Page 1

Yelloh ! Village : 32 campings in Europe

yelloh ! pass nederlands

Le Fayolan

39130 CLAIRVAUX LES LACS Tel : 03 84 25 26 19—fax : 03 84 25 26 20 E-mail : info@yellohvillage-fayolan.com www.yellohvillage-fayolan.com


Vakantie in het Yelloh! Village LE FAYOLAN Ons doel: u een geslaagde vakantie bezorgen Een dynamisch, goed geschoold en vrolijk team, dat klaar staat om u van dienst te zijn. Of u nu met het gezin, met z’n tweetjes of met vrienden komt, wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw verblijf beantwoordt aan uw verwachtingen zodat u een plezierige en geslaagde vakantie hebt. ONZE BELOFTEN Voor kwaliteit met Yelloh! Village Al in 2003 hebben wij gekozen voor kwaliteit zodat u nog tevredener kunt zijn: - Diensten in alle seizoenen geopend, - Een rustgevende of feestelijke sfeer, met altijd een hartelijke ontvangst, - Een kwaliteit die jaarlijks door een onafhankelijke audit wordt

ge-

controleerd. Voor het milieu met Clef Verte Al in 2000 hebben wij gekozen voor groen en duurzaam werken zodat wij u een beschermd milieu kunnen bieden: - Milieuvriendelijke werkwijzen, - Betrokkenheid bij lokale ontwikkeling, - Echte milieubeloften, gevalideerd door een jaarlijkse audit voor het verkrijgen van een keurmerk.

Een fijne vakantie met Yelloh! Couleurs

Verkeer en parkeren: Op het campingterrein dienen alle voertuigen stapvoets te rijden. Alleen auto's van campinggasten mogen op de camping rondrijden. Tussen 22u30 en 7u30 is elk verkeer van motorvoertuigen verboden. De slagboom is gedurende deze tijd gesloten en geen enkele auto kan dan het terrein betreden of verlaten. Zonodig kunt u uw auto dan buiten het terrein parkeren. Om het verkeer niet te hinderen is parkeren op de wegen en de doorgangen die naar meerdere staanplaatsen leiden verboden, en dient u uw auto altijd op uw eigen campingplaats te parkeren. Bescherming van minderjarigen: Volgens de bepalingen van het Wetboek van Volksgezondheid en de wet "Bachelot" van de 22 juli 2009 is de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden in de winkels. Alcoholgebruik in de vorm van blikjes of glazen flessen zijn niet toegestaan buiten de recreatieplaatsen en winkels. Stilte en geluidsoverlast: Campinggebruikers dienen lawaai, luidruchtige spelletjes of gesprekken die kampeerders op naastgelegen plaatsen kunnen hinderen te voorkomen. Geluidsapparatuur is alleen toegestaan als deze niet hoorbaar is op de naastgelegen plaatsen. Kofferbakken en portieren dienen zo zachtjes mogelijk gesloten te worden en in het algemeen dient het gebruik van alle eventuele apparatuur met zo min mogelijk lawaai gepaard te gaan. Kleding, orde en netheid: Correcte en Patsoenlijke kleding is vereist. De campinggasten dienen te zorgen dat hun campingplaats netjes en schoon is. Bij vertrek dient de campinggast de plaats in de oorspronkelijke staat op te leveren. Alle handelingen die hygiëne, netheid en aanblik van de camping negatief kunnen beïnvloeden zijn verboden. Het ophangen van was aan de bomen is verboden en wordt verder uitsluitend getolereerd indien discreet. Kleine kinderen MOGEN NIET zonder begeleiding van hun ouders gebruikmaken van de toilet- en wasgebouwen en waterkranen. Beschadiging van de beplanting moet voorkomen worden. Het is strikt verboden spijkers in bomen te slaan, takken af te hakken en palen in de grond te slaan. Beschadigingen aan beplanting, omheining, terrein en campinginstallaties worden aan de dader in rekening gebracht. Speelwerktuigen: Ouders dienen toezicht te houden wanneer hun kinderen de speelwerktuigen gebruiken en zijn strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk. Veiligheid: Brand: alleen barbecues met onderstel zijn toegestaan (geen open vuur op grondniveau). Het is verplicht minstens 6 liter water in de buurt van de barbecue klaar te zetten. Waarschuw bij brand onmiddellijk de receptie. Diefstal: de directie is in geen geval aansprakelijk voor op het terrein gepleegde diefstallen. De aanwezigheid van verdachte personen op het campingterrein dient onmiddellijk bij de receptie of bij het veiligheidspersoneel gemeld te worden. Ondanks de dagelijkse bewaking wordt de gebruikers van de camping aangeraden de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun eigendommen te beschermen. Onbezette accommodaties (stallen, parkeren): Het parkeren of stallen van onbezette accommodaties op het terrein is niet toegestaan. Directeur van de camping: De directeur is verantwoordelijk voor de ordelijke gang van zaken op de camping. Bij overtreding van de in dit reglement opgenomen regels is hij verplicht in te grijpen en zonodig de daders van het campingterrein te verwijderen.

DE DIRECTIE VERZOEKT U VRIENDELIJK U AAN DEZE REGELS TE HOUDEN OM UW EIGEN WELZIJN EN DAT VAN ANDEREN TE GARANDEREN. ZIJ STAAT TOT UW BESCHIKKING EN WENST U EEN HELE FIJNE VAKANTIE


15 CAMPINGREGLEMENT Duur van de operatie: De camping is open voor toeristen van 28/04i tot 09/09 2012. Toelatingsvoorwaarden: Krachtens artikel 1 van het besluit van 7-2-1959 kan geen enkele persoon tot het terrein worden toegelaten zonder toestemming van de Directeur of zijn vertegenwoordiger. Personen die op camping FAYOLAN verblijven accepteren daarmee de voorwaarden van dit reglement en de verplichting zich aan deze voorwaarden te houden. Het kampeerterrein Fayolan is exclusief voorbehouden voor toeristische klanten. Uitgesloten van deze categorie zijn : de ambulante of tijdelijke arbeiders, kermisklanten, communautaire groeperingen van religieuze aard. Formaliteiten: Alle personen die minstens één nacht op de camping wensen te verblijven, dienen zich van tevoren bij de receptie te melden voor het vervullen van de inschrijfformaliteiten. Installatie: De caravan, camper of tent en het overige materiaal dienen op de aangegeven campingplaats te worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen van de receptiemedewerkers. Het plaatsen van extra uitrustingen (tent of anderzijds) moet aan de receptie worden meegedeeld en hiervoor is een toeslag verschuldigd. Iedere installatie moet conform en reglementair zijn. Caravans met dubbele wielas worden niet toegelaten op het terrein, en hetzelfde geldt voor transportwagens met dubbele wielas. Betaling: Alle verblijfskosten dienen uiterlijk voor 18.00 uur op de dag voor uw vertrek bij de receptie te worden voldaan, conform prijslijst en het aantal overnachtingen op de camping (berekend van 12 uur’s middags tot 12 uur’s middags) Na 12 uur 's middags is een extra dag verschuldigd. De waterruimtes De toegang tot het zwembad is gratis en uitsluitend gereserveerd voor campinggasten. Wij vragen u het zwembadreglement strikt in acht te nemen (aangegeven bij de ingang). De kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet alleen de waterruimte bereiken. Zij moeten geplaatst onder het permanente toezicht van de ouders. Vertrek: Campingplaatsen dienen vóór 11 uur 's middags vrijgemaakt te worden. Gehuurde accommodatie dient na voorafgaande afspraak met de receptie tussen tussen 8u00 en 10u00 verlaten te worden. (Indien u buiten de openingstijden van de receptie wenst te vertrekken wordt de borgsom niet gerestitueerd.) Bezoekers: Bezoekers hebben toegang tot de camping onder verantwoordelijkheid van de campinggasten door wie ze zijn aangemeld bij de receptie. Voertuigen van bezoekers hebben in geen geval toegang tot de camping en dienen buiten het terrein geparkeerd te worden. Huisdieren: Dieren zijn enkel toegestaan na akkoord van de directie en in de accommodaties die daarvoor worden voorbehouden Ze hebben geen toegang tot het zwembad en de disco. Huisdieren dienen altijd aangelijnd te zijn en voortdurend onder toezicht van hun baas te blijven. Huisdieren mogen in geen geval alleen achtergelaten worden. Mocht uw huisdier door omstandigheden zijn behoefte doen op het campingterrein, dan bent u verplicht om dit onmiddellijk op te ruimen. Voor elk huisdier wordt een toeslag per dag berekend. Uit hygiëneoverwegingen hebben huisdieren geen toegang tot de toilet- en wasgebouwen, waterpartijen, winkels en accommodaties. De directie behoudt zich het recht voor om campinggasten met een huisdier onmiddellijk van de camping te verwijderen indien zij zich niet aan deze regels houden. Gevaarlijke honden : gelieve het vaccinatieboekje, het verzekeringsattest en de verklaring van het gemeentehuis voor de honden van categorie I en II mee te brengen. De hond moet aan de lijn gehouden worden en een muilkorf dragen.

1

RECEPTIE, OPENINGSTIJDEN EN DIENSTEN RECEPTIE

Elke dag geopend. In het laagseizoen 28/04>01/06 van 8.30 tot 12.30 uur en 14.00 tot 18.00 uur. 02/06>06/07 - 27/08>09/09 Van 08.30 tot 12.30 uur/ van 13.30 tot 19.00 uur. In het hoogseizoen 07/07 > 26/08 van 8.00 tot 20.30 uur. Ter verbetering en om u beter van dienst te kunnen zyn is er in de receptie iemand bereikbaar : In het laagseizoen van 20.30 tot 22.30 uur en in het hoogseizoen van 20.30 tot 23.00 uur.

ARMBANDJES Tussen 07/07 en 26/08 krijgt u bij aankomst tegen armbandjes uitgereikt. Met deze armbandjes heeft u toegang tot het zwembad en de disco, en garanderen wij uw veiligheid door te voorkomen dat onbevoegden de camping betreden. Jongeren dienen hun armbandje continu te dragen. Het armbandje moet worden getoond voor het consumeren van alcoholische dranken (verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan). De armbandjes zijn persoonlijk , zijnonbreekbaar en niet overdraagbaar.

VERHUUR VAN KLUISJES Prijs per dag: € 3 Prijs per week: € 20 Waarborgsom voor sleutel: € 50

de

verzekering voor de inhoud van het kluisje tot een maximale waarde van € 2000.

POST Uw post wordt alfabetisch gerangschikt in de postvakjes bij de receptie en is beschikbaar vanaf 10.00 uur. Te versturen post kunt u deponeren in de brievenbus onder het voorportaal van de receptie. De brievenbus wordt elke dag om 11.30 uur gelicht (behalve op zonen feestdagen).

BERICHTEN Eventuele berichten moeten bij de receptie worden afgehaald. De berichten worden alfabetisch gerangschikt en in de postvakjes gedeponeerd. Kom af en toe even kijken of u geen post of berichten heeft ontvangen. In noodgevallen komen wij u op uw staanplaats waarschuwen.

FAXBERICHT VERSTUREN € 0,60 Per verzending binnen Frankrijk € 1,00 Per verzending buiten Frankrijk

INTERNET Nieuwe dienst Wifi toegang op alle kampeerplaatsen: Gratis wifi toegang voor: weerbericht, dienst voor toerisme, Jura toerisme. Tarieven: 1 dag: € 5 3 dagen: € 9 1 week: € 16 2 weken: € 25 1 maand: € 35

Online betaling (bankkaart) of code te koop aan de receptie. Een computer met internet staat tot uw beschikking bij de receptie(€ 5p/uur)

GEVONDEN WERPEN

VOOR-

Gevonden voorwerpen worden bij de receptie afgegeven. Vraag informatie bij de receptiemedewerkers.

TOERISTISCHE INFORMATIE Van 28/04 tot 30/06 en 02/09 tot 09/09, toeristische informatie en documenten zijn beschikbaar bij de receptie. Het chalet is open tijdens het hoogseizoen en in het weekend in juni. Van 30/06 tot 28/08: een entertainment-gebied is open op site voor meer informatie op: - Interne animaties camping, - Wandelingen en bezoeken af te leggen tijdens uw verblijf. - Sportieve activiteiten "beveiligen" van onze partners - Verhuur of lening van de apparatuur, - Leasen of uitlenen van materieel.

Voor extra informatie kunt u terecht bij het Office de Tourisme (VVV) in de hoofdstraat van het dorp (tel.: 00.33.84.25.27.47).

TEVREDENHEID VRAGENLIJSTEN U ontvangt via e-mail na uw verblijf .


2

DE CAMPING

CAMPINGPLAATSEN Bij aankomst kunnen alle campingplaatsen vanaf 14 uur betrokken worden. Op de dag van vertrek dient u de campingplaats vóór 11 uur vrijgemaakt te hebben gemaakt. Na 11 uur wordt een extra nacht in rekening gebracht.

GEHUURDE ACCOMMODATIE Op de dag van aankomst kan de gehuurde accommodatie tussen 17 uur betrokken worden. Het vertrek dient voor 10 uur plaats te vinden. De platen zijn niet voorzien in de lease. U kunt ze kopen bij de receptie: Lakens : € 10 : 2 persoons € 8 : 1 persoon.

ingehouden worden. Indien u de eindreiniging niet zelf wilt uitvoeren, kunt u dit laten doen voor een bedrag van € 65. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk dit minstens 2 dagen voor uw vertrek bij de receptie te melden. Het vertrek dient voor 10 uur plaats te vinden. Geen enkele klacht kan op de dag van uw vertrek in behandeling worden genomen. In geval van voortijdig vertrek, voordat de inventaris is opgemaakt, wordt de borgsom per post gerestitueerd. Verplichte inventaris bij vertrek: maak 48 uur van tevoren een afspraak bij de receptie. Sommige huuraccommodaties zijn voorzien van kluisjes

Reiniging en inventaris zijn vóór uw aankomst uitgevoerd. De inventarislijst vindt u in de accommodatie. Alle eventuele problemen of klachten dienen binnen 24 uur bij de receptie te worden gemeld. Geen enkele klacht kan na die tijd in behandeling worden genomen.

Uw bezoekers zijn welkom op de camping. Zij dienen verplicht hun auto buiten het campingterrein te parkeren.

- Een borgsom van 150 € wordt u voor uw mobil home en zijn inhoud gevraagd. Bij uw vertrek dient u de accommodatie schoon op te leveren. Voor uw vertrek wordt in uw aanwezigheid een inventaris opgemaakt door een medewerker van de camping. Een lijst van punten die in verband met de reiniging gecheckt moeten worden staat vermeld in de bijlage bij de inventarislijst. Voor het huishouden, worden de punten van verificatie op de fiche inventaris aangegeven. Voor elk niet geëerbiedigde punt, zal het aangegeven bedrag op uw borg

De slagbomen zijn gesloten van 22.30 tot 07.00 uur. Bij aankomst krijgt u tegen een borgsom van € 20 een magneetkaart overhandigd voor het openen van de automatische slagbomen. Deze kaart is persoonlijk en uitsluitend geldig tijdens de duur van uw verblijf. Gebruik de kaart uitsluitend voor uw eigen auto. In geval van verlies of problemen dient u dit onmiddellijk bij de receptie te melden. Buiten de openingstijden van de slagbomen dient

BEZOEKERS

TOEGANG TOT DE CAMPING

u uw auto op de parkeerplaats achter te laten. Na 22h30 is alle verkeer verboden. Wend u in noodgevallen tot de nachtwakers (telefoon buiten aan de ingang van de receptie).

TECHNISCHE DIENST Bij technische storingen of incidenten verzoeken wij u onmiddellijk de receptie te waarschuwen. Een technicus reageert binnen 09.0012.00 /03.00-08.00 uur om de storing te verhelpen. Deze termijn is niet contractueel bindend en kan worden verlengd afhankelijk van de aard van de storing. Wij behouden ons het recht voor tijdens uw afwezigheid werkzaamheden uit te voeren.

TOEGANG VOOR IEDEREEN Ledere vakantieganger is bijzonder. Camping FAYOLAN heeft er alles aan gedaan om toegankelijk te zijn voor iedereen. Bedankt voor het respecteren van anderen en hun verschillen. Er is apart sanitair voor personen met beperkte mobiliteit, vraag de sleutel aan de receptie. In geval van een specifiek probleem danken wij u om dit te melden.

TEENAGER CLUB

(Hoogseizoen) Jongeren van 12 tot 17 jaar worden elke maandag om 13u30 verwelkomd met een drankje in de disco.

Voor hen is er een speciaal entertainmentprogramma. Voor de tieners zijn er’s avonds tornooien van videospelletjes,

filmvertoningen, sportwedstrijden, gevolgd door de discotheek van 23u00 tot 1u30.

14

KINDEREN KINDERCLUB

VAN 4 TOT 12 JAAR Het hele seizoen lang worden uw kinderen verwelkomd door activiteitenbegeleiders. Elke week wordt een gevarieerd entertainmentprogramma georganiseerd. Sport en spel, creatieve activiteiten, ontdekking van de natuur, bezichtiging van ambachtsateliers, daguitstapjes, opzetten van shows… Camping Fayolan stelt alles in het werk om te zorgen dat uw kinderen samen met hun familie of met vrienden een onvergetelijke vakantie beleven. Laagseizoen: Woensdags, donderdags, Vrijdag : van 14u00 tot 17u00 Zaterdag : van 14u00 tot 18u00 Zondag : van 09u30 tot 12u30 Hoogseizoen: Maandag, Diensdag, Donderdag, Vrijdag Van 10u00 tot 18u00 van huis 9u00 de dagtochten Woensdag en zondag Van 13u30 tot 18u00

Hoogseizoen 2 kinderavonden per week 3 kinder disco van 20u15 tot 20u45 Als u wilt om ons te vergezellen op excursies of activiteiten, bent u welkom. Praat met de organisatoren bij de inschrijving

VEILIGHEID Om de veiligheid van uw kinderen te garanderen vragen wij u de volgende eenvoudige regels na te komen: alle kinderen moeten van tevoren wo : en ingeschreven, de kinderen mogen niet tussentijds bij de activiteit weglopen, een van de ouders moet de kinderen halen en brengen, Er moet een inschrijfformulier worden ingevuld waarop ieder medisch probleem moet worden vermeld. Voor een goed verloop van de activiteiten en uit veiligheidsoverwegingen vragen wij u de aangegeven tijden te respecteren.

INSCHRIJVEN Voor een optimale organisatie van de activiteiten moeten alle kinderen van tevoren ingeschreven worden. In het laagseizoen: Inschrijving bij de receptie In het hoogseizoen: Door de week tussen 17u00 en 18u00 bij de kinderclub. Op zondag tussen 17u00 en 20u00 bij de Ontmoetingsruimte. Presentatie van het weekprogramma door het entertainment team.

1 maquillage wordt aangeboten ONTHAAL KINDEREN EN OUDERS : Omdat u op vakantie bent bieden wij flexibiliteit in tijd van aankomst en vertrek van de club. Bedankt aan deze tijd naar huis te respecteren. von 10u00 tot 10u30 von 12u00 tot 12u.30 von 13u30 tot 14u00 von 17u30 tot 18u00


10 WATERACTIVITEITEN DE ZWEMGELEGENHEDEN De zwembeden zyn deopend in het laagseizoen van 10u00 tot 20u00 en in het hoogseizoen van 9u30-20u00. De toegang tot het zwembad is gratis en uitsluitend gereserveerd voor campinggasten.

NIEUWIGHEID IN 2012

Toegang voorbehouden voor volwassenen op dinsdag, donderdag en zondag van 20u00 tot 22u00 (hoogseizoen) Ontspannende en sportieve sfeer, toegang tot de sauna en de hamam. - Overdekt zwembad glijbanen en een verwarmd tot 27°C ten minste in alle seizoen. - Openlucht zwembad verwarmd tot 25°C minimum van 01/06 tot 28/08. De kinderen van minder dan 12 jaar kunnen niet enig de waterruimte bereiken. Zij moeten geplaatst onder het permanente toezicht op ouders.

Wij vragen u het zwembadreglement strikt in acht te nemen (aangeplakt bij de ingang). Deze regels voor veiligheid en hygiëne zijn nationaal en garanderen zowel de veiligheid van de personen die van het zwembad gebruikmaken als een goed hygiëneniveau van het water. Zwemshorts en bermudashorts zijn niet toegestaan. Het dragen van de armbandjes is verplicht om tot het zwembad toegelaten te worden

STRAND

Het privé-strand van de camping wordt niet bewaakt. Toegang tot het strand is niet toegestaan na 22.30 uur om de rust van de in de buurt kamperende gasten te waarborgen. Het gemeentestrand ligt op 800 m van de camping en in het hoogseizoen is daar elke dag toezicht op het zwemmen van 10 tot 19 uur. Uit hygiënische overwegingen en om anderen geen overlast te bezorgen zijn honden strikt verboden op de stranden.

11

VORM EN WELZIJN

De sauna en de hammam zijn vrij toegankelijk in laagseizoen van 17:00 aan 20:00 en in hoogseizoen van 10:00 tot 12h00-van 17h00 tot 20:00. - Verboden toegang voor kinderen jonger dan 16, tenzij onder begeleiding van de ouders. - Douchen verplicht na gebruik. - Af te raden voor personen met hartproblemen en voor kinderen jonger dan 12 jaar.Voor uw veiligheid : denk eraan uw juwelen uit te doen voor de sauna.

12

3 DE BEWAKING

WELLNESS MASSAGE Gespecialiseerde begeleiding door professionals opgeleid aan het instituut Joël SAVATOSFKI: (op afspraak) Laagseizoen: inlichtingen aan de receptie Hoogseizoen: Donderdag, Zaterdag, Zondag. € 69: 1 uur € 39: 30 min € 89: 1 u. 15 min

ONTMOETINGEN EN INFORMATIE

informatiebijeenkomst. Laagseizoen : zaterdag om 18u00 (feestage zie entertainmentprogramma) Hoogseizoen : elke zondag- en maandagochtend om 11u00 Bij die gelegenheid wordt het entertainmentprogramma voor volwassenen en kinderen gepresenteerd en na een rondleiding door de camping kunt u onder het genot van een welkomstdrankje alle vragen stellen die wilt.

In het hoogseizoen, elke maandag om 18u30 het evenement "CARREFOUR EUROPPEEN" een Europees ontmoetingsen uitwisselingsmoment dat u beslist niet mag missen. Laat de andere gasten de specialiteiten van uw streek of land ontdekken: recepten, liedjes, anekdotes, verhalen en legenden…

13

ENTERTAINMENT Aqua-tonic, fitness, boogschieten, toernooien, natuuren cultuurwandelingen, busuitstapjes, karaokeavonden, shows ("Eurovision" en "Cabaret"), dansavonden, concerten… U heeft keus uit talrijke activiteiten om volop van uw vakantie te profiteren en kennis te maken met andere campinggasten. (Zie entertainmentprogramma)

5 NOODGEVALLEN

CRAZY DANCE Een dagelijks evenement dat u niet mag missen: Crazy Dance, elke avond om 20.00 uur. De hele familie wordt verwacht om eens lekker te bewegen op het ritme van de zomer (alleen in het hoogseizoen).

BELOFTEN CLEF VERTE Met CLEF VERTE werkt de camping op milieuvriendelijke wijze.

AFVAL SCHEIDEN Er zijn 2 afvalpunten op het terrein: Achter de receptie en bij de voetgangersuitgang van de camping. Het wegwerpservies van de snackbar is biologisch afbreekbaar.

WATERBEHEER Water is schaars. Let alstublieft goed op het watergebruik door het niet te verspillen en meld eventuele lekkages.

ENERGIEBEHEER 50% van de ingekochte elektriciteit is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Doe alstublieft het licht en de radiatoren uit als u er niet bent.

RESPECTEER HET MILIEU

Vanaf 2011 verzoeken wij u ons tevredenheidsonderzoek per email in te vullen om zo het papier verbruik te reduceren.

Om uw veiligheid en rust binnen de camping te garanderen, word een bewakingsdienst in elk seizoen aangestesteld. In laagseizoen is er een bewaker bouen de receptie.: - contact : richt u aan de zeebars en Gebruikt de telefoon aan de receptie van de ontvangst. In hoogseizoen : 2 veiligheidsagenten zijn aanwezig van 21.00 aan 5.00.

4

TELEFOONNUMMERS VAN HULPDIENST Brandweer: 18 Ambulance: 15 Gendarmerie: 17 Gendarmerie van Clairvaux les Lacs: 03 84 25 81 68 Nuisarts noodnummer voor avond & weekendienst : 3966 Apotheek voor noodgevallen :3237

HULPDIENSTEN EN MEDISCHE BIJSTAND

RUST EN RESPECT VOOR IEDEREEN

Artsen: 2 Impasse du Tunnel 39130 CLAIRVAUX LES LACS Tel. 00 33 (0)3 84 25 82 60

Om anderen geen overlast te bezorgen verzoeken wij u ervoor te zorgen dat het vanaf 23.00 uur rustig is op de staanplaatsen.

Apotheek – 60 Grande Rue 39130 CLAIRVAUX LES LACS Tel. 0033 (0)3 84 25 81 93

Bij herhaalde overtreding van het campingreglement (3 waarschuwingen) behoudt de directie zich het recht voor over te gaan tot verwijdering van de camping. Wij verzoeken u vriendelijk alle incidenten waarvan u getuige mocht zijn op de camping aan onze medewerkers of aan het veiligheidspersoneel te melden. Dit veiligheidspersoneel voorkomt dat onbevoegden de camping betreden en zorgt ervoor dat de regels van het campingreglement worden nagekomen.

Tandarts – 62 grande rue – 39130 CLAIRVAUX LES LACS Tel. 00 33 (0)3 84 25 80 43 Verpleegster -17. grande rue 39130 CLAIRVAUX LES LACS Tel. 00 33 (0)3 84 25 22 10 Ziekenhuis: Centre Hospitalier de Lons le Saunier Spoedeisende hulp (Service des Urgences) – 55 rue du docteur Jean-Michel – 39000 LONS LE SAUNIER Tel. 00 33 (0)3 84 35 60 00


6

SANITAIR HYGIENE IS ONZE PRIORITEIT Het sanitair wordt meerdere malen per dag gereinigd. In het laagseizoen: 2 keer per dag In het hoogseizoen: 4 keer per dag Het sanitair wordt tweemaal per dag volledig gedesinfecteerd. Help ons de sanitaire voorzieningen netjes en schoon te houden uit respect voor de andere campinggasten en het personeel dat belast is met de reiniging. Om uw nachtrust te garanderen zijn de douches en wasbakken na 00.00 uur gesloten. Wij danken u voor uw begrip. Wij verzoeken u alle problemen van overlast waarmee u eventueel geconfronteerd wordt onmiddellijk te melden. Tevens vragen wij u alle technische problemen in de toilet- en wasgebouwen te melden. Ondanks onze voortdurende alertheid kunnen wij zonder informatie van uw kant dergelijke problemen niet snel genoeg verhelpen. UW SUGGESTIES ZIJN WELKOM UW COMFORT IS ONZE PRIORITEIT

7

DIENSTEN WASSERETTE Wasmachines en drogers staan tot uw beschikking in alle toiletgebouwen. Was- en droogmunten zijn verkrijgbaar in de winkel . Wassen: € 4 incl. dosis waspoeder Wassen : € 3 excl.dosis waspoerder Drogen: 2,50 € Extra dosis waspoeder: 1€ Lening van ijzer aan de ontvangst met een borg strijk.

TELEFOON 3 telefooncellen staan tot uw beschikking in de overdekte ruimte achter de receptie. Telefoonkaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie, in de winkel en bij de bar. Internationale toegangsnummers Engeland 0044 Nederland 0031 België 0032 Duitsland 0049 Zwitserland 0041 Luxemburg 00352 Italië 0039 Denemarken 0045

9

8

WINKELS

ENTERTAINMENT RUIMTE OPENING 7 dagen p.w. WANDELEN ACTIIVITEITEN TOURISTICHE INFORMATIE ATB-VERHUUR KANOE VERHUUR BIBLIOTHEEK SPELOTHEEK OUTDOOR ACTIVITEITEN (paardrijden, boottochten, canyonig) Bij de receptie Van 28/04 tot 29/06 en vanaf 02/09 : 09.30 u – 12.00 u 13.30 u -17.30 u Aan de ruimte animatie Van 02/07 tot 28/08 en weekend juni: 9.30 u - 12.30 u 13.30 u - 18.00 u

FIETS-VERHUUR und KANOE FIETSEN ADULTE 1/2 dag € 12 Per dag € 17 1 week € 79 FIETSEN ENFANT 1/2 dag € 9 Per dag € 12 1 week € 55

KANOE, KAYAK BIJ HET MEER

UITZONDERLIJK in 2012: kindermenu aan onweerstaanbare

In Restaurant La Terrasse: € 3.90

Voor kinderen jonger dan 10 jaar

Faciliteiten

Periode

Laagseizoen

Hoogseizoen

Bar

Week

van 11.00 tot 22.00 uur

van 11.00 tot 00.30 uur

Weekend

van 8.30 tot 00.00

van 08.30 tot 00.30 uur

Middag

van 12.00 tot 14.00 uur

van 12.00 tot 14.00 uur

Avond

van 18.30 à 21.00 uur

van 17.30 tot 21.30 uur

Week

van 18.30 tot 21.30 uur

Snackbar

Middag & Avond van 12.00 tot 13.30 uur Restaurant van 18.30 tot 22.00

Weekend

van 12.00 tot 13.30

& Feestdage

van 18.30 tot 22h00 uur

Ijkiosk

Week

Bij de bar

van 16.00 tot 22.30 uur

Winkel

Week

van 08.00 tot 12.00 uur van 17.30. tot 19.30 uur

van 08.00 tot 20.00 uur

Weekend

van 08.00 tot 12.00 uur van 17.00 tot 19.30 uur

van 08.00 tot 20.00 uur

Zie entertainmentprogramma

de 23h00 à 01h30

Disco

Opgelet: Bij de Winkel is de verkoop van alcohol aan minderjarigen verboden. (Wij

1h30 € 3

De bar: cocktails, entertainment HET ENTERTAINMENTTEAM STAAT OPEN VOOR SUGGESTIES Informatie bij de entertainment Ruimte Bij aankomst krijgt u het entertainmentprogramma overhandigd. Het programma is ook worden opgehangen bij de receptie, de entertainmentruimte en de bar.

diverse thema-avonden, en ontbijtservice… IJsjes om mee te nemen of ter plaatse te nuttigen in het laagseizoen.

Restaurant La Terrasse: Regionale specialiteiten, grill, Buffet en dessert item, kindermenu.

De snackbar:

Snacks, pizza's, hamburgers, salades.

Winkel : Brood, croissants en andere "zoetigheden", kranten, versproducten, groenten en fruit, bioproducten, regionale producten, gas, speelgoed… alles om u van dienst te zijn.

Disco: In het hoogseizoen, 6 avonden per week open:

In het laagseizoen geopend zaals in het entertainmentprogramma. Toegang gereserveerd voor campinggasten. Tonen van armbandjes verplicht bij de ingang.

Yelloh pass NL 12  

Yelloh pass NL 12

Yelloh pass NL 12  

Yelloh pass NL 12

Advertisement