: 2012 Хуудас: 164 ISBN: 978-1-935660-00-2 ДАА: 615.5


Hot stone message • • • • •

Зохиогч: Leslie Bruder Он: 2009 Хуудас: 237 ISBN: 978-0-7817-6327-1 ДАА : 615.8


Therapeutic massage and bodywork • • • • •

Зохиогч: Saeger J.L. Он: 2008 Хуудас: 5 97 ISBN: 978-0-07-302585-2-7 ДАА: 615


Introduction to massage therapy • Зохиогч: Braun M.B., Simonson S. • Он:2005 • Хуудас:490 • ISBN: 0-7817-8597-9 • ДАА: 615.8


Atlas of acupuncture • • • • •

Зохиогч: Focks C. Он: 2008 Хуудас: 732 ISBN: 978-0-443-10020-4 ДАА: 615.8


Occupational therapy • Зохиогч: Pendleron H.M., Schultz-Krohn W. • Он: 2005 • Хуудас: 1 262 • ISBN: 978-0-323-03153-0 • ДАА: 615.8


Physical rehabilitation assessment treatment • Зохиогч: O’Sullivan S.B., Schmitz T.J. • Он: 1994 • Хуудас: 748 • ISBN: 0-8036-6699-3 • ДАА: 615.8

анатоми, физиологи, сувилахуй, эм судлал, эмчилгээ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you